Tái chính công chương 4 phân tích chi phí lợi ích

44 2 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 13:58

Chương Phân tích chi phí – lợi ích Tài cơng Dẫn nhập  Bài học trước dựa vào khái niệm lý thuyết chi phí biên lợi ích biên hàng hóa cơng  Sử dụng phủ phân tích lợi ích – chi phí để so sánh dự án hàng hóa cơng định liệu dự án có thực hay khơng Dẫn nhập  Về nguyên tắc, phân tích thực hành kế toán  Trong thực tế, phân tích chi phí – lợi ích thiên phân tích kinh tế gắn kết với lý thuyết thực nghiệm Dẫn nhập  Hãy xem xét dự án đường cao tốc  Chi phí bao gồm xây dựng dụng cụ, xin giấy phép, giải phóng mặt bằng, phá hoại quang cảnh, kẹt xe suốt trình xây dựng  Lợi ích bao gồm giảm thời gian lại, phí đậu xe, giảm chi phí bảo dưỡng, thời gian lại giảm tiếng ồn xe bt  Các nhà phân tích tính tốn lợi ích đường cao tốc khoảng $2.07 tỷ , chi phí $1.68 tỷ  Chênh lệch $390 triệu dự án chấp nhận ĐO LƯỜNG CHI PHÍ DỰ ÁN CƠNG: Ví dụ  Hãy xét dự án nâng cấp đường cao tốc  Câu hỏi đặt liệu phủ có nên chấp nhận dự án hay không?  Bảng cho thấy yếu tố cần xem xét Bảng Phân tích chi phí – lợi ích dự án đường cao tốc Số lượng Chi phí Giá Nhựa đường triệu bao Lao động triệu Bảo dưỡng $10 triệu /năm Chi phí năm đầu: Tổng chi phí : Lợi ích Thời gian 500,000 Giảm tai nạn mạng sống Lợi ích năm đầu: Tổng lợi ích: Lợi ích trừ chi phí: TC ĐO LƯỜNG CHI PHÍ DỰ ÁN  Mục tiêu thứ đo lường chi phí Cách tiếp cận kế tốn dịng tiền chi phí đơn giản cộng tất cá yếu tố đầu vào mà phủ chi trả  Nhưng khơng phản ảnh chi phí xã hội biên mà sử dụng phân tích chi phí hàng hóa cơng Đo lường chi phí  Chi phí xã hội biên nguồn lực chi phí hội – giá trị mà yếu tố đầu vào sử dụng tốt thứ nhì  Nó khơng phí tiền, xã hội xử lý yếu tố đầu vào theo khía cạnh khác  Vì dụ nhựa đường, sử dụng tốt bán bao nhựa đường cho người khác Giá trị sử dụng thay giá trị thị trường Đo lường chi phí  Nếu thị trường lao động cạnh tranh hoàn hảo, ứng dụng logic tương tự - giá trị lao động cho dự án đơn giản tiền lương thị trường  Nếu thị trường khơng hồn hảo, tức có thất nghiệp   Tiền lương làm việc $20 Thất nghiệp xảy  Giả sử nhàn rỗi $5 (xem phim, giải trí) Đo lường chi phí  Trong trường hợp này, hoạt động thay thất nghiệp/nhàn rỗi   Hoạt động thay có chi phí hội $5 , khơng phải $20 Điều làm giảm chi phí kinh tế dự án (nhưng chi phí kế tốn )  Những người lao động thất nghiệp nhận tiền thuê (Rents), khoản tiền toán cho người lao động vượt tiền toán cần thiết để thuê mướn họ  Bảng iminh chứng điều Định giá giá trị người  Keeler phát hiện: trung bình người nữ 20 tuổi có thu nhập $487.000 (theo giá) giá trị $3.1 triệu  Người đàn ơng có giá trị cao thu nhập kiếm cao  Những người già có giá trị thấp thời gian sống ngắn Định giá giá trị người  Cách tiếp cận giá trị ngẫu nhiên để xác định giá trị người  Khó khăn vấn câu hỏi liên quan đến vấn đề Làm xác định xác suất chết sống  Ví dụ, bạn trả cho vé máy bay xác suất 1/500,000 máy bay rơi so với 2/500,000?  Ước lượng giá trị ngẫu nhiên có phạm vi rộng, từ $825,000 - $22.3 triệu/1 mạng sống người Định giá giá trị người  Cách tiếp cận tiết lộ sở thích: cá nhân sẵn lịng tốn cho việc mua vật dụng để giảm chết  Ví dụ, giả sử người tiêu dùng mua túi khơng khí $350 với xác suất 1/10,000 Giá trị ngầm định người $3.5 triệu Định giá giá trị người  Một cách tiếp cận tiết lộ sở thích kiểm tra cơng việc rủi ro:  Giả cơng việc có mức rủi ro 2%, trả thêm $15,000 so với tiền lương  15,000 trả thêm gọi bù đắp chênh lệch  Giá trị ngầm định mạng sống người $3 triệu ($15,000/0.02) Định giá giá trị người  Trong kinh tế học có nhiều phương pháp tiếp cận tiết lộ sở thích Viscusi ước lượng giá trị mạng sống người khoảng $7 million  Tuy nhiên cách tiếp cận có nhiều tranh luận:  Phải có đầy đủ thơng tin xác suất chết  Giả sử người chuẩn bị tốt để đánh giá sử trao đổi  Khó khăn để kiểm sốt thuộc tính khác cơng việc  Khác biệt việc định giá gía trị người (e.g: góc độ khơng muốn rủi ro) Định giá giá trị người  Một cách tiếp cận khác tập trung vào phân tích chi tiêu phủ việc bảo vệ sống người  Một cơng trình nghiên cứu đánh giá 76 chương trình quy định hành phủ: chi phí cứu mạng sống từ $100,000 việc ngăn đứa trẻ từ bật lửa thuốc đến $100 tỷ từ quy định xử lý chất thải rắn  Bảng cho thấy kết Bảng Costs Per Life Saved of Various Regulations Regulation concerning … Cost per life saved ($ millions) Year Agency Childproof lighters 1993 CPSC Food labeling 1993 FDA 0.4 Reflective devices for heavy trucks 1999 NHTSA 0.9 Children’s sleepware flammability 1973 CPSC 2.2 Rear/up/should seatbelts in cars 1989 NHTSA 4.4 Asbestos 1972 OSHA 5.5 Value of statistical life $0.1 7.0 Benezene 1987 OSHA 22 Asbestos ban 1989 EPA 78 Cattle feed 1979 FDA 170 Solid waste disposal facilities 1991 EPA 100,000 Chiết khấu dịng lợi ích tương lai  Vấn đề gai góc phân tích lợi ích chi phí chi phí ngắn hạn lợi ích dài hạn  Ví dụ, khí hậu nóng lên toàn cầu  Điều dẫn đến vấn đề vì: Lựa chọn tỷ lệ chiết khấu có tính chất quan trọng lợi ích tương lai  Lợi ích trải dài qua hệ tương lai  GẮN KẾT CÁC YẾU TỐ LẠI VỚI NHAU  Bảng thêm vào lợi ích dự án nâng cấp đường cao tốc Table Control-Benefit Analysis of Highway Construction Project Quantity Cost Benefit s Price or Value Asphalt million bags $100/bag Labor million hours ½ at $20/hr ½ at $5/hr Maintenance $10 million/year 7% disc rate Total $100.0 m $12.5 m $143.0 m First-year cost: $112.5 m Total cost over time: $255.5 m Driving time speed 500,000 hours $17/hr Lives saved lives $7 million/life First-year benefit: $8.5 m $35.0 m $43.5 m GẮN KẾT CÁC YẾU TỐ LẠI VỚI NHAU  Bởi lợi ích lớn chi phí, khuyến nghị phủ nên đeo đuổi dự án  Tuy nhiên, phủ nên xem xét thêm yếu tố: chi phí ngân sách huy động vốn để tài trợ dự án  Các nhà kinh tế giả sử chi phí hiệu quả, tổn thất xã hội thấp để tài trợ chi tiêu Nếu chi phí hiệu huy động vốn q cao, dự án cơng khơng thể chấp nhận Chi phí ngân sách  Mặc dù, khuyến nghị phủ nên đeo đuổi dự án lợi ích lớn chi phí, thực tế phủ cịn đương đầu khó khăn ngân sách giới hạn  Chính phủ nên đánh giá chi phí huy động vốn cho dự án  Điều liên quan đến chi phí hiệu chi phí tổn thất xã hội  Chi phí nên đưa vào tính tốn Những vấn đề khác phân tích chi phí lợi ích  Có vấn đề khác phân tích chi phí lợi ích  Có số tính trùng quan tâm tái phân phối Những vấn đề khác phân tích chi phí lợi ích  Lỗi tính trùng bao gồm:  Tính lợi ích thứ cấp  Tính lao động chí phí hay lợi ích  Tính trùng lần Những vấn đề khác phân tích chi phí lợi ích  Cũng có vấn tái phân phối:  Chi phí lợi ích dự án cơng khơng thiết cơng dồn lợi ích cá nhân giống ... khác phân tích chi phí lợi ích  Có số tính trùng quan tâm tái phân phối Những vấn đề khác phân tích chi phí lợi ích  Lỗi tính trùng bao gồm:  Tính lợi ích thứ cấp  Tính lao động chí phí. .. lao động chí phí hay lợi ích  Tính trùng lần Những vấn đề khác phân tích chi phí lợi ích  Cũng có vấn tái phân phối:  Chi phí lợi ích dự án cơng khơng thiết cơng dồn lợi ích cá nhân giống ...  Chính phủ nên đánh giá chi phí huy động vốn cho dự án  Điều liên quan đến chi phí hiệu chi phí tổn thất xã hội  Chi phí nên đưa vào tính tốn Những vấn đề khác phân tích chi phí lợi ích
- Xem thêm -

Xem thêm: Tái chính công chương 4 phân tích chi phí lợi ích , Tái chính công chương 4 phân tích chi phí lợi ích