Lap dan y lop 5 tuan 8 luyen tap ta Canh dep dia phuong

12 13 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2020, 11:09

Môn : Tập làm văn Bài : Luyện tập tả cảnh (trang 81) Giáo viên thực : Nguyễn Tun Anh Giáo viên thực : Nguyn Tun Anh Th ba ngày 11 tháng 10 năm 2011 ? TËp lµm văn: Kiểm tra Em hóy c on t cảnh sông nước Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011 Tập làm văn: Luyện tập tả Lp dn ý c¶nh miêu tả cảnh đẹp địa phương em Cảnh Cảnh Cảnh Cảnh Cảnh Cảnh Cảnh cánh chùa đường làng vườn đình đồng đa, bến làng lúa Tập làm văn: Luyện tập tả Lp dn ý c¶nh miêu tả cảnh đẹp địa phương em * Dựa kết quan sát có, lập dàn ý cho văn với đủ ba phần : mở – thân - kết luận * Hai loại dàn học : + Dàn ý tả phần cảnh (Bài : Quang cảnh làng mạc ngày mùa – SGK trang 10) + Dàn ý tả biến đổi cảnh theo thời gian (Bài : Hồng sơng Hương – SGK trang a) Dàn ý tả phần cảnh (Bài : Quang cảnh làng mạc ngày mùa) b) Dàn ý tả biến đổi cảnh theo thời gian (Bài : Hoàng hụn trờn sụng Hng) Tập làm văn Luyện tập tả c¶nh Lập dàn ý miêu tả cảnh đẹp địa phương em Mở : Giới thiệu cảnh đẹp mà em u thích : Cảnh ? Ở đâu ? Em đến vào dịp ? Thân : a) Tả bao quát : Màu sắc chung toàn cảnh ? Rộng , hẹp ? b) Tả chi tiết : - Nhà cửa, cối, đường sá, sông hồ, biển, - Cảnh miêu tả cụ thể qua không gian, thời gian, màu sắc, hương vị, - Sinh hoạt người cảnh Kết : Cảm nghĩ chung cnh (yờu mn, gi gỡn, ) Tập làm văn Luyện tËp t¶ c¶nh Lập dàn ý miêu tả cảnh đẹp địa phương em Dựa theo dàn ý lập, viết đoạn văn miêu tả cảnh đẹp địa phương em - Nên chọn đoạn thân để chuyển thành đoạn văn - Mỗi đoạn có câu mở đầu nêu ý bao trùm đoạn Các câu đoạn làm bật ý - Đoạn văn phải có hình ảnh, ý sử dụng biện pháp nghệ thuật cho hình ảnh thêm sinh-động Đoạn văn cần thể cảm xúc người Tham khảo: • Dàn ý miêu tả cảnh đẹp địa phương em: • Mở : Quang cảnh cánh đồng quê em vào buổi chiều • Thân : _ Mặt trời xuống thật thấp đường chân trời •  _Rặng xa xa ngả màu xám xịt • _ Bầu trời với đám mây nhiều màu sắc • _ Trên cánh đống : người trở nhà ,từng đàn cò rập rờn gọi tổ • _ Trẻ mục đồng lùa trâu chuồng đường làng • _ Dịng kênh nhỏ hiền hịa uốn lượn • Kết : Cảm nghĩ em : Buổi chiều cánh đồng quê em thật đẹp thơ mộng • Một đoạn Văn miêu tả cảnh đẹp địa phương em : •    Đoạn văn : Quang cảnh đồng quê vào buổi chiều ; • Vào xế chiều , em ngắm nhìn cánh đồng Mặt trời xuống thật thắp cuối chân trời tây Rặng chạy dài xa xa ngả màu xám xịt Ánh nắng nhạt nhòa dần , đám mây cao nhuộm màu sắc rực rỡ , trước mặt em màu xanh ruộng lúa mênh mơng Men theo bờ ruộng ,những nón trắng nhấp nhơ, bóng người thấp thống vác cuốc , mang giỏ mang gàu hướng xóm thơn Mấy cò trắng bay rảo chờn vờn réo bảo hết kiếm ăn  Trên đường làng quanh co , trè mục đồng lùa trâu : đứa ngồi trâu thồi sáo , đôi đứa dắt dây vàm chuyện trò vui vẻ Bên cạnh dòng kênh nhỏ hiền hịa , nghe tiếng bìm bịp kêu nước lớn Buổi chiều quê em thật đẹp thơ mộng Lớp chúng mình: ...Giáo viên thực : Nguyn Tun Anh Th ba ngy 11 thỏng 10 nm 2011 ? Tập làm văn: KiÓm tra Em đọc đoạn văn tả cảnh sông nước Thứ ba ng? ?y 11 tháng 10 năm 2011 Tập làm văn: Luyện tập tả Lp dn ý c¶nh... gàu hướng xóm thơn M? ?y cị trắng bay rảo chờn vờn réo bảo hết kiếm ăn  Trên đường làng quanh co , trè mục đồng lùa trâu : đứa ngồi trâu thồi sáo , đôi đứa dắt d? ?y vàm chuyện trò vui vẻ Bên cạnh... ngắm nhìn cánh đồng Mặt trời xuống thật thắp cuối chân trời t? ?y Rặng ch? ?y dài xa xa ngả màu xám xịt Ánh nắng nhạt nhòa dần , đám m? ?y cao nhuộm màu sắc rực rỡ , trước mặt em màu xanh ruộng lúa
- Xem thêm -

Xem thêm: Lap dan y lop 5 tuan 8 luyen tap ta Canh dep dia phuong, Lap dan y lop 5 tuan 8 luyen tap ta Canh dep dia phuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn