giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối lớp 6

24 7 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:45

Chủ điểm tháng 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Tiết 1 NGHE GIỚI THIỆU VỀ TRUYỀN THỐNG CỦA TRƯỜNG I. Mục tiêu : HS nắm được những truyền thống cơ bản của nhà trường và ý nghĩa của truyền thống đó. Học sinh xác định được nhiệm vụ của mình trong việc phát huy truyền thống nhà trường . HS xây dựng được kế hoạch học tập và hoạt động của cá nhân và lớp . HS yêu thích và có ý thức học tập tốt . HS hứng thú trong các môn học . Năm học: 2019 – 2020 Ngày soạn: /9/2019 Ngày dạy: ./9/2019 Chủ điểm tháng 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Tiết NGHE GIỚI THIỆU VỀ TRUYỀN THỐNG CỦA TRƯỜNG I Mục tiêu : - HS nắm truyền thống nhà trường ý nghĩa truyền thống - Học sinh xác định nhiệm vụ việc phát huy truyền thống nhà trường - HS xây dựng kế hoạch học tập hoạt động cá nhân lớp - HS u thích có ý thức học tập tốt - HS hứng thú môn học II Các kĩ sống giáo dục hoạt động - Kĩ lắng nghe, phản hồi tích cực giới thiệu báo cáo viên truyền thống nhà trường - Kĩ trình bày ý tưởng việc giữ gìn thực phát huy truỷền thống nhà trường III Các phương pháp kĩ thuật dạy học - Thảo luận, - Hỏi trả lời - Trình bày phút IV Tài liệu phương tiện - Cơ cấu tổ chức nhà trường , kết học tập rèn luyện HS - Một số câu hỏi thảo luận; HS sưu tầm truyền thống - Một số tiết mục văn nghệ V Tiến trình hoạt động Khám phá Giáo viên nêu lý sinh hoạt : HS vào lớp 6, có nhiều điểm khác biệt với cấp tiểu học Kết nối : HĐ1 Giới thiệu truyền thống nhà trường - GV giới thiệu cấu tổ chức trường - Tổng số lớp lớp - Số học sinh : 255 học sinh - Số GV: Phụ trách đội cô Hưng, BGH Thầy Hải , Cơ Tuyết HĐ2 HS trình bày kết sưu tầm thân Thực hành , luyện tập HĐ3 Thảo luận - HS thảo luận xung quanh vấn đề vừa trình bày để hiểu rõ truyền thống nhà trường + Em học tập ? Năm học: 2019 – 2020 + Suy nghĩ em hướng phấn đấu thân Vận dụng : HĐ4 Cam kết thi đua - GVCN tóm tắt ý kiến HS - GVCN yêu cầu thành viên lớp cam kết HS thi đua xây dựng lớp tốt HĐ5 Nhận xét hoạt động - GV giới thiệu số tiết mục văn nghệ ( tổ ) - GV nhận xét nhận thức HS truyền thống HS thảo luận nhiều - GVCN tuyên dương, góp ý với việc chuẩn bị tinh thần tham gia HS lớp VI Tư liệu - Bài hát có liên quan : lớp kết đoàn, em yêu trường em ************************************************* Tiết : TẬP CÁC BÀI HÁT THEO QUI ĐỊNH I Mục tiêu : - HS hiểu cần thiết phải thuộc nhớ hát quy định cho lứa tuổi HS THCS - HS biết cách học luyện tập hát quy định - HS hào hứng, phấn khởi có trách nhiệm học hát quy định II Các kĩ sống giáo dục hoạt động Không III Các phương pháp kĩ thuật dạy học Hoạt động nhóm, IV Tài liệu phương tiện Các hát theo quy định, V Tiến trình hoạt động Khám phá - GVCN dẫn dắt : Văn nghệ tạo hứng thú học tập … Việc cần thiết phải học hát Kết nối HĐ1: Giới thiệu hát theo quy định GV giới thiệu danh sách hát theo quy định cho HS Đội ca ( Phong Nhã) Bài ca học (Phan Trần Bảng) Đi học (Bùi Đình Thảo , Minh Trinh ) Lớp kết đoàn ( Mộng Lân ); … Thực hành luyện tập HĐ2: Tập hát - GV cho tổ văn nghệ hát thi số quy định Năm học: 2019 – 2020 - GV mời cá nhân HS ( nhóm ) trình bày hát học - Đội chưa thuộc cần giúp đỡ đội văn nghệ tập cho HS Vận động HĐ3 : - HS nêu cảm nhận hát hát theo qui định HĐ : - GV động viên HS tích cực học thuộc hát theo qui định VI Tư liệu Các hát theo quy định ( SGV HĐGNGLL ) Duyệt, ngày tháng năm 2019 Tổ trưởng Năm học: 2019 – 2020 Ngày soạn: /10/2019 Ngày dạy: / Chủ điểm tháng 10: CHĂM NGOAN HỌC GIỎI Tiết - NGHE GIỚI THIỆU THƯ BÁC HỒ /2019 I Mục tiêu : - HS hiểu quan tâm, chăm lo Bác thầy - trò nội dung ý nghĩa lời dạy Bác Hồ thư Bác gửi HS nhân ngày khai trường 9-1945 thư gửi ngành Giáo dục ngày 16 -10 – 1968 - HS có thái độ học tập đắn , tâm học tập tốt, rèn luyện tốt theo lời dạy Bác Hồ kính yêu II Các kĩ sống giáo dục hoạt động - Kĩ lắng nghe , phân hỏi tích cực giới thiệu thư Bác Hồ - Kĩ trình bày ý tưởng thực lời dạy Bác III Các phương pháp, kĩ thuật dạy học - Thảo luận - Tìm hiểu , xử lí thơng tin - Đặt câu hỏi, tích cực IV Tích hợp học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh - Tích hợp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tinh thần yêu nước, ý thức học tập rèn luyện để trở thành người công dân tốt IV Tài liệu phương tiện - Thư Bác Hồ gửi HS ngành giáo dục ( SGV) - Câu hỏi thảo luận - Một số tiết mục văn nghệ V Tiến hành hoạt động Khám phá HS hát tập thể : Bài ca học Kết nối HĐ : Nghe giới thiệu thư Bác Hồ Gửi HS gửi nghành giáo dục - GVCN giới thiệu thư ( sgk ) HĐ : Sinh hoạt văn nghệ - DCT giới thiệu tổ 1, tổ tiết mục văn nghệ - Cả lớp hát theo Thực hành , luyện tập HĐ3: Thảo luận : - DCT nêu số câu hỏi thảo luận nội dung ý nghĩa thư Bác + Bác khuyên HS phải làm ? + Những câu hỏi thư cần phải ý? Vì sao? + Suy nghĩ nhiệm vụ học tập - Các bạn tổ thảo luận nhóm, chia sẻ cặp đôi để trả lời câu hỏi Năm học: 2019 – 2020 Vận động - GV đề nghị HS cố gắng học tập, tu dưỡng đạo đức để thực tốt lời khuyên Bác Hồ - Tích hợp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tinh thần yêu nước, ý thức học tập rèn luyện để trở thành người công dân tốt VI Tư liệu - Thư Bác Hồ - Bài hát sử dụng hoạt động ************************************************** Tiết TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP Ở THCS I Mục tiêu cần đạt : - Giúp HS có kinh nghiệm học tập tốt - HS tự tin, chủ động học hỏi vận dụng kinh nghiệm tốt để đạt kết cao học tập - HS u thích mơn học, tự giác học tập II Các kĩ sống giáo dục hoạt động - Kĩ tự tin trao đổi kinh nghiệm thân với bạn lớp - Kĩ tự nhận thức đắn thân, đánh giá thân trao đổi kinh nghiệm - Kĩ trình bày suy nghĩ kinh nghiệm học tập III Các phương pháp, kĩ thuật dạy học - Thảo luận - Tranh luận - Hỏi trả lời IV Tài liệu phương tiện - Bản báo cáo kinh nghiệm học tập HS HS lớp trao đổi giáo viên - Báo cáo học tập kinh nghiệm học tập môn - Một số tiết mục văn nghệ V Tiến hành hoạt động Khám phá - Hát tập thể “Lớp kết đoàn “ Kết nối HĐ 1: Báo cáo kinh nghiệm học tập - HS báo cáo kinh nghiệm học tập thân ( tổ người ) HĐ 2: Trao đổi , thảo luận - Học sinh trao đổi thảo luận kinh nghiệm học tập vừa báo cáo - HS bổ sung thêm kinh nghiệm thân Thực hành, luyện tập Năm học: 2019 – 2020 HĐ 3: Báo cáo kinh nghiệm học tập môn HS tổ báo cáo kinh nghiệm học tập môn cụ thể HĐ : GVCN trao đổi để HS có kinh nghiệm học tập tốt THCS - GVCN tổng kết lại thảo luận, rút học cho HS Vận dụng - GVCN đề nghị HS vận dụng kinh nghiệm học tập việc học thân - Văn nghệ ( tiết mục tổ 3, tổ ) VI Tư liệu - Các báo cáo kinh nghiệm học tập thân - Một số tiết mục văn nghệ Duyệt, ngày tháng 10 năm 2018 PHT Ngày soạn: /11 /2018 Ngày dạy : /11 /2018 Chủ điểm tháng 11: TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO Năm học: 2019 – 2020 Tiết - LỄ ĐĂNG KÍ ‘ THÁNG HỌC TỐT – TUẦN HỌC TỐT’ I Yêu cầu giáo dục : - Giúp hs hiểu mục đích ý nghĩa nắm vững nội dung thi đua, tiêu thi đua tháng học tốt- tuần học tốt - Hiểu công lao thầy cô giáo trưởng thành HS nói riêng phát triển xã hôị nói chung - Biết ơn sâu sắc kính trọng thầy cô giáo - Biết ứng xử lễ phép, chăm ngoan, học giỏi để đền đáp công ơn thầy cô giáo II Các kĩ sồng giáo dục hoạt động - Kĩ tự tin giao ước thi đua học tốt - Kĩ lắng nghe, phản hồi tích cực giao ước thi đua - Kĩ đặt mục tiêu, lập kế hoạch thực tiêu thi đua chăm ngoan , học giỏi III Tài liệu phương tiện hoạt động - Bản đăng kí thi đua cá nhân tổ lớp , văn nghệ IV Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực : - Thảo luận - Biểu đạt sáng tạo V Tiến trình hoạt động Khám phá - Hát tập thể hát : Lớp đoàn kết Kết nối HĐ : - GVCN tuyên bố lí : - Giới thiệu công lao thầy cô giáo - Những kỉ niệm sâu sắc tình cảm thầy trò - Những hát, thơ, truyện, danh ngôn “ tôn sư trọng đạo “ HĐ : Chương trình hành động lớp Lớp trưởng trình bày chương trình hành động lớp để chào mừng ngày 20- 11 + Về thực nề nếp + Về đạo đức + Về học tập Thực hành luyện tập HĐ : Phát động thi đua - Lớp trưởng phát động thi đua - Lớp trưởng đề nghị cá nhân, tổ hưởng ứng thi đua HĐ : Thảo luận - Các cá nhân tổ thảo luận tiêu mà lớp trưởng đề - Điều chỉnh tiêu, biện pháp HĐ : Đăng kí thi đua - Một số cá nhân đọc đăng kí thi đua Năm học: 2019 – 2020 - Tổ đọc đăng kí thi đua tổ - GVCN nhận xét chương trình hành động lớp Vận dụng - GVCN đề nghị HS thực tốt chương trình hành động đề - Văn nghệ: + Lớp hát tập thể hát : Tới lớp tới trường + Các tổ trình bày văn nghệ VI Tư liệu - Các đăng kí thi đua cá nhân - Các tiết mục văn nghệ ******************************************************************** Tiết 6: TRAO ĐỔI TÂM TÌNH VÀ CA HÁT MỪNG NGÀY 20 - 11 I Mục tiêu : - HS hiểu ý nghĩa ngày 20 -11- ngày nhà giáo ViệtNam - HS hiểu công lao thầy cô giáo trưởng thành học sinh nói riêng phát triển xã hội nói chung - HS biết ơn sâu sắc kính trọng thầy giáo - HS biết ứng xử lễ phép, chăm ngoan , học giỏi để đền đáp công ơn thầy cô giáo II Các kĩ sống giáo dục hoạt động - Kĩ lắng nghe, phản hồi tích cực ý kiến bạn bè công ơn thầy cô giáo - Kĩ trình bày suy nghĩ tình cảm thầy trị - Kĩ ứng xử với thầy cô giáo III Các phương pháp, kĩ thuật dạy học - Thảoluận - Hỏi trả lời - Kể chuyện IV Tài liệu phương tiện - Các câu chuyện, hát, thơ tình cảm thầy trị - Các câu hỏi thảo luận V Tiến trình hoạt động Khám phá Hát tậpthể hát :Bụi phấn Kết nối HĐ : Tuyên bố lí - Lớp trưởng tun bố lí do: Trao đổi, tìm hiểu ca hát ngày 20 – 11 HĐ 2: Yêu cầu, thể lệ - Lớp trưởng yêu cầu thể lệ chơi : Năm học: 2019 – 2020 + Hái hoa, trao đổi, thảoluận câu hỏi + Bổ sung ,tranh luận Thực hành luyện tập HĐ : Các cá nhân, trao đổi, hái hoa dân chủ, thảo luận + Bạn hiểu ngày nhà giáo Việt Nam + Bạn kể kỉ niệm sâu sắc với thầy cô + Bạn đọc tặng thầy cô hát thơ HĐ : Trao đổi, thảoluận - Các cá nhân trao đổi, bổ sung HĐ : Chúc mừng thầy cô giáo - Các tổ, đại diện lớp chúc mừng thầy cô giáo - Nhắc nhở bạn thực hiên tốt việc học tập , thực nề nếp để đền đáp công ơn thầy cô Duyệt, ngày tháng 11 năm 2018 PHT Ngày soạn: /12 /2018 Ngày dạy : /12 /2018 THÁNG 12: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN TIẾT - HỘI VUI HỌC TẬP I Mục tiêu cần đạt : Năm học: 2019 – 2020 - HS ôn tập, củng cố, bổ sung mở rộng kiến thức học trao đổi kinh nghiệm học học tập, phương pháp học tập - Gây hứng thú học tập - Rèn luyện tác phong chững chạc, tư mạch lạc, sáng tạo, rèn luyện trí thơng minh II Các kĩ sống giáo dục hoạt động - Kĩ tự nhận thức khả thân để tham gia hội vui học tập - Kĩ tự tin, giao tiếp, ứng xử với người khác tham gia hội vui học tập III Các phương pháp, kĩ thuật dạy học - Động não - Trò chơi giáo dục - Bài tập tình - Biểu đạt sáng tạo IV Tài liệu phương tiện - Các câu hỏi môn học - Đáp án mơn học V Tiến hành hoạt động Khám phá - Hát tập thể đoạn : Đi học Kết nối HĐ 1: Tuyên bố lí - GVCN tuyên bố lí do: Củng cố, ơn tập, mở rộng kiến thức để phục vụ cho kì thi HK1 HĐ : Yêu cầu thể lệ - Lớp trưởng nêu yêu cầu thể lệ thi - Bổ sung, tranh luận Thực hành, luyện tập HĐ : Nghe đọc câu hỏi , trả lời câu hỏi - GVCN đọc câu hỏi thuộc môn học - HS xung phong trả lời câu hỏi - Các cá nhân khác bổ sung, nhận xét Vận dụng HĐ : GVCN yêu cầu học sinh học sinh nhớ vận dụng vào việc thi chất lượng - Hai tổ trình bày hai tiết mục văn nghệ VI Tư liệu: Cuốn kiểm tra đánh giá thường xuyên định kì môn học TIẾT : VUI VĂN NGHỆ I Mục tiêu : - Học sinh biết hiểu thêm hát anh đội truyền thống quê hương , đất nước Qua động viên phát huy phong trào văn nghệ lớp Năm học: 2019 – 2020 - Học sinh thêm tự hào yêu mến anh đội, tự hào truyền thống cách mạng dân tộc - Bồi dưỡng kĩ năng, phong cách thể tiết mục văn nghệ tính mạnh dạn II Các kĩ sống giáo dục hoạt động: không III Các phương pháp, kĩ thuật dạy học - Kể chuyện - Biểu đạt sáng tạo IV Tài liệu phương tiện - Các hát, thơ anh đội, cách mạng quê hương, đất nước V Tiến hành hoạt động Khám phá: Hát tập thể : “ Màu áo đội “ Kết nối HĐ : Tuyên bố lí - GVCN tuyên bố lí do: Hát mừng ngày 22-12 HĐ : Yêu cầu , thể lệ thi - GVCN nêu yêu cầu thể lệ thi + Các tổ hát hát đăng kí + Các tổ thi hát nối : Hát tiếp lời + Hát hát, câu hát có từ cho trớc: “anh đội" , “ đội “ Tổ sau không hát lại lời hát hát trước Nếu phạm quy bị loại Thực hành , luyện tập HĐ : Các tổ thi hát - Các tổ thi hát với - Các tổ đồng thời làm giám khảo Vận dụng HĐ : GVCN nói truyền thống cách mạng quê hương, đất nước - Nhấn mạnh, lịng tự hào, tình u anh đội cụ Hồ VI Tư liệu - Bài hát chủ đề anh đội - Mời đại biểu phát biểu ý kiến - Cảm ơn, chúc sức khoẻ thầy cô, đại biểu - Chúc sức khoẻ nhắc nhở bạn học tập Duyệt, ngày tháng 12 năm 2018 PHT Ngày soạn : /01/2020 Ngày dạy /.01/2020 THÁNG 1: MỪNG ĐẢNG , MỪNG XUÂN TIẾT 9: TRÌNH BÀY KẾT QUẢ SƯU TẦM CA DAO , TỤC NGỮ VÀ NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG Năm học: 2019 – 2020 I Mục tiêu : - Tự hào quê hương phong tục truyền thống tốt đẹp - Biết giữ gìn phát huy nét đẹp truyền thống quê hương II Các kĩ sống giáo dục hoạt động - Kĩ xác định, tìm kiếm, lựa chọn nét đẹp truyền thống ngày tết - Kĩ trình bày suy nghĩ nét đẹp truyền thống ngày tết, ngày xuân III Các phương pháp, kĩ thuật dạy học - Động não, kể chuyện, hỏi trả lời IV Tài liệu phương tiện - Ca dao, tục ngữ nét đẹp ngày xuân - Các hát ca ngợi quê hương, mùa xuân V Tiến hành hoạt động Khám phá Hát tập thể hát “ Như có Bác Hồ “ Kết nối HĐ1 Tuyên bố lí GVCN tuyên bố lí (sưu tầm ca dao, tục ngữ mùa xuân, nột đẹp quê hương) HĐ2 Trưng bày kết sưu tầm tổ : ca dao, tục ngữ, hát ca ngợi mùa xuân, quê hương Thực hành luyện tập HĐ3 Giới thiệu kết sưu tầm - Các tổ giớithiệu kết sưu tầm tổ + Số lượng + Nội dung + Minh hoạ số cụ thể - Các tổ ban giám khảo chấm điểm nhận xét kết sưu tầm tổ HĐ4 Văn nghệ tổ trình bày bốn tiết mục văn nghệ Vận dụng : HĐ5: GVCN lưu ý HS nét đẹp ngày xuân, phong tục tập quán địa phương Nhấn mạnh lịng tự hào, tình u giữ gìn nét đẹp truyền thống quê hương HĐ6: HS nêu cảm nghĩ VI Tư liệu - Ca dao, tục ngữ, Các hát chủ đề mùa xuân TIẾT 10: TÌM HIỂU GƯƠNG SÁNG ĐẢNG VIÊN Ở QUÊ HƯƠNG I Mục tiêu cần đạt : - HS tìm hiểu đời, phẩm chất thành tích Đảng viên ưu tú nghiệp cách mạng xây dựng bảo vệ quê hương Năm học: 2019 – 2020 - HS có lịng tự hào, cảm phục u mến Đảng viên ưu tú II Các kĩ giáo dục hoạt động Không III Tài liệu phương tiện - Các tư liệu truyền thống cách mạng, truyền thống xây dựng bảo vệ quê hương - Các câu hỏi thảo luận: Đảng viên hi sinh dũng cảm ? Bạn tập hợp gương Đảng viên ? IV Tiến hành hoạt động Khám phá : HS hát hát tập thể : “ Em mầm non Đảng “ Kết nối HĐ1: Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu - GVCN: Tuyên bố lí do, giao lưu học hỏi, gặp gỡ với Đảng viên HĐ2 : Nghe nói chuyện - GVCN mời Đảng viên ưu tú trường lên giao lưu - Đảng viên ưu tú giới thiệu truyền thống cách mạng quê hương, gương Đảng viên trường - GVCN giới thiệu Đảng viên ưu tú tham gia bảo vệ quê hương Thực hành luyện tập HĐ3: Giáo viên nêu câu hỏi để hs thảo luận + Đảng viên Lê Đình Kiên anh dũng hi sinh nào? + Em học tập gương Đảng viên ? HĐ4: Văn nghệ - tổ trình bày bốn tiết mục văn nghệ - HS hát nối hát Đảng Vận dụng HĐ5 GV nhấn mạnh lòng tự hào cảm phục yêu mến, cảm phục Đảng viên ưu tú HĐ6: HS nêu cảm nghĩ V Tư liệu : - Bài nói chuyện Đảng viên Duyệt, ngày tháng 01 năm 2020 Tổ trưởng Ngày soạn : /02/2019 Ngày dạy /02/2019 THÁNG 2: MỪNG ĐẢNG , MỪNG XUÂN TIẾT 11 - SINH HOẠT VĂN NGHỆ : MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN I Mục tiêu : - HS phát huy khả văn nghệ lớp Năm học: 2019 – 2020 - Củng cố cho hs thêm yêu Đảng, niềm tự hào quê hương đất nước, mùa xuân dân tộc - Động viên học sinh phấn khởi, lạc quan, học tập tốt, rèn luyện tốt II Các kĩ sống giáo dục hoạt động Không III Tài liệu phương tiện hoạt động - Các hát ca ngợi Đảng, xuân, đất nước IV Tiến hành hoạt động Khám phá - Hát tập thể bài: Như có Bác Hồ ngày vui đại thắng Kết nối : HĐ.1: Tuyên bố lý - GVCN tuyên bố lý tiết hoạt động : Ca hát mừng Đảng mừng xuân HĐ.2: Yêu cầu thể lệ - GVCN nêu yêu cầu hoạt động : + Lớp trưởng hát câu hát có từ “ Mùa xuân “ + Yêu cầu hs hát tiếp câu hát có từ “mùa xuân” Ai hát có quyền định người khác hát tiếp + Thời gian : 20 phút - HS tổ chuẩn bị Thực hành /luyện tập HĐ.3: Thi hát Các tổ thi hát Các tổ đồng thời ban giám khảo HĐ.4: Đọc thơ - DCT định số bạn đọc thơ có chủ đề mừng Đảng, mừng xuân Vận dụng - GV lưu ý hs cảm xúc, lòng tự hào thân thi hát hát Đảng, xuân HĐ.5: HS văn nghệ : - Hát tập thể hát - HS trình bày cảm xúc V Tư liệu - Bài hát, thơ ca ngợi Đảng, mùa xuân TIẾT 12: THẢO LUẬN BIỆN PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH RÈN LUYỆN Ở HỌC KÌ II I Mục tiêu: - HS hiểu nội dung, biện pháp, kế hoạch rèn luyện phấn đấu lớp để đạt kết cuối năm học Năm học: 2019 – 2020 - HS có thái độ nghiêm túc, có ý chí tâm phấn đấu tiến - Tích cực thực kĩ biện pháp học tập rèn luyện theo kế hoạch lớp II Các kĩ giáo dục hoạt động - Kĩ tự nhận thức thân để xác định kế hoạch phù hợp - Tự tin kế hoạch rèn luyên phấn đấu - Trình bày ý tưởng kế hoạch - Kĩ đặt mục tiêu thực kế hoạch III Các phương pháp kĩ thuật dạy học - Suy nghĩ, thảo luận, cặp đôi suy nghĩ - Thảo luận - Trình bày phút IV Tài liệu phương tiện dạy học - Bản kế hoạch biện pháp phấn đấu tổ - Câu hỏi thảo luận V Tiến hành hoạt động Khám phá: HS hát tập thể : Lớp kết đồn Kết nối HĐ.1 Trình bày kế hoạch phấn đấu học kì II - Các tổ trình bày kế hoạch rèn luyện, phấn đấu tổ học kì II - Lớp trưởng nêu tiêu phấn đấu lớp học kì II + Đạo đức + Học tập + Nề nếp HĐ Ý kiến GVCN - GVCN có ý kiến kế hoạch phấn đấu rèn luyện học kì II Thực hành, luyện tập HĐ : Thảo luận - Lần lượt tổ thảo luận kế hoạch rèn luyện tổ HĐ GVCN chốt kế hoạch rèn luyện lớp, tổ học kì II Vận dụng HĐ.5 HS văn nghệ : Hát tập thể hát - GVCN động viên, khuyến khích HS cố gắng học học kì II V Tư liệu - Các kế hoạch rốn luyện phấn đấu tổ Duyệt, ngày thán 02.năm 2019 PHT Ngày soạn: /3/2019 Ngày dạy : …./3/2019 TIẾT 13: CA HÁT VỀ MẸ VÀ CÔ GIÁO I Mục tiêu cần đạt : Năm học: 2019 – 2020 - HS hiểu ý nghĩa ngày 8-3 (Ngày hội cuả phụ nữ giới nói chung phụ nữ Việt Nam nói riêng - HS gửi gắm tình cảm, biết ơn ,lịng kính trọng bà, mẹ, cô giáo - HS phát huy khả văn nghệ , II Các kĩ sống giáo dục hoạt động : không III Tài liệu phương tiện Các hát, thơ ca ngợi mẹ, cô, người phụ nữ IV Tiến hành hoạt động Khám phá Hát tập thể: Bài hát mẹ, cô giáo, Kết nối HĐ1: Tuyên bố lý GV tuyên bố lý tiết hoạt động : Ca hát mừng mẹ, mừng cô Yêu cầu, thể lệ - Các tổ trình bày hát chủ điểm người phụ nlữ - Các nhóm khác làm giám khảo: Chấm chất giọng, cách biểu diễn Thực hành, luyện tập HĐ2: Thi hát - Các tổ thi hát - Các tổ kháclần lượt ban giám khảo HĐ3: Đọc thơ Các tổ trình bày số thơ ca ngợi mẹ,cơ Vận dụng - HS trình bày cảm xúc truyền thống ngày phụ nữ Việt Nam 8-3: Từ thời hai Ba Trưng, Bà Triệu, Ngày HĐ4: GVCN nhấn mạnh vai trò ngựời phụ nữ ViệtNam gia đình xưa V Tư liệu Bài hát, thơ ca ngợi mẹ, cô, người phụ nữ *********************************** TIẾT14: NGHE GIỚI THIỆU VỀ Ý NGHĨA NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3 I Mục tiêu cần đạt: - HS hiểu ý nghĩa ngày thành lập 26-3 - HS nắm nét lớn chặng đường lịch sử vẻ vang đồn - HS có lịng tự hào truyền thống vẻ vang đồn, tơn trọng tổ chức đồn II Các kĩ sống giáo dục hoạt động - Kĩ lắng nghe, phản hồi tích cực nói chuyện - Kĩ trình bày suy nghĩ ý nghĩa ngày thành lập đoàn III Các phương pháp, kĩ thuật dạy học - Thảoluận Năm học: 2019 – 2020 - Kể chuyện - Hỏi trả lời - Trình bày phút IV Tài liệu, phương tiện - Lịch sử ngày thành lập Đoàn (SGV) -Truyền thống vẻ vang Đoàn - Một số hát V Tiến hành hoạt động Khởi động: Chơi trò chơi “Tổ quốc cần” Kết nối HĐ1: Tuyên bố lý Thảo luận ngày thành lập Đồn , tìm hiểu truyền thống Đồn TNCS Hồ Chí Minh HĐ2: Nghe giới thiệu ngày thành lập Đoàn - GVCN báo cáo ý nghĩa ngày thành lập Đoàn (sgv) Thực hành luyện tập HĐ3: Tìm hiêủ truyền thống Đồn - Các tổ trình bày tư liệu tìm hiểu truyền thống Đoàn: xưa - Các tổ bổ sung tư liệu HĐ4: Trao đổi, thảo luận - HS trao đổi, thảo luận: hỏi vấn đề có liên quan đến Đồn, truyền thống đấu tranh Đoàn - GVCN giải đáp thắc mắc Vận dụng - GVCN lưu ý HS : phát huy truyền thống Đoàn học tập lĩnh vực : Đâu cần niên có Đâu khó có niên - tiết mục văn nghệ tổ VI Tư liệu Lịch sử ngày thành lập Đoàn Truyền thống Đoàn Duyệt, ngày tháng năm 2019 PHT Ngày soạn: /4/2020 Ngày dạy : ./4/2020 Tháng 4: HỒ BÌNH VÀ HỮU NGHỊ TIẾT 15: TRÒ CHƠI HỎI ĐÁP VỀ MỘT CHỦ ĐỀ TOÀN CẦU Năm học: 2019 – 2020 I Mục tiêu cần đạt : - Củng cố khắc sâu kiến thức học Đồng thời mở rộng thêm hiểu biết nhằm bổ sung cho học lớp - Tạo hội để học sinh trao đổi kinh nghiệm học tập, phục vụ cho việc ơn thi học kì II - HS có hứng thú học tập - Rèn kĩ năng, tác phong mạnh dạn trình bày ý kiến trước tập thể II Các kĩ giáo dục hoạt động: Nhanh nhẹn, linh động, hợp tác, III Tài liệu, Phương tiện - Câu hỏi chủ đề toàn cầu - Hai tiết mục văn nghệ IV Tích hợp học tập làm theo gương đạo đức HCM - Tích hợp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tình cảm Bác với thiếu nhi quốc tế, với thiếu nhi Việt Nam V Tiến hành hoạt động Khởi động : Hát tập thể Kết nối HĐ1 Tuyên bố lí GVCN tuyên bố lí do: Tìm hiểu chủ đề tồn cầu HĐ2 Thể lệ thi - GVCN nêu yêu cầu, thể lệ thi + GVCN đọc câu hỏi + Các tổ đưa tín hiệu trả lời + Tổ thắng trả lời điểm Thực hành , luyện tập HĐ3: Tổ chức thi - Dẫn chương trình đưa câu hỏi - Các tổ dành quyền trả lời Vận dụng HĐ4: Trình bày cảm nhận - HS trình bày cảm nhận buổi hoạt động - GVCN lưu ý học sinh ôn tập môn học, chủ đề tồn cầu - Tích hợp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tình cảm Bác với thiếu nhi quốc tế, với thiếu nhi Việt Nam - tiết mục văn nghệ VI Tư liệu - Các câu hỏi SGV HĐGDNGLL, qua internet, TIẾT 16: VĂN NGHỆ CA NGỢI VẺ ĐẸP CỦA QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC VÀ MỪNG NGÀY CHIẾN THẮNG 30-4 Năm học: 2019 – 2020 I Mục tiêu cần đạt : - HS phát huy khả văn nghệ lớp - Củng cố niềm tin, tự hào chiến thắng lịch sử vĩ đại 30-4 - Động viên HS phấn khởi, học tập tốt II Các kĩ sống giáo dục hoạt động Lòng tự hào dân tộc III Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Trình bày IV Tài liệu phương tiện hoạt động - Các hát, thơ ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước, chiến thắng 30-4 V Tiến hành hoạt động Khám phá Hát hát tập thể : Bài có Bác Hồ ngày vui đại thắng Kết nối HĐ1 : Tuyên bố lí GVCN tuyên bố lí hoạt động : Ca hát ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước, mừng chiến thắng 30-4 HĐ2 : Yêu cầu, thể lệ thi - Lần lượt tổ trình bày hát, thơ theo chủ điểm - Các nhóm khác làm giám khảo : Chấm chất giọng, cách biểu diễn Thực hành luyện tập HĐ3: Thi hát - Lần lượt tổ thi hát - Các tổ khác làm giám khảo ( Thang điểm 10: điểm chất giọng, điểm biểu diễn ) - Nếu sai chủ đề cho điểm tối đa HĐ4: Đọc thơ Các tổ trình bày thơ theo chủ đề Vận dụng HĐ5: HS trình bày cảm nhận buổi hoạt động : Suy nghĩ chiến thắng 30- HĐ6: GVCN nói ý nghĩa chiến thắng 30-4 : Kết thúc hoàn toàn chiến tranh chống Mĩ cứu nước, Bắc Nam sum họp nhà VI Tư liệu - Các hát, thơ ca ngợi ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước chiến thắng 30/4 Duyệt, ngày tháng 04 năm 2020 Tổ trưởng Năm học: 2019 – 2020 Ngày soạn /5/2020 Ngày dạy : ./5/2020 Tiết 17: SƯU TẦM CÁC MẨU TRUYỆN VỀ THỜI NIÊN THIẾU CỦA BÁC HỒ I Mục tiêu : - Nâng cao hiểu biết đời sáng Bác Hồ, công lao to lớn Bác Hồ thiên niên – nhi đồng, công lao to lớn Bác dân tộc - Biết kể chuyện diễn cảm, lôi người nghe - Xúc động trước cống hiến tình cảm to lớn Bác nhân dân Đặc biệt thiếu niên II Các kĩ sống giáo dục hoạt động - Kĩ sống tìm hiểu , xử lí thông tin đời, nghiệp Bác III Các phương pháp, kĩ thuật dạy học - Kể chuyện - Thảo luận - Biểu đạt sáng tạo IV Tích hợp học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh - Tích hợp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: + Sự hi sinh đời cho độc lập, thống dân tộc, cho ấm no, hạnh phúc nhân dân + Đức tính giản dị sáng, yêu nước, thương dân, hết lịng thiếu niên, nhi đồng Bác V Tài liệu phương tiện dạy học - Các mẩu chuyện đời hoạt động Người, tình cảm Bác Hồ, đức tính q báu Bác Hồ VI Tiến hành hoạt động Khám phá Hát tập thể : Ai yêu Bác Hồ Chí Minh thiếu niên nhi đồng Kết nối HĐ1: Tuyên bố lí GVCN tuyên bố lí : + Mừng ngày sinh nhật Bác + Học tập làm theo gương đạo đức HCM + Tìm hiểu để hiểu rõ người HCM HĐ2: Yêu cầu, thể lệ thi - Lần lượt tổ báo cáo kết sưu tầm mẩu chuyện Bác (Số lượng, tên chuyện) Năm học: 2019 – 2020 - Lần lượt BGK : chấm điểm cách kể chuyện ( ngôn ngữ, biểu cảm ) điểm 10 Thực hành luyện tập HĐ3: Báo cáo kết quẩ sưu tầm - Các tổ báo cáo kết sưu tầm + Số lượng + Tên truyện HĐ4: Thi kể chuyện - Các tổ thi kể câu chuyện - Các tổ BGK cho điểm, công bố điểm Vận dụng HĐ5: HS trình bày suy nghĩ thơng qua câu chuyện kể Em học tập Bác qua câu chuyện kể HĐ6 : GVCN giáo dục HS việc học tập gương đạo đức HCM - Tích hợp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: + Sự hi sinh đời cho độc lập, thống dân tộc, cho ấm no, hạnh phúc nhân dân + Đức tính giản dị sáng, yêu nước, thương dân, hết lịng thiếu niên, nhi đồng Bác VII Tư liệu - Các câu chuyện đời hoạt động Bác Hồ ******************************************************************** Tiết 18: CA HÁT VỀ BÁC HỒ I Mục tiêu : - HS có thêm hiểu biết đời Bác Hồ kính yêu , thời niên thiếu Bác Hồ - Bồi dưỡng thái độ tơn trọng, kính u, lịng tự hào Bác Hồ vĩ đại - Rèn kĩ tham gia hoạt động văn nghệ lớp II Các kĩ sống giáo dục hoạt động Yêu thương người, trung thực, dũng cảm, III Tích hợp học tập làm theo gương đạo đức HCM - Tấm gương cao , đạo đức sáng , giản dị Bác - Những hát, thơ, chuyện kể ca ngợi đời công lao Bác dân tộc nói chung, với thiếu niên nhi đồng nói riêng IV Tài liệu phương tiện - Các tiết mục văn nghệ chủ đề hát Bác Hồ - Một số hình ảnh Bác Hồ V Tiến hành hoạt động Khám phá Năm học: 2019 – 2020 Chơi trò chơi Kết nối HĐ1: Tuyên bố lí GVCN tuyên bố lí + Chào mừng, kỉ niệm ngày sinh nhật Bác + Ca ngợi , tự hào người Hồ Chí Minh HĐ2: Yêu cầu, thể lệ thi - Lần lượt tổ thi hát hát có chủ đề ca ngợi Bác Hồ - Các tổ khác BGK : điểm 10 cho tiết mục văn nghệ ( điểm chất giọng , điểm cách biểu diễn ) Thực hành , luyện tập HĐ3: Thi hát - Các tổ thi hát - Hoặc đọc thơ Vận dụng HĐ4 GV giới thiệu tranh ảnh đời hoạt động Bác Hồ, giáo dục HS gương hoạt động Người HĐ5 HS trình bày cảm nhận HS trình bày cảm nhận qua việc ca hát Bác Hồ : Công ơn Bác Hồ , tình cảm, lịng kính u, tự hào , VI Tư liệu - Các hát , thơ ca ngợi Bác Hồ Duyệt, ngày tháng năm 2020 Tổ trưởng Năm học: 2019 – 2020 KẾ HOẶCH GIẢNG DẠY MƠN HOẠT ĐỘNG NGỒI GIỜ LÊN LỚP -LỚP Chủ đề: Bám sát- thời lượng tuần / tiết TT TÊN CHỦ ĐỀ SỐ THỨ TÊN BÀI TIẾT TỰ TIẾT THÁNG Nghe giới thiệu truyền thống nhà trTruyền thống ờng nhà trường Tập hát theo quy định THÁNG 10 : chăm ngoan , học giỏi Nghe giới thiệu th Bác Hồ Trao đổi kinh nghiệm học tập THCS THÁNG 11: Tôn sư trọng đạo Lễ đăng kí thi đua : “ tháng học tốt , tuần học tốt “ Trao đổi tâm tình ca hát mừng ngày 20 - 11 Hội vui học tập Vui văn nghệ THÁNG 12: Uống nước nhớ nguồn THÁNG 1.2 Mừng Đảng , mừng xuân THÁNG 3: Tiến bước lên địan Tháng 4: Hồ bình hữu nghị THÁNG 5: Bác hồ kính yêu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Trình bày kết su tầm ca dao , tục ngữ nét đẹp truyền thống quê Gơng sáng Đảng viên quê hơng Thảo luận kế hoạch rèn luyên học kì II Sinh hoạt văn nghệ : Mừng Đảng ,mừng xuân Ca hát mẹ cô giáo Nghe giới thiệu ý nghĩa ngày thành lập đoàn Hội vui học tập Văn nghệ ca ngợi chiến thắng 30-4 Su tầm mẫu chuyện Bác Hồ Ca hát Bác Hồ Hà Bắc, ngày tháng năm Người lập: Năm học: 2019 – 2020 ... động lớp Lớp trưởng trình bày chương trình hành động lớp để chào mừng ngày 20- 11 + Về thực nề nếp + Về đạo đức + Về học tập Thực hành luyện tập HĐ : Phát động thi đua - Lớp trưởng phát động. .. ngày tháng năm 2020 Tổ trưởng Năm học: 2019 – 2020 KẾ HOẶCH GIẢNG DẠY MƠN HOẠT ĐỘNG NGỒI GIỜ LÊN LỚP -LỚP Chủ đề: Bám sát- thời lượng tuần / tiết TT TÊN CHỦ ĐỀ SỐ THỨ TÊN BÀI TIẾT TỰ TIẾT THÁNG... tập tốt, rèn luyện tốt II Các kĩ sống giáo dục hoạt động Không III Tài liệu phương tiện hoạt động - Các hát ca ngợi Đảng, xuân, đất nước IV Tiến hành hoạt động Khám phá - Hát tập thể bài: Như
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối lớp 6, giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối lớp 6

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn