HOP DONG LAO DONG HOP DONG LAO DONG

2 15 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2020, 17:04

HOP DONG LAO DONG HOP DONG LAO DONGHOP DONG LAO DONGHOP DONG LAO DONGHOP DONG LAO DONGHOP DONG LAO DONGHOP DONG LAO DONGHOP DONG LAO DONGHOP DONG LAO DONGHOP DONG LAO DONGHOP DONG LAO DONGHOP DONG LAO DONGHOP DONG LAO DONGlưu văn hương hợp đồng công nhân CÔNG TY TNHH MTV Thương Mại Xây Dựng QUANG PHƯỚC THỊNH Số: 01/HĐLĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -* -Quảng Nam ngày 30 tháng 12 năm 2018 HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/09/2003 Bộ Lao Động – Thương binh Xã hội Chúng tôi, bên Ông: Lưu Văn Ánh Quốc tịch: Việt Nam Chức vụ: Giám đốc Đại diện cho: Công ty TNHH MTV Thương Mại Xây Dựng QUANG PHƯỚC THỊNH Điện thoại: 0905983235 Địa chỉ: Thôn 8A, Xã Quế Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam Và bên Ông: Lưu Văn Hương Quốc tịch: Việt Nam Sinh ngày: 20 tháng 09 năm 1989 Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp Địa thường trú: Quảng Nam Số CMTND: 205480937 Cấp ngày: 01/03/2014 tại: Công an Quảng Nam Số sổ lao động (nếu có): … cấp ngày …/…/… tại… Thoả thuận ký kết HĐLĐ cam kết làm điều khoản sau đây: Điều 1: Thời hạn công việc hợp đồng: - Loại hợp đồng lao động: dài hạn - Từ ngày 30 tháng 12 năm 2018 đến ngày 30 tháng 12 năm 2019 - Địa điểm làm việc: Công ty TNHH MTV Thương Mại Xây Dựng QUANG PHƯỚC THỊNH cơng trình thi công -Chức vụ: Kỹ thuật - Công việc phải làm: làm hồ sơ hồn cơng, nhật ký thi cơng cơng trình, giám sát, điều hành thi cơng cơng trình công việc khác theo yêu cầu chủ doanh nghiệp Điều 2: Chế độ làm việc: - Thời làm việc: 8h/ ngày - Được cấp phát dụng cụ làm việc gồm: Văn phòng phẩm thiết bị văn phòng đảm bảo yêu cầu làm việc Điều 3: Nghĩa vụ quyền lợi người lao động: Quyền lợi: - Phương tiện lại làm việc: Tự túc - Mức lương tiền cơng: 14.000.000 đồng/tháng - Hình thức trả lương: tiền mặt - Phụ cấp gồm: 1.000.000 đồng/tháng - Được trả lương vào ngày 30 hàng tháng - Tiền thưởng: Tuỳ thuộc vào hiệu kinh doanh doanh nghiệp - Được trang bị bảo hộ lao động gồm: theo quy định hành - Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ, tết …): Theo quy định hành - Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế: Đã trả lương người lao động tự nộp Những thoả thuận khác: Trong trường hợp nhu cầu công việc, cơng ty huy động thêm lao động, người tham gia làm việc tính lương làm thêm 2 Nghĩa vụ: - Hồn thành cơng việc cam kết hợp đồng lao động - Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động … - Bồi thường vi phạm vật chất Nếu vi phạm hợp đồng Điều 4: Nghĩa vụ quyền hạn người sử dụng lao động: Nghĩa vụ: - Đảm bảo việc làm thực đầy đủ điều cam kết hợp đồng lao động -Thanh toán đầy đủ, thời hạn chế độ quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có) Quyền hạn: - Điều hành người lao động hồn thành cơng việc theo hợp đồng(bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc …) - Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) nội quy lao động doanh nghiệp Điều 5: Điều khoản thi hành: - Những vấn đề lao động không ghi hợp đồng lao động áp dụng quy định thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể áp dụng quy định pháp luật lao động - Hợp động lao động làm thành 02 có giá trị ngang nhau, bên giữ có hiệu lực từ ngày ký Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động nội dung phụ lục hợp đồng lao động có giá trị nội dung hợp đồng lao động Hợp đồng làm Công ty TNHH MTV Thương Mại Xây Dựng QUANG PHƯỚC THỊNH Người lao động (Ký, ghi rõ họ tên) Người sử dụng lao động (Ký, ghi rõ họ tên) Lưu Văn Hương Lưu Văn Ánh ... dụng lao động: Nghĩa vụ: - Đảm bảo việc làm thực đầy đủ điều cam kết hợp đồng lao động -Thanh toán đầy đủ, thời hạn chế độ quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động... người lao động hồn thành cơng việc theo hợp đồng(bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc …) - Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định pháp luật, thoả ước lao động... định pháp luật lao động - Hợp động lao động làm thành 02 có giá trị ngang nhau, bên giữ có hiệu lực từ ngày ký Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động nội dung phụ lục hợp đồng lao động có
- Xem thêm -

Xem thêm: HOP DONG LAO DONG HOP DONG LAO DONG, HOP DONG LAO DONG HOP DONG LAO DONG

Từ khóa liên quan