CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC(Trường Đại học KHXH&NV)

40 1 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 11:34

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2014 Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang I DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO Stt Thời gian đào tạo Tổng số tín Hán -Nôm 3.5 - 140 D220330 Văn học 3,5 - 140 Tên ngành Mã ngành Văn học D220330 Chƣơng trình đào tạo Ngơn ngữ học D220320 Ngơn ngữ học 3.5 - 140 Báo chí D320101 Báo in Xuất 3.5 - 140 D320101 Các phương tiện truyền thông điện tử 3.5 - 140 D220310 Lịch sử Việt Nam 3.5 - 140 D220310 Lịch sử giới 3.5 - 140 D220310 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3,5 - 140 D220310 Khảo cổ học 3.5 - 140 D220310 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3.5 - 140 D310302 Nhân học Xã hội –văn hóa 3.5 - 140 D310302 Nhân học phát triển 3.5 - 140 D220301 Triết học 3.5 - 140 D220301 Chính trị học 3.5 - 140 D220301 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3.5 - 140 D220301 Tôn giáo học 3.5 - 140 D310501 Địa lý môi trường 3.5 - 140 D310501 Địa lý kinh tế -phát triển vùng 3.5 - 140 D310501 Địa lý dân số -Xã hội 3.5 - 140 D310501 Bản đồ, viễn thám, GIS 3.5 - 140 Lịch sử Nhân học Triết học Địa lý học Xã hội học D310301 Xã hội học 3.5 - 140 Thông tin học D320201 Quản trị thông tin 3.5 - 140 Thư viện – Thông tin học 10 Đông phương học D220213 Trung Quốc học 3.5 - 140 D220213 Úc học 3.5 - 140 D220213 Ấn Độ học 3.5 - 140 D220213 Ả rập học 3.5 - 140 D220213 Thái Lan học 3.5 - 140 D220213 Indonesia học 3.5 - 140 Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang 11 Giáo dục học D140101 Tâm lý giáo dục 3.5 - 140 D140101 Quản lý giáo dục 3.5 - 140 12 Lưu trữ học D320303 Lưu trữ học Quản trị văn phòng 3.5 - 140 13 Văn hoá học D220340 Văn hoá học 3.5 - 140 14 Công tác xã hội D760101 Công tác xã hội 3.5 - 140 D760101 Tham vấn D760101 Phát triển cộng đồng D310401 Tham vấn – trị liệu 3.5 - 140 D310401 Tâm lý Tổ chức – Nhân 16 Quy hoạch vùng đô thị D580105 Đô thị học 3.5 - 140 17 Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành D340103 Hướng dẫn du lịch 3.5 - 140 D340103 Quản trị lữ hành 3.5 - 140 D340103 Quản trị khách sạn -nhà hàng resort 3.5 - 140 15 Tâm lý học 18 Nhật Bản học D220216 Nhật Bản học 3.5 - 140 19 Hàn Quốc học D220217 Hàn Quốc học 3.5 - 140 20 Ngôn ngữ Anh D220201 Văn hoá -văn học 3.5 - 140 D220201 Biên phiên dịch 3.5 - 140 D220201 Ngữ học –Giảng dạy 3.5 - 140 D220202 Ngữ văn Nga 3.5 - 140 D220202 Song ngữ Nga -Anh (ngành phụ ngành Ngữ văn Nga, SV học thêm học kỳ để cấp thứ hai: cao đẳng tiếng Anh) 4,5 - 69 D220203 Ngữ văn Pháp 3.5 - 140 D220204 Ngữ văn Trung Quốc 3.5 - 140 21 22 Ngôn ngữ Nga Ngôn ngữ Pháp 23 Ngôn ngữ Trung Quốc 24 Ngôn ngữ Đức D220205 Ngữ văn Đức 3.5 - 140 25 Quan hệ quốc tế D310206 Quan hệ quốc tế 3.5 - 140 26 Ngôn ngữ Tây Ban Nha D220206 Ngữ văn Tây Ban Nha 3.5 - 140 27 Ngôn ngữ Italia D220208 Ngữ văn Ý 3.5 - 140 28 Việt Nam học Dành cho người nước Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang II THÔNG TIN VỀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO NGÀNH VĂN HỌC- CHUN NGÀNH HÁN NƠM 1.1 Trình độ kiến thức: Cử nhân chun ngành Hán Nơm trang bị có hệ thống kiến thức sau: - Kiến thức tổng quát: khối kiến thức giáo dục đại cương thuộc khối ngành khoa học nhân văn; - Kiến thức chuyên ngành: Kiến thức chữ Hán, chữ Nôm; Hán Nôm nâng cao; kiến thức lịch sử ngữ âm chữ Hán, chữ Nôm; ngữ pháp tiếng Hán cổ, tiếng Hán đại; âm vận học tiếng Hán; tiếp xúc ngôn ngữ văn tự Đông Á; Hán văn Việt Nam (Lý, Trần, Lê - Mạc, Tây Sơn - Nguyễn); Hán văn Trung Quốc (Tiên Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh); lịch sử cổ - trung đại Trung Quốc; triết học cổ - trung đại Trung Quốc; tư tưởng Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo; lịch sử khoa cử quan chế; thể loại văn học cổ-trung đại Việt Nam, Trung Quốc; tin học tiếng Hoa; báo chí tiếng Hoa; - Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B1.2, tin học văn phòng,… 1.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành: Cử nhân Hán Nôm đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: Khả vận dụng, ứng dụng kiến thức vào công việc cụ thể: sưu tầm, xử lý, nghiên cứu di sản Hán Nôm; thao tác thực xử lý văn tiếng Hoa máy tính; viết báo tiếng Hoa; khả phiên dịch văn tiếng Hán cổ, tiếng Hán đại; khả thông dịch tiếng Hoa; Kỹ làm việc nhóm; Kỹ xử lý tình huống, giải vấn đề; Kỹ giao tiếp xã hội; Kỹ hợp tác, thuyết phục 1.3 Vị trí làm việc Cơ hội học lên trình độ cao hơn: 1.3.1 Vị trí làm việc: Cử nhân Hán Nơm làm việc lĩnh vực vị trí sau: (1) quan nghiên cứu Hán Nôm, quan, cơng ty nước ngồi nói tiếng Hoa; (2) Làm báo tiếng Hoa; (3) Dịch thuật tiếng Hán cổ, tiếng Hoa; Biên tập quan báo đài; (4) Làm việc quan bảo tồn, bảo tàng, quan văn hoá; (5) Giảng dạy trường trung học, cao đẳng, đại học tiếng Việt cho người nước ngồi 1.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Hán Nơm học lên bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) ngành phù hợp ngành gần như: Hán Nôm, Ngôn ngữ học, Văn học Việt Nam, Lý luận văn học, Văn hoá học, Việt Nam học, Châu Á học,… ngồi nước NGÀNH NGƠN NGỮ - CHUN NGÀNH NGƠN NGỮ HỌC 2.1 Trình độ kiến thức: Cử nhân chuyên ngành Ngơn ngữ học trang bị có hệ thống kiến thức sau: - Kiến thức tổng quát: khối kiến thức giáo dục đại cương thuộc khối ngành khoa học nhân văn; - Kiến thức bản: kiến thức Ngôn ngữ học đại cương, Ngữ âm học, Từ vựng học, Ngữ pháp học, Phong cách học, số kiến thức Văn học, Hán Nôm - Kiến thức chuyên ngành: khối kiến thức chuyên ngôn ngữ học, Việt ngữ học văn học Việt Nam, đặc biệt ý đến phương pháp nghiên cứu, trường phái ngôn ngữ học đại; - Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B1.2, tin học văn phịng,… 2.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành: Cử nhân Ngôn ngữ học đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: Khả vận dụng, ứng dụng kiến thức vào cơng việc cụ thể, có khả làm việc độc lập; Kỹ quản lý lĩnh vực khoa học xã hội lĩnh vực có liên quan Kỹ làm việc nhóm; Kỹ xử lý tình huống, giải vấn đề; Kỹ giao tiếp xã hội: mềm dẻo, hòa đồng; Kỹ hợp tác, thuyết phục; Kỹ thu thập thông tin xử lý văn Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang 2.3 Vị trí làm việc Cơ hội học lên trình độ cao hơn: 2.3.1 Vị trí làm việc: Cử nhân Ngơn ngữ học làm việc lĩnh vực vị trí sau: (1) Giảng dạy nghiên cứu Ngôn ngữ học, Việt ngữ học trường đại học trung học phổ thông, viện, trung tâm nghiên cứu; (2) Phóng viên, biên tập viên quan báo chí xuất bản; (3) Làm cơng việc văn phịng quan văn hoá kinh tế 2.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Ngơn ngữ học, chun ngành Ngơn ngữ học học lên bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) ngành phù hợp ngành gần như: Ngôn ngữ học, Văn học Việt Nam, Lý luận văn học, Hán Nơm, Văn hố học, Việt Nam học, Châu Á học,… NGÀNH VĂN HỌC - CHUYÊN NGÀNH VĂN HỌC 3.1 Trình độ kiến thức: Cử nhân chuyên ngành Văn học trang bị có hệ thống kiến thức sau: - Kiến thức tổng quát: khối kiến thức giáo dục đại cương thuộc khối ngành khoa học nhân văn; - Kiến thức chuyên ngành: Có hiểu biết Văn học Việt Nam tiếng Việt Có kiến thức Văn học dân gian Việt Nam, Lịch sử Văn học Việt Nam số Văn học lớn giới; Lý luận phê bình Văn học; số trào lưu Văn học đại phương pháp nghiên cứu Văn học đại; Những kiến thức tảng Ngôn ngữ học; - Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B1.2 tin học văn phòng,… 3.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành: Cử nhân Văn học, chuyên ngành Văn học đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: Kỹ nghiên cứu giảng dạy Văn học Việt Nam; Kỹ phê bình Văn học; Kỹ viết báo; biên tập báo chí, xuất bản; Kỹ soạn thảo văn hành chính, lưu trữ văn bản, làm việc nhóm, tổ chức họp, kiện; 3.3 Vị trí làm việc Cơ hội học lên trình độ cao hơn: 3.3.1 Vị trí làm việc: Cử nhân Văn học làm việc lĩnh vực vị trí sau: Làm công tác giảng dạy nghiên cứu Văn học trường đại học trung học phổ thông, viện, trung tâm nghiên cứu; Làm phóng viên, biên tập viên quan báo chí xuất bản; Làm cơng việc văn phịng quan văn hố kinh tế; 3.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Văn học học lên bậc sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành phù hợp ngành gần Văn học Việt Nam, Lý luận văn học, Hán Nôm, Ngôn ngữ học, Văn hoá học, Việt Nam học, Châu Á học,… BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THƠNG – CHUN NGÀNH BÁO IN VÀ XUẤT BẢN 4.1 Trình độ kiến thức: Cử nhân Báo chí, chuyên ngành Báo in Xuất phải nắm vững kiến thức sau cách có hệ thống: - Kiến thức tổng quát: khối kiến thức giáo dục đại cương - Kiến thức bản, tảng: khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp - Kiến thức sở ngành: kiến thức lý luận báo chí truyền thơng, kiến thức loại hình báo chí (báo in, báo phát thanh, báo truyền hình báo trực tuyến), kiến thức chuyên sâu báo in xuất bản, hoạt động nghiệp vụ báo chí truyền thơng - Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B1.2 kiến thức tiếng Anh chuyên ngành báo chí, tin học văn phịng kiến thức trị, kinh tế, văn hoá, xã hội phục vụ cho hoạt động báo chí 4.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành: Cử nhân Báo chí, chuyên ngành Báo in Xuất trang bị kỹ thực hành áp dụng có hiệu thực tế; Kỹ chuyên môn: viết báo (áp dụng nhiều thể loại báo chí: tin, nghị luận, tường thuật, ký), sản xuất phát hành sản phẩm báo chí, tổ chức kiện…; Kỹ Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang tác nghiệp: (phỏng vấn, chụp ảnh, ghi hình, ghi âm, thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin, dựng phim, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình…); Kỹ làm việc nhóm: có khả tổ chức, phân công triển khai hoạt động chuyên mơn phục vụ hoạt động truyền thơng: báo chí, quảng cáo, tổ chức kiện,…); Kỹ xử lý tình huống, giải vấn đề cách nhanh chóng, hiệu cẩn trọng, giảm thiểu sơ suất; Kỹ hợp tác với quan báo chí, truyền thơng quan, đoàn thể thuộc lĩnh vực khác xã hội 4.3 Vị trí làm việc Cơ hội học lên trình độ cao hơn: 4.3.1 Vị trí làm việc: Cử nhân Báo chí, chuyên ngành Báo in Xuất có hội làm việc nhiều quan, tổ chức báo chí, xuất quan thuộc lĩnh vực khác xã hội, đảm nhiệm vị trí khác nhau: (1) phóng viên, biên tập viên, thơng tín viên, bình luận viên, phát viên, người sản xuất chương trình, người dẫn chương trình, chuyên viên quảng cáo, chuyên viên đối ngoại, cộng tác viên (2) thơng tín viên, chuyên viên tổ chức kiện, chuyên viên quảng cáo, chuyên viên giao tế cộng đồng (PR), chuyên viên đối ngoại (3) Cán giảng dạy, cán nghiên cứu viện, trường đại học cao đẳng 4.3.2 Cơ hội học tập: Cử nhân ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in Xuất học có hội tiếp tục học tập, nghiên cứu bậc cao học, nghiên cứu sinh sở đào tạo báo chí ngồi nước BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN THÔNG – CHUYÊN NGÀNH PHƢƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ 5.1 Trình độ kiến thức: Cử nhân Báo chí, chuyên ngành Các phương tiện truyền thông điện tử trang bị có hệ thống kiến thức sau cách có hệ thống: - Kiến thức tổng quát: khối kiến thức giáo dục đại cương thể qua chuyên ngành đại cương - Kiến thức bản, tảng: Thể qua chương trình khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp - Kiến thức chuyên ngành bao gồm: kiến thức lý luận báo chí truyền thơng, kiến thức sở loại hình báo chí, kiến thức chun sâu báo phát thanh, báo truyền hình báo trực tuyến, hoạt động nghiệp vụ báo chí truyền thơng - Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B1.2 kiến thức tiếng Anh chuyên ngành báo chí, tin học văn phịng kiến thức trị, kinh tế, văn hoá, xã hội phục vụ cho hoạt động báo chí 5.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành: Cử nhân Báo chí, chuyên ngành Các phương tiện truyền thông điện tử trang bị kỹ thực hành áp dụng có hiệu thực tế, bao gồm kỹ năng: Kỹ chun mơn: sản xuất chương trình (truyền hình, phát thanh), viết báo (áp dụng nhiều thể loại báo chí: tin, nghị luận, tường thuật, ký), sản xuất phát hành sản phẩm báo chí, tổ chức kiện…; Kỹ tác nghiệp: (phỏng vấn, chụp ảnh, ghi hình, ghi âm, thu thập thơng tin, phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin, dựng phim, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình…); Kỹ làm việc nhóm: có khả tổ chức, phân công triển khai hoạt động chuyên môn phục vụ hoạt động truyền thông (báo chí, quảng cáo, tổ chức kiện,…); Kỹ xử lý tình huống, giải vấn đề cách nhanh chóng, hiệu cẩn trọng, giảm thiểu tối đa sơ suất tác nghiệp; Kỹ hợp tác với quan báo chí, truyền thơng quan đoàn thể thuộc lĩnh vực khác hoạt động truyền thơng 5.3 Vị trí làm việc hội học lên trình độ cao hơn: 5.3.1 Vị trí làm việc: Cử nhân Báo chí, chuyên ngành Các phương tiện truyền thơng điện tử có hội làm việc quan, tổ chức báo chí, xuất quan thuộc lĩnh vực khác xã hội, đảm nhiệm vị trí khác nhau: (1) thơng tín viên, bình luận viên, phát viên, người sản xuất chương trình, người dẫn chương trình, phóng viên, biên tập viên, chun viên quảng cáo, chuyên viên đối ngoại cộng tác viên (2) Cán giảng dạy, cán nghiên cứu viện, trường đại học cao đẳng 4.2 Cơ hội học tập: Cử nhân Báo chí, chuyên ngành Các phương tiện truyền thơng điện tử có hội tiếp tục học tập, nghiên cứu bậc sau đại học sở đào tạo báo chí nước Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang 6 NGÀNH LỊCH SỬ - CHUYÊN NGÀNH LỊCH SỬ VIỆT NAM 6.1 Trình độ kiến thức: Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam trang bị có hệ thống kiến thức sau: - Kiến thức lịch sử dân tộc Việt Nam Lịch sử giới từ cổ đại đến đại; - Kiến thức Lịch sử kinh tế, văn hố, tư tưởng, giáo dục, trị, ngoại giao, chiến tranh quân Việt Nam; - Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B1.2, tin học văn phịng,… 6.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành: Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: Thực quy trình nghiên cứu viết cơng trình nghiên cứu khoa học Lịch sử; Điền dã sưu tầm, nghiên cứu lịch sử địa phương; Quan sát, phân tích, đánh giá, bình luận kiện vấn đề lịch sử 6.3 Vị trí làm việc Cơ hội học lên trình độ cao 6.3.1 Vị trí làm việc: Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam làm việc lĩnh vực sau: (1) Nghiên cứu quan, viện, trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn; (2) Giảng dạy lịch sử trường đại học, cao đẳng phổ thông trung học; (3) Nghiên cứu tổng hợp quan tuyên giáo, đoàn thể, lục lượng vũ trang, báo chí, đài phát thanh, truyền hình trung ương địa phương 6.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam theo học trình độ Thạc sĩ chuyên ngành thuộc khoa học Lịch sử Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Khảo cổ học, Lịch sử giới,… chuyên ngành văn hoá học, Quan hệ quốc tế,… NGÀNH LỊCH SỬ - CHUYÊN NGÀNH LỊCH SỬ THẾ GIỚI 7.1 Trình độ kiến thức: Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử giới trang bị có hệ thống kiến thức sau: - Kiến thức khoa học Mác – Lênin; - Kiến thức chung tiến trình lịch sử nhân loại gồm mặt: kinh tế, trị, văn hố, xã hội, quan hệ Quốc tế; Lịch sử nước lớn, khu vực có mối quan hệ chặt chẽ với lợi ích Việt Nam; Kiến thức quan hệ quốc tế; Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Lịch sử giới Quan hệ quốc tế; - Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B1.2, tin học văn phịng,… 7.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành: Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử giới đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: Kỹ nghiên cứu phát vấn đề; Kỹ truyền đạt trình bày vấn đề; Kỹ phối hợp nghiên cứu ngồi nước; Kỹ đối ngoại cơng chúng 7.3 Vị trí làm việc Cơ hội học lên trình độ cao hơn: 7.3.1 Vị trí làm việc: Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử giới, làm việc lĩnh vực sau: (1) Nghiên cứu giảng dạy trường đại học, cao đẳng, trung tâm nghiên cứu, trường trung học phổ thông…; (2) Công tác đối ngoại: Cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế…; (3) Các hội khác: công tác phận đối ngoại quan, quan truyền thông, công ty du lịch Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang 7.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử giới, có thể tiếp tục học chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành thuộc khoa học Lịch sử chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Văn hoá học, Châu Á học… NGÀNH LỊCH SỬ -CHUYÊN NGÀNH LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 8.1 Trình độ kiến thức Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trang bị có hệ thống kiến thức sau: Kiến thức tổng quát: Trang bị kiến thức khoa học xã hội nhân văn; Kiến thức bản/ tảng: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam môn bổ trợ khác để đào tạo cán chuyên môn ngành Lịch sử ĐCSVN; Kiến thức chuyên ngành/ chuyên sâu: Nắm vững môn chuyên ngành Lịch sử Đảng Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B1.2, tin học văn phòng,… 8.2 Năng lực nhân thức, tƣ duy/Kỹ thực hành Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: Thực quy trình nghiên cứu viết cơng trình nghiên cứu khoa học Lịch sử; Điền dã sưu tầm, nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản việt Nam địa phương; Quan sát, phân tích, đánh giá, bình luận kiện vấn đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 8.3 Vị trí làm việc Cơ hội học lên trình độ cao hơn: 8.3.1 Vị trí làm việc: Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, làm việc lĩnh vực sau: (1) Nghiên cứu giảng dạy môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam trường đại học, cao đẳng; (2) Làm việc trung tâm, viện nghiên cứu, quan khoa học chuyên ngành thuộc khoa học Lịch sử nói riêng, khoa học xã hội nhân văn nói chung; (3) Làm việc ban nghiên cứu Lịch sử Đảng, ban tuyên huấn, tuyên giáo trung ương địa phương; (4) Làm việc quan trung ương địa phương có hoạt động liên quan đến chuyên ngành Lịch sử (nghiên cứu, tổng hợp, tuyên giáo, bảo tàng, báo chí, du lịch…) 8.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, học sau đại học trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử Việt Nam, Xây dựng Đảng,… NGÀNH LỊCH SỬ - CHUYÊN NGÀNH KHẢO CỔ HỌC 9.1 Trình độ kiến thức: Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Khảo cổ học trang bị có hệ thống kiến thức sau: Kiến thức tổng quát: Những kiến thức tảng khoa học xã hội hành vi, khoa học lịch sử; Kiến thức bản/ tảng: Những kiến thức lịch sử văn minh giới, lịch văn hố – văn minh Việt Nam; có khả sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành; Kiến thức chuyên ngành/ chuyên sâu: - Kiến thức thời đại khảo cổ; kiến thức văn hoá khảo cổ giới, Đông Nam Á, châu Á Việt Nam; phương pháp nghiên cứu đại khảo cổ học; kiến thức chuyên ngành liên quan Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B1.2, tin học văn phòng,… 9.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành: Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Khảo cổ học đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: Khả vận dụng, ứng dụng kiến thức vào công việc cụ thể nghiên cứu, giảng dạy, chuyên viên quan hoạt động lĩnh vực khảo cổ học, lịch sử, văn hoá, du lịch,…; Kỹ quản lý quan, tổ chức nghiên cứu, đào tạo thuộc lĩnh vực khảo cổ học, văn hoá, du lịch; quản lý dự án nghiên cứu, khai quật, bảo tồn, trùng tu di sản; Kỹ làm việc nhóm; Kỹ xử lý tình huống, giải vấn đề: Có khả Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang xử lý độc lập tình cần nghiên cứu, giám định, đề xuất hướng xử lý vấn đề thuộc lĩnh vực di sản văn hoá; có khả thu thập, phân tích xử lý tình huống; Kỹ giao tiếp xã hội vấn đề liên quan đến khảo cổ học văn hố du lịch 9.3 Vị trí làm việc Cơ hội học lên trình độ cao hơn: 9.3.1 Vị trí làm việc: Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Khảo cổ học, cơng tác viện bảo tàng, trung tâm di sản, ban quản lý di tích, viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo, trường đại học, cao đẳng trung học các quan thơng báo chí, quan cơng an, hải quan… 9.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Khảo cổ học, theo học trình độ Thạc sĩ chuyên ngành thuộc khoa học lịch sử Khảo cổ học, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử giới,… chuyên ngành gần Văn hoá học, Nhân học,… 10 NGÀNH LỊCH SỬ - CHUYÊN NGÀNH TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH 10.1 Trình độ kiến thức Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị có hệ thống kiến thức sau: Kiến thức tổng quát lý luận trị, khoa học xã hội hành vi, khoa học nhân văn Kiến thức lịch sử dân tộc Việt Nam, lịch sử giới, kiến thức tảng đời nghiệp cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh Kiến thức chuyên sâu hệ thống quan điểm tư tưởng toàn diện, sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh gương đạo đức sáng, trọn vẹn Người Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B1.2, tin học văn phịng,… 10.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: Thực quy trình nghiên cứu cơng trình khoa học lịch sử tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Năng lực phân tích, đánh giá, bình luận kiện vấn đề lịch sử; Giảng dạy, thuyết trình tư tưởng Hồ Chí Minh 10.3 Vị trí làm việc Cơ hội học lên trình độ cao 10.3.1 Vị trí làm việc: Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh làm việc lĩnh vực vị trí sau: (1) Giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh trường đại hoc, cao đẳng, Học viện, trường trị, viện nghiên cứu, bảo tàng, trung tâm đào tạo…; (2) Nghiên cứu chuyên ngành Viện bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Viện bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Cách mạng,…; (3) Nghiên cứu tổng hợp tại: ban tuyên giáo, quan Đảng, quyền, đồn thể 10.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Lịch sử, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh học cao học nghiên cứu sinh ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử tư tưởng, Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính trị học số chuyên ngành gần Văn hóa học, Triết học… 11 NGÀNH NHÂN HỌC: CHUYÊN NGÀNH NHÂN HỌC XÃ HỘI-VĂN HÓA VÀ CHUYÊN NGÀNH NHÂN HỌC PHÁT TRIỂN 11.1 Trình độ kiến thức: Cử nhân Nhân học trang bị có hệ thống kiến thức sau: Kiến thức tổng quát: khối kiến thức giáo dục đại cương Kiến thức bản, tảng: khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp Kiến thức chuyên ngành: Đạt chuẩn kiến thức chuyên sâu ngành nhân học theo phân nhánh mơn: Nhân học văn hóa- xã hội Nhân học phát triển Sinh viên hoàn tất khối kiến thức trang bị đầy đủ khả lý luận kiến thức chuyên môn cho lĩnh vực nghề nghiệp liên quan đến Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang nhân học, văn hóa, xã hội với khả tư duy: tổng hợp khái quát; phân tích, so sánh phản biện Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B1.2, tin học văn phòng,… 11.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành: Cử nhân Nhân học đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: Kỹ vận dụng kiến thức học vào phân tích, xử lý dự báo kiện liên quan đến xã hội tộc người, đưa giải pháp nhằm phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tôc người Việt Nam Nam Bộ; Kỹ quản lý nhằm giải vấn đề liên quan đến đời sống văn hoá tộc người, tư vấn cho việc hoạch định sách Nhà nước; Kỹ làm việc: có khả giải công việc độc lập; Kỹ xử lý tình huống: giải vấn đề nhanh chóng, hiệu cẩn trọng; Kỹ hợp tác: biết phối hợp nhiều quan ban ngành để giải kiện liên quan đến đời sống tộc người 11.3 Vị trí làm việc Cơ hội học lên trình độ cao hơn: 11.3.1 Vị trí làm việc: Cử nhân Nhân học làm việc lĩnh vực vị trí sau đây: (1) Các quan trung ương địa phương hoạt động trị, văn hố – xã hội; tổ chức phi phủ, hiệp hội ; (2) Giảng dạy trường đại học, cao đẳng, trung học, v.v.; (3) Làm công tác nghiên cứu viện, trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn; (5) Các quan truyền thơng 11.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Nhân học có hội tiếp tục đào tạo bậc cao (thạc sĩ, tiến sĩ) sở đào tạo nước thuộc chuyên ngành Nhân học, Lịch sử,… ngành gần khác 12 NGÀNH TRIẾT HỌC - CHUYÊN NGÀNH TRIẾT HỌC 12.1 Trình độ kiến thức Cử nhân Triết học, chuyên ngành Triết học trang bị có hệ thống kiến thức sau: Kiến thức tổng quát: kiến thức thuộc khối ngành khoa học nhân văn; Khối kiến thức chuyên sâu lĩnh vực triết học như: tư tưởng, học thuyết triết học Việt Nam giới giai đoạn phát triển; vai trò triết học đời sống xã hội, đặc biệt vai trò chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh; mối quan hệ triết học với ngành khoa học khác tự nhiên lẫn xã hội… Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B1.2 tin học văn phòng,… 12.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành Cử nhân Triết học, chuyên ngành Triết học đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: Khả vận dụng kiến thức học vào việc nghiên cứu, giải vấn đề nhận thức hoạt động thực tiễn; Khả tự học, tự nghiên cứu; biết phát giải quyế ấn đề thông thường thuộc chuyên ngành đào tạo; Kỹ làm công tác nghiên cứu thống kê, tổng hợp đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội ban ngành, địa phương…; Soạn thảo văn kiện, văn thuộc lĩnh vực 12.3.Vị trí làm việc Cơ hội học lên trình độ cao hơn: 12.3.1 Vị trí làm việc: Cử nhân Triết học, chuyên ngành Triết học làm tốt cơng việc lĩnh vực sau đây: (1) Nghiên cứu, giảng dạy viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn; (2) Giảng dạy mơn lý luận trị trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường trị…; (3) Giáo viên bậc trung học mơn giáo dục trị giáo dục công dân; (4) Làm việc quan Đảng Nhà nước như: Ban tuyên huấn, Ban dân vận; Ban Dân tộc, Ban tôn giáo, công tác Đảng quan, công tác niên v.v.; (5) phụ trách cơng tác văn hố - tư tưởng biên tập tai quan truyền thông, nhà xuất 12.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Triết học, chuyên ngành Triết học tiếp tục học cao học nghiên cứu sinh để nhận học vị cao thạc sĩ, tiến sĩ thuộc chuyên ngành Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang 10 37.3 Vị trí làm việc hội học lên trình độ cao hơn: 37.3.1 Vị trí làm việc: Sau tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Hướng dẫn du lịch làm việc lĩnh vực sau: (1) Hướng dẫn viên quốc tế, hướng dẫn viên nội địa hay thuyết minh viên khu du lịch, điểm du lịch; (2) Các dự án phát triển du lịch, doanh nghiệp du lịch; (3) Các quan, viện nghiên cứu phát triển quản lý du lịch; (4) Giảng dạy trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 37.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân chuyên ngành Hướng dẫn du lịch tiếp tục học sau đại học (bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ) chuyên ngành Du lịch ngành gần nước 38 NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH- CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ LỮ HÀNH 38.1 Trình độ kiến thức: Kiến thức đại cương lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn Kiến thức thuộc khối ngành khoa học xã hội hành vi gồm kiến thức văn hoá, lịch sử, địa lý, kinh tế Việt Nam nước phục vụ hoạt động du lịch Kiến thức chuyên ngành du lịch, tổ chức, quản lý, điều hành kinh doanh du lịch, tuyến điểm du lịch, sản phẩm chất lượng sản phẩm du lịch - lữ hành, tiếp thị quản trị kinh doanh lữ hành; ngoại ngữ chuyên ngành du lịch 38.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành: Kỹ làm việc cá nhân, kỹ làm việc nhóm hợp tác giải vấn đề; Kỹ giao tiếp tốt; Kỹ lĩnh vực hoạt động du lịch hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ lữ hành, thiết kế quản lý dự án du lịch; Kỹ quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành; Kỹ thiết kế, điều hành tiếp thị chương trình du lịch cho khách quốc tế khách nội địa 38.3 Vị trí làm việc hội học lên trình độ cao hơn: 38.3.1 Vị trí làm việc: Sau tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Quản trị lữ hành làm việc lĩnh vực vị trí sau: (1) Thiết kế phát triển sản phẩm lữ hành, điều hành tour (2) Hoạch định chiến lược marketing kinh doanh lữ hành công ty du lịch; (3) Quản lý dự án phát triển du lịch, doanh nghiệp du lịch; (4) Giảng dạy trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp (3) Làm việc quan, viện nghiên cứu phát triển quản lý du lịch; 38.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân chuyên ngành Quản trị lữ hành tiếp tục học sau đại học (bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ) chuyên ngành Du lịch ngành gần nước Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang 26 39 NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH - CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN-NHÀ HÀNG-RESORT 39.1 Trình độ kiến thức: Kiến thức đại cương lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn Kiến thức thuộc khối ngành khoa học xã hội hành vi; kiến thức văn hoá, lịch sử, địa lý, kinh tế Việt Nam nước phục vụ hoạt động du lịch Kiến thức chuyên ngành du lịch, tổ chức, quản lý, điều hành kinh doanh du lịch; lưu trú ẩm thực du lịch, tiếp thị quản trị kinh doanh sở lưu trú, tiếp thị quản trị kinh doanh nhà hàng; ngoại ngữ chuyên ngành du lịch 39.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành: Kỹ làm việc cá nhân, kỹ làm việc nhóm hợp tác giải vấn đề; Kỹ giao tiếp tốt; Kỹ lĩnh vực hoạt động du lịch hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ lữ hành, thiết kế quản lý dự án du lịch; Kỹ quản lý họat động kinh doanh khách sạn, nhà hàng; Nghiệp vụ phục vụ sở lưu trú, nhà hàng, bar, resort 39.3 Vị trí làm việc hội học lên trình độ cao hơn: 39.3.1 Vị trí làm việc: Sau tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Quản trị khách sạn - nhà hàng - resort làm việc lĩnh vực vị trí sau: (1) Điều hành hoạt động kinh doanh hay hoạch định chiến lược marketing kinh doanh khách sạn - nhà hàng – resort; (2) Quản lý phận lễ tân, buồng phòng, ẩm thực khách sạn & resort (3) Quản lý dự án phát triển du lịch, doanh nghiệp du lịch; (4) Giảng dạy trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp (5) Làm việc quan, viện nghiên cứu phát triển quản lý du lịch; 39.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân chuyên ngành Quản trị lữ hành tiếp tục học sau đại học (bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ) chuyên ngành Du lịch ngành gần nước 40 NGÀNH NHẬT BẢN HỌC 40.1 Trình độ kiến thức: Cử nhân Nhật Bản học trang bị có hệ thống kiến thức sau: - Kiến thức đại cương thuộc khối kiến thức khoa học nhân văn phương Đông, khoa học xã hội tạo sở để sinh viên học tập, nghiên cứu vấn đề chuyên môn sâu hơn; - Có tri thức đa dạng người, đất nước, lịch sử, kinh tế, trị, địa lý, sách đối ngoại Nhật Bản; - Có trình độ tiếng Nhật kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết 40.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/ Kỹ thực hành: Cử nhân Nhật Bản học đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: Vận dụng kiến thức cách linh động, sáng tạo; Quản lý chặt chẽ theo phong cách văn hoá quản lý người Nhật; Giao tiếp tốt phù hợp với văn hoá Nhật Bản; Bản lĩnh, động, tự tin sáng tạo; Có khả hội nhập thích nghi cách nhanh chóng; Có khả làm việc nhóm, hợp tác với đối tác ngồi nước; Có khả giao tiếp xã hội hiệu Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang 27 40.3 Vị trí làm việc Cơ hội học lên trình độ cao hơn: 40.3.1 Vị trí làm việc: Cử nhân Nhật Bản học làm việc lĩnh vực vị trí sau: (1) Làm việc quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, quan đại diện, văn phịng thương mại, tổ chức phủ phi phủ Nhật Bản, quan có sử dụng tiếng Nhật Việt Nam nước sở (với vị trí biên phiên dịch, trợ lý thư ký,….), quan thơng tấn, báo chí; (2) Giảng dạy, nghiên cứu Đất nước học, Nhật Bản học trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên cứu; (3) Hướng dẫn viên du lịch 40.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Nhật Bản học học tiếp chương trình sau đại học phù hợp Việt Nam Châu Á học, Văn hoá học, Lịch sử giới,… Ngồi ra, sinh viên học cao học nước với học bổng đa dạng phong phú 41 NGÀNH HÀN QUỐC HỌC 41.1 Trình độ kiến thức: Cử nhân Hàn Quốc học trang bị có hệ thống khối, phải nắm vững kiến thức sau: - Kiến thức đại cương thuộc khối kiến thức khoa học nhân văn phương Đông, khoa học xã hội tạo sở để sinh viên học tập, nghiên cứu vấn đề chuyên mơn sâu hơn; - Có tri thức đa dạng người, đất nước, lịch sử, kinh tế, trị, địa lý, sách đối ngoại Hàn Quốc; - Có trình độ tiếng Hàn kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết ngoại ngữ phụ tiếng Anh 41.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/ Kỹ thực hành: Cử nhân Hàn Quốc học đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: Vận dụng kiến thức cách linh động, sáng tạo; Quản lý chặt chẽ theo phong cách văn hoá quản lý người Hàn Quốc; Giao tiếp tốt phù hợp với văn hoá Hàn Quốc; Bản lĩnh, động, tự tin sáng tạo; Có khả hội nhập thích nghi cách nhanh chóng; Có khả làm việc nhóm, hợp tác với đối tác ngồi nước; Có khả giao tiếp xã hội hiệu 41.3 Vị trí làm việc Cơ hội học lên trình độ cao hơn: 41.3.1 Vị trí làm việc: Cử nhân Hàn Quốc học làm việc lĩnh vực vị trí sau: (1) Làm việc quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, quan đại diện, văn phịng thương mại, tổ chức phủ phi phủ Hàn Quốc, quan có sử dụng tiếng Hàn Việt Nam nước sở (với vị trí biên phiên dịch, trợ lý thư ký,….), quan thơng tấn, báo chí; (2) Giảng dạy, nghiên cứu Đất nước học, Hàn Quốc học, trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên cứu; (3) Hướng dẫn viên du lịch 41.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Hàn Quốc học có thể học tiếp chương trình sau đại học phù hợp Việt Nam Châu Á học, Văn hoá học, Lịch sử giới,… Ngồi ra, sinh viên học cao học nước với học bổng đa dạng phong phú 42 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (NGỮ VĂN ANH) - CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA - VĂN HỌC 42.1 Trình độ kiến thức Cử nhân Ngữ văn Anh, chuyên ngành Văn hoá – Văn học trang bị có hệ thống kiến thức sau: - Lịch sử phát triển văn học Anh qua giai đoạn, đặc biệt từ kỷ XVI-XXI; - Lịch sử phát triển văn học Mỹ qua giai đoạn, đặc biệt từ kỷ XIX-XXI; - Các trào lưu lớn văn học Anh, Mỹ; - Kiến thức thể loại văn học thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch…; - Về tác giả quan trọng văn học Anh, Mỹ; - Về văn hoá bao gồm vấn đề xã hội Anh Mỹ, lịch sử, hệ thống giáo dục, hệ thống trị, lối sống sắc dân tộc Anh Mỹ,… - Ngoại ngữ trình độ B1.2, tin học văn phòng,… Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang 28 42.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành Cử nhân Ngữ văn Anh, chuyên ngành Văn hoá – Văn học đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: Sử dụng kỹ tiếng Anh (nghe-nói-đọc-viết) trình độ nâng cao tương đương TOEFL 550-600 / iBT 100; Phát âm chuẩn; Cảm nhận, phê bình tác phẩm sở lý luận văn học hiểu biết giai đoạn lịch sử văn học Anh, Mỹ; Tìm hiểu, trình bày số tác giả, tác phẩm tiêu biểu cho trào lưu lớn văn học Anh, Mỹ; Phân tích biến cố, phong trào, nhóm cá nhân có ảnh hưởng đến việc hình thành phát triển lịch sử văn hoá – văn học Anh, Mỹ; Các kỹ “mềm” như: kỹ tổ chức, làm việc theo nhóm; kỹ thuyết trình; kỹ chọn lựa xử lý thông tin; kỹ truyền đạt, thuyết phục; kỹ phân tích, nhận xét, bình luận vấn đề xã hội nhiều góc nhìn khác nhau; kỹ giao tiếp đa văn hoá, 42.3 Vị trí việc làm Cơ hội học lên trình độ cao 42.3.1 Vị trí việc làm: Cử nhân Ngữ văn Anh, chuyên ngành Văn hoá – Văn học làm việc tại: (1) Các quan, đơn vị trị kinh tế có sử dụng tiếng Anh quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phịng, đại diện tổ chức, cơng ty nước ngồi cơng ty nước có sử dụng tiếng Anh, quan thông tấn, báo chí, đài phát thanh, truyền hình địa phương nước ngoài; (2) Các quan giáo dục, đơn vị nghiên cứu trường đại học, cao đẳng (giảng dạy chuyên ngành văn hoá-văn học Anh, Mỹ tiếng Anh tổng quát từ trình độ sơ cấp đến cao cấp), đơn vị hoạt động lĩnh vực giáo dục nước, viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn 42.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Ngữ văn Anh, chun ngành Văn hố – Văn học học sau đại học bậc thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Lý luận phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ngơn ngữ học, Văn hố học, Quan hệ quốc tế, Ngoại thương… 43 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH (NGỮ VĂN ANH) - CHUYÊN NGÀNH BIÊN PHIÊN DỊCH 43.1 Trình độ kiến thức: Cử nhân Ngữ văn Anh, chuyên ngành Biên phiên dịch trang bị có hệ thống kiến thức sau: - Lý thuyết dịch bao gồm phương pháp dịch kỹ thuật dịch bản; - Ngôn ngữ học (cả tiếng Việt tiếng Anh); - Cơ văn hoá, văn học Anh, Mỹ; - Tiếng Anh thuộc lĩnh vực văn hoá, xã hội, trị, thương mại,… - Ngoại ngữ trình độ B, tin học văn phòng,… 43.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành: Cử nhân Ngữ văn Anh, chuyên ngành Biên phiên dịch đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: Sử dụng kỹ tiếng Anh (nghe-nói-đọc-viết) trình độ nâng cao, tương đương TOEFL 550-600/TOEFL iBT 100; Phát âm chuẩn; Nắm vững ứng dụng nguyên tắc lý thuyết dịch vào thực tế biên phiên dịch tiếng Anh; Biên dịch văn thuộc thể loại khác văn học, học thuật, hành chính, kinh thương…; Dịch trực tiếp lĩnh vực giao tiếp, hội thảo khoa học, hội nghị trị, đàm phán thương mại,…; Các kỹ “mềm” như: kỹ tổ chức, làm việc theo nhóm; kỹ thuyết trình; kỹ lọc lựa xử lý thơng tin; kỹ truyền đạt, thuyết phục; kỹ phân tích, nhận xét, bình luận vấn đề xã hội nhiều góc nhìn khác nhau; kỹ giao tiếp đa văn hố, 43.3 Vị trí việc làm Cơ hội học lên trình độ cao hơn: 43.3.1 Vị trí việc làm: Cử nhân Ngữ văn Anh, chuyên ngành Biên phiên dịch làm việc quan: (1) Các quan, đơn vị trị kinh tế có sử dụng tiếng Anh nhà xuất bản, quan truyền thông nước nước nói tiếng Anh; quan ngoại giao; tổ chức quốc tế; cơng ty, văn phịng nước lĩnh vực du lịch, hướng dẫn viên quan, cơng ty, xí nghiệp nước có sử dụng tiếng Anh; (2) Các quan giáo dục, đơn vị nghiên cứu trường đại học, cao đẳng; đơn vị hoạt động lĩnh vực giáo dục nước nước sử dụng tiếng Anh… Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang 29 43.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Ngữ văn Anh, chuyên ngành Biên phiên dịch tiếp tục học sau đại học bậc thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Lý luận phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ học, Văn hố học, Văn học nước ngịai… 44 NGÀNH NGƠN NGỮ ANH (NGỮ VĂN ANH) - CHUYÊN NGÀNH NGỮ HỌC – GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 44.1 Trình độ kiến thức Cử nhân Ngữ văn Anh, chuyên ngành Ngữ học – Giảng dạy tiếng Anh trang bị có hệ thống kiến thức sau: - Kiến thức ngôn ngữ Anh bao gồm lĩnh vực ngữ âm học, từ vựng học, ngữ nghĩa học, cú pháp học,…; - Kiến thức chun sâu phân tích diễn ngơn, phong cách học,… tiếng Anh; - Kiến thức chuyên sâu trường phái ngôn ngữ học tiếng Anh; - Kiến thức chung văn học, văn hoá Anh, Mỹ, dịch thuật để sử dụng giảng dạy tiếng Anh; - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, từ phương pháp ngữ pháp truyền thống đến phương pháp giao tíếp; - Cách giảng dạy kỹ ngơn ngữ bao gồm nghe, nói, đọc, viết - Ngoại ngữ trình độ B, tin học văn phịng,… 44.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành: Cử nhân Ngữ văn Anh, chuyên ngành Ngữ học – Giảng dạy tiếng Anh đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: Sử dụng kỹ tiếng Anh (nghe-nói-đọc-viết) trình độ nâng cao, tương đương TOEFL 550-600 / TOEFL iBT 100; Phát âm chuẩn; Nắm vững đặc điểm ngôn ngữ tiếng Anh; Áp dụng lý thuyết ngôn ngữ học ứng dụng cơng việc giảng dạy kỹ ngôn ngữ; Dạy tiếng Anh tổng quát thuộc trình độ khác từ sơ cấp đến cao cấp; tiếng Anh chuyên ngành ESP (English for Specific Purposes); Dạy môn chuyên ngành lý thuyết ngôn ngữ học Anh cho trình độ cao đẳng đại học; Các kỹ “mềm” như: kỹ tổ chức, làm việc theo nhóm; kỹ thuyết trình; kỹ lọc lựa xử lý thông tin; kỹ truyền đạt, thuyết phục; kỹ phân tích, nhận xét, bình luận vấn đề xã hội nhiều góc nhìn khác nhau; kỹ giao tiếp đa văn hố, 44.3 Vị trí việc làm Cơ hội học lên trình độ cao hơn: 44.3.1 Vị trí việc làm: Cử nhân Ngữ văn Anh, chuyên ngành Ngữ học – Giảng dạy tiếng Anh làm việc quan: (1) Các quan, đơn vị trị kinh tế có sử dụng tiếng Anh nhà xuất bản, quan truyền thơng nước nước nói tiếng Anh, quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; cơng ty, văn phịng nước ngồi lĩnh vực du lịch, hướng dẫn viên quan, cơng ty, xí nghiệp nước có sử dụng tiếng Anh; (2) Làm việc quan nghiên cứu, đào tạo trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, trường tiểu học quốc tế; trung tâm ngoại ngữ; đơn vị hoạt động lĩnh vực giáo dục ngồi nước có sử dụng tiếng Anh; viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn 44.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Ngữ văn Anh, chuyên ngành Ngữ học – Giảng dạy tiếng Anh tiếp tục học sau đại học bậc thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành Lý luận phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ học, Giáo dục học, Văn hố học, Văn học nước ngồi… 45 NGÀNH NGƠN NGỮ ĐỨC (NGỮ VĂN ĐỨC) 45.1 Trình độ kiến thức: Cử nhân Ngữ văn Đức trang bị có hệ thống kiến thức sau: - Kiến thức giáo dục đại cương bậc đại học khối ngành khoa học nhân văn khoa học xã hội hành vi; Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang 30 - Kiến thức tiếng Đức giao tiếp bậc trung cấp (tương ứng với trình độ C1 theo Tiêu chuẩn đánh giá trình độ ngoại ngữ Cộng đồng chung châu Âu GER); - Kiến thức tảng ngơn ngữ Đức văn hóa nước nói tiếng Đức, cụ thể kiến thức ngôn ngữ học Đức, văn chương Đức, biên phiên dịch Đức-Việt/Việt-Đức, văn hóa - văn minh Đức-Áo-Thụy Sĩ; kiến thức chuyên ngữ tiếng Đức thông dụng lĩnh vực nghề nghiệp sau: kinh tế thương mại, du lịch, giáo dục - Kiến thức bổ trợ: Ngoại ngữ trình độ B, tin học văn phịng,… 45.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/ Kỹ thực hành: Cử nhân Ngữ văn Đức đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: Năng lực tư độc lập, tư phản biện; Năng lực nhận diện, phân tích, giải vấn đề cách khoa học; Năng lực thích ứng, hội nhập, thích nghi mơi trường văn hóa nước nói tiếng Đức; Năng lực nghiên cứu khoa học với đề tài thuộc phạm vi ngữ văn (ngôn ngữ, văn chương, văn hóa – văn minh); Khả tự học, tự nghiên cứu để phát triển khả cá nhân; Kỹ giao tiếp trực tiếp giao tiếp qua thư từ - văn tiếng Đức tình giao tiếp xã hội chun mơn thông thường lĩnh vực nghề nghiệp sau: kinh tế thương mại, du lịch, giáo dục Năng lực kỹ nghiệp vụ để làm việc trong lĩnh vực sau: kinh tế thương mại, dịch thuật, du lịch, giảng dạy tiếng Đức; Các kỹ “mềm” như: kỹ tổ chức, làm việc theo nhóm; kỹ thuyết trình; kỹ lọc lựa xử lý thông tin; kỹ truyền đạt, thuyết phục; kỹ phân tích, nhận xét, bình luận vấn đề xã hội nhiều góc nhìn khác nhau; kỹ giao tiếp đa văn hóa, 45.3 Vị trí việc làm Cơ hội học lên trình độ cao hơn: 45.3.1 Vị trí việc làm: Cử nhân Ngữ văn Đức làm việc lĩnh vực vị trí cơng tác sau: (1) Lĩnh vực kinh tế thương mại: thư ký; trợ lý ngôn ngữ; nhân viên văn phòng, phụ trách giao dịch thư tín, lễ tân; cho cơng ty, nhà máy, xí nghiệp Đức, Áo, Thụy sĩ cơng ty đa quốc gia, nhà nước, tư nhân có đối tác, khách hàng từ Đức, Áo, Thụy sĩ; (2) Lĩnh vực du lịch: hướng dẫn viên du lịch; nhân viên văn phòng du lịch phụ trách tổ chức, lên kế hoạch chương trình du lịch; nhân viên phụ trách lễ tân, phận chăm sóc khách hàng khách sạn, nhà hàng, có đối tượng khách hàng người Đức, Áo, Thụy Sĩ; (3) Lĩnh vực giáo dục: giảng dạy nghiên cứu tiếng Đức trường đại học, phổ thông, trung tâm ngoại ngữ, viện nghiên cứu …; Các lĩnh vực, vị trí cơng tác khác: biên phiên dịch; công tác quan ngoại giao, văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế cần nhân lực biết tiếng Đức; 45.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Ngữ văn Đức, chuyên ngành Ngữ văn Đức có hội học tiếp chương trình sau đại học ngành Ngữ văn Đức Giảng dạy tiếng Đức ngoại ngữ trường đại học Đức, Áo, Thụy Sĩ,… Cũng theo học chương trình sau đại học ngành gần Văn học nước ngồi, Ngơn ngữ học, Lý luận ngơn ngữ, Ngơn ngữ học so sánh-đối chiếu, Giáo dục học, Việt Nam học, 46 NGÀNH NGÔN NGỮ NGA (NGỮ VĂN NGA) - CHUYÊN NGÀNH SONG NGỮ NGA ANH (CAO ĐẲNG) 46.1 Trình độ kiến thức: Sinh viên ngành Ngữ văn Nga, chuyên ngành Song ngữ Nga - Anh trang bị có hệ thống kiến thức sau: - Kiến thức tổng quát: Những kiến thức thuộc nhóm ngành khoa học xã hội hành vi, khoa học nhân văn; - Kiến thức bản, tảng: kiến thức ngôn ngữ học, văn hoá học, văn học,… Anh, Mỹ; - Kiến thức chuyên ngành bao gồm: Kiến thức tiếng Anh (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp); kiến thức kỹ lời nói tiếng Anh (nghe - nói - đọc - viết - dịch) 46.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành: Sinh viên hệ ngành Ngữ văn Nga, chuyên ngành Song ngữ Nga - Anh đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang 31 Sử dụng thành thạo tiếng Anh tình giao tiếp; Áp dụng kiến thức tiếng Anh công việc cụ thể; Tác phong làm việc khoa học, chặt chẽ 46.3 Vị trí việc làm Cơ hội học lên trình độ cao hơn: 46.3.1 Vị trí việc làm: Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngữ văn Nga, chuyên ngành Song ngữ Nga – Anh (cử nhân tiếng Nga - cao đẳng tiếng Anh) làm việc lĩnh vực sau đây: (1) Giảng dạy trường tiểu học, trung học, trung tâm ngoại ngữ; (2) Cơ quan, tổ chức đối ngọai, kinh tế, văn hố, quan truyền thơng có sử dụng tiếng Anh tiếng Nga; (3) Du lịch: Hướng dẫn viên du lịch, tổ chức, điều hành hoạt động du lịch, tiếp tân khách sạn, khu nghỉ mát, khu du lịch, 46.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành Ngữ văn Nga, chuyên ngành Song ngữ Nga - Anh học tiếp chương trình liên thơng để đạt trình độ đại học 47 NGÀNH NGƠN NGỮ PHÁP (NGỮ VĂN PHÁP) 47.1 Trình độ kiến thức: Cử nhân Ngữ văn Pháp trang bị có hệ thống kiến thức sau: - Kiến thức tổng quát: kiến thức khối ngành khoa học nhân văn khoa học xã hội hành vi; - Kiến thức bản: kiến thức ngôn ngữ học, lý thuyết dịch, văn học Pháp; - Kiến thức chuyên sâu: kiến thức văn học Pháp: tiểu thuyết, kịch nghệ, thơ ca Pháp từ kỷ 16 đến kỷ 20, hệ thống tư tưởng lớn văn học Pháp qua kỷ; kiến thức văn hoá văn minh Pháp: lịch sử Pháp, dịng tư tưởng Pháp, tình hình kinh tế trị nước Pháp tại; kiến thức ngôn ngữ học: ngữ âm học, từ vựng học, cú pháp học, phong cách học tiếng Pháp; lý thuyết thực hành dịch - Kiến thức bổ trợ: ngoại ngữ trình độ B1.2, tin học văn phịng,… 47.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành: Cử nhân Ngữ văn Pháp đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: Biết ứng xử tình tiếng Pháp Biết vận dụng kiến thức văn học Pháp cơng việc thích hợp; Có khả hồ nhập, làm việc theo nhóm, đảm nhận trách nhiệm giao, tự đánh giá chất lượng công việc thực hiện; Làm việc có kế hoạch, có phương pháp khoa học; Xác định yêu cầu công việc khả thân để tiếp tục học sau đại học, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ 47.3 Vị trí việc làm Cơ hội học lên trình độ cao hơn: 47.3.1 Vị trí việc làm: Cử nhân Ngữ văn Pháp làm tốt công việc thuộc lĩnh vực sau đây: (1) Đối ngoại: quan ngoại giao Sở Ngoại vụ, Tổng lãnh quán, văn phòng ngoại giao; tổ chức quốc tế hay phi phủ có sử dụng tiếng Pháp AUF, DEP; tổ chức hữu nghị; (2) Kinh doanh: khách sạn, sở du lịch, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, nước ngồi, cơng ty dịch thuật, quan thơng tấn, báo chí; (3) Nghiên cứu, giảng dạy trường đại học, cao đẳng, trung học thổ thong, viện, trung tâm nghiên cứu, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tư vấn du học 47.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Ngữ văn Pháp theo học Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận phương pháp giảng dạy tiếng Pháp, Ngôn ngữ học,… sở đào tạo nước 48 NGƠN NGỮ TRUNG QUỐC ( 48.1 Trình độ : Cử nhân Ngữ văn Trung Quốc trang bị có hệ thống kiến thức sau: ọ , sở văn hoá Việ ọc…; Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM ) , Trang 32 , - Kiến thức bổ trợ: ngoại ngữ trình độ B, tin học văn phòng,… 48.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành: Cử nhân Ngữ văn Trung Quốc đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: – HSK; – – thương 48.3 Vị trí việc làm Cơ hội học lên trình độ cao hơn: 48.3.1 Vị trí việc làm: Cử nhân Ngữ văn Trung Quố – ; (3 dụng tiếng Trung 48.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Ngữ văn Trung Quốc có ộc chuyên ngành Lý luận phương pháp giảng dạy tiếng Trung Quốc, Ngơn ngữ học, Văn hố họ 49 NGÀNH QUAN HỆ QUỐC 49.1 Trình độ kiến thức: Cử nhân Quan hệ quốc tế trang bị có hệ thống kiến thức sau: - Nắm chất tầm quan trọng quan hệ quốc tế hoạt động toàn cầu - Vận dụng khái niệm, lý thuyết phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế để phân tích tư tưởng, thực tiễn vấn đề trị-kinh tế trường quốc tế - Trình bày kiến thức hiểu biết nguồn gốc tiến hóa hệ thống trị tồn cầu, bao gồm thay đổi diễn - Đánh giá cách giải thích khác kiện vấn đề trị giới 49.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành: Cử nhân Quan hệ quốc tế đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: - Năng lực nhận thức, tƣ duy: Tập hợp, hệ thống vận dụng chứng cứ, liệu, thông tin từ nhiều nguồn thông tin thứ cấp sơ cấp; Nhận dạng, điều tra, phân tích, hình thành đưa giải pháp cho vấn đề; Xây dựng lập luận hợp lý, tổng hợp thơng tin có liên quan đưa nhận xét mang tính phản biện đa chiều; Thể khả tự học, tìm kiếm, đồng thời vận dụng thơng tin phản hồi mang tính xây dựng; Có khả tự học tốt; Nhận thức tầm quan trọng việc trích dẫn nguồn xác yêu cầu mặt đạo đức nghiên cứu Điều địi hỏi việc vận dụng thơng tin phương tiện cơng nghệ thơng tin cách tích cực hiệu - Kỹ thực hành: Sử dụng tiếng Anh thục (TOEFL iBT 80,IELTS 6.0, TOEIC: 650(R&L)-160(Speaking)-170(Writing), VNU-EPT 10 (B2.2); Khả viết thuyết trình cách hiệu thành thạo; Sử dụng thục phương tiện công nghệ thông tin truyền thông cho cơng việc; Làm việc độc lập, có khả lãnh đạo, lên kế hoạch quản lý thời gian hiệu nhằm trở thành người chủ động độc lập; Giao tiếp cách hiệu quả, hợp tác tốt với người để đạt mục đích chung thơng qua làm việc nhóm 49.3 Vị trí làm việc Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang 33 49.3.1 Vị trí làm việc: Cử nhân Quan hệ quốc tế làm việc lĩnh vực, vị trí, cơng việc sau: Các vụ, đơn vị phụ trách hoạt động kinh tế đối ngoại Bộ Ngoại giao, Bộ Cơng thương; ngân hàng, chứng khốn; cơng ty tài chính; Quỹ đầu tư; tổ chức quốc tế, ; Nghiên cứu – giảng dạy trường đại học, cao đẳng, viện, trung tâm nghiên cứu 49.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Quan hệ quốc tế tiếp tục học sau đại học (bậc thạc sĩ, tiến sĩ) thuộc chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Quốc tế học, Kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh, Chính trị quốc tế, Quản trị cộng đồng, Xung đột học, … 50 NGÀNH NGÔN NGỮ TÂY BAN NHA (NGỮ VĂN TÂY BAN NHA) 52.1 Trình độ kiến thức: Cử nhân Ngữ văn Tây Ban Nha trang bị có hệ thống khối kiến thức sau: - Kiến thức tổng quát: kiến thức khối ngành khoa học nhân văn khoa học xã hội hành vi; - Kiến thức bản: kiến thức ngôn ngữ học, lý thuyết dịch, văn học Tây Ban Nha; - Kiến thức chuyên sâu: kiến thức ngôn ngữ học: ngữ âm học, từ vựng học, cú pháp học, phong cách học tiếng Tây Ban Nha; lý thuyết thực hành dịch; văn học Tây Ban Nha: tiểu thuyết, kịch nghệ, thơ ca Tây Ban Nha; - Kiến thức bổ trợ: ngoại ngữ trình độ B1.2, tin họcvăn phịng,… 52.2 Năng lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành: Cử nhân Ngữ văn Tây Ban Nha đào tạo theo hướng chuyên nghiệp hoá với kỹ thực hành để đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, bao gồm: Có khả nói lưu lốt đề tài thường ngày xã hội tiếng Tây Ban Nha; Có kiến thức khái qt văn chương, văn hố, văn minh Tây Ban Nha châu Mỹ La tinh; Có khả hồ nhập, giao tiếp tốt, làm việc theo nhóm, đảm nhận trách nhiệm giao, tự đánh giá chất lượng công việc thực hiện; Làm việc có kế hoạch, có phương pháp; Xác định yêu cầu công việc khả thân để tiếp tục học sau đạihọc, tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệpvụ 52.3 Vị trí việc làm Cơ hội học lên trình độ cao hơn: 52.3.1 Vị trí việc làm: Cử nhân Ngữ văn Tây Ban Nha làm tốt cơng việc thuộc lĩnh vực vàvị trí sau đây: (1) Biên phiên dịch tiếng Tây Ban Nha; (2) Hướng dẫn viên du lịch; (3) cơng tác văn phịng tổ chức phát triển quốc tế, tổ chức phi phủ quốc tế phi phủ địa phương có giao dịch với đối tác công ty Tây Ban Nha; (4) cơng ty nước, ngồi nước doanh nghiệp nhà nước tư nhân có giao dịch với đối tác công ty Tây Ban Nha; (5) Giảng dạy nghiên cứu trường đại học, cao đẳng, trung học, viện trung tâm nghiên cứu, trung tâm ngoại ngữ 52.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Ngữ văn Tây Ban Nha theo học Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận phương pháp giảng dạy tiếng Tây Ban Nha, Ngôn ngữ học,… sởđào tạo ngồi nước 51 NGÀNH NGƠN NGỮ ITALIA (NGỮ VĂN Ý) 51.1 Về trình độ kiến thức: Cử nhân Ngữ văn Ý cung cấp kiến thức chung khoa học nhân văn, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên,…và kiến thức chuyên sâu ngôn ngữ học văn học Ý, bao gồm: - Khối kiến thức đại cương: kiến thức khối ngành khoa học nhân văn khoa học xã hội hành vi; - Khối kiến thức sở nhóm ngành/ngành: Cung cấp kiến thức sở nhóm ngành giúp cho việc tiếp thu kiến thức chuyên nghiệp - Khối kiến thức chuyên nghiệp: Bao gồm nhóm kiến thức chính: Nhóm kiến thức ngơn ngữ Ý; Nhóm kiến thức văn học Ý; Nhóm kiến thức kinh tế, xã hội, trị, văn hố, truyền thông… Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang 34 nước Ý; Nhóm kiến thức bổ trợ nhằm tăng cường kỹ mềm kiến thức khoa học xã hội, nhân văn,… 51.2 Về lực nhận thức, tƣ duy/Kỹ thực hành - Năng lực nhận thức, tư duy: Có kiến thức tảng nhóm ngành khoa học nhân văn, khoa học xã hội,…; Nắm vững đặc điểm ngôn ngữ tiếng Ý; phát âm tiếng Ý chuẩn; kỹ biên – phiên dịch Việt – Ý, Ý Việt; biết ứng xử tình tiếng Ý; Nắm đặc trưng văn học Ý từ cổ đại đến đại, văn học dân gian Ý, tác gia, trào lưu văn học lớn, thành tựu bật văn học Ý, vị trí văn học Ý châu Âu giới; Nắm đặc trưng văn hoá Ý, kinh tế, xã hội,… nước Ý; biết vận dụng kiến thức nước Ý cơng việc thích hợp - Kỹ thực hành: Khả nghiên cứu vấn đề liên quan đến tiếng Ý, văn học Ý,…; Kỹ phân tích, đánh giá kiện gắn với chuyên mơn; Kỹ giao tiếp kỹ trình bày/thuyết trình trước đám đơng; Có khả làm việc theo nhóm; Khả tổ chức cơng việc; 51.3 Về vị trí việc làm hội học lên trình độ cao 51.3.1 Vị trí làm việc: Cử nhân Ngữ văn Ý làm việc lĩnh vực vị trí sau: (1) Biên phiên dịch cơng tác quan ngoại giao; tổ chức quốc tế hay phi phủ, tổ chức hữu nghị có sử dụng tiếng Ý, cơng ty dịch thuật, quan thơng tấn, báo chí; (2) Cơng tác kinh doanh khách sạn, sở du lịch; (3) Nghiên cứu, giảng dạy trường đại học, cao đẳng, viện/trung tâm nghiên cứu, trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tư vấn du học 51.3.2 Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Cử nhân Ngữ văn Ý học lên trình độ cao (thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành phù hợp ngành gần Lý luận phương pháp giảng dạy tiếng Ý, Ngôn ngữ học, Văn học, sở đào tạo nước Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang 35 III CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƢỢNG CAO VỚI HỌC PHÍ TƢƠNG ỨNG BÁO CHÍ 1.1 Mục tiêu đào tạo Mục tiêu đào tạo đại học ngành Báo chí đào tạo cử nhân Báo chí có phẩm chất trị đạo đức; có kiến thức triết học, luật pháp, xã hội, văn hố; có trình độ lý thuyết kỹ tác nghiệp báo chí để làm phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên, chuyên viên cho quan báo chí, truyền thơng công ty, tổ chức thuộc lĩnh vực khác xã hội; có tác phong làm việc kỷ luật, khoa học; có tinh thần trách nhiệm sở nhận thức đầy đủ vai trò tác động xã hội truyền thơng đại chúng Chương trình đào tạo đại học ngành Báo chí cập nhật theo hướng ứng dụng, nhằm đào tạo nhà báo đa (multimedia journalist), có kiến thức kỹ nghiệp vụ bản, có hiểu biết pháp lý đạo đức để nhanh chóng thích nghi, làm việc loại hình báo chí Nhà báo đa có khả làm sản phẩm báo chí với nhiều thể loại, nhiều cách thể cho phương tiện truyền thơng khác nhau, có khả sử dụng kết hợp nhiều phương tiện truyền thông để sản xuất sản phẩm đa dạng, giàu thông tin, đáp ứng xu hội tụ tác nghiệp quan báo chí, xu hội tụ đa phương tiện nghề báo nhu cầu ngày cao công chúng 1.2 Chuẩn đầu 1.2.1 Về kiến thức Nắm vững có khả giải thích lý thuyết truyền thơng, lịch sử truyền thơng, lý luận loại hình thể loại báo chí, phương pháp nghiên cứu truyền thông nghiên cứu xã hội học truyền thơng Nắm vững có khả giải thích hướng dẫn nghiệp vụ báo in, phát thanh, truyền hình, báo trực tuyến Đạt trình độ tiếng Anh tương đương 5.5 TOEFL/IELS 1.2.2 Về kỹ - Có khả thực hành nghiệp vụ phóng viên như: săn tin, làm việc với nguồn tin, vấn, viết tin bài, theo dõi tường thuật chuyên ngành - Các khả thực hành kỹ thuật đa phương tiện báo chí ghi âm, chụp ảnh, quay phim, xử lý ảnh, xử lý âm thanh, dựng phim - Có khả thực hành số nghiệp vụ biên tập viên như: biên tập nội dung, biên tập logic, biên tập thảo, biên tập trình bày - Có khả tổ chức sản xuất tham gia vào khâu sản xuất sản phẩm nhật báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, báo trực tuyến, website thơng tin - Có kỹ giao tiếp, kỹ làm việc nhóm để tạo sản phẩm báo chí tích hợp (sản phẩm báo chí đa phương tiện) theo yêu cầu 1.2.3 Về thái độ Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang 36 Biết tôn trọng thực hành nghiêm túc quy định phát luật nghề báo, đạo đức nghề báo trách nhiệm xã hội nghề báo; biết tôn trọng thật Biết tôn trọng giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống đất nước, dân tộc Biết tôn trọng kỷ luật làm việc nghề báo có khả chịu áp lực làm việc theo thời hạn, chấp nhận thích nghi với lối sống thường xuyên di chuyển 1.3 Cơ hội nghề nghiệp Cử nhân Báo chí có hội làm việc nhiều quan báo chí báo in, đài phát thanh, đài truyền hình, báo trực tuyến, hãng thơng tấn, công ty truyền thông xuất bản, quảng cáo, quan hệ công chúng…, đơn vị, tổ chức thuộc lĩnh vực khác xã hội; tảng kiến thức kỹ tích lũy thích nghi với nhiều cơng việc, nhiều vị trí làm việc khác nhau: Các quan báo chí-truyền thơng: phóng viên, biên tập viên (sau thời gian làm phóng viên tích lũy nhiều kinh nghiệm làm báo), phát viên, người sản xuất chương trình, người dẫn chương trình, chun viên quan hệ cơng chúng, chuyên viên quảng cáo, cộng tác viên… Các công ty, tổ chức: phát ngôn viên, chuyên viên đối ngoại, chuyên viên quan hệ công chúng, chuyên viên quảng cáo, chuyên viên truyền thông… Các trường đại học viện nghiên cứu: cán giảng dạy, cán nghiên cứu QUAN HỆ QUỐC TẾ 2.1 Mục tiêu chung Chương trình đào tạo chất lượng cao (CTĐT CLC) dựa theo chương trình đào tạo chuẩn hành ngành Quan hệ Quốc tế (QHQT), cải tiến, nâng cao để áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến nhằm đạt hiệu tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ cao Chương trình dành cho sinh viên giỏi hệ quy, tự nguyện tham gia để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Chương trình đặt mục tiêu đạt chất lượng cao với chuẩn mực khu vực, khoảng cách lớn với chương trình đào tạo ngành nước tiên tiến giới Chương trình tiếp tục hồn thiện để mở rộng áp dụng chung cho hệ đào tạo quy thơng thường, tiến tới đạt mục tiêu chất lượng cao tất sinh viên ngành QHQT Chương trình đảm bảo cho sinh viên tốt nghiệ ếp làm việc môi trường quốc tế Sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm lĩnh vực đối ngoại Bộ, Ban, Ngành Trung ương địa phương, tổ chức quốc tế, tổ chức xã hội doanh nghiệp; làm công tác nghiên cứu giảng dạy quan hệ quốc tế Viện, Trung tâm nghiên cứu đào tạo 2.2 Chƣơng trình đào tạo: Theo chương trình đào tạo hệ Chính quy chuyên ngành sở tích hợp chương trình đào tạo trường tiên tiến giới 2.2.1 Về kiến thức Chương trình thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức hệ thống quan hệ quốc tế lĩnh vực trị-ngoại giao, kinh tế quốc tế luật quốc tế Đồng thời trang bị lượng kiến thức chuyên ngành cần thiết theo hướng chuyên sâu, tiếp cận với tri thức đại khu vực giới, bảo đảm hình thành phương pháp luận khoa học để thích nghi với thay đổi nhanh chóng mơi trường tồn cầu Sinh viên tốt nghiệp đạt kiến thức chun mơn giỏi có lực sáng tạo cao Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang 37 2.2.2 Về kỹ Trang bị cho sinh viên khả nhận thức giới quan, khả phân tích, tổng hợp vấn đề, tư lôgic, khả phản biện, khả dự báo tình vấn đề quốc tế, kỹ xử lý vấn đề thực tiễn quan hệ quốc tế kỹ cần thiết hoạt động nghề nghiệp Sinh viên trang bị kỹ thực hành hiệu thu thập, xử lý thơng tin, phân tích tình đánh giá vấn đề quốc tế, kỹ nghiệp vụ đối ngoại lễ tân, đàm phán Đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp có khả sử dụng thành thạo tiếng Anh công việc mơi trường làm việc quốc tế, có khả sử dụng thành thạo công cụ tin học phục vụ công tác chuyên môn 2.2.3 Về thái độ Sinh viên tốt nghiệp CTĐTCLC người có ý thức tuân thủ pháp luật, ý thức chia sẻ, ý thức phục vụ cộng đồng, có phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp tốt 2.2.4 Về lực Cử nhân chương trình chất lượng cao đào tạo để trở thành người lĩnh, tự tin, độc lập, có khả hội nhập, có ý thức tiên phong Đó người có khả làm việc độc lập (lập kế hoạch phát triển thân, lập kế hoạch làm việc, độc lập giải vấn đề, biết thiết lập nhóm), có khả làm việc nhóm tốt (liên kết nhóm, nhận biết giá trị thân, chia sẻ lợi ích, phân cơng cơng việc), có khả hùng biện (khả giao tiếp, kỹ thuyết trình, kỹ thuyết phục, kỹ đàm phán) khả ứng biến thích hợp với tình 2.2.5 Về hội nghề nghiệp Sinh viên tốt nghiệp có việc làm cơng việc đối ngoại quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, Bộ, ngành, sở đào tạo, quan nghiên cứu quốc tế Việt Nam nước tổ chức quốc tế, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Việt Nam có quan hệ với nước ngồi, cơng ty liên doanh, văn phịng đại diện nước ngồi cơng ty nước ngồi Việt Nam Nếu có điều kiện, sinh viên có khả lập nghiệp Cử nhân Quan hệ Quốc tế chất lượng cao có khả học tiếp tục lên bậc sau Đại học (bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ) thuộc chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, Quốc tế học, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Chính trị quốc tế, Châu Á học, Châu Âu học, Hoa Kỳ học, Lịch sử giới, Báo chí truyền thơng, Quản trị cộng đồng, Hịa bình học, Xung đột học… trường khu vực giới Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang 38 ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CÁC NĂM THEO NGÀNH VÀ KHỐI THI Tên ngành Mã ngành Khối thi Văn học, Ngơn ngữ học D220330 Báo chí - Truyền thơng D320101 Lịch sử D220310 Nhân học D310302 Triết học D220301 Địa lý học D310501 Xã hội học D310301 Thông tin học D320201 Giáo dục D140101 Lưu trữ Quản trị văn phịng D320303 Văn hóa học D220340 Cơng tác xã hội D760101 Tâm lý học D310401 Quản trị vùng đô thị (Đô thị học) D580105 Đông phương học Ngôn ngữ Anh (Ngữ văn Anh) D220213 D220201 Ngôn ngữ Nga (Song ngữ Nga – Anh) D220202 C D1 C D1 C D1 C D1 A A1 C D1 A A1 B C D1 A A1 C D1 A A1 C D1 C D1 C D1 C D1 C D1 B C D1 A A1 D1 D1 D1 D1 D2 Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM 2010 14 14 20 20 14 14 14 14 14.5 14 16.5 14 14 14.5 14 14 15 14 14.5 14 14 14 14.5 14 14 14 14 14 14 17.5 19 17.5 14.5 14 16 18 14 14.5 Điểm chuẩn 2011 2012 2013 15.5 20* 23.5* 15.5 20* 23.5* 19.5 21.5 22 19.5 21.5 21.5 14.5 19* 19* 14.5 14.5 14.5 14.5 15 15 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 15 15 15.5 15 15 14.5 14.5 14.5 15.5 14.5 16 14.5 14.5 15.5 15 20* 24* 15 15 15 14.5 14.5 17 14.5 17.5 15 15 19 15 14.5 18 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 15 15 14.5 14.5 14.5 14.5 15 15 14.5 14.5 14.5 14.5 15 15 14.5 14.5 14.5 15 15 15.5 15 14.5 15.5 14.5 16.5 16 14.5 15.5 16 18.5 19 21.5 18 19 21 18.5 19 21 14.5 14.5 18 14.5 18 14.5 16 19 16 16.5 19 17 28* 28* 15 19* 22.5* 15 23* 23* 2014 24* 22 22* 16 17.5 17 17 18 17.5 18 16 23* 16.5 18.5 17 17.5 16.5 17 16.5 16 16 17 18 17.5 20 17 17.5 16.5 18.5 29.5* 23.5* 25* Trang 39 Ngôn ngữ Pháp (Ngữ văn Pháp) D220203 Ngôn ngữ Trung Quốc (Ngữ văn Trung Quốc) D220204 Ngôn ngữ Đức (Ngữ văn Đức) D220205 Quan hệ quốc tế D310206 Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành (Du lịch) D340103 Nhật Bản học D220216 Hàn Quốc học D220217 Ngôn ngữ Tây Ban Nha (Ngữ văn Tây Ban Nha) D220206 Ngôn ngữ Italia (Ngữ văn Ý) D220208 D1 D3 D1 D4 D1 D5 D1 C D1 D1 D6 D1 D1 D3 D5 D1 D3 D5 14 14 14 14 14 14.5 19 19 18.5 16.5 17 16 14.5 19 15 15 15 15 15 15.5 19 16.5 16.5 18 15 17 15 19* 19* 19* 19* 19* 19* 21 20 20 18.5 18 18.5 19 19* 19* 23.5* 25* 23* 24* 23.5* 24* 24.5* 23.5* 24.5* 25* 23* 25.5* 21.5 21 19 21 19 21 21 21 20 19 19.5 20 23* 25.5* 23* 25* 20* 20* 22* Ghi chú: Điểm chuẩn có dấu (*) điểm nhân hệ số (môn Ngoại ngữ vào ngành: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Tây Ban Nha, Ngôn ngữ Italia; môn Ngữ văn vào ngành Văn học Ngôn ngữ học; môn Lịch sử vào ngành Lịch sử; môn Địa lý vào ngành Địa lý) Giới thiệu ngành đào tạo trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG-HCM Trang 40
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC(Trường Đại học KHXH&NV), CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC(Trường Đại học KHXH&NV)