HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

3 1,956 2
  • Loading ...
1/3 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2013, 12:15

Biểu mẫu 13 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC 1. Bảo vệ luận văn: 1.1. Điều kiện được bảo vệ luận văn thạc sỹ: - Đã học xong và đạt các yêu cầu tất cả các môn học trong chương trình đào tạo. - Luận văn được người hướng dẫn đồng ý cho bảo vệ. - Hiện không bị kỹ luật từ cảnh cáo trở lên. 1.2. Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sỹ: - Đơn đăng ký bảo vệ (phụ lục 1). - 03 lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan đang công tác (phụ lục 2). - Bảng điểm các môn học trong chương trình đào tạo Thạc sĩ. - Bản sao chứng chỉ môn Triết và môn Anh văn. - Bản sao các công trình nghiên cứu khoa học (nếu có): + Nếu là đề tài nghiên cứu khoa học: nộp bản sao biên bản nghiệm thu, thuyết minh đề cương nghiên cứu. + Nếu là bài báo khoa học: nộp bản sao trang bìa tạp chí, mục lục và bài báo. - 05 quyển nội dung luận văn Thạc (được đóng bìa giấy màu xanh, không đóng gáy lò xo) theo đúng quy định hình thức trình bày luận văn Thạc sĩ. 1/3 Biểu mẫu 13 - File Slide trình bày. 1.3. Thang điểm đánh giá luận văn thạc sỹ: STT Tiêu chí Thang điểm tối đa 1. Hình thức trình bày (bố cục, hình thức, sơ đồ, biểu đồ, bảng thống kê, hình ảnh, … đúng qui định) 1.0 2. Phương pháp nghiên cứu (sự phù hợp giữa phương pháp và mục tiêu, tính sáng tạo) 1.0 3. Tính thực tiễn của đề tài luận văn (có phù hợp với thực tế ứng dụng mà đề tài luận văn đưa ra hay không) 0.5 4. Nội dung đề tài (điểm mới, đối tượng nghiên cứu, kết quả đạt được) 5.0 5. Trình bày slide và trả lời câu hỏi (kiến thức nền và cách vận dụng để giải quyết vấn đề thực tiễn) 2.0 6. Công trình khoa học (Bài báo, để tài NCKH đã nghiệm thu) 0.5 2/3 Biểu mẫu 13 1.4. Chỉnh sửa luận văn Thạc sỹ: - Trong thời hạn 15 ngày sau ngày họp Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ, học viên có trách nhiệm chỉnh sửa luận văn đúng các nội dung được ghi trong “Bảng yêu cầu chỉnh sửa các nội dung đề tài luận văn Thạc theo yêu cầu của Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ”. Sau đó, phải trình cho cán bộ hướng dẫn và Chủ tịch Hội đồng để xác nhận đã thực hiện hoàn chỉnh luận văn theo yêu cầu của Hội đồng (phụ lục 3). - Nộp cho Phòng KHCN,HT&SĐH 03 quyển toàn tập nội dung luận văn Thạc (được đóng bìa cứng, chữ nhũ vàng) + 02 dĩa CD (theo mẫu quy định) ghi toàn bộ nội dung luận văn. 2. Hồ sơ xin cấp bằng thạc sỹ: - Bảng sao công chứng văn bằng tốt nghiệp đại học (mới nhất). - 02 tấm ảnh 3x4 đúng khổ quốc tế (khi chụp ảnh, nam phải mặc áo sơ-mi thắt cravet, nữ phải mặc áo dài). Lưu ý: Sau thời hạn 02 tuần kể từ ngày nộp luận văn chính thức cho Phòng KHCN,HT&SĐH, học viên có nhu cầu cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời thì liên hệ với Phòng KHCN,HT&SĐH để được giải quyết. Để thống nhất kiểu đóng quyển luận văn Thạc theo 1 khuôn mẫu đúng theo quy định, học viên liên hệ với Phòng KHCN,HT&SĐH để được hướng dẫn cụ thể. 3/3 . Biểu mẫu 13 HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ 1. Bảo vệ luận văn: 1.1. Điều kiện được bảo vệ luận văn thạc sỹ: - Đã học xong và đạt. đào tạo. - Luận văn được người hướng dẫn đồng ý cho bảo vệ. - Hiện không bị kỹ luật từ cảnh cáo trở lên. 1.2. Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sỹ: -
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ, HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ, HƯỚNG DẪN THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn