RỦI RO TÍN DỤNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ MỸ

158 4 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU - NGUYỄN VĂN MINH RỦI RO TÍN DỤNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ MỸ LUẬN VĂN THẠC SĨ Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng 03 năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU - NGUYỄN VĂN MINH RỦI RO TÍN DỤNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ MỸ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã số ngành: 8340101 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS Lê Sĩ Trí Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng 03 năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “ Rủi ro tín dụng giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ” công trình nghiên cứu riêng tơi Những số liệu, tài liệu sử dụng luận văn có rõ nguồn trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo kết khảo sát điều tra riêng Kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình nghiên cứu từ trước đến Tôi cam đoan khai thật Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 03 năm 2019 Học viên Nguyễn Văn Minh ii LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến Quý Thầy, Cô Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu trang bị cho kiến thức quý báu, giúp tiếp cận tư khoa học, phục vụ công tác sống Tôi xin chân thành cám ơn Thầy TS Lê Sĩ Trí tận tình hướng dẫn tơi thực luận văn Trong trình nghiên cứu thực luận văn, hướng dẫn khoa học Thầy, học hỏi kiến thức phương pháp nghiên cứu khoa học bổ ích Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo Cán nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ, tận tình giúp đỡ tơi suốt thời gian thu thập liệu Do thời gian thực luận văn có hạn, kinh nghiệm thân kiến thức hạn chế định, nên không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận đánh giá, góp ý từ quý Thầy, Cô để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 03 năm 2019 Học viên Nguyễn Văn Minh iii TĨM TẮT Nghiên cứu “Rủi ro tín dụng giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ ” tiến hành nghiên cứu Bà Rịa – Vũng Tàu thời gian từ tháng 04/2018 đến tháng 11/2018 Trên sở kết hợp lý luận rủi ro tín dụng, phân tích thực trạng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng nhằm đưa giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng để nâng cao cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính, thống kê, đối chiếu, so sánh , phân tích Trong phân tích nghiên cứu thực mẫu điều tra khảo sát chun gia có chun mơn, nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thơng qua bảng câu hỏi khảo sát thực tế Kết khảo sát tập trung đánh giá nguyên nhân gây rủi ro tín dụng giải pháp hạn chế rủi ro chi nhánh thời gian vừa qua Tác giả đưa 12 nguyên nhân gây rủi ro, hầu hết chuyên gia tập trung đánh giá cao 02 mức quan trọng quan trọng, hai điểm số khơng quan trọng hồn tồn khơng quan trọng 0, điểm trung bình từ trở lên, chứng tỏ 12 nguyên nhân mà tác giả đưa phù hợp với tình hình kinh doanh ngân hàng Về giải pháp hạn chế rủi ro chuyên gia đánh giá có tầm quan trọng cao điểm trung bình từ trở lên, có 03 đánh giá điểm cao : Đánh giá tình hình tài định kỳ, Tăng cường hiệu Trung tâm nghiên cứu BIDV, Quy trình thẩm định đảm bảo xác, đánh giá giá trị cho vay, bên cạnh điểm hồn thiện mơ hình quản lý rủi ro tín dụng đánh giá cao Từ kết khảo sát phân tích thực trạng, tác giả có đánh giá đưa giải pháp để nâng cao chất lượng công tác quản lý nhằm hạn chế rủi ro tín dụng phát sinh chi nhánh BIDV Phú Mỹ đồng thời đề xuất số kiến nghị Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Chính phủ ngành liên quan iv MỤC LỤC LỜI CAN ĐOAN: i LỜI CẢM ƠN: ii TÓM TẮT: iii MỤC LỤC: iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT: x DANH MỤC CÁC BẢNG: xi DANH MỤC BIỂU ĐỒ; DANH MỤC CÁC HÌNH; SƠ ĐỒ xii LỜI MỞ ĐẦU: 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Cấu trúc nội dung nghiên cứu đề tài: CHƯƠNG 1: RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro hoạt động NHTM: 1.1.1 Khái niệm rủi ro hoạt động ngân hàng: 1.1.2 Đặc điểm rủi ro hoạt động ngân hàng: 1.1.2.1 Rủi ro có tính chất đa dạng phức tạp: 1.1.2.2 Rủi ro có tính tất yếu: 1.1.3 Phân loại rủi ro hoạt động ngân hàng: 1.1.3.1 Rủi ro tín dụng 1.1.3.2 Rủi ro lãi suất 1.1.3.3 Rủi ro khoản 1.1.3.4 Rủi ro ngoại hối 1.1.3.5 Rủi ro hoạt động 1.1.3.6 Rủi ro luật pháp v 1.1.3.7 Rủi ro chiến lược 1.1.3.8 Rủi ro uy tín 1.1.3.9 Rủi ro thị trường 1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động NHTM: 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng: 1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng: 1.2.2.1 Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng phức tạp: 1.2.2.2 Rủi ro tín dụng có tính tất yếu: 1.2.2.3 Rủi ro tín dụng dự báo trước dự báo: 1.3 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 10 1.4 Biểu rủi ro tín dụng: 11 1.5 Nguyên nhân rủi ro tín dụng: 19 1.5.1 Nguyên nhân khách quan từ kinh tế quan quản lý Nhà Nước 19 1.5.1.1 Xuất phát từ hệ thống thông tin: 20 1.5.1.2 Do thay đổi sách phủ: 20 1.5.1.3 Ngun nhân từ phía mơi trường pháp lý 21 1.5.1.4 Môi trường tự nhiên 22 1.5.1.5 Môi trường kinh tế xã hội 22 1.5.2 Nguyên nhân chủ quan từ phía NHTM: 22 1.5.2.1 Thiếu giám sát quản lý sau cho vay 22 1.5.2.2 Xuất phát từ cán quản lý, cán tín dụng: 23 1.5.2.3 Xuất phát từ sách, quy trình tín dụng vận dụng sách, quy trình tín dụng chưa nghiêm túc: 24 1.5.2.4 Xuất phát từ công tác thẩm định: 26 1.5.2.5 Xuất phát từ tài sản bảo đảm: 28 1.5.2.6 Xuất phát từ hoạt động kiểm soát : 30 1.5.3 Nguyên nhân từ phía khách hàng vay: 31 1.5.3.1 Đối với khách hàng doanh nghiệp: 31 vi 1.5.3.2 Đối với khách hàng cá nhân: 31 1.6 Tác động rủi ro tín dụng: 32 1.6.1 Tác động hoạt động kinh doanh NHTM: 33 1.6.2 Đối với kinh tế nói chung: 33 1.7 Sự cần thiết công tác quản trị rủi ro tín dụng 34 1.7.1 Kinh doanh lĩnh vực ngân hàng loại hình kinh doanh đặc biệt, tiềm ẩn nhiều rủi ro, có rủi ro tín dụng 35 1.7.2 Hiệu hoạt động kinh doanh NHTM phụ thuộc vào mức độ rủi ro, đặc biệt rủi ro tín dụng 35 1.7.3 Quản trị rủi ro tín dụng tốt điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng NHTM 35 1.8 Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 36 1.8.1 Phát rủi ro: 36 1.8.2 Đo lường rủi ro tín dụng 36 1.8.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng 36 1.8.4 Xử lý rủi ro tín dụng: 36 1.9 Khung quản trị rủi ro hoạt động tín dụng: 38 1.9.1 Hoạch định chiến lược hoạt động tín dụng: 38 1.9.2 Xác định rủi ro có rủi ro tiềm tàng: 39 1.9.3 Xây dựng sách quy trình tín dụng: 39 1.9.4 Giám sát kiểm tra tín dụng: 39 1.9.5 Cơ cấu tổ chức: 39 1.9.6 Trách nhiệm cá nhân chất lượng cho vay: 40 1.10 Một số biện pháp lượng hóa rủi ro tín dụng 40 1.10.1 Mơ hình 6C 40 1.10.2 Mơ hình diểm số Z 41 1.10.3 Mơ hình điểm số tín dụng 42 1.10.4 Mô hình xếp hạng tín dụng 42 1.11 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số nước giới 44 vii 1.11.1 Kinh nghiệm Trung Quốc: 44 1.11.2 Kinh nghiệm Nhật Bản: 45 1.11.3 Kinh nghiệm Mỹ: 46 1.12 Bài học kinh nghiệm 51 TÓM TẮT CHƯƠNG 53 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BIDV PHÚ MỸ TRONG THỜI GIAN QUA 55 2.1 Giới thiệu chung 55 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam ( BIDV) 55 2.1.2 Giới thiệu Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh BIDV Phú Mỹ 57 2.2 Mơ hình tổ chức BIDV Phú Mỹ 59 2.3 Sản phẩm dịch vụ 60 2.4 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh BIDV Phú Mỹ 61 2.4.1 Kết kinh doanh chi nhánh giai đoạn 2013-2017 61 2.4.1.1 Kết kinh doanh 61 2.4.1.2 Kết huy động vốn 63 2.4.2 Tình hình hoạt động tín dụng 64 2.4.2.1 Cơ cấu tín dụng theo đối tượng 65 2.4.2.2 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời gian 67 2.4.2.3 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo đơn vị tiền tệ 67 2.4.2.4 Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành kinh tế 68 2.4.2.5 Tình hình nợ hạn, nợ xấu qua năm 70 2.4.2.6 Kết phân loại nợ chi nhánh BIDV Phú Mỹ từ năm 2013-2017 71 2.4.2.7.Tình hình trích lập dự phịng RR, nợ ngoại bảng 72 2.5 Điều tra khảo sát 73 viii 2.6 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng chi nhánh thời gian qua 78 2.6.1 Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh 78 2.6.2 Nguyên nhân từ phía khách hàng: 78 2.6.3 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 79 2.7 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Mỹ 80 2.7.1 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng BIDV Phú Mỹ 80 2.7.1.1 Cơng tác nhận diện rủi ro tín dụng 81 2.7.1.2 Công tác đo lường rủi ro tín dụng 82 2.7.1.3 Cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng 85 2.7.1.4 Cơng tác tài trợ tổn thất rủi ro tín dụng 86 2.8 Đánh giá thực trạng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ 86 2.8.1 Những kết đạt 86 2.8.2 Những hạn chế cần khắc phục 89 TÓM TẮT CHƯƠNG 92 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH BIDV PHÚ MỸ 93 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ 93 3.1.1 Định hướng chiến lược phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) đến năm 2020 93 3.1.1.1 Mục tiêu yêu cầu đến năm 2020: 93 3.1.1.2 Tầm nhìn đến năm 2030: 95 3.1.2 Mục tiêu định hướng ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ 95 3.1.2.1 Mục tiêu, phương châm kinh doanh 95 3.1.2.2 Nội dung mục tiêu định hướng lĩnh vực kinh doanh BIDV Phú Mỹ giai đoạn 2015 – 2020 96 Công tác thẩm định tài sản chấp khơng xác Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid Bình thường 14.0 14.0 14.0 Quan trọng 27 54.0 54.0 68.0 Rất quan trọng 16 32.0 32.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid Bình thường 12.0 12.0 12.0 Quan trọng 21 42.0 42.0 54.0 Rất quan trọng 23 46.0 46.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Tỷ lệ nợ hạn/Tổng dư nợ Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid Bình thường 15 30.0 30.0 30.0 Quan trọng 20 40.0 40.0 70.0 Rất quan trọng 15 30.0 30.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Công nghệ thông tin không đáp ứng hỗ trợ quản lý rủi ro Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Bình thường 6.0 6.0 6.0 Quan trọng 29 58.0 58.0 64.0 Rất quan trọng 18 36.0 36.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Mơi trường pháp lý, sách nhà nước Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid Bình thường 12.0 12.0 12.0 Quan trọng 25 50.0 50.0 62.0 Rất quan trọng 19 38.0 38.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Môi trường tự nhiên Frequency Percent Valid Percent Valid Cumulative Percent Bình thường 13 26.0 26.0 26.0 Quan trọng 20 40.0 40.0 66.0 Rất quan trọng 17 34.0 34.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích/lừa đảo Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid Bình thường 8.0 8.0 8.0 Quan trọng 26 52.0 52.0 60.0 Rất quan trọng 20 40.0 40.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Tầm quan trọng biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng Descriptive Statistics Hồn thiện mơ hình quản lý rủiro tín dụng Đào tạo cán ngân hàng chun nghiệp có chun mơn N Minimum Maximum Mean 50 4.12 50 4.02 50 4.18 50 4.16 50 4.08 50 4.20 50 4.18 50 4.26 Cập nhật thông tin thường xuyên, liên tục, thông báo thay đổi quy định hoạt động tín dụng Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội hiệu Thành lập phận kiểm tra chéo Đánh giá tình hình tài định kỳ Quy trình thẩm định đảm bảo xác, đánh giá giá trị cho vay Tăng cường hiệu Trung tâm nghiên cứu BIDV Valid N (listwise) 50 Hồn thiện mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Frequency Percent Valid Cumulative Percent Percent Valid Bình thường 14.0 14.0 14.0 Quan trọng 30 60.0 60.0 74.0 Rất quan trọng 13 26.0 26.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Cập nhật thông tin thường xuyên, liên tục, thông báo thay đổi quy định hoạt động tín dụng Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Bình thường 10.0 10.0 10.0 Quan trọng 31 62.0 62.0 72.0 Rất quan trọng 14 28.0 28.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội hiệu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Bình thường 10.0 10.0 10.0 Quan trọng 32 64.0 64.0 74.0 Rất quan trọng 13 26.0 26.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Thành lập phận kiểm tra chéo Frequency Percent Valid Percent Valid Cumulative Percent Bình thường 10 20.0 20.0 20.0 Quan trọng 26 52.0 52.0 72.0 Rất quan trọng 14 28.0 28.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Đánh giá tình hình tài định kỳ Frequency Percent Valid Percent Valid Cumulative Percent Bình thường 10.0 10.0 10.0 Quan trọng 30 60.0 60.0 70.0 Rất quan trọng 15 30.0 30.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Quy trình thẩm định đảm bảo xác, đánh giá giá trị cho vay Frequency Percent Valid Percent Valid Cumulative Percent Bình thường 10.0 10.0 10.0 Quan trọng 31 62.0 62.0 72.0 Rất quan trọng 14 28.0 28.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Tăng cường hiệu Trung tâm nghiên cứu BIDV Frequency Percent Valid Percent Valid Cumulative Percent Bình thường 10.0 10.0 10.0 Quan trọng 27 54.0 54.0 64.0 Rất quan trọng 18 36.0 36.0 100.0 Total 50 100.0 100.0
- Xem thêm -

Xem thêm: RỦI RO TÍN DỤNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ MỸ, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ MỸ

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn