Tái chính công chương 5 kinh tế chính trị

53 6 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 13:58

Chương Kinh tế trị (Lựa chọn cơng) TÀI CHÍNH CƠNG VÀ CHÍNH SÁCH CƠNG Dẫn nhập  Trong giới thực khơng dễ dàng cho phủ tối đa hóa phúc lợi xã hội  Các nhà trị có nhiều điều cần xem xét mức độ hiệu xã hội điều hành phân tích chi phí – lợi ích để thơng qua dự án  Thay vào đó, định kinh tế đưa bối cảnh hệ thống trị Dẫn nhập  Ví dụ, Mỹ dự tốn chi tiêu năm 2004 hàm ẩn nhiều hồi nghi $200 triệu phân phối để xây dựng cầu qua vùng Alaska mà nối liền với hịn đảo có 50 hộ gai đình sân bay vùng (cung cấp chuyến bay/ngày) Hiện phà phút  Đại diện vùng Alaska, Don Young Đảng Cộng hòa, chủ tịch Ủy ban Cơ sở hạ tầng giao thông nói “đây thời gian nắm lấy hội tơi đương chức …” Dẫn nhập  Bài học tập trung vào câu hỏi thứ tài cơng: phủ làm mà họ làm”  Chúng ta bắt đầu bàn luận kịch tốt nhất, phủ đo lường tổng hợp sở thích cơng chúng, qua định thực dự án Dẫn nhập  Tiếp đến chúng xem xét dân chủ đại diện dân chủ trực tiếp  Cuối cùng, xem xét thất bại phủ việc giải thất bại thị trường SỰ THỐNG NHẤT TUYỆT ĐỐI VỀ MỨC ĐỘ HÀNG HĨA CƠNG: Mơ hình định giá Lindahl  Một cách lý tưởng, phủ cung cấp hàng hóa cơng thơng qua trí tuyệt đối cơng chúng  Mơ hình định giá Lindahl hệ thống cá nhân biểu lộ tính sẵn lịng họ việc tốn cho hàng hóa cơng phủ tổng hợp sở thích để đo lường lợi ích xã hội Mơ hình định giá Lindahl  Để minh chứng thủ tục Lindahl, hình dung có hàng hóa fireworks có hai người Ava Jack  Thứ nhất, phủ thơng báo giá thuế (tax prices) hàng hóa cơng này, là, tỷ phần chi phí mà người gánh chịu Mơ hình định giá Lindahl  Khi giá thuế đạt đến mức mà hai người muốn lượng hàng hóa cơng, phủ đạt cần Lindahl  Chính phủ cung cấp hàng hóa cơng mức độ tài trợ việc đánh thuế vào người theo mức gía thuế Mơ hình định giá Lindahl  Mỗi người thông báo mà họ muốn tương ứng với mức giá thuế định  Nếu cá nhân thơng báo khác nhau, phủ nâng giá thuế cho người muốn nhiều hạ thấp thuế cho người muốn  Hình minh chứng kịch Willingness to pay $4 $3 DJACK SMB=DAVA+JACK $2 S=SMC $1 $0.75 DAVA $0.25 Hình 25 50 75 Mơ hình định giá Lindahl 100 Fireworks ti a cChính i l p p A n o sách nông nghiệp Mỹ  Chi tiêu mục tiêu hỗ trợ nghèo nàn liệu có chấp nhận hay khơng?  Tổng chí phí/1 cơng dân Mỹ mức $360, thấp so với khoản tài trợ cho nộng trại $18,000  Nhóm nơng trại nhỏ tổ chức vận động hành lang, nhóm người lớn nộp thuế phải gánh chịu chi phí Minh chứng mơ hình cử tri trung gian  Trong mơ hình cử tri trung gian công cụ quyền lực đầy tiềm năng, liệu có quyền lực dự báo hay khơng?  Minh chứng thực nghiệm hỗn hợp Nó khơng giải thích cách chắn hành vi nhà lập pháp  Có minh chứng rõ ràng, nhà lập pháp cân nhắc ý thức hệ riêng họ ý thức khu vực bỏ phiếu then chốt họ biểu sách l a c i r i n p e Em vid E e c Testing the median voter model Có minh chứng vấn đề khu vực bỏ phiếu hạt nhân “core constituencies”  Levitt (1996) so sánh hai nghị sĩ bang khác đảng phái trị Theo lý thuyết cử tri trung gian, họ có vị trí giống hệ thống lập pháp, ông ta phát nghị sĩ bỏ phiếu khác Các nghị sĩ bỏ phiếu giống nghị sĩ từ bang khác , người đảng phái  Ông ta thấy nhà lập lập pháp quan tâm cử tri trung gian, cử tri khu vực bỏ phiếu hạt nhân, đường lối đảng Hiện hầu hết khuôn mẫu bỏ phiếu giải thích bở khác biệt ý thức hệ cá nhân  Tính chu kỳ dân chủ đại diện  Một vấn đề nẩy sinh dân chủ trực tiếp, tính chu kỳ, xảy dân chủ đại diện, sở thích nhà lập pháp khơng phải đơn đỉnh  Có nhiều minh chứng tính chu kỳ xảy quốc hội theo thời gian Chu kỳ kinh doanh có tính trị  Một vấn đề khác nẩy sinh dân chủ đại diện chu kỳ kinh doanh có tính trị  Ray Fair phát triển mơ hình liên quan đến phân chia phiếu người chức vụ liên quan đến tỷ lệ tăng trưởng lạm phát  Hình minh chứng kết Figure Chu kỳ kinh doanh có tính trị  Trung bình, tỷ lệ dự bao phiếu bầu cho đảng cầm quyền giới hạn 2.6 % điểm phiếu bầu thực tế nhận  Điều việc làm tốt để tiên đoán người thắng cử bầu cử Chu kỳ kinh doanh có tính trị  Sự kiện cử tri phản ứng điều kiện kinh tế gần bầu cử tổng thống thừa nhận tồn chu kỳ kinh doanh có tính trị, nhà trị nỗ lực thổi phồng điều kiện kinh tế  Mặc dù chu kỳ kinh doanh thực tế khơng thể tồn tại, rõ ràng đảng cầm quyền sử dụng phủ công cụ để đánh thuế chi tiêu nhằm hướng đến mục tiêu thắng cử LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CƠNG: NỀN TẢNG THẤT BẠI CỦA CHÍNH PHỦ  Sự phân tích chủ yếu dựa vào giả thiết phủ người nhân từ nỗ lực tối đa hóa phúc lợi xã hội  Lý thuyết lựa chọn cơng (Public choice theory) cho phủ thường không cư xử cách lý tưởng  Giả sử truyền thống cho phủ người nhân từ, nỗ lực tối đa hóa phúc lợi xã hội khơng thích hợp LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CƠNG: NỀN TẢNG THẤT BẠI CỦA CHÍNH PHỦ  Thất bại phủ khơng có khả khơng sẵn lịng phủ hành động theo hướng quan tâm đến sở thích cơng chúng Lý bao gồm:  Tối đa hóa quy mơ máy hành  Lý thuyết Leviathan  Tham nhũng Tối đa hóa quy mơ máy hành  Niskanen (1971) phát triển hình cơng chức tối đa hóa ngân sách (budget maximizing bureaucrat) Trong mơ hình này, máy công chức quan độc quyền phủ việc cung cấp hàng hóa cơng  Tiền lương công chức không gắn liền với hiệu  Chính phủ lớn cố gắng kiềm chế cơng chức Tối đa hóa quy mơ máy hành  Một câu hỏi đặt là: liệu khu vực tư khu vực công cung cấp hàng hóa dịch vụ hiệu  Hầu hết hàng hóa, dịch vụ rõ ràng khu vực tư cung cấp hiệu  Theo quan điểm khoa học, Mueller (2003) cho có số 71 mẫu nghiên cứu DNNN thực tốt khu vực tư  Đối với vài loại hàng hóa, dịch vụ xã hội, cung cấp cơng có ưu vượt trội, đặc biệt có thất bại thị trường  Hart, Shliefer, and Vishny (1997) so sánh nhà tù công tư Nhà tù tư rẻ 10% Tuy nhiên, toán thấp dẫn đến bạo lực Lý thuyết Leviathan  Lý thuyết Leviathan cho cơng chức máy phủ phình có tính chất nhà độc quyền đơn giản cố gắng tối đa hóa quy mơ khu vực cơng  Quan điểm giúp cho giải thích quy luật mội quan hệ bàn tay phủ với thuế chi tiêu công Tham nhũng  Cuối cùng, tham nhũng nhân viên phủ lạm dụng quyền lực để tối đa hóa giàu có riêng cho Ý nghĩa thất bại phủ  Có nhiều minh chứng cho thấy phủ thất bại việc cung cấp hàng hóa cơng, khơng đáp ứng quan tâm công chúng  Phản ứng công chúng vấn đề này?  Sự thất bại cơng chúng có ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế ... có tính trị  Sự kiện cử tri phản ứng điều kiện kinh tế gần bầu cử tổng thống thừa nhận tồn chu kỳ kinh doanh có tính trị, nhà trị nỗ lực thổi phồng điều kiện kinh tế  Mặc dù chu kỳ kinh doanh... $4 $3 DJACK SMB=DAVA+JACK $2 S=SMC $1 $0. 75 DAVA $0. 25 Hình 25 50 75 Mơ hình định giá Lindahl 100 Fireworks Mơ hình định giá Lindahl  Mức sản xuất 75 đơn vị mức cân hai lý do:  Thứ nhất, Ava... for John (d) 0% 25% Voters for George This process will continue until the median voter’s G2are arrived at 25% preferences 50 % Defense spending Voters for George J3 = G3 = 25% 50 % Defense spending
- Xem thêm -

Xem thêm: Tái chính công chương 5 kinh tế chính trị , Tái chính công chương 5 kinh tế chính trị