Tổng quan về bảo hiểm dự án xây dựng ngoài khơi trong ngành dầu khí

25 549 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 16:20

Tổng quan về bảo hiểm dự án xây dựng ngoài khơi trong ngành dầu khí. I. Giới thiệu chung về bảo hiểm dầu khí. Ngành công nghiệp dầu khí là một trong những ngành sôi động nhất trên thế giới. Hiện nay, ngành dầu khí đã và đang trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực của Việt Nam, là ngành xuất khẩu hàng đầu của đất nước. Năm 2008, giá trị xuất khẩu dầu thô đạt 10,36 tỷ USD. Hầu như toàn bộ trữ lượng dầu khí của nước ta đều nằm trong thềm lục địa. Trên phần diện tích thềm lục địa có chiều sâu nước đến 200m đã phát hiện ra trữ lượng dầu khoảng 540 triệu tấn và 610 tỷ m3 khí. Trữ lượng dầu khí tiềm năng dự báo khoảng 900 đến 1200 tỷ m3 dầu và 2100 đến 2800 tỷ m3 khí. Như vậy, trữ lượng tiềm năng tập trung chủ yếu ở các vùng nước sâu. Dự tính đến năm 2010, Việt Nam có thể khai thác 30 đến 32 triệu tấn dầu quy đổi. Nhờ có nguồn dầu khí khai thác được chúng ta có thể phát triển các ngành công nghiệp điện lực, hoá chất (phân bón và hoá dầu) với quy mô lớn. Như vậy việc thăm dò và khai thác dầu khí ngày càng có một vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Vị trí đó được thể hiện thông qua vai trò to lớn của Ngành công nghiệp dầu khí, cụ thể như sau: - Là ngành công nghiệp mũi nhọn của đất nước, có đóng góp lớn vào tổng thu nhập quốc dân. (GDP). - Góp phần làm giảm sự thâm hụt cán thương mại bằng việc cung cấp các sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài. - Tạo công ăn, việc làm và tăng thu nhập cho nhiều người dân lao động, đặc biệt là các lao động trẻ. - Là ngành công nghiệp thu hút ngoại tệ về cho đất nước thông qua hoạt động xuất khẩu các sản phẩm của ngành. - Là nhân tố cơ sở, là tiền đề để phát triển một số ngành công nghiệp và dịch vụ khác như hoá chất, điện lực, bảo hiểm… Với những vai trò quan trọng như thế nên ngành công nghiệp dầu khí đang rất được Đảng và Nhà Nước quan tâm chú trọng phát triển. Tuy nhiên, ngành công nghiệp dầu khí lại có nét đặc thù riêng như là: Trữ lượng dầu chủ yếu nằm sâu trong lòng đất và ở dưới đáy biển cho nên hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trở nên khó khăn và phức tạp. Cụ thể: + Nó đòi hỏi nhiều về mặt thời gian, nhân lực cũng như về kỹ thuật công nghệ. Điều đó dẫn đến nhu cầu về vốn lớn để phát triển ngành công nghiệp dầu khí. + Hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí có thể gặp phải rất nhiều rủi ro, tổn thất. Các tổn thất trong hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí. Trong ngành công nghiệp dầu khí, các nhà khai thác chính thường phải thuê các nhà thầu thực hiện công việc thăm dò và khai thác. Chính vì vậy, phải xác định được các rủi ro cũng như phân định được trách nhiệm giữa các nhà thầu và nhà khai thác. Việc phân định thường được xác định trên cơ sở hợp đồng và phụ thuộc vào một số nhân tố thương mại. Các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thăm dò và khai thác dầu khí là: - Thiệt hại về tài sản; - Tai nạn, thương tật và chết đối với người làm công; - Trách nhiệm pháp lý phát sinh đối với người thứ Ba; - Ô nhiễm môi trường; - Phun trào (thuộc phạm vi Bảo Hiểm chi phí bổ sung cho nhà khai thác); - Di chuyển mảnh đổ nát (xác tàu đắm) hoặc các mảnh vỡ; - Các tổn thất gián tiếp; - Các hiểm hoạ chiến tranh và chính trị, khủng bố. Các nghiệp vụ bảo hiểm dầu khí. Do tính chất phức tạp trong các hoạt động của ngành công nghiệp dầu khí nên các nghiệp vụ bảo hiểm cũng rất phong phú và đa dạng. Đặc trưng Bảo hiểm dầu khí là mỗi một giai đoạn có rất nhiều nghiệp vụ bảo hiểm liên quan đến từng công việc cụ thể. Do đó chúng ta có thể xem xét các nghiệp vụ trong từng giai đoạn cụ thể như sau: Trong qua trình thăm dò Công việc đầu tiên của một công ty dầu khí là nghiên cứu chi tiết về địa lý ở khu vực mà họ có ý định khai thác dầu. Công việc này rất tốn kém vì chi phí cho một giếng khoan thăm dò cũng đắt ngang bằng với chi phí cho một giếng khoan khai thác. Trong quá trình này, liên quan đến những nghiệp vụ bảo hiểm sau: - Bảo hiểm mọi rủi ro cho thiết bị khai thác nổi: Nghiệp vụ này bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến trang thiết bị khai thác, bất kể là chúng ở nhà kho, trên mặt đất, trên boong tàu hay máy bay, trên không trung hay trong quá trình vận chuyển. - Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ Ba: các công ty dầu làm việc ở nơi nào cũng dễ trở thành mục tiêu khiếu nại của người dân địa phương vì họ có thể gây ra ô nhiễm môi trường quanh vùng. - Giai đoạn thăm dò địa chấn phải sử dụng đến chất nổ để giám sát sự đột biến của các sóng trên vỏ trái đất cũng như sử dụng các thiết bị ghi âm. Cả hai thiết bị này đều được bảo hiểm. Việc sử dụng chất nổ cũng làm tăng rủi ro phát sinh trách nhiệm đối với người thứ Ba. - Các nhà thăm dò thường yêu cầu bảo hiểm cho các đĩa lưu trữ số liệu. Có hai hình thức cần phải phân biệt. Thứ nhất, bảo hiểm sự thay thế cho chính những chiếc đĩa này, giá trị bảo hiểm chỉ cần bằng giá trị mới của các đĩa dữ liệu. Thứ hai, bảo hiểm gồm cả việc tái tạo số liệu ghi trong đĩa, giá trị bảo hiểm không chỉ là giá trị mới của bản thân các đĩa lưu trữ mà còn bao gồm các công việc cần thiết để tái tạo lại số liệu ghi trên đĩa nếu số liệu đó bị mất hoặc hư hại. - Khi giai đoạn khoan bắt đầu, thiết bị khoan thường được do một nhà thầu sở hữu và việc di chuyển các thiết bị đó đến khu vực khoan được thực hiện bằng một hợp đồng. Những hợp đồng như vậy sẽ đề cập đến trách nhiệm của công ty dầu đối với giàn khoan và thiết bị thuê cần được bảo hiểm. - bảo hiểm đối với các giếng khoan bao gồm việc bảo hiểm chi phí khống chế giếng và chi phí khoan lại. Chi phí khống chế giếng bao gồm chi phí về vật liệu, dịch vụ cung ứng của các cá nhân hay hãng chuyên về khống chế giếng và những chi phí cho việc khoan trực tiếp hay các hoạt động tương tự cần thiết để làm cho giếng có thể khống chế được. Chi phí khoan lại bao gồm chi phí khoan lại giếng đã bị tổn thất có liên quan đến một số hiểm hoạ như phụt nổ, phun trào. Trong trường hợp có tai nạn về tràn dầu hay ô nhiễm dầu thì hợp đồng “ tiếp theo một rủi ro bảo hiểm” được mở rộng cho các chi phí làm sạch môi trường hoặc hạn chế việc lan tràn ô nhiễm. - Bảo hiểm tai nạn người làm công: do tính chất công việc rất nguy hiểm nên xác suất rủi ro đối với người làm công là rất lớn. Vì vậy, các công ty dầu khí cần phải mua bảo hiểm cho họ. Trong quá trình khai thác Giống như quá trình thăm dò, quá trình khai thác cũng cần bảo hiểm những rủi ro về chi phí phát sinh đối với người khai thác, nhưng khác nhau về hạn mức trách nhiệm bảo hiểm. Trong giai đoạn này có thể phải tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sá, đường ống, nhà kho… Tuỳ theo vị trí từng khu mỏ, nhà khai thác yêu cầu các nghiệp vụ bảo hiểm khác nhau. Các phương tiện ở trên bờ có thể được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm tiêu chuẩn mọi rủi ro về xây dựng cho chủ thầu và trách nhiệm pháp lý đối với người thứ ba. Đối với các hoạt động ngoài khơi cần áp dụng hình thức bảo hiểm rộng hơn và tổng hợp hơn. Hợp đồng bảo hiểm cho các hoạt động khai thác có thể bao gồm việc bảo hiểm cho thiệt hại vật chất, hậu quả của tổn thất hoặc bảo hiểm gián đoạn kinh doanh và bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với người thứ ba. Phạm vi bảo hiểm tuỳ thuộc vào điều kiện trách nhiệm và vị trí khai thác. Trong quá trình sản xuất và chế biến Quá trình sản xuất và chế biến dầu khí được tiến hành trên đất liền, nhưng các rủi ro và hạn mức trách nhiệm cũng tăng lên đáng kế so với hai giai đoạn trước và nó cũng đòi hỏi hoạt động quản lý rủi ro phải được tiến hành một cách chặt chẽ. Các nghiệp vụ bảo hiểm trong giai đoạn này thường bao gồm bảo hiểm tài sản như nhà xưởng, kho tàng, máy móc…, bảo hiểm trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ ba kể cả trách nhiệm theo luật định đối với sản phẩm khi vận chuyển và khi phân phối. Thông thường thì phạm vi bảo hiểm do các công ty dầu yêu cầu tuỳ thuộc vào vị trí, nhận thức và mức độ nguy hiểm trong hoạt động của họ. II. Bảo hiểm dự án xây dựng ngoài khơi trong ngành dầu khí. 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng ngoài khơi trong ngành dầu khí. Hoạt động khai thác dầu khí dưới mặt nước đã được bắt đầu từ ngay sau khi kết thúc Chiến tranh Thế Giới thứ II tại các Vịnh và nhánh sông ở vùng biên giới của Mê Hi Cô. Sau đó nó được mở rộng ra khai thác dầu khí trên đất liền. Công việc khai thác dầu khí đòi hỏi phải có mũi khoan, các trang thiết bị chuyên dụng với chi phí rất đắt. Vào những năm 1960, một số lượng lớn các giàn khoan đã được lắp đặt tại vùng vịnh của Mê Hi Cô. Hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi đã bắt đầu phát triển và phổ biến hơn. Vào những năm tiếp theo, các công ty khai thác dầu đã phát hiện ra dầukhí gas ở dưới mực nước biển sâu hơn và ở vùng biển xa đất liền hơn. Cả hai nhân tố trên đã làm cho việc khai thác trở nên khó khăn hơn, phức tạp hơn và chi phí thì tăng lên rất nhiều. Thông thường một dự án ngoài khơi được tạo nên từ rất nhiều phần, và không có phần nào trong số chúng được làm ở ngoài khơi, chúng được làm ở trên đất liền, thường là từ rất nhiều nơi khác nhau, sau đó được vận chuyển một quãng đường dài để đưa ra vị trí xây dựng ngoài khơi theo đúng một trật tự. Đó là cả một tập hợp các hoạt động tinh vi và phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật chính xác và công nghệ tiên tiến để đảm bảo dự án được thực hiện an toàn và đúng tiến độ. Việc vận chuyển ra ngoài khơi được thực hiện bởi thuyền vận chuyển trọng tải lớn hoặc bằng sà lan. Sau khi kết thúc quá trình vận chuyển, người thi công phải lắp ghép các khối thép và bê tông khổng lồ. Đó là một quá trình khó khăn. Một công việc khác cũng không kém phần cam go đó là việc xây dựng hệ thống ống dẫn dầu. Các nhà thầu phải xây dựng hệ thống ống dẫn dầu từ ngoài khơi tại nơi khai thác đến nhà máy lọc dầu… Và cũng không nằm ngoài quy luật tự nhiên, đó là khi thực hiện một chuỗi các hoạt động khó khăn phức tạp trong một thời gian dài như thế họ đã gặp phải không ít những rủi ro, tổn thất. Đó chính là lý do các công ty khai thác dầu đã chuyển sang hình thức công ty cổ phần nhằm chia sẻ rủi ro. Công ty khai thác dầu sẽ chọn ra một nhà điều hành, người này sẽ được trả tiền để đại diện cho công ty điều hành hoạt động khai thác dầu. Đồng thời người này phài có khả năng cam kết bảo đảm cho công việc họ thực hiện. Nhà thầu có thể tự bảo hiểm cho công việc mình làm bằng các chương trình quản trị rủi ro hoặc thu xếp các hợp đồng bảo hiểm. Nhu cầu bảo hiểm dự án xây dựng ngoài khơi đã ra đời từ đó. Và ngày nay, nghiệp vụ bảo hiểm này đã rất phổ biến trên hầu hết các nước, đặc biệt là những nước có hoạt động khai thác dầu. 2.2. Vai trò của Bảo Hiểm dự án xây dựng ngoài khơi đối với ngành dầu khí. Khai thác dầu khí trên biển là một trong những hoạt động chủ yếu của ngành dầu khí. Hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi có thể gặp rất nhiều biến cố, rủi ro về tài sản, về con người, về trách nhiệm đối với bên thứ Ba. Chính vì vậy, bảo hiểm dự án xây dựng ngoài khơi đã ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu được bảo hiểm của các công ty dầu khí và đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí. Trong đó phải kể đến bảo hiểm dự án xây dựng ngoài khơi với các vai trò to lớn như : - Ổn định về mặt tài chính cho các công ty dầu khí trước những rủi ro tổn thất. Vì khi những tổn thất xẩy ra thuộc phạm vi bảo hiểm, các công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho các công ty khai thác dầu hoặc thay mặt cho công ty khai thác dầu bồi thường thiệt hại cho bên thứ Ba. - Giúp cho hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí có thể được thực hiện trở lại một cách bình thường sau khi có những biến cố và rủi ro xảy ra. - Giúp các nhà quảntrong hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí vững tin hơn khi phải đưa ra các quyết định khó khăn, phức tạp. Có bảo hiểm, các nhà quản lý sẽ bớt căng thẳng hơn, bớt lo lắng hơn trước những tổn thất và có thể đưa ra được những quyết định táo bạo để đưa đến thành công. - Giúp cho những người trực tiếp thực hiện hoạt động khai thác dầu trên biển được yên tâm làm việc. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của người lao động, từ đó ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả lao động. - Tăng cường hoạt động đầu tư vào lĩnh vực dầu khí. Vì khibảo hiểm góp phần hạn chế và san sẻ rủi ro, các nhà đầu tư sẽ mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực dầu khí nhiều hơn. 2.3. Những nội dung cơ bản của Bảo Hiểm dự án xây dựng ngoài khơi. 2.3.1. Người được Bảo Hiểm Mỗi công trình là một quy hoạch tổng thể, nó liên quan đến rất nhiều bên. Những người được bảo hiểm chính là: - Các công ty khai thác dầu; Các công ty liên doanh có thể đang hoặc sẽ tồn tại. Các công ty mẹ và/hoặc công ty con và/hoặc các công ty thành viên và/hoặc các công ty liên kết và/hoặc các công ty liên đới hiện đang tồn tại. - những người được bảo hiểm khác Các nhà quảndự án Bất kỳ công ty, hãng, người hay một bên nào khác (bao gồm các nhà thầu chính và/hoặc các nhà thầu phụ và/hoặc các nhà sản xuất và/hoặc các nhà cung cấp) mà những người được bảo hiểm đã nêu ở trên có ký kết (các) hợp đồng bằng văn bản trực tiếp liên quan đến dự án. 2.3.2 Đối tượng và Phạm vi Bảo Hiểm 2.3.2.1. Đối tượng bảo hiểm: Nghiệp vụ này bảo hiểm cho các hoạt động được tiến hành trong quá trình thực hiện dự án với điều kiện các hoạt động này đã được tính trong giá trị bảo hiểm. Các hoạt động bảo hiểm này bao gồm: mua sắm nguyên vật liệu, xây dựng, chế tạo, hạ thủy, bốc dỡ hàng, vận chuyển trên đất liền, đường biển hoặc đường hàng không (bao gồm cả vận chuyển tại các cảng hay địa điểm theo yêu cầu), lưu kho, lai kéo, ràng buộc, chôn lấp, lắp ráp và/hoặc các hoạt động ghép nối, kiểm tra và vận hành chạy thử, bảo trì, các hoạt động ban đầubảo dưỡng, các nghiên cứu, thiết kế, kỹ thuật, quảndự án, kiểm tra, chạy thử, đặt ống, đào hào và vận hành. Các hoạt động bảo hiểm cũng bao gồm những hậu quả phát sinh trực tiếp từ các hoạt động khoan, nhưng chỉ khi có thông báo cho Người bảo hiểm và được Người bảo hiểm đồng ý. 2.3.2.2. Phạm vi bảo hiểm: Tuân theo các thoả thuận bảo hiểm, các điều khoản, điều kiện, và điểm loại trừ áp dụng, đơn bảo hiểm này bảo hiểm cho các hoạt động được tiến hành trong quá trình thực hiện dự án với điều kiện là hoạt động đó đã nằm trong giá trị bảo hiểm. Các hoạt động được bảo hiểm bao gồm: mua sắm, xây dựng, chế tạo, hạ thuỷ, bốc dỡ, vận chuyển trên bộ, trên biển hoặc trên không (bao gồm cả việc đỗ tại cảng hay địa điểm theo yêu cầu), lưu kho, lai kéo, ràng buộc, lắp đặt, chôn lấp, lắp ráp và/hoặc các hoạt động ghép nối kiểm tra và nghiệm thu, bảo trì, các hoạt động ban đầubảo dưỡng, các nghiên cứu về dự án, thiết kế kỹ thuật, quảndự án, kiểm tra, chạy thử…nghiệm thu. Các hoạt động được bảo hiểm cũng bao gồm những hậu quả phát sinh trực tiếp từ hoạt động khoan, nhưng chỉ khi những hoạt động đó được thông báo cho những người bảo hiểm và những người bảo hiểm đồng ý. Phần I: Thiệt hại vật chất:  Rủi ro được bảo hiểm: Tuân theo các điều khoản/điều kiện và điểm loại trừ của các đơn bảo hiểm, Phần I bảo hiểm các rủi ro về tổn thất và/hoặc thiệt hại vật chất đối với các tài sản được bảo hiểm theo bảo hiểm, với điều kiện tổn thất hay thiệt hại đó phát sinh từ một sự cố trong thời hạn bảo hiểm. Các rủi ro được bảo hiểm mở rộng hay co hẹp theo các điều khoản và điều kiện tuỳ thuộc vào thoả thuận giữa Người bảo hiểm và người được bảo hiểm theo yêu cầu của người được bảo hiểm. Điều khoản và điều kiện: 1. Lỗi và sai sót Bất kì lỗi hay sai sót nào không cố ý hay không có chủ tâm sẽ không làm phương hại tới người được bảo hiểm, với điều kiện là lỗi và sai sót đó được hiệu chỉnh ngay khi người được bảo hiểm phát hiện ra và được thông báo cho những người bảo hiểm trước khi có sự cố nào xảy ra làm phát sinh khiếu nại. 2. Sửa đổi và điều chỉnh dự án Theo điều khoản này, Những người bảo hiểm đồng ý bảo hiểm cho toàn bộ các sửa đổi và điều chỉnh đối với các thông số kĩ thuật của dự án theo các điều khoản và điều kiện của đơn bảo hiểm cho một thời hạn nào đó (60 ngày- theo đơn WELCAR 2001) kể từ ngày tiến hành các sửa đổi hoặc điều chỉnh đó, với điều kiện là người dược bảo hiểm chính phải thông báo cho những người bảo hiểm về bất kì sửa đổi cần thiết hoặc quan trọng nào ngay lập tức trong vòng 60 ngày. Để có thể bảo hiểm cho các sửa đổi và điều chỉnh cần thiết hoặc quan trọng đó trong một thời hạn trên 60 ngày, phải có sự thoả thuận giữa người được bảo hiểm và những người bảo hiểm về phí bảo hiểm bổ sung. 3. Điều khoản về rủi ro ô nhiễm Điều khoản này cho phép bảo hiểm cho thiệt hại hay tổn thất vật chất đối với tài sản được bảo hiểm trực tiếp gây ra bởi hành động của bất kì cơ quan có thẩm quyền nào của Chính phủ trong phạm vi quyền hạn của mình nhằm phòng ngừa và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm hoặc hiểm hoạ bị ô nhiễm, với điều kiện là hành động của cơ quan có thẩm quyền đó không phải phát sinh từ nhu cầu do thiếu mẫn cán của nhà điều hành của người được bảo hiểm chính trong việc ngăn ngừa và giảm thiểu nguy cơ hoặc hiểm hoạ ô nhiễm này. Phạm vi bảo hiểm xác định ở trên có thể được mở rộng để bảo hiểm bất kì tổn thất hoặc thiệt hại vật chất nào gây ra bởi hay bị tác động do phải thực hiện lệnh của bất cứ cơ quan hay tổ chức nào của Chính phủ sau khi tham khảo ý kiến của các quan chức và kĩ sư của người được bảo hiểm có liên quan đến dự án được bảo hiểm nhưng chỉ trong phạm vi quyền lợi được bảo hiểm theo phần I và luôn luôn xảy ra sau tổn thất hoặc thiệt hại vật chất phát sinh từ một rủi ro được bảo hiểm. 4. Bộ phận bị lỗi Điều khoản này cho phép bảo hiểm các tổn thất và/hoặc thiệt hại vật chất đối với tài sản được bảo hiểm phát sinh trong thời hạn của Đơn Bảo Hiểm và phát sinh từ một bộ phận bị lỗi: lỗi thiết kế, nguyên vật liệu bị lỗi, lỗi hay khiếm khuyết tay nghề hay lỗi ẩn tì cho cho lỗi thiết kế có phát sinh từ trước khi Đơn Bảo Hiểm có hiệu lực. Tuy nhiên, cũng theo điều khoản này thì phần I sẽ không bảo hiểm cho các tổn thất hay thiệt hại đối với bất kì bộ phận bị lỗi nào do bản thân nó. Trừ khi thoả mãn các yêu cầu sau đây: a. Bộ phận bị lỗi đó bị tổn thất hay thiệt hại vật chất trong thời hạn của Đơn Bảo Hiểm b. Tổn thất hay thiệt hại vật chất do một rủi ro được bảo hiểm nằm ngoài bộ phận đó gây ra; và c. Bộ phận bị lỗi không gây ra hay góp phần gây tổn thất hay thiệt hại vật chất. Trong mọi trường hợp, phần I không bảo hiểm cho bất kỳ chi phí hay phí tổn nào phát sinh làm cho thiết kế tốt hơn hoặc thay đổi thiết kế. Theo điều khoản này, “Bộ Phận Bị Lỗi” có nghĩa là bất kỳ bộ phận nào của đối tượng bảo hiểm bị lỗi và/hoặc không phù hợp hay không đúng với mục đích sử dụng thực tế hoặc theo dự kiến. [...]... 2.3.7 Hợp đồng Bảo Hiểm dự án xây dựng ngoài khơi Hợp đồng bảo hiểm dự án xây dựng ngoài khơi bao gồm những nội dung: - Các bên có liên quan đến hợp đồng Đó là: bên mua bảo hiểm và bên bảo hiểm - Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên - Đối tượng được bảo hiểm - Người được bảo hiểm - Người được thừa hưởng quyền lợi bảo hiểm - Số tiền bảo hiểm và phương thức trả tiền bảo hiểm - Thời hạn bảo hiểm - Mức miễn... mà người được bảo hiểm lựa chọn và thoả thuận giữa hai bên 2.3.4 Thời hạn Bảo Hiểm Thời hạn bảo hiểm bao gồm thời hạn dự án, thời hạn bảo hành và bảo trì - Thời hạn dự án: Đơn bảo hiểm có hiệu lực từ khi dự án được bắt đầubảo hiểm cho từng bộ phận, từng hạng mục hay phần tài sản được bảo hiểm của một người được bảo hiểm đang phải chịu hay có thể phải chịu rủi ro vào thời điểm bảo hiểm có hiệu lực... nếu như thanh toán ngay phí một lần 2.3.6 Giám Định và Bồi Thường tổn thất trong Bảo Hiểm dự án xây dựng ngoài khơi Nguyên tắc chung: Cũng như trong các loại hình bảo hiểm khác, công tác giám định và bồi thường tổn thất trong bảo hiểm kỹ thuật cũng phải tuân thủ theo một số nguyên tắc nhất định để đảm bảo quyền lợi cho công ty bảo hiểm cũng như đảm bảo quyền lợi cho người được bảo hiểm Đó là, việc... tác xây dựng: thường là giá trị ước tính; - GTBH của máy móc, trang thiết bị xây dựng; - GTBH cho phần chi phí dọn dẹp; - Mức trách nhiệm bảo hiểm cho trách nhiệm Dân Sự của người được bảo hiểm đối với bên thứ Ba do việc thực hiện dự án Số tiền bảo hiểm (STBH) dựa vào giá trị bảo hiểm và thoả thuận giữa hai bên Người khai thác bảo hiểm thường đưa ra một số phương pháp xác đinh STBH cho công tác xây dựng, ... hàng tham gia với số tiền bảo hiểm lớn, tiền sử các vụ khiếu nại của khách hàng… Cách tính phí:  phí bảo hiểm = tỷ lệ phí x số tiền bảo hiểm Phí bảo hiểm có thể được điều chỉnh lại sau khi đã kết thúc thời hạn dự án theo hợp đồng Đối với hợp đồng của bảo hiểm dự án xây dựng ngoài khơi, vì tổng phí tương đối lớn nên phí thường được thu xếp nộp thành nhiều lần Và người bảo hiểm thường đưa ra các điều... từng giàn khoan của đơn bảo hiểm vào hoạt động 2.3.5 Phí Bảo Hiểm và cách tính Phí  Các yếu tố tác động đến Phí: - Giá trị, số lượng và loại tài sản được bảo hiểm - Số tiền bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm - Mức miễn thường - Vị trí của dự án xây dựng lắp đặt ngoài khơi, đặc điểm địa chất của vùng - kinh nghiệm của người điều hành, nhà quản lý - Thống kê tổn thất của người được bảo hiểm những năm trước... được bảo hiểm ở đây sẽ là giá trị được bảo hiểm Nếu giá trị bảo hiểm được xác định như trên mà: a Vượt quá giá trị tạm thời thì những người được bảo hiểm đồng ý thông báo cho những người bảo hiểm liên quan số tiền vượt đó và trả phí bảo hiểm theo thoả thuận, và những người bảo hiểm đồng ý chấp nhận phần tỷ lệ trách nhiệm tăng lên của họ b Thấp hơn giá trị tạm thời thì số tiền mà những người Bảo Hiểm bảo. .. hạt nhân khác; (iii) Bất kì vũ khí chiến tranh nào có sử dụng phản ứng phân hạch và/hoặc phản ứng tổng hợp nguyên tử hoặc hạt nhân hoặc các phản ứng tương tự (iv) Ô nhiễm phóng xạ cho vì bất kì nguyên nhân gì, xảy ra bất kỳ khi nào và ở đâu 2.3.3 Giá trị Bảo Hiểm và Số Tiền Bảo Hiểm Việc xác định chính xác Giá trị bảo hiểm (GTBH) trong bảo hiểm dự án xây dựng ngoài khơi là việc rất khó khăn và phức... hành ở mọi nơi trên thế giới trong thời gian thực hiện các hợp đồng liên quan đến dự án (với điều kiện là các công việc này đã nằm trong giá trị hợp đồng đã khai báo cho những người bảo hiểm biết và được bảo hiểm trong đơn bảo hiểm) , bao gồm: nguyên vật liệu, cấu kiện, phụ kiện, máy móc, tài sản cố định thiết bị và các loại tài sản khác dự định sẽ là một phần của dự án tổng thể, hoặc đã được sử dụng... được bảo hiểm có trách nhiệm báo ngay cho người bảo hiểm biết và thực hiện các biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất phát sinh thêm Người được bảo hiểm phải gửi một số giấy tờ cần thiết cho người bảo hiểm trong vòng một khoảng thời gian nhất đinh như: - thông báo chi tiết về tổn thất bằng văn bản - Giấy yêu cầu giám định (theo mẫu của người bảo hiểm) - Giấy chứng nhận bảo hiểm - hoá đơn thanh toán phí bảo . Tổng quan về bảo hiểm dự án xây dựng ngoài khơi trong ngành dầu khí. I. Giới thiệu chung về bảo hiểm dầu khí. Ngành công nghiệp dầu khí là một trong. khơi trong ngành dầu khí. 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của nghiệp vụ bảo hiểm xây dựng ngoài khơi trong ngành dầu khí. Hoạt động khai thác dầu khí
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về bảo hiểm dự án xây dựng ngoài khơi trong ngành dầu khí, Tổng quan về bảo hiểm dự án xây dựng ngoài khơi trong ngành dầu khí, Tổng quan về bảo hiểm dự án xây dựng ngoài khơi trong ngành dầu khí