bài tập ôn tập lớp 5

14 6 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 13:54

Đề ôn tập nhà lớp - Nghỉ dịch Covid 19 Đề ơn tập mơn Tốn lớp - số Bài 1: Đặt tính tính: 135,05 + 364,9 563,4 x 2,3 2905,3 - 104,15 24,36:6 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 2: Số thập phân chục, đơn vị, phần trăm viết là: A 2,34 C 23,04 B 23,4 D 23,004 Bài Chữ số số thập phân 465,7326 thuộc hàng: Bài 4: Một hình tam giác có độ dài đáy 1,5m chiều cao 10,6dm Tính diện tích hình tam giác có đơn vị mét vng Bài Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 26m, chiều rộng 6,5m Người ta dành 62,5% diện tích đất để làm nhà Hỏi diện tích đất làm nhà m2? Bài Một cửa hàng bán 1020 lít dầu số dầu 25,5% tổng số dầu cửa hàng trước bán Như trước bán cửa hàng có lít dầu? Bài 7: Một ruộng hình thang có độ dài đáy lớn chiều cao mảnh đất hình tam giác có diện tích 324m độ dài đáy 18m Đáy lớn ruộng gấp lần đáy bé Đáy bé dài chiều cao 5m Tính diện tích ruộng hình thang? Bài 8: Tìm x: 68,25 - x = 6,45 x 3,8 x – 7,2 = 3,99 + 2,5 Đề ơn tập mơn Tốn lớp - số Bài 1: Đặt tính tính: 25,46 + 89,99 102 - 88,8 14,58 : 56 85,465 : 2,5 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 2: a) Cho 2km2 95 hm2= ……… km2 b) yến =…… tạ Bài 3: Một cửa hàng bán gạo, ngày đầu bán 9,8 tạ gạo Bốn ngày sau, ngày bán 8,2 tạ gạo Hỏi trung bình ngày cửa hàng bán ki- lô- gam gạo? Bài 4: Một cờ thể thao hình tam giác vng có cạnh góc vng thứ 25 cm cạnh góc vng thứ hai dm Tính diện tích cờ với đơn vị đo dm2? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………… Bài 5: Một hình thang có độ dài đáy 23 cm 4,1 dm Tính diện tích hình thang biết chiều cao trung bình cộng độ dài hai đáy? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Bài 6: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 100m, chiều rộng ¾ chiều dài Người ta dành 25% diện tích đất để đào ao thả cá Tính diện tích đất đào ao? Bài 7: số gạo cửa hàng 382,5 tạ Tìm 40% số gạo cửa hàng đó? Bài 8: Tính cách thuận tiện nhất: a) 36,4x 99 + 36+0,4 b) 77,28x 20,2 + 23,72 x 20,2 – 20,2 c) 1,25 x 59,7 x 800 d) 2,5 x 46 + 54 x 2,5 Phiếu tập lớp mơn Tốn (Hình thang) * Kiến thức chung: Hình tam giác: Chu vi: P = a + b + c Diện tích: S = (a x h) : Chiều cao: h = ( S x 2) : a Cạnh đáy: a = ( S x 2) : h A cạnh đáy; h chiều cao Hình thang Diện tích: S = (a+b) x h : Chiều cao: h = (S x ) : (a+b) a b cạnh đáy; h chiều cao Hình trịn Bán kính hình trịn: r = d : r = C : 3,14: Đương kính hình trịn: d = r x d = C : 3,14 Chu vi hình tròn: C = r x x 3,14 C = d x 3,14 Diện tích hình trịn: S = r x r x 3,14 Tìm diện tích thành giếng = diện tích hình trịn lớn – diện tích hình trịn nhỏ BÀI TẬP Bài 1: Một hình thang có độ dài hai đáy 11cm 13cm, chiều cao 10cm Diện tích hình thang là: A 2400cm2 B 240 cm2 C 1200 cm2 D 120 cm2 Bài 2: Cho độ dài hai đáy hình thang 2,3dm 4dm, chiều cao 3,2dm Diện tích hình thang là: A 1,08dm2 B 10,08dm2 C 10,8dm2 D 100,8dm2 Bài 3: Biết độ dài hai đáy hình thang 4/5 m 6/5 m, chiều cao 8/5 m Diện tích hình thang là: Bài 4: Một hình thang có độ dài hai đáy 4,1dm 5,9dm, chiều cao 0,35m Diện tích hình thang là: A 1,75m2 B 17,5m2 C 17,5dm2 D 175dm2 Bài 5: Diện tích hình thang ABCD là: A 1,53dm2 B 153 dm2 C 15,3dm2 D 1530dm2 Bài 6: Cho hình thang có tổng độ dài hai đáy 5,8 m, diện tích 14,5 m Chiều cao hình thang là: A 0,05m2 B 0,5m2 C 5m2 D 50m2 Bài 7: Một hình thang có diện tích 78,4 m 2, chiều cao 14m Tổng độ dài hai đáy hình thang là: A 5,6m2 B 56m2 C 1,12m2 D 11,2m2 Bài 8: Một hình tam giác có đáy 30cm, chiều cao 12cm Một hình thang có diện tích diện tích hình tam giác có chiều cao 10cm Trung bình cộng độ dài hai đáy hình thang là: A 18cm2 B 180 cm2 C 36 cm2 D 360 cm2 Bài 9: Một ruộng hình thang có đáy lớn 20m, đáy nhỏ 4/5 đáy lớn lớn chiều cao 10 m Trung bình 100 m thu hoạch 60kg thóc Thửa ruộng người ta thu hoạch số tạ thóc là: A 64,8 tạ B 6,48 tạ C 0,648 tạ D 0,0648 tạ Bài 10: Một hình thang có đáy nhỏ 19cm 1/2 đáy lớn Nếu mở rộng đáy lớn thêm 4,5cm diện tích tăng thêm 27 cm2 Vậy diện tích hình thang ban đầu là: A 342cm2 B 34,2 cm2 C 68,4 cm2 D 684 cm2 (Lưu ý: Để giải toán em nên vẽ hình nháp) Phiếu tập lớp môn Tiếng Việt Đọc thầm văn bản, khoanh tròn chữ trước ý trả lời phù hợp làm tập sau: MÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO Mùa đông thực Mây từ cao theo sườn núi trườn xuống, lại gieo đợt mưa bụi mái chít bạc trắng Hoa rau cải hương vàng hoe, vạt dài ẩn sương bên sườn đồi Con suối lớn ồn ào, quanh co thu lại, phô dải sỏi cuội nhẵn nhụi Trên mặt nước nhện chân dài gọng vó bận rộn vui vẻ thi ngược dòng vượt lên Trên cơi già nua cổ thụ, vàng cuối sót lại khua lao xao trước từ giã thân mẹ đơn sơ Nhưng hàng cau làng Dạ bất chấp tất sức mạnh tàn bạo mùa đơng, chúng cịn y ngun tàu vắt vẻo mềm mại đuôi én Trên đất rắn lại giá lạnh, đọt non xòe, vàng nhạt cau duyên dáng, đu đưa thân mình, tưởng chúng sinh cịn để trang điểm cho thơn làng Dạ thêm vẻ tú, nhẹ nhàng Theo Ma Văn Kháng Chọn ý trả lời viết vào làm: Câu Điều “gieo đợt mưa bụi” xuống mái chít bạc trắng ? a) Mùa đơng b) Con suối thu lại c) Mây từ núi trườn xuống Câu Trong văn, vật nhân hóa? a hoa cải hương, suối b suối, cau c cau, mái nhà Câu Trong câu “Con suối lớn ồn ào, quanh co thu lại phơ dải sỏi cuội nhẵn nhụi sẽ.”, từ “thu mình” hiểu nào? a) Mùa đơng, suối co lại rét b) Mùa đông, suối cạn nước c) Mùa đông, suối trở nên khiêm tốn Câu Trong câu “Nhưng hàng cau làng Dạ bất chấp tất sức mạnh tàn bạo mùa đơng, chúng cịn y nguyên tàu vắt vẻo mềm mại én.”, từ “chúng” gì? a) hàng cau b) đuôi én c) tàu Câu Đoạn văn tả cảnh gì? a) Cảnh giao mùa từ thu sang đông b) Cảnh mùa đông làng Dạ c) Cảnh đẹp miền núi Câu Dịng có từ ngữ chứa từ có nghĩa chuyển là: a) Nhổ răng, cưa b) Lưỡi liềm, lưỡi cày c) Mũi dao, ngạt mũi Câu Dòng chứa từ chứa tiếng hữu nghĩa có: a) Chiến hữu, thân hữu, hữu b) hữu ích, hữu hiệu, hữu tình c) bạn hữu, hữu ích, hữu Câu Từ “trong” cụm từ “phấp phới gió” từ “trong” cụm từ “nắng đẹp trời trong” có quan hệ với nào? a) Đó từ nhiều nghĩa b) Đó hai từ đồng nghĩa c) Đó hai từ đồng âm Câu 9: Từ “ Nhà” câu dùng theo nghĩa gốc? (0.5 điểm) a) Nhà tơi có ba người b) Nhà tơi vừa qua đời c) Nhà gần trường Câu 10 Trật tự vế câu câu ghép: “ Sở dĩ thỏ thua rùa thỏ kiêu ngạo.” có quan hệ nào? a) Kết - nguyên nhân b) Nguyên nhân – kết c) Điều kiện – kết Đề ôn tập môn Tiếng việt lớp - số Bài Xác định danh từ, động từ, tính từ từ sau: niềm vui, yêu thương, tình yêu, vui chơi, vui tươi, đáng yêu - Danh từ - Động từ - Tính từ Bài Đặt câu: a) có từ "của" danh từ b) c) có từ "của" quan hệ từ d) e) có từ “hay” tính từ f) g) có từ “hay” quan hệ từ h) Bài Xác định danh từ, động từ, tính từ hai câu thơ sau: “Cảnh rừng Việt Bắc thật hay Vượn hót chim kêu suốt ngày.” - Danh từ - Động từ - Tính từ Bài 4.Tìm viết lại tính từ câu sau: a) Vóc cao, vai rộng, người đứng thẳng cột đá trời trồng - Tính từ b Vục mẻ miệng gầu - Tính từ Bài 5.Từ thật câu danh từ? a Chị Loan thật b Chị Loan ăn nói thật thà, dễ nghe c Thật phẩm chất tốt chị Loan d Chị Loan sống thật nên quý mến Đề ôn tập môn Tiếng việt lớp - số Bài Điền cặp quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống: a) .trời mưa .chúng em nghỉ lao động b) cha mẹ quan tâm dạy dỗ em bé ngoan c) ốm học d) Nam hát hay Nam vẽ giỏi e) ………… mưa bão lớn…………… việc lại gặp khó khăn f) ……… bão to…………… lớn không bị đổ Bài Tìm gạch quan hệ từ cho biết chúng biểu thị quan hệ gì? a Bạn Hà chẳng học giỏi mà bạn ngoan ngoãn Biểu thị quan hệ: ………………………………………… Tuy tận tình giúp đỡ Khơi bạn chưa tiến Biểu thị quan hệ: …………………………………………… Nếu trời mưa ngày mai khơng cắm trại Biểu thị quan hệ: …………………………………………… Biểu thị quan hệ: ……………………………………………… Nhờ bạn Minh giúp đỡ mà kết học tập Thắng tiến rõ Biểu thị quan hệ: ……………………………………………… Mặc dù nhà xa bạn An chưa học trễ Biểu thị quan hệ: ……………………………………………… Nhờ có dịp chơi xa nhiều nên tận mắt thấy hết giàu có q hương Biểu thị quan hệ: ……………………………………………… Phần tập đọc: Mỗi buổi tối đọc 3-5 lần tập đọc từ tuần 19- 25 Phần tả: - Mỗi tối luyện viết tả – 10 dịng tả theo tuần Phần tập làm văn: - Viết đề tập làm văn sau: Đề 1: Tả sách Tiếng Việt lớp tập Đề 2: Tả đồ vật quà có ý nghĩa sâu sắc với em Đề 3: Tả người thân gia đình em Đề 4: Tả người bạn học em ... là: A 1,75m2 B 17,5m2 C 17,5dm2 D 175dm2 Bài 5: Diện tích hình thang ABCD là: A 1 ,53 dm2 B 153 dm2 C 15, 3dm2 D 153 0dm2 Bài 6: Cho... Đề ơn tập mơn Tốn lớp - số Bài 1: Đặt tính tính: 25, 46 + 89,99 102 - 88,8 14 ,58 : 56 85, 4 65 : 2 ,5 ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………... Phần tập đọc: Mỗi buổi tối đọc 3 -5 lần tập đọc từ tuần 19- 25 Phần tả: - Mỗi tối luyện viết tả – 10 dịng tả theo tuần Phần tập làm văn: - Viết đề tập làm văn sau: Đề 1: Tả sách Tiếng Việt lớp tập
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập ôn tập lớp 5, bài tập ôn tập lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn