Kế hoạch thực hiện Đơn vị văn hóa

3 577 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 02:11

UBND XÃ ĐÔNG HƯNG A CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH Đông Hưng A1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số :22/KH Đông Hưng A, ngày tháng năm 2009 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DANH HIỆU ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA HAI NĂM 2009 VÀ 2010. Căn cứ vào 4 tiêu chuẩn của đơn vị Đạt chuẩn văn hóa trong trường học được quy định tại Quyết định số 04/QĐ-BCĐ ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Ban chỉ đạo cuộc vận động ‘’ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ‘’ tỉnh Kiên Giang. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị Nay trường TH Đông Hưng A1 xây dựng Kế hoạch thực hiện danh hiệu Đạt chuẩn văn hóa năm 2009 và 2010 như sau : I . ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: Trường TH Đông Hưng A1 là một trường nằm trên địa bàn ấp Rọ Ghe xã Đông Hưng A. Đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên ( CBGV-CNV ) toàn trường năm học 2009 – 2010 có 28 người, nữ 11, đảng viên 12( so với năm 2008 – 2009 tăng 2 giáo viên, tăng 1 đảng viên ). Chia ra như sau : - Ban giám hiệu: 02 đồng chí, trong đó có 02 đảng viên. - Giáo viên trực tiếp giảng dạy là 19 đồng chí, trong đó có 08 đảng viên. - Nhân viên bảo vệ : 01, nhân viên văn phòng: 06, trong đó có 02 đảng viên. - Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ : có 13 CBGV-CNV có trình độ đại học, 2 GV-CNV có trình độ cao đẳng. Tỷ lệ CBGV-CNV đạt chuẩn và trên chuẩn là: 100%. Đa số giáo viên trong trường luôn nghiên cứu học tập nâng cao trình độ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những thuận lợi trên, trường còn gặp một số khó khăn đó là: Cơ sở vật chât của nhà trường chưa đủ đáp ứng cho việc dạy và học của trường; một số phụ huynh chưa quan tâm đúng mức đến việc học tập của học sinh. II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH : Tiêu chuẩn 1 :Xây dựng đơn vị họat động nề nếp, chất lượng dạy và học tốt; tích cực tham gia các phong trào thi đua: 1.1- Dạy tốt, học tốt, học sinh lên lớp đạt trên 87 %; học sinh khá giỏi đạt trên 25 % .Học sinh học hết chương trình tiểu học các năm đều đạt 100 %. Huy động HS 6 tuổi vào học lớp 1 đạt từ 97 % trở lên. Học sinh lưu ban, bỏ học vào cuối năm học đúng quy định cuả ngành giáo dục và đào tạo . Công tác phổ cập giáo dục tiểu học ( PCGD TH ): trường tiếp tục cùng với các trường trong xã góp phần vào việc xã được công nhận chuẩn PCGD TH năm 2009, 2010. 1.2- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về Giáo dục-Đào tạo 1 Trường tiểu học Đông Hưng A1 xây dựng Kế hoạch phương hướng nhiệm vụ các năm học, hàng tháng họp hội đồng đưa ra kế hoạch công tác tháng, bàn bạc đi đến thống nhất thực hiện. Có báo cáo tháng, quý, sơ kết, tổng kết gửi lên cấp trên. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, thực hiện dân chủ trong cơ quan. 1.3- Nhà trường có kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích, động viên giáo viên, học sinh nghiên cứu học tập, nâng cao chất lượng dạy và học. 1.4- Thầy, cô mẫu mực; học sinh lễ phép, chăm ngoan. Thầy cô không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức. Giáo dục cho học sinh học và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, không có học sinh bị xếp loại yếu về Hạnh kiểm. Tiêu chuẩn 2: Đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú: 2.1-Xây dựng tốt hơn mối quan hệ giữa thầy và trò, nhà trường và phụ huynh học sinh, kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả giáo dục trong nhà trường, gia đình và xã hội. Quan hệ thầy trò đúng mực. Một năm tổ chức 3 cuộc họp với cha mẹ học sinh, kết hợp với các ban ngành đòan thể, với nhân dân để nâng cao hiệu quả giáo dục. 2.2- Không có các tệ nạn xã hội trong trường học. Các lớp tiếp tục tổ chức cho học sinh cam kết không tham gia vào các tệ nạn xã hội, thường xuyên theo dõi để phát hiện kịp thời những học sinh có biểu hiện tham gia các tệ nạn. 2.3- Có kế hoạch tạo điều kiện cải thiện đời sống cán bộ, giáo viên. Ban giám hiệu kết hợp chặt chẽ với BCH công đoàn để chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên, thành lập quỹ để giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Hàng năm đảm bảo nâng lương đúng quy định. Khi có đủ điều kiện sẽ tiếp tục tổ chức cho cán bộ giáo viên đi tham quan du lịch. 2.4- 100 % gia đình cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” nơi cư trú. Tiêu chuẩn 3 :Môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn: 3.1- Môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, trường, lớp gọn gàng; có treo ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu đúng quy định . Tập thể giáo viên học sinh xây dựng môi trường cảnh quan xanh sạch đẹp. 3.2- Có sân chơi học sinh và cơ sở vật chất cần thiết phục vụ cho nhu cầu học tập, giáo dục thể chất, giáo dục thẩm mỹ cho học sinh. 3.3- Có nhà vệ sinh, thùng chứa rác theo quy định. Tăng cường công tác bảo quản, sử dụng nhà vệ sinh được tốt, mỗi lớp có 2 thùng rác. Giáo dục cho học sinh bỏ rác đúng quy định, giữ gìn vệ sinh chung. Tiêu chuẩn 4 :Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng kỷ cương trong đơn vị. 4.1- Thực hiện khá tốt đường lối , chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nội quy , quy chế của nhà trường. 100 % giáo viên được học tập và thực hiện tốt đường lối , chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nội quy , quy chế của nhà trường. 4.2- Nội bộ đoàn kết tốt, tổ chức, đoàn thể họat động tốt . Các năm 2009,2010 Chi bộ đảng đạt trong sạch vững mạnh, Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh, Chi đoàn xuất sắc, Liên đội đạt loại mạnh. 2 Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, UBND xã Đông Hưng A, của Phòng giáo dục huyện An Minh, năm 2009, 2010 trường tiếp tục phấn đấu xây dựng giữ vững trường là đơn vị đạt chuẩn văn hóa, ra sức phát huy những mặt tốt đã đạt được, hạn chế những tồn tại của năm 2008, 2009. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan. Các bộ phận trong trường cần cụ thể hoá các nội dung công việc của bộ phận mình hơn nữa. Đối với cán bộ công chức trong trường cần thực hiện tốt hơn giờ giấc làm việc, không tự tiện cắt xén chương trình, lên lớp có chất lượng theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học. Giữ vững và nâng cao tỷ lệ lên lớp, hạ dần tỷ lệ HS phải thi lại, bỏ học trong học sinh. Thực hiện tốt hơn công tác PCGD TH, góp phần cho xã tiếp tục đạt chuẩn PCGDTH vào các năm 2009, 2010. Tạo mọi điều kiện để cán bộ giáo viên tự học, đi học để nâng cao trình độ. Từng bước đạt chuẩn giáo viên TH . Lãnh đạo trường kết hợp với công đoàn cùng chăm lo đời sống giáo viên. Cương quyết đẩy lùi tệ nạn xã hội trong trường học. Thầy cô gương mẫu, học sinh chăm ngoan. Cần kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, nhất là với ban đại diện cha mẹ học sinh, thực hiện việc kết hợp 3 môi trường giáo dục ngày càng tốt hơn. Thực hiện việc giáo dục môi trường : Xanh - Sạch - Đẹp trong trường học, trồng nhiều cây bóng mát hơn nữa, thực hiện tốt việc vệ sinh trường lớp. ập thể cán bộ giáo viên công nhân viên và học sinh của trường tiểu học Đông Hưng A1 quyết tâm xây dựng Đơn vị đạt chuẩn văn hóa ở các năm tiếp theo.T BAN VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA Trưởng ban Hiệu trưởng trường TH Đông Hưng A1 Võ Thành Tân 3 . tháng năm 2009 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DANH HIỆU ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA HAI NĂM 2009 VÀ 2010. Căn cứ vào 4 tiêu chuẩn của đơn vị Đạt chuẩn văn hóa trong trường. dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ‘’ tỉnh Kiên Giang. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị. . Nay
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch thực hiện Đơn vị văn hóa, Kế hoạch thực hiện Đơn vị văn hóa, Kế hoạch thực hiện Đơn vị văn hóa

Từ khóa liên quan