Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm sự tác động của thông tin kế toán đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu

77 4 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:28

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CAO BĂNG CHÂU NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM SỰ TÁC ĐỘNG CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỔ PHIẾU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh -2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CAO BĂNG CHÂU NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM SỰ TÁC ĐỘNG CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỔ PHIẾU Chuyên ngành : Tài Chính - Ngân Hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO Thành phố Hồ Chí Minh -2015 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tơi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô, người truyền đạt kiến thức cho suốt hai năm học cao học vừa qua, gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy Nguyễn Khắc Quốc Bảo tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp Những lời cảm ơn sau xin cảm ơn cha mẹ, cảm ơn anh em bạn bè hết lòng quan tâm tạo điều kiện tốt để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tác giả Cao Băng Châu LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi.Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Cao Băng Châu MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cám ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng Danh mục hình Tóm tắt Chương Giới thiệu 1.1 Giới thiệu tổng quan nghiên cứu 1.2 Lý nghiên cứu 1.3 Vấn đề nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu .8 1.5 Đóng góp nghiên cứu 10 1.6 Kết cấu nghiên cứu 10 Chương Tổng quan nghiên cứu trước 12 2.1 Nghiên cứu “Accounting Information, Capital Investment Decisions, and Equity Valuation: Theory and Empirical Implications” Guochang Zhang (2000) .12 2.2 Nghiên cứu “How accounting variables explain stock pricemovements? Theory and evidence” Peter Chen Guochang Zhang (2007) 13 Câu hỏi nghiên cứu 22 Chương Mô hình phương pháp nghiên cứu .24 3.1 Mơ hình tỷ suất sinh lợi chứng khoán 26 3.2 Các yếu tố sinh lợi hệ số dự báo .27 3.3 Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm 28 3.4 Dữ liệu nghiên cứu: .30 3.5 Phương pháp nghiên cứu .45 3.6 Kết kiểm định lựa chọn mơ hình phù hợp: 47 3.7 Kết mơ hình hồi quy với toàn mẫu nghiên cứu: 54 Chương Kết luận hướng mở rộng cho đề tài 59 4.1 Kết luận 59 4.2 Hướng nghiên cứu mở rộng cho đề tài: .61 PHỤ LỤC 63 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.4.1: Thống kê mô tả biến cho toàn bảng liệu nghiên cứu 38 Bảng 3.4.2: Thống kê mô tả biến gốc biến điều chỉnh năm 2010 40 Bảng 3.4.3: Thống kê mô tả biến gốc biến điều chỉnh năm 2011 41 Bảng 3.4.4: Thống kê mô tả biến gốc biến điều chỉnh năm 2012 42 Bảng 3.4.5: Thống kê mô tả biến gốc biến điều chỉnh năm 2013 43 Bảng 3.4.6: Thống kê mô tả biến gốc biến điều chỉnh năm 2014 44 Bảng 3.6.1: Kết kiểm định hiệu ứng công ty F-test cho phương trình(6) 48 Bảng 3.6.2 :Kết kiểm định hiệu ứng thời gian F-test cho phương trình(6) 49 Bảng 3.6.3 :Hausman test cho phương trình (6) 51 Bảng 3.6.4 :Hausman test cho phương trình (7) 52 Bảng 3.7.1: Kết ước lượng phương trình (6) theo phương pháp hồi quy gộp, tác động cố định, tác động ngẫu nhiên 57 Bảng 3.7.2: Kết ước lượng phương trình (7) với biến giả M,H cho nhóm cơng ty có khả sinh lời cao 58 DANH MỤC HÌNH Hình 3.4.1: Đồ thị tỷ suất sinh lợi cổ phiếu cho toàn mẫu nghiên cứu 33 Hình 3.4.2 : Đồ thị tỷ suất lợi nhuận cho toàn mẫu nghiên cứu 33 Hình 3.4.3 : Đồ thị thay đổi khả sinh lời thay đổi khả sinh lợi điều chỉnh cho toàn mẫu nghiên cứu 34 Hình 3.4.4 :Đồ thị đầu tư vốn đầu tư vốn điều chỉnh cho toàn mẫu nghiên cứu 34 Hình 3.4.5: Đồ thị thay đổi hội tăng trưởng thay đổi hội tăng trưởng điều chỉnh cho toàn mẫu nghiên cứu 35 Hình 3.4.6: Đồ thị thay đổi tỷ lệ chiết khấu cho toàn mẫu nghiên cứu 35 Tóm tắt Nghiên cứu cung cấp lý thuyết chứng cho thấy tác động biến kế toán đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu công ty, bắt nguồn từ nghiên cứu Zhang (2000)(trong nghiên cứu “Thơng tin kế tốn, định đầu tư vốn, định giá cổ phần: lý thuyết hàm ý thực nghiệm” Tạp chí nghiên cứu kế tốn 38, 271–295)đã nghiên cứu mối quan hệ giá trị vốn chủ sở hữu số kế toán đo lường tình trạng hoạt động cơng ty,bài nghiên cứu rút tỷ suất sinh lợi hàm số phụ thuộc vào yếu tố tỷ suất thu nhập, đầu tư vốn chủ sở hữu, thay đổi khả sinh lợi, hội tăng trưởng, tỉ lệ chiết khấu Kết thực nghiệm xác nhận vai trị dự đốn tất yếu tố xác định.Mơ hình giải thích tốt biến động tỷ suất sinh lợi cơng ty, thuộc tính mơ hình vững thay đổi mẫu nghiên cứu thời kỳ nghiên cứu khác Chương 1.1 Giới thiệu Giới thiệu tổng quan nghiên cứu Mơ hình tỷ suất sinh lợi nghiên cứu xây dựng dựa mô hình định giá quyền chọn thực Zhang(2000), cung cấp mơ hình kế tốn cụ thể dựa trênquan điểmlý thuyết thiết lập lâu dài tài liệu tài mà giá trị cơng ty bao gồm giá trị tài sản cộng với hội tăng trưởng (Miller Modigliani, 1961) Cụ thể, Zhang (2000) cho thấy giá trị vốn chủ sở hữu tương đương với giá trị vốn hóa thu nhập từ tài sản có cộng với giá trị quyền chọn thực tế phát sinh từ linh hoạt để điều chỉnh hoạt động (thông qua từ bỏ thực hội tăng trưởng) Bởi giá trị vốn chủ sở hữu xoay quanh hai thuộc tính hoạt động cơng ty quy mô (vốn đầu tư) lợi nhuận (lợi nhuận vốn chủ sở hữu) việc định giá tập trung vào dự báo quy mô khả sinh lờitừ hoạt động tương lai Điều có nghĩa tỷ suất sinh lợi chứng khoán đo lường phần trăm thay đổi giá trị, liên quan đến thay đổi kỳ vọng quy mô vàkhả sinh lợi công ty thời gian tới Bài nghiên cứu xác định bốn yếu tố liên quan đến dịng tiền sau để giải thích cho tỷ suất sinh lợi cổ phiếu: tỷ suất thu nhập, đầu tư vốn, thay đổi khả sinh lợi hội tăng trưởng Tỷ suất thu nhập thể việc tạo giá trị kỳ cho cơng ty cấu thành nên phần tỷ suất sinh lợi kỳ Những thay đổi khả sinh lời đại diện cho thay đổi hiệu hoạt động (lượng giá trị tạo đồng vốn đầu tư), ảnh hưởng đến cácdịng tiền kỳ vọng tương lai Tất nhiên, dòng tiền tương lai phụ thuộc vào quy mơ hoạt động, mức độ đầu tư vốn ảnh hưởng đến quy mô hoạt động tại, thay đổi hội tăng trưởng ảnh hưởng đến quy mô dự kiến tương lai Những yếu tố liên quan đến dòng tiền kết hợp với thay đổi tỷ lệ chiết khấu để hình thành hệ thống đầy đủ thông tin liên quan đến tỷ suất sinh lợi 55 Một điểm đáng lưu ý kết mơ hình hệ số tự mơ hình tác động cố định khơng có ý nghĩa thống kê Về trực giác, điều dẫn đến kết luận việc sử dụng mơ hình tác động cố định với biến giả đại diện cho đặc trưng riêng khơng cần thiết.Và đó, thực kiểm định để lựa chọn mô hình phù hợp với mẫu nghiên cứu điều cần thiết Kết kiểm định trình bày phần Khi thực kiểm định tương quan phần dư biến độc lập cho giá trị P-value xấp xỉ thể bảng 3.6.3 bảng 3.6.4, điều có nghĩa có tương quan phần dư biến độc lập, mơ hình tác động cố định phù hợp so với mơ hình tác động ngẫu nhiên Mặc khác, kết kiểm định đồng thời hệ số biến giả cho kết P-value xấp xỉ 99% sử dụng thống kê Chi bình phương (χ2) Như vào bảng kết ta kết luận với liệu nghiên cứu này, mơ hình hồi quy gộp phù hợp so với mơ hình tác động cố định Bảng 3.7.2 tơi trình bày kết ước lượng phương trình (7) phần mơ tả nghiên cứu thực nghiệm Trong mơ hình này, ngồi biến giải thích phương trình (6), đưa vào biến giả M, H để kiểm tra giả thuyết cơng ty nhóm khả sinh lời cao có tỷ suất sinh lợi cao hẳn so với cơng ty có khả sinh lời thấp Dựa vào độ lớn biến khả sinh lời, chia mẫu thành nhóm với số lượng cơng ty nhau.Biến M đạt giá trị công ty nằm nhóm có khả sinh lời cao nằm nhóm có khả sinh lời thấp Tương tự biến H, mẫu nghiên cứu chia làm ba dựa vào độ lớn biến khả sinh lời H nhận giá trị cơng ty thuộc nhóm 1/3 mẫu có khả sinh lời cao nằm nhóm có khả sinh lợi thấp ( vào độ lờn khả sinh lợi) 56 Kỳ vọng dấu biến giả dương hệ số ước lượng biến H cao hệ số ước lượng biến M, điều dựa vào lập luận công ty có khả sinh lời cao có phần tỷ suất sinh lợi tăng thêm cao nhóm có khả sinh lời thấp Kết ước lượng bảng 5.2.3 cho thấy, hệ số ước lượng biến MΔqit*, MΔgit*lần lượt là-0.1463 0.0137 hai khơng có ý nghĩa thống kê.Trong khi, hệ số ước lượng biến HΔqit*, HΔgit*lần lượt 1.5968 -0.0727 hai có ý nghĩa thống kê mức 1% 10%.Điều cho thấy rằng, cơng ty thuộc nhóm khả sinh lời cao vượt trội có tỷ suất sinh lợi cao so với nhóm khác 57 Bảng3.7.1: Kết ước lượng phương trình (6) theo phương pháp hồi quy gộp, tác động cố định, tác động ngẫu nhiên Biến Tỷ suất lợi nhuận(xit) Thay đổi khả sinh lời(Δqit*) Đầu tư vốn(Δbit*) Thay đổi hội tăng trưởng(Δgit*) Thay đổi tỷ lệ chiết khấu(Δrit*) C R2 R2 hiệu chỉnh Số quan sát Hồi quy gộp 0.3364*** (0.1065) 0.1273 (0.1009) -0.1617 (0.1015) -0.0839*** (0.0287) -1.118*** (0.2324) 0.0226 (0.0229) 0.1229 0.1176 831 Tác động cố định 0.4478*** (0.1742) -0.0198 (0.1388) -0.361** (0.1468) -0.1071*** (0.0345) -1.0816*** (0.2692) 0.0032 (0.0287) 0.3201 0.0287 831 Tác động ngẫu nhiên 0.3364*** (0.1117) 0.1273 (0.1059) -0.1617 (0.1065) -0.0839*** (0.0301) -1.118*** (0.2438) 0.0226 (0.024) 0.1229 0.1176 831 Lưu ý: gía trị dấu () sai số chuẩn, *** p-value < 0.01, ** p-value < 0.05, * p-value < 0.1 58 Bảng 3.7.2: Kết ước lượng phương trình (7) với biến giả M,H cho nhóm cơng ty có khả sinh lời cao Biến Tỷ suất lợi nhuận (xit) Thay đổi khả sinh lời (Δqit*) Đầu tư vốn (Δbit*) Thay đổi hội tăng trưởng (Δgit*) Thay đổi tỷ lệ chiết khấu (Δrit*) MΔqit* HΔqit* MΔgit* HΔgit* c R2 R2 hiệu chỉnh Số quan sát Hệ số ước lượng 0.6963*** (0.0847) -0.4361*** (0.0856) 0.0211 (0.078) -0.0457 (0.0303) -0.6875** (0.3158) -0.1463 (0.3278) 1.5968*** (0.3203) 0.0137 (0.0525) -0.0727* (0.0401) -0.0429** (0.0191) 0.507 0.4992 831 Lưu ý: giá trị dấu () sai số chuẩn, *** p-value < 0.01, ** p-value < 0.05, * p-value < 0.1 59 Chương 4.1 Kết luận hướng mở rộng cho đề tài Kết luận Bài nghiên cứu thực nghiên cứu tác động biến kế toán đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh dựa nghiên cứu Chen(2007) Thông qua việc giới thiệu tổng quan nghiên cứu trước để tìm kiếm điểm mới, khắc phục thiếu sót nghiên cứu trước, nghiên cứu cịn trình bày ước lượng tham số , tìm phương trình hồi quy thực kiểm định giả thuyết để tìm hệ số hồi qui đảm bảo mức ý nghĩa thống kê mức độ phù hợp mơ hình Thơng qua phân tích, nghiên cứu tìm thấy nội dung : - Cung cấp lý thuyết chứng thực nghiệm cho thấy làm yếu tố kế tốn thể tình hình hoạt động cơng ty giải thích cho biến đổi tỷ suất sinh lợi cổ phiếu - Theo mơ hình nghiên cứu này, tỷ suất sinh lợi cổ phiếu có liên quan đến tỷ suất lợi nhuận, đầu tư vốn, thay đổi khả sinh lợi hội tăng trưởng , thay đổi lãi suất chiết khấu Trong năm yếu tố này, bốn yếu tố liên quan đến dòng tiền doanh nghiệp (phát sinh từ lợi nhuận quy mô hoạt động), tỷ suất chiết khấu ảnh hưởng đến việc định giá dòng tiền tương lai Các nghiên cứu Việt Nam chưa quan tâm nhiều đến tác động biến kế toán đến tỷ suất sinh lởi cổ phiếu, yếu tố công nhận rộng rãi nghiên cứu giới Nghiên cứu nhằm bổ sung thiếu sót cung cấp chứng thực nghiệm ảnh hưởng biến kế toán đến tỷ suất sinh lợi công ty niêm yết sàn giao 60 dịch chứng khoán, hạn chế nghiên cứu xem xét công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh Phân tích thực nghiệm dựa mẫu nghiên cứu toàn diện cho thấy hầu hết năm yếu tố nêu có ý nghĩa thống kê hệ số chúng dự đốn dấu Nếu so sánh kết với nghiên cứu gốc Chen (2007) kết ông đưa nội dung thông tin đưa viết ông chủ yếu bốn yếu tố dòng tiền tỷ suất thu nhập, thay đổi khả sinh lời, thay đổi cở hội tăng trưởng, đầu tư vốn thay đổi lãi suất chiết khấu đóng vai trị nhỏ, nghiên cứu này, thấy nội dung thơng tin đưa mơ hình viết chủ yếu yếu tố tỷ suất lợi nhuận, thay đổi hội tăng trưởng thay đổi tỷ lệ chiết khấu Các kết lý thuyết thực nghiệm nghiên cứu cho hiểu biết mối quan hệ tỷ suất sinh lợi cổ phiếu yếu tố kế tốn bản.So với mơ hình phát triển tài liệu tài dựa yếu tố rủi ro thơng thường (thường có R2 thấp việc giải thích lợi nhuận doanh nghiệp), mơ hình dựa ngun lý kế tốn viết giải thích tốt biến động giá.Điều cho thấy hiệu cho nhà đầu tư tìm kiếm thơng tin đặc điểm hoạt động doanh nghiệp để khai thác yếu tố bất thường.Trong giới đầu tư, ngày có quan tâm việc thiết kế chiến lược kinh doanh dựa ngun tắc kế tốn Mơ hình viết cung cấp nhìn sâu cho thấy biện pháp kế toán gắn liền với hoạt động yếu tố “lõi” giải thích giá trị thu nhập Mơ hình thu nhập nghiên cứu xem chuẩn mực cho nghiên cứu thực nghiệm định giá báo cáo tài Ví dụ, có khả áp dụng nghiên cứu độ nhạy thu nhập để dự đốn 61 giải thích làm hệ số cần thay đổi theo lợi nhuận tăng trưởng hội doanh nghiệp 4.2 Hướng nghiên cứu mở rộng cho đề tài: Như nêu rõ phần mô tả liệu bài, việc sử dụng phương pháp điều chỉnh biến nghiên cứu giống nghiên cứu Chen (2007) khơng hồn tồn phù hợp với mẫu nghiên cứu nước vì: Dữ liệu điều chỉnh trở nên biến động hơn, điều cần thiết số biến mang tính chất sách, vĩ mơ Ví dụ biến thay đổi tỷ lệ chiết khấu, biến định sách kinh tế phủ.Việc tính tốn biến dựa vào tỷ suất trái phiếu phủ kỳ hạn 10 năm khiến biến phụ thuộc nhiều vào mức độ hoạt động thị trường trái phiếu phủ nước Đối với thị trường mà mức độ khoản, tham gia nhà đầu tư không nhiều liệu lãi suất trái phiếu phủ có thay đổi Do việc sử dụng phương pháp điều chỉnh phù hợp để hợp lý hóa tác động biến phủ trở thành yếu tố gắn liền với đặc điểm đặc trưng hoạt động công ty ( sử dụng số giá thị trường giá sổ sách đầu kỳ để điều chỉnh) cần thiết.Tuy nhiên, điều số biến lại trở nên không hợp lý.Việc độ lệch chuẩn biến nghiên cứu liệu nước có thay đổi ngược với thay đổi nghiên cứu Chen (2007) cho thấy liệu nghiên cứu nước có đặc điểm riêng biệt Do đó, việc xây dựng phương pháp điều chỉnh biến nghiên cứu mơ hình hợp lý với liệu công ty nước cần thiết 62 Danh mục tài liệu tham khảo Baltagi, B (2008) Econometric analysis of panel data (Vol 1).John Wiley & Sons Banz, R W (1981) The relationship between return and market value of common stocks Journal of financial economics, 9(1), 3-18 Chen, P., & Zhang, G (2007) How accounting variables explain stock price movements? Theory and evidence Journal of Accounting and Economics,43(2), 219-244 Fama, E F., & French, K R (1992) The cross‐section of expected stock returns the Journal of Finance, 47(2), 427-465 Fama, E F., & French, K R (1993).Common risk factors in the returns on stocks and bonds Journal of financial economics, 33(1), 3-56 Fama, E F., & MacBeth, J D (1973) Risk, return, and equilibrium: Empirical tests The Journal of Political Economy, 607-636 Feltham, G A., & Ohlson, J A (1996).Uncertainty resolution and the theory of depreciation measurement Journal of Accounting Research, 209-234 Gujarati, D N (2012) Basic econometrics.Tata McGraw-Hill Education Miller, M H., & Modigliani, F (1961).Dividend policy, growth, and the valuation of shares the Journal of Business, 34(4), 411-433 Ohlson, J A (1995) Earnings, book values, and dividends in equity valuation*.Contemporary accounting research, 11(2), 661-687 Patell, J M (1989) Discussion of On the Usefulness of Earnings and Earnings Research: Lessons and Directions from Two Decades of Empirical Research.Journal of Accounting Research, 193-201 Rosenberg, B., Reid, K., & Lanstein, R (1985) Persuasive evidence of market inefficiency The Journal of Portfolio Management, 11(3), 9-16 Zhang, G (2000) Accounting information, capital investment decisions, and equity valuation: Theory and empirical implications Journal of Accounting Research, 271-295 63 PHỤ LỤC DANH MỤC 245CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN HOSE SỬ DỤNG TRONG BÀI NGHIÊN CỨU STT Mã CK AAM ABT ACC ACL AGF AGR 10 11 12 13 14 15 16 ANV APC ASM ASP ATA AGD BBC BCE BCI BGM 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 BHS BMC BMP BRC BT6 BTP BTT C21 C32 C47 CCI 28 CCL 29 CDC Tên Công ty Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong Công ty Cổ phần Xuất nhập Thủy sản Bến Tre Công ty cổ phần Bê tông Becamex Công ty cổ phần Xuất nhập Thủy sản Cửu Long An Giang Công ty Cổ phần Xuất nhập Thủy sản An Giang Công ty Cổ phần Chứng khốn Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn Cơng ty Cổ phần Nam Việt Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sao Mai Cơng ty Cổ phần Tập đồn Dầu khí An Pha Cơng ty Cổ phần NTACO Cơng ty Cổ phần Gị Đàng Công ty Cổ phần Bibica Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thơng Bình Dương Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh Cơng ty Cổ phần Khai thác Chế biến Khoáng sản Bắc Giang Cơng ty Cổ phần Đường Biên Hồ Cơng ty cổ phần Khống sản Bình Định Cơng ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Cơng ty Cổ phần Cao su Bến Thành Công ty Cổ phần Beton Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành Công ty cổ phần Thế kỷ 21 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 Công ty Cổ phần Xây dựng 47 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đơ thị Dầu khí Cửu Long Cơng ty Cổ phần Chương Dương 64 30 31 32 33 34 35 36 37 38 CIG CII CLC CLG CLW CMG CMT CMV CMX 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 CNG COM CSM CTD CTI CYC D2D DAG DCL DCT DHA DHC DHG DIC DIG DLG DMC DPM DPR DQC DRC DRH DSN DTA DTL DTT DVP DXG DXV ELC Công ty Cổ phần COMA18 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Cát Lợi Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà đất COTEC Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn Công ty Cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC Cơng ty Cổ phần Công nghệ Mạng Truyền thông Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập Thuỷ sản Cà Mau Công ty cổ phần CNG Việt Nam Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số Cơng ty Cổ phần Tập đồn Nhựa Đông Á Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai Cơng ty Cổ phần Hóa An Cơng ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DIC Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đức Long Gia Lai Công ty Cổ phần Xuất nhập Y tế Domesco Tổng Cơng ty Phân bón Hóa chất Dầu khí-CTCP Cơng ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Cơng ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng Công ty cổ phần Đầu tư Căn nhà Mơ ước Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen Công ty Cổ phần Đệ Tam Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cảng Đình Vũ Công ty Cổ phần Dịch vụ Xây dựng Địa ốc Đất Xanh Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn 65 69 70 EVE FDC 71 72 73 74 75 FLC FMC FPT GDT GIL 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 GMC GMD GTA GTT HAG HAI HAP HAS HAX HBC HCM HDC HDG HLG HMC HOT HPG HQC 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 HRC HSG HT2 HT1 HTI HTL HTV HU1 HU3 HVG HVX thông Công ty cổ phần Everpia Việt Nam Công ty Cổ phần Ngoại thương Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty cổ phần Tập đồn FLC Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta Công ty Cổ phần FPT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập Bình Thạnh Cơng ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gịn Cơng ty Cổ phần Gemadept Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An Công ty Cổ phần Thuận Thảo Công ty Cổ phần Hồng Anh Gia Lai Cơng ty Cổ phần Nơng dược H.A.I Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hapaco Cơng ty Cổ phần HACISCO Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh Công ty cổ phần Xây dựng Kinh doanh Địa ốc Hồ Bình Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu Công ty Cổ phần Tập đồn Hà Đơ Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hồng Long Cơng ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An Công ty cổ phần Tập đồn Hịa Phát Cơng ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hồng Qn Cơng ty Cổ phần Cao su Hịa Bình Cơng ty Cổ phần Tập đồn Hoa Sen Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO Cơng ty Cổ phần Kỹ thuật Ơ tơ Trường Long Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD1 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD3 Công ty Cổ phần Hùng Vương Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân 66 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ICF IDI IJC IMP ITA ITC ITD JVC KAC KBC KDC KDH KHA KHP KMR KSA KSB KSH KSS KTB L10 LAF LBM 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 LCG LCM LGC LGL LHG LIX LM8 LSS MCG MCP MDG MHC MPC MSN MKP NAV Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP Cơng ty Cổ phần Tập đồn Kido Cơng ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Khánh Hội Cơng ty Cổ phần Điện lực Khánh Hịa Cơng ty Cổ phần Mirae Công ty Cổ phần Công nghiệp Khống sản Bình Thuận Cơng ty Cổ phần Khống sản Xây dựng Bình Dương Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển KSH Cơng ty Cổ phần Khống sản Na Rì Hamico Cơng ty Cổ phần Đầu tư Khống sản Tây Bắc Cơng ty cổ phần Lilama 10 Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất Long An Cơng ty Cổ phần Khống sản Vật liệu xây dựng Lâm Đồng Công ty cổ phần LICOGI 16 Cơng ty Cổ phần Khai thác Chế biến Khống sản Lào Cai Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Long Giang Công ty Cổ phần Long Hậu Công ty Cổ phần Bột giặt Lix Công ty Cổ phần Lilama 18 Cơng ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn Công ty Cổ phần Cơ điện Xây dựng Việt Nam Công ty cổ phần In Bao bì Mỹ Châu Cơng ty Cổ phần miền Đơng Cơng ty Cổ phần MHC Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thủy sản Minh Phú Cơng ty Cổ phần Tập đồn MaSan Cơng ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm MEKOPHAR Công ty Cổ phần Nam Việt 67 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 NBB NHS NKG NNC NSC NTL NVN NVT OGC OPC PAC PAN PDN PDR PET PGC PGD PHR PIT PJT PNC PNJ POM PPC PPI 169 170 171 172 173 174 PTB PTC PTL PVD PVT PXI 175 PXL 176 177 178 179 180 PXS PXT QCG RAL RDP Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy Cơng ty Cổ phần Đường Ninh Hịa Cơng ty Cổ phần Thép Nam Kim Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ Công ty cổ phần Giống trồng Trung ương Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm Công ty Cổ phần Nhà Việt Nam Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay Công ty Cổ phần Tập đồn Đại Dương Cơng ty cổ phần Dược phẩm OPC Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam Cơng ty Cổ phần Tập đồn PAN Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam Cơng ty cổ phần Cao su Phước Hịa Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Petrolimex Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex Cơng ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận Công ty Cổ phần Thép Pomina Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương Cơng ty Cổ phần Phú Tài Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bưu điện Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đô thị Dầu khí PVC Tổng Cơng ty Cổ phần Khoan Dịch vụ Khoan Dầu khí Tổng cơng ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Cơng ty Cổ phần Xây dựng cơng nghiệp dân dụng Dầu khí Cơng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khíIDICO Cơng ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí Cơng ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí Cơng ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai Cơng ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông 68 181 182 183 184 REE RIC SAM SAV 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 SBA SBT SC5 SCD SEC SFC SFI SGT SHI SHP SJD SJS 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 SMA SMC SPM SRC SRF SSC SSI ST8 STG SVC SVI SVT SZL TAC TBC TCL TCM 214 215 216 217 TCO TCR TDC TDH Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh Cơng ty Cổ phần Quốc tế Hồng Gia Cơng ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sacom Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế Xuất nhập SAVIMEX Công ty Cổ phần Sông Ba Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Cơng Tây Ninh Cơng ty Cổ phần Xây dựng số Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai Cơng ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gịn Cơng ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thơng Sài Gịn Cơng ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Khu Công nghiệp Sông Đà Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng Sài Gịn Cơng ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC Công ty Cổ phần S.P.M Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Công ty Cổ phần Giống trồng Miền Nam Cơng ty cổ phần Chứng khốn Sài Gịn Cơng ty Cổ phần Siêu Thanh Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam Công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Sài Gịn Cơng ty Cổ phần Bao bì Biên Hịa Cơng ty Cổ phần Cơng nghệ Sài Gịn Viễn Đông Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà Công ty Cổ phần Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải Công ty Cổ phần Công nghiệp Gốm sứ Taicera Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Bình Dương Cơng ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức 69 218 219 220 221 222 TDW THG TIC TIE TIX 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 TLG TLH TMP TMS TMT TNA TNC TNT TPC TRA TRC TS4 TSC TTF TTP TV1 TYA UDC 241 242 243 244 245 UIC VCF VFG VHC VHG Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tiền Giang Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên Công ty Cổ phần TIE Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập Dịch vụ Đầu tư Tân Bình Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thiên Long Cơng ty Cổ phần Tập đồn Thép Tiến Lên Cơng ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ Công ty Cổ phần Transimex-Saigon Cơng ty Cổ phần Ơ tơ TMT Cơng ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập Thiên Nam Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất Công ty Cổ phần Tài nguyên Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng Công ty Cổ phần TRAPHACO Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh Công ty cổ phần Thủy sản số Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nơng nghiệp Cần Thơ Cơng ty Cổ phần Tập đồn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Tân Tiến Cơng ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển Đô thị tỉnh Bà RịaVũng Tàu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đơ thị Idico Cơng ty Cổ phần VinaCafé Biên Hịa Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam Công ty Cổ phần Vĩnh Hồn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam ... PHỐ HỒ CHÍ MINH CAO BĂNG CHÂU NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT VÀ THỰC NGHIỆM SỰ TÁC ĐỘNG CỦA THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐẾN TỶ SUẤT SINH LỢI CỔ PHIẾU Chuyên ngành : Tài Chính - Ngân Hàng Mã số... đến tác động biến kế toán đến tỷ suất sinh lời cổ phiếu, yếu tố công nhận rộng rãi nghiên cứu giới nghiên cứu nhằm bổ sung thiếu sót cung cấp chứng thực nghiệm ảnh hưởng biến kế toán đến tỷ suất. .. tác động đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu đề tài phổ biến nhà nghiên cứu nước.Tuy nhiên, nghiên cứu tỷ suất sinh lợi có xem xét đến yếu tố thơng tin kế tốn khơng nhiều xuất năm gần Qua tìm hiểu nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm sự tác động của thông tin kế toán đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu , Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm sự tác động của thông tin kế toán đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn