Giao an so hoc soan theo 5 hoat dong

250 9 0
  • Loading ...
1/250 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 18:47

Trường THCS Diễn tháp Giáo án: Số học Ngày soạn: 4/9/2020 Tiết 1: §1 TẬP HỢP PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - HS làm quen với khái niệm tập hợp qua ví dụ tập hợp thường gặp tốn học đời sống - HS nhận biết đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc tập hợp cho trước Kỹ năng: - HS biết viết tập hợp theo diễn đạt lời tốn, biết sử dụng kí hiệu ∈; ∉ Thái độ: Rèn luyện cho HS tư linh hoạt dùng cách khác để viết tập hợp II CHUẨN BỊ: GV: Phấn màu, bảng phụ ghi tập, ý HS: Vở ghi, tập, thước kẻ, bút chì III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động khởi động: GV giới thiệu nội dung Chương I SGK - tr4 ĐVĐ: Từ “tập hợp” thường dùng thực tế sống Vậy tốn học có nghĩa nghiên cứu học hơm Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Các ví dụ Các ví dụ: GV giao nhiệm vụ: - Nêu tên (liệt kê) đồ - Tập hợp đồ vật (sách, bút) đặt vật bàn học mình? bàn - Cho HS quan sát (H1) SGK: bàn gồm - Tập hợp học sinh lớp 6A đồ vật gì? - Tập hợp số tự nhiên - Tìm ví dụ tập hợp? - Tập hợp số tự nhiên nhỏ GV: Giới thiệu tập hợp vật bàn; - Tập hợp chữ a, b, c HS: Tìm ví dụ tập hợp lớp học, giới thiệu tiếp tập hợp cho sgk GV: Yêu cầu HS tìm số ví dụ tập hợp HS: Thực theo yêu cầu GV Hoạt động 2: Cách viết - Các ký hiệu Cách viết - kí hiệu: (sgk) GV: Giới thiệu cách viết tập hợp a) Cách viết: - Dùng chữ in hoa A, B, C, X, Y, M, Ví dụ: Tập hợp số tự nhiên nhỏ N… để đặt tên cho tập hợp ta viết sau: VD: A= {0; 1; 2; 3} hay A= {3; 2; 0; 1}… A= {0;1;2;3 } Củng cố: Viết tập hợp chữ a, b, c - Các số 0; ; 2; phần tử cho biết phần tử tập hợp tập hợp A HS: B ={a, b, c} hay B = {b, c, a}… B = {a, b, c} hay B = {b, c, a} a, b, c phần tử tập hợp B ? số có phải phần tử tập hợp A khơng? → Ta nói thuộc tập hợp A Ký hiệu: ∈ A Năm học 2020 - 2021 Trường THCS Diễn tháp Giáo án: Số học -> GV giới thiệu cách đọc b) Ký hiệu: ? số có phải phần tử tập hợp A không? ∈ : đọc “thuộc” “là phần tử => Ta nói khơng thuộc tập hợp A Ký hiệu: của” ∉ : đọc “không thuộc” 5∉ A -> GV giới thiệu cách đọc * Củng cố: Điền ký hiệu ∈ ; ∉ vào chỗ trống: “không phần tử của” a) 2… A; 3… A; 7… A VD: 1∈ A ; ∉ A b) d… B; a… B; c… B GV: Giới thiệu ý (phần in nghiêng SGK) HS: Đọc ý (phần in nghiêng SGK) GV: Giới thiệu cách viết khác tập hợp số tự nhiên nhỏ N tập hợp c) Chú ý:(SGK) số tự nhiên + Có cách viết tập hợp : GV: Như vậy, ta viết tập hợp A theo - Liệt kê phần tử cách: A= {0; 1; 2; 3} - Liệt kê phần tử là: 0; 1; 2; - Chỉ tính chất đặc trưng cho - Chỉ tính chất đặc trưng cho phần phần tử tập hợp tử x A là: x ∈ N x < (tính chất đặc A= {x ∈ N/ x < 4} trưng tính chất nhờ ta nhận biết phần tử thuộc không thuộc tập hợp đó) Biểu diễn: A HS: Đọc phần in đậm đóng khung SGK GV: Giới thiệu sơ đồ Ven vịng khép kín biểu diễn tập hợp A SGK GV: Yêu cầu HS lên vẽ sơ đồ biểu diễn tập hợp B GV: Cho HS hoạt động nhóm, làm ?1, ?2 GV: u cầu đại diện nhóm lên bảng trình bày làm Kiểm tra sửa sai cho HS GV: Nhấn mạnh: phần tử liệt kê lần; thứ tự liệt kê tùy ý Hoạt động vận dụng: Viết tập hợp sau cách: a) Tập hợp C số tự nhiên lớn nhỏ b) Tập hợp D số tự nhiên lớn 10 nhỏ 15 4.Hoạt động vận dụng Bài 3: Cho hai tập hợp : A = { a, b} ; B = { b, x, y} Điền kí hiệu thích hợp vào chỗ chấm: x…A y…B b…A b…B Hướng dẫn: x ∉ A y∈B b∈A b∈B 5.Hoạt động tìm tịi -Bài tập: Cho tập hợp A ={ ; } ; B = { a, b, c } Viết tập hợp gồm phần tử có phần tử thuộc tập hợp A phần tử thuộc tập hợp B Ngày soạn: 7/9/2020 Tiết 2: §2,§3 TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN I MỤC TIÊU: Năm học 2020 - 2021 Trường THCS Diễn tháp Giáo án: Số học 1.Kiến thức: - HS biết tâp hợp số tự nhiên, nắm qui ước thứ tự số tự nhiên, biết biểu diễn số tự nhiên tia số, nắm điểm biểu diễn số nhỏ bên trái điểm biểu diễn số lớn tia số - Học sinh phân biệt tập hợp N N*, biết sử dụng ký hiệu ≤ ≥ biết viết số tự nhiên liền sau, số tự nhiên liền trước số tự nhiên Kỹ năng: Học sinh rèn luyện tính xác sử dụng ký hiệu Thái độ: HS rèn luyện tư linh hoạt dùng cách khác để viết tập hợp II CHUẨN BỊ: GV: SGK, SBT, phấn màu, bảng phụ ghi sẵn đề ? tập củng cố HS: Học làm tập III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động khởi động: HS1: Có cách ghi tập hợp? Làm tập tr SBT HS2: Viết tập hợp A số tự nhiên lớn nhỏ 10 cách Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Tập hợp N tập hợp N* Tập hợp N tập hợp N*: GV giao nhiệm vụ: - Hãy ghi dãy số tự nhiên a) Tập hợp số tự nhiên học tiểu học? Ký hiệu: N - Hãy lên viết tập hợp N cho biết phần tử N = { 0; 1; 2; 3; } tập hợp đó? Các số ; ; ; ; HS: N = { ; ; ; ; } phần tử tập hợp N Các số 0; 1; 2; phần tử tập hợp N GV: Treo bảng phụ Giới thiệu tia số biểu diễn số 0; 1; 2; 3; tia số GV: Các điểm biểu diễn số 0; 1; 2; 3; tia số, gọi tên là: điểm 0; điểm 1; - Mỗi số tự nhiên biểu điểm 2; điểm 3; điểm biểu diễn điểm tia ? Điểm biểu diễn số tự nhiên a tia số gọi số điểm gì? - Điểm biểu diễn số tự nhiên a ? Hãy biểu diễn số 5; tia số gọi tên tia số gọi điểm a điểm đó? b) Tập hợp số tự nhiên GV: Giới thiệu tập hợp N*, cách viết phần khác Ký hiệu: N* tử tập hợp N* SGK N* = { 1; 2; 3; .} - Giới thiệu cách viết tính chất đặc trưng Hoặc : {x ∈ N/ x ≠ 0} cho phần tử tập hợp N* là: N* = {x ∈ N/ x ≠ 0} Hoạt động 2: Thứ tự tập hợp số tự nhiên Thứ tự tập hợp số tự ? So sánh hai số 5? nhiên: HS: nhỏ hay lớn a) Nếu số tự nhiên a nhỏ GV: Ký hiệu < hay > ⇒ ý (1) mục a Sgk số tự nhiên b, ta viết: ? Hãy biểu diễn số tia số? a < b hay b > a GV: Chỉ tia số (nằm ngang) hỏi: Năm học 2020 - 2021 Trường THCS Diễn tháp Giáo án: Số học ? Điểm nằm bên điểm 5? +Trên tia số nằm ngang, chiều HS: Điểm bên trái điểm mũi tên từ trái sang phải, điểm ⇒ GV: ý (2) mục a Sgk bên trái biễu diễn số nhỏ GV: Giới thiệu ký hiệu ≥ ; ≤ Sgk ⇒ ý (3) mục a Sgk + a ≤ b a < b a = b GV: Dẫn đến mục b) Sgk + a ≥ b a > b a = b HS: Đọc mục b) Sgk GV: Giới thiệu hai số tự nhiên liên tiếp b) a < b b < c a < c ? Hai số tự nhiên liên tiếp c) Hai số tự nhiên liên tiếp đơn vị? đơn vị HS: Hơn đơn vị GV: ⇒ mục (c) Sgk ? Trong tập N số nhỏ nhất? HS: Số nhỏ ? Có số tự nhiên lớn khơng? Vì sao? HS: Khơng có số tự nhiên lớn Vì số d) Số số tự nhiên nhỏ tự nhiên có số liền sau lớn Khơng có số tự nhiên lớn GV: ⇒ mục d) Sgk e) Tập hợp N có vơ số phần tử ? Tập hợp N có phần tử? HS: Có vơ số phần tử GV: ⇒ mục e) Sgk Hoạt động vận dụng: Bài 6: a) Viết số tự nhiên liền sau số: 17; 99; a (với a ∈ N) b) Viết số tự nhiên liền trước số: 35; 1000; b (với b ∈ N*) Bài tr SGK: Viết tập hợp A số tự nhiên không vượt hai cách A= { x ∈ N/ x ≤ } A = {0 ; ; ; ; ; } 4.Hoạt động vận dụng: Điền vào chỗ trống để hai số dòng hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần … , 8; a , … Hoạt động mở rộng, tìm tịi: 1* a) Cần chữ số để đánh số trang sách dày 200 trang? b) Tính số trang sách, biết để đánh số trang sách phải dùng 3897 chữ số 2* a) Để viết số tự nhiên từ đến 99 phải dùng chữ số b) Từ 100 đến 999 phải dùng chữ số + Bài 10: Điền số liền trước, số liền sau Ngày soạn: 8/9/2020 Tiết 3: §2,§3 TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN I MỤC TIÊU: Năm học 2020 - 2021 Trường THCS Diễn tháp Giáo án: Số học 1.Kiến thức: HS hiểu hệ thập phân, phân biệt số chữ số hệ thập phân Hiểu rõ hệ thập phân giá trị chữ số số thay đổi theo vị trí Kỹ năng: HS biết đọc viết số La Mã không 30 Thái độ: HS linh hoạt, nhanh nhạy việc ghi số tính tốn hệ thập phân II CHUẨN BỊ: - GV: Bảng phụ kẻ sẵn khung chữ số La Mã / SGK, kẻ sẵn khung / 8, SGK, ? tập củng cố - HS: Học làm tập III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động khởi động: HS1: Viết tập hợp N N* Viết tập hợp A số tự nhiên x mà x ∉ N* (HS: A = {0}) HS2: Viết tập hợp B số tự nhiên nhỏ (theo cách) Sau biểu diễn phần tử tập hợp A tia số Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Số chữ số Số chữ số: GV: Gọi HS đọc vài số tự nhiên - Treo bảng phụ kẻ sẵn khung tr SGK - Với 10 chữ số : 0; 1; - Giới thiệu: Với 10 chữ số 0; 1; 2; 3; …; 2; 8; 9; ghi ghi số tự nhiên số tự nhiên ⇒ GV: Từ ví dụ HS Một số tự nhiên - Một số tự nhiên có có một, hai, ba … chữ số một, hai, ba, ….chữ số VD : GV: Cho HS đọc phần in nghiêng ý (a) SGK Số tự nhiên có chữ số: - Hướng dẫn HS cách viết số tự nhiên có chữ số 7, 2, trở lên ta tách riêng ba chữ số từ phải sang trái cho Số tự nhiên có hai chữ số: dễ đọc VD: 456 579 25, 47, GV: Yêu cầu HS lấy ví dụ số tự nhiên có từ chữ Số tự nhiên có ba chữ số: số trở lên lên bảng trình bày cách viết số tự 329, 124, nhiên cho dễ đọc Chú ý : (Sgk) GV: Giới thiệu ý (b) phần ý SGK - Cho ví dụ trình bày SGK ? Cho biết chữ số, chữ số hàng chục, số chục, chữ số hàng trăm, số trăm số 3895? Củng cố : Bài 11 tr 10 SGK HS: Hoạt động cá nhân làm Hoạt động 2: Hệ thập phân Hệ thập phân : GV: Giới thiệu hệ thập phân SGK Trong hệ thập phân : Cứ 10 VD: 555 có trăm, chục, đơn vị đơn vị hàng thành Nhấn mạnh: Trong hệ thập phân, giá trị đơn vị hàng liền trước chữ số số vừa phụ thuộc vào thân chữ số đó, vừa phụ thuộc vào vị trí số cho 222 = 200 + 20 + GV: Cho ví dụ số 235 ab = a.10 + b Năm học 2020 - 2021 Trường THCS Diễn tháp Giáo án: Số học ? Hãy viết số 235 dạng tổng? abc = a 100 + b 10 + c HS: 235 = 200 + 30 + abcd = a 1000 + b 100 GV: Theo cách viết viết số sau: 222; ab + c.10 + d ; abc ; abcd dạng tổng? Củng cố : - Làm ? SGK HS: Hoạt động cặp đôi trả lời 3.Chú ý : (Sgk) Hoạt động 3: Chú ý GV: Cho HS đọc 12 số la mã mặt đồng hồ Trong hệ La Mã : SGK I = ; V = ; X = 10; IV = - Giới thiệu chữ số I; V; X hai số đặc biệt IV; 4; IX = IX cách đọc, cách viết số La mã không vượt 30 SGK - Mỗi số La mã có giá trị tổng chữ số (ngoại trừ hai số đặc biệt IV; IX) VD: VIII = V + I + I + I = + + + = GV: Nhấn mạnh: Số La mã với chữ số * Cách ghi số hệ La vị trí khác có giá trị mã không thuận tiện ⇒ Cách viết hệ La mã không thuận tiện cách ghi số hệ thập cách ghi số hệ thập phân phân ♦ Củng cố: a) Đọc số La mã sau: XIV, XXVII, XXIX b) Viết số sau chữ số La mã: 26; 19 HS: Hoạt động cá nhân thực yêu cầu GV GV chốt kiến thức Hoạt động luyện tập: Bài 12: Viết tập hợp chữ số số 2000 Hướng dẫn: A = {2;0} Bài 13: a) Viết số tự nhiên nhỏ có bốn chữ số b) Viết số tự nhiên nhỏ có bốn chữ số khác Hướng dẫn: a) 1000 b) 1234 4.Hoạt động vận dụng Bài 14: Dùng ba chữ số 0, 1, viết tất số tự nhiên có ba chữ số mà chữ số khác Hướng dẫn: 102,120,201,210 5.Hoạt động tìm tịi mở rộng - u cầu học sinh nhà tìm vật dụng có số La Mã đọc số La Mã Ngày soạn: 12/9/2020 Tiết 4: §4 SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP TẬP HỢP CON I MỤC TIÊU: Năm học 2020 - 2021 Trường THCS Diễn tháp Giáo án: Số học Kiến thức: - HS hiểu tập hợp có phần tử, có nhiều phần tử, có vơ số phần tử, khơng có phần tử nào, hiểu khái niệm hai tập hợp Kỹ năng: - HS biết tìm số phần tử tập hợp, biết kiểm tra tập hợp tập hợp tập hợp cho trước, biết vài tập hợp tập hợp cho trước, biết sử dụng kí hiệu ⊂ ∅ 3.Thái độ: - Rèn luyện HS tính xác sử dụng kí hiệu ∈ , ∉ , ⊂ II CHUẨN BỊ: - GV: Phấn màu, SGK, SBT, bảng phụ ghi sẵn đề ? SGK BT củng cố - HS: Bảng phụ nhóm, bút dạ, học làm tập nhà III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động khởi động: HS1: Làm tập 19 tr SBT HS2: Làm tập 21 tr SBT Đặt vấn đề: Mỗi tập hợp có phần tử, tập hợp có mối liên hệ với nhau? Chúng ta nghiên cứu hơm Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Số phần tử tập hợp Số phần tử tập GV: Nêu ví dụ tập hợp SGK hợp: GV giao nhiệm vụ: -Hãy cho biết tập hợp a)Ví dụ: A = {8} có phần tử? Tập hợp A có phần tử ⇒ Các tập hợp có phần tử, phần B = {a, b} Tập hợp B có phần tử tử, có 100 phần tử, có vơ số phần tử C = {1; 2; 3; … ; 100} - Hoạt động nhóm làm ?1; ?2/SGK HS: Bài ?2: Khơng có số tự nhiên thoả mãn: Tập hợp C có 100 phần tử N = {0; 1; 2; 3; …… } x+5=2 Tập hợp N có vơ số phần tử GV: Nếu gọi D tập hợp số tự nhiên x mà b) Chú ý : x + = D tập hợp khơng có phần tử - Tập hợp khơng có phần tử Ta gọi D tập hợp rỗng gọi tập hợp rỗng ? Vậy tập hợp gọi tập hợp rỗng? - Ký hiệu: φ GV: Giới thiệu tập hợp rỗng ký hiệu: φ VD: Tập hợp D số tự HS: Đọc ý SGK nhiên x cho x + = ? Vậy tập hợp có phần tử? D=φ HS: Trả lời phần đóng khung tr 12 SGK GV: Kết luận cho HS đọc ghi phần đóng c) Nhận xét: Một tập hợp có khung in đậm SGK thể có phần tử, có nhiều Củng cố: Bài 17 tr 13 SGK phần tử, có vơ số phần tử, khơng có phần Hoạt động 2: Tập hợp tử GV giao nhiệm vụ: Cho hai tập hợp Tập hợp : A = {x, y}; B = {x, y, c, d} a)Ví dụ: A = {x, y} - Các phần tử tập hợp A có thuộc tập hợp B B = {x, y, c, d} không? (Mọi phần tử tập hợp A thuộc tập hợp B) Năm học 2020 - 2021 Trường THCS Diễn tháp Giáo án: Số học GV: Ta nói tập hợp A tập hợp B ? Vậy tập hợp A tập hợp B nào? b) Định nghĩa: (SGK) HS: Trả lời phần in đậm SGK * Kí hiệu : GV: Giới thiệu ký hiệu cách đọc SGK A ⊂ B hay B ⊃ A - Minh họa tập hợp A, B sơ đồ Ven Đọc là: Củng cố: GV giao nhiệm vụ: Hoạt động cá nhân A tập hợp tập hợp làm tập sau (Treo bảng phụ ghi sẵn đề tập) B Cho tập hợp M = {a, b, c} Hoặc: A chứa B a) Viết tập hợp M có phần tử Hoặc: B chứa A b) Dùng ký hiệu ⊂ để thể quan hệ tập hợp với tập hợp M HS: đọc đề lên bảng làm * Lưu ý: Ký hiệu ∈ , ∉ diễn tả quan hệ phần tử với tập hợp, ký hiệu ⊂ diễn tả mối quan hệ hai tập hợp VD: {a} ∈ M sai, mà phải viết: {a} ⊂ M Hoặc a ⊂ M sai, mà phải viết: a ∈ M ?3/SGK c) Chú ý : HS: M ⊂ A , M ⊂ B , A ⊂ B , B ⊂ A - Tập hợp ∅ tập hợp GV: Từ ?3 ta có A ⊂ B B ⊂ A Ta nói tập hợp A B hai tập hợp - Mọi tập hợp tập Ký hiệu: A = B ? Vậy tập hợp A tập hợp B nào? - Nếu A ⊂ B B ⊂ A HS: Đọc ý SGK A=B Hoạt động luyện tập Bài 17: Viết tập hợp sau cho biết tập hợp có phần tử? a) Tập hợp A số tự nhiên không vượt 20 b) Tập hợp B số tự nhiên lớn nhỏ Hướng dẫn: a) A = {0;1;2;3;…;20} Tập hợp A có : (20 – 0):1 + = 21 (phần tử) b) B = ∅ Tập hợp B khơng có phần tử Hoạt động vận dụng: Bài 19: Viết tập hợp A số tự nhiên nhỏ 10, tập hợp B số tự nhiên nhỏ 5, dùng kí hiệu ⊂ để thể quan hệ hai tập hợp Hướng dẫn: A = {0;1;2;3;4;5;6;7;8;9}; B = {0;1;2;3;4}; B⊂A Hoạt động tìm tịi mở rộng: GV giao nhiệm vụ Tìm tập hợp số tự nhiên x cho : a/ x + = 4; b/ - x = 5; c/ x : = 0; d/ : x = * Viết tập hợp M số tự nhiên x mà: x ∉ N Tính số phần tử tập hợp sau: A = { 40 ; 41 ; 42; ; 100 } Ngày soạn: 14/9/2020 Tiết 5: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Năm học 2020 - 2021 Trường THCS Diễn tháp Giáo án: Số học Kiến thức: - HS củng cố sâu kỹ phần tử tập hợp Kỹ năng: - Viết tập hợp theo yêu cầu toán, viết tập tập hợp, biết dùng ký hiệu ⊂ ; ∈ ; ∉ chỗ, ký hiệu tập hợp rỗng 3.Thái độ: - HS rèn luyện tính xác nhanh nhẹn II CHUẨN BỊ: - GV: Phấn màu, SGK, SBT, bảng phụ ghi sẵn đề tập - HS: Bảng phụ nhóm, bút III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động khởi động: Cho tập hợp A = {3; 9} Điền kí hiệu ⊂ ; ∈ ; ∉ vào chỗ chấm: a) 3….A ; b) {3} …A ; c) {3; 9}…A ; d) …A; e) {9} …{3; 9} ; f) φ …A Hoạt động luyện tập: Hoạt động GV HS Nội dung Dạng 1: Tìm số phần tử GV: Lưu ý: Trong trường hợp phần tử tập hợp tập hợp không viết liệt kê hết (biểu thị Tổng quát: dấu “…” ) phần tử tập hợp phải * Tập hợp số tự nhiên liên viết theo quy luật tiếp từ a đến b có : GV: Nêu tập: b - a + (Phần Tìm số phần tử tập hợp sau: tử) B = {10; 11; 12; ….; 99} *Tập hợp số tự nhiên chẵn D = {21; 23; 25; ….; 99} (lẻ) liên tiếp từ số chẵn (lẻ) a E = {32; 34; 36; ….; 96} đến số chẵn (lẻ) b có : G = {5; 11; 17; ….; 119} (b - a) : + GV giao nhiệm vụ: -đọc nội dung tập 21; (Phần tử) 23/SGK trang 14 - Tính số phần tử tập hợp số tự nhiên liên tiếp từ a đến b ta làm ntn? - Nhận xét phần tử tập hợp B? HS: Hoạt động cá nhân thực theo yêu Giải: cầu GV B = {10; 11; 12; ….; 99} có: GV: Từ tính số phần tử tập hợp B 99- 10 + = 90 (Phần tử) ? Tính số phần tử tập hợp số tự nhiên D = {21; 23; 25; ….; 99} có : chẵn (lẻ) liên tiếp từ số chẵn (lẻ) a đến số chẵn ( 99 - 21 ): + = 40 (phần tử) (lẻ) b ta làm ntn? E = {32; 34; 36; ….; 96} có : GV: Từ tính số phần tử tập hợp D; E (96 - 32 ): + = 33 (phần tử) ? Có nhận xét hai phần tử liên tiếp G = {5; 11; 17; ….; 119} có: tập hợp G? (119- 5) : + = 20(phần tử) GV: Tính số phần tử tập hợp G? GV: Một cách tổng quát: Viết dạng TQ cách tìm số phần tử tập hợp mà phần tử lập thành dãy số cách nhau? HS: Số phần tử =( số cuối – số đầu):k/c +1 Bài 22 tr 14 Sgk: Dạng 2: Viết tập hợp, mối Năm học 2020 - 2021 Trường THCS Diễn tháp GV giao nhiệm vụ: -đọc đề - Ôn lại số chẵn, số lẻ, hai số chẵn (lẻ) liên tiếp - Cho HS hoạt động theo nhóm HS: Thực yêu cầu GV GV: Cho lớp nhận xét Bài 24 tr 14 Sgk: GV giao nhiệm vụ: - Đọc kĩ đề - Viết tập hợp A, B, N, N * sử dụng ký hiệu ⊂ để thể mối quan hệ tập hợp với tập hợp N? HS: Hoạt động cá nhân HS: Lên bảng thực Giáo án: Số học quan hệ tập hợp Bài 22 tr 14 Sgk: a) C = {0; 2; 4; 6; 8} b) L = {11; 13; 15; 17; 19} c) A = {18; 20; 22} d) B = {25; 27; 29; 31} Bài 24 tr 14 Sgk: A = {0;1;2;3;4; 9} = { x ∈ N / x < 10 } B = {0;2;4; } ={x ∈ N / x = 2n với n ∈ N} N = {0;1;2;3;4; } N * = {1;2;3;4;5;6; } Bài 25 tr 14 Sgk : A ⊂ N ; B ⊂ N ; N*⊂ N GV: Treo bảng phụ ghi sẵn đề Bài 25 tr 14 Sgk: GV giao nhiệm vụ: - Đọc kĩ đề lên bảng A ={Inđônêxia, Mianma, Thái giải Lan, Việt Nam} GV: Nêu tiếp tập bên B={Xingapo, Brunây, GV giao nhiệm vụ: - Đọc kĩ đề Campuchia} - Thảo luận nhóm đại diện nhóm trình bày Hoạt động tìm tịi, mở rộng: GV: Nêu tiếp dạng Dạng 3: Bài tập nâng cao GV: Nêu tập (bảng phụ) a/Có số chẵn có Hỏi: Viết tập hợp số chẵn có chữ số? chữ số? GV: Vậy có số chẵn có chữ số? b/ Bạn Nga đánh số trang sách ? Để tính số chữ số mà bạn Nga phải viết ta làm số tự nhiên từ đến nào? 100.Hỏi bạn Nga phải viết tất GV: Nhấn mạnh lại số khái niệm có liên chữ số? quan cách thực số dạng toán Giải: a/ Số số chẵn có chữ số là: GV: Khắc sâu định nghĩa tập hợp : A ⊂ B (998 – 100) : 2+ = 450 (số) ⇔ Với x ∈ A x ∈ B b/ Từ đến có: (9-1)+1=9(số) Từ 10 đến 99 có: (99-10)+1=90(số) Số chữ số mà bạn Nga phải viết là: 9.1+90.2+3 = 192 (số) Ngày soạn: 16/9/2020 Tiết 6: §5 PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN I MỤC TIÊU: Năm học 2020 - 2021 Trường THCS Diễn tháp Giáo án: Số học Mơn : Tốn Thời gian: 90 phút TRƯỜNG THCS NGHI LIÊN Bài 1: ( 1,5 điểm) a) Hai phân số có khơng ? Vì sao? b) So sánh phân số sau: Bài 2: ( 2,5 điểm) Thực phép tính (Tính hợp lí có thể) a) -37 + 65 b) 11 - 49 c) + + Bài 3: ( điểm) Tìm x, biết: a) x + 19 = ; b) = Bài 4: ( 1,5 điểm) Cuối năm học xếp loại học lực lớp 6D có loại: giỏi, khá, trung bình Số học sinh giỏi số học sinh lớp, số học sinh trung bình 25% số học sinh lớp Tính số học sinh lớp, biết lớp 6D có 48 học sinh Bài 5: ( 2,5 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox Vẽ · · xOy = 300 ; xOz = 600 · a Tính yOz ? b Tia Oy có tia phân giác góc xOz khơng ? ? · · c Gọi Ot tia phân giác xOy Tính zOt ? Bài 6: ( điểm) So sánh A = B = PHÒNG GD-ĐT VINH 2015 TRƯỜNG THCS NGHI LIÊN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2014 - Mơn : Tốn Thời gian: 90 phút Bài 1: ( 1,5 điểm) a) Hai phân số có khơng ? Vì sao? b) So sánh phân số sau: Bài 2: ( 2,5 điểm) Thực phép tính (Tính hợp lí có thể) a) -37 + 65 b) 11 - 49 c) + + Bài 3: ( điểm) Tìm x, biết: a) x + 19 = ; b) = Bài 4: ( 1,5 điểm) Cuối năm học xếp loại học lực lớp 6D có loại: giỏi, khá, trung bình Số học sinh giỏi số học sinh lớp, số học sinh trung bình 25% số học sinh lớp Tính số học sinh lớp, biết lớp 6D có 48 học sinh Bài 5: ( 2,5 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox Vẽ · · xOy = 300 ; xOz = 600 · a) Tính yOz ? b) Tia Oy có tia phân giác góc xOz khơng ? ? · · c) Gọi Ot tia phân giác xOy Tính zOt ? Bài 6: ( điểm) So sánh A = B = HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 6: - Học sinh làm theo cách khác cho điểm tối đa - Chiết điểm phần lời giải đến 0,25 điểm Bài Câu Nội dung Năm học 2020 - 2021 Điểm Trường THCS Diễn tháp Bài a = -9.(-4) = 12.3 b Bài a b c Bài a b Bài = , = Giáo án: Số học 0,75 9 Vì < nên < 12 12 0,75 0,75 0,75 -37 + 65 = 28 11 - 49 = -38 + + = ( + ) + = ( + ) + = +2 =2  x + 19 =  x = − 19 x + 19 = ⇒  ⇒ ⇒  x + 19 = −3  x = −3 − 19 = ⇒ x = = -3 Số học sinh giỏi là: 48 = (học sinh) 0,5 0,5 0,25 0,25  x = −16  x = −22  0,5 0,5 0,5 Số học sinh trung bình là: 48 25% = 12 (học sinh) Số học sinh là: 48- (8 +12) = 28 (học sinh) Bài Vẽ hình 0,5 z y t a 0,5 O x Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có: · · · · (vì 300 < 600 ) xOy = 300 ; xOz = 600 ⇒ xOy < xOz ⇒ Tia Oy nằm hai tia Ox Oz · · · · · · = xOz = xOz = 600 − 300 = 30 ⇒ xOy ⇒ yOz + yOz − xOy b c 0,5 0,5 Ta có: Tia Oy nằm hai tia Ox Oz (theo câu a) · · xOy = yOz( = 300 ) suy Oy tia phân giác góc xOz · · · = xOy Ot tia phân giác xOy nên xOt = 300 = 150 Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có: · · · · (vì 150 < 600 ) xOt = 150 ; xOz = 600 ⇒ xOt < xOz 0,5 0,25 ⇒ Tia Ot nằm hai tia Ox Oz Bài · + tOz · · · · · = xOz = xOz = 600 − 150 = 450 ⇒ xOt ⇒ tOz − xOt 0,25 A= =1 ; B= =1 Vì < nên < hay A < B 0,5 0,5 Năm học 2020 - 2021 Trường THCS Diễn tháp Giáo án: Số hc Ngy son: 14/ 05/2015 Tit 108: Ôn tập cuối năm (tit 1) I MC TIấU: - ễn số kí hiệu tập hợp Ơn tập dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9; số nguyên tố hợp số; ước chung bội chung hai hay nhiều số - Rèn luyện viƯc sư dơng mét số kí hiệu tập hợp Vận dụng dấu hiệu chia hÕt, íc chung vµ béi chung vµo bµi tËp II Chuẩn bị: GV : Giáo án, bảng phụ HS : làm câu hai ôn tập cuối năm phần số học tập 168, 170.I III Tiến trình dạy học: ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Kết hợp vào Bài mới: Hoạt ®éng cđa GV vµ HS Néi dung Năm học 2020 - 2021 Trng THCS Din thỏp GV: Đọc kí hiƯu : ∈;∉; ⊂;∩; Ο ? Thc; kh«ng thc, tËp hợp con, giao, tập rỗng GV: Cho ví dụ sử dụng kí hiệu ? GV:Yêu cầu học sinh làm 168 (SGK/66) Điền kí hiệu thích hợp ( ;; ;; ) vào ô vuông Z; N; 3,275 N; N Z = N; N Z GV:Yêu cầu học sinh phát biểu dấu hiệu chia hÕt cho 2, 5, 3, 9? ? Nh÷ng sè nh chia hết cho 5? Cho ví dụ ? Những số nh chia hÕt cho c¶ 2, 5, 3, 9? Cho vÝ dụ? GV: Yêu cầu học sinh làm tập sau: Bµi tËp 1: a/ 6*2 chia hÕt cho mµ kh«ng chia hÕt cho b/ *53* chia hÕt cho 2,3,5 c/ *7* chia hết cho 15 ? Thế số nguyên tố Hợp số? ? Số nguyên tố hợp số giống khác chỗ nào? ? UCLN hay hay nhiều số gì? ? BCNN hai hay nhiều số gì? ? Điền từ thích hợp vào chỗ chống bảng so sánh Giỏo ỏn: S hc I Ôn tập tập hợp: Đọc kí hiệu ;; ;; Bài tập 168 (SGK/66) Điền kí hiệu thích hợp ( ;; ;; ) vào « vu«ng −3 ∉ Z; ∈ N; 3,275 N ∩ Z = N; N ⊂ Z ∉ N; Bài 170 (SGK/66) Tìm giao tập hợp C số chẵn tập hợp L số lẻ Giải: C ∩ L =Ο II DÊu hiÖu chia hÕt: DÊu hiƯu chia hÕt cho 2, 5, 3, Bµi tËp 1: a/ 6*2 chia hết cho mà không chia hÕt cho b/ *53* chia hÕt cho c¶ 2,3,5 c/*7* chia hết cho 15 Giải: a/ 642; 672 b/ 1530 c/ *7*  15 ⇒ *7*  ,  375, 675, 975, 270, 570, 870 III Ôn tập số nguyên tố, hợp số, ớc chung, bội chung BCN Cách tìm ƯCLN N PT số thừa số nguyên tố Chọn Chun Chun thừa số nguyên g g tố riêng Lập tích Nha Lớn thừa số đà nhất Nm hc 2020 - 2021 Trng THCS Din thỏp cách tìm ¦CLN vµ BCNN cđa hai hay nhiỊu sè? Giáo án: S hc chọn, thừa số lấy với số mũ Bài tập : 1) Tìm số tự nhiên x biÕt r»ng: a/ 70 x; 84  x vµ x >8 GV:Yêu cầu học sinh làm tập b/ x 12; x  25 vµ 8 ⇒ x = 14 b/ x 12; x  25 vµ 2001 2001 + 2002 2001 2001 > 2002 2001 + 2002 2000 2001 2000 2001 ⇒ + > + 2001 2002 2001 2002 Ta có: ? So sánh tính chất hay A > B II Ôn tập quy tắc tính chất phép toán Nm hc 2020 - 2021 Trng THCS Din thỏp phép cộng phép nhân số tự nhiên, số nguyên, phân số ? Các tính chất phép cộng phép nhân có ứng dụng tính toán HS: Để tính nhanh, tính hợp lí giá trị biểu thức GV: Bài 171 (SGK/67) A = 27 + 46 + 70 + 34 + 53 B = -377- ( 98 – 277) C = -1,7 2,3 + 1,7.(-3,7) – 1,7.3 – 0,17: 0,1 Giáo án: Số học C¸c tÝnh chÊt: - Giao hoán - Kết hợp - Phân phối phép nhân ®èi víi phÐp céng Bµi 171 (SGK/67) A = 27 + 46 + 70 + 34 + 53 = (27 + 53 ) +( 46 + 34) + 79 = 80 + 80 + 79 = 239 B = -377- (98 – 277) = (- 377 + 277) – 98 = - 100- 98 = - 198 C =-1,7.2,3+1,7.(-3,7) –1,7.3– 0,17: 0,1 = - 1,7 (2,3 + 3,7 + + 1) = - 1,7 10 = - 17 Bµi 169 (SGK/66) GV: Yêu cầu học sinh làm tập Điền vào chỗ trống sau: a/ Với a, n N Bµi 169 (SGK/66) an = a.a.a víi n ≠ Điền vào chỗ trống Với a a0 =1 a/Víi a, n ∈ N b/ Víi a, m, n N n a = a.a.a víi … am.an = am+n Víi a ≠ th× a0 = … am : an = am-n víi a ≠ ; m ≥ n b/ Víi a, m, n N Bµi 172 (SGK/67) m n a a = … Gäi sè HS líp 6C lµ x (HS) m n a : a = với Số kẹo đà chia : GV: Yêu cầu học sinh làm 60 13 = 47 (chiếc) x Ư(47) x > 13 172 ⇒ x = 47 Chia ®Ịu 60 chiÕc kĐo cho tÊt VËy sè HS cđa líp 6C lµ 47 HS học sinh lớp 6C d 13 chiÕc Hái líp 6C cã bao nhiªu häc sinh? Củng cố: Nhắc lại kiến thức vừa chữa Híng dÉn HS häc bµi vµ lµm bµi ë nhµ: - Ôn tập phép tính phân số: quy tắc tính chất - Bài tập nhà số 176 (SGK/67) - Bài 86 (17) - Tiết sau ôn tập tiếp thực dÃy tính tìm x IV RÚT KINH NGHIỆM: Ngày soạn: 18/ 05/2015 Năm học 2020 - 2021 Trường THCS Diễn tháp TiÕt 110: Giáo ỏn: S hc Ôn tập cuối năm (tit 3) I Mục tiêu : - Rèn luyện kĩ thực phép tính, tính nhanh, tính hợp lý giá trị biểu thức - Luyện tập dạng toán tìm x - Rèn luyện khả trình bày khoa học, chÝnh x¸c, ph¸t triĨn t cđa HS II Chn bị: GV: Giáo án, bảng phụ HS: học làm tập đà cho III Tiến trình dạy học: ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Y/c HS lên chữa BT HS 1: Chữa BT 86 b, d HS 2: Chữa BT 91 (SBT/19) Đáp án: Bài 86 (SBT/17) 27 49 − 18 31 − = − = = 12 18 12 14 84 84      +   −5  13 −5 −1  + ÷  − ÷ =  ÷  ÷ = =    13 13   10   13  10 13 b/ d/ Bµi 91 (SBT/19) 19     19 19 19 10 =  ÷  10 ÷ = 1.4 = 92    92 23  92 5 5 14  14  −7 −5 N = + − =  + − ÷= = 11 11 11  11 11 11  11 11 M= GV: Cho HS nhËn xÐt, cho điểm Bài mới: Hoạt động GV v HS GV: Cho häc sinh lun tËp bµi 91 (SBT) TÝnh nhanh: Q=( 12 123 1 + − ).( − − ) 99 999 9999 ? Em cã nhËn xÐt g× vỊ biĨu thøc Q? ? Vậy Q bao nhiêu? sao? Vì tÝch cã thõa sè b»ng th× tÝch Bài 2: Tính giá trị biểu thøc: a/ A = −7 7 − +5 9 8 ? Em cã nhËn xÐt g× vỊ biĨu Néi dung I Lun tËp thùc hiƯn phÐp tÝnh: Bµi (Bµi 91 – SBT /19) TÝnh nhanh: 12 123 1 + − ).( − − ) 99 999 9999 1 − − =0 12 123 − ).0 = VËy Q = ( + 99 999 9999 Q=( Bµi 2: TÝnh giá trị biểu thức: a/ A = 7 − +5 9 8 Năm học 2020 - 2021 Trường THCS Diễn tháp thøc Giáo án: Số học −7 7 với phân số hỗn số 8 −4 B = 0,25.1 ( ) : = Chú ý cần phân biệt thừa số ? HÃy đổi số thập phân, hỗn số phân số ? Nêu thứ tự phép toán biểu thức? GV: Y/c HS làm BT 176 HS đồng thời lên bảng 112 + 0, 415 ữ: 0, 01  200  b/ B =  1 − 37, 25 + 12  11   121  + 0, 415 ÷: 0, 01 =  + 0, 415 ÷: T=   200  100  200  = (0,605 + 0,415) 100 = 1,02 100 = 102 −7 −7 ( + )+5 = + = 9 8 5 B = 0,25.1 ( ) : 25 − :( ) 16 − 35 = −1 = 32 32 −4 = Bµi 176 SGK/67)   a/ ( 0,5 ) +  − ÷:1 15  15 60  24 13 19 28    79  47  ÷ +  − ÷: 15    15 60  24 28 32 − 79 47 : = + 15 60 24 −47 24 −2 = + = =1 = + 60 47 5 1 M = − 37, 25 + = + − 37, 25 12 12 12 = − 37, 25 = 3, 25 − 37, 25 = −34 T 102 = = Vậy B = M 34 = II Toán tìm x Bài 1: Tìm x biết GV: Yờu cu HS lam bai GV: Yêu cầu làm tập x – 25% x = x = − 0,125 x= − 8 4 x = ⇒ x = 1: = 7 Bµi 2: x – 25% x = x(1 – 0,25) = 0,5 0,75x = 0,5 1 x= => x = : = 2 3 Bài 3: GV: Tơng tự làm tập − 17 = (50% + ) 23 − 17 = 17 − ( x+ )= : (50% + ) Năm học 2020 - 2021 Trường THCS Diễn tháp ? Ta cÇn xÐt phép tính trớc? ? Muốn tìm thừa số cha biÕt ta lµm nh thÕ nµo? Giáo án: Số học 17 x+ = −2 − 17 x= − => x = - 13 4 Bµi : GV: Gọi học sinh lên bảng làm 4.- Cách làm tơng tự BT 3x + 1÷: ( −4 ) = 28   3x −1 + = ( −4 ) 28 3x = −1 7 3x −6 −6 = => x = : 7 7 x = -2 Củng cố: Nhắc lại kiến thức vừa chữa Hớng dẫn HS học làm nhà: - Ôn tập tính chất quy tắc phép toán, đổi hỗn số, số thập phân, số phần trăm phân số.chú ý áp dụng quy tắc chuyển vế tìm x - Ôn tập toán phân số (ở chơng III) + Tìm giá trị phân số số cho trớc + Tìm số biết gía trị phân sè cđa nã + T×m tØ sè cđa sè a vµ b IV RÚT KINH NGHIỆM: Năm học 2020 - 2021 Trường THCS Diễn tháp Giáo án: Số học Ngày soạn: 19/05/2015 Tiết 111: TRẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM I MỤC TIÊU: - Củng cố hệ thống kiến thức học - Sửa sai kiến thức HS thường mắc phải - Rèn kỹ tính tốn xác, cẩn thận - GV rút kinh nghiệm điều chỉnh phương pháp dạy cho phù hợp với đối tượng HS II CHUẨN BỊ: - Bài kiểm tra cuối năm chấm, chuẩn bị phát cho HS - Đáp án kiểm tra sửa sai cho HS III NỘI DUNG: GV chữa kiểm tra cuối năm (Đề kiểm tra cuối năm đề thi KSCL trường ra) GV trả thi chấm cho học sinh HS xem, kiểm tra đối chiếu GV chữa với làm GV nhận xét chung kết thi IV HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: - Nhắc nhở HS nhà tiếp tục ôn tập hệ thống lại kiến thức học chương trình lớp V RÚT KINH NGHIỆM: Năm học 2020 - 2021 Trường THCS Diễn tháp Giáo án: Số học Hoạt động khởi động: GV giao nhiệm vụ: Tính: a) (-8) −4 ; b) ; −8 −4 c) + Đặt vấn đề: Từ kiến thức học tiểu học, em thực phép chia: : HS: : = = = GV: Em phát biểu quy tắc phép chia phân số học tiểu học? (Muốn chia phân số cho phân số ta làm nào?) GV: Các em học phép chia phân số tiểu học, với phép chia phân số có tử mẫu số nguyên thực nào? Ta học qua "Phép chia phân số" Hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: Số nghịch đảo Số nghịch đảo GV: Ta có: (-8) =1 −8 Ta có: = Ta nói: Ta nói: số nghịch đảo -8; -8 là số nghịch đảo −8 số nghịch đảo 1 số nghịch đảo ; hai số -8 hai Hai số số nghịch đảo −8 −8 số nghịch đảo a Định nghĩa: (SGK) −4 = GV giao nhiệm vụ: Tương tự: b Ví dụ: −4 +) hai số nghịch đảo Em điền vào chỗ trống ?2 bảng Năm học 2020 - 2021 Trường THCS Diễn tháp phụ - Vậy hai số nghịch đảo nhau? HS: Đọc định nghĩa SGK - Hai số nghịch đảo có đặc điểm gì? - lấy ví dụ ? có phải hai số nghịch đảo không? ( Không mà số đối nhau) *Củng cố: GV giao nhiệm vụ: -Làm ?3 SGK Bổ sung thêm: 0; 1; -1; a (a ∈ Z, a ≠ 0) HS: Mỗi em trả lời câu − 11 a ;−5; ; (a, b ∈ Z, a ≠ 0, 10 b 10 b ; b ≠ 0) = 7; ; −5 −11 a Số nghịch đảo 1; -1; a (a ∈ Z, a ≠ 0) Số nghịch đảo 1; -1; Số khơng có số nghịch đảo -Qua kết ?3 em có kết luận số nghịch đảo số nguyên a(a ≠ 0) số nghịch đảo phân số a (a ≠ 0)? b GV: Lưu ý HS cách trình bày viết số nghịch đảo = sai GV: Chúng ta biết tìm số nghịch đảo số cho trước Vậy số nghịch đảo dùng để làm gì? Nó có tác dụng việc thực phép chia phân số không? Hoạt động 2: Phép chia phân số GV giao nhiệm vụ: -làm ?4 SGK Bổ sung thêm: Tính so sánh 5: 2HS: Lên bảng trình bày đồng thời Giáo án: Số học = +) khơng phải hai số nghịch đảo ≠ c) Nhận xét: - Số nghịch đảo số nguyên a( a ≠ 0) - Số nghịch đảo phân số ( a ≠ 0) - Khơng có số nghịch đảo số - Số nghịch đảo 1; -1 -1 Phép chia phân số : = = 7 21 ⇒ : = = 21 7 Ta có: Tương tự 5: = - Em có nhận xét mối quan hệ hai phân số ? - Ta thay phép chia phân số : phép tính nào? - Từ việc so sánh trên, muốn chia phân số a b a Quy tắc: (SGK) Năm học 2020 - 2021 Trường THCS Diễn tháp cho phân số Giáo án: Số học em làm nào? -Từ em phát biểu quy tắc chia phân số? HS: Đọc quy tắc SGK GV: Ghi dạng tổng quát lên bảng a c a d a.d : = = b d b c b.c c d a.d = a = d c c Với a, b, c, d ∈ Z; b, c, d ≠ a: b Ví dụ: Tính : = = = = -6: = -6 = = =-15 GV: Đưa ví dụ yêu cầu HS tính GV: Treo bảng phụ ghi sẵn đề ?5 SGK, cho HS lên bảng trình bày ⇒ Giúp cho HS biết cách trình bày phép chia phân số GV: Các em biết chia số nguyên cho phân số, phép chia phân số cho số nguyên (khác 0) ta làm nào? GV: Cho HS thực phép chia HS: −3 :2 −3 −3 −3 −3 −3 :2 = : = = (= ) 4 4.2 ? Từ kết −3 −3 = em cho biết: Muốn chia 4.2 phân số cho số nguyên (khác 0) ta làm nào? GV: Nêu nhận xét HS: Đọc nhận xét SGK GV: Chốt lại trường hợp phép chia phân số + Chia phân số cho phân số + Chia số nguyên cho phân số + Chia phân số cho số nguyên (khác 0) GV giao nhiệm vụ: hoạt động nhóm làm ?6 SGK HS: Thực yêu cầu GV a) − 10 ; b) −3 ; c) c Nhận xét: (SGK) a a :c = b b.c Với a, b, c ∈ Z; b, c ≠ : d Áp dụng: a) − 12 5.12 10 − 10 : = = = = 12 − 6.(−7) − 7 14 (−7).3 − = b) − : = −7 = 14 14 −3 − −1 = c) : = 7.9 21 −1 21 * Củng cố: - Thế hai số nghịch đảo nhau? - Nêu quy tắc chia phân số? - Muốn chia phân số cho số nguyên khác ta làm nào? 3, Hoạt động luyện tập, vận dụng: Năm học 2020 - 2021 Trường THCS Diễn tháp Giáo án: Số học * Làm 84 (a, c, h) /43 SGK: * Bài 86/43 SGK: a) a) x = ; − 65 18 ; b) x = c) 10 ; h) −1 12 Hướng dẫn nhà: - Nắm vững: + Định nghĩa số nghịch đảo + Quy tắc chia hai phân số - Làm tập 84 (b, d, e, g) ; 85; 87; 88/43 SGK - Tiết sau luyện tập Hướng dẫn : Bài 87/43 SGK: a) 2 :1 = 7 ; : = 21 : = 35 ; b) So sánh số chia với 1: 1=1 c) < ; 2 = 7 ; ; > ; 21 > < 35 Mọi phân số chia cho - Nếu phân số chia nhỏ thương lớn số bị chia - Nếu phân số chia lớn thương tìm bé số bị chia IV.RÚT KINH NGHIỆM: Năm học 2020 - 2021 ... a , … Hoạt động mở rộng, tìm tịi: 1* a) Cần chữ số để đánh số trang sách dày 200 trang? b) Tính số trang sách, biết để đánh số trang sách phải dùng 3897 chữ số 2* a) Để viết số tự nhiên từ đến... ghi sẵn đề Bài 25 tr 14 Sgk: GV giao nhiệm vụ: - Đọc kĩ đề lên bảng A ={Inđônêxia, Mianma, Thái giải Lan, Việt Nam} GV: Nêu tiếp tập bên B={Xingapo, Brunây, GV giao nhiệm vụ: - Đọc kĩ đề Campuchia}... Tính nhanh : a) 37 25 b) 56 + 16 + 44 Hoạt động luyện tập Hoạt động GV HS Nội dung Dạng 1: Tính nhanh, tính Bài tập 31 tr 17 Sgk: nhẩm GV giao nhiệm vụ: - Đọc kĩ đề Bài 31 tr 17 Sgk: Tính nhanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an so hoc soan theo 5 hoat dong, Giao an so hoc soan theo 5 hoat dong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn