Tiet 25-Con Người và môi trường địa lý

4 852 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 03:11

Giáo án: Địa lí 8. Tiết 25 : con ngời môi trờng địa lí. I- Mục tiêu bài dạy: - Học sinh phân tích đợc mối quan hệ chặt chẽ giữa các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp của con ngời với môi trờng tự nhiên. - Rèn luyện sử dụng bản đồ, biểu đồ, sơ đồ, tranh ảnh để nhận xét các mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên, giữa môi trờng tự nhiên với hoạt động sản xuất của con ngời. - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trờng sống gắn liền với hoạt động học tập phát triển kinh tế sau này. II- Chuẩn bị: - Thày: Bài soạn, tranh ảnh về các hoạt động sản xuất của con ngời tranh ảnh về sự ô nhiễm môi trờng, các biện pháp bảo vệ môi trờng sống . - Trò: Đọc SGK, liên hệ thực tế cuộc sống ở địa phơng nhà trờng . III- Tiến trình: 1- Kiểm tra bài cũ- giới thiệu bài: ? Em hãy điền tên các thành phần tự nhiên còn thiếu vào hình vẽ sau cho biết mối quan hệ giữa chúng. 2- Bài mới: HĐ Thày, trò ND ghi bảng HĐ1: Tập thể lớp - GV cho hs quan sát giới thiệu các hoạt động sx nông nghiệp của con ngời . ? Em có nhận xét gì về hoạt động nông nghiệp của con ngời trên Trái Đất,gồm những hình thức nào. ? Sự phát triển phân bố nông nghiệp chịu ảnh hởng trực tiếp của yếu tố nào? - GV Cho HS quan sát một số HĐ Nông nghiệp trên TG VN. ? Hoạt động nông nghiệp đa dạng nh vậy có tác động đến cảnh quan tự nhiên không ? Tác động nh thế nào? ?Vậy những mặt tích cực tiêu cực mà hoạt động sản xuất nông nghiệp đem lại là 1. Hoạt động nông nghiệp với môi tr ờng địa lí : - Hoạt động sản xuất nông nghiệp diễn ra rất đa dạng, gồm trồng trọt chăn nuôi. - Sự phát triển phân bố nông nghiệp chịu ảnh hởng trực tiếp của điều kiện tự nhiên( Đất, nớc, không khí .) . - Hoạt động nông nghiệp đã làm biến đổi cảnh quan sơ khai của bề mặt Trái Đất. gì. Hoạt động nông nghiệp Tích cực Tiêu cực -Tạo ra của cải , vật chất ( Lơng thực , thực phẩm.) - Cải tạo đất đai , cảnh quan tự nhiên . Hạn chế thiên tai - Ô nhiễm môi trờng đất, nớc không khí . - Thay đổi cảnh quan - Suy giảm tài nguyên. - Thoái hoá đất đai. ? Vậy em hãy cho biết sự tác động qua lại giữa sản xuất nông nghiệp của con ngời với môi trờng tự nhiên ? - Trong hoạt động nông nghiệp con ngời đã khai thác, cải tạo môi trờng để tạo ra của cải, vật chất phục vụ đời sống nhng đồng thời cũng làm môi trờng bị biến đổi, ô nhiễm, suy thoái ? Hoạt động nông nghiệp có ảnh hởng đến môi trờng nh vậy còn hoạt động công nghiệp thì sao. 2. Hoạt động công nghiệp với môi tr ờng địa lí : HĐ Thày trò ND ghi bảng HĐ 2: - Gv cho học sinh quan sát một số hình ảnh sx công nghiệp. ?Quan sát các ảnh, em hãy cho biết hoạt động công nghiệp diễn ra nh thế nào? ?Hoạt động công nghiệp có phải chịu ảnh hởng nhiều của tự nhiên không? Thảo luận nhóm - Gv phân nhóm ra yêu cầu cho từng nhóm: Nhóm1: Nêu những mặt tích cực, tiêu cực biện pháp khắc phục trong hoạt động khai thác khoáng sản? Nhóm2: Nêu những mặt tích cực, tiêu cực biện pháp khắc phục trong hoạt động sản xuất, chế tạo máy? Nhóm3: Nêu những mặt tích cực, - Các hoạt động công nghiệp cũng diễn ra đa dạng nhng ít chịu ảnh hởng của điều kiện tự nhiên. tiêu cực biện pháp khắc phục trong hoạt động chế biến? Nhóm4: Nêu những mặt tích cực, tiêu cực biện pháp khắc phục trong hoạt động vận chuyển hàng hóa? Các hoạt động công nghiệp Tích cực Tiêu cực Biện pháp khắc phục Khai thác khoáng sản Cung cấp nguyên, nhiên liệu cho công nghiệp đời sống con ngời. - Cạn kiệt tài nguyên, phá hủy môi trờng - Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm. Thay thế bằng nguồn nhiên liệu sạch Sản xuất chế tạo máy - Tạo các sản phẩm có ích phục vụ đời sống con ngời - Gây ô nhiễm không khí, nguồn nớc, tiếng ồn - Sản xuất gắn liền với xử lí chất thải, - Trồng nhiều cây xanh Chế biến . - Tạo các sản phẩm có giá trị phục vụ con ngời, vật nuôi - Gây ô nhiễm nguồn n- ớc, không khí gây bệnh cho con ngời vật nuôi - Sử dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại. Không sử dụng chất bảo quản, xử lí chất thải Vận chuyển hàng hóa - Lu thông, trao đổi nguyên, nhiên liệu, hàng hóa - Tràn dầu, ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi - Sử dụng các nguồn nguyên nhiên liệu tại chỗ không gây ô nhiễm. HĐ Thày trò ND ghi bảng Vậy em hãy cho biết sự tác động qua lại giữa sản xuất công nghiệp của con ngời vói môi trờng tự nhiên ? - Gv: Cho học sinh một số thông tin về tác hại của biến đổi khí hậu các hoạt động bảo vệ môi trờng . ?Vậy nguyên nhân gây ra những hậu quả - Trong hoạt động công nghiệp con ngời đã khai thác khoáng sản, lấy nguyên nhiên liệu từ môi trờng để sản xuất hàng hóa, phục vụ đời sống nhng đồng thời cũng làm cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trờng, biến đổi khí hậu 3. Bảo vệ môi tr ờng trên là do đâu? Con ngời cần phải làm gì để giảm bớt thiệt hại do sự biến đổi khí hậu? - GV cho học sinh quan sát một số hình ảnh sx rau sạch. ?Qua những hình ảnh trên em hãy cho biết: Chúng ta cần phải làm gì trong sản xuất nông nghiệp để bảo vệ môi trờng ? - GV cho học sinh quan sát một số hình ảnh bảo vệ môi trờng. ? Trong sản xuất công nghiệp con ngời cần làm gì để bảo vệ môi trờng. ? Là học sinh em cần làm những gì để bảo vệ môi trừơng. * Trong nông nghiệp: - Hạn chế sử dụng chất hóa học trong sản xuất, chế biến, bảo quản Thay thế bằng các biện pháp sinh học, thân thiện với môi trờng * Trong công nghiệp: - Chọn cách hành động phù hợp với sự phát triển bền vững của môi trờng nh: Giảm bớt khí thải, sử dụng nguồn năng lợng sạch, bảo vệ rừng 3- Củng cố bài: ?Em hãy rút ra kết luận về tác động của con ngời tới môi trờng địa lí. 4- H ớng dẫn về nhà: Hs học bài, làm Bt vở BT, SGK. Hoạt động nông nghiệp Hoạt động công nghiệp Môi trường địa lí Tích cực Tiêu cực - Tạo ra của cải vật chất. Đời sống được nâng cao. Cải tạo cảnh quan - Biến đổi cảnh quan - Ô nhiễm môi trường - Tài nguyên cạn kiệt Bảo vệ môi trường . của con ngời và tranh ảnh về sự ô nhiễm môi trờng, các biện pháp bảo vệ môi trờng sống . - Trò: Đọc SGK, liên hệ thực tế cuộc sống ở địa phơng và nhà trờng con ngời tới môi trờng địa lí. 4- H ớng dẫn về nhà: Hs học bài, làm Bt vở BT, SGK. Hoạt động nông nghiệp Hoạt động công nghiệp Môi trường địa lí Tích cực
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiet 25-Con Người và môi trường địa lý, Tiet 25-Con Người và môi trường địa lý, Tiet 25-Con Người và môi trường địa lý

Từ khóa liên quan