Hướng dẫn thiết kế, thi công, nghiệm thu nhà công nghiệp MNB VN

10 17 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2020, 20:39

Hướng Dẫn Thiết Kế Kết Cấu Thép Theo Tiêu Chuẩn MỹHiện nay, Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á là một thị trường hấp dẫn cho các nhà sản xuất nhà thép, nhiều nhà đầu tư đã đến khu vực Đông Nam Á. Do đó, nhu cầu nhà thép tiền chế tăng cao và cơ hội của anh em xây dựng chúng ta là rất lớn.Không khó để hiểu tại sao các doanh nghiệp nước ngoài như PEB STEEL, KIRBY, ZAMIL,... đều đã có mặt tại Việt Nam, bên cạnh đó còn có các doanh nghiệp trong nước cũng không kém cạnh như ATAD, ĐẠI DŨNG, QH PLUS, BMB, TRÍ VIỆT, ...Nếu tìm hiểu kĩ hơn về các công ty này, bạn đều nhận ra có 1 điểm chung là đều áp dụng tiêu chuẩn Mỹ trong thiết kế. Các công ty nước ngoài áp dụng tiêu chuẩn Mỹ là điều hiển nhiên, nhưng tại sao các doanh nghiệp trong nước vẫn áp dụng đối với các dự án lớn trong khi TCVN được biết đến như là tiêu chuẩn thân thuộc hơn trên giảng đường? Gmail: tuvanmnb.vn@gmail.com CTY CP TƯ VÁN XÂY DỰNG MNB VIỆT NAM NGUỒN: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Gmail: tuvanmnb.vn@gmail.com CTY CP TƯ VÁN XÂY DỰNG MNB VIỆT NAM NGUỒN: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Gmail: tuvanmnb.vn@gmail.com CTY CP TƯ VÁN XÂY DỰNG MNB VIỆT NAM NGUỒN: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Gmail: tuvanmnb.vn@gmail.com CTY CP TƯ VÁN XÂY DỰNG MNB VIỆT NAM NGUỒN: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Gmail: tuvanmnb.vn@gmail.com CTY CP TƯ VÁN XÂY DỰNG MNB VIỆT NAM NGUỒN: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Gmail: tuvanmnb.vn@gmail.com CTY CP TƯ VÁN XÂY DỰNG MNB VIỆT NAM NGUỒN: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Gmail: tuvanmnb.vn@gmail.com CTY CP TƯ VÁN XÂY DỰNG MNB VIỆT NAM NGUỒN: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Gmail: tuvanmnb.vn@gmail.com CTY CP TƯ VÁN XÂY DỰNG MNB VIỆT NAM NGUỒN: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Gmail: tuvanmnb.vn@gmail.com CTY CP TƯ VÁN XÂY DỰNG MNB VIỆT NAM NGUỒN: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Gmail: tuvanmnb.vn@gmail.com CTY CP TƯ VÁN XÂY DỰNG MNB VIỆT NAM NGUỒN: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ...Gmail: tuvanmnb .vn@ gmail.com CTY CP TƯ VÁN XÂY DỰNG MNB VIỆT NAM NGUỒN: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Gmail: tuvanmnb .vn@ gmail.com CTY CP TƯ VÁN XÂY DỰNG MNB VIỆT NAM NGUỒN: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ... Gmail: tuvanmnb .vn@ gmail.com CTY CP TƯ VÁN XÂY DỰNG MNB VIỆT NAM NGUỒN: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Gmail: tuvanmnb .vn@ gmail.com CTY CP TƯ VÁN XÂY DỰNG MNB VIỆT NAM NGUỒN: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ... Gmail: tuvanmnb .vn@ gmail.com CTY CP TƯ VÁN XÂY DỰNG MNB VIỆT NAM NGUỒN: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Gmail: tuvanmnb .vn@ gmail.com CTY CP TƯ VÁN XÂY DỰNG MNB VIỆT NAM NGUỒN: VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn thiết kế, thi công, nghiệm thu nhà công nghiệp MNB VN, Hướng dẫn thiết kế, thi công, nghiệm thu nhà công nghiệp MNB VN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn