147 kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH

101 8 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2020, 11:35

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH - - Sinh viên: VŨ THỊ NHÀN Lớp: CQ51/21.02 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ƯNG Chuyên ngành : Kế toán doanh nghiệp Mã số : 21 Người hướng dẫn : GS.TS.Nguyễn Đình Đỗ HÀ NỘI – 2018 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nêu luận văn tốt nghiệp trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Tác giả luận văn Vũ Thị Nhàn SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH MỤC LỤC SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ viết thường TNHH Trách nhiệm hữu hạn SXKD Sản xuất kinh doanh BCTC Báo cáo tài BCKQHDKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCLCT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ TNDN Thu nhập doanh nghiệp TGNH Tiền gửi ngân hàng GTGT Giá trị gia tăng TSCĐ Tài sản cố định DTHĐTC Doanh thu hoạt động tài CPHĐTC Chi phí hoạt động tài TNK Thu nhập khác CPK Chi phí khác SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Cùng với xu phát triển thời đại, kinh tế Việt Nam năm gần không ngừng bước hội nhập vào kinh tế khu vực giới, doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tạo sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trường với mục tiêu lợi nhuận Để thực mục tiêu doanh nghiệp cần phải thông qua hoạt động bán hàng Bán hàng khâu cuối trình sản xuất kinh doanh, q trình chuyển hóa vốn từ hình thái vốn sản phẩm hàng hóa sang hình thái vốn tiền tệ vốn tốn Do việc tổ chức quản lý hạch toán kế toán phục vụ nhu cầu nắm bắt, thu thập xử lý thông tin để đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh yêu cầu tất yếu, giúp doanh nghiệp thấy khả phát triển hay suy thối doanh nghiệp, để tìm đưa định đắn kịp thời tương lai Đứng trước tình hình đó, Cơng ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Ưng quan tâm đến việc tổ chức quản lý hạch toán kế toán để góp phần quan trọng vào việc quản lý đưa định kinh tế đắn, phù hợp với công ty Đặc biêt, thông tin kết hoạt động kinh doanh bán hàng đóng vai trị quan trọng thơng tin kế tốn, giúp doanh nghiệp tìm giải pháp để rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh, tăng vòng quay vốn, tăng lợi nhuận Do vậy,việc tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh vấn đề thường xuyên đặt doanh nghiệp đồng thời góp phần tăng tính cạnh trạnh, nâng cao chất lượng định doanh nghiệp, tăng minh bạch thơng tin tài Q trình thực tập Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Ưng hội cho em tiếp cận với thực tế công tác kế tốn cơng ty, đặc biệt SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Cùng với bảo, hướng dẫn tận tình thầy giáo Nguyễn Đình Đỗ cán kế tốn Phịng Kế tốn cơng ty, em có thêm hiểu biết định công ty công tác kế tốn cơng ty Theo tinh thần đó, ý thức tầm quan trọng công tác tổ chức kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh cơng ty nên sau q trình thực tập công ty, em định chọn đề tài nghiên cứu để viết luận văn cuối khóa “Kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Ưng” Đối tượng mục đích nghiên cứu luận văn: - Đối tượng nghiên cứu: Kế toán bán hàng, xác định kết kinh doanh - Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu sâu tổ chức cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh, đưa nhận xét tổng quan thành tựu đạt tồn công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh, từ đưa ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Ưng - Nghiên cứu thực trạng cơng tác bán nhóm hàng xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Ưng - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế toan bán nhóm hàng công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiện Ưng Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tế kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Ưng - Về không gian: nghiên cứu công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Ưng SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp với phương pháp phân tích, thống kê, tổng hợp, so sánh lý luận với thực tế Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Ưng, phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp, thu thập tài liệu thứ cấp, tổng hợp xử lý tài liệu thu thập làm luận chứng cho kết nghiên cứu, từ đưa giải pháp kiến nghị để hồn thiện kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Ưng Kết cấu luận văn tốt nghiệp: Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn chia làm chương: Chương 1: Những lý luận kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Ưng Chương 3: Một số ý kiến nhận xét đè xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Ưng Là sinh viên lần đầu tiếp cận với thực tế cơng tác kế tốn, cố gắng xong trình độ lý luận thời gian nghiên cứu có hạn nên đề tài nghiên cứu khơng thể tránh khỏi thiếu xót, em kính mong nhận giúp đỡ đánh giá, góp ý ban lãnh đạo, cán phịng kế tốn Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Ưng thầy cô giáo môn Học Viện Tài Chính, đặc biệt thầy giáo Nguyễn Đình Đỗ để em hồn thiện luận văn Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018 Sinh viên Vũ Thị Nhàn SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm bán hàng kết kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm bán hàng Theo quan niệm cổ điển: “Bán hàng hoạt động thực trao đổi sản phẩm hay dịch vụ người bán chuyển cho người mua để nhận lại từ người mua tiền, vật phẩm hoăc giá trị trao đổi thỏa thuận” Bán hàng giai đoạn cuối trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bán hàng việc chuyển đổi quyền sở hữu hàng hóa, thành phẩm cho khách hàng để thu tiền quyền thu tiền hay hàng hóa khác hình thành doanh thu bán hàng 1.1.1.2 Khái niệm kết kinh doanh +Kết kinh doanh kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường hoạt động khác doanh nghiệp thời kỳ định, biểu số tiền lãi hay lỗ Kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bao gồm kết hoạt động kinh doanh thông thường kết hoạt động khác +Kết hoạt động kinh doanh thông thường kết từ hoạt động tạo doanh thu doanh nghiệp, hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ hoạt động tài chính: SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 10 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHƯƠNG CÁC Ý KIẾN ĐỀ XUẤT 3.1 Sự cần thiết việc hoàn thiện cơng tác kế tốn Ngày kế tốn khơng làm cơng việc tính tốn ghi chép đơn tài sản vận động tài sản, mà cịn phận chủ yếu hệ thông thông tin, công cụ quản lý thiết yếu Dựa thơng tin trung thực, xác nhà quản trị đưa định kinh doanh hữu hiệu Đối với họ, để đưa định, hướng hay hành động khơng thể thiếu thơng tin, đặc biệt thơng tin kế tốn Như mặt sử dụng thơng tin, kế tốn công cụ thiếu hệ thống công cụ quản lý kinh tế, cung cấp thơng tin cần thiết cho quản lý kinh doanh có hiệu quả, giúp nhà quản lý đánh giá hoạt động tổ chức, doanh nghiệp Hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh nói riêng vấn đề cần thiết doanh nghiệp 3.2 Một số đề xuất nhằm hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Ưng + Ý kiến 1: Thực chiết khấu toán cho khách hàng  Tác dụng: Chiết khấu tốn hình thức người bán giảm trừ giá bán cho người mua tốn sớm, có tác dụng khuyến khích, giúp người bán thu tiền nhanh chóng từ người mua hàng, giảm thiểu thời gian bị người mua chậm toán, chiếm dụng vốn  Giải pháp thực Trong kinh tế nay, nhu cầu vốn vấn đề thực cần thiết quan trọng tất doanh nghiệp Chính điều này, doanh SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 87 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH nghiệp nên áp dụng tối đa khả thực chiết khấu toán bán hàng biện pháp cụ thể sau: - Xây dựng bảng hệ thống chiết khấu toán: Ứng với thời gian khách hàng toán sớm số tiền phần trăm chiết khấu theo giá tùy thuộc vào điều kiện DN đặc thù hàng hóa Ví dụ: Thời gian toán Trả Trước tuần 1-2 tuần 2-3 tuần 3-4 tuần Sau tháng Phần trăm chiết khấu(tính giá bán) 10% 8% 6% 4% 2% Không hưởng chiết khấu Bảng 3.1: Bảng chiết khấu toán mua ắc quy - Thiết lập sách khuyến mại( sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ) kèm khách hàng thực toán sớm như: Khi mua ắc quy, khách hàng thực tốn sớm theo quy định cơng ty tặng kèm số loại mũ bảo hiểm, áo… tư vấn cách dùng sản phẩm để đem lại hiệu cao   Phương pháp hạch tốn: Nợ TK 635:Chi phí tài Có TK 131:Nếu bù trừ ln vào khoản phải thu Có TK 111,112: Nếu trả tiền mặt tiền chuyển khoản Ví dụ: Ngày 25/12/2016 theo hóa đơn số 003019 thấy công ty cổ phần công nghệ tư vấn Anco mua 100 bình ắc quy CP12120 với đơn giá 365.500 đồng ( thuế suất 10%) Công ty Anco toán tiền gửi ngân hàng Do khách hàng toán sớm nên hưởng chiết khấu toán 1% tổng giá tốn Cơng ty trả khoản  tiền cho khách hàng tiền chuyển khoản Tổng giá tốn mà cơng ty Thu Minh nhận là: SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 88 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP • HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 365.500*100+365.500*100*10% = 40.020.500 Khoản chiết khấu tốn mà cơng ty Anco hưởng là: 40.020.500 * 1% = 402.050 Nợ TK 635: 402.050 Có TK 112: 402.050 Ý kiến 2: Công ty nên thực chiết khấu thương mại cho người mua hàng với khối lượng lớn:  Tác dụng: Chiết khấu thương mại khoản tiền chênh lệch giá bán nhỏ giá niêm yết doanh nghiệp giảm trừ cho người mua hàng việc người mua hàng mua sản phẩm hàng hóa dịch vụ với khối lượng lớn theo thỏa thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kinh tế mua bán cam kết mua ban hàng Chiết khấu thương mại khuyến khích người mua mua nhiều sản phẩm lần mua thành nhiều lần để hưởng chiết khấu thương mại, tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ cho doanh nghiệp  Giải pháp thực hiện: Trong kinh tế nay, vấn đề đặt doanh nghiệp bán hàng hóa với số lượng nhiều nhất, phù hợp với yêu cầu chất lượng khách hàng Vì giải pháp doanh nghiệp đặt thực sách chiết khấu thương mại khách hàng cụ thể: - Tùy vào loại sản phẩm điều kiện doanh nghiệp, ứng với số lượng mua hàng khách hàng công ty thực sách chiết khấu sau Ví dụ: Với sản phẩm ắc quy 12120, công ty thực chiết khấu thương mại tháng 12 khách hàng Số lượng (sản phẩm) SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 Số lần mua hàng Chiết khấu thương mại 5% 89 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP >=200   HỌC VIỆN TÀI CHÍNH >=3 3% 1% Bảng 3.2: Bảng chiết khấu thương mại mua ắc quy Hạch toán: Phản ánh chiết khấu thương mại thực tế phát sinh kì: Nợ TK 521: Chiết khấu thương mại Nợ TK 3331: Thuế GTGT khấu trừ Có TK 111,112… Có TK 131: Phải thu khách hàng Cuối kỳ, kết chuyển số tiền chiết khấu thương mại chấp thuận cho người mua sang TK 511: Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Có TK 521: Chiết khấu thương mại Ví dụ minh họa: Ngày 12/12/2016 theo hóa đơn số 002998, cơng ty cổ phần xuất nhập đầu tư kinh doanh Nam Việt mua 100 bình ắc quy CP 12120 với đơn giá 365.500 đồng (thuế 10%) chưa tốn Cơng • • • ty Nam Việt hưởng chiết khấu thương mại 5% Số tiền chiết khấu thương mại mà công ty Nam Việt hưởng là: 365.500*100*5%=1.827.500 đồng Số tiền công ty Nam Việt phải trả là: 365.500*100 – 1.827.500 = 34.722.500 Hạch toán: Phản ánh doanh thu: Nợ TK 131: 38.194.750 Có TK 511: 34.722.500 Có TK 3331: 3.472.250 Ý kiến 3:Cơng ty nên lập dự tốn doanh thu, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp kết kinh doanh  Tác dụng: Trong xu hướng hội nhập kinh tế giới nay, doanh nghiệp muốn tồn phát triển bền vững cần phải có chiến lược kinh doanh hợp lí Do đó, việc lập dự tốn doanh thu, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp kết kinh doanh quan trọng làm đánh giá tình SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 90 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH hình thực tiêu đề đồng thời thấy điểm  mạnh cần phát huy tồn cần khắc phục Giải pháp thực hiện: Để thực tốt công tác dự tốn doanh thu, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lí doanh nghiệp kết kinh doanh, kế toán cần -Dự toán tiêu thụ: sở để lập dự toán tiêu thụ khối lượng sản phẩm đơn giá sản phẩm dự kiên tiêu thụ Lập dự toán tiêu thụ thường thực cho niên độ kế toán chia quý niên độ kế toán Khối lượng tiêu thụ quý không giống số yếu tố : tính thời vụ, nhu cầu khách hàng… - Dự toán giá vốn hàng bán: Căn vào số lượng sản phẩm tiêu thụ, trị giá vốn hàng xuất bán kì trước - Dự tốn chi phí bán hàng chi phí quản lí doanh nghiệp: Được phân chia thành biến phí, định phí Biến phí bán hàng dự toán vào khối lượng sản phẩm tiêu thụ đơn giá biến phí sản phẩm tiêu thụ - Dự toán kết kinh doanh vào dự toán tiêu Ví dụ: cơng ty dự tốn doanh thu sản phẩm tiêu thụ năm 2017 sản phẩm ắc quy CG2-500PE sau:  Chỉ tiêu Quý Quý Quý Quý Cả năm Số lượng sản phẩm tiêu thụ ( bình) Đơn giá 500 800 700 1000 3000 3.100.000 3.100.000 3.000.000.000 3.000.000 Doanh thu 1.550.000.000 2.480.000.000 2.100.000.000 3.000.000.000 9.130.000.000 Bảng 3.3: Dự toán doanh thu sản phẩm tiêu thụ năm 2017 Ý kiến 4:Về lập dự phịng “Nợ phải thu khó địi”  Tác dụng: Cơng ty nên trích lập khoản dự phịng để chủ động việc sử dụng vốn kinh doanh đảm bảo nguyên SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 91 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tắc thận trọng cơng tác kế tốn khơng phải lúc khách hàng toán hạn  Giải pháp thực hiện: Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất xảy tuổi nợ hạn khoản nợ tiến hành lập dự phịng cho khoản nợ phải thu khó địi, kèm theo chứng chứng minh khoản nợ khó địi nói Trong đó: - Đối với nợ phải thu q hạn tốn, mức trích lập dự phịng sau: + 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm + 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 100% giá trị khoản nợ phải thu từ năm trở lên - Sau lập dự phịng cho khoản nợ phải thu khó địi, doanh nghiệp tổng hợp tồn khoản dự phịng khoản nợ vào bảng kê chi tiết để làm hạch tốn vào chi phí quản lý doanh nghiệp." Hạch toán số nghiệp vụ đặc thù: - Trường hợp khoản phải thu hạn lập dự phòng phải thu khó địi  số lập dự phịng khơng đủ bù đắp tổn thất bán nợ số tổn thất cịn lại hạch tốn vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 111, 112 (theo giá bán thỏa thuận) Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (số lập dự phịng) Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (số tổn thất từ việc bán nợ) Có TK 131, 138,128, 244 - Đối với khoản nợ phải thu khó địi xử lý xố nợ, sau lại thu hồi nợ, kế toán vào giá trị thực tế khoản nợ thu hồi được, ghi: SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 92 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Nợ TK 111, 112, Có TK 711 - Thu nhập khác - Đối với khoản nợ phải thu khó địi xác định khơng thể thu hồi được, kế tốn thực xóa nợ theo quy định pháp luật hành Căn vào định xoá nợ, ghi: Nợ TK 111, 112, 331, 334 (phần tổ chức cá nhân phải bồi thường) Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293)(phần lập dự phòng) Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (phần tính vào chi phí) Có TK 131, 138, 128, 244 Ý kiến 5: Hồn thiện hạch tốn doanh thu, giá vốn hàng bán xác định kết bán hàng cho từng, mặt hàng  Tác dụng: Do công ty doanh nghiệp thương mại nên việc phân bổ doanh thu chi phí bán hàng chi phí quản lí doanh nghiệp cho mặt hàng quan trọng giúp công ty theo dõi chi tiết lãi lỗ mặt hàng từ đưa định có nhập mặt hàng  kì khơng Giải pháp thực hiện: Tùy doanh nghiệp có tiêu thức phân bổ khác nhau, nhiên cơng ty chọn tiêu thức doanh thu bán hàng để phân bổ chi phí Chi phí bán hàng Tổng chi phí bán hàng phân bổ cho mặt = * hàng i Tổng doanh thu bán hàng  Doanh thu tiêu thụ mặt hàng i Chi phí QLDN Tổng chi phíQLDN Doanh thu tiêu thụ phân bổ cho mặt = * mặt hàng i hàng i Tổng doanh thu bán hàng Ví dụ: + Tổng chi phí bán hàng quý 4tháng 12 là: 2250.337.450 đồng Chi phí quản lí doanh nghiệp quý 4tháng 12 là: 2000.450.375 đồng SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 93 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH + Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ quý 4tháng 12 là: 4.560.600.850đồng Doanh thu mặt hàng Ti vi panasonicg ắc quy CP 1275 450.186.000 đồng  Chi phí bán hàng phân bổ cho mặt hàng Ti vi panasonicắc quy CP  1275 là: (250.337.450: 4.560.600.850) * 450.186.000 = 24.711.309 đồng Chi phí QLDN phân bổ cho mặt hàng Ti vi panasonicắc quy CP 1275 là: (200.450.375:4.560.600.850) * 450.186.000 = 19.786.856 đồng Ta ta có bảng sau: Bảng 3.4: Bảng xác định kết kinh doanh mặt hàng Tivi panasonic Tháng 12 Chỉ tiêu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Chi phí bán hàng Chi phí QLDN Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh 450.186.000 364.500.000 85.686.000 24.711.309 19.786.856 41.187.835 Bảng 3.4: Bảng xác định kết kinh doanh mặt hàng ắc quy CP 1275 Đề xuất phương án quản trị dựa doanh thu sau:Các phương án đề xuất cụ thể(số liệu minh họa) Phương án 1: Với loại mặt hàng Điều hòa, Ti vi, Máy vi tính Tăng giá vốn mặt hàng máy điều hòa, tăng giá vốn mặt hàng ti vi, mặt hàng máy vi tính làm cho doanh thu hai mặt hàng tăng Công ty nên xem xét để điều chỉnh tăng giá vốn loại mặt hàng để đạt doanh thu cao SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 94 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Năm 2016 Giá vốn Doanh thu Điều hòa 100.51100.42 150.000.810000 5000 Ti vi 200.06900.03 270.04700.000 200 Máy vi 150.0400.520 170.34000.0800 tính 000 Cộng 450.620.9774 590.387.890590 50.500.000 000.000 Năm 2017 Giá vốn Doanh thu 120.302000 170.302000.00 0500 215.000.010 285.800.000 180.230000 175.500.04590 000 515.532.060 631.602.45963 515.000.000 1.300.000 Phương án 2: tăng giá vốn hai loại mặt hàng giảm giá vốn mặt hàng lại kết làm tăng tổng doanh thu cơng ty Điều hịa Ti vi Máy vi tính Cộng Năm 2016 Giá vốn Doanh thu 100.500.080 150.000.000 200.530000 270.477000.00 000 150.000.320 170.000.32000 000 451.030.400 590.477.32059 450.500.000 0.000.000 SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 95 Năm 2017 Giá vốn Doanh thu 120.000.000 170.405000.00 215.000.00052 285.800.08000 130.580000.00 160.500.000 465.580.52946 616.705.08061 5.000.000 6.300.000 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH KẾT LUẬN Cùng hồ chung với phát triển mạnh mẽ kinh tế, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Ưng phải tồn cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường Đây thực vấn đề xúc địi hỏi cơng ty phải không ngừng vươn lên để đứng vững thị trường Kế toán kinh tế thị trường Đảng nhà nước ngày nhận thức sâu sắc với chức công cụ quản lý kinh tế Quá trình vận dụng vào thực tiễn doanh nghiệp sản xuất nói chung Cơng ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Ưng nói riêng ngày phát huy vai trị kế tốn quản lý kinh tế Đặc biệt, Cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh phải tổ chức tốt, đảm bảo phản ánh ghi chép cách đầy đủ xác tình hình bán hàng, kết kinh doanh Thơng tin kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp đưa định kinh tế phù hợp nhằm nâng cao kết bán hàng nói riêng kết kinh doanh Cơng ty nói chung Thực tập Cơng ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Ưng hội cho em tiếp cận với thực tế học hỏi kinh nghiệm cho thân Sau thời gian thực tập công ty em học hỏi có hiểu biết ban đầu thực tế cơng tác kế tốn cơng ty, đặc biệt cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh Em nhận thấy cơng tác kế tốn Cơng ty thực đầy đủ, chế độ đảm bảo cung cấp thông tin theo yêu cầu quản trị kinh doanh Tuy nhiên tồn số điểm hạn chế định Để kế toán thực công cụ quản lý thiếu, Công ty nên tiếp tục hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn, đặc biệt cơng tác kế tốn bán hàng SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 96 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH xác định kết kinh doanh công ty Dựa sở lý luận thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh công tyTNHH thương mại dịch vụThiên Ưng, em có đánh giá khái quát từ đưa ưu điểm rút số hạn chế công tác Qua đó, em có đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty Do thời gian nghiên cứu có hạn, kiến thức kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên luận văn em khơng tránh khỏi thiếu sót định Em mong nhận ý kiến đánh giá, đóng góp thầy để luận văn hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm hướng dẫn tận tình thầy giáo Nguyễn Đình Đỗ tập thể cán kế tốn phịng tài kế tốn cơng ty tạo điều kiện cho em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Vũ Thị Nhàn SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 97 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS.NGND Ngơ Thế Chi, TS Ngô Thị Thủy (đồng chủ biên) (2010) ”Giáo trình Kế tốn tài chính”, Nhà xuất Tài Chính 26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam- Bộ Tài Chính- Nhà xuất lao động 2013 Thơng tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Chế độ kế tốn doanh nghiệp- Bộ Tài Chính- Nhà xuất thống kê 2008 PGS.TS Đoàn Xuân Tiên (chủ biên) (2009) ”Giáo trình Ngun lý kế tốn ”, Nhà xuất Tài Quy trình Kế tốn doanh nghiệp-GS.TS Nguyễn Đình Đỗ-Nhà xuất Thống kê 2003 Bộ Tài Chính (2011) Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Nhà xuất Lao Động.Kế toán doanh nghiệp xu đổi mới, hội nhập phát triển- GS.TS Nguyễn Đình Đỗ- Nhà xuất Lao động xã hội năm 2006 Bộ Tài Chính (2006) ”Quyết định 48/2006/QĐ-BTC” Các tài liệu Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Ưng 9.Các website kế tốn có liên quan 10 Luận văn cuối khóa khóa trước số thơng tư Bộ Tài Chính SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 98 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 99 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP Giảng viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Đình Đỗ Nhận xét luận văn cuối khóa Sinh viên: Vũ Thị Nhàn Lớp: CQ 51/21.02 Tên đề tài: Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Ưng Điểm số: Điểm chữ: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Người nhận xét SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 100 Lớp: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Giáo viên phản biện Nhận xét luận văn cuối khóa Sinh viên: Vũ Thị Nhàn Lớp: CQ 51/21.02 Tên đề tài: Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Ưng Điểm số: Điểm chữ: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Người nhận xét SV: Vũ Thị Nhàn CQ52/21.02 101 Lớp: ... LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm bán hàng kết kinh doanh 1.1.1.1... chia làm chương: Chương 1: Những lý luận kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên... cứu: Kế toán bán hàng, xác định kết kinh doanh - Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu sâu tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng xác định kết kinh doanh, đưa nhận xét tổng quan thành tựu đạt tồn cơng tác kế
- Xem thêm -

Xem thêm: 147 kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH , 147 kế TOÁN bán HÀNG và xác ĐỊNH kết QUẢ KINH DOANH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn