TIET 155 ON TAP VE TRUYEN co SDTD

28 12 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2020, 11:05

 TiÕt 155: ** Trò chơi: Đây ai? ? Quan sát tranh cho biết nhà văn nào, tác phẩm nhà văn mà em học? Ông mệnh danh nhà văn làng quê Việt Nam, tác phẩm ông thể chuyển biến tình cảm người nông dân Việt Nam sau Cách mạng tháng 8/1945 Nhà văn Kim Lân Bà nhà văn nữ có sở trường truyện ngắn với ngòi bút miêu tả tâm lí tinh tế, sắc sảo, đặc biệt tâm lí nhân vật nữ Nhà văn Lê Minh Kh Nhà văn Nguyễn Quang Sáng Ơng nhà văn Nam Bộ, am hiểu gắn bó với mảnh đất Ông viết sống người Nam Bộ chiến tranh sau hoà bình Nhà văn Nguyễn Thành Long Những thiên truyện ông thể phong cách văn xuôi nhẹ nhàng, tình cảm, giàu chất thơ mang nhiều ý nghĩa sâu sắc vẻ đẹp người Nhaø văn Nguyễn Minh Châu Ơng đánh giá số người “mở đường tinh anh tài năng”, xa chặng mở đầu công đổi văn học sau 1975 Lê Minh (Những Khuê xa xôi) Kim (Làng Lân Nguyễn Quang Sáng (Chiếc lợc ngà) Nguyễn Minh (Bến Châu quê) Nguyễn Thành Long(Lặng lẽ Sa Tiết 155: I Thống kê tác phẩm truyện đại Việt Nam T T * iền thông tin trống xếp lại phần Tóm tắt nội dung theo thứ tự taực phaồm truyeọn Tác Năm Bài thơ Laứn g Laởn g leừ Sapa Chiế c lược ngà gi¶ Ki m Lâ n s¸n g t¸c 194 Nguye ãn 197 Thàn h Long Nguye ãn 196 Quan g Saùng Tãm t¾t néi dung a Câu chuyện éo le cảm động hai cha con: ông Sáu bé Thu lần ông thăm nhà khu Qua truyện ca ngợi tình cha thắm b.Qua xót tủi thiết tâm trạng hoànđau cảnh chiến hổ ông Hai nơi tản cư tranh nghe tin đồn làng theo giặc , truyện thể tình yêu làng quê sâu sắc thống với lòng yêu nước tinh thần kháng chiến c.Cuộc gặp dân gỡ tình cờ người nông ông hoạ só, cô kó sư trường với người niên làm việc đỉnh Yên Sơn Qua truyện ca ngợi người lao động thầm lặng , có cách sống đẹp cống hiến cho ủaỏt nửụực Đặc sắc nghệ thuật Mieõu taỷ taõm lí nhân vật tinh tế, tình gay cấn bất ngờ, Tình lôi truyện hợp lí, lời kể tự nhiên, kết hợp tự , trữ tình bình luận Nghệ thuật tạo tình truyện, miêu tả tâm lí, tình cảm nhân vật,lời kể truyền cảm Tiết 155: ÔN TẬP VỀ TRUYỆN * Tư tưởng tình cảm * Cuộc sống đất nước người + Trong hai kháng chiến: - đầy gian khổ hi sinh vô anh dũng, kiên cường, bất khuất, øvẻ vang + Trong cơng xây dựng đất nước: Nhiệt tình xây dựng CNXH - Tình yêu quê hương hoà quyện tình yêu nước tinh thần chiến -kháng Tình yêu công việc lí tưởng sống cao đẹp -Tình cảm gia đình sâu nặng, tha thiết hoànthần cảnh chiến tranhtình -Tinh dũng cảm, cảm sáng hốn nhiên lạc quan hoàn  Gi¸ trÞ néi dung:  2.Đời sống người Việt Nam qua tác phẩm truyện Cuộc sống Kháng chiến Gian khổ Hi sinh Xây dựng đất nước Nhiệt tình xây dựng CNXH Tư tưởng, tình cảm - Tình yêu làng, yêu nước - Tinh thần kháng chiến - Lí tưởng cống hiến - Tình cảm gia đình sâu nặng tha thiết - Tinh thần dũng * Những tính cách phẩm chất bật nhân vật Tên nhân Ôâng Hai vật Người niên Bé Thu Nét tính cách phẩm chất bật Tình yêu làng đặt tình cảm yêu nước tinh thần kháng chiến Yêu thích hiểu ý nghóa công việc đỉnh Yên Sơn, có suy nghó tình cảm tốt đẹp công việc người Tính cách cứng cỏi, tình cảm nồng nànang2cha Ôâng Sáu Yêu thương sâu sắc, tổ quốc hi sinh tình cảm riêng Ba nữ niên xung phong Dũng cảm không sợ hiểm nguy, tình cảm sáng hồn nhiên, lạc quan hoàn cảnh chiến đấu ác liệt Nhận triết lí đời biết trân trọng vẻ đẹp đích thực bền vững mà đỗi gần gũi môc Nhó Sử dụng kĩ thuật động não ? Các tác phẩm truyện đại Việt Nam bồi dưỡng tình cảm gỡ ? HÃy chọn câu trả lời đúng: * Nhận xét nội dung TP truyện đại ViÖt Nam ( tõ CMT8 1945) NVăn cã ý kiến sau: A Truyn tái đời sống Cách Mạng kháng chiến tầng lớp nhân dân bằg nhữg tranh sinh động B Truyn biểu sức sống bền bỉ vẻ đẹp tâm hồn ngơì Việt Nam C Truyn phản ánh nỗi thống khổ ngời nông dân dới chế độ cũ D Truyện tËp trung thĨ hiƯn sè phËn, h¹nh phóc, buồn vui ngời sống đời th ờng, để Đáp án: A, B, h Dớng ngời tới giá trị tốt đẹp, bền vững  Đặc sắc nghệ thuật ?Những yếu tố nghệ thuật góp phần tạo nên thành công tác phẩm truyện? Sử dụng kĩ thuật động não  Đặc sắc nghệ thuật *Về phương thức trần thuật: a.Trần thuật thứ nhất: “chiếc lược ngà”; “những xa xôi” - Người kể xưng “tôi” nhân vật lên với chiều sâu cảm xúc, bộc lộ giới nội tâm phong phú b.Trần thuật thứ ba: “Làng”; “Lặng lẽ Sapa” ; “bến quê” - Các nhân vật gọi tên, chủ yếu trần thuật theo nhìn giọng điệu nhân vật, thường nhân vật Các nhân vật lên sinh động *Về tình truyện a Tình gay caỏn b Tỡnh huoỏng eựo le THảO LUậN NHóM Đọc, xác định phơng thức biểu đạt củalào, đoạn sau: a.“ Hót mét ®iÕu thc ng trÝch mét hơm chÌ tơi nóng, ông chóp chép miệng ngẫm nghĩ; ý nghĩ vui thích chen chúc đầu óc Tiếng quạt, tiếng thở, tiếng trẻ khóc, với tiếng cời nói cánh phá đờng râm ran góc đờng Dới chân đồi, ruộng lúa xanh mợt, uốn quanh co dới trời nắng, lấp loáng nh Miêu tả khúc sông Có bóng cò trắng bay dật dờ ( Làng- Kim Lân ) b. Hồi cha vào nghề, đêm bầu trời đen kịt, nhìn kĩ thấy xa, cháu nghĩ lẻ loi Bây làm nghề cháu không nghĩ nh NghịVả, Tit 155: ON TAP VE TRUYEN I Bảng thống kê tác phẩm truyện đại Việt Nam II Đặc điểm truyện đại Việt Nam Các giai đoạn sáng tác: Giá trị nội dung: Đặc sắc nghệ III.thuật: Luyện tập: Tiết 155: III Luyện tậpNhìn hình đoán tác phẩm Laứn g Bến Lặng lẽ Sa Pa ? Cách sống, làm việc nhân vật anh niên gợi cho em nhớ đến thơ đại Việt Nam đà häc? Mùa xuân TiÕt 153: III Lun tËp  Chuyển đổi kể từ thứ ba sang thứ nhất, kể lại truyện ngắn Làng - Kim Lân ( mợn lời nhân vật ông Hai) Dựa vào truyện ngắn đà học, trí tởng tợng hÃy vẽ tranh minh hoạ cho tác phẩm mà em yêu thích * Dn dò học sinh chuẩn bị cho tiết häc tiÕp theo: + Ra tập nhà: - Học bài, nắm vững kiến thức ôn tập - Tự ôn tập, xem lại tác phẩm truyện đại Việt Nam ó hc + Chun b bi mi: Soạn Tổng kết ngữ pháp (TiÕp theo) XIN ... ngà giả Ki m Laõ n sán g tác 194 Nguye ãn 197 Thaøn h Long Nguye ãn 196 Quan g Sáng Tãm t¾t néi dung a Câu chuyện éo le cảm động hai cha con: ông Sáu bé Thu lần ông thăm nhà khu Qua truyện ca... Bến quê Tiết 155: ÔN TẬP VỀ TRUYỆN * Tư tưởng tình cảm * Cuộc sống đất nước người + Trong hai kháng chiến: - đầy gian khổ hi sinh vô anh dũng, kiên cường, bất khuất, øvẻ vang + Trong cơng xây... mảnh đất Ơng viết sống người Nam Bộ chiến tranh sau hồ bình Nhà văn Nguyễn Thành Long Những thiên truyện ơng thể phong cách văn xi nhẹ nhàng, tình cảm, giàu chất thơ mang nhiều ý nghĩa sâu sắc vẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: TIET 155 ON TAP VE TRUYEN co SDTD, TIET 155 ON TAP VE TRUYEN co SDTD

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn