Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP sài gòn chi nhánh bến tre đến năm 2020

104 5 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 12:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ TIỀN GIANG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – CHI NHÁNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ TIỀN GIANG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – CHI NHÁNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số : 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ĐĂNG KHOA Tp Hồ Chí Minh – năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Với tư cách tác giả luận văn, xin cam đoan luận văn tốt nghiệp hồn tồn khơng chép lại từ nghiên cứu trước, ý tưởng nhận định viết xuất phát từ kiến thân tác giả Nếu có đạo văn chép, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng khoa học Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2015 Người thực luận văn Lê Thị Tiền Giang MỤC LỤC Trang Trang bìa phụ Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục hình vẽ Danh mục bảng số liệu MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quát cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.2 Khái niệm lực cốt lõi lợi cạnh tranh 1.2 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến lực cạnh tranh 1.2.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 1.2.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 1.3 Cạnh tranh theo quan điểm Michael Porter 10 1.3.1 Mô hình chuỗi giá trị phạm vi cạnh tranh 10 1.3.1.1 Xác định chuỗi giá trị 10 1.3.1.2 Xác định phạm vi cạnh tranh 13 1.3.2 Cơ sở lợi cạnh tranh 14 1.3.2.1 Lợi chi phí 14 1.3.2.2 Lợi khác biệt hóa 14 1.3.2.3 Giá trị dành cho người mua 15 1.3.3 Nâng cao lực cạnh tranh từ mơ hình chuỗi giá trị 16 1.3.3.1 Phân tích chuỗi giá trị 16 1.3.3.2 Hoàn thiện nâng cấp chuỗi giá trị 17 1.4 Đặc điểm cạnh tranh Ngân hàng Thương mại 18 1.4.1 Đặc điểm Ngân hàng Thương mại 18 1.4.2 Đặc điểm cạnh tranh Ngân hàng Thương mại 18 1.5 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại 19 1.5.1 Năng lực cạnh tranh từ nhóm hoạt động chủ yếu 19 1.5.2 Năng lực cạnh tranh từ nhóm hoạt động hỗ trợ 23 Tóm tắt Chương 25 Chương 2: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SCB BẾN TRE 26 2.1 Tổng quan SCB SCB Bến Tre 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Mơ hình tổ chức chức - nhiệm vụ phận 28 2.1.3 Định hướng kinh doanh SCB Bến Tre từ 2012 đến 2014 28 2.1.4 Kết kinh doanh SCB Bến Tre từ 2012 đến 2014 29 2.2 Các yếu tố môi trường tác động đến lực cạnh tranh SCB Bến Tre 2.2.1 Tác động yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 31 2.2.2 Tác động yếu tố thuộc môi trường vi mô 35 2.3 Phân tích chuỗi giá trị SCB Bến Tre 43 2.3.1 Các hoạt động hỗ trợ 43 2.3.1.1 Hạ tầng 43 2.3.1.2 Quản trị nguồn nhân lực 45 2.3.1.3 Hoạt động phát triển công nghệ 46 2.3.1.4 Hoạt động thu mua 47 2.3.2 Các hoạt động chủ yếu 48 2.3.2.1 Hoạt động đầu vào 48 2.3.2.2 Hoạt động vận hành 50 2.3.2.3 Hoạt động đầu 51 2.3.2.4 Hoạt động tiếp thị bán hàng 51 2.3.2.5 Dịch vụ sau bán hàng 53 2.3.3 Phân tích mức độ đáp ứng SCB chuỗi giá trị khách hàng 54 2.3.4 Phân tích mức độ đáp ứng nhà cung cấp chuỗi giá trị SCB 55 2.3.5 Phân tích lực cốt lõi SCB Bến Tre 55 2.4 Đánh giá hoạt động chuỗi giá trị SCB Bến Tre 55 2.4.1 Ưu điểm chuỗi giá trị 55 2.4.2 Nhược điểm chuỗi giá trị 56 2.4.3 Đánh giá mức độ đáp ứng SCB chuỗi giá trị khách hàng 56 2.4.4 Đánh giá mức độ đáp ứng nhà cung cấp chuỗi giá trị SCB 57 Tóm tắt Chương 58 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SCB BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020 59 3.1 Dự báo kinh tế thị trường tài tỉnh Bến Tre đến năm 2020 59 3.1.1 Tổng quan tình hình kinh tế thị trường tài 59 3.1.2 Dự báo kinh tế thị trường tài đến năm 2020 60 3.2 Định hướng chiến lược kinh doanh SCB Bến Tre đến năm 2020 62 3.2.1 Mục tiêu kinh doanh hệ thống SCB đến năm 2020 62 3.2.2 Chiến lược kinh doanh SCB Bến Tre đến năm 2020 64 3.3 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh SCB Bến Tre đến năm 202065 3.3.1 Giải pháp hoàn thiện hoạt động hỗ trợ 65 3.3.1.1 Hạ tầng 65 3.3.1.2 Quản trị nguồn nhân lực 66 3.3.1.3 Hoạt động phát triển công nghệ 66 3.3.1.4 Hoạt động thu mua 66 3.3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động chủ yếu 67 3.3.2.1 Hoạt động đầu vào 67 3.3.2.2 Hoạt động vận hành 69 3.3.2.3 Hoạt động đầu 70 3.3.2.4 Hoạt động tiếp thị bán hàng 70 3.3.2.5 Dịch vụ sau bán hàng 72 3.4 Một số kiến nghị 72 3.4.1 Đối với cấp thẩm quyền Nhà nước 72 3.4.1.1 Chính phủ 72 3.4.1.2 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 74 3.4.1.3.Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre 74 3.4.1.4 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre 75 3.4.2 Đối với Hội sở SCB 75 3.4.2.1 Nâng cao uy tín thương hiệu 75 3.4.2.2 Hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực 76 3.4.2.3 Nâng cao lực công nghệ 76 3.4.2.4 Nâng cao lực tài 77 3.4.2.5 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 78 3.4.2.6 Hồn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng 78 Tóm tắt Chương 79 KẾT LUẬN 80 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt ATM ACB Bến Tre BIDV Bến Tre CBNV DPRR GDP NHNN NHTM NLCL PGD POS Sacombank Bến Tre SCB SCB Bến Tre SP/DV TCTD TTQT QTDND ROA ROE USD Diễn giải nội dung Máy rút tiền tự động Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bến Tre Ngân hàng Đầu tư & Phát triển – Chi nhánh Bến Tre Cán nhân viên Dự phòng rủi ro Tổng sản phẩm nước Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Thương Mại Năng lực cốt lõi Phòng giao dịch Máy chấp nhận thẻ Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – CN Bến Tre Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bến Tre Sản phẩm dịch vụ Tổ chức tín dụng Thanh tốn quốc tế Quỹ tín dụng nhân dân Suất sinh lời tổng tài sản Suất sinh lời vốn chủ sở hữu Đồng đô la Mỹ DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 Tên hình Mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter Mơ hình chuỗi giá trị tổng qt Michael E.Porter Mơ hình chuỗi giá trị ngân hàng Trang 08 11 20 DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh SCB Bến Tre (giai đoạn 2012 – 2014) 30 Bảng 2.2 Số liệu tình hình kinh tế Bến Tre giai đoạn 2012 - 2014 32 Bảng 2.3 Số liệu phân khúc thị trường tiền gửi theo độ tuổi SCB Bến Tre (giai đoạn 2012 – 2014) Bảng 2.4 Số liệu khảo sát khách hàng theo thời gian giao dịch Bảng 2.5 Số liệu huy động vốn ngân hàng địa bàn tỉnh Bến Tre (Giai đoạn từ 2012 đến 2014) 37 38 39 Bảng 2.6 Số liệu dư nợ vay ngân hàng địa bàn tỉnh Bến Tre 40 Bảng 2.7 Năng suất lao động bình quân giai đoạn 2012 – 2014 số ngân hàng địa bàn tỉnh Bến Tre 41 Bảng 2.8 Ma trận hình ảnh cạnh tranh SCB Bến Tre 42 Bảng 2.9 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng tiềm lực tài thị phần hoạt động bình qn giai đoạn 2012 – 2014 số ngân hàng địa bàn tỉnh Bến Tre Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Bến Tre nước (Giai đoạn 2012-2014) Một số tiêu hoạt động ngân hàng địa bàn Bến Tre (Giai đoạn 2012-2014) Dự báo tiêu hoạt động ngành ngân hàng địa bàn tỉnh Bến Tre (Giai đoạn 2015-2020) Kế hoạch hoạt động kinh doanh SCB Bến Tre giai đoạn 2012 – 2020 49 59 60 61 65 80 KẾT LUẬN Sau trình tái cấu trúc hệ thống TCTD, nhiều ngân hàng có quy mơ lớn hình thành lực hoạt động cạnh tranh ngân hàng gia tăng đáng kể Trước sóng sát nhập ngân hàng nghiên cứu nâng cao lực cạnh tranh điều kiện tất yếu cho tồn phát triển ngân hàng, Ngân hàng SCB Đề tài luận văn “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn – Chi nhánh Bến Tre đến năm 2020” hệ thống hóa số lý thuyết cạnh tranh nghiên cứu sở lợi cạnh tranh Micheal Porter Dựa số liệu thứ cấp SCB Bến Tre từ tin nội Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh tỉnh Bến Tre, tác giả đánh giá thực trạng đồng thời phân tích lực cạnh tranh SCB Bến Tre so với đối thủ theo mơ hình chuỗi hoạt động tạo giá trị kỳ vọng cho khách hàng Dựa kết phân tích, tác giả đề số giải pháp để SCB Bến Tre nghiên cứu xem xét đồng thời có kiến nghị đến cấp có thẩm quyền hỗ trợ phối hợp nâng cao lực cạnh tranh SCB Bến Tre Tuy có nhận định xuất phát từ thực trạng giải pháp mang tính xác thực dựa liệu thứ cấp báo cáo ngành địa bàn, luận văn nhiều hạn chế chưa khảo sát thị trường cách khách quan Với mong mỏi kết luận văn bước để tác giả có định hướng nghiên cứu triển khai tốt thời gian tới Do thời gian nghiên cứu có hạn kiến thức nhiều hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót, mong nhận góp ý chân thành từ Q Thầy, Cơ bạn để đề tài ứng dụng vào thực tế SCB Bến Tre nói riêng ngành Ngân hàng nói chung TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bùi Chính, 2015 Những thành tựu bật phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 [Ngày truy cập: 02 tháng 02 năm 2015] Công Thành, 2015 Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh PCL < http://www.dpibentre.gov.vn/index.php?Module=Content&Action=view&id=1081 &Itemid=670> [Ngày truy cập: 02 tháng 02 năm 2015] Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Bến Tre, 2013 Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 Bến Tre, ngày 15 tháng 01 năm 2013 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Bến Tre, 2014 Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 Bến Tre, ngày 20 tháng 01 năm 2014 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Bến Tre, 2015 Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2014 khách hàng mục tiêu SCB Bến Tre Bến Tre, ngày 20 tháng 01 năm 2015 Ngân hàng TMCP Sài Gòn, 2013 Báo cáo thường niên 2013 Tp.HCM, tháng 09 năm 2014 Ngân hàng Nhà Nước CN tỉnh Bến Tre, 2013 Thông tin nội Ngân hàng Bến Tre năm 2012 Bến Tre, tháng 02 năm 2013 Ngân hàng Nhà Nước CN tỉnh Bến Tre, 2014 Thông tin nội Ngân hàng Bến Tre năm 2013 Bến Tre, tháng 02 năm 2014 Ngân hàng Nhà Nước CN tỉnh Bến Tre, 2015 Thông tin nội Ngân hàng Bến Tre năm 2014 Bến Tre, tháng 02 năm 2015 10 Nguyễn Thị Quy, 2005 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại thời kỳ hội nhập Hà Nội: Nhà xuất Lý luận trị 11 Tăng Duy Sum, 2012 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bến Tre Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 12 Trần Huy Hồng, 2010 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Lao động - Xã hội 13 Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, 2011 Quyết định 3076 /QĐ-UBND V/v Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre đến năm 2020 Bến Tre, ngày 30 tháng 12 năm 2011 14 Vũ Văn Vụ cộng sự, 2005 Từ Điển Bách Khoa Việt Nam tập Hà Nội: Nhà xuất Từ điển Bách khoa Tiếng Anh Michael E Porter, 1980 Chiến lược cạnh tranh Dịch từ tiếng Anh Người dịch Nguyễn Ngọc Toàn, 2009 Hồ Chí Minh: Nhà xuất Trẻ Michael E Porter, 1985 Lợi cạnh tranh Dịch từ tiếng Anh Người dịch Nguyễn Phúc Hồng, 2008 Hồ Chí Minh: Nhà xuất Trẻ Website www.acb.com.vn Website www.bentre.gov.vn Website www.gso.gov.vn Website www.sacombank.com.vn Website www.sbv.gov.vn Website www.scb.com.vn PHỤ LỤC Phụ lục PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH Để đánh giá tổng quát thực trạng cạnh tranh SCB Bến Tre so với đối thủ địa bàn, tác giả dựa vào yếu tố nêu nội dung - kết hợp với ý kiến chuyên gia am hiểu tài Ban giám đốc Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Bến Tre, lãnh đạo SCB Bến Tre số lãnh đạo Ngân hàng BIDV Bến Tre, Sacombank Bến Tre, ACB Bến Tre để để lập danh mục số tiêu chí phản ánh lực cạnh tranh NHTM Xác định mức độ quan trọng yếu tố (Ti) từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (rất quan trọng) cho yếu tố tổng mức độ quan trọng phải Đồng thời cho điểm đáp ứng yếu tố lực SCB Bến Tre số đối thủ chọn lọc theo thang đo Likert bậc với mức: – yếu; – yếu; – trung bình; –mạnh; – mạnh Kết khảo sát nhập liệu xử lý phần mềm Microsoft Excell để tìm điểm trung bình (Ki) Trên sở trọng số Ti, điểm trung bình Ki điểm lợi cạnh tranh (Ti*Ki) NHTM, tác giả xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh SCB Bến Tre theo quy ước tổng điểm yếu tố đưa vào ma trận từ 3,0 trở lên ngân hàng có mức cạnh tranh mức trung bình, ngược lại, tổng số điểm nhỏ 3,0 ngân hàng có mức cạnh tranh thấp Phụ lục DANH SÁCH CHUYÊN GIA KHẢO SÁT Ý KIẾN STT Họ Tên Chức vụ Trần Văn Đức Giám đốc NHNN –CN Bến Tre Lê Cơng Thành Phó Giám đốc NHNN –CN Bến Tre Nguyễn Văn Thanh Phó Giám đốc NHNN –CN Bến Tre Bùi Thị Thúy Hằng Phó Chánh Thanh Tra – NHNN Bến Tre Phạm Thị Pha Phó Chánh Thanh Tra – NHNN Bến Tre Nguyễn Thị Diễm Chuyên viên Phòng Tổng hợp NHNN Bến Tre Phan Văn Hải Giám đốc SCB Bến Tre Đỗ Trí Đức Giám đốc ACB Bến Tre Vũ Thanh Hải Phó giám đốc BIDV Bến Tre 10 Trương Minh Tấn Phó giám đốc BIDV Bến Tre 11 Nguyễn Văn Dơi Phó giám đốc Sacombank Bến Tre 12 Nguyễn Hùng Quốc Trưởng phòng Kinh doanh SCB Bến Tre 13 Nguyễn Thị Xuân Anh Trưởng phịng Kế tốn SCB Bến Tre 14 Lê Văn Thương Tổ trưởng Hành SCB Bến Tre 15 Mai Thị Trúc Mai Tổ trưởng Ngân quỹ SCB Bến Tre Phụ lục DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM Xin chào Anh/Chị! Tôi tên Lê Thị Tiền Giang, thực đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bến Tre đến năm 2020” để phục vụ cho luận văn tốt nghiệp cao học ngành Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Tp.HCM Rất mong Anh/Chị giành thời gian trao đổi số ý kiến quý báu đề tài nghiên cứu Sự hỗ trợ quý Anh/Chị có ý nghĩa lớn đến kết nghiên cứu thành công luận văn tốt nghiệp cao học Thông tin có tính chất tham khảo ý kiến Anh/Chị dùng phạm vi luận văn tốt nghiệp cao học Theo Anh/Chị, yếu tố sau phù hợp để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng địa bàn tỉnh Bến Tre? Ngồi yếu tố nêu, theo Anh/Chị cịn yếu tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng? STT Nội dung Sản phẩm dịch vụ đa dạng, phong phú, phù hợp với nhu cầu KH Giá (lãi suất/phí) sản phẩm/dịch vụ cạnh tranh CBNV giao dịch thân thiện thao tác nhanh, xác, đảm bảo hài lịng KH Kênh phân phối bán hàng đa dạng, dễ tiếp cận, dễ sử dụng Hoạt động marketing tốt Công nghệ đại, đáp ứng tốt Chăm sóc sau bán hàng tốt Lãnh đạo có lực quản trị điều hành tốt Cơ sở vật chất Uy tín, thương hiệu đảm bảo tin tưởng cho KH Ý kiến Anh/Chị Đồng ý Ý kiến khác Trân trọng cảm ơn đóng góp Quý Anh/Chị Phụ lục TỔNG HỢP DÀN BÀI THẢO LUẬN NHĨM Sau q trình khảo sát ý kiến chuyên gia, tác giả nhận kết danh mục yếu tố tạo nên lực cạnh tranh ngân hàng sau: STT Yếu tố cạnh tranh Sản phẩm tiền gửi đa dạng, thủ tục giao dịch, kỳ hạn lãi suất gửi phù hợp với nhu cầu Khách hàng Sản phẩm tiền vay đa dạng, thủ tục giao dịch, thời hạn lãi suất vay phù hợp với nhu cầu Khách hàng Dịch vụ ngân hàng phong phú, đảm bảo hài lịng, phí tốn phù hợp CBNV thân thiện thao tác nhanh, xác, đảm bảo hài lịng Khách hàng Lãnh đạo có lực quản trị điều hành tốt Hoạt động truyền thông tiếp thị tốt Công nghệ đại, đáp ứng tốt tiện ích kèm theo Chăm sóc sau bán hàng tốt, quà khuyến có chất lượng phù hợp Tư vấn đầy đủ xử lý phàn nàn khách hàng tốt 10 Kênh phân phối bán hàng đa dạng, dễ tiếp cận, dễ sử dụng 11 Trụ sở, điểm giao dịch khang trang, đảm bảo an toàn cho khách hàng 12 Thương hiệu mạnh, lực tài tốt Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA Kính chào Quý Anh/chị! Tôi tên Lê Thị Tiền Giang, công tác SCB Bến Tre học viên lớp cao học Ngành Quản trị Kinh doanh khóa 23 QTKD VL Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM Hiện tiến hành nghiên cứu đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bến Tre đến năm 2020” Để rõ hình ảnh cạnh tranh SCB Bến Tre so với ngân hàng địa bàn, mong nhận hỗ trợ quý Anh/Chị việc trả lời câu hỏi 02 bảng khảo sát Bản thông tin khơng nhằm mục đích kinh doanh mà dùng để nhận định khách quan cho chủ đề nghiên cứu luận văn Xin trân trọng cảm ơn hợp tác quý Anh/Chị Phần 1: Đánh giá mức độ quan trọng yếu tố cạnh tranh ngân hàng cách khoanh tròn vào số thích hợp chọn dịng Quan Khá trọng quan trung trọng bình Khơng quan trọng Ít quan trọng Quan trọng 5 STT Yếu tố cạnh tranh Sản phẩm tiền gửi đa dạng, thủ tục giao dịch, kỳ hạn lãi suất gửi phù hợp với nhu cầu Khách hàng Sản phẩm tiền vay đa dạng, thủ tục, thời hạn lãi suất vay phù hợp với nhu cầu Khách hàng Dịch vụ ngân hàng phong phú, đảm bảo hài lịng, phí toán phù hợp CBNV thân thiện thao tác nhanh, xác, đảm bảo hài lòng Khách hàng 5 Lãnh đạo có lực, quản trị điều hành tốt Hoạt động truyền thông tiếp thị tốt Công nghệ đại, đáp ứng tốt tiện ích kèm theo Chăm sóc sau bán hàng tốt, quà khuyến có chất lượng phù hợp Tư vấn đầy đủ xử lý phàn nàn khách hàng tốt 10 Kênh phân phối bán hàng đa dạng, dễ tiếp cận, dễ sử dụng 11 Trụ sở, điểm giao dịch khang trang, đảm bảo an toàn cho khách hàng Thương hiệu mạnh, lực tài tốt 12 Phần 2: Cho điểm mức độ đáp ứng yếu tố cạnh tranh 03 ngân hàng cách ghi điểm vào thích hợp chọn dòng với nghĩa điểm số: 1- yếu; – yếu; 3-trung bình; 4- mạnh; – mạnh Đối với Bảng đánh giá này, dịng có số cột có điểm giống tiêu ngân hàng quý Anh/Chị đánh giá điểm đáp ứng Với tên Ngân hàng viết tắt sau: - SCB Bến Tre: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bến Tre - Sacom Bến Tre: Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – CN Bến Tre - ACB Bến Tre: Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bến Tre ST T Yếu tố cạnh tranh Sản phẩm tiền gửi đa dạng, thủ tục giao dịch, kỳ hạn lãi suất gửi phù hợp với nhu cầu Khách hàng SCB Bến Tre ACB Bến Tre Sacom Bến Tre Sản phẩm tiền vay đa dạng, thủ tục, thời hạn lãi suất vay phù hợp với nhu cầu Khách hàng Dịch vụ ngân hàng phong phú, đảm bảo hài lịng, phí tốn phù hợp CBNV thân thiện thao tác nhanh, xác, đảm bảo hài lịng Khách hàng Lãnh đạo có lực, quản trị điều hành tốt Hoạt động truyền thông tiếp thị tốt Công nghệ đại, đáp ứng tốt tiện ích kèm theo Chăm sóc sau bán hàng tốt, quà khuyến có chất lượng phù hợp Tư vấn đầy đủ xử lý phàn nàn khách hàng tốt 10 Kênh phân phối bán hàng đa dạng, dễ tiếp cận, dễ sử dụng 11 Trụ sở, điểm giao dịch khang trang, đảm bảo an toàn cho khách hàng 12 Thương hiệu mạnh, lực tài tốt Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến quý báu Quý Anh/Chị! Phụ lục TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA VỀ MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA YẾU TỐ CẠNH TRANH Mức độ đồng ý ST T Yếu tố cạnh tranh Tổng điểm Sản phẩm tiền gửi đa dạng, thủ tục giao dịch, kỳ hạn lãi suất gửi phù hợp với nhu cầu Khách hàng 0 0 15 75 0.09 Sản phẩm tiền vay đa dạng, thủ tục, thời hạn lãi suất vay phù hợp với nhu cầu Khách hàng 0 12 70 0.09 Dịch vụ ngân hàng phong phú, đảm bảo hài lịng, phí tốn phù hợp 0 10 68 0.08 CBNV thân thiện thao tác nhanh, xác, đảm bảo hài lòng Khách hàng 0 10 68 0.08 Lãnh đạo có lực quản trị điều hành tốt 0 62 0.08 Hoạt động truyền thông tiếp thị tốt 3 63 0.08 Cơng nghệ đại, đáp ứng tốt tiện ích kèm theo 0 64 0.08 Chăm sóc sau bán hàng tốt, quà khuyến có chất lượng phù hợp 0 12 72 0.09 Tư vấn đầy đủ xử lý phàn nàn khách hàng tốt 0 64 0.08 10 Kênh phân phối bán hàng đa dạng, dễ tiếp cận, dễ sử dụng 0 62 0.08 0 10 69 0.09 0 12 72 809 0.09 1.00 11 12 Trụ sở, điểm giao dịch khang trang, đảm bảo an toàn cho khách hàng Thương hiệu mạnh, lực tài tốt Tổng điểm Mức độ QT Phụ lục TỔNG HỢP Ý KIẾN CHO ĐIỂM ĐÁP ỨNG CỦA CHUYÊN GIA ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG SCB BẾN TRE Mức độ đáp ứng Điểm đáp ứng Tổng điểm Sản phẩm tiền gửi đa dạng, thủ tục giao dịch, kỳ hạn lãi suất gửi phù hợp với nhu cầu Khách hàng 0 14 74 4.93 Sản phẩm tiền vay đa dạng, thủ tục, thời hạn lãi suất vay phù hợp với nhu cầu Khách hàng 10 44 2.93 0 61 4.07 0 65 4.33 0 62 4.13 55 3.67 0 62 4.13 STT Yếu tố cạnh tranh Dịch vụ ngân hàng phong phú, đảm bảo hài lịng, phí tốn phù hợp CBNV thân thiện thao tác nhanh, xác, đảm bảo hài lịng Khách hàng Lãnh đạo có lực quản trị điều hành tốt Hoạt động truyền thông tiếp thị tốt Công nghệ đại, đáp ứng tốt tiện ích kèm theo Chăm sóc sau bán hàng tốt, quà khuyến có chất lượng phù hợp 0 12 72 4.80 Tư vấn đầy đủ xử lý phàn nàn khách hàng tốt 0 62 4.13 10 Kênh phân phối bán hàng đa dạng, dễ tiếp cận, dễ sử dụng 0 60 4.00 0 67 4.47 0 56 3.73 11 12 Trụ sở, điểm giao dịch khang trang, đảm bảo an toàn cho khách hàng Thương hiệu mạnh, lực tài tốt Phụ lục TỔNG HỢP Ý KIẾN CHO ĐIỂM ĐÁP ỨNG CỦA CHUYÊN GIA ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG ACB BẾN TRE Mức độ đáp ứng Sản phẩm tiền gửi đa dạng, thủ tục giao dịch, kỳ hạn lãi suất gửi phù hợp với nhu cầu Khách hàng 12 46 3.07 Sản phẩm tiền vay đa dạng, thủ tục, thời hạn lãi suất vay phù hợp với nhu cầu Khách hàng 0 54 3.60 0 4 57 3.80 0 52 3.47 55 3.67 Hoạt động truyền thông tiếp thị tốt Công nghệ đại, đáp ứng tốt tiện ích kèm theo 54 3.60 0 15 75 5.00 Yếu tố cạnh tranh Điểm đáp ứng Tổng điểm STT Dịch vụ ngân hàng phong phú, đảm bảo hài lịng, phí toán phù hợp CBNV thân thiện thao tác nhanh, xác, đảm bảo hài lịng Khách hàng Lãnh đạo có lực quản trị điều hành tốt Chăm sóc sau bán hàng tốt, quà khuyến có chất lượng phù hợp 49 3.27 Tư vấn đầy đủ xử lý phàn nàn khách hàng tốt 0 58 3.87 10 Kênh phân phối bán hàng đa dạng, dễ tiếp cận, dễ sử dụng 0 64 4.27 0 62 4.43 0 0 15 75 5.00 11 12 Trụ sở, điểm giao dịch khang trang, đảm bảo an toàn cho khách hàng Thương hiệu mạnh, lực tài tốt Phụ lục TỔNG HỢP Ý KIẾN CHO ĐIỂM ĐÁP ỨNG CỦA CHUYÊN GIA ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG SACOMBANK BẾN TRE Mức độ đáp ứng ST T Yếu tố cạnh tranh Điểm đáp ứng Tổng điểm Sản phẩm tiền gửi đa dạng, thủ tục giao dịch, kỳ hạn lãi suất gửi phù hợp với nhu cầu Khách hàng 0 51 3.40 Sản phẩm tiền vay đa dạng, thủ tục, thời hạn lãi suất vay phù hợp với nhu cầu Khách hàng 0 54 3.60 0 4 63 4.20 0 0 15 75 5.00 0 64 4.27 0 3 66 4.40 0 0 15 75 5.00 Dịch vụ ngân hàng phong phú, đảm bảo hài lịng, phí toán phù hợp CBNV thân thiện thao tác nhanh, xác, đảm bảo hài lịng Khách hàng Lãnh đạo có lực quản trị điều hành tốt Hoạt động truyền thông tiếp thị tốt Công nghệ đại, đáp ứng tốt tiện ích kèm theo Chăm sóc sau bán hàng tốt, quà khuyến có chất lượng phù hợp 0 62 4.13 Tư vấn đầy đủ xử lý phàn nàn khách hàng tốt 0 62 4.13 10 Kênh phân phối bán hàng đa dạng, dễ tiếp cận, dễ sử dụng 0 0 15 75 5.00 0 68 4.53 0 0 15 75 5.00 11 12 Trụ sở, điểm giao dịch khang trang, đảm bảo an toàn cho khách hàng Thương hiệu mạnh, lực tài tốt ... Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Thương Mại Năng lực cốt lõi Phòng giao dịch Máy chấp nhận thẻ Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – CN Bến Tre Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh. .. trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Bến Tre thông qua nghiên cứu lực nội yếu tố môi trường tác động đến lực cạnh tranh SCB Bến Tre Đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh. .. Phân tích lực cạnh tranh SCB Bến Tre Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh SCB Bến Tre đến năm 2020 Kết luận 4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP sài gòn chi nhánh bến tre đến năm 2020 , Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP sài gòn chi nhánh bến tre đến năm 2020

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn