Giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

8 604 3
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 17:20

: Giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Hà Nội. I. Định hướng phát triển hoạt động than toán tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 1. Định hướng chung của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Mục tiêu chung: hoạt động an toàn, quản lý được rủi ro trong giới hạn hợp lý, phát triển mạnh bền vững, phục vụ tốt các nhu cầu của khách hàng với đa lĩnh vực - đa sản phẩm - dịch vụ - tiện ích có chất lượng ngày càng được đổi mới, hoàn thiện. Mô hình ngân hàng: tập đoàn tài chính - ngân hàng có nhiều nguồn lực - tiềm lực, hoạt động đa quốc gia, đứng hàng đầu trong nước, tương xứng trong khu vực. Xây dựng thương hiệu: Tạo lập thể hiện được thương hiệu - hình ảnh - vị thế - bản sắc văn hoá doanh nghiệp BIDV trong kinh doanh theo mô hình ngân hàng hiện đại. Công nghệ: Công nghệ là mũi nhọn, làm bước đột phá, tạo được sức cạnh tranh. Nhân lực: Là chìa khoá của thành công, tạo nguồn nhân lực có trình độ - kiến thức - kỹ năng kinh nghiệm được khuyến khích bởi hệ thống động lực vật chất – tinh thần điều kiện làm việc phù hợp. Mục tiêu kinh doanh của BIDV là: luôn hướng tới phục vụ tốt nhất (sản phẩm - dịch vụ - tiện ích) các khách hàng hoạt động kinh doanh hiệu quả, an toàn, phát triển bền vững chấp hành luật pháp, minh bạch để cùng đạt được hiệu quả kinh doanh cao. Phương châm hoạt động: * Là ngân hàng hiện đại. * Sức mạnh là thị trường * Khách hàng là mục tiêu * Sản phẩm dịch vụ tốt * Văn hoá là động lực * Công nghệ là chủ chốt * Đột phá để cạnh tranh * Kiểm soát tốt rủi ro * An toàn là bền vững * Quản lý phải hiện đại * Nguồn nhân lực tận tâm. 2. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Sở Giao Dịch 3 – Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Thực hiện định hướng phát triển chung các ngân hàng hiện đại, cũng như định hướng phát triển của toàn hệ thống, hoạt động kinh doanh của BIDV đang chú trọng theo hướng mở rộng phát triển các hoạt động dich vụ như đã trình bày ở trên. TTQT là hoạt động giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động dịch vụ của BIDV, do đó BIDV đã đặt ra những định hướng lộ trình phát triển nhất định. Đó là: - Tiếp tục nâng cấp cải tiến công nghệ áp dụng phục vụ nghiệp vụ, nâng cao mức độ tự động hóa trong xử lý giao dịch. Cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng bán buôn bán lẻ toàn diện, trọn gói; đảm bảo tăng trưởng quy mô hoạt động gắn với nâng cao hiệu quả, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh. - Đổi mới công tác quản trị điều hành, quản lý kinh doanh mô hình hoạt động. Hoàn thiện Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức theo khuyến nghị của Dự án TA2 do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ đã tạo cơ sở cho việc đổi mới trong vận hành quản lý. Đây cũng là cơ sở quan trọng trong chuyển đổi căn bản hoạt động của BIDV từ phân tán theo chiều ngang sang tập trung theo chiều dọc (theo sản phẩm khách hàng). Triển khai thành công cơ chế quản lý vốn tập trung, chuyển đổi thành công mô hình tổ chức quản lý hoạt động theo hệ thống - Cùng với hệ thống BIDV góp phần lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao chất lượng dịch vụ TTQT hướng tới chuẩn mực quốc tế, góp phần củng cố uy tín, năng lực cạnh tranh của BIDV với các ngân hàng trong ngoài nước. Thực hiện minh bạch hóa thông tin tài chính quản trị hướng tới thông lệ quốc tế, tiếp tục thuê công ty thực hiện định hạng tín dụng. Năm 2008 cũng là năm thứ 13 liên tiếp BIDV thực hiện kiểm toán theo cả IAS IFRS công bố các kết quả kiểm toán này đồng thời trong báo cáo thường niên. BIDV cũng đã thuê vấn quốc tế hỗ trợ ngân hàng Việt nam đầu tiên hoàn thiện việc xây dựng áp dụng hệ thống định hạng tín dụng nội bố theo thông lệ quốc tế. - Nỗ lực giải quyết phần lớn nợ xấu còn tồn đọng từ các năm trước bằng các biện pháp kết hợp làm sạch bảng cân đối đồng thời thực hiện trích lập tối đa dự phòng rủi ro. Trong những năm vừa qua nhờ thực hiện biện pháp này BIDV đã giảm tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 4% theo cả tiêu chuẩn kế toán Việt nam (IAS) tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Ngoài ra, với việc được cấp bổ sung 3.400 tỷ VND vốn điều lệ trong năm 2007, chỉ số An toàn vốn của BIDV đã đạt mức > 6,7% theo tiêu chuẩn quốc tế. - Giữ vững mở rộng thị phần TTQT, đẩy mạnh nâng cao công tác quảng cáo, thông tin dịch vụ cung cấp tới các tầng lớp dân cư, doanh nghiệp trong xã hội. Phát triển mạng lưới kênh phân phối sản phẩm, đa dạng hoá lĩnh vực đầu tư, từng bước gia tăng ảnh hưởng giá trị của Sở Giao Dịch 3 trên thị trường tài chính; tập trung định hình hoàn thiện mạng lưới kinh doanh ngân hàng, bảo hiểm, ATM, POS, gia tăng đầu chứng khoán; đẩy mạnh đầu các dự án có ưu thế trong cạnh tranh sau khi Việt Nam gia nhập WTO ở các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng kỹ thuật, cảng biển, bất động sản; đẩy mạnh hoạt động bán lẻ. - Nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc củng cố các sản phẩm truyền thống, phát triển các sản phẩm mới cung cấp cho khách hàng như Factoring, Forfaiting, …mở rộng các hoạt động phát hành, thanh toán thẻ, séc quốc tế… II. Giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Sở Giao Dịch 3 – Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 1. Đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, mở rộng phạm vi hoạt động. Việc ứng dụng quy trình TTQT vào hoạt động đã có tác động đáng kể, giúp Sở Giao Dịch 3 chuyên môn hóa nghiệp vụ giảm thiểu những sai sót trong hoạt động TTQT. Tuy nhiên TTQT là nghiệp vụ rất phức tạp, có phạm vi liên quan rộng lớn đến các nghiệp vụ khác như vận tải, bảo hiểm, giao nhận. Do đó đòi hỏi cán bộ TTQT phải nắm vững quy trình am hiểu các nghiệp vụ liên quan trong giao dịch với khách hàng, từ đó có những cách xử lý phù hợp trong các tình huống khác nhau. Nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, áp dụng công nghê thông tin cho các thanh toán viên; sử dụng vận dụng tốt công nghệ ngân hàng hiện đại. Căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Giao Dịch 3 là một ngân hàng bán buôn đang chuyển dần sang họat động của một ngân hàng thương mại. Vì vậy yêu cầu sắp tới của Sở Giao Dịch 3 là phải tuyển dụng thêm cán bộ nhân viên mới. Để có kết quả tốt, ngay từ đầu cần xác định chiến lược tuyển dụng, có trọng tâm trọng điểm rõ ràng. 2. Cải tiến kỹ thuật công nghệ. Quy trình thanh toán quốc tế là một trong sáu quy trình nghiệp vụ chính được xây dựng cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 1990-2000 từ năm 2001. Việc BIDV chuẩn hóa quy trình đổi mới các phương thức giao dịch với khách hàng sẽ làm giảm chi phí nâng cao khả năng cạnh tranh, giúp gia tăng thị phần trong điều kiện hiện nay. 3. Đơn giản hoá trong việc thực hiện nghiệp vụ TTQT đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nghiệp vụ liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTQT. Đảm bảo tính pháp lý cho mọi giao dịch giữa Sở Giao Dịch 3 với khách hàng. Mọi thỏa thuận đều được thực hiện bằng văn bản chi tiết. Đơn giản hóa các khâu nghiệp vụ, mặt khác đối với từng phương thức giao dịch cần có quy định, phương pháp hợp lý. Trong các giao dịch với khách hàng mọi rủi ro đều có thể xảy ra nên để mang lại hiệu quả cao, phòng ngừa rủi ro trong nghiệp vụ TTQT thì Sở Giao Dịch 3 cần chú trọng nâng cao công tác thẩm định, đánh giá đối với khách hàng lớn. Công tác này không chỉ dừng lại ở lần đầu tiên khách hàng tới đặt quan hệ với ngân hàng, mà còn cần được tiến hành thường xuyên liên tục trong suốt quá trình ngân hàng có quan hệ với khách hàng. Kiểm tra năng lực tài chính của khách hàng, đối tượng khách hàng, năng lực pháp lý, đánh giá phẩm chất đạo đức của khách hàng thông qua đánh giá tính đảm bảo nguyên tắc trong quan hệ vay trả, tính trung thực trong quan hệ quốc tế, tính nghiêm túc trong việc chấp hành luật lệ của Nhà Nước. 4. Giữ vững mối quan hệ với khách hàng. Thực hiện chính sách khách hàng linh hoạt để khuyến khích khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ. Cần có ưu đãi lớn đối với khách hàng giao dịch lớn thường xuyên với Sở Giao Dịch 3. Đưa ra biểu phí thích hợp để thu hút khách hàng. Xúc tiến hoạt động vấn cho khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch. Ngân hàng thông qua việc hướng dẫn các quy trình, thủ tục, hồ sơ cho khách hàng sẽ giúp khách hàng nắm bắt nhanh hiệu quả những yêu cầu thủ tục pháp lý, từ đó tiết khiệm thời gian công sức. Bên cạnh đó, Sở Giao Dịch 3 có thể vấn cho khách hàng trong việc xem xét tính hiệu quả của dự án, so sánh các chỉ tiêu kinh tế với các dự án cùng loại đồng thời tính đến các tác động của thị trường trong ngoài nước. Điều này giúp DN làm ăn có hiệu quả đảm bảo khả năng thanh toán cho ngân hàng khi đến hạn. Thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng để cùng trao đổi về thông tin thị trường không chỉ giúp khách hàng có thêm kinh nghiệm trong TTQT mà còn là cơ hội để Sở Giao Dịch 3 duy trì mối quan hệ thân thiết với khách hàng, gia tăng uy tín của ngân hàng. 5. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát. Công tác kiểm soát phải được thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc kiểm soát độc lập. Cán bộ kiểm soát không được phép thực hiện chức năng của thanh toán viên. Quy trình thanh toán quốc tế được ban hành quy định cụ thể các bước giao dịch thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế, trách nhiệm của các cá nhân bộ phận tham gia vào hoạt động thanh toán quốc tế, các chứng từ cần thiết trong từng loại nghiệp vụ. Do đó, cần tuân thủ trình tự tiến hành các giao dịch thanh toán quốc tế một cách thống nhất trong toàn hệ thống, để hạn chế đến mức tối đa các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tác nghiệp. Kết luận Sở Giao dịch 3 –BIDV trong thời gian vừa qua đã thực hiện những hoạt động đổi mới các nghiệp vụ thanh toán quốc tế cho phù hợp với yêu cầu của từng thời kỳ, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Với 50 năm kinh nghiệm BIDV đã trở thành người bạn tin cậy của các doanh nghiệp, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều biện pháp đã được triển khai nhằm mở rộng hoạt động TTQT, trong đó có chuẩn hóa ban hành quy trình nghiệp vụ TTQT. Với mục đích tìm hiểu quy trình TTQT, đề tài báo cáo thực tập “Thực trạng giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam – chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Hà Nội” đã đề cập đến những nội dung gồm: Chương I: Lý luận chung về thanh toán quốc tế quy trình thanh toán quốc tế tại các ngân hàng. Đưa ra cái nhìn tổng quan về thanh toán quốc tế tình hình hoạt động ở các ngân hàng Việt Nam hiện nay. Chương II: Thực trạng quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam. Tìm hiểu qua việc thực hiện quy trình chuẩn ngân hàng đã đạt được những kết quả gì trong kinh doanh phân tích những mặt khó khăn còn tồn tại. Chương III: Giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại BIDV, chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Hà Nội. Từ tình hình kết quả hoạt động kinh doanh thực tiễn hoạt động ngành ngân hàng, đề ra một số giải pháp khắc phục khó khăn phát huy những thế mạnh hiện có của ngân hàng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững. Báo cáo đã đề xuất 5 giải pháp nhằm hoàn thiện hiệu quả quy trình thanh toán quốc tế, đó là: - Đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, mở rộng phạm vi hoạt động - Cải tiến kỹ thuật công nghệ - Đơn giản hoá trong việc thực hiện nghiệp vụ TTQT đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nghiệp vụ liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTQT. - Giữ vững mối quan hệ với khách hàng. - Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát. Với sự quan tâm sát sao của Ban lãnh đạo BIDV, cùng sự nỗ lực của toàn hệ thống, họat động TTQT của BIDV đã đạt được những thành tựu đáng kể. Song, trước những thay đổi liên tục của hệ thông luật pháp, kinh tế thì các ngân hàng thương mại Việt nam nói chung BIDV nói riêng đang phải đối mặt với không ít trở ngại. Thêm vào đó, ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế toàn cầu cuối năm vừa qua đã làm chậm đi tiến độ phát triển của BIDV. Để khắc phục khó khăn này, BIDV đã đưa ra một chiến lược chuyển đổi toàn diện, đồng bộ mô hình kinh doanh mới hướng tới khách hàng quản trị rủi ro theo mô hình chuẩn của một ngân hàng thương mại bán lẻ hiện đại, hướng đến hình ảnh một tập đoàn tài chính – ngân hàng đa sở hữu, với sở hữu Nhà nước là chủ đạo; chi phối, kinh doanh đa lĩnh vực. Việc đánh giá về một ngân hàng có lịch sử bề thế cơ sở vật chất hùng mạnh như BIDV trong khuôn khổ một báo cáo thực tập chưa thể đầy đủ sâu sắc như mong muốn. Tuy nhiên người viết hy vọng rằng những giải pháp được nêu trong báo cáo sẽ góp phần hoàn thiện hơn nữa quy trình thanh toán quốc tế của Sở Giao Dịch 3 nói riêng của BIDV nói chung. . động phát hành, thanh toán thẻ, séc quốc tế II. Giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Sở Giao Dịch 3 – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt. : Giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Hà Nội. I. Định hướng phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn