THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

68 0 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:45

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ VÂN ANH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 834 04 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN DANH SƠN HÀ NỘI, năm 2018 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quận Ngũ Hành Sơn nằm phía Đơng Nam thành phố Đà Đẵng đánh giá quận có tiềm du lịch to lớn, thể qua điều kiện thuận lợi hệ thống sản phẩm du lịch phong phú di tích lịch sử cách mạng, di tích văn hóa, hệ thống chùa chiền điểm ba di sản văn hóa giới: Huế - Mỹ Sơn - Hội An Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn đề nghị công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, sản phẩm làm Làng nghề không sản phẩm đặt trưng quận Ngũ Hành Sơn mà quà tặng Việt Nam bạn bè quốc tế Đó chưa kể đến điều kiện tự nhiên quận Ngũ Hành Sơn sở hữu di sản thiên nhiên mà chẳng nơi có được: Khu danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn vĩ “núi long thành phố” bờ biển dài, nước xanh cát trắng đươc công nhận môt bãi biển đẹp hành tinh Điều đặc biệt quận Ngũ Hành Sơn nơi tổ chức lễ hội truyền thống như: Lễ hội Quán Âm 19/2 Âm Lịch, Lễ hội Thạch Nghệ Tổ Sư, Lễ hội Vu lang báo hiếu 15/7 Âm Lịch thi điêu khắc đá mỹ nghệ làng nghề (ba năm/một lần) Với nhiều tiềm lợi lớn vậy, nhiên nhũng năm qua ngành du lịch quận Ngũ Hành Sơn chưa phát triển mạnh mẽ, đơn điệu Trong Thành phố Đà Nẵng ngày thu hút đông du khách đến thăm quan, mua sắm, nghĩ dưỡng đô thu hút khách quận Ngũ Hành Sơn nhiều hạn chế, cần phải có cách nhìn nhận phát triển du lịch địa bàn quận Hiện ngành du lịch đánh giá phát triển bền vững quan tâm, hàng loạt sách ban hành lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường ký cam kết với quốc tế Để xây dựng quận Ngũ Hành Sơn trở thành khu thị phía Đơng Nam Thành phố đô thị du lịch, dịch vụ kiểu mẫu trung tâm dịch vụ nghỉ dưỡng, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, phát triển kinh tế tri thức công nghệ cao, phát huy mạnh phát triển Làng nghề đá mỹ nghệ truyền thống, Nghị Đại hội đại biểu Đảng quận Ngũ Hành Sơn lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định góp phần thành phố Đà Nẵng xây dựng thương hiệu “Thành phố đáng sống”, thành phố du lịch, thành phố thông minh Sự phát triển du lịch giúp diện mạo quận phát triển, chất lượng sống người dân nâng cao Tuy nhiên, việc thực sách để phát triển du lịch quận Ngũ Hành Sơn nhiều tồn thách thức lớn Xuất phát từ thực tiễn thiết thực tính cấp bách vấn đề, tơi chọn đề tài “Thực sách phát triển du lịch bền vững từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng” cho luận văn Tình hình nghiên cứu đề tài Hiện có nhiều nghiên cứu cơng bố sách báo, tạp chí, luận văn, đề tài khoa học phát triển sách phát triển du lịch bền vững, như: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ (2010) “Các giải pháp phát triển bền vững du lịch sinh thái Thừa Thiên Huế Thành phố Đà Nẵng” TS Nguyễn Thị Mỹ Thanh làm chủ nhiệm đề tài [26] Đề tài nhận diện tác động tiêu cực đến môi trường điểm du lịch sinh thái tác nhân gây địa bàn Nguyễn Đức Tuy (2014), “Giải pháp phát triển du lịch bền vững Tây Nguyên”, Luận án Tiến sĩ, Học viện khoa học xã hội [25] Luận án có số đóng góp mặt lý luận thực tiễn: Luận án đưa định nghĩa phát triển du lịch bền vững, trụ cột kinh tế, trị, xã hội mơi trường Nhận định mức độ phát triển du lịch bền vững vùng Tây Nguyên; đề xuất giải pháp nhằm phát triển vùng du lịch Tây Nguyên theo hướng bền vững, đề xuất chế sách đặc thù để du lịch bền vững Tây Nguyên phát triền mạnh Ở Thành phố Đà Nẵng, có số cơng trình nghiên cứu phát triển du lịch, : Hồ Kỳ Minh (2011), “Phát triển bền vững ngành du lịch địa bàn thành phố Đà Nẵng”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp [23] Đề tài tập trung vào nội dung : phát triển du lịch theo hướng bền vững ; đánh giá tiềm thực trạng phát triển du lịch Đà Nẵng năm qua ; phân tích cạnh trang du lịch Đà Nẵng bối cảnh cạnh tranh hội nhập quốc tế ; Phân tích dự báo nguồn khách du lịch đến Đà Nẵng ; xác lập quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển du lịch theo hướng bền vững ; Xây dựng mơ hình phát triển du lịch bền vững thành phố Đà Nẵng ; Đề xuất nhóm giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 kinh tế, văn hóa-xã hội tài ngun-mơi trường, kiến nghị quan quản lý nhà nước Nguyễn Xuân Vinh (2010) “Xây dựng chiến lược thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng” ; Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng Nguyễn Thị Thu Hiệp (2012) “Phát triển loại hình du lịch sinh thái khu du lịch bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng” ; luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng Nguyễn Thị Ái Vân (2015) “Phát triển bền vững thương hiệu du lịch Đà Nẵng” ; tạp chí phát triển kinh tế-xã hội Đà Nẵng, số 63/2015 Tuy có nhiều nghiên cứu với nhiều góc độ khác nhau, nhiều tác giả quan nghiên cứu nay, chưa có đề tài nghiên cứu thực sách phát triển du lịch bền vững địa bàn quận Ngũ Hành Sơn Mục đích nhiệm vụ luận văn + Mục đích: Trên sở lý luận thực tiễn phát triển du lịch, luận văn đánh giá, phân tích thực trạng phát triển du lịch bền vững địa bàn Quận Ngũ Hành Sơn Trong đó, nêu bật nguyên nhân mặt tích cực hạn chế, yếu nó; từ đề xuất phương hướng phát triển, giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch giai đoạn từ đến năm 2020 + Để thực mục đích đó, u cầu luận văn là: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận thực sách phát triển du lịch bền vững - Phân tích thực trạng thực sách phát triển du lịch bền vững địa bàn quận Ngũ Hành Sơn - Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch bền vững địa bàn quận Ngũ Hành Sơn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu thực sách phát triển du lịch bền vững cấp địa phương (quận) 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng - Về thời gian: từ năm 2011 đến 2017 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn vận dụng cách tiếp cận nghiên cứu sách cơng, ý nhiều đến tiếp cận thực sách có tham dự, tham gia chủ thể sách 5.2 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu sách cơng kết hợp nghiên cứu lý thuyết thực tế - Phương pháp thu thập thông tin: Là thu thập thông tin từ tài liệu tổ chức học giả ngồi nước có liên qua; phân tích, tổng hợp, thu thập văn kiện, tài liệu, nghị quyết, định Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương địa phương; cơng trình nghiên cứu, báo cáo, tài liệu thống kê ban ngnhf đoàn thể liên quan trực tiếp gián tiếp đến sách phát triển du lịch bền vững nước ta nói chung quận Ngũ Hành Sơn nói riêng - Phương pháp khảo sát thực địa: Nhằm quan sát thu thập thông tin các địa phương sách phát triển du lịch bền vững, gồm theo dõi điểm kết hợp với gặp gỡ, trao đổi vấn nhanh, đánh giá nhanh thực tế - Phương pháp vấn sâu: Là dùng phổ biến nghiên cứu xã hội học, đối thoại trực tiếp với đối tượng nhằm thu thập thông tin kiểm tra giả định liên quan đến thực sách du lịch - Phương pháp thống kê: Là thu thập, tổng hợp, trình bày số liệu, tính tốn nhằm phục vụ cho q trình phân tích, dự đốn đề định Phương pháp sử dụng chủ yếu phục vụ cho nội dung thực trạng đánh giá thực trạng thực sách quận Ngũ Hành Sơn (chương 2) - Phương pháp phân tích sách: Là đánh giá tính tồn vẹn, thống nhất, khả thi hiệu sách nhằm điều chỉnh cho phù hợp với mục tiêu thực tế Phương pháp sử dụng để phân tích vấn đề thực tế thực sách (chương 2) đề xuất giải pháp (chương 3) Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận - Đề tài có ý nghĩa mặt lý luận, người học nghiên cứu vận dụng kiến thức thực sách công vào thực tiễn phát triển du lịch theo hướng bền vững địa bàn cụ thể 6.2 Ý nghĩa thực tiễn - Luận văn cung cấp thực tiễn làm sáng tỏ sở lý luận thực sách cơng từ thực tiễn phát triển du lịch bền vững địa bàn cụ thể (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) sở đề xuất giải pháp tăng cường thực chinh sách phát triển du lịch bền vững Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liêu tham khảo, nội dung luận văn chia thành chương: - Chương 1: Một số sở lý luận kinh nghiệm thực tiễn thực sách phát triển du lịch bền vững - Chương 2: Thực trạng thực sách phát triển du lịch bền vững quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng - Chương 3: Các giải pháp tăng cường thực sách phát triển du lịch bền vững từ thực tiễn quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng CHƯƠNG MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁTTRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Chính sách sách cơng Chính sách thành tố, cơng cụ quản lý Chính sách cơng thành tố quản lý nhà nước, theo Vũ Cao Đàm (1996) hiểu “là tập hợp biện pháp thể chế hoá, mà chủ thể quyền lực, chủ thể quản lý đưa ra, tạo ưu đãi nhóm xã hội, kích thích vào động hoạt động họ, định hướng hoạt động họ nhằm thực mục tiêu ưu tiên chiến lược phát triển hệ thống xã hội” B Guy Peter (1990) cho rằng: “ Chính sách cơng hoạt động nhà nước có ảnh hưởng cách gián tiếp hay trực tiếp đến sống công dân” Theo PGS.TS Đỗ Phú Hải giáo trình Những vấn đề sách cơng, Học viện KHXH (2012) “chính sách cơng tập hợp định trị có liên quan Đảng Nhà nước nhằm lựa chọn mục tiêu cụ thể giải pháp thực giải vấn đề xã hội theo mục tiêu tổng thể xác định” [15] Chính sách cơng kết việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối Đảng cầm quyền thành định, tập hợp định trị với mục tiêu, giải pháp, cơng cụ nhằm giải vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ nhà nước, trì tồn phát triển nhà nước, phát triển kinh tế, xã hội phục vụ người dân Khái niệm sách cơng hiểu sách Nhà nước ban hành định nghĩa nước ta Điều 2, Nghị định Chính phủ số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật ban hành văn quy phạm pháp luật, theo sách cơng “định hướng, giải pháp Nhà nước để giải vấn đề thực tiễn nhằm đạt mục tiêu định” 1.1.2 Du lịch phát triển du lịch bền vững Ngày du lịch trở thành hình thức sinh hoạt phổ biến người Tuy nhiên, du lịch xét từ góc độ người du lịch thân người làm du lịch, cịn có khác quan niệm người nghiên cứu người hoạt động lĩnh vực Tại Hội nghị LHQ du lịch Rome-Italia (1963), chuyên gia đưa định nghĩa du lịch: Du lịch tổng hợp mối quan hệ, tượng hoạt động kinh tế bắt nguồn từ hành trình lưu trú cá nhân hay tập thể bên nơi thường xuyên họ hay ngồi nước họ với mục đích hịa bình Theo tổ chức du lịch giới (World Tourism Organization): Du lịch bao gồm tất hoạt động người du hành tạm trú với mục đích tham quan, khám phá tìm hiểu, trải nghiệm với mục đích nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn mục đích hành nghề mục đích khác thời gian lien tục không năm bên ngồi mơi trường sống định cư loại trừ du hành mà có mục đích kiếm tiền Theo Điều 3, Luật du lịch Việt Nam (2017): "Du lịch hoạt động có liên quan đến chuyến người nơi cư trú thường xuyên thời gian không 01 năm liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí…”[19] Như vậy, Du lịch hoạt động có nhiều đặc thù, nhiều thành phần tham gia, tạo thành tổng thể phức tạp Du lịch bền vững du lịch giảm thiểu chi phí nâng cao tối đa lợi ích du lịch giảm thiểu tác động đến môi trường thiên nhiên cộng đồng địa phương, không ảnh hưởng xấu đến nguồn sinh thái điểm du lịch Theo Mạng Lưới tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc (UNWTO) cho phát triển du lịch bền vững cần quan tâm đảm bảo mục tiêu sau: - Đảm bảo phát triển bền vững kinh tế: Tạo tăng trưởng, phát triển kinh tế ổn định lâu dài du lịch - Đảm bảo bền vững tài nguyên môi trường: Việc khai thác, sử dụng tài nguyên du lịch hợp lý cho phát triển đảm bảo lâu dài có tính kế thừa cho hệ sau Bên cạnh tác động q trình phát triển du lịch đến mơi trường tôn tạo bảo vệ tài nguyên môi trường cách ổn định - Đảm bảo bền vững xã hội: Theo phát triển du lịch có đóng góp cụ thể cho phát triển xã hội, đảm bảo công phát triển Luật Du lịch (2017) Việt Nam định nghĩa "Phát triển du lịch bền vững phát triển du lịch đáp ứng đồng thời yêu cầu kinh tế - xã hội môi trường, bảo đảm hài hịa lợi ích chủ thể tham gia hoạt động du lịch, không làm tổn hại đến khả đáp ứng nhu cầu du lịch tương lai" (Điều 3) [19] Để đảm bảo đạt phát triển du lịch bền vững cần thực nguyên tắc là: + Sử dụng nguồn tài nguyên cách bền vững + Hạn chế hết mức xả thải mơi trường nhằm hạn chế chi phí tơn tạo môi trường để ngày nâng cao chất lượng du lịch + Phát triển du lịch phải bảo tồn tính đa dạng mơi trường du lịch; quy hoạch chi tiết phát triển địa phương, vùng, miền, quốc gia + Phát triển du lịch tạo điều kiện cho kinh tế địa phương phát triển phải đảm bảo ảnh hưởng đến môi trường sống cộng đồng dân cư + Thường xuyên tham khảo ý kiến cộng đồng dân cư địa phương quan đảm bảo vấn đề hoạt động du lịch + Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu cho hoạt động du lịch, qua quảng báo du lịch địa phương đến với khách nước quốc tê, giới thiệu sản phẩm đặc trưng du lịch + Triển khai hoạt động nghiên cứu nhằm đưa giải pháp nhằm giải vấn đề đảm bảo lợi ích cho chủ thể liên quan Hiện nay, việc thực sách phát triển du lịch bền vững cịn mẻ nước ta Do cần sách phát triển du lịch bền vững phù hợp, phải lồng ghép nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức du khách người dân việc tham gia vào công phát triển du lịch bền vững Thông qua việc so sánh, danh mục yếu tố đánh giá phát triển bền vững không bền vững phát triển du lịch hình thành (Bảng 1.1) Bảng 1.1 So sánh phát triển du lịch bền vững phát triển du lịch không bền vững Các yếu tố đánh giá Tốc độ phát triển Du lịch bền vững Chậm Du lịch không bền vững Nhanh - Thực sách phát triển du lịch địa bàn quận Ngũ Hành Sơn sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với việc bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống; giữ gìn tài nguyên bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh, quốc phịng, bảo đảm an tồn xã hội - Phát triển du lịch văn hóa tâm linh biển với việc lấy du lịch văn hóa tâm linh làm trọng tâm để phát huy có hiệu tài nguyên du lịch quận, khẳng định phát triển bền vững thương hiệu “du lịch văn hóa tâm linh” - Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Thành phối với quan ban ngành quận, phường, tham gia tích cực, động, trách nhiệm tất thành phần kinh tế cộng đồng cho phát triển du lịch bền vững Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút sử dụng có hiệu nguồn lực cho đầu tư phát triển 3.2.2 Mục tiêu Đối với thành phố Đà Nẵng, Nghị Đại hội đại biểu Đảng thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định [2]: “Phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với tái cấu chuyển đối mơ hình tăng trưởng theo hướng tập trung nâng cao quy mô, chất lượng tăng trưởng, hiệu lực cạnh tranh kinh tế, xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm thương mại dịch vụ, du lịch chất lượng cao, thành phố kiện khu vực nước” Tại Đại hội đại biểu Đảng quận Ngũ Hành Sơn lần thứ V, nhiệm kỳ 20152020 xác định phấn đấu [3] “xây dựng quận Ngũ Hành Sơn trở thành quận đô thị du lịch, dịch vụ kiểu mẫu trung tâm dịch vụ nghỉ dưỡng, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, phát triển kinh tế tri thức công nghệ cao, phát huy mạnh phát triển Làng nghề đá mỹ nghệ truyền thống; có mơi trường tự nhiên mơi trường xã hội lành mạnh” Trên sở mục tiêu chung mục tiêu cụ thể thực sách phát triển du lịch bền vững quận Ngũ Hành Sơn giai đoạn 2018-2020 xác định sau: a Mục tiêu chung Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch biển, 52 du lịch văn hóa tâm linh Đầu tư sách phát triển du lịch có trọng tâm trọng điểm, xây dựng thương hiệu du lịch quận Ngũ Hành Sơn nơi nghỉ dưỡng, văn hóa tâm linh, điểm đến an toàn thân thiện Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo, có sức cạnh tranh cao quận Ngũ Hành Sơn b Mục tiêu cụ thể - Đến năm 2020, ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; có tính chun nghiệp, có sở hạ tầng tương đối đồng bộ; tăng cường quản bá thương hiệu để đưa Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước trở thành trọng điểm kinh tế du lịch quận, có thương hiệu đặc trưng quận Phát triển loại hình du lịch MICE thành sản phẩm đặc trưng quận Ngũ Hành Sơn - Hằng năm thu hút từ - triệu lượt khách du lịch.Trong đó, từ 1- 1,3 triệu lượt khách quốc tế từ – 1,7 triệu lượt khách du lịch nội địa; tổng thu từ du lịch địa bàn quận năm đạt 15.000 tỷ chiếm tỷ trọng 8% giá trị; năm giải tạo việc làm từ 2.700 – 2.900 việc làm - Phấn đấu đến năm 2025, du lịch thực ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển ngành, lĩnh vực khác, xứng đáng khu thị lớn, đại, cửa ngõ phía Đơng Nam Thành phố [2] 3.3 Các giải pháp tăng cường thực sách phát triển du lịch bền vững 3.3.1 Cụ thể hóa quy định sách phát triển du lịch bền vững phù hợp với điều kiện địa phương Xác định việc hồn thiện cụ thể hóa quy định sách phát triển du lịch bền vững địa bàn quận khâu quan trọng để thực tốt phát triển du lịch bền vững, quận cần tiếp tục phối hợp với Sở, ban ngành Thành phố tham mưu cho UBND Thành phố xây dựng ban hành kịp thời văn nhằm cụ thể hóa quy định sách phát triển du lịch cấp phù hợp với điều kiện thực tế địa phương Trên sở đó, định kỳ năm, xây dựng kế hoạch triển khai thực phát triển du lịch địa bàn quận; Thường xuyên phối hợp với quan chức đẩy mạnh việc triển khai 53 xây dựng dự án du lịch, dịch vụ, giải trí Chú trọng công tác đầu tư xây dựng, khai thác quản bá khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn có Đề án “Khai thác khách du lịch ban đêm Thủy Sơn” , tiếp tục nâng tầm Lễ hội Quán Thế Âm, Lễ hội Vu Lan năm,Lễ hội Cầu Ngư, Truyền thuyết danh thắng Ngũ Hành Sơn, Truyền thuyết miếu Ơng Chài, Hồn thành Cơng viên văn hóa - lịch sử Ngũ Hành Sơn; khơi thơng sơng Cổ cị phục vụ cho tuyến du lịch đường sông Kết nối với điểm du lịch địa bàn thành phố địa phương lân cận để thúc đẩy nhanh phát triển du lịch, dịch vụ quận Tham mưu cho UBND Thành phố hồn thiện sách khuyến khích du lịch thu hút đầu tư vào vùng trọng điểm du lịch giảm thuế sử dụng đất, hỗ trợ công tác giải tỏa dự án để đẩy nhanh tiến độ Đa dạng hóa loại hình, sản phẩm du lịch đặc trưng quận; hình thành tuyến phố chuyên doanh hàng điêu khắc đá mỹ nghệ, tuyến phố du lịch 24/7 An Thượng, tranh thủ khai thác lợi phát triển dự án đầu tư dịch vụ du lịch nghĩ dưỡng ven biển để phát triển lĩnh vực dịch vụ phụ trợ địa phương 3.2.2 Tăng cường cơng cụ thực sách phát triển du lịch bền vững - Trên sở tiêu chí đánh giá phát triển du lịch bền vững, quận tham mưu UBND Thành phố xây dựng hệ thống tiêu đánh giá cụ thể, với định lượng chi tiết ba nội dung kinh tế, xã hội, môi trường phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể địa phương Đây quan trọng để hoàn thiện quy hoạch xây dựng sách hợp lý, khả thi phát triển du lịch quận Ngũ Hành Sơn Rà sốt cách tổng thể mang tính hệ thống dự án quy hoạch du lịch hiệu lực, với Sở có liên quan Thành phố tiến hành sơ kết việc thực quy hoạch theo giai đoạn, phân tích, đánh giá cụ thể chất lượng, tính bền vững, tính đồng quy hoạch, sở có giải pháp cụ thể tham mưu UBND Thành phố tiếp tục thực điều chỉnh, bổ sung nội dung khơng cịn phù hợp, xây dựng quy hoạch cần thiết làm sở cho phát triển du lịch địa phương 54 Việc điều chỉnh, bổ sung xây dựng quy hoạch du lịch cần tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc, đáp ứng yêu cầu nội dung phát triển du lịch bền vững, tuân thủ quy định pháp luật quy hoạch quy trình xây dựng việc xác định nội dung cụ thể quy hoạch Trên sở việc phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Xây dựng Sở Tài nguyên Môi trường, … Thành phố xây dựng chủ trương, sách, văn quy phạm pháp luật phù hợp, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển du lịch Quận Ngũ Hành Sơn coi du lịch khâu đột phá phải tập trung cao độ điều kiện nguồn lực thực hiện, rà soát, nghiên cứu, phối hợp với quan có liên quan Thành phố tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh sách, quy định khơng cịn phù hợp, bổ sung sách quy định đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch bền vững Trong hướng trọng tâm vào việc điều chỉnh, xây dựng sách, văn quy phạm về: + Ưu đãi (về đất đai, vay vốn, thủ tục hành chính, miễn giảm số loại phí, lệ phí…) để khuyến khích, thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, đầu tư vào khu du lịch, phát triển nguồn nhân lực, xúc tiến, quảng bá du lịch + Quản lý, bảo vệ tài nguyên du lịch, phân cấp rõ chức năng, thẩm quyền trách nhiệm quản lý quan chức cá nhân liên quan, mức độ chịu trách nhiệm vi phạm + Nâng cao ý thức trách nhiệm sở kinh doanh du lịch, khách du lịch người dân địa phương, thu hút tham gia cộng đồng cho phát triển kinh tế du lịch, bảo vệ tài ngun, bảo tồn văn hố + Khuyến khích, hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên, lượng hoạt động du lịch UBND quận phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hội Doanh nghiệp quận tổ chức thực tốt công tác tuyên truyền pháp luật sách du lịch nhà nước, thành phố đến nhà đầu tư người dân địa bàn quận Thông qua Hội Doanh nghiệp quận tăng cường hỗ trợ thông tin du lịch cho nhà đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh du lịch địa bàn quận Thực tốt hoạt động quảng bá du lịch quận Ngũ Hành Sơn đến với 55 khách nước quốc tế Quản lý chặt chẽ việc cấp phép hoạt động sở kinh doanh du lịch, việc tổ chức tham gia hoạt động du lịch, kiện văn hoá, du lịch quận Phối hợp với Sở Thành phố tạo điều kiện thuận lợi môi trường đầu tư, hội tiếp cận nguồn lực, thủ tục hành cho nhà đầu tư, kinh doanh du lịch địa bàn Đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng thành phố tăng cường hoạt động tra, kiểm tra việc sử dụng, bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường du lịch; kiểm tra việc thực nội dung quy hoạch, cam kết tiến độ đầu tư, sử dụng đất, bảo vệ tài nguyên, môi trường việc thực quy định pháp luật khác nhà đầu tư Kiên xử lý dự án du lịch có vi phạm pháp luật sử dụng đất, tài nguyên du lịch, xây dựng không công năng, hoạt động kinh doanh, vi phạm quy định bảo vệ môi trường theo pháp luật 3.2.3 Nâng cao lực chủ thể phối hợp thực sách phát triển du lịch bền vững 3.2.3.1 Nâng cao lực quan quản lý nhà nước thực sách phát triển du lịch bền vững Rà sốt, kiện tồn đội ngũ cán phụ trách theo dõi du lịch quận đảm bảo đủ số lượng chất lượng Trong ý việc phân cơng trách nhiệm rõ ràng phận Bố trí đủ biên chế, tuyển dụng chuyên ngành cho công chức theo dõi mãng du lịch, yếu tố quan trọng để thực tốt công tác tham mưu cho việc phát triển du lịch địa bàn quận thời gian đến Từng bước nâng cao lực cho cán theo dõi, phụ trách lĩnh vực du lịch địa bàn quận ưu tiên nội dung: - Nghiên cứu, bố trí hợp lý định biên biên chế song song với việc bố trí biên chế trực dõi lĩnh vực du lịch địa bàn quận, tiếp tục thu hút sinh viên giỏi Trường Đại học theo chuyên ngành quản trị du lịch công tác quận theo theo Đề án thu hút nhân lực chất lượng cao tỉnh thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020 bố trí công tác phù hợp để phát huy lực cán 56 diện thu hút - Thường xuyên thực công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán theo dõi quản lý lĩnh vực du lịch địa bàn quận - Thực việc phân cấp, phân định trách nhiệm, giám sát trình thực nhiệm vụ cán theo dõi lĩnh vực du lịch; xây dựng quy chế phối hợp thực nhiệm vụ với Sở có liên quan Thành phố, đặc biệt Sở Văn hóa thể thao du lịch Thành phố, để thuận tiện việc kiểm tra lĩnh vực có liên quan đến du lịch địa bàn quận UBND phường cần thực tốt chức quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát dự án xây dựng khách sạn, nhà nghỉ, resort, hộ … chưa đảm bảo giấy tờ hợp lệ kịp thời báo cáo quận tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 3.2.3.2 Nâng cao lực tổ chức, cá nhân thực sách phát triển du lịch Đây giải pháp nhằm huy động mức cao tham gia tổ chức kinh tế, cá nhân cộng đồng vào thực sách phát triển du lịch bền vững cần có phối hợp chặt chẽ Sở Văn hóa, thể thao - du lịch, Sở Tài nguyên môi trường quan liên quan để giải vấn đề phát sinh trình xây dựng thực quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch bền vững, cần quy hoạch khu, điểm du lịch rõ ràng, hợp lý với điều kiện tự nhiên tiềm du lịch quận, ưu tiên dự án có kế hoạch bảo vệ môi trường tự nhiên Thực chế liên kết quận thành phố địa phương lân cận để thực quy hoạch, phát triển sản phẩm du lịch dựa lợi quận Tăng cường phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao du lịch quan có liên quan để quảng bá hình ảnh du lịch quận Ngũ Hành Sơn nước nước Tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh quận Ngũ Hành Sơn với ý nghĩa vùng đất có nhiều danh thắng tiếng, đặc biệt cụm di tích Ngũ Hành Sơn - cụm đá vôi gồm núi Thủy Sơn, Mộc Sơn, Thổ Sơn, Kim Sơn, Dương Âm Hỏa 57 Sơn Ngoài ra, nơi cịn có nhiều ngơi đình, chùa cổ hang động tuyệt đẹp tiếng không Đà Nẵng mà cịn nước để kích thích nhu cầu du lịch du khách đến thăm quan Tổ chức thường xuyên hoạt động tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức văn hóa phục vụ khách du lịch doanh nghiệp thông qua Hội Doanh nghiệp quận cộng đồng dân cư; phát động chiến dịch làm mơi trường, vệ sinh an tồn thực phẩm cho khách du lịch 3.2.4 Tăng cường nguồn lực cho thực sách phát triển du lịch bền vững 3.2.4.1 Thực sách phát triển hồn thiện sở hạ tầng Thuận lợi lớn quận Ngũ Hành Sơn có quy hoạch tổng thể chi tiết UBND thành phố quan tâm bước triển khai Diện tích đất phục vụ cho việc phát triển du lịch bố trí cụ thể, kế hoạch triển khai Cần triển khai nhanh dự án du lịch địa bàn quận nhằm đồng khu du lịch, cung cấp sở lưu trú chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu du khách Mở rộng, cải tạo hệ thống thoát nước xử lý chất thải, đặc biệt hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển, tuyệt đối tránh tình trạng đỗ nước thải chưa qua xử lý biển Cảnh quan thiên nhiên, khơng khí lành, lịng mến khách người dân Ngũ Hành Sơn điểm thu hút lớn khách du lịch Tuy nhiên cạnh tranh từ địa phương khu vực lân cận địi hỏi cần có đa dạng dịch vụ du lịch Phát triển du lịch sinh thái, môn thể thao biển, văn lịch văn hoá lựa chọn để phát triển Ngũ Hành Sơn Cạnh tranh du lịch đòi hỏi nhà doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch cần tạo tuyến du lịch hợp lý phù hợp với sở thích khách thay có lộ trình sẵn có Cần đầu tư vào việc xây dựng hệ thống hạ tầng thân thiệt với môi trường, không nên phát triển ạt Khuyến khích xây dựng hệ thống khách sạn mang sắc Việt Nam, kiến trúc Việt Nam Hướng đến du lịch xanh cho du khách 3.2.4.2 Thực sách đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực cho lĩnh vực du lịch, đề 58 nghị: Đẩy mạnh hợp tác phát triển nguồn nhân lực với tập đoàn lớn, đa quốc gia lĩnh vực du lịch, tiếp thu kinh nghiệm quản lý, điều hành tính chuyên nghiệp phục vụ khách du lịch Khai thác mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao sở đào tạo nghề địa bàn thành phố, đặc biệt lượng lao động đào tạo theo sách hỗ trợ gia đình chịu ảnh hưởng trình chỉnh trang đô thị lực lượng lao động chuyển đổi ngành nghề địa bàn quận Nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý nhà nước, quản lý dự án số ngành nghề khác ngành du lịch, theo sở xây dựng phương án đào tạo lại bồi dưỡng để đáp ứng với tình hình đến Cử cán tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước du lịch, thẩm định xếp hạng sở lưu trú, hướng dẫn viên du lịch, tổ chức kiện, tiếp thị du lịch, nghiệp vụ lữ hành, nghiệp vụ khách sạn mà thành phố tổ chức Phối hợp với trường đào tạo nghề thành phố mở lớp đào tạo quản lý cấp cao cho khách sạn, công ty lữ hành, công ty kiện du lịch; nghiệp vụ phục vụ hoạt động vui chơi giải trí biển, du lịch đường sông làng quê; phối hợp với sở đào tạo chuẩn hoá kiến thức kỹ bổ trợ nâng cao nghiệp vụ cho cán nhân viên làm việc Ban quản lý danh thắng Ngũ Hành Sơn cho nhân lực trực tiếp đơn vị kinh doanh du lịch Tận dụng nguồn đầu tư thành phố tập đoàn hoạt động ngành du lịch địa bàn Quận UBND quận cầu nối để tổ chức liên kết nhà trường với công ty du lịch, tạo khoá học thực tế, tổ chức thi, sân chơi cho đội ngũ nhân viên giáo viên du lịch, có giải thưởng để nâng cao tính hăng hái nhân viên cán quản lý Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, kiến thức văn hoá, xã hội, lịch sử Ngũ Hành Sơn cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, cán làm công tác quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch, đào tạo phát triển kỹ thành thạo nhiều ngoại ngữ khác tiếng Anh để phục vụ khách quốc tế Phối hợp quan liên quan thành phố tổ chức tập huấn văn hoá giao 59 tiếp cho đối tượng thường xuyên tiếp xúc khách du lịch đặc biệt khách quốc tế nhân viên bán hàng lưu niệm, bán vé tham quan, nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn, nâng cao kiến thức cho cán làm việc lĩnh vực dịch vụ du lịch vấn đề đảm bảo an tồn cho khách du lịch, đồng thời, cần phải có phối hợp liên ngành vấn đề bảo đảm an toàn cho khách du lịch 3.2.4.3 Tăng cường quảng bá, thông tin địa bàn du lịch Ngũ Hành Sơn Thông tin du lịch coi nguồn lực phát triển quan trọng, thời đại công nghệ thông tin 3.0 4.0 Tận dụng áp dụng tiến công nghệ 3.0 4.0 quản bá, thông tin du lịch địa bàn quận Ngũ Hành Sơn cần coi trọng Ngoài ra, để hoạt động du lịch địa bàn quận Ngũ Hành Sơn phát triển bền vững, với thành phố Đà Nẵng cần quan tâm tính minh bạch trách nhiệm máy hành chính, thiết chế pháp lý Sửa đổi, bổ sung ban hành thống quy chế quản lý khu du lịch quy hoạch để giúp cho việc triển khai đồng bộ, phát huy lực quản lý điều hành, khai thác hiệu khu du lịch văn hoá tâm linh Ngũ Hành Sơn 3.2.5 Các giải pháp khác 3.2.5.1 Đẩy mạnh bảo vệ tài nguyên môi trường thực sách phát triển du lịch bền vững Trên sở danh mục tài nguyên du lịch xác định, tiếp tục thường xuyên rà soát, đánh giá, kiểm kê thực trạng, xây dựng hệ thống sở liệu đầy đủ tài nguyên du lịch quận (bao gồm tài nguyên du lịch tự nhiên tài nguyên du lịch nhân văn) Xây dựng quy hoạch sử dụng, bảo vệ hệ thống tài nguyên địa bàn quận, cần đảm bảo đồng bộ, thống quan điểm sử dụng bảo vệ ngành, địa phương quản lý tập trung UBND quận tài ngun Khoanh định tài ngun có tính đa dạng cao khu vực cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái núi, di tích lịch sử văn hóa xếp hạng dễ bị tổn thương, ảnh hưởng tác động hoạt động du lịch hoạt động kinh tế khác khai thác khoáng sản, xây dựng Quản lý chặt chẽ 60 hoạt động du lịch hoạt động kinh tế xã hội khác có nguy gây ảnh hưởng đến tài nguyên du lịch Đảm bảo tuân thủ yêu cầu đặt việc sử dụng tài nguyên; kiểm tra, kiểm soát thường xuyên việc sử dụng tài nguyên, tránh sử dụng mức gây nguy cạn kiệt, suy giảm xuống cấp nghiêm trọng tài nguyên Đồng thời với việc sử dụng, phải thường xuyên theo dõi biến động tài nguyên để có giải pháp phối hợp kịp thời quan quản lý chuyên ngành du lịch với quan, ngành chức liên quan địa phương quận việc khắc phục cố, tình trạng suy thoái, xuống cấp tài nguyên du lịch Các khu vực tài nguyên quý hiếm, khu vực có nguy suy thối có khả chịu ảnh hưởng cao tác động xấu hoạt động khai thác người phải xác định, khoanh vùng kiểm sốt chặt chẽ để có biện pháp nghiêm ngặt giải pháp xử lý phù hợp nhằm bảo vệ tài ngun, mơi trường Khuyến khích doanh nghiệp, sở kinh doanh du lịch áp dụng cơng nghệ tiêu thụ lượng thân thiện với môi trường đầu tư hoạt động (như sử dụng giải pháp thiết kế phù hợp để tránh tiêu tốn lượng vận hành; sử dụng hệ thống pin mặt trời để cung cấp nước nóng…) Đối với tài nguyên du lịch nhân văn, cần nghiên cứu, xác định giới hạn áp lực hoạt động du lịch lên tài nguyên để có biện pháp trì áp lực cường độ sử dụng giới hạn an toàn cho tài nguyên Thực biện pháp cụ thể xây dựng quy chế quản lý khách du lịch, nội quy lễ hội, quy tắc ứng xử , tuyên truyền để du khách tơn trọng có thái độ ứng xử văn hoá với tài nguyên du lịch nhân văn (tơn trọng di sản, tơn trọng truyền thống văn hố, chuẩn mực văn hoá, đạo đức cộng đồng địa phương nơi có hoạt động du lịch); đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức giữ gìn giá trị văn hố truyền thống, mơi trường xã hội truyền thống cộng đồng tham gia hoạt động du lịch Thực nghiêm quy định khảo sát, đánh giá tác động môi trường đầu tư dự án du lịch Khuyến khích, tăng cường quảng bá cho loại hình du lịch thân thiện với mơi trường Hồn thiện hệ thống nội quy, quy chế, quy định bảo 61 vệ môi trường khu, điểm du lịch Tổ chức cho sở kinh doanh học tập ký cam kết thực quy chế Đôn đốc, giám sát thường xuyên sở thực đầy đủ quy định, quy chế bảo vệ môi trường hoạt động du lịch Quận cần tăng cường đầu tư cho lực lượng bảo vệ môi trường, vệ sinh khu vực du lịch Chú trọng xây dựng hạ tầng xử lý chất thải, nước thải khu, điểm du lịch, sở lưu trú ăn uống phục vụ du lịch Kiểm soát chặt chẽ tác động hoạt động kinh tế lĩnh vực khác (xây dựng, giao thông, công nghiệp, nông nghiệp) đến môi trường khu, điểm du lịch Kiểm tra thường xuyên hoạt động kinh doanh du lịch hoạt động kinh tế khác khu vực du lịch; xử lý nghiêm doanh nghiệp, sở gây ô nhiễm môi trường tham gia hoạt động du lịch thực hoạt động kinh tế khác gây ô nhiễm môi trường du lịch Lồng ghép nội dung giáo dục môi trường chương trình hệ thống cấp độ đào tạo du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục qua phương tiện thông tin đại chúng Tăng cường phối hợp ngành, cấp, đối tượng tham gia kinh doanh lịch, khách du lịch, cộng đồng dân cư nỗ lực chung để đảm bảo môi trường cho phát triển du lịch.Tiếp tục thực Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 Thủ tướng Chính phủ việc tăng cường cơng tác quản lý mơi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an tồn cho khách du lịch 3.2.5.2 Nâng cao nhận thức cho người dân tạo dựng môi trường văn minh thân thiện với khách du lịch Cộng đồng cư dân nhân tố để định vị thương hiệu cho du lịch địa phương Xây dựng hình ảnh người dân thân thiện, hiểu rõ vùng đất nơi phát triển du lịch, thạo việc tiêu chí mà quận Ngũ Hành Sơn hướng đến Để đạt điều đòi hỏi nỗ lực quyền địa phương đồng thuận từ phía người dân Những việc cần làm là: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục du lịch nhằm cao ý thức người dân khu vực khách đến tham quan Cần có thái độ văn minh cư xử với du khách Xây dựng chương trình hành động du lịch hướng đến giáo dục có 62 tham gia cộng đồng dân cư Cụ thể như: thiết kế tour du lịch sống làm việc với nghệ nhân làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, biển với ngư dân Hồ Hải, ngày nơng dân Hồ Q làm rau sạch… Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn văn minh thương mại, nâng cao khả giao tiếp tiếng anh hộ kinh doanh loại hình dịch vụ có tiếp xúc với du khách Thông qua việc tham gia vào hoạt động du lịch giúp cho người dân không khai thác bừa bãi nguồn tài nguyên phục vụ nhu cầu sống, tạo việc làm, tăng thu nhập mà trái lại họ góp phần vào phát triển du lịch bền vững Để bảo vệ mơi trường, góp phần cho phát triển du lịch bền vững, người dân địa phương 63 Tiểu kết Chương Chương 3, sở bối cảnh phát triển (trong nước, khu vực) tập trung đề xuất giải pháp để tăng cường thực sách phát triển du lịch bền vững, bao gồm giải pháp về: cụ thể hóa quy định sách phát triển du lịch bền vững phù hợp với điều kiện địa phương; tăng cương cơng cụ thực sách phát triển du lịch bền vững; nâng cao lực chủ thể phối hợp thực sách phát triển du lịch bền vững; tăng cường nguồn lực cho thực sách phát triển du lịch bền vững; số giải pháp hỗ trợ khác 64 KẾT LUẬN Cùng với nghiệp đổi đất nước năm qua, ngành Du lịch nước nói chung du lịch Đà Nẵng nói riêng có nhiều phát triển đạt nhiều kết đáng ghi nhận Những kết lượng khách, thu nhập, tăng tỷ trọng GDP giải việc làm khẳng định vai trò ngành Du lịch kinh tế nước ta Ngành Du lịch có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, trị, xã hội bảo vệ tài ngun mơi trường; du lịch góp phần vào chuyển dịch cấu kinh tế, mang lại nguồn thu ngân sách lớn cho Thành phố Đà Nẵng; thu hút vốn đầu tư xuất hàng hóa; tác động tích cực phát triển ngành kinh tế có liên quan góp phần thực sách xóa đói giảm nghèo, tạo nhiều việc làm có thu nhập thường xuyên cho người lao động, bảo tồn phát triển văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, cầu nối, giao lưu văn hóa vùng miền, du lịch góp phần quan trọng bảo tồn, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cộng đồng công tác giữ gìn bảo vệ tài ngun mơi trường Trên sở nghiên cứu lý luận thực sách cơng, sách phát triển du lịch bền vững thực tiễn thực sách phát triển du lịch bền vững quận Ngũ Hành Sơn, luận văn khái quát, phân tích, đánh giá phát triển du lịch quận Ngũ Hành Sơn thời gian qua từ góc nhìn thực sách, bao gồm từ xây dựng kế hoạch; phổ biến, tun truyền sách; phân cơng, phối hợp bên liên quan; trì thực sách; điều chỉnh sách; theo dõi, kiểm tra, đơn đốc thực sách; đánh giá, tổng kết sách Qua phân tích, đánh giá làm rõ mặt được, chưa nguyên nhân đề xuất giải pháp nhằm tăng cường thực cách hiệu sách phát triển du lịch bền vững quận Ngũ Hành Sơn thời gian tới./ 65 66
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỪ THỰC TIỄN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG