BÀI GIẢNG VẬN HÀNH SƠ CẤP NGHỀ CẦU TRỤC + ĐỀ THI

64 10 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 15:00

Bài giảng vận hành cau truc, dùng để giảng dạy và cấp chứng chỉ an toàn cho người vận hành. Tài liệu này dùng để giảng dạy cho nhiều doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài được đánh giá cao. ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ VẬN HÀNH CẦU TRỤC KHÓA HỌC: SƠ CẤP NGHỀ VẬN HÀNH CẦU TRỤC Nội dung thi : Kỹ thuật vận hành cầu trục Lớp : Ngắn hạn Thời gian làm : 60 phút Người đề Họ tên:……………………………… Ký tên…………………………………… Số CMTND:……………… .Nơi cấp:………………………………… Năm sinh:……………………………… Đơn vị:………………………………… Nghề nghiệp:……………….……… … Ngày kiểm tra:…………………………… A LÝ THUYẾT Câu (1 điểm) Nêu tên cấu tạo phận cầu trục thực tế xưởng cơng ty bạn có Câu (2 điểm) Vẽ sơ đồ nêu nguyên lý dẫn động cầu trục (cơ cấu di chuyển cầu trục có cơng ty bạn) Câu (2 điểm) Tóm tắt trình tự bước nâng hạ hàng hố vận hành cầu trục B BÀI TẬP Câu (3 điểm) Một máy nặng treo nhánh dây góc nghiêng so với phương thẳng đứng 450 Biết cáp vòng qua máy Chọn dây cáp treo? Câu (2 điểm) Một máy nặng 12 nâng tời tổ múp (Theo sơ đồ H1 – 21 Trang 24 tài liệu tập huấn) Hãy chọn cáp tời để nâng máy an toàn, biết ràng chế độ tải trung bình - Chúc thí sinh làm tốt BÀI LÀM Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG VẬN HÀNH SƠ CẤP NGHỀ CẦU TRỤC + ĐỀ THI, BÀI GIẢNG VẬN HÀNH SƠ CẤP NGHỀ CẦU TRỤC + ĐỀ THI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn