Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản hà nội

112 5 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 12:34

Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình tình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Nguyễn Thị Hồng Anh SV: Nguyễn Thị Hồng Anh 1 Lớp: CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN………………………………………………………… .i SV: Nguyễn Thị Hồng Anh 2 Lớp: CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT SXKD Sản xuất kinh doanh CP Cổ phần ĐT BĐS Đầu tư bất động sản TK Tài khoản DN Doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội KPCĐ Kinh phí cơng đồn ĐĐH Đơn đặt hàng CPSX Chi phí sản xuất CPNVLTT Chi phí ngun vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung CCDC Cơng cụ dụng cụ GTGT Giá trị gia tăng HĐQT Hội đồng quản trị CPSDMTC Chi phí sử dụng máy thi công KHCB Khấu hao SV: Nguyễn Thị Hồng Anh 3 Lớp: CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính LỜI NĨI ĐẦU Trong xu – đất nước ta trình cơng nghiệp hóa đại hóa với sách mở cửa Đảng Nhà nước, ngành xây dựng ngành mũi nhọn, đóng vai trò quan trọng việc thiết kế - xây dựng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng vững chắc, để đảm bảo cho xã hội phát triển ổn định bền vững tương lai Bên cạnh đó, sản phẩm ngành xây dựng cịn thể giá trị thẩm mỹ, phong cách kiến trúc nên mang ý nghĩa quan trọng mặt tinh thần, văn hóa - xã hội Việc mở rộng thị trường, thực sách đa phương mối quan hệ kinh tế Đảng Nhà nước tạo điều kiện cho kinh tế phát triển hình thành kinh tế cạnh tranh khốc liệt ngành nghề nói chung doanh nghiệp ngành nói riêng, Doanh nghiệp xây dựng khơng nằm ngồi cạnh tranh khốc liệt Muốn tồn phát triển bền vững doanh nghiệp cần phải biết tự chủ mặt hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc đầu tư, sử dụng vốn, tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm, phải biết tận dụng lực, hội để lựa chọn cho hướng đắn Để có điều đó, biện pháp doanh nghiệp không ngừng hạ giá thành nâng cao chất lượng sản phẩm Muốn doanh nghiệp phải quản lý tốt chi phí có nghĩa doanh nghiệp cần tổ chức tốt cơng tác hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Để nắm bắt kịp thời đầy đủ thơng tin bên bên ngồi doanh nghiệp, nhà quản lý doanh nghiệp sử dụng nhiều cơng cụ quản lý khác nhau, kế tốn cơng cụ quan trọng khơng thể thiếu hệ thống công cụ quản lý sản xuất kinh doanh Trong cơng tác kế tốn, kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm phần hành quan trọng doanh nghiệp sản xuất Việc hồn thiện cơng tác chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm việc làm thực cần thiết có ý nghĩa SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp: CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Nhận thức tầm quan trọng vấn đề trên, qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu lý luận thực tế công tác tổ chức kế tốn cơng ty xây dựng, giúp đõ nhiệt tình TS Nguyễn Đào Tùng chú, anh chị phịng kế tốn cơng ty, em chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội” Mục đích đề tài vận dụng lý luận kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm vào việc nghiên cứu thực tế cơng tác kế tốn Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội Nội dung luận văn thực tập tốt nghiệp, lời mở đầu kết luận, bao gồm chương: Chương 1: Lý luận chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính già thành sản phẩm Doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà nội Chương 3: Hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội Thời gian thực tập Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà Nội hội để em tiếp cận thực tế học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệp cho thân Do thời gian thực tập không dài trình độ, kinh nghiệm nghiên cứu khả tiếp cận với thực tế hạn chế, lý luận thực tiễn cần phải có kết hợp hài hịa, nên chun đề em khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em kính mong nhận bảo, hướng dẫn thầy cô cán phịng kế tốn cơng ty để em hồn thiện viết Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp: CQ48/21.18 tháng năm Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHI SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 1.1 Sự cần thiết nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.1 Đặc điểm Doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng đến kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Trong kinh tế thị trường nay, mà kinh tế Việt Nam bước hội nhập với nề kinh tế toàn cầu, DN muốn tồn phát triển bền vững ln phải có biện pháp sử dụng nguồn lực hiệu quả, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tối đa hóa lợi nhuận Để có lợi nhuận DN sử dụng nhiều biện pháp khác giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm biện pháp tối ưu , đặc biệt DN ngành xây dựng Như ta biết, ngành trực tiếp sản xuất cải vật chất cho xã hội xây dựng (XDCB) ngành sản xuất độc lập, mang tính chất cơng nghiệp, có chức tái sản xuất tài sản cố định, tạo nên sở vật chất cho kinh tế quốc dân, tăng tiềm lực quốc phịng cho đất nước, khơng ngành kinh tế quốc dân phát triển khơng có XDCB Ngành XDCB có đặc điểm kinh tế kỹ thuật chung giống ngành khác như: sản phẩm xây lắp tiến hành cách liên tục từ khâu thăm dò, điều tra khảo sát thiết kế, thi cơng, tốn bàn giao cơng trình Sản xuất xây lắp có tính dây truyền khâu hoạt động sản xuất, khâu có mối quan hệ chặt chẽ với Tuy nhiên ngành XDCB có đặc trưng riêng nó: - Hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp khâu quy trình thực kế hoạch đầu tư XDCB để tạo sản phẩm cơng trình, hạng mục cơng trình xây lắp Đây khâu thi cơng cơng trình, khâu thực sau SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp: CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính khâu thăm dò, khảo sát, thiết kế, lập dự tốn (dự tốn cơng trình, hạng mục cơng trình, lập theo khoản mục chi phí) - Trong hoạt động xây lắp tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật sản phẩm xác định cụ thể hồ sơ thiết kế kỹ thuật duyệt, doanh nghiệp xây lắp phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư kỹ thuật, chất lượng cơng trình - Sản phẩm xây lắp cơng trình, vật kiến trúc…có quy mơ lớn, kết cấu phức tạp, mang tính chất đơn chiếc, thời giân xây dựng để hoàn thành sản phẩm đạt giá trị sử dựng thường dài - Sản phẩm xây lắp cố định nơi sản xuất,còn điều kiện cần thiết cho sản xuất loại xe, máy, thiết bị, nhân công,…phải di chuyển theo địa điểm đặt cơng trình Mặt khác hoạt động xây dựng cịn chịu tác động địa chất cơng trình điều kiện thời tiết, khí hậu, mơi trường địa phương nơi có địa điểm thi cơng,…cho nên cơng tác quản lý sử dụng tài sản, vật tư cho thi cơng cơng trình phức tạp, địi hỏi phải có mức giá cho loại cơng tác xây , lắp cho vùng lãnh thổ - Trong doanh nghiệp xây lắp, chế khoán sử dụng rộng rãi với hình thức giao khốn khác như: khốn gọn cơng trình (khốn tồn chi phí), khốn theo khoản mục chi phí, hình thành quan hệ giao khoán, bên nhận khoán giá khoán - Hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp thực sở hợp đồng ký DNXL với đơn vị chủ đầu tư sau trúng thầu định thầu Trong hợp đồng, hai bên thống với giá trị tốn, hình thức tốn sản phẩm xây lắp với điều kiện khác, tính chất hàng hóa sản phẩm xây lắp khơng thể rõ Thơng thường, nghiệp vụ bàn giao cơng trình, hạng mục cơng trình khối lượng xây lắp hồn thành đạt điểm dừng kỹ thuật cho bên giao thầu q trình bán sản phẩm xây lắp SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp: CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Các đặc điểm ngành XDCB sản phẩm xây lắp có ảnh hưởng không nhỏ tới công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Vì DN cần ý tới đặc điểm để đạt tới mục tiêu cuối tối đa hóa lợi nhuận 1.1.2 Bản chất, ý nghĩa chi phí sản xuất giá thành sản phẩm  Bản chất, ý nghĩa chi phí sản xuất Sự phát triển xã hội loài người gắn liền với trình sản xuất Nền sản xuất xã hội phương thức sản xuất gắn liền với vận động tiêu hao yếu tố tạo nên q trình sản xuất Nói cách khác, trình sản xuất trình kết hợp ba yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động sức lao động Sự kết hợp ba yếu tố trình sản xuất tạo sản phẩm, dịch vụ,…phục vụ cho nhu cầu người Việc tiêu hao lượng định hay toàn yếu tố để sản xuất sản phẩm, dịch vụ,…gọi chi phí Trong doanh nghiệp xây lắp, chi phí sản xuất biểu tiền tồn hao phí lao động sống lao động vật hóa cần thiết mà doanh nghiệp chi để tiến hành hoạt động xây dựng, lắp đặt cơng trình kỳ kinh doanh định Đối với kế tốn, chi phí sản xuất kinh doanh gắn với kỳ sản xuất kinh doanh định phí thực Vì cần có phân biệt chi phí chi tiêu Chi phí kỳ hạch tốn hao phí tài sản lao động có liên quan đến khối lượng sản phẩm sản xuất kỳ khoản chi kỳ hạch tốn Trong đó, chi tiêu giảm đơn loại vật tư, tài sản, tiền vốn doanh nghiệp dùng vào mục đích Nhưng chi tiêu lại sở chi phí, khơng có chi tiêu khơng có chi phí Trên thực tế có chi phí tính vào kỳ chưa chi tiêu (như khoản phải trả) hay khoản chi tiêu kỳ SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp: CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính chưa tính vào chi phí (như khấu hao tài sản cố định) Như vậy, chi phí chi tiêu khác lượng chất Khi xem xét chất chi phí doanh nghiệp cần xác định rõ mặt: - Chi phí doanh nghiệp phải đo lường tính toán tiền khoảng thời gian định - Độ lớn chi phí phụ thuộc vào nhân tố chủ yếu: khối lượng lao động, tư liệu sản xuất tiêu hao sản xuất thời kỳ, giá tư liệu sản xuất tiêu dùng, tiền công đơn vị lao động hao phí  Bản chất, ý nghĩa giá thành sản phẩm Trong hoạt động xây lắp để đánh giá chất lượng, hiệu việc quản lý sử dụng chi phí doanh nghiệp cần phải xem xét chi phí sản xuất mối quan hệ chặt chẽ với kết trình sản xuất thu biểu hình thái tiền tệ Giá thành sản phẩm xây lắp biểu tiền tồn khoản hao phí lao động sống lao động vật hóa phát sinh trình sản xuất có liên quan đến khối lượng xây lắp hoàn thành Giá thành sản phẩm xây lắp phân biệt thành: - Giá thành khối lượng xây lắp hồn thành: tồn chi phí sản xuất để hoàn thành khối lượng giai đoạn xây lắp theo quy định - Giá thành hạng mục cơng trình cơng trình hồn thành tồn tồn chi phí sản xuất để hồn thành hạng mục cơng trình cơng trình xây lắp đạt giá trị sử dụng Trong DNXL, giá thành sản phẩm xây lắp mang tính chất cá biệt Mỗi cơng trình, hạng mục cơng trình hay khối lượng cơng việc hồn thành đến giai đoạn hồn thành quy ước có giá thành riêng Giá thành tiêu chất lượng quan trọng đánh giá chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh DNXL 1.1.3 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp: CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Trong điều kiện xã hội muốn tồn phát triển buộc DN kinh doanh phải có lãi, giá thành chất lượng sản phẩm ln hai điều kiện tiên Để thực mục tiêu doanh nghiệp phải phấn đấu tiết kiệm CPSX, hạ giá thành sản phẩm, kết hợp sử dụng nhiều biện pháp đồng thời đồng Các DN xây lắp khơng nằm ngồi mục tiêu Việc phấn đấu tiết kiệm CPSX hạ giá thành sản phẩm điều kiện định tới khả tích lũy doanh nghiệp cải thiện đời sống vật chất cho người lao động Do cơng tác hạch tốn CPSX tính giá thành sản phẩm đóng vai trị quan trọng, đảm bảo cung cấp kịp thời xác thơng tin CPSX giá thành sản phẩm cho nhà quản trị giúp nhà quản trị biết chi phí giá thành thực tế cơng trình, hạng mục cơng trình để phân tích đánh giá tình hình thực định mức dự tốn chi phí, tình hình thực kế hoạch giá thành sản phẩm từ đề biện pháp hữu hiệu kịp thời đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao Ngoài công tác quản lý vĩ mô Nhà nước kế tốn tập hợp CPSX tính giá thành sản phẩm xây lắp DN đóng vai trị quan trọng Nó cung cấp thơng tin giúp cho quan chức Nhà nước có nhìn tổng thể hoạt động đầu tư vcà xây lắp đồng thời tiến hành phân tích đánh giá đưa biện pháp quản lý nguồn vốn đầu tư Nhà nước cách có hiệu SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp: 10 CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính  Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang Cuối quý, cán phòng Kỹ thuật với ban quản lý cơng trình tiến hành kiểm kê, đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang cho cơng trình, hạng mục cơng trình cụ thể Với cơng trình nghiệm thu lần, sản phẩm dở dang coi sản phẩm chưa hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư Tuy nhiên, với cơng trình có giá trị lớn, thời gian thi cơng kéo dài chủ đầu tư Cơng ty thống nghiệm thu theo điểm dừng kỹ thuật HMCT để tốn Phịng kỹ thuật có trách nhiệm lập phiếu giá dự toán khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ Biên kiểm kê khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ phiếu giá dự toán khối lượng xây lắp dở dang lập cho cơng trình, hạng mục cơng trình chuyển lên phịng Tài kế tốn để xác định giá trị khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ Các sơng trình Công ty ĐT BĐS Hà Nội nghiệm thu theo bước sau: - Bước 1: nghiệm thu nội bộ: phịng Kỹ thuật giám đốc xí nghiệp tổ chức nghiệm thu khối lượng thực tế hoàn thành làm sở để toán lập báo cáo nghiệm thu - Bước 2: nghiệm thu sở: cán giám sát kỹ thuật ban quản lý dự án nghiệm thu với công ty công ty tạm chấp nhận khối lượng hoàn thành 80% Bước để lập báo cáo - Bước 3: nghiệm thu toán chủ đầu tư (bên A) theo giai đoạn điểm dừng kỹ thuật Căn vào bước nghiệm thu này, Cơng ty lập hồ sơ dự tốn tốn giá trị xây lắp hồn thành Cuối q, đại diện phịng kế tốn với kỹ thuật viên cơng trình chủ nhiệm cơng trình tiến hành kiểm kê, xác định phần khối lượng xây lắp thực quý, tổ chức bàn giao, nghiệm thu với bên A để xác định khối lượng xây lắp bên A nghiệm thu chấp nhận toán Khối lượng xây lắp dở dang hiệu số khối lượng xây lắp nghiệm thu bước với khối lượng xây lắp hoàn thành bên A nghiệm thu chấp nhận toán SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp: 98 CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Sau đó, phịng kỹ thuật lắp đơn giá dự tốn phù hợp với cơng việc, cơng trình cụ thể gửi lên phịng Kế tốn Phịng kế tốn sau nhận tài liệu tiến hành xác định phần chi phí thực tế khối lượng xây lắp dở dang cuối quý Công việc xác định chi phí thực tế khối lượng xây lắp dở dang cuối quý theo phương pháp trực tiếp kế toán thực sau: Xem biểu 21 Biểu 21 TRÍCH BẢNG XÁC ĐỊNH CHI PHÍ THỰC TẾ KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP DỞ DANG Cơng trình: Trường Tiểu học Khu đô thị Xuân Phương Quý IV năm 2013 STT Hạng mục 1 Tường sơn (m2) Tường bả (m2) Đào đất (m3) … Cộng … KL BCH KL CT báo cáo bên A nghiệm thu chấp nội nhận toán KL chưa bên A chấp nhận Đơn giá Chi phí sản đấu xuất dở thầu dang (đơn giá chưa duyệt) 7=5x6 19.000 760.000 6.240 6.200 40 9.500 9.200 300 90.000 27.000.000 2.860 2.700 160 57.800 9.248.000 … … … … 90.689.000 Căn vào biên nghiệm thu nội (bước 1) biên nghiệm thu sở (bước 2) phịng Kỹ thuật cung cấp cho phịng Kế tốn số liệu văn ban quản lý dự án xác nhận Phịng kế tốn xác định dự tốn khối lượng hồn thành bàn giao chi phí dở dang cuối kỳ SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp: 99 CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Biểu 22 Trích bảng báo cáo giá trị sản lượng – thu vốn – khối lượng dở dang Quý IV năm 2013 STT Cơng trình CT Trường tiểu học KĐTM Xn Phương Khu nhà CT3 Hoàng cầu Nhà khám bệnh tạm bênh viện phụ sản Hà Nội … … Dự tốn chi phí KLXL Chi phí dở dang cuối kỳ hoàn thành bàn giao 1.890.562.000 90.689.000 23.954.224.490 2.141.416.000 7.237.701.299 386.985.654 … … 2.2.2.5.2 Tính giá thành sản phẩm xây lắp Sản phẩm xây lắp thường sản phẩm có giá trị lớn, kết cấu phức tạp, thời gian sản xuất kéo dài Do vậy, công ty lựa chọn đối tượng tính giá thành cơng trình, hạng mục cơng trình tiến hành tính giá thành theo quý Cuối quý, việc tập hợp chi phí hồn tất, kế tốn tính giá thành sản phẩm trực phương pháp trực công thức: Z = Dđk + C - Dck Trong đó: Z: tổng giá thành sản phẩm xây lắp Dđk , Dck: giá trị cơng trình, hạng mục cơng trình dở dang đầu kỳ cuối kỳ C: tổng chi phí phát sinh kỳ SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp:100 CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Để phản ánh giá thành sản phẩm xây lắp hồn thành, kế tốn sử dụng TK 632 – giá vốn hàng bán TK mở chi tiết cho cơng trình, HMCT Cụ thể với cơng trình trường tiểu học KĐTM Xn Phương TK 632 – CT trường TH KĐTM XP Giá thành thực tế khối lượng xây lắp bàn giao: Z = Dđk + C - Dck = 142.409.284 + 1.853.663.250 – 90.689.000 = 1.905.383.534 Kế toán hạch toán theo định khoản: Nợ TK 632: 1.905.383.534 (CT trường TH KĐTM XP) Có TK 154: 1.905.383.534 (CT trường TH KĐTM XP) Kế toán vào phân hệ “kế toán tổng hợp”, chọn “tổng hợp giá thành”, chọn “giá thành cơng trình”, chọn mã cơng trình “CT trường TH KĐTM XP” ấn enter Máy tự động xửa lý liệu lập sổ chi tiết, sổ tổng hợp báo cáo liên quan Biểu 23 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Số 156 ngõ Xã Đàn II, Phường Nam Đồng, Q.Đống Đa – Hà Nội SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp:101 CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính SỔ CHI TIẾT TK 623 – Giá vốn hàng bán Chi tiết: CT trường Tiểu học KĐTM Xuân Phương Quý IV năm 2013 Ngày Số CT 31/12 BSGT 31/12 KC10 Nội dung TKĐƯ Dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ Xác định GVHB 154 CT trường TH KĐTM XP Kết chuyển 911 GVHB xác định KQKD Cộng phát sinh quý IV Dư cuối kỳ Nợ Có 0 1.905.383.534 1.905.383.534 1.905.383.534 1.905.383.534 0 Ngày …tháng… năm…… Người ghi sổ Kế toán trưởng SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp:102 CQ48/21.18 Giám đốc Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Biểu 24 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI Số 156 ngõ Xã Đàn II, Phường Nam Đồng, Q.Đống Đa – Hà Nội BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH Q IV NĂM 2013 S T T Cơng trình/ HMCT CT trường tiểu học KĐTM Xuân Phương Nhà khám bệnh tạm bệnh viện phụ sản Hà Nội … … Cộng CPDD đầu kỳ CP NVLTT Chi phí trực tiếp CP NCTT CP SDMTC Chi phí SXC Cộng CPDD cuối kỳ Giá thành thực tế 142.409.284 1.149.030.779 287.681.254 150.259.362 266.691.855 1.853.663.250 90.689.000 1.905.383.534 908.365.456 2.879.401.185 638.694.265 998.354.623 2.462.862.125 6.979.312.198 386.985.654 7.500.692.000 … … … … … … … … SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp: CQ48/21.18 103 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính CHƯƠNG HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI 3.1 Nhận xét chung kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội Trong điều kiện kinh tế nay, xây dựng Việt Nam trải qua khó khăn kinh tế thị trường, Cơng ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội khơng ngừng tìm kiếm cho lối riêng để đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo chất lượng cho cơng trình đồng thời đảm bảo mức giá thành hợp lý cho sản phẩm xây dựng để tăng tính cạnh tranh với doanh nghiệp ngành Những thành tựu mà Công ty đạt có cố gắng, nỗ lực khơng ngừng Ban giám đốc, tồn cán cơng nhân viên Cơng ty có đóng góp khơng nhỏ máy kế tốn tài Công ty Cùng với lớn mạnh Công ty, cơng tác quản lý nói chung cơng tác kế tốn nói riêng khơng ngừng củng cố hồn thiện, kế tốn phát huy vai trị hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho nhà quản lý Qua thời gian ngắn tìm hiểu tiếp cận với công tác quản lý, công tác kế tốn nói chung, kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm nói riêng, em củng cố thêm kiến thức học trường đồng thời liên hệ với thực tiễn công tác Mặc dù thời gian thực tập ngắn ngủi, hiểu biết thực tế chưa nhiều theo em, góc nhìn sinh viên thực tập em xin trình bày số ưu điểm, tồn số ý kiến đề xuất nhằm SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp:104 CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ phần đầu tư Bất động sản Hà Nội sau: 3.1.1 Những ưu điểm Thứ nhất: Công ty tổ chức xây dựng máy kế tốn khoa học, có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu quản lý đặc điểm ngành nghề công ty, tuân thủ chuẩn mực, chế độ kế toán hành, thực nghiêm túc đầy đủ quy định lập, kiểm tra chứng từ, trình tự luân chuyển lưu giữ chứng từ theo chế độ kế toán Bên cạnh đó, cơng ty cịn có đội ngũ cán kế tốn nhiệt tình, trung thực, có trình độ chun mơn cao Việc phân cơng lao động kế tốn theo hình thức vừa phân tán vừa tập trung hợp lý, phù hợp với đặc điểm cơng ty góp phần đắc lực vào cơng tác kế tốn quản lý tài cơng ty Thứ hai: Cơng ty sử dụng hệ thống chứng từ tương đối đầy đủ, đảm bảo có ký duyệt chặt chẽ Chứng từ lưu trữ cách gọn gàng ngăn nắp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm bảo quản Việc xếp chứng từ khoa học tạo điều kiện cho việc kiểm tra phát sai sót để điều chỉnh kịp thời Cơng tác quản lý luân chuyển chứng từ tổ chức giao trách nhiệm cho người có chun mơn theo dõi, tiến hành.Trong q trình tập hợp chi phí sản xuất ln có kết hợp chặt chẽ kế toán đội xây dựng ( thu thập chứng từ, tập hợp chi phí phát sinh ) với phòng ban chức phòng kĩ thuật việc xác định giới hạn tạm ứng tiền vay cho đội xây dựng Điều làm góp phần quản lý tốt chi phí sản xuất theo dự tốn Thứ ba: Hệ thống tài khoản Công ty áp dụng tuân thủ theo chế độ Nhà nước ban hành, kế tốn theo nội dung tài khoản Cơng ty áp dụng linh hoạt việc vận dụng tài khoản phù hợp với đặc điểm Công ty SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp:105 CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính sản phẩm xây lắp để đảm bảo độ xác thơng tin mà tn thủ theo chế độ quy định Hơn nữa, hệ thống sổ kế toán sử dụng cho việc kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo hình thức kế tốn Nhật ký sổ tương đối hồn thiện, hợp lý Trình tự kế tốn khoản chi phí sản xuất tương đối khoa học chặt chẽ, chi phí phát sinh tập hợp phản ánh cách đầy đủ rõ ràng góp phần cung cấp thơng tin đáng tin cậy cho nhà quản lý Số liệu tập hợp có khả sử dụng để tính tốn, đánh giá hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Thứ tư: Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phần hành kế toán coi trọng Việc tập hợp chi phí sản xuất xác kịp thời, đầy đủ sở để tính giá thành sản phẩm Tại Cơng ty, cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp phát huy hiệu Việc xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất cơng trình, HMCT kỳ hợp lý, có khoa học, phù hợp với điều kiện sản xuất thi công công ty, phục vụ tốt công tác đạo sản xuất, quản lý giá thành phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Công tác kiểm kê khối lượng xây lắp dở dang tổ chức cách khoa học, cung cấp số liệu hợp lý, kịp thời phục vụ cho cơng tác tính giá thành Việc cơng ty tính giá thành theo phương pháp trực tiếp hoàn toàn phù hợp với đặc điểm sản xuất điều kiện hạch tốn Phần lớn chi phí phát sinh cơng trình hạch tốn trực tiếp cho cơng trình cịn số loại chi phí chung chi phí khấu hao TSCĐ có tính chất chung yêu cầu cần thông tin tài kịp thời cơng ty phân bổ cuối kỳ SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp:106 CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Thứ năm: Về chế độ tiền lương cho người lao động, Công ty áp dụng hai hình thức trả lương trả lương khoán lương theo thời gian, đáp ứng cách thoả đáng vấn đề thù lao cho người lao động Cơng ty sử dụng lực lượng nhân cơng th ngồi để giảm bớt chi phí lại, ăn ở, sinh hoạt công nhân tận dụng nguồn lao động sẵn có địa bàn nơi có cơng trình thi công Thứ sáu: Cùng với phát triển cơng nghệ thơng tin Cơng ty nhanh chóng áp dụng phần mềm kế tốn máy ACsoft vào cơng tác tốn kế tốn cơng ty làm cho máy tổ chức kế toán phát huy cách có hiệu cơng tác kế tốn nói chung hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng Làm cho cơng tác hạch tốn ghi sổ trở nên đơn giản nhiều có độ xác cao, đảm bảo cung cấp số liệu thông tin kinh tế kịp thời cho nhà quản lý Với ưu điểm quản lý kế tốn chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm xây lắp nêu có tác dụng tích cực đến việc tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm xây lắp, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh tối đa hóa lợi nhuận cơng ty Ngồi ưu điểm nêu trên, theo em cơng tác kế tốn Cơng ty cịn tồn số hạn chế định 3.1.2 Những hạn chế Với khối lượng lớn nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày thay đổi chế, sách Nhà nước khiến cho cơng vệc có tồn khơng thể tránh khỏi cơng tác hạch tốn kế tốn Thứ nhất: Cơng ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội tính khối lượng xây lắp dở dang cách lấy khối lượng xây lắp dở dang thực tế nhân với đơn giá dự tốn Cách tính chưa hồn tồn xác SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp:107 CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Thứ hai: việc tính giá thành cơng trình, kế tốn chưa lập phiếu tính giá thành cơng trình (khơng bắt buộc, nhiên kế tốn lập để tránh sai sót xảy ra) Thứ ba: Cơng ty chưa tiến hành lập báo cáo quản trị Để điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh cách tốt công ty nên tiến hành lập báo cáo quản trị tập trung vào báo cáo chi phí giá thành sản xuất Tuy nhiên, hạn chế nêu hạn chế dễ thấy cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty Từ cần thiết phải xem xét có biện pháp khắc phục nhằm khơng ngừng củng cố hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 3.2 Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội Trên sở lý luận học trường với hướng dẫn tận tình thầy giáo TS Nguyễn Đào Tùng, em xin đưa số kiến nghị với mong muốn góp phần củng cố, hồn thiện cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cho hợp lý chế độ tài chính, nâng cao hiệu chi phí tập hợp phân bổ chi phí cách hợp lý để xác định đúng, xác tiêu giá thành Thứ nhất, kiến nghị phương pháp kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội tính khối lượng xây lắp dở dang cách lấy khối lượng xây lắp dở dang thực tế nhân với đơn giá dự tốn Như vậy, cơng ty coi giá trị dự toán khối lượng xây lắp dở dang chi phí thực tế khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ Với phương pháp SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp:108 CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính đánh giá sản phẩm dở dang mà công ty áp dụng chưa thật xác Khi giá thành sản phẩm khơng phù hợp với chi phí thực tế bỏ dẫn đến việc đánh giá sai lệch tình hình kết thực kế hoạch giá thành doanh nghiệp, việc xác định kết kinh doanh Chính vậy, để đảm bảo cho việc tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm theo em công ty nên thay đổi phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng dự tốn sau: Giá trị Chi phí SPXL dở Giá trị khối dang đầu kỳ lượng xây lắp dở = Giá dang cuối kỳ lượng trị khối SPXL hoàn thành bàn giao kỳ theo dự tốn + Chi phí SPXL phát sinh khối lượng kỳ Giá trị khối lượng + SPXL dở dang cuối kỳ theo dự toán x SPXL dang dở cuối kỳ theo dự tốn Như vậy, chi phí khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ CT Trường TH KĐTM Xuân Phương theo công thức là: = 91.367.435VNĐ Lúc này, giá thành thực tế khối lượng xây lắp bàn giao: Z = Dđk + C - Dck = 142.409.284 + 1.853.663.250 – 91.367.435 = 1.904.705.099 VNĐ Thứ hai, việc tính giá thành cơng trình Đối với cơng trình kế tốn nên lập phiếu tính giá thành từ bắt đầu thi cơng hồn thành theo mẫu sau: Phiếu tính giá thành cơng trình SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp:109 CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính Tên cơng trình: Ngày thi cơng: Ngày hồn thành kế hoạch Ngày hoàn thành thực tế CPNVLTT Ngày tháng CTS Số tiền CPNCTT CTS Số tiền CPSDMTC CTS Số tiền CPSXC CTS Số tiền Tổng chi phí Tổng cộng Khi cơng trình hồn thành bàn giao, dựa vào phiếu tính giá thành kế tốn biết giá thành cơng trình, đồng thời so sánh với số liệu máy, phát sai sót kịp thời sửa chữa Thứ ba, kiến nghị kế toán quản trị Kế toán quản trị phạm trù mẻ, nhận thức tổ chức doanh nghiệp Việt Nam ( có Cơng ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội ) nhiều bất cập Bởi khơng nhận thức vai trị tầm quan trọng kế toán quản trị nên cồn tác quản lý chi phí tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp cịn hời hợt Cơng tác quản lý chi phí tính giá thành sản phẩm chủ yếu kế tốn tài đảm nhận, chưa phản ánh rõ ràng mối quan hệ chi phí - khối lượng – lợi nhuận, chưa phân tích cụ thể chi tiết chi phí thành định phí biến phí Xuất phát tư vai trị tầm quan trọng kế tốn quản trị, doanh nghiệp nói chung Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội nói riêng cần thiết phải tổ chức hệ thống kế toán quản trị Tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất phải tùy thuộc vào đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình cơng nghệ yêu cầu cụ thể doanh nghiệp SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp:110 CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính KẾT LUẬN Để tồn tại, phát triển có chỗ đứng vững thị trường, doanh nghiệp cần phải quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh Trong việc hạch tốn đúng, đủ chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đóng vai trị đặc biệt quan trọng Do đó, muốn làm tốt cơng tác kế tốn doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ cơng tác hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm cho, vừa tiết kiệm chi phí mức thấp mà vừa đạt lợi nhuận mức cao Những thơng tin chi phí giá thành sản xuất giá thành sản phẩm giúp nhà quản trị doanh nghiệp biết nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng tiêu cực đến chi phí ản xuất để có biện pháp điều chỉnh kịp thời, tối ưu Là doanh nghiệp cịn non trẻ ngành, Cơng ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội gặp phải khơng khó khăn, thử thách, với nỗ lực vượt bậc Ban lãnh đạo toàn thể cán cơng nhân viên tồn cơng ty giúp cho cơng ty dần khỏi khó khăn ngày vững bước đà phát triển Đóng góp vào thành cơng khơng thể khơng kể đến phần đóng góp cơng tác hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm Một lần em xin chân thành cảm ơn Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Đào Tùng anh chị phịng kế tốn cơng ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội tận tình bảo giúp đỡ em hoàn thành Luận văn tốt Nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày tháng năm 2014 Sinh viên thực SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp:111 CQ48/21.18 Luận văn tốt nghiệp Học Viện Tài Chính DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kế tốn tài – GS.TS Ngơ Thế Chi PGS.TS Trương Thị Thủy – Học Viện tài Chính năm 2010 Giáo trình Kế tốn quản trị - PGS.TS Đoàn Xuân Tiên – Học Viện Tài Chính năm 2009 Giáo trình Kế tốn doanh nghiệp xây lắp – TS Nguyễn Vũ Việt – Học Viện Tài Chính năm 2010 Chế độ Kế tốn Việt Nam (ban hành theo định số 15/2006/QĐ – BTC ngày 20/3/2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính) Kế tốn chi phí giá thành: lý thuyết, tập giải – TS.Phan Đức Dũng NXB Thống Kê năm 2006 Hệ thống tài khoản kế toán – Nhà xuất Tài Chính năm 2006 Hệ thống sổ kế tốn – Nhà xuất Tài Chính năm 2006 Hệ thống văn hướng dẫn thực 26 chuẩn mực kế toán – Nhà xuất lao động xã hội năm 2006 Thông tư số 161/2007/TT – BTC ngày 31/12/2007 Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn thực mười sáu (16) chuẩn mực kế toán áp dụng cho doanh nghiệp thuộc ngành, thành phần kinh tế nước NXB Lao động – xã hội, 2008 10.Các thông tư hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán Bộ Tài Chính SV: Nguyễn Thị Hồng Anh Lớp:112 CQ48/21.18 ... sản phẩm Doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hà nội Chương 3: Hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất. .. hạ giá thành kế hoạch Giá thành kế Giá thành dự hoạch sản phẩm= toán sản phẩm- xây lắp xây lắp Mức hạ giá thành dự toán - Giá thành thực tế: Giá thành thực tế tiêu phản ánh tồn chi phí sản xuất. .. trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội 2.2.1 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất công ty 2.2.1.1 Thực trạng phân loại chi phí sản xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản hà nội , Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản hà nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn