Bảng động từ bất quy tắc

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2020, 09:45

BẢNG DANH MỤC ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC THƯỜNG GẶP STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Nguyên mẫu awake be beat become begin bend bet bid bite blow break bring broadcast build burn buy catch choose come cost cut dig draw dream drive drink eat fall feel fight find fly forget forgive freeze get give go grow hang have hear hide hit hold hurt keep know lay lead learn leave Quá khứ đơn awoke was, were beat became began bent bet bid bit blew broke brought broadcast built burned/burnt bought caught chose came cost cut dug did drew dreamed/dreamt drove drank ate fell felt fought found flew forgot forgave froze got gave went grew had heard hid hit held hurt kept knew laid led learned/learnt left Quá khứ phân từ awoken been beaten become begun bent bet bid bitten blown broken brought broadcast built burned/burnt bought caught chosen come cost cut dug done drawn dreamed/dreamt driven drunk eaten fallen felt fought found flown forgotten forgiven frozen got given gone grown had heard hidden hit held hurt kept known laid led learned/learnt left Nghĩa tỉnh táo đánh bại trở thành bắt đầu uốn cong đặt cược thầu cắn thổi làm vỡ mang lại phát sóng xây dựng cháy mua bắt chọn đến chi phi cắt đào làm vẽ mơ lái xe uống ăn giảm cảm thấy chiến đấu tìm bay quên tha thứ đóng băng có cung cấp cho phát triển treo có nghe ẩn nhấn tổ chức tổn thương giữ biết đặt dẫn học bỏ lại 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 lend let lie lose make mean meet pay put read ride ring rise run say see sell send show shut sing sit sleep speak spend stand swim take teach tear tell think throw understand wake wear win write lent let lay lost made meant met paid put read rode rang rose ran said saw sold sent showed shut sang sat slept spoke spent stood swam took taught tore told thought threw understood woke wore won wrote lent let lain lost made meant met paid put read ridden rung risen run said seen sold sent showed/shown shut sung sat slept spoken spent stood swum taken taught torn told thought thrown understood woken worn won written cho vay cho phép nói dối làm có nghĩa đáp ứng trả đặt đọc xe reo, kêu tăng chạy nói thấy bán gửi chiếu đóng hát ngồi ngủ nói chi tiêu đứng bơi có dạy xé nói nghĩ ném hiểu thức mặc giành chiến thắng viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng động từ bất quy tắc , Bảng động từ bất quy tắc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn