bai kiem tra 1 tiet chuan day

2 244 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 02:11

Trờng THCS Họ và tên: . Lớp: 7 Thứ .ngày . tháng năm 2010 Bài kiểm tra Môn: Lịch sử 7 Thời gian: 45 phút Điểm Nhận xétt của thầy, cô giáo Đề bài: I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu hỏi sau: Câu 1: Buổi đầu độc lập vua Ngô Quyền đã cha làm việc nào trong các việc sau? A. Chọn đất đóng đô. B. Cử các tớng trông coi những nơi quan trọng. C. Quy định màu sắc quan phục. D. Mở khoa thi để tuyển chọn nhân tài. Câu 2: Vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa L về Đại La (Thăng Long)vì: A. Thăng Long có cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ. B. Hoa L đất thấp trũng. C. Thăng Long là nơi tiện giao thông, thuận lợi cho sự phát triển đất nớc lâu dài. D. Thăng Long có địa thể hiếm yếu núi đồi bao bọc thuận lợi cho việc phòng thủ đất nớc. Câu 3. Biện pháp quan trọng để nhà Lý củng cố khối đoàn kết dân tộc là: A. Gả công chúa cho các tù trởng miền núi. B. Ban chức tớc cho các tù trởng miền núi. C. Không can dự vào công việc riêng của các tù trởng. D. Tất cả các phơng án trên. Câu 4. Điền các cụm từ cho sẵn vào chỗ chấm trong câu dới đây. - đợi giặc - đánh trớc - chiến thắng - thế mạnh - sẵn sàng - đờng tiến Ngồi yên không bằng đem quân để chặn .của giặc. Câu 5. Trong sơ đồ sau sơ đồ nào đúng về phân cấp của bộ máy nhà nớc từ trung ơng đến địa phơng thời Lý. A. Triều đình - lộ - huyện - phủ - xã. B. Triều đình - huyện - lộ - phủ - xã. C. Triều đình - lộ - phủ - huyện - xã. Câu 6. Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà sáng tác nhằm mục đích gì? A. Khẳng định nớc Nam là có chủ. B. Tặng cho vua Lý Thái Tổ. C. Báo cáo với nhà Tống. D. Ca ngợi non sông-đất nớc ta. II/ Phần tự luận (7 điểm). Câu 1. Em hãy cho biết những biện pháp phát triển kinh tế nông nghiệp nớc ta thời Lý. Câu 2. Nêu nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống xâm lợc Tống lần thứ 2 (1075 1077). Bài làm . . . . Trờng THCS Họ và tên: . Lớp: 7 Thứ .ngày . tháng năm 2 010 Bài kiểm tra Môn: Lịch sử 7 Thời gian: 45 phút Điểm Nhận xétt của thầy, cô giáo. lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống xâm lợc Tống lần thứ 2 (10 75 10 77). Bài làm .
- Xem thêm -

Xem thêm: bai kiem tra 1 tiet chuan day, bai kiem tra 1 tiet chuan day, bai kiem tra 1 tiet chuan day