RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 4

35 15,726 133
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 01:11

10/17/13 §Þnh T¨ng, ngày 28 tháng 10 năm 2010 Trưởng ban cố vấn: Cao Thị Hoà - Hiệu trưởng Phó ban: Vũ Thị Lan: - Phó Hiệu trưởng Soạn thảo: Bùi Khắc Lĩnh - TT Tổ chuyên môn Dẫn CT: Trần Trọng Hùng - BT Chi đoàn Ban viên: Nguyễn Thị Thuý Hồng - TPT Đội Cùng với sự tham gia giúp đỡ của các thầy cô giáo trong nhà trường để hoàn thành chương trình này. Xin chân thành cảm ơn! THỂ LỆ CUỘC THI  Có tổng số 30 câu hỏi thuộc các lĩnh vực kiến thức: Toán,Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử - Địa lí, Âm nhạc, Mĩ thuật, Ngoại ngữ, … và rèn luyện kĩ năng sống.  Thí sinh tham dự sẽ ghi câu trả lời vào bảng, thời gian suy nghĩ và ghi câu trả lời là 10 giây. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm.  10 câu hỏi đầu tiên là 10 câu hỏi khởi động (không tính điểm). Từ câu 11 trở đi, nếu thí sinh trả lời sai sẽ phải dừng cuộc chơi và rời khỏi sàn thi đấu.  Thầy cô cứu trợ học sinh trong trường hợp số thí sinh trên sàn thi đấu dưới 10 em. Thí sinh cuối cùng thi đấu được sử dụng phao cứu trợ và chỉ được cứu trợ 01 lần duy nhất trong trường hợp trả lời từ câu 20 trở đi.  Căn cứ vào số điểm của mỗi thí sinh, Ban tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất, 05 giải Nhì. 1 2 3 4 11 10987 13 14 15 16 17 18 5 12 19 20 25242322 6 21 3029282726 Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Đức tính nào cần có ở một người học sinh? Câu 01 KN Sống A. Chăm chỉ B. Tự chủ C. Sáng tạo D. Tất cả các đức tính trên 9876543210 Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Câu 02 Địa lí A. 51 B. 52 C. 53 D. 54 9876543210 Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Cấu tạo của bài văn miêu tả cây cối gồm có: Câu 03 T.Việt A. Mở bài và thân bài B. Mở bài và kết bài C. Thân bài và kết bài D. Mở bài, thân bài và kết bài 9876543210 Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Công thức tính diện tích hình chữ nhật là: Câu 04 Toán A. S = a x b B. S = (a x h):2 C. S = a x a D. S = (a + b) x h:2 9876543210 Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Nước nào sau đây giáp với nước ta? Câu 05 Địa lí A. Lào B. Thái Lan C. Nhật bản D. Hàn Quốc 9876543210 Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Chữ số 5 trong số 25131 thuộc hàng nào? Câu 06 Toán A. Hàngchục B. Hàng trăm C. Hàng đơn vị D. Hàng nghìn 9876543210 [...]... hoặc D Câu 30 Toán Trung bình tuổi của Cô giáo chủ nhiệm và 27 học sinh lớp 4B là 12 tuổi Nếu không kể Cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình của 27 bạn học sinh lớp 5C là 11 tuổi Hỏi Cô giáo chủ nhiệm bao nhiêu tuổi? A 40 tuổi B 35 tuổi 1 2 3 5 0 4 6 7 8 9 C 42 tuổi D 39 tuổi Bài giải Tæng sè tuæi cña c« gi¸o vµ 27 häc sinh cña líp 4B lµ : (1+27) x 12 = 336 (tuæi) Tuæi cña 27 häc sinh lµ: 27 x 11 = 297... Câu 12 Lịch sử 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ai được mệnh danh là nhà canh tân, đổi mới đất nước ta? A Nguyễn Trường Tộ B Hàm Nghi C Hoàng Hoa Thám D Phan Bội Châu Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Đảng cộng sản Việt Nam Câu 13 Lịch sử được thành lập vào ngày tháng năm nào? A 3 - 2 - 1930 B 2 - 9 - 1 945 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C 5 - 5 - 19 54 D 30 - 4 - 1975 Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Câu 14 Âm nhạc Mời các em nghe... cười B Tươi tắn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C Tươi tỉnh D Tươi tốt Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Câu 21 Đố chữ Cây gì tên gọi nghe đau Chậu vàng bày tết một màu đẹp sao? A Đào B Mai 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C Quất D Roi Câu 22 Lịch sử Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Ngày 30 /4/ 2010, nước ta kỉ niệm bao nhiêu năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước A 30 năm B 34 năm C 35 năm 0 1 2 3 5 4 6 8 9 7 D 36 năm Chọn... Phái 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Thiếu nữ bên hoa huệ D Lê Duy Ứng Chọn A, hoặc B, hoặc C Câu 10 Địa lí Vựa lúa lớn nhất của nước ta là? A Đồng bằng Nam Bộ B Đồng bằng Bắc Bộ 1 2 3 5 0 4 6 7 8 9 C Đồng bằng Duyên hải Miền Trung Chọn A, hoặc B, hoặc C Câu 11 ATGT Qua ngã tư có đèn báo giao thông, gặp đèn nào thì được phép qua đương? 15 13 14 12 11 10 5 3 2 1 9 8 7 6 4 0 A Đèn xanh B Đèn đỏ C Đèn vàng Chọn A,... No, she is not 1 2 3 5 0 4 6 7 8 9 Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Câu 24 Từ láy “xanh xao” T.Việt dùng để tả màu sắc của đối tượng nào ? A Bầu trời B Da người 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C Lá cây non D Lá cây đã già Câu 25 KN SỐNG Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Khi báo đau ốm, tai nạn nặng cần cấp cứu khẩn thì gọi đến số nào trong các số điện thoại sau? A 113 B 1 14 C 116 D 115 1 2 3 5 0 4 6 7 8 9 Chọn A, hoặc... Long? A Đinh Bộ Lĩnh B Ngô Quyền C Lý Công Uẩn 1 2 3 5 4 6 8 9 0 7 D Lê Lợi Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Câu 18 Làng nghề chổi đót xã Nghi Hưng KN SỐNG thuộc xóm nào? A Xóm 2, 3 B Xóm 7,8 C.Xóm 10 , 11 D Xóm 4, 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chọn A, hoặc B, hoặc C Câu 19 Toán học Tháng 2 năm nhuận có mấy ngày ? A 30 ngày B 31 ngày C 28 ngày 1 2 3 5 0 4 6 7 8 9 D 29 ngày Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Câu... 2 3 4 5 6 7 8 9 Câu nói của Bác Hồ: “Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?” được trích ở đâu? A Bản án chế độ thực dân pháp B Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến C Lời kêu gọi thi đua yêu nước D Tuyên ngôn độc lập 2/9/1 945 Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Người ta cắm 50 lá cờ trên một đường thẳng Câu 27 theo thứ tự: xanh, đỏ, tím, vàng Toán Hỏi là cờ cuối cùng có màu gì? A Màu tím B Màu xanh 1 2 3 5 0 4 6... 4 6 7 8 9 C Màu vàng D Màu đỏ Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Câu 28 KN SỐNG Quê hương Bác Hồ ở huyện nào? A Thanh Chương B Hưng Nguyên C Nam Đàn D Nghi Lộc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Câu 29 Ranh giới phân tranh giữa hai dòng họ KN Sống Trịnh - Nguyễn là: A Sông Bến Hải 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B Sông Nhật Lệ C Sông Gianh Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Câu 30 Toán Trung bình tuổi của...Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Câu 07 Lịch sử Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào ? A 1 945 B 1930 C 1911 Tàu La-tu-sơ Tơ-rê-vin D 19 54 Chọn A, hoặc B, hoặc C Câu 08 Khoa Trong không khí, loại khí nào cần thiết cho sự sống của con người? A Các bô níc B Ni tơ 1 2 3 5 0 4 6 7 8 9 C Ô xi Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Câu 09 Mĩ thuật Mời các... 2 3 5 0 4 6 7 8 9 C Dàn đồng ca mùa hạ D Reo vang bình minh Chọn A, hoặc B, hoặc C Câu 15 T.Việt Câu “Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao” thuộc kiểu câu nào dưới đây: A Ai - làm gì ? B Ai - Là gì ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C Ai - Thế nào ? Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Câu 16 Từ 3 chữ số 2; 8; 5 lập được số bé nhất Toán có ba chữ số khác nhau và chia hết cho 2 là: A 582 B 528 C 825 1 2 3 5 0 4 6 7 8 . Ban tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất, 05 giải Nhì. 1 2 3 4 11 10987 13 14 15 16 17 18 5 12 19 20 25 242 322 6 21 3029282726 Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D. các đức tính trên 9876 543 210 Chọn A, hoặc B, hoặc C, hoặc D Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Câu 02 Địa lí A. 51 B. 52 C. 53 D. 54 9876 543 210 Chọn A, hoặc
- Xem thêm -

Xem thêm: RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 4, RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 4, RUNG CHUÔNG VÀNG LỚP 4