185 giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tại công ty cổ phần chứng khoán MB ( MBS)

98 7 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 12:33

1 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng em, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn tốt nghiệp Sinh viên Bùi Thị Ngân SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTCK UBCKNN SGDCK TTGDCK TTCK TPTV BLĐ CVTV SV: Bùi Thị Ngân Công ty chứng khoán Ủy ban chứng khoán nhà nước Sở giao dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán Thị trường chứng khốn Trưởng phịng tư vấn Ban lãnh đạo Chun viên tư vấn Lớp: CQ48/17.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 6 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thị trường chứng khốn nói chung thị trường chứng khốn Việt Nam nói riêng luôn đặt câu hỏi: “ Làm để thu hút nhà đầu tư, tạo điều kiện cho họ tham gia thị trường đặc biệt giữ họ lâu dài” Đây câu hỏi khó mà chủ thể tham gia thị trường chứng khốn đặc biệt cơng ty chứng khốn ln trăn trở mong muốn tìm đáp án tối ưu Như biết, kinh nghiệm giới cho thấy để thị trường chứng khốn hoạt động có hiệu phát triển vai trị cơng ty chứng khốn việc tư vấn chứng khoán cho khách hàng khâu quan trọng cho doanh nghiệp nhà đầu tư thị trường Đặc biệt thị trường chứng khốn Việt Nam vai trị cơng ty chứng khoán phát huy tác dụng Hơn nữa, hoạt động cơng ty chứng khốn hoạt động tư vấn chứng khốn có vai trị quan trọng việc nâng cao văn hóa đầu tư cho cơng chúng việc tạo lịng tin cơng chúng đầu tư vào thị trường chứng khốn Nhờ vai trị quan trọng mà hoạt động tư vấn chứng khoán cho nhà đầu tư cơng ty chứng khốn trở nên cấp thiết thiếu Làm tốt điều tức cơng ty chứng khốn giải đáp câu hỏi nêu Tuy nhiên ,trên thực tế, thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động tư vấn chứng khoán cho nhà đầu tư chưa cơng ty chứng khốn quan tâm mức nhà đầu tư chưa nhận lợi ích hoạt động tư vấn chứng khốn Đó vấn đề mà tất người,các cá nhân, tổ chức tham gia thị trường chứng khốn phải nhìn nhận, xem xét có phương SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp hướng để khai thác tốt lợi ích, thu lợi nhuận từ hoạt động đầy tiềm Đồng thời, việc tư vấn cho khách hàng cơng ty chứng khốn cịn lĩnh vực đầy tiềm công ty chứng khốn Việt Nam Nếu khơng sớm tổ chức hệ thống chuẩn mực nghiệp vụ tư vấn cho cơng ty chứng khốn cách xác kịp thời đến doanh nghiệp nhà đầu tư khơng khơng đảm bảo kết hoạt động thị trường chứng khốn mà cịn khó lấy lịng tin cơng chúng đầu tư tham gia thi trường Vì vậy, địi hỏi cấp thiết thị trường chứng khốn cần có cơng ty chứng khoán làm nhiệm vụ tư vấn, giúp đỡ chuyên môn cho thành phần tham gia thị trường Ngồi ra, q trình thực tế tiếp xúc MBS nhận thấy rằng: MBS cơng ty chứng khốn khác gặp nhiều khó khăn việc triển khai hoạt động Xuất phát từ lý trên, lựa chọn đề tài: “ Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tư vấn cơng ty cổ phần chứng khốn MB ( MBS)” làm chuyên đề tốt nghiệp với mục tiêu nghiên cứu cách thức thực hoạt động tư vấn đề giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tư vấn cho cơng ty chứng khốn Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài thực với mục đích nghiên cứu lý luận hoạt động tư vấn chứng khốn cơng ty chứng khốn nói chung nghiên cứu thực trạng hoạt động diễn ra, phương hướng kinh doanh MBS nói riêng để từ đề xuất giải pháp nhằm phát triển hoạt động công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu hiệu hoạt động tư vấn công ty cổ phần chứng khoán MB SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Phạm vi nghiên cứu kết hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần chứng khốn MB năm 2010, 2011, 2012, 2013 Kết cấu đề tài Đề tài chia thành chương Chương 1: Lý luận chung cơng ty chứng khốn hiệu hoạt động tư vấn công ty chứng khoán Chương 2: Thực trạng hoạt động tư vấn hiệu hoạt động tư vấn tai công ty cổ phần chứng khoán MB năm qua Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tư vấn MBS CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN CỦA CƠNG TY CHỨNG KHỐN ( CTCK) 1.1 Những vấn đề cơng ty chứng khốn 1.1.1 Khái niệm mơ hình tổ chức CTCK 1.1.1.1 Khái niệm CTCK Thị trường chứng khoán xem đặc trưng bản, biểu tượng kinh tế đại Chúng ta đo lường dự tính phát triển kinh tế qua diễn biến thị trường chứng khoán Cùng với phát triển thị SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp trường chứng khốn giới, thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo quy luật Cho đến thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua gần 14 năm lịch sử phát triển mình, 14 năm làm quen với hoạt động thị trường chứng khốn, 14 năm vượt qua bao thăng trầm, bao khó khăn thử thách để bước phát triển bước đầu thu thành tựu đáng kể Thành viên Sở giao dịch chứng khoán/ Trung tâm giao dịch chứng khốn cơng ty chứng khoán, thực nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán cung cấp dịch vụ khác cho nhà đầu tư doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khốn Cơng ty chứng khốn tổ chức tài trung gian thị trường chứng khốn, thực trung gian tài thơng qua hoạt động chủ yếu mua bán chứng khốn, mơi giới chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng, phát hành bảo lãnh chứng khoán, tư vấn chứng khoán quản lý quỹ đầu tư Theo định số 55/2004/QĐ – BTC ngày 17 tháng 06 năm 2004 Bộ tài “ Cơng ty chứng khốn công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên theo pháp luật Việt Nam để kinh doanh chứng khoán theo giấy phép kinh doanh chứng khoán Ủy ban chứng khoán nhà - nước cấp” Điều kiện để cấp giấy phép kinh doanh chứng khốn Việt Nam: Có phương án hoạt động kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, - xã hội phát triển ngành chứng khốn Có đủ sở vật chất kỹ thuật cho kinh doanh chứng khốn Có mức vốn điều lệ tối thiểu vốn pháp định Vốn pháp định thường - quy định cụ thể cho loại hình nghiệp vụ Giám đốc, phó giám đốc ( tổng giám đốc, phó tổng giám đốc), nhân viên kinh doanh công ty chứng khoán phải đáp ứng đầy đủ điều kiện để cấp chứng hành nghề kinh doanh chứng khoán UBCKNN cấp SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 10 Học viện tài - 10 Luận văn tốt nghiệp Giấy phép bảo lãnh phát hành cấp cho cơng ty có giấy phép tự doanh Quy định vốn cơng ty chứng khốn Theo khoản điều 18 Nghị định 14/2007/NĐ – CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 phủ quy định: Vốn pháp định cho nghiệp vụ kinh doanh công ty chứng khốn, cơng ty chứng khốn có vốn đầu tư nước ngồi, chi nhánh cơng ty chứng - khốn nước ngồi Việt nam là: Mơi giới chứng khốn: 25 tỷ đồng Việt Nam Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Viêt Nam 1.1.1.2 Mơ hình tổ chức cơng ty chứng khốn Hiện giới tồn hai mơ hình tổ chức cơng ty chứng khốn mơ hình cơng ty chứng khốn đa mơ hình cơng ty chứng khốn chun doanh Mơ hình cơng ty chứng khốn đa Theo mơ hình cơng ty đa năng, cơng ty chứng khốn phận cấu 1.1.1.2.1 thành ngân hàng thương mại Hay nói cách khác, ngân hàng thương mại kinh doanh hai lĩnh vực tiền tệ chứng khốn Ngân hàng thương mại cơng ty có số vốn khổng lồ sẵn sàng gia nhập ngành có lợi nhuận cao Với lợi kinh nghiệm, vốn chuyên môn, ngân hàng thương mại dễ dàng kinh doanh, cung ứng dịch vụ tài đa dạng phong phú liên quan đến tài tiền tệ, kinh doanh chứng khốn hoạt động khác lĩnh vực tài Mơ - hình biểu hai hình thức: Đa phần: Theo mơ hình ngân hàng muốn kinh doanh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm phải thành lập cơng ty hạch tốn độc lập hoạt động - tách rời với kinh doanh tiền tệ Đa hoàn toàn: SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 84 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp - Phát triển, nâng cao lực cho hệ thống tổ chức trung gian thị trường, phát triển Hiệp hội, tổ chức phụ trợ TTCK Nó bao gồm: cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ, vai trị Hiệp hội - Tái cấu trúc tổ chức thị trường, hồn thiện đại hóa sở hạ tầng, công nghệ thông tin thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch thị trường chứng khoán - Tăng cường hợp tác quốc tế, công tác đào tạo, nghiên cứu thông tin tuyên truyền Bên cạnh xây dựng quy chế phối hợp quản lý, giám sát chặt chẽ Bộ Tài Chính với Ngân hàng Nhà nước, Công an, Bộ, ngành liên quan nhằm nâng cao tính minh bạch cơng khai hoạt động khu vực tài phát huy hiệu quản lý nhà nước thị trường tài 3.1.2 Định hướng phát triển MBS năm 2014 MBS nỗ lực để đạt mục tiêu trở thành Cơng ty có dịch vụ thuận tiện cho khách hàng cá nhân, chuyên nghiệp nhà cung cấp dịch vụ M&A thị trường vốn Việt Nam Mục tiêu trước mắt MBS đứng top Cơng ty chứng khốn thị trường Việt Nam, không xét riêng thị phần mà phát triển vững mạnh, toàn diện mảng nghiệp vụ, sản phẩm cung cấp cho Khách hàng Sau hợp nhất, MBS tích lũy lợi nhuận, qua trả cổ tức cho cổ đơng tiến hành niêm yết TTCK vòng 2-3 năm tới hoạt động kinh doanh thuận lợi Từ đó, cổ đơng hưởng cách đầy đủ quyền lợi 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tư vấn MBS Tư vấn nghiệp vụ phức tạp, đòi hỏi phải kết hợp nhiều yếu tố.Vì có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động tư vấn Để làm tốt điều cơng ty cần có giải pháp cụ thể phù hợp sau: SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 85 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực CTCK định chế tài trung gian quan trọng tham gia hoạt động TTCK.Sự phát triển mạnh TTCK thời gian qua khiến cho đua truy tìm nhân lực, đặc biệt nhân lực cấp cao, CTCK trở nên căng thẳng Lĩnh vực nhân lực thiếu hụt nghiêm trọng CTCK đội ngũ tư vấn tài doanh nghiệp Đây chuyên gia có kiến thức tài chính, thị trường, kinh doanh hiểu biết sâu ngành nghề Đội ngũ khó có qua tuyển dụng hay đào tạo mà thường bổ sung từ nguồn cơng ty kiểm tốn, ngân hàng Thực trạng đặt cho MBS thách thức lớn toàn nhân Một vấn đề MBS cần quan tâm thực tập trung đào tạo phát triển nguồn nhân lực Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơng ty chứng khốn MB cần thực số biện pháp sau: • Xây dựng đội ngũ nhân viên có trình độ kinh nghiệm Trình độ chuyên môn yêu cầu tối thiểu cần phải có để hành nghề chứng khốn Thị trường chứng khốn thị trường bậc cao kinh tế, nơi diễn việc trao đổi chứng khốn Do đó, đội ngị nhân viên hành nghề chứng khốn phải có kiến thức chun mơn vững vàng, có kiến thức đa dạng nhiều lĩnh vực, kỹ nghiệp vụ giỏi Như vậy, để nâng cao trình độ cán nhân viên cơng ty, ta thực theo hướng sau: - Cử cán học khoá đào tạo Trung tâm nghiên cứu khoa học đào tạo chứng khốn để nâng cao trình độ đảm bảo điều kiện hành nghề theo yêu cầu UBCKNN - Thường xuyên tổ chức cập nhập kiến thức phổ biến kiến thức phổ biến văn pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán cho cán nhân viên Có thể tổ chức buổi hội thảo trao đổi kinh SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 86 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp nghiệm mời chuyên gia kinh tế nước giảng dạy cho nhân viên công ty - Tổ chức sát hạch định kỳ chứng khoán cán bộ, nhân viên để kiểm tra trình độ - Trích khoản quỹ khen thưởng lợi thích hợp, cử nhân viên học khoá học chuyên sâu kiến thức tài kế tốn kế tốn kiểm tốn, định giá, tài doanh nghiệp đại… nhân viên phịng tư vấn phân tích để nâng cao trình độ nhân viên so với nước theo kịp trình độ giới - Nhu cầu hội nhập quốc tế ngành chứng khoán lớn trình độ ngoại ngữ nhân viên cần phải trọng nâng cao Việc động viên hỗ trợ học phí cho nhân viên tham gia khoá học ngoại ngữ quan trọng • Xây dựng đội ngũ nhân viên có đạo đức nghề nghiệp tốt Trong ngành nào, để tồn phát triển, nhà lãnh đạo cơng ty phải trì phát triển khách hàng cho cơng ty Muốn vậy, khơng có đường khác phải tổ chức kinh doanh dựa tin cậy tín nhiệm Ngành chứng khốn vậy, thị trường chứng khoán thị trường thông tin nên thành công thị trường chủ yếu phụ thuộc vào lịng tin cơng chúng tính minh bạch, cơng tồn vẹn thị trường Bản chất đạo đức nghề nghiệp nói chung tính tin cậy Những người làm việc ngành nghề định khẳng định có đạo đức nghề nghiệp nghĩa phải có độ tin cậy, họ sử dụng quyền hạn tính chất nghề nghiệp mà có mang lại hiệu tốt cho xã hội Trong kinh doanh chứng khoán chủ thể phải tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp sau: SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 87 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp - Chủ thể kinh doanh chứng khoán phải hoạt động pháp luật, chấp hành nghiêm qui chế, tiêu chuẩn hành nghề liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khốn - Có lực chun mơn, có tinh thần trách nhiệm tận tuỵ với công việc - Giao dịch trung thực, cơng bằng, lợi ích khách hàng, đặt lợi ích khách hàng lên lợi ích công ty Trong trường hợp có xung đột lợi ích cơng ty lợi ích khách hàng phải ưu tiên khách hàng - Cung cấp đầy đủ, xác thông tin cần thiết cho khách hàng, bảo vệ tài sản khách hàng, giữ bí mật thơng tin tài khoản khách hàng trừ trường hợp khách hàng đồng ý văn theo yêu cầu quan quản lý nhà nước - Không sử dụng lợi làm tổn thương đến khách hàng làm ảnh hường xấu đến hoạt động chung thị trường, không thực hoạt động làm khách hàng cơng chúng hiểu nhầm giá cả, giá trị chất chứng khốn Ví dụ, sử dụng thơng tin nội gián để kinh doanh, thuyết phục khách hàng mua, bán chứng khốn q nhiều… - Khơng làm cơng việc có cam kết nhận hay trả khoản thù lao ngồi khoản thu nhập thơng thường Trong kinh doanh chứng khốn đạo đức nghề nghiệp lại vấn đề vô quan trọng Bởi yếu tố đo lường chất lượng sản phẩm dịch vụ chứng khốn uy tín đơn vị cung cấp Nói rộng đạo đức nghề nghiệp cịn định đến tồn phát triển nghành kinh doanh chứng khoán Nhận thức sâu sắc vấn đề này, công ty cần xây dung bé Qui tắc đạo đức nghề nghiệp Qui tắc ứng xử riêng cho để điều tiết hoạt động tất nhân viên công ty Chẳng hạn, nhân viên mơi giới cần tn theo qui tắc đạo đức nghề nghiệp như: - Tính bảo mật tài sản khách hàng - Ưu tiên lợi Ích khách hàng lên SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 88 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp - Không trục lợi riêng từ tài khoản khách hàng - Tính trung thực, cơng đáng tin cậy -… Và số qui tắc ứng xử nhân viên cần tuân thủ : - Tận tuỵ với công việc - Ân cần, tươi cười, niềm nở với khách hàng - Đón tiếp chu đáo, làm hài lịng khách hàng • Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ khách hàng Vấn đề tưởng chõng đơn giản, dễ giải đáng quan tâm trọng Trừ hoạt động tự doanh hoạt động khác đÒu phải tiếp xúc với khách hàng Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ khách hàng cần thiết vô quan trọng Khách hàng đến công ty từ tiếp xúc với phận môi giới mà cụ thể nhân viên mở tài khoản nhân viên tiếp nhận lệnh Chính ấn tượng để lại tâm trí khách hàng hình ảnh cơng ty ngồi hệ thống trang thiết bị sở vật chất kỹ thuật khang trang đại thái độ nhã nhặn lịch sự, niềm nở ân cần, hay đơn giản nụ cười nhân viên môi giới phục vụ tư vấn cho họ Điều vô quan trọng việc nâng cao uy tín thương hiệu cho cơng ty lợi cạnh tranh vơ hình đáng để tận dụng Nhân viên tư vấn ngồi trình độ chun mơn cịn có kỹ tốt như: - Kỹ truyền đạt thơng tin - Kỹ tìm kiếm khách hàng - Kỹ khai thác thơng tin Hồn thiện quy trình nghiệp vụ SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 89 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Hiệu hoạt động tư vấn phụ thuộc vào việc công ty xây dựng quy trình nghiệp vụ hồn thiện Hiện nay, MBS xây dựng quy trình tư vấn nói chung quy trình nghiệp vụ tư vấn nói riêng (quy trình tư vấn cổ phần hóa, tư vấn niêm yết, tư vấn phát hành chứng khoán) cách hồn chỉnh Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn thực với việc tuân theo quy định văn pháp luật (nghị định, thơng tư hướng dẫn…) Vì vậy, có thay đổi văn pháp luật liên quan đến hoạt động tư vấn đòi hỏi chuyên viên tư vấn nắm để điều chỉnh cho quy trình tư vấn phù hợp với quy định mới.Xây dựng quy trình nghiệp vụ hoàn chỉnh, khoa học giúp cho việc thực tư vấn diễn cách nhanh chóng, xác.Từ tiết kiệm nhiều thời gian, chi phí cho cơng ty cơng sức cho nhân viên thực tư vấn Phối hợp chặt chẽ nghiệp vụ Các hoạt động công ty thuộc mảng nghiệp vụ khác lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, tạo điều kiện cho phát triển Ví dụ hoạt động tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hoá, tư vấn bán đấu giá cổ phần phát triển tạo khách hàng cho hoạt động tư vấn niêm yết, tư vấn đầu tư chứng khốn Vì vậy, MBS cần tạo phối hợp linh hoạt hoạt động này, từ tăng tính chun nghiệp việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng Mở rộng mạng lưới khách hàng Đến khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn MBS khách hàng truyền thống Để hoạt động tư vấn phát triển MBS cần phải có biện pháp để mở rộng mạng lưới khách hàng Trong kinh tế thị trường nay, công ty hoạt động hiệu ln cơng ty biết tìm kiếm nhu cầu khách hàng đáp ứng nhu cầu cách tốt SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 90 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp nhất.Ngày CTCK muốn hoạt động tốt phải tuân thủ nguyên tắc Để mở rộng mạng lưới khách hàng MBS áp dụng biện pháp sau: + MBS cần chủ động liên hệ giới thiệu sản phẩm công ty cho khách hàng quen thuộc khách hàng tiềm + MBS cần phải hoàn thiện website để thuận tiện cho việc quảng bá dịch vụ dễ dàng việc tiếp xúc với khách hàng Thông qua website MBS giúp khách hàng hiểu rõ lợi ích mà họ nhận tìm đến cơng ty để tư vấn Khách hàng cần phải thấy ký kết hợp đồng tư vấn, lợi ích họ không hưởng dịch vụ tư vấn cơng ty mà họ cịn nhận nhiều thuận lợi tham gia vào thị trường ưu đãi thuế, khả huy động vốn công ty niêm yết, thông tin quan trọng tư vấn đầu tư… + Một biện pháp giúp MBS mở rộng mạng lưới khách hàng tăng cường dịch vụ hỗ trợ sau tư vấn Khách hàng tìm đến cơng ty ln mong muốn có hài lịng, cơng việc diễn sn sẻ, nhiên muốn giữ chân khách hàng, tạo tiền đề cho hoạt động khác cơng ty phát triển vấn đề tăng cường dịch vụ hỗ trợ sau tư vấn cần phải quan tâm, thực triệt để Hoạt động làm tăng doanh thu cho cơng ty mà cịn tạo điều kiện để cơng ty mở rộng quy mô phát triển Đẩy mạnh hoạt động Marketing Muốn khách hàng tìm đến cơng ty ngày nhiều với hợp đồng tư vấn có giá trị cao, cơng ty cần có biện pháp để giới thiệu quảng bá cơng ty mình, tạo cho khách hàng niềm tin vào nhân viên tư vấn cơng ty Đây biện pháp hữu ích để phát triển hoạt động tư vấn chứng khoán SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 91 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Hiện nay, cấu tổ chức cơng ty chưa có phịng Marketing chun trách nghiệp vụ marketing mà hoạt động thực hình thức kiêm nhiệm, nhân viên vừa đảm nhận tư vấn đầu tư vừa làm công tác tiếp thị Đây nguyên nhân làm cho hoạt động tính chun nghiệp, vai trị chưa phát huy cách tối đa Với phát triển mạnh mẽ phương tiện truyền thông sách báo, tạp chí, truyền hình, phát thanh, internet…Ngồi ra, cơng ty nên khai thác lợi công ty mẹ Ngân hàng MB nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng Nếu làm tốt điều này, công ty nắm bắt xác nhu cầu khách hàng từ đưa sản phẩm, dịch vụ phục vụ họ đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh cơng ty khuếch trương uy tín Một số biện pháp để phát triển hoạt động như: thường xuyên tổ chức buổi thuyết trình, thảo luận, giới thiệu quảng bá công ty Tổ chức hoạt động marketing như: - Quảng cáo dịch vụ công ty phương tiện thơng tin đại chóng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thông thường hay làm - Quảng cáo dịch vụ tiện ích cơng ty, chương trình giảm giá phí ti vi, báo đài, website,… - Tiến hành thu thập ý kiến khách hàng sản phẩm dịch vụ cung cấp, sản phẩm tư vấn MBS để từ tiếp nhận thông tin phản hồi nhằm phát triển cải tiến hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ tư vấn để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng; đồng thời nghiên cứu nhu cầu khách hàng để thiết kế đưa sản phẩm, dịch vụ tư vấn - Tham dự hội thảo chuyên đề nước nước lĩnh vực có liên quan đến thị trường tài nói chung thị trường chứng khốn nói riêng SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 92 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp - Tổ chức khảo sát nhu cầu thị trường, từ xây dựng phát triển sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường thông qua việc hợp tác với tổ chức đầu tư nước, tổ chức phát hành Nói chung, đẩy mạnh hoạt động marketing việc nên làm tác dụng mà mang lại lớn, khách hàng lẫn công ty SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 93 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp Sử dụng hiệu nguồn lực tài Vốn sở, điều kiện để cơng ty đầu tư phát triển hoạt động cách tốt Hiện MBS có nguồn vốn tương đối lớn (1200 tỷ đồng) có hỗ trợ từ phía ngân hàng MB, điều kiện tốt để MBS đầu tư nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, thành tựu khoa học kỹ thuật vào hoạt động tư vấn Tuy nhiên MBS cần cụ thể hóa kế hoạch sử dụng nguồn vốn, phù hợp với tình hình thị trường, môi trường kinh doanh khả công ty cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích nhận chi phí mà cơng ty phải bỏ đứng trước định liên quan đến vốn sử dụng vốn Nâng cấp sở vật chất kỹ thuật hệ thống thông tin Cơ sở vật chất kỹ thuật yếu tố quan trọng góp phần nâng cao lực phục vụ, giảm chi phí tăng cường hình ảnh, uy tín cơng ty Việc nâng cấp sở vật chất kỹ thuật công ty phải thực trước hết phòng tư vấn Cơng ty phải thành lập phịng tư vấn hoạt động riêng biệt với đầy đủ sở vật chất kỹ thuật cần thiết Hệ thống công nghệ thông tin đại mang lại lợi cho công ty chứng khoán cạnh tranh thị phần Khách hàng lựa chọn cơng ty chứng khốn có hệ thống bảo mật tối ưu, website cung cấp đầy đủ thông tin, cập nhật nhận định để phục vụ cho hoạt động họ cơng ty chứng khốn có trình độ cơng nghệ nghèo nàn, lạc hậu Hiện MBS có riêng phịng cơng nghệ thơng tin (IT) nhằm đáp ứng nhu cầu Họ người thiết kế lập trình nên phần mềm áp dụng công ty đồng thời họ cải tiến phần mềm nhằm nâng cao tính an toàn bảo mật cho hệ thống SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 94 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày hồn thiện Điều đặt u cầu ngày cao công ty chứng khốn Để đáp ứng u cầu đó, cơng ty chứng khoán phải nâng cao hiệu hoạt động tất mảng dịch vụ có mảng tư vấn chứng khốn – hoạt động ngày trở nên quan trọng thị trường chứng khoán phát triển hoạt động hiệu Hoạt động tư vấn chứng khoán trợ giúp nhà đầu tư xử lý vấn đề khó khăn gặp phải trình tham gia thị trường chứng khốn cách nhanh chóng, xác tiết kiệm chi phí, từ góp phần thúc đẩy phát triển cho kinh tế Trên sở nhận thức tầm quan trọng hoạt động này, thời gian thực tập CTCP chứng khoán MB, em cố gắng tìm hiểu, nghiên cứu để thấy mặt mạnh điểm yếu tồn cần khắc phục nhằm góp phần nhỏ hồn thiện hoạt động tư vấn công ty Đề tài tốt nghiệp “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tư vấn cơng ty cổ phần chứng khốn MB ( MBS)” thực nhiệm vụ chủ yếu: Thứ nhất: Trình bày rõ vai trị, ý nghĩa việc nâng cao hiệu hoạt động tư vấn chứng khốn CTCK nói chung hoạt động kinh doanh CTCK nói riêng Thứ hai: Nêu thực trạng hiệu hoạt động tư vấn chứng khoán MBS Thứ ba: Đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tư vấn MBS thời gian tới Tuy nhiên thời gian tìm hiểu thực tế trình độ có hạn nên em đưa ý kiến ban đầu, chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong góp ý bảo thầy cô hướng dẫn anh chị cán công nhân viên công ty để luận văn em hồn thiện có ý nghĩa Qua em xin bày tỏ lòng cám ơn sâu sắc tới hướng dẫn nhiệt tình Th.S Cao Xuân Tiến toàn thể anh chị cơng ty chứng khốn MBS giúp đỡ hướng dẫn em hoàn thành luận văn SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 95 Học viện tài Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Nguyễn Thị Mùi; TS Nguyễn Thị Hoài Lê (Chú biên) (2010), “Giáo trình Kinh doanh chứng khốn”, NXB Tài PGS TS Nguyễn Đăng Nam; PGS TS Hồng Văn Quỳnh (Chủ biên) (2009), “Giáo trình Phân tích đầu tư chứng khốn”, NXB Tài Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty cổ phần chứng khoán MB năm 2010, 2011, 2012 Các trang web: http://mbs.com.vn/ http://vietstosk.vn/ www.hsx.vn/ www.ssc.gov.vn/ SV: Bùi Thị Ngân Lớp: CQ48/17.01 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Họ tên người nhận xét: Chức vụ: Nhận xét luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Bùi Thị Ngân Lớp CQ48/17.01 Khoa : Ngân hàng - Bảo Hiểm – Học Viện Tài Chính Chun ngành: Kinh doanh chứng khốn Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tư vấn cơng ty cổ phần chứng khốn MB ( MBS)” NỘI DUNG NHẬN XÉT Người nhận xét ( Ký tên, đóng dấu ) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên người hướng dẫn : ThS.Cao Minh Tiến Nhận xét luận văn Sinh viên: Bùi Thị Ngân Lớp CQ48/17.01 Khoa : Ngân hàng – Bảo hiểm – Học Viện Tài Chính Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tư vấn công ty cổ phần chứng khoán MB ( MBS)” NỘI DUNG NHẬN XÉT Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Người nhận xét ( Ký tên, đóng dấu ) NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện luận văn tốt nghiệp: …………………………………… Nhận xét luận văn Nhận xét luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Bùi Thị Ngân Lớp CQ48/17.01 Khoa: Ngân hàng – Bảo hiểm – Học viện Tài Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tư vấn công ty cổ phần chứng khoán MB ( MBS)” NỘI DUNG NHẬN XÉT Điểm: - Bằng số: - Bằng chữ: Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Người nhận xét ( Ký tên, đóng dấu ) ... vấn cơng ty chứng khoán Chương 2: Thực trạng hoạt động tư vấn hiệu hoạt động tư vấn tai công ty cổ phần chứng khoán MB năm qua Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tư vấn MBS CHƯƠNG LÝ... “ Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tư vấn cơng ty cổ phần chứng khốn MB ( MBS)? ?? làm chuyên đề tốt nghiệp với mục tiêu nghiên cứu cách thức thực hoạt động tư vấn đề giải pháp nâng cao hiệu hoạt. .. TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB TRONG NHỮNG NĂM QUA 2.1 Khái qt cơng ty cổ phần chứng khốn MB 2.1.1 Giới thiệu công ty - Tên tiếng việt: Công
- Xem thêm -

Xem thêm: 185 giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tại công ty cổ phần chứng khoán MB ( MBS) , 185 giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn tại công ty cổ phần chứng khoán MB ( MBS)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn