Thực hiện các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam

66 405 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2012, 14:28

Thực hiện các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam Thực trạng áp dụng các u cầu kế tốn tại các doanh nghiệp Việt Nam.GVHD: Nguyễn Thị Thu HồnLỜI CẢM ƠNSau một thời gian tìm tòi tài liệu trong thư viện trường Đại học Cơng Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, phòng Đa phương tiện, các phương tiện thơng tin đại chúng, sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Thị Thu Hồn chúng em đã hồn thành xong đề tài tiểu luận “Thực hiện các u cầu kế tốn tại các doanh nghiệp Việt Nam”. Thơng qua bài tiểu luận này, chúng em đã phần nào hiểu thêm về lý thuyết các u cầu kế tốn của bộ mơn Ngun lý kế tốn cũng như thực tiễn áp dụng các u cầu kế tốn tại các doanh nghiệp Việt Nam, hiểu hơn về ngơi trường mình đang học để chúng em càng thêm u Đại Học Cơng Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt thơng qua q trình làm bài tiểu luận đã giúp chúng em có những kỹ năng ban đầu trong việc tìm tòi tài liệu, kỹ năng phân tích tài liệu, kỹ năng làm việc theo nhóm, đồng thời giúp các bạn trong nhóm gần gũi và hiểu nhau hơn, tạo động lực giúp đỡ nhau trong q trình học tập sau này. Một lần nữa, chúng em xin chân thành cảm ơn: • Trường ĐH Cơng Nghiệp TP.HCM đã tạo mơi trường thuận lợi cho việc học tập và nghiên cứu làm tiểu luận.• Khoa: KẾ TỐN – KIỂM TỐN đã trang bị cho chúng em những kiến thức về bộ mơn Ngun lý kế tốn.• Cơ Nguyễn Thị Thu Hồn - giảng viên bộ mơn Ngun lý kế tốn đã giúp đỡ và hướng dẫn chúng em tận tình cách làm tiểu luận.• Thư viện trường đã cung cấp những tài liệu cần thiết, là nơi chúng em thảo luận và học tập.Thay mặt nhóm, Nhóm trưởng:Bùi Văn Tiệp Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01/2010POWER GROUP_ĐHKT4_ĐH Cơng nghiệp TP.HCM 1Thực trạng áp dụng các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam.GVHD: Nguyễn Thị Thu HoànNhận xét của giảng viên hướng dẫn: POWER GROUP_ĐHKT4_ĐH Công nghiệp TP.HCM 2Thực trạng áp dụng các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam.GVHD: Nguyễn Thị Thu HoànMỤC LỤCPOWER GROUP_ĐHKT4_ĐH Công nghiệp TP.HCM 3Thực trạng áp dụng các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam.GVHD: Nguyễn Thị Thu HoànNguyên lý kế toán là cơ sở, nền tảng quan trọng nhất của khoa học kế toán nói riêng và khoa học kinh tế nói chung. Trong giai đọan hội nhập kinh tế hiện nay, nhân viên kế toán luôn phải học hỏi, cập nhật kiến thức để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quản lý. Các thông tin trong báo cáo tài chính không chỉ giới hạn trong việc lập theo đúng các quy định hiện hành, chuẩn mực về kế toán, mà còn đòi hỏi phát huy được vai trò kế toán là “ngôn ngữ của thế giới kinh doanh”.Để có thể tiến hành họat động kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có một số vốn nhất định biểu hiện nguồn lực kinh tế - tài sản sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình kinh doanh, các giao dịch kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp họặc giữa doanh nghiệp với các cá nhân, nhà nước và doanh nghiệp khác được thực hiện, và kết quả là làm cho tài sản của doanh nghiệp thường xuyên biến động. Nhiệm vụ của kế toán là phải phản ánh và giám đốc được những thay đổi này. Muốn vậy, kế toán phải quan sát, theo dõi và quản lý được các quá trình kinh doanh của doanh nghiệp để thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin về tình hình họat động của doanh nghiệp. Để đáp ứng yêu cầu này, người làm kế toán phải nắm rất vững các quy định hiện hành về kế toán - tài chính để không chỉ tuân thủ đúng mà còn phải biết vận dụng các quy định này một cách linh hoạt nhằm đảm bảo Báo cáo tài chính cung cấp những thông tin hữu ích nhất. Chính vì vậy, nhóm em đã quyết định chọn đề tài trên để đi sâu tìm hiểu về các yêu cầu kế toánthực tiễn áp dụng chúng tại các doanh nghiệp Việt Nam dựa trên những kiến thức tiếp thu được từ bài giảng tận tình của cô và sự nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, trao đổi và hợp tác của tất cả các thành viên trong nhóm. Dù đã rất cố gắng nhưng bài tiểu luận sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, chúng em mong nhận được sự góp ý và chỉnh sửa của cô để bài tiểu luận được hòan thiện hơn. Chúng em chân thành cám ơn cô.POWER GROUP_ĐHKT4_ĐH Công nghiệp TP.HCM 4Thực trạng áp dụng các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam.GVHD: Nguyễn Thị Thu HoànPhần I: Cơ sở lý luận về các yêu cầu kế toánI.1 Yêu cầu chung đối với Kế toánĐể đáp ứng được vai trò và nhiệm vụ của kế toán thì số liệu của kế toán phải thoả mãn các yêu cầu sau:I.1.1 Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính.Để đánh giá được toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì đòi hỏi số liệu của kế toán cung cấp phải phản ánh đầy đủ sự hoạt động đó, nếu phản ánh thiếu sót một mặt nào đó thì việc đánh giá không đạt được những yêu cầu như mong muốn nhiều khi còn sai lệch nữa.I.1.2 Phản ánh kịp thời, đúng thông tin, đúng thời gian qui định thông tin, số liệu kế toán.Muốn cung cấp số liệu kế toán kịp thời cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì ghi chép các hoạt động của doanh nghiệp cũng phải kịp thời có nghĩa là nghiệp vụ kinh tế phát sinh lúc nào thì ghi sổ lúc đó.I.1.3 Phản ánh rõ ràng, dễ hiểu và chính xác thông tin, số liệu kế toán.Số liệu kế toán được tổng hợp từ các sổ kế toán vào sổ báo cáo tài chính để từ đó đánh giá toàn bộ tình hình hoạt động của doanh nghiệp, do vậy yêu cầu ở đây là việc tổng hợp phải được trình bày rõ ràng dễ hiểu và chính xác bằng con số trên các tài liệu kế toán và phải có thuyết minh để mọi người có thể biết được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đó của doanh nghiệpI.1.4 Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế tài chính.Số liệu của kế toán phản ánh thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, để biết thực trạng đó như thế nào đòi hỏi số liệu của kế toán phải phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất của sự việc, thí dụ như doanh thu trong kì là bao nhêiu, chi phí là bao nhiêu, lãi (lỗ) là bao nhiêu.I.1.5 Thông tin, số liệu kế toán phải phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế - tài chính từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt POWER GROUP_ĐHKT4_ĐH Công nghiệp TP.HCM 5Thực trạng áp dụng các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam.GVHD: Nguyễn Thị Thu Hoànđộng của đơn vị kế toán, số liệu kế toán phản ánh kì này phải kế tiếp theo số liệu kế toán của kì trước.I.1.6 Phân loại, sắp xếp thông tin số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh được.Trước khi tiến hành sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp đều phải xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch, các chỉ tiêu này là các chỉ tiêu dự kiến. Khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, số liệu kế toán phản ánh được việc thực hiện kế hoạch đó như thế nào, người quản lí so sánh giữa số liệu thực tế và số liệu kế hoạch, muốn so sánh được thì số liệu kế toán tổng hợp thành các chỉ tiêu phải mang tính thống nhất về nội dung và phương pháp tính toán với các chỉ tiêu kế hoạch.I.2 Yêu cầu cơ bản đối với Kế toán Với vai trò của kế toán và để thực hiện những nhiệm vụ kế toán theo quy định chuẩn mực chung, ban hành và công bố theo Quyết định 165 ngày 31/12/2002, kế toán cần phải đáp ứng được những yêu cầu cơ bản như sau:I.2.1 Trung thực:Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo trên cơ sở các bằng chứng đầy đủ, khách quan và đúng thực tế về hiện trạng, bản chất nội dung và giá trị nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Yêu cầu này đòi hỏi kế toán phải phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị sự nghiệp kinh tế phát sinh.I.2.2 Khách quan:Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo đúng với thực tế, không bị xuyên tạc, không bi bóp méo. Yêu cầu này đòi hỏi kế toán phải tuân thủ theo những nguyên tắc và chuẩn mực kế toán một cách khách quan, không làm sai lệch theo chủ quan của người xử lý thông tin và số liệu kế toán.I.2.3 Đầy đủ:Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến kỳ kế toán phải được ghi chép và báo cáo đầy đủ, không bị bỏ sót. POWER GROUP_ĐHKT4_ĐH Công nghiệp TP.HCM 6Thực trạng áp dụng các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam.GVHD: Nguyễn Thị Thu HoànYêu cầu này đòi hỏi kế toán phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính nhằm đảm bảo các thông tin, số liệu phản ánh được toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp, cung cấp thông tin đầy đủ, hữu ích, không sai lệch phục vụ cho việc điều hành, quản lý, bảo vệ tài sản,… kế toán phải ghi nhận và báo cáo đầy đủ, không bỏ sót bất kỳ nghiệp vụ kinh tế phát sinh nào trong kỳ kế toán.I.2.4 Kịp thời: Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo kịp thời, đúng hoặc trước thời hạn quy định, không được chậm trễ. Thông tin được cung cấp kịp thời, không chậm trễ giúp cho nhà quản lý và các đối tượng khác nắm bắt thời cơ và xử lý thông tin kịp thời, có những quyết định đúng đắn trong mọi tình huống kinh doanh của đơn vị.I.2.5 Dễ hiểu:Các thông tin và số liệu kế toán trình bày trong báo cáo tài chính phải rõ ràng, dễ hiểu đối với người sử dụng. người sử dụng ở đây được hiểu là người có hiểu biết về kinh doanh, về kinh tế, tài chính, kế toán ở mức trung bình. Thông tin về những vấn đề phức tạp trong báo cáo tài chính phải được giải trình trong phần thuyết minh.I.2.6 Có thể so sánh:Các thông tin và số liệu kế toán giữa các kỳ kế toán trong một doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp chỉ có thể so sánh khi tính toán và trình bày nhất quán. Trường hợp không nhất quán thì phải gỉai trình trong phần thuyết minh để người sử dụng báo cáo tài chính có thể so sánh thông tin giữa các kỳ kế toán, giữa các doanh nghiệp hoặc giữa thông tin thực hiện với thông tin dự toán, kế hoạch. Yêu cầu này đòi hỏi kế toán phải phản ánh đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên chứng từ và việc ghi chép vào sổ kế toán phải dựa trên cơ sở chứng từ đã được lập một cách chính xác. Đồng thời phải đảm bảo được thông tin, số liệu kế toán phải được phản ánh liên tục từ khi phát sinh đến khi kết thúc hoạt động kinh tế, tài chính, cũng như từ khi thành lập đến khi chấm dứt hoạt động của đơn vị kế toán; số liệu kế toán phản ánh kỳ này phải tiềp theo số liệu kế toán của kỳ POWER GROUP_ĐHKT4_ĐH Công nghiệp TP.HCM 7Thực trạng áp dụng các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam.GVHD: Nguyễn Thị Thu Hoàntrước. Mặt khác kế toán phải phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống để có thể so sánh được.Phần II: Thực trạng thực hiện các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam.II.1 Các luận điểm về tính hữu ích của bản báo cáo tài chínhMục tiêu của Báo cáo tài chính (BCTC) là cung cấp các thông tin tài chính hữu ích cho người sử dụng trong việc ra quyết định kinh tế. Tuy nhiên, khi các nguyên tắc, yêu cầu, hướng dẫn lập và trình bày BCTC không rõ ràng và đầy đủ, thiếu tính đồng bộ, hay khó áp dụng, sẽ không đảm bảo được các tính chất (đáng tin cậy, có thể hiểu, so sánh được…), BCTC vì thế trở nên kém hữu ích. Thông tin tài chính hữu ích là đối tượng được quan tâm đặc biệt của nhiều tổ chức nghề nghiệp, nhà nghiên cứu, thực hành kế toán trên thế giới trong nhiều năm qua, với nhiều giác độ tiếp cận khác nhau. Quan điểm của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính Mỹ (FASB)Khái niệm số 1 (1980), viết tắt là CON1, đoạn 32 nêu rõ: "các đặc trưng của thông tin giúp nó trở nên quý giá để dẫn dắt việc lựa chọn các chính sách kế toán được ưu tiên từ những phương án sẵn có. Chúng có thể được xem như một hệ thống thứ bậc các tính chất kế toán, hữu ích để ra quyết định trong những tình huống quan trọng."Để trở nên hữu ích, thông tin tài chính phải thể hiện được từng tính chất trong một chừng mực tối thiểu. Mặc dù trong hệ thống có sự phân định giữa các tính chất sơ cấp và các tính chất khác nhưng không tính chất nào được chỉ định là ưu tiên hơn; hơn nữa, một loại tính chất nào đó có thể bị hy sinh để có được những tính chất khác mà không làm giảm sự hữu ích của thông tin (CON2, đoạn 31).Thông tin kế toán khi được định hướng đến người sử dụng để ra quyết định trên cơ sở đáp ứng các tính chất làm cho trở nên hữu ích, nhưng tiến trình này đã gặp phải hai trở ngại quan trọng: Áp lực về cân đối lợi ích- chi phí: Việc cung cấp thông tin tài chính tiêu tốn nhiều chi phí để thu nhập, xử lý, soạn thảo các BCTC POWER GROUP_ĐHKT4_ĐH Công nghiệp TP.HCM 8Thực trạng áp dụng các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam.GVHD: Nguyễn Thị Thu Hoànhoặc cho kiểm toán; hơn nữa còn phải xem xét các chi phí phát sinh từ phía người sử dụng như thu thập, phân tích, hay loại bỏ những thông tin thừa. Trong khi lợi ích mang lại từ thông tin, chẳng hạn sự đáp ứng một yêu cầu pháp lý, thương mại, hay củng cố hình ảnh tài chính của doanh nghiệp, tạo niềm tin cho khách hàng và giới đầu tư (đối với người soạn thảo), hoặc có thể là những kết quả phân tích, dự báo phù hợp và đáng tin cậy cho việc ra quyết định (đối với người sử dụng thông tin)…có thể không tương xứng với số tiền đã bỏ ra. Nói cách khác, tính hữu ích của thông tin tài chính bị giảm sút néu chi phí vượt quá lợi ích mang lại từ việc cung cấp sử dụng thông tin. Điều này gây ra áp lực rất lớn đến việc cung cấp thông tin tài chính hữu ích nếu yêu cầu quá cao về lợi ích mang lại của thông tin từ phía nhà nước, người sử dụng so với khả năng đáp ứng của doanh nghiệp.Trong những tình huống không chắc chắn, đòi hỏi phải có sự xét đoán của người làm kế toán hoặc những người liên quan trực tiếp khác như các kiểm toán viên, nhà phân tích về những sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng lớn đến việc ra quyết định của người sử dụng thông tin. Sự xét đoán về mức độ ảnh hưởng gắn liền với tính chất trọng yếu của sự kiện, trên phương diện tổng thể hoặc cục bộ, đặc biệt là ở khía cạnh định lượng. Do vậy, việc đưa ra các hướng dẫn hay tiêu chuẩn để giúp xác định các mức trọng yếu theo từng ngành, lĩnh vực hoạt động là điều cần thiết để các bên liên quan có được sự đảm bảo hợp lý khi đưa ra các xét đoán là không bị lệ thuộc nhiều vào các ngưỡng nhận thứ cá biệt nào, chẳng hạn như Bảng hướng dẫn các ví dụ về định lượng mức trọng yếu được FASB đưa ra trong CON2 trên cơ sở tham chiếu các hướng dẫn của SEC, APB. Điều này chắc chắn sẽ giúp tăng cường tính hữu ích của thông tin tài chính được cung cấp.Trong hệ thống các tính chất kế toán thì sự phù hợp và đáng tin cậy là những khái niệm trung tâm của kế toán.Để phù hợp (relevant), thông tin kế toán phải có năng lực tạo ra sự khác biệt trong một quyết định qua việc giúp cho người sử dụng thông tin thực hiện thiết lập các dự báo về kết quả của các sự kiện trong qúa khứ, hiện tại, hay tương lai, xác nhận hoặc hiệu chỉnh các kỳ vọng (CON2, đoạn 47). Một mặt, tính phù hợp POWER GROUP_ĐHKT4_ĐH Công nghiệp TP.HCM 9Thực trạng áp dụng các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam.GVHD: Nguyễn Thị Thu Hoàncủa thông tin tài chính bao gồm hai thành tố là giá trị dự báo (predictive value) và giá trị phản hồi (feedback value), bởi vì không nhận thức được quá khứ thì không đủ cơ sở để dự báo, không có lợi ích trong tương lai thì nhận thức về quá khứ cũng vô dụng (CON2, đoạn 51), điều này thể hiện rất rõ trong các báo cáo giữa niên độ để thể hiện thành quả quá khứ lẫn dự báo thu thập thường niên trước khi kết thúc niên độ; mặt khác, tính kịp thời cũng được xem một khía cạnh lệ thuộc của tính phù hợp bởi nếu thông tin không sẵn có khi cần hoặc chỉ có sau khi các sự kiện đã được báo cáo rất lâu thì thông tin sẽ thiếu tính phù hợp và ít được sử dụng.Tính tin cậy (reliability) cũng như tính phù hợp rất quan trọng để làm sáng tỏ thực chất của các yêu cầu để có được số liệu kế toán được mô tả một cách xác thực (CON2, đoạn 58). Thông tin kế toán đáng tin cậy khi người sử dụng thông tin có thể đặt niềm tin vào đó để ra quyết định, dựa trên hai đặc trưng quan trọng là trình bày trung thực (representational faithfulness) và có thể kiểm tra (verifiability), ngoài ra tính trung thực (neutrality) của thông tin cũng có quan hệ tương tác với hai đặc trưng trên để tác động lên tính hữu ích của thông tin (CON2, đoạn 62).Thông tin tài chính của doanh nghiệp sẽ mang lại sự hữu ích to lớn nếu được so sánh với những thông tin tương tự về các doanh nghiệp khác hoặc so sánh với các thông tin qua các thời kì, thời điểm tại cùng một doanh nghiệp. Điều này càng được thể hiện rõ trong các quyết định cho vay, đầu tư bởi chúng được dựa trên sự ước lượng các cơ hội thay thế. Tuy nhiên, việc so sánh gặp nhiều khó khăn bởi có nhiều phương pháp kế toán khác nhau được chấp thuận trong nhiều năm, đây là nguyên nhân mang tính nguyên tắc để phát triển các chuẩn mực kế toán (CON2, đoạn 112)Quan điểm của Hội đồng Chuẩn mực kế toán tài chính Quốc tế (IASB)Khuôn mẫu lý thuyết (framework) (được IASC phê chuẩn năm 1989 và tiếp tục được IASB kế thừa từ năm 2001), tại đoạn 24 đã xác định 4 đặc tính chủ yếu làm cho thông tin trên BCTC trở nên hữu ích đối với nhà đầu tư, cho vay và các POWER GROUP_ĐHKT4_ĐH Công nghiệp TP.HCM 10[...]... đúng mức từ phía doanh nghiệp Kiểm toán viên không tham gia chứng kiến kiểm tại đơn vị, không xem xét số liệu đầu kỳ, không đối chiếu công nợ đầy đủ…và hàng loạt POWER GROUP_ĐHKT4_ĐH Công nghiệp TP.HCM 14 Thực trạng áp dụng các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam GVHD: Nguyễn Thị Thu Hoàn các hạn chế của kiểm toán, và các vấn đề này cũng tiếp tục nêu ra cho các Báo cáo kiểm toán tiếp theo…... không thể đo lường một cách chính xác bằng các công thức toán học Ví dụ về các khoản ước tính kế toán gồm có khấu hao tài sản cố định, dự phòng POWER GROUP_ĐHKT4_ĐH Công nghiệp TP.HCM 22 Thực trạng áp dụng các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam GVHD: Nguyễn Thị Thu Hoàn phải thu khó đòi, các phương pháp hạch toán hàng tồn kho, ước tính giá trị lợi thế thương mại… Để đưa ra các ước tính này, người... Công nghiệp TP.HCM 27 Thực trạng áp dụng các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam GVHD: Nguyễn Thị Thu Hoàn phát sinh chi phí bảo quản và hàng tồn kho lâu ngày sẽ bị giảm giá trị Cả hai biện pháp phù phép báo cáo tài chính (dựa trên các ước tính kế toán hay các giao dịch thực) , về bản chất, chỉ là chuyển lợi nhuận của các năm sau sang năm hiện tại Điểm khác biệt l à ở chỗ: trong khi sử dụng các. .. TP.HCM 30 Thực trạng áp dụng các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam GVHD: Nguyễn Thị Thu Hoàn Mỗi một phương pháp khấu hao (đường thẳng, tỷ lệ sử dụng, số dư giảm dần có điều chỉnh) cho chi phí khấu hao khác nhau Cần lưu ý rằng, phạm vi của lựa chọn này khá hạn chế Vận dụng các phương pháp kế toán: Chế độ kế toán cũng cho phép doanh nghiệp được phép vận dụng các phương pháp kế toán thông... pháp kế toán để làm lợi cho mình Cơ chế kỷ luật cấp lãnh đạo Có nhiều cớ chế để giảm bớt những lạm dụng quyền hạn để thổi phồng các kết quả kinh doanh Một vài ví dụ về những cơ chế đảm bảo việc báo cáo chân thật: - Kiểm toán ngoài: Mọi công ty đại chúng đều buộc phải kiểm toán các báo cáo POWER GROUP_ĐHKT4_ĐH Công nghiệp TP.HCM 16 Thực trạng áp dụng các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam. .. nghiệp TP.HCM 29 Thực trạng áp dụng các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam GVHD: Nguyễn Thị Thu Hoàn Lợi nhuận là một chỉ tiêu quan trọng được trình bày trong BCTC (báo cáo kết quả kinh doanh) Một cách chung nhất, lợi nhuận là phần còn lại của doanh thu sau khi đã trừ chi phí Cũng như các chỉ tiêu khác, việc trình bày (tính toán) lợi nhuận phải tuân theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành Tính... cho POWER GROUP_ĐHKT4_ĐH Công nghiệp TP.HCM 24 Thực trạng áp dụng các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam GVHD: Nguyễn Thị Thu Hoàn thông tin BCTC đáp ứng tốt hơn yêu cầu này (báo cáo theo GAAP không phải khi nào cũng phản ánh hợp lý các thông tin tài chính của doanh nghiệp) Lợi ích chính của việc cho phép sử dụng các ước tính trong BCTC là ở chỗ giúp cho doanh nghiệp có thể cung cấp nhưng... ty do kiểm toán viên đó kiểm toán sẽ có xu hướng không làm tổn hại đến lợi ích của họ (với tư cách là một NĐT) và từ đó, tính trung thực của báo cáo kiểm toán bị ảnh hưởng (kiểm toán tuân thủ luôn đảm bảo) Vì vậy, cần phải loại trừ các POWER GROUP_ĐHKT4_ĐH Công nghiệp TP.HCM 34 Thực trạng áp dụng các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam GVHD: Nguyễn Thị Thu Hoàn thành viên ban kiểm toán là NĐT... độ kế toán sẽ phải cực kỳ chi tiết, liệt tất cả các tình huống có thể và xác định tỷ lệ khấu hao tương ứng để các doanh nghiệp theo đó mà áp dụng Điều này là không khả thi cả về mặt kinh tế lẫn kỹ thuật Giả sử về mặt kỹ thuật POWER GROUP_ĐHKT4_ĐH Công nghiệp TP.HCM 23 Thực trạng áp dụng các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam GVHD: Nguyễn Thị Thu Hoàn ta có thể xây dựng được một chế độ kế. .. GROUP_ĐHKT4_ĐH Công nghiệp TP.HCM 11 Thực trạng áp dụng các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam GVHD: Nguyễn Thị Thu Hoàn Cho đến nay, IASB và FASB đã có nhiều nỗ lực trong việc tìm kiếm sự hoà hợp trong quan điểm về các khái niệm, lý thuyết và thực hành kế toán, trong lúc đó, cả hai hiện vẫn đang là nguồn cung cấp tài liệu quan tham khảo, đối chiếu quan trọng nhất trong lĩnh vực kế toán trên thế . GROUP_ĐHKT4_ĐH Công nghiệp TP.HCM 6 Thực trạng áp dụng các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam. GVHD: Nguyễn Thị Thu HoànYêu cầu này đòi hỏi kế toán phản. về các yêu cầu kế toánI.1 Yêu cầu chung đối với Kế toán ể đáp ứng được vai trò và nhiệm vụ của kế toán thì số liệu của kế toán phải thoả mãn các yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam, Thực hiện các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam, Thực hiện các yêu cầu kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam, Yêu cầu chung đối với Kế toán, Trung thực: Khách quan: Đầy đủ: Kịp thời: Dễ hiểu:, Các luận điểm về tính hữu ích của bản báo cáo tài chính, Tính trung thực và hợp lý, Động lực thổi phồng báo cáo tài chính, Ngun nhân lập báo cáo tài chính hợp nhất chưa thành cơng, Các màn phù phép trong báo cáo tài chính, Tính trung thực của chỉ tiêu lợi nhuận, Báo cáo tài chính cần nhất sự minh bạch, Báo cáo tài chính phơi bày hay che giấu, Điểm ngoại trừ trong báo cáo tài chính, Khó đo lường độ trung thực của bản cáo bạch, Tính trung thực báo cáo tài chính năm 2008 chưa được cải thiện, Đối phó và hệ lụy trong cơng tác kế tốn tại các doanh nghiệp Việt Nam, Ví dụ về báo cáo của HSBC chỉ mang tính minh họa, Tác hại của sự sai lệch trong báo cáo tài chính, Biện pháp hạn chế việc phù phép báo cáo tài chính Cách tăng tính thuyết phục cho bản báo cáo tài chính, Tích cực của các màn phù phép trong báo cáo tài chính

Từ khóa liên quan