8 PHU LUC1,2,3

16 4 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 12:04

Biện pháp QL CLGD các trường THCS đạt chuẩn quốc gia ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau P1 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA (Dành cho CBQL GV trường THCS đạt chuẩn quốc gia) Kính gửi: Thầy, cô trường THCS thị trấn Trần Văn Thời, Nơng trường U Minh, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc Để ĐG thực trạng chất lượng hoạt động GD số trường THCS đạt chuẩn quốc gia địa bàn huyện Trần Văn Thời nhằm đề xuất giải pháp nâng cao CLGD Tác giả xin quý thầy, cô vui lịng cho biết tình hình đội ngũ GV, HS, CSVC, tình hình QL hoạt động GD, ĐG, nhận định thực trạng việc QL CLGD trường số vấn đề mà tác giả quan tâm nghiên cứu: A Phần số liệu thống kê (số liệu HT PHT cung cấp) Tình hình đội ngũ GV HS a Về cán bộ, GV TT Đối tượng Tổng số Đại học Trình độ Cao đẳng Trung cấp CBQL GV Nhân viên CỘNG: b Về tỷ lệ hạnh kiểm, học lực HS Năm học Số HS Hạnh kiểm (%) Tốt Khá TB Y Học lực (%) Giỏi Khá TB Y Kém 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Tình hình trì sĩ số Tổng số HS đầu năm Tổng số HS cuối năm Tình hình CSVC Số HS chuyển Tổng số Số HS bỏ học Nguyên nhân Hoàn Học yếu cảnh Khác GĐ Tỷ lệ % P2 Số phòng chức Trong Tổng số Phịng Phịng mơn thiết bị Thư viện Tổng số Số phịng học Trong Bán Kiên cố kiên cố Tạm Thiết bị công nghệ thông tin Trong Tổng số Internet Máy tính bàn Laptop Projecter Cassete B Phần nhận định mức độ quan trọng/quan tâm/thực thực trạng QL CLGD trường THCS đạt chuẩn quốc gia huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Xin thầy (cô) cho ý kiến nhận định (đánh dấu x vào cột tương ứng) mức độ quan tâm ĐG mức độ thực QL mục tiêu GD trường THCS đạt chuẩn quốc gia vào cột tương ứng bảng theo hướng dẫn sau: - Đối với tiêu chí mức độ quan tâm: Rất quan tâm - Quan tâm - Ít quan tâm - Khơng quan tâm tương ứng với điểm: 4-3-2-1 - Đối với tiêu chí nhận thức tầm quan trọng: Rất quan trọng - Quan trọng - Ít quan trọng - Không quan trọng tương ứng điểm: 4-3-2-1 - Đối với tiêu chí mức độ thực hiện: Tốt - Khá - Trung bình - Yếu tương ứng với điểm: 4-3-2-1 - Mức độ đạt được: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu Thực trạng QL mục tiêu GD Nội dung tiêu chí GD THCS nhằm giúp HS củng cố, phát triển kết GD Tiểu học; có học vấn phổ thơng trình độ sở hiểu biết ban đầu kĩ thuật hướng nghiệp để tiếp tục học THPT, trung cấp học nghề vào sống lao động Tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực cơng dân, phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho HS ĐG tầm quan Mức độ thực trọng 4 P3 Nội dung tiêu chí ĐG tầm quan Mức độ thực trọng 4 3 Nâng cao CLGD toàn diện, trọng GD lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Phát triển khả sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời Bảo đảm cho HS có tri thức phổ thơng tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau THCS Nâng cao chất lượng phổ cập GD, thực GD bắt buộc năm từ sau năm 2020 Thực trạng QL CT GD Nội dung tiêu chí ĐG tầm quan Mức độ thực trọng 4 1 Tổ chức nghiên cứu, nắm vững mục tiêu, PPCT dạy KT việc lập kế hoạch dạy tổ chuyên môn, GV Chỉ đạo tổ chuyên môn thảo luận thực CT Tổ chức dạy đủ môn, KT việc GV thực đúng, đủ CT dạy Xử lý nghiêm GV thực sai CT; Rút kinh nghiệm, ĐG việc thực CT Thực trạng QL sử dụng đội ngũ GV 3.1 Về QL sử dụng đội ngũ GV Nội dung tiêu chí Bố trí, xếp, phân cơng sử dụng phù hợp với khả năng, lực GV; Phân công sử dụng đội ngũ GV phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ NT; Thực tốt việc điều chuyển GV không phát huy lực, chuyên môn, nghiệp vụ; Bảo đảm thực tốt chế độ, sách ưu đãi theo quy định NN định mức lao ĐG tầm quan Mức độ thực trọng 4 P4 Nội dung tiêu chí ĐG tầm quan Mức độ thực trọng 4 động GV; Gắn hoạt động giảng dạy với khuyến khích GV nghiên cứu khoa học; Làm tốt quy trình phát hiện, tơn vinh GV có nhiều đóng góp cho NT ngành GD; Thực công tác thi đua, khen thưởng công bằng, kịp thời động viên GV; Thực tốt sách phát triển đội ngũ, tạo lập chế đãi ngộ GV, tạo động lực điều kiện hỗ trợ GV phát huy lực; Sử dụng người, việc giao nhiệm vụ giảng dạy phù hợp với lực GV 3.2 Các hoạt động GD HS trường THCS đạt chuẩn quốc gia Nội dung tiêu chí ĐG tầm quan Mức độ thực trọng 4 1 QL hoạt động GD NGLL, hoạt động ngoại khóa; GD hướng nghiệp; Xây dựng mơi trường học tập thân thiện, tích cực bình đẳng với HS; thực tốt phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực"; Bồi dưỡng HS giỏi phụ đạo HS yếu, kém; Hoạt động GD thể chất, văn nghệ; Các hoạt động lao động, vệ sinh; Sự tham gia hoạt động XH, từ thiện CT "Giúp bạn vượt khó"; Cơng tác phối hợp NT - gia đình - XH việc GD HS; Các hoạt động xây dựng cộng đồng; Thực vận động ngành GD địa phương 3.3 Về QL CSVC thiết bị GD TT Nội dung tiêu chí QL đăng ký mua tài sản hàng năm QL kiểm kê tài sản 31/12 hàng năm Mức độ quan tâm P5 TT 10 11 12 Mức độ quan tâm Nội dung tiêu chí QL lý tài sản theo quy định QL mua sắm tài sản thiết yếu QL việc đấu thầu mua sắm hàng hóa QL sửa chữa tài sản xây dựng QL việc công khai sử dụng tài sản QL KT việc sử dụng CSVC, tài sản QL công tác báo cáo tăng giảm tài sản QL việc sử dụng thư viện đạt chuẩn QL mạng Internet hộp thư điện tử QL việc sử dụng phịng học mơn Thực trạng QL hoạt động ĐG CLGD 4.1 Khảo sát thực trạng yếu tố đầu vào TT Nội dung tiêu chí Mức độ đạt (%) Tốt Khá TB Yếu CT GD phù hợp với yêu cầu XH Xây dựng CSVC, trang thiết bị GD Chất lượng đội ngũ GV Chất lượng đầu vào HS Năng lực, phẩm chất CBQL 4.2 ĐG giai đoạn thực thi GD GV Nội dung tiêu chí Soạn giáo án: Xác định mục tiêu dạy; Lựa chọn, xếp nội dung, hình thức, PP, phương tiện KT, ĐG; Tiến hành bước lên lớp theo kế hoạch dạy, tổ chức hoạt động học tập đảm bảo nội dung thời gian; Theo dõi, quan sát lớp học để kịp thời điều chỉnh nội dung, PP GD; Xử lý tình phát sinh cách hợp lý, sinh động; Tổ chức cho HS thực KT thường xuyên, KT định kỳ theo quy định CT môn học 4.3 ĐG thực trạng yếu tố đầu ĐG tầm quan Mức độ thực trọng 4 P6 TT Mức độ đạt (%) Tốt Khá TB Yếu Nội dung tiêu chí Phát triển nhân cách HS (phẩm chất đạo đức, lực học tập) Tỷ lệ chất lượng kết HS lên lớp thẳng Tỷ lệ HS giỏi, khá, lưu ban, bỏ học Tỷ lệ tốt nghiệp THCS Kết thi HS giỏi cấp Tỷ lệ thi/xét tuyển vào THPT Sự thỏa mãn cha mẹ, cộng đồng Sự chuẩn bị khả thích ứng HS vào sống Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến CLGD Nội dung tiêu chí ĐG tầm quan Mức độ thực trọng 4 1 Sự quan tâm địa phương cấp QL GD; Khả xây dựng tầm nhìn chiến lược kế hoạch dài hạn; Năng lực điều hành hoạt động máy QL tổ chức NT; Nhận thức CBQL GV xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; Sự tác động môi trường XH đại; Các điều kiện phục vụ dạy - học (CSVC, phương tiện, phịng học mơn, phương tiện hỗ trợ dạy - học theo hướng đại); Sự quan tâm đầu tư lực lượng XH, công tác XHH GD Thực trạng thực chức QL CLGD 6.1 Về chức kế hoạch hóa việc QL CLGD Nội dung tiêu chí QL việc xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển GD; QL việc xây dựng kế hoạch năm học cho chuyên môn; QL việc xây dựng kế hoạch chuyên đề chuyên môn; QL việc xây dựng kế hoạch chuyên môn học kỳ, tháng, tuần; ĐG tầm quan Mức độ thực trọng 4 P7 Nội dung tiêu chí ĐG tầm quan Mức độ thực trọng 4 QL việc KT, ĐG điều chỉnh kế hoạch chuyên môn; QL việc lập báo cáo thống kê định kỳ hỗ trợ cho việc ĐG theo giai đoạn thời gian (đầu năm, kì, cuối kì năm); QL việc báo cáo chuyên đề, đột xuất; QL tự ĐG CLGD trường 6.2 Về chức tổ chức QL CLGD Nội dung tiêu chí NT đảm bảo phải có định thành lập, có quy chế hoạt động nhiệm vụ cụ thể rõ ràng; Cán chủ chốt phụ trách QL CLGD cán có kinh nghiệm công tác QL, nghiên cứu giảng dạy; đào tạo kinh qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đảm bảo chất lượng, KT ĐG kiểm định công nhận; Trường có hoạt động biện pháp cụ thể để tổ chức NT đảm bảo hoạt động trường đạt chất lượng cao khuôn khổ nguồn lực trường; Những tiêu chí đảm bảo chất lượng phải đưa yêu cầu tối thiểu cần đạt để thực sứ mạng nhiệm vụ trường đạt chất lượng cho phép; Kết ĐG định kì điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo CLGD gửi Phòng GD&ĐT Kèm theo kết ĐG, phải có khuyến nghị đầu tư nguồn lực cho hoạt động nhằm thúc đẩy hoạt động đảm bảo nâng cao CLGD; Các hoạt động QL CLGD phải đạt hiệu việc hỗ trợ QL ĐG hoạt động trường; đồng thời phân tích kết ĐG để có khuyến nghị công tác lập kế hoạch chiến lược phân bổ nguồn lực thúc đẩy hoạt động trường nâng cao chất ĐG tầm quan Mức độ thực trọng 4 P8 Nội dung tiêu chí ĐG tầm quan Mức độ thực trọng 4 lượng đạt hiệu 6.3 Về chức đạo QL CLGD Nội dung tiêu chí ĐG tầm quan Mức độ thực trọng 4 1 Chỉ đạo tổ chức triển khai văn hoạt động chuyên môn, quy định ĐG HS; quy định ĐG GV theo chuẩn nghề nghiệp; Quy chế thi HS giỏi, GV dạy giỏi cấp; Chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề định kỳ đổi PPDH theo hướng phát huy vai trò chủ động HS; Chỉ đạo thi chọn HS giỏi, GV giỏi vòng trường làm sở xây dựng, bồi dưỡng dự thi cấp huyện, cấp tỉnh; Chỉ đạo xây dựng mơ hình lớp/nhóm học tập hiệu làm mẫu cho việc phát triển mơ hình tương lai; Cá nhân biết chủ động bám sát mục tiêu kế hoạch CT hành động ngắn, trung, dài hạn góp phần vào việc nâng cao CLGD toàn diện; Chỉ đạo thực thi sách đãi ngộ hợp lí cho người có tài, có đức người có cơng xây dựng thương hiệu chất lượng trường 6.4 Về QL việc KT, ĐG kết học tập HS Nội dung tiêu chí Tổ chức, quán triệt quy chế KT, ĐG HS; Chỉ đạo tổ chuyên môn GV xây dựng lịch KT tháng, học kỳ; Chỉ đạo tổ chuyên môn GV thảo luận việc đổi nội dung, hình thức KT; Rút kinh nghiệm việc đề tổ, GV; KT việc lưu đề, đáp án, nhận xét sau chấm GV; KT việc thực tiến độ chấm, trả bài, vào điểm theo kế hoạch ; Nghiêm túc xử lý vi phạm quy chế ĐG tầm quan Mức độ thực trọng 4 P9 6.5 Về phối hợp QL phối hợp việc QL CLGD Nội dung tiêu chí ĐG tầm quan Mức độ thực trọng 4 1 QL phối hợp tổ chuyên môn GV chủ nhiệm, GV môn việc nâng cao CLGD; HT QL phối hợp lực lượng bên bên NT việc nâng cao CLGD; QL việc phối hợp triển khai, tuyên truyền nội dung, mục tiêu GD NT vào tổ chức XH địa phương Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Câu lạc người cao tuổi nhằm thống định hướng tác động trình hình thành phát triển nhân cách HS; QL việc phối hợp tổ chức việc phổ biến tri thức khoa học kỹ thuật, văn hóa XH… đặc biệt kiến thức biện pháp GD HS điều kiện XH phát triển theo chế thị trường phức tạp cho bậc cha mẹ, giúp họ hiểu đặc điểm đời sống, tâm sinh lý HS nay; Giúp địa phương theo dõi tiến trình, ĐG kết việc GD HS, phân tích nguyên nhân, đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu phối hợp chặt chẽ môi trường GD; QL phối hợp tổ chức NT Cơng đồn sở, Đồn TN Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, Ban đại diện CMHS xây dựng quy chế, quy định nhằm góp phần nâng cao CLGD; Tranh thủ hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân địa bàn huy động nguồn vốn xây dựng CSVC, xây dựng quỹ khuyến học để động viên phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt hỗ trợ HS vượt khó đến trường Xin chân thành cám ơn giúp đỡ quý thầy, cô ! P 10 Phụ lục PHIẾU LẤY Ý KIẾN (Dùng cho cán thống kê thuộc Phịng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời) Kính gửi: Phịng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời Để cơng tác QL trường nói chung cơng tác QL hoạt động GD trường THCS đạt chuẩn quốc gia địa bàn huyện Trần Văn Thời thời gian tới nâng lên, đáp ứng tình hình đổi mới, xin đồng chí lịng cung cấp liệu thống kê năm gần trường THCS huyện mà tác giả quan tâm nghiên cứu: Dữ liệu trường, lớp, HS THCS năm học 2014-2015 TT Tên trường THCS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Lợi An Lợi An Khánh Bình Khánh Bình Đơng Phạm Chí Hiền Sơng Đốc Sông Đốc Khánh Hải Khánh Hải Trần Hợi Nông trường U Minh Vồ Dơi Khánh Lộc Phong Điền Phong Điền Phong Lạc Khánh Bình Tây Khánh Bình Tây Bắc Lâm Ngư Trường TT Trần Văn Thời Khánh Hưng Tổng cộng: Số lớp Số HS Thuộc xã/thị trấn Lợi An Lợi An Khánh Bình Khánh Bình Đơng Khánh Bình Đơng TT Sơng Đốc TT Sơng Đốc Khánh Hải Khánh Hải Trần Hợi Trần Hợi Trần Hợi Khánh Lộc Phong Điền Phong Điền Phong Lạc Khánh Bình Tây Khánh Bình Tây Bắc Khánh Bình Tây Bắc TT Trần Văn Thời Khánh Hưng Năm đạt chuẩn P 11 Dữ liệu Quy mô trường, lớp, HS cấp THCS huyện Trần Văn Thời năm học gần Năm học 2012 – 2013 (SL cuối năm) 2013 – 2014 (SL cuối năm) 2014 – 2015 (SL cuối năm) Trường, lớp, HS Trường Lớp HS Trường Lớp HS Trường Lớp HS THCS Phổ thông dân tộc NT THCS gắn với THPT Dữ liệu đội ngũ GV THCS năm học gần (khơng tính GV Tổng phụ trách Đội; khơng tính CV Phịng GD, GV Trung tâm GDTX) Năm học Trình độ Trung Cao cấp đẳng GV/lớp Đại học GV Số lớp Tỷ lệ 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 Dữ liệu kết ĐG GV THCS theo chuẩn nghề nghiệp Các tiêu chuẩn tiêu chí • TC1 Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống người GV + tc1.1 Phẩm chất trị + tc1.2 Đạo đức nghề nghiệp + tc1.3 Ứng xử với HS + tc1.4 Ứng xử với đồng nghiệp + tc1.5 Lối sống, tác phong • TC2 Năng lực tìm hiểu đối tượng mơi trường GD + tc2.1 Tìm hiểu đối tượng GD + tc2.2 Tìm hiểu mơi trường GD • TC3 Năng lực GD + tc3.1 Xây dựng kế hoạch GD + tc3.2 Bảo đảm kiến thức môn học + tc3.3 Bảo đảm CT môn học + tc3.4 Vận dụng PP GD + tc3.5 Sử dụng phương tiện GD + tc3.6 Xây dựng môi trường học tập + tc3.7 QL hồ sơ GD Kết ĐG P 12 Các tiêu chuẩn tiêu chí + tc3.8 Kiểm tra, ĐG kết học tập học sinh • TC4 Năng lực GD + tc4.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động GD + tc4.2 GD qua môn học + tc4.3 GD qua hoạt động GD + tc4.4 GD qua hoạt động cộng đồng + tc4.5 Vận dụng nguyên tắc, PP, hình thức tổ chức GD + tc4.6 ĐG kết rèn luyện đạo đức học sinh • TC5 Năng lực hoạt động trị XH + tc5.1 Phối hợp với gia đình HS cộng đồng + tc5.2 Tham gia hoạt động trị XH • TC6 Năng lực phát triển nghề nghiệp + tc6.1 Tự ĐG, tự học tự rèn luyện + tc6.2 Phát giải vấn đề nảy sinh thực tiễn GD Kết ĐG Dữ liệu tình hình đội ngũ CBQL trường THCS năm học gần Năm học Trình độ Tổng chuyên môn số Cao Đại đẳng học Đã qua đào tạo QL GD QL NN Tin học Ngoại ngữ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Dữ liệu kết ĐG CBQL theo Chuẩn HT Tiêu chuẩn Tiêu chí Phẩm chất trị Tiêu chuẩn Phẩm Đạo đức nghề nghiệp chất trị, đạo Lối sống, tác phong đức nghề nghiệp Tác phong làm việc Giao tiếp ứng xử Tiêu chuẩn Năng Hiểu biết CT GD phổ thơng lực chun mơn, Trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm Nghiệp vụ sư phạm Tự học sáng tạo 10 Ứng dụng công nghệ thông tin Tiêu chuẩn Năng 11 Phân tích dự báo lực QLNT 12 Tầm nhìn chiến lược Điểm TB P 13 Tiêu chuẩn Tiêu chí 13 Thiết kế định hướng triển khai 14 Quyết đốn, có lĩnh đổi 15 Lập kế hoạch hoạt động 16 Tổ chức máy phát triển đội ngũ 17 QL hoạt động GD 18 QL tài tài sản NT 20 QL hành 21 QL công tác thi đua, khen thưởng 22 Xây dựng hệ thống thông tin 23 KT ĐG Điểm TB Dữ liệu kết thống kê ĐG kết học tập HS THCS năm học 2014-2015 Tổng số Nội dung/các tiêu chí Lớp Chia Lớp Lớp Lớp Tổng số HS theo xếp loại hạnh kiểm Tốt Khá Chia Trung bình Yếu Tổng số HS theo xếp loại học lực Giỏi Khá Chia Trung bình Yếu Kém Dữ liệu thực trạng QL HS với hoạt động GD 8.1 Thống kê tỷ lệ HS bỏ học, lưu ban trường THCS đạt chuẩn quốc gia năm học gần TT TÊN TRƯỜNG THCS U Minh Trần Hợi TT Trần Văn Thời Phạm Chí Hiền Phong Điền Khánh Hải Lợi An BỎ HỌC (%) 2012- 2013- 20142013 2014 2015 LƯU BAN (%) 2012- 2013- 20142013 2014 2015 P 14 TT 10 TÊN TRƯỜNG THCS BỎ HỌC (%) 2012- 2013- 20142013 2014 2015 LƯU BAN (%) 2012- 2013- 20142013 2014 2015 Khánh Bình Tây Khánh Bình Tây Bắc Khánh Bình 8.2 Thống kê tỷ lệ HS hạnh kiểm tốt, yếu trường THCS đạt chuẩn quốc gia năm học gần TT TÊN TRƯỜNG THCS 10 U Minh Khánh Bình Tây Trần Hợi TT Trần Văn Thời Phạm Chí Hiền Khánh Bình Tây Bắc Khánh Bình Lợi An Khánh Hải Phong Điền 2012-2013 (%) Tốt Khá Yếu 2013-2014 (%) Tốt Khá Yếu 2014-2015 (%) Tốt Khá Yếu 8.3 Thống kê tỷ lệ học lực HS khá, giỏi yếu trường THCS đạt chuẩn quốc gia năm học gần TT TÊN TRƯỜNG THCS 10 U Minh Khánh Bình Tây Trần Hợi TT Trần Văn Thời Phạm Chí Hiền Khánh Bình Tây Bắc Khánh Bình Lợi An Khánh Hải Phong Điền 2012-2013 (%) 2013-2014 (%) 2014-2015 (%) Yếu, Yếu, Yếu, Giỏi Khá Giỏi Khá Giỏi Khá kém 8.4 Tổng hợp kết thực Tiêu chuẩn - CLGD 10 trường THCS đạt chuẩn quốc gia Số trường đạt Nội dung tiêu chuẩn Tỷ lệ bỏ học không 1%, lưu ban Số lượng Tỷ lệ Số trường chưa đạt Số Tỷ lệ lượng P 15 Số trường đạt Nội dung tiêu chuẩn không 5% CLGD a) Học lực: - Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên - Xếp loại từ 35% trở lên - Xếp loại yếu, không 5% b) Hạnh kiểm: - Xếp loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên - Xếp loại yếu không 2% a) Được ĐG xếp loại tốt tiêu chuẩn "Trường học thân thiện, HS tích cực" 3b) Thực quy định tổ chức, nội dung hoạt động GD NGLL Hoàn thành vụ phổ cập GD Đảm bảo điều kiện sử dụng công nghệ thông tin Tổng hợp chung tiêu chuẩn Xin chân thành cám ơn đồng chí ! Số lượng Tỷ lệ Số trường chưa đạt Số Tỷ lệ lượng P 16 Phụ lục PHIẾU HỎI (Dùng cho CBQL GV trường THCS) Kính gửi: Q thầy, trường THCS đạt chuẩn quốc gia huyện Trần Văn Thời Để thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu đề tài "Biện pháp QL CLGD trường THCS đạt chuẩn quốc gia huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau", tác giả xin đồng chí vui lịng cho biết cần thiết tính khả thi việc thực giải pháp để nâng cao CLGD bảng đây: (Đánh dấu (x) vào cột mà thầy, cô đồng ý tương ứng hai nội dung cần thiết tính khả thi giải pháp) NỘI DUNG GIẢI PHÁP SỰ CẦN THIỂT Rất cần thiết Cần thiết Ít cần thiết TÍNH KHẢ THI Khơng cần thiết Rất khả thi Khả thi Ít khả thi Khơng khả thi * Ghi nội dung giải pháp: Đổi mới, nâng cao chất lượng cơng tác quản lí giáo dục Quản lí phát triển đội ngũ giáo viên Tạo môi trường lành mạnh, thân thiện, thu hút HS Tăng cường CSVC, cải thiện điều kiện giáo dục Đổi đánh giá chất lượng giáo dục Thực tốt công tác XHH GD địa bàn Tăng cường thực chức QL chất lượng GD Xin thầy, vui lịng cho biết số thông tin: - Họ tên Chức vụ - Trường Điện thoại - Số năm công tác: Số năm làm QL - Trình độ chun mơn: Cảm ơn hợp tác quý thầy,cô ! ... lược phân bổ nguồn lực thúc đẩy hoạt động trường nâng cao chất ĐG tầm quan Mức độ thực trọng 4 P8 Nội dung tiêu chí ĐG tầm quan Mức độ thực trọng 4 lượng đạt hiệu 6.3 Về chức đạo QL CLGD Nội dung... cứu: Dữ liệu trường, lớp, HS THCS năm học 2014-2015 TT Tên trường THCS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Lợi An Lợi An Khánh Bình Khánh Bình Đơng Phạm Chí Hiền Sơng Đốc Sơng Đốc Khánh Hải Khánh... tc3.6 Xây dựng môi trường học tập + tc3.7 QL hồ sơ GD Kết ĐG P 12 Các tiêu chuẩn tiêu chí + tc3 .8 Kiểm tra, ĐG kết học tập học sinh • TC4 Năng lực GD + tc4.1 Xây dựng kế hoạch hoạt động GD + tc4.2
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 PHU LUC1,2,3, 8 PHU LUC1,2,3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn