PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH VI KHUẨN GÂY BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP THƯỜNG GẶP

40 1,101 15
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 21:15

PHÂN LẬP XÁC ĐỊNH VI KHUẨN GÂY BỆNH ĐƯỜNG HẤP THƯỜNG GẶP NỘI DUNG BÀI HỌC I. Mở đầu II. Cách lấy bệnh phẩm III. Qui trình xét nghiệm IV. Phân lập xác định vi khuẩn V. Môi trường I. MỞ ĐẦU (1) Đường hấp được chia tương đối thành đường hấp trên đường hấp dưới 1.1. Nhiễm trùng đường hấp trên (Upper respiratory tract infections: URTI) 1.2. Nhiễm trùng đường hấp dưới (Low respiratory tract infections: LRTI) I. Mở đầu (2) I. MỞ ĐẦU (3) 1.1. Nhiễm trùng đường hấp trên - Viêm họng, viêm amidan: thường gặp nhất - Viêm họng mũi - Viêm tai giữa - Viêm xoang - Viêm nắp thanh quản I. MỞ ĐẦU (4) Đa số viêm họng là do nguyên nhân - Virus: chỉ kéo dài trong thời gian ngắn rồi tự khỏi. - Vi khuẩn: phải được điều trị bằng kháng sinh. Chỉ dựa trên các triệu chứng lâm sàng: khó phân biệt được giữa virus vi khuẩn Sự chẩn đoán điều trị tốt nhất là dựa trên xét nghiệm vi khuẩn học. I. MỞ ĐẦU (5) - Chẩn đoán vi khuẩn học: phức tạp , họng miệng chứa rất nhiều vi khuẩn chí hiếu khí kỵ khí - Tác nhân gây bệnh về số lượng nhiều hơn vi khuẩn chí - Vai trò của nhà vi khuẩn học là phân biệt vi khuẩn hoại sinh gây bệnh I. MỞ ĐẦU (6) Khuẩn chí bình thường - Liên cầu tan máu α (Liên cầu viridans) phế cầu ( S. pneumoniae ) - Các Neisseria spp không gây bệnh - Các Moraxella (Branhamella) catarrhalis (có thể gây nhiễm trùng đường hấp) - Staphylococci (S. aureus, S. epidermidis) - Các loài thuộc Diphteroids (trừ C. diphteriae ) - Haemophilus spp - Nấm ( Candida spp .) với số lượng ít - Các CK Gram (+) kỵ khí bắt buộc các TK Gram (-) , các xoắn khuẩn vk dạng hình sợi. I. MỞ ĐẦU (7) - Ở người già, người suy MD người điều trị bằng KS: có thêm E.coli, Klebsiella spp., Acinetobacter spp., Pseudomonas spp., S.aureus, hoặc Candida spp hoặc một số giả nấm khác - Vk này không phải là nguyên nhân (ngoại trừ phối hợp với tăng BCĐNTT) I. MỞ ĐẦU (7) - Vk gây viêm họng: Streptococcus pyogenes (Lancefield nhóm A) là thường gặp nhất (gặp ở trẻ từ 5-12 tuổi, thường kèm theo viêm họng mũi chảy mũi nhầy mủ, dẫn đến thấp khớp cấp biến chứng viêm cầu thận cấp, điều trị bằng kháng sinh để dự phòng thấp khớp cấp. - Viêm họng do liên cầu tan máu β thuộc nhóm B, C, G: không thường gặp vậy nếu phát hiện được cần phải ghi nhận lại. I. MỞ ĐẦU (8) - Viêm họng do Corynebacterium diphteriae: thành dịch. - Do Gonorrhoea - Viêm họng loét hoại tử Vincent: VK hình thoi xoắn khuẩn kỵ khí bắt buộc (Fusobacterium spp. Treponema vincentii) Các tác nhân thường gây nhiễm trùng đường hấp trên là Staphylococcus aureus, Neisseria meningitidis, Streptococcus pyogenes, Corynebacterium diphteriae [...]... Phân lập xác định vi khuẩn 2 Nhận xét tính chất khuẩn lạc Kích thước, Màu sắc, Bề mặt, Trung tâm khuẩn lạc, Tan máu hay không tan máu, Týp tan máu α, β hay γ Cấy chuyển khuẩn lạc nghi ngờ vào môi trường thích hợp III Qui trình xét nghiệm IV Phân lập xác định vi khuẩn 2 Tính chất khuẩn lạc Tan máu hay không tan máu, Týp tan máu α, β hay γ III Qui trình xét nghiệm IV Phân lập xác định vi khuẩn. .. Streptococcus pneumoniae Khuẩn lạc dẹt, bóng với lõm phần trung tâm kèm theo vòng tan máu α Kích thước khuẩn lạc phụ thuộc vào môi trường cũ hay mới, vi khuẩn có vỏ hay không có vỏ 3.1 Thử nghiệm optochin: 3.2 Thử nghiệm Neufeld: III Qui trình xét nghiệm IV Phân lập xác định vi khuẩn 3 Streptococcus pneumoniae 3.1 Thử nghiệm optochin: III Qui trình xét nghiệm IV Phân lập xác định vi khuẩn 4 Haemophilus...I MỞ ĐẦU (8) - Vi m họng loét hoại tử Vincent: VK hình thoi xoắn khuẩn kỵ khí bắt buộc (Fusobacterium spp Treponema vincentii) I MỞ ĐẦU (8) - Vi m họng loét hoại tử Vincent: VK hình thoi xoắn khuẩn kỵ khí bắt buộc (Fusobacterium spp Treponema vincentii) I MỞ ĐẦU (9) 1.2 Nhiễm trùng đường hấp dưới (Low respiratory tract infections: LRTI) -Thanh... factor) nicotinamide adenine dinucleotide (V factor, hay NAD) Hai yếu tố này có trong thạch chocolate -Khuẩn lạc H.influenzae nhỏ, không màu, trong như giọt nước, bề mặt bóng láng hoặc xù xì, không tan máu, đường kính 1-2mm -Định danh H.influenzae: 4.1 Thử nghiệm “vệ tinh” với tụ cầu 4.2 Thử nghiệm X V III Qui trình xét nghiệm IV Phân lập xác định vi khuẩn 4 Haemophilus influenzae Thử nghiệm X và. .. sinh lý vô khuẩn, chỉ giữ lại phần đờm, thuần nhất rồi pha loãng cấy đếm III Qui trình xét nghiệm 3.2 Nuôi cấy - Ủ ở 35-360C có 5-10%CO2 - Mac Conkey ủ ở khí trường thường - Sự hiện diện của các tế bào Gram dương lớn dạng nấm nên cấy thêm vào m/trường Sabouraud, ủ 3 ngày III Qui trình xét nghiệm IV Phân lập xác định vi khuẩn 1 Đánh giá mật độ vi khuẩn trên nuôi cấy đầu (bán định lượng) Số khuẩn lạc... chức phổi (vi m khí quản, vi m phế quản, phế quản phế vi m, áp xe phổi, vi m phổi…) -Một dạng đặc biệt là vi m phổi do lao -Một số nhiễm trùng khác mà dịch được bài tiết rất ít do Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae Chlamydia pneumoniae I MỞ ĐẦU (10) 1.2 Nhiễm trùng đường hấp dưới (Low respiratory tract infections: LRTI) • Vi m phế quản cấp tính mãn tính: - Sau nhiễm virus cấp tính... nghiệm trực tiếp bệnh phẩm CK Gram +, đứng đám: S aureus III Qui trình xét nghiệm 3.1 Xét nghiệm trực tiếp bệnh phẩm - TK Gram - : Pseudomonas spp III Qui trình xét nghiệm 3.1 Xét nghiệm trực tiếp bệnh phẩm - VK chiếm ưu thế trên vi trường - VK nằm trong tế bào xác định nguyên nhân sau nuôi cấy xác định được mức độ nhiễm vi khuẩn hoại sinh của mẫu nghiệm từ họng khoang miệng - TK Gram + : vi m họng màng... sởi) Vi m phế quản mãn tính thường xen kẻ những đợt cấp tính - Nguyên nhân điển hình Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, hoặc ít gặp hơn Branhamella catarrharis I MỞ ĐẦU (11) 1.2 Nhiễm trùng đường hấp dưới (Low respiratory tract infections: LRTI) • Áp xe phổi: VK kỵ khí: Prevotelle melaninogenica (Bacteroides melaninogenicus) Peptostreptococcus spp từ khuẩn chí ở miệng họng • Vi m... trình xét nghiệm 3.1 Xét nghiệm trực tiếp bệnh phẩm Nhuộm Gram nhuộm đơn bằng xanh metylen định hướng nuôi cấy cơ sở để kết luận căn nguyên sau khi nuôi cấy nhuộm cho phép xác định số lượng tế bào (tế bào bạch cầu tế bào biểu mô), phân chia thành các nhóm như sau: III Qui trình xét nghiệm 3.1 Xét nghiệm trực tiếp bệnh phẩm Nhóm Số lượng tế bào trên mỗi vi trường 100 Bạch cầu Tế bào biểu mô 1 . PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH VI KHUẨN GÂY BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP THƯỜNG GẶP NỘI DUNG BÀI HỌC I. Mở đầu II. Cách lấy bệnh phẩm III. Qui trình xét nghiệm IV. Phân lập. lập và xác định vi khuẩn V. Môi trường I. MỞ ĐẦU (1) Đường hô hấp được chia tương đối thành đường hô hấp trên và đường hô hấp dưới 1.1. Nhiễm trùng đường
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH VI KHUẨN GÂY BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP THƯỜNG GẶP, PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH VI KHUẨN GÂY BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP THƯỜNG GẶP, PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH VI KHUẨN GÂY BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP THƯỜNG GẶP

Từ khóa liên quan