KHẢO SÁT THỰC TRẠNG, CẢI TIẾN, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH BỆNH TẬT THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LIỀU XÁC ĐỊNH TRONG NGÀY (DDD) TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 11

91 1 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG NGỌC KHẢO SÁT THỰC TRẠNG, CẢI TIẾN, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH BỆNH TẬT THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LIỀU XÁC ĐỊNH TRONG NGÀY (DDD) TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 11 TRONG NĂM 2017 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC TPHCM - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG NGỌC KHẢO SÁT THỰC TRẠNG, CẢI TIẾN, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH BỆNH TẬT THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LIỀU XÁC ĐỊNH TRONG NGÀY (DDD) TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 11 TRONG NĂM 2017 Chuyên ngành: Quản lý cung ứng thuốc KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC Hướng dẫn khoa học: DS.CKII ĐÀO DUY KIM NGÀ ThS NGUYỄN HƯƠNG THƯ TPHCM - 2018 LỜI CAM ĐOAN Em cam đoan khóa luận “Khảo sát thực trạng, cải tiến, đánh giá phân tích mơ hình bệnh tật theo phương pháp phân tích liều xác định ngày (DDD) Bệnh viện Quận 11 năm 2017” cơng trình nghiên cứu riêng em chưa công bố trước Số liệu kết trình bày khóa luận trung thực, không chép công trình nghiên cứu Khơng có nghiên cứu người khác sử dụng khóa luận mà khơng trích dẫn theo quy định TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2018 Tác giả khóa luận SV Nguyễn Phạm Phương Ngọc LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, chúng em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Khoa Dược – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tận tình truyền đạt kiến thức giúp đỡ em suốt trình học tập trường Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: - DS CKII Đào Duy Kim Ngà – Trưởng Khoa Dược Bệnh Viện Quận 11, Phó trưởng mơn Dược Lâm Sàng Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch - ThS Nguyễn Hương Thư – giảng viên khoa Dược – môn Bào chế Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trực tiếp bảo tận tình cho em suốt q trình thực khóa luận Em xin trân trọng cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên, giúp đỡ em suốt thời gian học tập hồn thành khóa luận TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2018 Tác giả khóa luận SV Nguyễn Phạm Phương Ngọc MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH vi ĐẶT VẤN ĐỀ .1 CHƯƠNG TỔNG QUAN .4 1.1 GIỚI THIỆU VỀ BỆNH VIỆN QUẬN 11 VÀ KHOA DƯỢC Vài nét Bệnh viện Quận 11 Vài nét khoa Dược Bệnh viện Quận 11 .5 1.2 TỔNG QUAN VỀ MƠ HÌNH BỆNH TẬT .12 Khái niệm mơ hình bệnh tật 12 Phân loại mơ hình bệnh tật .13 Sơ lược mơ hình bệnh tật Việt Nam 13 Các yếu tố ảnh hưởng đến mơ hình bệnh tật 13 Cơ sở pháp lý nghiên cứu mô hình bệnh tật 14 1.3 TỔNG QUAN VỀ MÃ DDD .15 Khái niệm DDD 15 Cách tính liều DDD 17 Các kết DDD 18 Một số nghiên cứu liên quan đến liều DDD Việt Nam nước giới 20 1.4 TỔNG QUAN VỀ MÃ ATC .24 Khái niệm mã ATC 24 Nguyên tắc phân loại thuốc theo mã ATC .24 Cách phân tích nhóm điều trị 26 i 1.5 SƠ LƯỢC VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT SỬ DỤNG THUỐC TRONG BỆNH VIỆN 27 Giám sát quản lý kê đơn thuốc 27 Quản lý sử dụng thuốc 28 Vai trò việc quản lý sử dụng thuốc 30 Hội đồng thuốc điều trị bệnh viện 30 Phương pháp khảo sát tình hình sử dụng thuốc bệnh viện 31 1.6 TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ THƠNG TIN TẠI KHOA DƯỢC BỆNH VIỆN QUẬN 11 32 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 34 Tiêu chí lựa chọn 34 Tiêu chí loại trừ 34 2.2 ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 34 Địa điểm nghiên cứu: .34 Thời gian nghiên cứu: 35 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 Thiết kế nghiên cứu 35 Khảo sát thực trạng tình hình sử dụng thuốc bệnh viện quận 11 theo mã DDD đề xuất phân tích theo mã ATC năm 2017 35 2.4 KHÁI QT HĨA MƠ HÌNH BỆNH TẬT TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 11 .36 Xây dựng danh mục thuốc cần có bệnh viện dựa kết truy xuất từ công cụ 36 Đánh giá tổng quan mơ hình bệnh tật bệnh viện nhằm đáp ứng tốt công tác cung ứng thuốc, quản lý sử dụng thuốc bệnh viện .37 2.5 GIỚI THIỆU VỀ CƠNG CỤ PHÂN TÍCH DDD VÀ ATC .38 Cơng cụ phân tích DDD 38 Cơng cụ phân tích ATC 40 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN .42 ii 3.1 KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 11 THEO MÃ DDD TRONG NĂM 2017 .42 Kết khảo sát theo DU 90% 42 Kết phân tích DDD theo phân tích tổng liều xác định DDD/100 giường/ngày nhóm thuốc .58 3.2 KHÁI QT HĨA MƠ HÌNH BỆNH TẬT TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 11 .61 Xây dựng danh mục thuốc cần có bệnh viện 61 Bàn luận mơ hình bệnh tật Bệnh viện Quận 11 62 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64 4.1 KẾT LUẬN 64 Tổng quan mơ hình bệnh tật Bệnh viện Quận 11 .64 Ứng dụng việc phân tích mơ hình bệnh tật bệnh viện vào thực tế .64 4.2 KIẾN NGHỊ .65 4.3 ĐỀ XUẤT 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Anh Thuật ngữ Tiếng Việt Phương pháp phân tích thuốc theo nhóm ABC ADE Adverse Drug Event Biến cố có hại thuốc ADR Adverse Drug Reaction Phản ứng có hại thuốc Anatomical - Hệ thống phân loại thuốc Therapeutic - Chemical theo Giải phẫu - Điều trị - Hóa học ATC BVQ11 Bệnh viện quận 11 CNTT Công nghệ thông tin DDD Liều xác định ngày Defined Daily Dose DMT DU90% Danh mục thuốc Số lượng thuốc sử dụng đối Drug utilization 90% với 90% đơn thuốc HĐT&ĐT ICD 10 ME Hội đồng thuốc điều trị International Bảng phân loại bệnh tật quốc tế Classification Diseases vấn đề liên quan đến sức khỏe Medication Errors Sai sót trị liệu MHBT PDD VEN WHO Mơ hình bệnh tật Liều dùng hàng ngày kê đơn Prescribed Daily Dose Vital, Essential, Non- Phân tích VEN Essential World Health Tổ chức Y tế giới Organization iv DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Cách tính liều DDD 17 Bảng 1.2 Phân loại nhóm thuốc theo ATC 25 Bảng 1.3 Phân loại nhóm thuốc theo mức độ .26 Bảng 2.1 So sánh phân tích thủ cơng cơng cụ phân tích DDD 39 Bảng 3.1 Bảng phân tích DDD theo DU 90% 42 Bảng 3.2 Tóm tắt 30 hoạt chất khoảng DU 90% với tỷ lệ DDD 89,74% 56 Bảng 3.3 Bảng phân tích tổng liều xác định DDD/100 giường/ngày 58 v DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Cơ cấu tổ chức Bệnh viện Quận 11 Hình 1.2 Triển khai hoạt động dược lâm sàng khoa Dược Hình 1.3 Cơng cụ phân tích ABC/VEN Hình 1.4 Cơng cụ xây dựng danh mục thuốc theo phác đồ điều trị Hình 1.5 Sơ đồ tổ chức khoa Dược năm 2017 10 Hình 1.6 Cơ cấu tổ chức khoa Dược .10 Hình 1.7 Các kết phân tích DDD ý nghĩa kết 22 Hình 1.8 Tổng quan kiểu nghiên cứu DDD .23 Hình 1.9 Mối liên quan sai sót trị liệu, biến cố có hại thuốc phản ứng có hại thuốc .28 Hình 2.1 Giao diện cơng cụ phân tích DDD 38 Hình 2.2 Giao diện phần mềm ABC-VEN 41 Hình 2.3 Giao diện cơng cụ phân tích ATC phần mềm ABC-VEN 41 Hình 3.1 Biểu đồ phân tích DDD theo DU 90% .54 Hình 3.2 Biểu đồ phân tích DDD theo hoạt chất 55 Hình 3.3 Biểu đồ phân bổ chi phí theo nhóm thuốc 60 vi Khóa luận tốt nghiệp Kết luận kiến nghị việc tính tốn chi phí sử dụng thuốc hợp lý theo DDD nhằm chuyển đổi liệu trình điều trị với thuốc có hiệu điều trị chi phí tối ưu 4.2 KIẾN NGHỊ Với kết phác họa MHBT BVQ11 chiếm 70% bệnh mạn tính bệnh nhiễm trùng Tình trạng bệnh tật khơng ổn định mà có chiều hướng gia tăng số lượng triệu chứng lâm sàng Đây sở khoa học giúp cho việc định hướng phát triển bệnh viện tương lai, cần quan tâm định hướng đầu tư trang thiết bị nguồn thuốc đạt chất lượng cao cho nhóm bệnh trung thành với bệnh viện (các bệnh mạn tính: đái tháo đường, rối loạn lipid máu, bệnh tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, tiêu hóa,…) Tăng cường bổ sung bố trí lại đội ngũ cán y tế bác sĩ, điều dưỡng khoa phụ (khoa da liễu, khoa tiết niệu,…) tập trung vào khoa trọng điểm khoa Tim mạch – Chuyển hóa, khoa Nội tổng hợp, khoa phịng liên quan để tạo điều kiện khám điều trị đạt hiệu cao với bệnh nhân ngoại trú, nội trú có liệu trình điều trị lâu dài bệnh viện Đồng thời, tu sửa mở rộng sở hạ tầng để triển khai thêm khoa phòng khám điều trị bệnh phổ biến với số lượng bệnh nhân ngày tăng Song song đó, triển khai thêm khoa cận lâm sàng nhân kỹ thuật máy móc định tính, định lượng nhiều mẫu xét nghiệm đặc hiệu có kết nhanh, xác cao,…nhằm đáp ứng cơng tác khám chữa bệnh bệnh viện hàng năm Định kỳ hàng năm nên tạo điều kiện cho cán y tế (bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, ) học tập, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng khám, chẩn đốn điều trị Bên cạnh đó, thường xun tổ chức chương trình hội nghị hội thảo, chương trình “Sức khỏe cộng đồng” bệnh viện để tư vấn, giáo dục cho bệnh nhân hiểu 65 Khóa luận tốt nghiệp Kết luận kiến nghị bệnh tật mà mắc phải nhằm nâng cao kiến thức y học để phòng tránh ngăn ngừa bệnh tật Từ đó, bước giảm tỷ lệ thương tật - tử vong cho người bệnh, phát sớm góp phần giảm tần suất mắc bệnh nguy hiểm, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người dân ngày hiệu 4.3 ĐỀ XUẤT Ngoài phân tích MHBT theo phương pháp DDD, đề tài đề xuất thêm phương pháp phân tích MHBT phương pháp phân tích theo nhóm điều trị (ATC) Phương pháp phân tích nhóm nhóm điều trị giúp phân tích MHBT nhanh chóng nhờ vào kết phân tích dựa thuốc sử dụng bệnh viện xếp theo nhóm điều trị cụ thể Qua cho thấy giá trị sử dụng thực tế nhóm thuốc với mục đích trị liệu cụ thể từ suy nhóm bệnh chiếm tỷ lệ lớn bệnh viện (những bệnh mà người dân khu vực khu vực lân cận đến bệnh viện khám mắc phải chủ yếu) Còn phương pháp DDD phân tích MHBT tốn nhiều thời gian (do phải xử lý nhiều liệu để đổ vào cơng cụ phân tích phải phân tích nhiều kết hơn) ngồi việc phân tích MHBT cịn giúp phân tích chi phí – hiệu nhóm thuốc với nhau, thuốc với dựa số liệu trình điều trị số ngày cho liệu trình điều trị Qua giúp cho khoa Dược thấy thuốc có hiệu điều trị chi phí tối ưu để tham mưu cho HĐT&ĐT lên kế hoạch dự trù mua sắm thuốc men Vậy nên kết hợp hai phương pháp để phân tích MHBT qua cịn làm rõ vấn đề liên quan tình hình sử dụng thuốc bệnh viện 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bệnh viện Quận 11 (2011), Đánh giá hiệu ứng dụng CNTT công tác khám chữa bệnh Bệnh viện Quận 11 năm 2011 [2] Bệnh viện Quận 11 (2012), Đánh giá hiệu ứng dụng CNTT công tác khám chữa bệnh Bệnh viện Quận 11 năm 2012 [3] Bệnh viện Quận 11 (2013), Đánh giá hiệu ứng dụng CNTT công tác quản lý hoạt động khám chữa bệnh Bệnh viện Quận 11 năm 2013 [4] Bộ Y tế (2009), Chỉ thị 02/CT-BYT ngày 25/2/2009 việc đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin ngành y tế [5] Bộ Y tế (2015), Công văn số 8623/BYT-BH ngày 9/11/2015 việc đẩy mạnh công nghệ thông tin quản lý khám chửa bệnh toán bảo hiểm y tế theo nghị số 36a/NQ-CP [6] Bộ Y tế (2018), Kế hoạch 250/KH-BYT/2018 ngày 19/3/2018 việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quản lý khám bệnh, chữa bệnh toán bảo hiểm y tế năm 2018 [7] Bộ Y tế (2010), Quyết định số 1191/QĐ-BYT Bộ Y tế việc phê duyệt đề án kiện toàn hệ thống tổ chức công nghệ thông tin đơn vị nghiệp ngành y tế giai đoạn từ năm 2010 đến 2015 [8] Bộ Y tế (2009), Quyết định số 2794/QĐ-BYT ngày 04/8/2009 làm đầu mối để tăng cường quản lý, lập sách cho cơng tác ứng dụng cơng nghệ thông tin ngành y tế [9] Bộ Y tế (2006), Quyết định số 5573/QĐ-BYT ngày 29/12/2006 tiêu chí phần mềm nội dung số phân hệ phần mềm tin học quản lý bệnh viện [10] Bộ Y tế (2013), Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 hướng dẫn thực quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bệnh viện [11] Bộ Y tế (2013), Thông tư 21/2013/TT-BYT ngày 8/8/2013 quy định tổ chức hoạt động hội đồng thuốc điều trị bệnh viện [12] Bộ Y Tế (2012), Thông tư số 22/2012/TT-BYT quy định tổ chức hoạt động khoa dược bệnh viện [13] Bộ Y tế (2011), Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh [14] Bộ Y tế (2012), Thơng tư số 31/2012/TT-BYT ngày 20/12/2012 hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng bệnh viện [15] Bộ Y tế (2017), Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 ban hành tiêu chí ứng dụng cơng nghệ thơng tin sở khám bệnh, chữa bệnh [16] Bộ Y tế (2004), Công văn số 3483/YT- ĐTr hướng dẫn thực thị số 05/2004/CT- BYT Bộ trưởng Bộ y tế [17] Nguyễn Trọng Bài, Bùi Văn Chín (2009), Nghiên cứu mơ hình bệnh tật bệnh viện đa khoa huyện Thới Bình năm 2006 – 2009, Bệnh viện đa khoa huyện Thới Bình [18] Nguyễn Đức Chỉnh (2009), Mơ hình bệnh tật người cao tuổi điều trị bệnh viện 115 năm 2009, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Dược, Hồ Chí Minh [19] Nguyễn Văn Cư, Tạ Tùng Lâm (2010), “Mơ hình bệnh tật khoa ngoại bệnh viện đa khoa Đồng Tháp từ năm 2003 đến 2007”, Y học TP Hồ Chí Minh, 14(1), tr 77-82 [20] Trịnh Thị Bích Hà (2009), Mơ hình bệnh tật người cao tuổi điều trị bệnh viện Chợ Rẫy năm 2009, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ nội trú, Trường Đại học Y Dược, Hồ Chí Minh [21] Lê Quang Hậu (2013), Phân tích hoạt động cung ứng thuốc yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng thuốc bệnh viện Đa Khoa huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ năm 2012, Luận văn dược sĩ chuyên khoa cấp 1, Trường Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội [22] Nguyễn Thị Hiền Lương (2012), Nghiên cứu đánh giá sử dụng kháng sinh Bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2009- 2011, Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ, Trường Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội [23] Đỗ Thị Ngun, Lê Anh Tuấn (2013), “Nghiên cứu mơ hình bệnh tật bệnh nhân 60 tuổi phòng khám quản lý sức khỏe cán tỉnh Bình Phước”, Tạp chí Y học thực hành, 869(5), tr 180-184 [24] Huỳnh Hiền Trung (2012), Nghiên cứu số giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng thuốc bệnh viện nhân dân 115 dựa vào phân loại ATC/DDD, Luận án Tiến sĩ Dược học, Trường Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội [25] Võ Văn Ty, Trần Mạnh Hùng (2012), “Khảo sát mơ hình bệnh tật tử vong bệnh viện Thống Nhất năm 2010”, Y học TP Hồ Chí Minh, 16(1), tr.11-17 [26] Hồng Thy Nhạc Vũ, Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Kim Loan, Võ Phạm Trọng Nhân (2017), “Đặc điểm mơ hình bệnh tật bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011-2017”, Y học TP Hồ Chí Minh, 22(1), tr 285-292 [27] Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (2007), Quyết định số 102/2007/QĐUBND thành lập Bệnh viện Quận 11 trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11 Tiếng nước [28] Abdullah G Alzahrani, Abdul Hafiz M Turkistani, Ghassan S Nouman, Ziad A Memish (2012), “Pattern of diseases among visitors to Mina health centers during the Hajj season, 1429 H (2008 G)”, Journal of infection and public health, 5(1), pp 22-34 [29] F M B Allen (1951), “The Pattern of Disease”, The Ulster Medical Journal, 20(2), pp 131-143 [30] Guy Wingate (2010), Pharmaceutical Computer Systems Validation Quality Assurance, Risk Management and Regulatory Compliance, Informa Healthcare USA, Inc, Second Edition [31] Hamdi Sözen, Ibak Gönen, Ayse Sözen et al (2013), “Application of ATC/DDD methodology to eveluate of antibiotic use in a general hospital in Turkey”, Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 12 [32] Ivan S Pradipta, Elis Ronasih, Arrum D Kartikawati et al (2015), “Three years of antibacterial consumption in Indonesian Community Health Centers: The application of anatomical therapeutic chemical/defied daily doses and drug utilization 90% method to monitor antibacterial use”, Journal of Family & Community Medicine, 22(2), pp 101-105 [33] J M Smellie (1949), “A Pattern of Disease in Infancy Based on 2,306 Hospital Admissions in the Years 1946-48 Inclusive”, Proceedings of the Royal Society of Medicine, 42(8), pp 636-642 [34] Jon Birger Haug, A˚ smund Reikvam (2013), “WHO defined daily doses versus hospital-adjusted defined daily doses: impact on results of antibiotic use surveillance.”, The Journal of antimicrobial chemotherapy, 68(12), pp 29402947 [35] M Cizman, B Beovic (2013), “Antibiotic hospital consumption expressed in defined daily doses (DDD)/100 bed-days.”, Infection, 42(1), pp 233-234 [36] Stefan Leucht, Myrto Samara, Stephan Heres, John M Davis (2016), “Dose Equivalents for Antipsychotic Drugs: The DDD Method”, Schizophrenia Bulletin, 42(1), pp 90-94 Trang Web [37] WHO, ATCindex2017, URL: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=A10BA02 cập nhật ngày 10/03/2018 PHỤ LỤC Biểu mẫu liệu DDD STT Tên thương mại Hoạt chất Đơn vị tính Nhóm thuốc Mã ATC Hàm lượng Đơn vị Hàm tính lượng DDD theo theo WHO DDD DDD WHO A.T Ascorbic Syrup Vitamin C Ống A11GA01 27.Khoáng Chất Và Vitamin 100mg/ 5ml g 0.6 0.2 A.T Esomeprazol 40 Inj Esomeprazol Lọ A02BC05 17.Thuốc Đường Tiêu Hóa 40mg mg 40 30 Acabrose Acarbose Tablets 50Mg viên A10BF01 18.Hocmon Và Các Thuốc Tác Động Vào Hệ Thống Nội Tiết 50mg g 0.05 0.3 250mg g 0.25 325mg g 0.325 Acepron 250mg Paracetamol 250mg gói Gói N02BE01 2.Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt; Chống Viêm Không Steroid; Thuốc Điều Trị Gút Và Các Bệnh Xương Khớp Acepron 325mg Paracetamol 325mg viên N02BE01 2.Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt; Chống Viêm Không Steroid; PL1 Thuốc Điều Trị Gút Và Các Bệnh Xương Khớp Acepron 80 Paracetamol 80mg gói Gói N02BE01 2.Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt; Chống Viêm Không Steroid; Thuốc Điều Trị Gút Và Các Bệnh Xương Khớp Acetazolamid Acetazolamid viên S01EC01 21.Thuốc Điều Trị Bệnh Mắt, Tai Mũi Họng 250mg g 0.25 0.75 Acetylcystein N-Acetylcytein viên 200mg tab R05CB01 25.Thuốc Tác Động Trên Đường Hô Hấp 200mg g 0.2 0.5 Aciclovir 200mg Aciclovir 200mg viên J05AB01 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 200mg g 0.2 10 Aciclovir 800 Aciclovir viên J05AB01 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 800mg g 0.8 11 ACICLOVIR MEYER Aciclovir viên J05AB01 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 800mg g 0.8 12 Acid Folic Folic acid (vitamin B9) viên B03BB01 11.Thuốc Tác Dụng Đối Với Máu 5mg mg 0.4 13 Acigmentin 1000 Amoxycyllin 875mg +Acid Clavulanic 125mg viên J01CR02 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn (875+12 g 5)mg 0.875 PL2 80mg/1, 5g g 0.08 J01CR02 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 500mg + 125mg g 0.5 viên C09CA07 12.Thuốc Tim Mạch 40mg mg 40 40 Aciclovir viên J05AB01 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 200mg g 0.2 17 Adalat 10 (cơ sở xuất xưởng: Bayer Schering Pharma AG, địa chỉ: D51368 Leverkusen, Germany) Nifedipin 10mg viên C08CA05 12.Thuốc Tim Mạch 10mg mg 10 30 18 Aecysmux N-Acetylcytein viên 200mg tab R05CB01 25.Thuốc Tác Động Trên Đường Hô Hấp 200mg g 0.2 0.5 19 Agicetam Piracetam viên N06BX03 12.Thuốc Tim Mạch 800mg g 0.8 2.4 20 Agifuros Furosemid viên C03CA01 16.Thuốc Lợi Tiểu 40mg mg 40 40 21 Agilecox 100 Celecoxib viên M01AH01 2.Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt; Chống Viêm Không Steroid; 100mg g 0.1 0.2 14 Acigmentin 625 Amoxicilin + acid clavulanic viên 15 Actelsar 40mg Telmisartan 40mg 16 Acyclovir VPC 200 PL3 Thuốc Điều Trị Gút Và Các Bệnh Xương Khớp 22 Agimetpred 16 Methylprednisolon 16mg viên H02AB04 18.Hocmon Và Các Thuốc Tác Động Vào Hệ Thống Nội Tiết 16mg mg 16 7.5 23 Agirenyl Vitamin A viên A11CA01 27.Khoáng Chất Và Vitamin 5.000UI TU 50 24 Agirovastin 10 Rosuvastatin 10mg viên C10AA07 12.Thuốc Tim Mạch 10mg mg 10 10 25 Agirovastin 20 Rosuvastatin 20mg viên C10AA07 12.Thuốc Tim Mạch 20mg mg 20 10 26 Alsiful S.R Tablets 10mg Alfuzosin 10mg viên G04CA01 9.Thuốc Điều Trị Bệnh Đường Tiết Niệu 10mg mg 10 7.5 100mg mg 100 44 27 Amedolfen 100 Flurbiprofen natri viên R02AX01 2.Thuốc Giảm Đau, Hạ Sốt; Chống Viêm Không Steroid; Thuốc Điều Trị Gút Và Các Bệnh Xương Khớp 28 Amitriptylin 25mg Amitriptylin viên N06AA09 24.Thuốc Chống Rối Loạn Tâm Thần 25mg mg 25 75 29 Amlor Amlodipine 5mg viên C08CA01 12.Thuốc Tim Mạch mg mg 5 30 Amoxycillin 500mg Amoxycyllin 500mg viên J01CA04 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 500mg g 0.5 31 Aplorar 150 Irbesartan viên C09CA04 12.Thuốc Tim Mạch 150mg g 0.15 0.15 PL4 32 Aprovel Irbesartan viên C09CA04 12.Thuốc Tim Mạch 300mg g 0.3 0.15 33 Aprovel Irbesartan 150mg viên C09CA04 12.Thuốc Tim Mạch 150mg g 0.15 0.15 34 Asiclacin 500 Azithromycin 500mg viên J01FA10 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 500mg g 0.5 0.3 35 Aspirin 81 Acetylsalicylic acid 81mg viên B01AC06 12.Thuốc Tim Mạch 81mg mg 81 81 36 Atelec Tablets 10 Cilnidipin viên C08CA14 12.Thuốc Tim Mạch 10mg mg 10 10 37 Atorvastatin 10 Atorvastatin viên C10AA05 12.Thuốc Tim Mạch 10mg mg 10 20 38 Atorvastatin 20 Atorvastatin 20mg viên C10AA05 12.Thuốc Tim Mạch 20MG mg 20 20 40 Auclanityl 625mg Amoxicilin + acid clavulanic viên J01CR02 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 500mg + 125mg g 0.5 41 Augbactam 1g/200mg Amoxicilin + acid clavulanic Lọ J01CR03 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 1,2g g 1.2 42 Augbactam 625 Amoxicilin + acid clavulanic viên J01CR02 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 500mg + 125mg g 0.5 PL5 43 Augmentin 1g tablets Amoxycyllin8 75mg +Acid Clavulanic 125mg 44 Augmentin 250mg/31,25 mg Amoxicilin + acid clavulanic Gói J01CR02 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn Amoxycyllin5 00mg+Acid Clavulanic 62.5mg Gói J01CR02 45 Augmentin 500mg/ 62.5mg viên J01CR02 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 875mg; 125mg g 0.875 250mg; g 31,25mg 0.25 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 500mg; 62.5mg g 0.5 500mg + 125mg g 0.5 46 Augmentin Amoxicilin + 625mg tablets acid clavulanic Viên J01CR02 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 47 Augmentin Injection Amoxicilin + acid clavulanic Lọ J01CR02 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 1g + 200mg g 1.2 Augxicine Amoxicilin 500mg+Acid Clavulanic 62.5mg Gói J01CR02 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 500mg+ 62.5mg g 0.5 Aumoxtine 625 mg Amoxicilin 500mg+Acid Clavulanic 125mg Viên J01CR02 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 625mg g 0.5 48 49 PL6 50 Auroliza 30 Lisinopril 30mg Viên C09AA03 12.Thuốc Tim Mạch 30mg mg 30 10 51 Austen-S Vitamin E 400UI Viên A11HA03 27.Khoáng Chất Và Vitamin 400UI g 0.2 52 Avelox Moxifloxacin 400mg Viên J01MA14 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 400mg g 0.4 0.4 53 Avelox Moxifloxacin* 400mg/250ml Chai J01MA14 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 400mg/ 250ml g 0.4 0.4 54 Azarga Eye Drop 5ml Brinzolamid + Timolol Chai S01EC04 21.Thuốc Điều Trị Bệnh Mắt, Tai Mũi Họng 10mg/m l+ 5mg/ml ml 0.2 55 Azopt Brinzolamid 1% 5ml Lọ S01EC04 21.Thuốc Điều Trị Bệnh Mắt, Tai Mũi Họng 1% 5ml ml 0.2 56 Bambec Bambuterol Viên R03CC12 25.Thuốc Tác Động Trên Đường Hô Hấp 10mg mg 10 20 57 Basmicin 400 Ciprofloxacin Chai J01MA02 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 400mg/ 200ml g 0.4 0.5 58 Beclate Aquanase Beclomethason Chai R03BA01 18.Hocmon Và Các Thuốc Tác Động Vào Hệ Thống Nội Tiết 50mcg mg 0.8 Chai A03FA03 17.Thuốc Đường Tiêu Hóa 38,1mg mg 30 30 59 Becoridone (dipropiona) Domperidon PL7 60 Benita Budesonid Lọ R03BA02 25.Thuốc Tác Động Trên Đường Hô Hấp 64mcg mg 7.68 1.5 61 Be-Stedy Betahistin 24mg Viên N07CA01 21.Thuốc Điều Trị Bệnh Mắt, Tai Mũi Họng 24mg mg 24 24 62 Betahistin Meyer 16 Betahistin Viên N07CA01 21.Thuốc Điều Trị Bệnh Mắt, Tai Mũi Họng 16mg mg 16 24 63 Betaserc 24mg Betahistin Viên N07CA01 21.Thuốc Điều Trị Bệnh Mắt, Tai Mũi Họng 24mg mg 24 24 64 BFSNoradrenalin Noradrenalin1 mg/ml Ống C01CA03 4.Thuốc Giải Độc Và Các Thuốc Dùng Trong Trường Hợp Ngộ Độc 1mg/ml mg 65 Biacefpo 200 Cefpodoxim 200mg Viên J01DD13 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 200mg g 0.2 0.4 66 Bicebid 200 Cefixim 200mg Viên J01DD08 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 200mg g 0.4 0.4 67 Bicefzidim Ceftazidim Lọ J01DD02 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 1000 mg g 68 Bioflora 100mg Saccharomyces boulardii Gói 100mg A07FA02 17.Thuốc Đường Tiêu Hóa 100mg g 0.1 69 Biofumoksyn Cefuroxim J01DC02 6.Thuốc Điều Trị Ký Sinh Trùng, Chống Nhiễm Khuẩn 750mg g 0.75 Lọ PL8 70 Bisolvon kids Bromhexin 4mg/5ml 60ml Chai R05CB02 25.Thuốc Tác Động Trên Đường Hô Hấp 4mg/ 71 Bisoprolol Fumarate 2.5mg Bisoprolol fumarat Viên C07AB07 12.Thuốc Tim Mạch 72 Bivitanpo Losartan 50mg Viên C09CA01 73 Bluecezin Cetirizin Viên 74 Brikorizin 75 76 mg 24 24 2.5mg mg 2.5 10 12.Thuốc Tim Mạch 50mg mg 50 50 R06AE07 3.Thuốc Chống Dị Ứng Và Dùng Trong Các Trường Hợp Quá Mẫn 10 mg mg 10 10 Flunarizin 5mg Viên N07CA03 7.Thuốc Điều Trị Đau Nửa Đầu 5mg mg 10 Bromhexin 8mg Bromhexin 8mg Viên R05CB02 25.Thuốc Tác Động Trên Đường Hô Hấp 8mg mg 24 Bromhexin Actavis Bromhexin hydroclorid Viên R05CB02 25.Thuốc Tác Động Trên Đường Hô Hấp 8mg mg 24 PL9 5ml
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT THỰC TRẠNG, CẢI TIẾN, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH BỆNH TẬT THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LIỀU XÁC ĐỊNH TRONG NGÀY (DDD) TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 11, KHẢO SÁT THỰC TRẠNG, CẢI TIẾN, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH BỆNH TẬT THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH LIỀU XÁC ĐỊNH TRONG NGÀY (DDD) TẠI BỆNH VIỆN QUẬN 11

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn