149 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất, thương mại tân thượng hải

105 4 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 11:35

1 Luận văn tốt nghiệp 1 GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu, kết nêu luận văn trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Trương Thị Minh Tâm SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp 2 MỤC LỤC GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp Từ viết tắt BHXH BHYT CCDC DTBH GTGT KTBH KPCĐ NSNN TTĐB TSCĐ TNDN TNCN SXKD XĐKQKD 3 GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung Từ viết thường Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Công cụ dụng cụ Doanh thu bán hàng Giá trị gia tăng Kế toán bán hàng Kinh phí cơng đồn Ngân sách nhà nước Tiêu thụ đặc biệt Tài sản cố định Thu nhập doanh nghiệp Thu nhập cá nhân Sản xuất kinh doanh Xác định kết kinh doanh SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp 4 GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung DANH MỤC BẢNG SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp 5 GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung DANH MỤC SƠ ĐỒ SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp 6 GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung DANH MỤC HÌNH VẼ SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế, doanh nghiệp thương mại giữ vai trị phân phối lưu thơng hàng hố, thúc đẩy q trình tái sản xuất xã hội Trong hoạt động kinh doanh thương mại, bán hàng nghiệp vụ kinh doanh bản, giữ vai trị chi phối nghiệp vụ khác chu kỳ kinh doanh diễn liên tục nhịp nhàng khâu bán hàng tổ chức nhằm quay vòng vốn nhanh, tăng hiệu suất sinh lời Hiện nay,việc bán hàng hoá doanh nghiệp tồn quốc phải đối mặt với khơng khó khăn thử thách Một là, gia tăng ngày nhiều doanh nghiệp với loại hình kinh doanh đa dạng làm cho cạnh tranh ngày trở nên gay gắt Thêm vào đó, với sách mở kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh hãng nước Hai là, chế quản lý kinh tế cịn nhiều bất cập gây khơng khó khăn trở ngại cho doanh nghiệp Do vậy, để đứng vững thương trường doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác bán hàng, có chiến lược bán hàng thích hợp cho phép doanh nghiệp chủ động thích ứng với mơi trường nắm bắt hội, huy động có hiệu nguồn lực có lâu dài để bảo tồn phát triển vốn, nâng cao hiệu kinh doanh Gắn liền với công tác bán hàng xác định kết kinh doanh, kế toán bán hàng xác định kết bán hàng giữ vai trò quan trọng phản ánh tồn q trình bán hàng doanh nghiệp việc xác định kết bán hàng cung cấp thông tin cho nhà quản lý hiệu quả, tình hình kinh doanh đối tượng hàng hố để từ có định kinh doanh xác kịp thời có hiệu Cũng doanh nghiệp khác Công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải sử dụng kế tốn cơng cụ đắc lực điều hành hoạt động kinh doanh quản lý hoạt động kinh doanh SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung Trong Cơng ty đặc biệt quan tâm đến cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết bán hàng Vì mà việc tổ chức cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh nói riêng Cơng ty vào nề nếp đạt hiệu cao kinh doanh Ý thức tầm quan trọng công tác Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Cơng ty nên sau q trình thực tập Công ty, em định chọn đề tài nghiên cứu để viết luận văn cuối khóa “Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải” Mục đích nghiên cứu Mục đích việc nghiên cứu đề tài làm rõ nguyên tắc hạch toán kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh, giúp công ty thấy mặt làm chưa làm được, qua đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: kết hợp chặt chẽ lý luận thực tiễn, phương pháp cụ thể dựa tảng lý luận chủ nghĩa vật biện chứng từ lý luận đến thực tiễn – từ thực tiễn đến kiểm tra lý luận Từ đưa giải pháp kiến nghị để hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Tập trung nghiên cứu thực trạng nội dung cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải góc độ kế tốn tài + Về không gian: Nghiên cứu Công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung + Về thời gian:Nnghiên cứu vấn đề lý luận khảo sát tài liệu thực trạng công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải năm 2017 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp với phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh lý luận với thực tế Công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải, từ đưa giải pháp kiến nghị để hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải Kết cấu luận văn Luận văn chia làm chương: Chương 1: Lý luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp 10 GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại 1.1.1 Khái quát bán hàng xác định kết kinh doanh Bán hàng khâu cuối trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thương mại Quá trình giúp doanh nghiệp thu hồi vốn tiếp tục trình sản xuất kinh doanh Quá trình bán hàng doanh nghiệp nói chung có đặc điểm sau đây: - Có trao đổi thỏa thuận người mua người bán, người bán đồng ý bán người mua đồng ý mua, họ trả tiền chấp nhận trả tiền - Có thay đổi quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa: Người bán quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa bán, người mua có quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa mua Kết kinh doanh phần thu nhập lại sau trừ tất chi phí Kết kinh doanh mục đích cuối doanh nghiệp, phụ thuộc vào quy mơ chất lượng q trình sản xuất kinh doanh 1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại Hoạt động thương mại có đặc điểm chủ yếu sau : - Lưu chuyển hàng hoá kinh doanh thương mại bao gồm hai giai đoạn : Mua hàng bán hàng SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp 91 GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung Dự toán tiêu thụ soạn thảo dựa dự báo tiêu thụ Khi dự báo khả tiêu thụ, doanh nghiệp cần phải xem xét nhiều nhân tố ảnh hưởng như: - Khối lượng hàng hóa tiêu thụ kỳ trước Chính sách giá tương lai Các đơn đặt hàng chưa thực Các điều kiện chung kinh tế Cạnh tranh kinh doanh thị trường Quảng cáo việc đẩy mạnh tiêu thụ Các yếu tố phản ánh phản ánh vận động kinh tế tổng sản phẩm xã hội, thu nhập bình quân đầu người, cơng việc làm, 3.2.2 Thực phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cho mặt hàng • Lý đưa giải pháp Hiện tại, Cơng ty khơng phân bổ chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp cho loại hàng hoá mà tổng hợp lần vào cuối tháng cho tất loại hàng hóa Vì vậy, Công ty theo dõi giá vốn, doanh thu loại hàng hoá chưa xác định kết bán hàng cho mặt hàng nên biết mặt hàng lãi, mặt hàng lỗ để có biện pháp chiến lược kịp thời mang lại hiệu kinh tế cho Cơng ty Việc phân bổ chi phí bán hàng việc làm đơn giản cần thiết cho công tác quản trị Trong thời gian tới, Công ty nên tiến hành phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết bán hàng cho mặt hàng cơng ty • Giải pháp thực Công thức phân bổ theo doanh thu bán hàng sau: SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp Chi phí bán hàng phân bổ = 92 Doanh thu bán cho mặt hàng A hàng hố A x GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung Chi phí bán hàng kỳ Doanh thu bán hàng kỳ Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ cho mặt hàng A xác định tương tự Từ đó, Cơng ty xác định kết bán hàng mặt hàng theo công thức: Kết bán hàng mặt hàng A = 3.2.3 Thực trích lập dự phịng giảm giá hàng tồn kho • Lý đưa giải pháp Trong thực tế, để hạn chế bớt thiệt hại để chủ động tài trường hợp xảy tác nhân khách quan giảm giá hàng bán Nhà nước cho phép doanh nghiệp lập dự phòng để phần giảm bớt rủi do, thực chất việc lập dự phòng quyền lợi mặt tài doanh nghiệp Khi kiểm kê hàng tồn kho kế toán phát chênh lệch giá trị hàng tồn kho ghi sổ kế toán với giá trị thực hàng tồn kho, giá trị thực hàng tồn kho nhỏ giá trị ghi sổ kế tốn cần trích lập khoản dự phịng giảm giá hàng tồn kho Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm giúp Công ty bù đắp thiệt hại thực tế xảy hàng hoá tồn kho giảm giá, đông thời để phản ánh giá trị thực tế tuý hàng tồn kho Cơng ty nhằm đưa hình SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp 93 GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung ảnh trung thực tài sản cơng ty lập báo cáo tài vào cuối kỳ hạch tốn Số dự phịng giảm giá hàng tồn kho phản ánh tài khoản 2294- Dự phịng giảm giá hàng tồn kho • Giải pháp thực Cuối niên độ kế toán, lập Báo cáo tài chính, loại vật tư hàng hóa tồn kho có giá gốc lớn giá trị thực kế tốn phải lập dự phịng cho số chênh lệch Giá trị dự phịng vật tư tồn kho lập = Giá gốc vật tư tồn kho – Giá trị thực hàng tồn kho – Nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ lớn số trích lập từ kỳ trước, kế tốn trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Có TK 2294 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho – Nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập kỳ nhỏ số trích lập từ kỳ trước, kế tốn hồn nhập phần chênh lệch, ghi: Nợ TK TK 2294 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Có TK 632 – Giá vốn hàng bán Kế tốn xử lý khoản dự phịng giảm giá hàng tồn kho vật tư, hàng hóa bị hủy bỏ hết hạn sử dụng, phẩm chất, hư hỏng, khơng cịn giá trị sử dụng, ghi: SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp 94 GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung Nợ TK 2294 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (số bù đắp dự phòng) Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (nếu số tổn thất cao số lập dự phịng) Có TK 152, 153, 156 3.2.4 Một số ý kiến khác - Quảng cáo sản phẩm Đây công cụ Marketing hiệu thúc đẩy q trình tiêu thụ hàng hóa Cơng ty áp dụng nhiều hình thức quảng cáo, giới thiệu, đưa thông tin sản phẩm đến khách hàng nhiều cách khác Công ty quảng cáo qua phương tiện thơng tin đại chúng như: truyền hình, báo, đài, pa-nơ, áp phích, tờ rơi…Sản phẩm giới thiệu cửa hàng, đại lý bán sản phẩm Công ty thông qua hội nghị tiếp xúc khách hàng, triển lãm, hội chợ… - Bảo đảm dự trữ hàng tồn kho hợp lý Mức dự trữ hàng tồn kho phải đủ để thực trình kinh doanh cách liên tục Hàng hố dự trữ mức hợp lý, nhằm tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động, tránh tình trạng ứ đọng vốn, giảm chi phí bảo quản lưu kho đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp 95 GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương đề cập nội dung: - Yêu cầu, ngun tắc hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải + Yêu cầu việc hoàn thiện + Nguyên tắc việc hồn thiện - Giải pháp hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải + Hồn thiện cơng tác kế tốn quản trị + Thực phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cho mặt hàng + Thực trích lập dự phịng giảm giá hàng tồn kho SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp 96 GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung Đây sở để đánh giá công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải KẾT LUẬN Cùng hoà chung với phát triển mạnh mẽ kinh tế, Công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải phải tồn cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường Đây thực vấn đề xúc địi hỏi cơng ty phải khơng ngừng vươn lên để đứng vững thị trường Kế toán kinh tế thị trường Đảng nhà nước ngày nhận thức sâu sắc với chức cơng cụ quản lý kinh tế Q trình vận dụng vào thực tiễn doanh nghiệp sản xuất nói chung cơng ty cổ phần cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải nói riêng ngày phát huy vai trị kế tốn quản lý kinh tế Đặc biệt, kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh phải tổ chức tốt, đảm bảo phản ánh ghi chép cách đầy đủ xác tình hình SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp 97 GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung bán hàng, kết kinh doanh Thông tin kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp đưa định kinh tế phù hợp nhằm nâng cao kết bán hàng nói riêng kết kinh doanh Cơng ty nói chung Thực tập Công ty cổ phần cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải hội cho em tiếp cận với thực tế học hỏi kinh nghiệm cho thân Sau thời gian thực tập công ty em học hỏi có hiểu biết ban đầu thực tế cơng tác kế tốn cơng ty, đặc biệt cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Em nhận thấy cơng tác kế tốn Cơng ty thực đầy đủ, chế độ đảm bảo cung cấp thông tin theo yêu cầu quản trị kinh doanh Tuy nhiên tồn số điểm hạn chế định Để kế toán thực công cụ quản lý thiếu, Công ty nên tiếp tục hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn, đặc biệt cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công ty Dựa sở lý luận thực trạng công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải, em có đánh giá khái quát từ đưa ưu điểm rút số hạn chế công tác Qua đó, em có đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty Do thời gian nghiên cứu có hạn, kiến thức kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên luận văn em không tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đánh giá, đóng góp thầy để luận văn hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm hướng dẫn tận tình giảng viên Thạc sĩ Cấn Mỹ Dung tập thể cán kế tốn phịng tài kế tốn cơng ty tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp 98 GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung Sinh viên Trương Thị Minh Tâm TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính (2011) Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Nhà xuất Lao Động Bộ Tài Chính (2016) “Thơng tư 133/2016/TT-BTC” Bộ Tài Chính (2014) “Thơng tư 200/2014/TT-BTC” Các tài liệu Công ty cổ sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải Các tạp chí kế tốn Các website kế tốn có liên quan GS.TS.NGND Ngơ Thế Chi, TS Trương Thị Thủy (đồng chủ biên) (2013) “Giáo trình Kế tốn tài chính”, Nhà xuất Tài Chính GS.TS.NGND Ngơ Thế Chi, TS Trương Thị Thủy (đồng chủ biên) (2010) “Giáo trình Chuẩn mực kế tốn quốc tế nghiên cứu tổng hợp tình huống”, Nhà xuất Tài SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp 99 GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung PGS.TS Đoàn Xuân Tiên (chủ biên) (2010) “Giáo trình Ngun lý kế tốn ”, Nhà xuất Tài 10 GS.TS.NGND Ngơ Thế Chi, TS Trương Thị Thủy (đồng chủ biên) (2010) “Giáo trình Kế tốn doanh nghiệp thương mại dịch vụ”, Nhà xuất Tài 11 PGS.TS Nguyễn Thị Liên, PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu (đồng chủ biên) (2014), “Giáo trình thuế”, Nhà xuất Tài 12 Luận văn cuối khóa khóa trước số thơng tư khác Bộ Tài Chính PHỤ LỤC Phụ lục số 01 Trích sổ nhật ký chung SỔ NHẬT KÝ CHUNG Ngày hạch toán Ngày chứng từ Số chứng từ … 12/4/2017 … 12/4/2017 … BH00642 12/4/2017 12/4/2017 BH00642 12/4/2017 12/4/2017 BH00642 12/4/2017 12/4/2017 BH00642 Năm 2017 Diễn giải ……… Bán hàng Công ty TNHH thương mại Bách Lâm theo hóa đơn 813 Bán hàng Cơng ty TNHH thương mại Bách Lâm theo hóa đơn 813 Bán hàng Cơng ty TNHH thương mại Bách Lâm theo hóa đơn 813 Bán hàng Công ty TNHH thương mại Bách Lâm theo hóa đơn 813 SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Tài khoản … 131 5111 131 33311 Luận văn tốt nghiệp 100 GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung 12/4/2017 12/4/2017 XK00813 12/4/2017 12/4/2017 XK00813 … 12/10/2017 12/10/2017 12/10/2017 12/10/2017 … 12/10/2017 12/10/2017 12/14/2017 12/14/2017 … 12/15/2017 … 12/10/2017 12/10/2017 12/10/2017 12/10/2017 …… 12/10/2017 12/10/2017 12/14/2017 12/14/2017 … 12/15/2017 … PC00403 PC00403 PC00403 PC00403 … UNC00428 UNC00428 UNC00429 UNC00429 ……… NTTK00642 12/15/2017 12/15/2017 NTTK00642 12/21/2017 12/21/2017 12/23/2017 12/23/2017 12/26/2017 12/26/2017 … 12/30/2017 12/30/2017 12/30/2017 12/30/2017 12/30/2017 12/30/2017 12/30/2017 12/30/2017 12/30/2017 12/30/2017 12/31/2017 12/21/2017 12/21/2017 12/23/2017 12/23/2017 12/26/2017 12/26/2017 …… 12/30/2017 12/30/2017 12/30/2017 12/30/2017 12/30/2017 12/30/2017 12/30/2017 12/30/2017 12/30/2017 12/30/2017 12/31/2017 UNC00432 UNC00432 UNC00433 UNC00433 UNC00434 UNC00434 …… NTTK00644 NTTK00644 NVK00359 NVK00359 NVK00359 NVK00359 NVK00359 NVK00359 NVK00359 NVK00359 KH00234 12/31/2017 12/31/2017 KH00234 … …… … Xuất kho bán hàng Công ty TNHH thương mại Bách Lâm theo hóa đơn 813 Xuất kho bán hàng Công ty TNHH thương mại Bách Lâm theo hóa đơn 813 … Thanh tốn dầu oto Thanh tốn dầu oto Thanh toán dầu oto Thanh toán dầu oto …… Phí ngân hàng Phí ngân hàng Phí ngân hàng Phí ngân hàng ……… Thu tiền Cơng ty TNHH thương mại Bách Lâm theo hóa đơn 813 Thu tiền Cơng ty TNHH thương mại Bách Lâm theo hóa đơn 813 Phí ngân hàng Phí ngân hàng Phí ngân hàng Phí ngân hàng Phí ngân hàng Phí ngân hàng …… Lãi tiền gửi Lãi tiền gửi Lương nhân viên Lương nhân viên Lương nhân viên Lương nhân viên Lương nhân viên Lương nhân viên Lương nhân viên Lương nhân viên Khấu hao TSCĐ tháng 12 năm 2017 Khấu hao TSCĐ tháng 12 năm 2017 ……… SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 632 156 … 6421 1111 1331 1111 … 635 1121 635 1121 … 1121 131 635 1121 635 1121 635 1121 …… 1121 515 6421 334 334 1111 6422 334 154 334 6421 2141 … Luận văn tốt nghiệp 101 GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung 12/31/2017 12/31/2017 NVK00487 12/31/2017 12/31/2017 NVK00487 12/31/2017 12/31/2017 NVK00487 12/31/2017 12/31/2017 NVK00487 12/31/2017 12/31/2017 NVK00487 12/31/2017 12/31/2017 NVK00487 12/31/2017 12/31/2017 NVK00487 12/31/2017 12/31/2017 NVK00487 12/31/2017 12/31/2017 NVK00487 12/31/2017 12/31/2017 NVK00487 12/31/2017 12/31/2017 NVK00487 12/31/2017 12/31/2017 NVK00487 12/31/2017 12/31/2017 NVK00487 12/31/2017 12/31/2017 NVK00487 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2017 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2017 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2017 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2017 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2017 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2017 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2017 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2017 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2017 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2017 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2017 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2017 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2017 Kết chuyển lãi lỗ đến ngày 31/12/2017 Ngày… tháng… năm… Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 5111 911 515 911 911 632 911 635 911 821 911 6422 4212 911 Luận văn tốt nghiệp 102 GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung Phụ lục 02 Trích sổ tài khoản 131 SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp 103 GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp 104 GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung Họ tên người hướng dẫn khoa học: ThS Cấn Mỹ Dung Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên Trương Thị Minh Tâm Khóa CQ52; Lớp CQ52/21.24 Đề tài: “Kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải” Nội dung nhận xét: Về tinh thần thái độ thực tập sinh viên …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………… Về chất lượng nội dung luận văn ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………… Hà Nội, ngày… tháng……năm 2018 Điểm: + Bằng số: …………… + Bằng chữ: …… Người nhận xét (ký tên) SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 Luận văn tốt nghiệp 105 GVHD: ThS Cấn Mỹ Dung NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN Họ tên người phản biện: ……………………………………………… Nhận xét trình thực tập tốt nghiệp Sinh viên Trương Thị Minh Tâm; Khóa CQ52; Lớp CQ52/21.24 Đề tài: “Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải” Nội dung nhận xét: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Điểm: + Bằng số:……………… + Bằng chữ: …………… Người nhận xét (Ký ghi rõ họ tên) SV: Trương Thị Minh Tâm Lớp: CQ52/21.24 ... tế Công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải, từ đưa giải pháp kiến nghị để hồn thiện kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải Kết. .. luận chung kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải Chương... DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI TÂN THƯỢNG HẢI 2.1 Tổng quan công ty cổ phần sản xuất, thương mại Tân Thượng Hải 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần sản xuất, thương
- Xem thêm -

Xem thêm: 149 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất, thương mại tân thượng hải , 149 kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất, thương mại tân thượng hải

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn