NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

4 520 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 13:20

NHNG CN C PHP Lí V S CN THIT PHI U T I.1.Nhng cn c phỏp lý. - Cn c Ngh nh s 16/2005/N - CP ngy 7/2/2005 ca Chớnh ph v vic qun d ỏn u t xõy dng cụng trỡnh. - Cn c Ngh nh s 07/2003/N - CP ngy 30/1/2003 ca Chớnh ph v vic sa i b sung mt s iu ca Quy ch qun u t v xõy dng ban hnh theo Ngh nh s 52/1999/N-CP v Ngh nh s 12/2000/N CP. - Cn c lut Doanh nghip - Lut s 13/1999/QH - 10 ca Quc Hi nc Cng Ho Xó Hi Ch Ngha Vit Nam v ban hnh Lut Doanh nghip. - Cn c Lut Khuyn khớch u t trong nc s 03/1998/QH - 10 ngy 20/5/1998 v Ngh nh s 51/1999/N - CP ngy 8/7/1999 ca Th tng Chớnh ph. - Cn c Bn hin trng t l 1/200 do Cụng ty Kho sỏt o c - S Quy hoạch kiến trúc Thành phố Hà Nội lp thỏng 11/2005 có ý kiến xác nhận không tranh chấp của UBND phờng Tràng Tiền. - Cn c Bn v xỏc nh ch gii ng (AB) do Vin Quy hoch - Xõy dng H Ni xut ngy 2/12/2005 Sở Quy hoach kiến trúc Thành phố Hà Nội chấp thuận ngày 23/12/2005 . - Căn cứ điều lệ quản xây dựng theo quy hoạch khu vực Hồ Gơm phụ cận ban hành theo quyết định số 45/QĐ-UB ngày 06- 01-1997 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chiều cao mật độ các công trình phụ cận Hồ G- ơm. - Căn cứ hợp đồng thuê đất số 127-2004/STNMTNĐ-HĐTĐTN giữa Công ty cổ phần thơng mại SOFIA Sở tài nguyên môi trờng nhà đất Hà Nội ngày 08/11/2004 - Căn cứ vào quyết định số 2915/QĐ-UB ngày 16/07/1999 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp nhà nớc công ty ăn uống dịch vụ SÔPHIA thành công ty cổ phần thơng mại SOFIA. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần thơng mại SOFIA số 055189 ngày 25/01/2005 của Sở kế hoạch đầu t thành phố Hà Nội. - Căn cứ vào quyết định số 6436/QĐ-UB ngày 01/10/2004 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thu hồi khuôn viên đất 353,3 m2 tại nhà số 06 phố Hàng Bài, phờng Tràng Tiền quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội cho công ty cổ phần thơng mại SOFIA thuê sử dụng cùng với công trình đã xây dựng làm cơ sở kinh doanh, thơng mại, dịch vụ. - Cn c Cụng vn s 4372/UB-XDĐT ngày 05/10/2005 của UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc chủ trơng của công ty về việc đầu t xây dựng cải tạo lại khu đất số 06 Hàng Bài. - Biên bản họp HĐQT công ty cổ phần thơng mại SOFIA ngày 10/05/2005 đi đến thống nhất phơng án xây dựng toà nhà văn phòng SOFIA tại số 06 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội. - Căn cứ công văn số 547/QHKT P2 của Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố Hà Nội về việc thoả thuận QHKT XD toà nhà văn phòng ( SOFIA BUILDING ) tại số 06 Hàng Bài Hoàn Kiếm Hà Nội. - Căn cứ công văn số 1616/QHKT-P2 ngày 26/09/2006 về việc chấp thuận QHTMB & PAKT xây dựng Toà nhà văn phòng ( SOFIA BUILDING ) tại số 06 Hàng Bài quận Hoàn Kiếm Hà Nội. I.2. S cn thit phi u t : Cụng cuc i mi ó v ang lan theo din rng n tng ụ th v cỏc vựng lónh th ca t nc. V i kốm vi nú l s tng trng kinh t t nc, hiu qu c to ra t s i mi v hon thin hn ca nn kinh t th trng. Sc thu hỳt u t ti cỏc ụ th ln l iu nhn thy rt rừ rng, iu ny cng khng nh hn tớnh ỳng n ca c ch chớnh sỏch thoỏng v ci m, tuy vn phi nm trong tm kim soỏt v iu tit ca nh nc. S phỏt trin ca nn kinh t hng hoỏ nhiu thnh phn tt yu s nhiu ch th s hu cựng tham gia hot ng. V cng l mt iu tt yu na khi tham gia nn kinh t th trng ny, cỏc Doanh nghip s mang nhng c trng mi khỏc so vi c ch k hoch hoỏ tp trung ó tn ti trong nhiu nm qua. nhng c trng mi khỏc ny, quan im thc hin quyn t ch sn xut - kinh doanh, quyn s hu v k tha ti snc cỏc Doanh nghip ỏp dng. Trong bi cnh hin nay, khi m t nc ta ang tin ti trờn con ng cu hi nhp vi kinh t th gii vi vic xoỏ b hng ro thu quan, thỡ s t ch v phỏt huy ni lc sc ng vng, cng nh ng thi m bo v phỏt trin ca Doanh nghip ph thuc rt nhiu vo sc mnh ti chớnh, con ngi cng nh ng hng v chin lc sn xut, kinh doanh. Cỏc yu t trờn l cỏc iu kin khụng th thiu c trong hot ng sn xut - kinh doanh, trong vic m rng quy mụ phỏt trin c v chiu sõu v b rng. S a dng hoỏ cỏc ngnh ngh kinh doanh, m rng phm vi nh hng ca thng hiu n i sng xó hi l mc tiờu m bt k Doanh nghip no cng phi hng ti trong thi k chuyn i c cu kinh t, xó hi, hi nhp vi thi k nhy cm khi m Vit Nam ang l thnh viờn ca ASEM, ca AFTA v tin ti gia nhp WTO trong một tơng lai gần. Sau hn 20 nm bc vo cụng cuc i mi t nc, H Ni tht s ó v ang ngy mt i thay ton din v sõu sc, s thay i tỏc ng tớch cc n cỏc mt ca i sng xó hi. Din mo ụ th ang thay i song cựng vi s tng trng kinh t. Cỏc tr s, cao c, vn phũng lm vic ln lt bc ra t cỏc bn v, cỏc d ỏn, biu hin v gúp phn khụng nh trong cụng cuc hin i hoỏ din mo Th ụ, ỏp ng nhu cu lm vic cng nh mua bỏn thng mi ca cỏc tng lp c dõn v tp on, Doanh nghip kinh t trong nc ln ngoi nc. L mt Doanh nghip cổ phần hoá có trụ sở tại trung tâm Th ụ, vi vai trũ v nhim v l kinh doanh các sản phẩm dịch vụ với một thng hiu uy tớn trờn ton quc. Vi chin lc phỏt trin kinh doanh ca mỡnh nhm tng bc thõm nhp th trng quc t, chun b cho gia nhp WTO ca kinh t t nc, Cụng ty c phn thng mi SOFIA vi mc tiờu a thng hiu SOFIA thnh mt thng hiu lớn v ang trin khai chin lc phỏt trin theo nh hng tm nhìn mới sâu rộng, nhằm củng cố phát huy nội lực, tạo sức mạnh tài chính phát triển nguồn nhân lực vững vàng. Trong chương trình xây dựng phát triển chiến lược của mình, trên đà sẵn có của hệ thống cơ sở vật chất, cũng là để hoà nhập với tốc độ phát triển chung của Thủ đô, một trong những mục tiêu để nâng cao phát huy nội lực, tạo nguồn tài chính vững vàng, là nâng cao giá trị sử dụng đến mức tối đa của tài nguyên đất đai mà Công ty đang sử dụng tại số 6 Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội, chuyển đổi cơ cấu sử dụng là cöa hµng ¨n uèng sang văn phòng làm việc. Hướng đi đúng này của Công ty đã được sự chấp thuận về mặt chủ trương của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, cho phép Công ty được chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà xưởng sản xuất sang văn phòng làm việc. Dự án này ra đời sẽ thực sựnhững đóng góp tích cực, cả về mặt nâng cao giá trị sử dụng đất, tạo sức mạnh tài chính vững vàng qua sự đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, lẫn sự thiết thực trong việc đóng góp cải thiện cảnh quan diện mạo kiến trúc đô thị, phù hợp với các tiêu chuẩn Quy hoạch - Kiến trúc, quy chuẩn xây dựng. Đồng thời, Dự án Văn phòng làm tại số 6 Hàng Bài cũng sẽ là một minh chứng hết sức thuyết phục trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế - xã hội hiện nay, vì sự đúng đắn trong chủ trương, sách lược, phù hợp các chính sách mang tính đổi mới khuyến khích đầu đang được thực nghiệm tại các đô thị lớn. . thơng mại SOFIA số 055189 ngày 25/01/2005 của Sở kế hoạch và đầu t thành phố Hà Nội. - Căn cứ vào quyết định số 6436/QĐ-UB ngày 01/10/2004 của UBND Thành. nhìn mới và sâu rộng, nhằm củng cố và phát huy nội lực, tạo sức mạnh tài chính và phát triển nguồn nhân lực vững vàng. Trong chương trình xây dựng và phát
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ, NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ, NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

Từ khóa liên quan