CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HOÀI NHƠN,TỈNH BÌNH ĐỊNH

82 2 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:29

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI KHOA LUẬT ĐINH THỊ MINH THẢO CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HỒI NHƠN,TỈNH BÌNH ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật hành Mã số :8.38.01.02 Giáo viên hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Minh Phương ĐÀ NẴNG, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi, Đinh Thị Minh Thảo, học viên lớp Luật Hiến pháp luật hành – Đợt 2- 2017, Học viện Khoa học xã hội sở Đà Nẵng xin cam đoan: Luận văn thạc sĩ cơng trình nghiên cứu tôi, hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Minh Phương Trong trình nghiên cứu viết luận văn tuân thủ quy định quyền Các tài liệu trích dẫn luận văn trung thực, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Các kết nghiên cứu luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Với nội dung cam đoan trên, xin chịu trách nhiệm liên quan đến luận văn thạc sĩ Tác giả luận văn Đinh Thị Minh Thảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CẢICÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA 1.1 Khái quát thủ tục hành 1.2 Khái niệm nội dung, nguyên tắc, quy trình cải cách thủ tục hành theo chế cửa 14 1.3 Các nhân tố tác động cần thiết cải cách thủ tục hành theo chế cửa Ủy ban nhân dân huyện 18 1.4 Kinh nghiệm cải cách thủ tục hành theo chế cửa số địa phương 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 26 2.1 Khái quát yếu tố tác động đến cải cách thủ tục hành cửa huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 26 2.2 Tình hình thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 31 CHƯƠNG 3: NHU CẦU VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI HUYỆN HỒI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 53 3.1 Nhu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành theo chế cửa huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 53 3.2 Một số giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành theo chế cửa huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 57 3.3 Một số kiến nghị 65 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Nghĩa đầy đủ Từ viết tắt CCHC Cải cách hành CCTTHC Cải cách thủ tục hành CQHCNN Cơ quan hành nhà nước HCNN Hành nhà nước HĐND Hội đồng nhân dân TNVTKQ Tiếp nhận trả kết TNHS Tiếp nhận hồ sơ TKQ Trả kết TTHC Thủ tục hành UBND Uỷ ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu 2.1 Tên bảng Số lượng hồ sơ giải lĩnh vực đăng ký kinh doanh phận cửa 2.2 Số lượng hồ sơ giải lĩnh việc đăng ký kết có yếu tố nước ngồi Trang 37 40 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu 2.1 Tên bảng Số lượng hồ sơ giải phận cửa Trang 35 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, nước ta ln chuyển nhanh chóng, khơng ngừng hội nhập phát triển Cùng với nhịp bước đất nước, Đảng Nhà nước ta không ngừng đề chủ trương, sách nhiều giải pháp để thực cơng nghiệp hố, đại hố, đổi đất nước Trong khong thể khơng kể đến công CCHC mà đặc biệt CCTTHC, góp phần to lớn vào tiến trình phát triển nước Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khoá X đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước nêu rõ tầm quan trọng việc CCTTHC: “Tập trung đẩy mạnh CCTTHC, xem khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động nhân dân doanh nghiệp Tiến hành rà soát tất TTHCtrên tất lĩnh vực, rõ thủ tục, quy định sai pháp luật, không phù hợp để kiên sửa đổi Đây khâu cản trở phát triển gây nhiều xúc nhân dân; cần tập trung đạo tạo chuyển biến mạnh mẽ lĩnh vực này” [15, Tr.5] Có thể thấy CCTTHC sở vơ quan trọng để giải mối quan hệ quan nhà nước với quan nhà nước với công dân tổ chức xã hội theo hướng công khai, minh bạch , đơn giản, gọn nhẹ Từ tiếp tục cải thiện mơi trường kinh doanh, giải phóng nguồn lực xã hội, đồng thời nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, để bảo đảm điều kiện điều kiện thuận lợi cho phát triển tất thành phần kinh tế thu hút nguồn đầu tư nước ngồi, góp phần tạo nên minh, lành mạnh hoạt động đời sống kinh tế xã hội, làm tảng cho kinh tế nước ta phát triển nhanh, mạnh, vững Hoạt động cắt giảm nâng cao chất lượng TTHC lĩnh vực liên quan đến việc quản lý nhà nướclà cần thiết, đặc biệt TTHC có liên quan tới người dân, doanh nghiệp Tiến trình CCTTHC nước ta có thành tựu tích cực, ngày thúc đẩy không ngừng mở rộng Đảng Nhà nước ta có sách vơ đắn, mang tính cấp thiết có ý nghĩa tích cực Như Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Ban hành Quy chế thực chế cửatại quan hành địa phương; hay Nghị số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 Chính phủ Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020… Trong năm qua, bên cạnh việc thực tốt tiến trình CCTTHC, việc tăng cườnghiệu chất lượng việc thực CCMC Đảng Nhà nước ta quan tâm thực Nhằm thực có hiệu chủ trương, sách Đảng Nhà nước, UBND tỉnh Bình Định ban hành nhiều văn để đạo thực hiện, như: Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 24 tháng năm 2017,quyết định số 3664/QĐUBND ngày 03 tháng 10 năm 2017, định số 476-QĐ/TU ngày tháng 10 năm 2017 Chúng ta thấy rằng, nước ta TTHC cịn nhiều bất cập, thiếu sót, dẫn đến việc làm giảm hiệu cơng việc như: thủ tục cịn rườm rà, phức tạp gây khó khăn cho người dân, đặc biệt phận người dân có trình độ dân trí thấp; cịn nặng nề nhiều cửa, nhiều cấp trung gian; trình tự thực cịn nhiều mâu thuẫn, chồng chéo; thiếu tính cơng khai, minh bạch; đồng thời có phận quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cịn thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, khó khăn cho người dân thực TTHC Bên cạnh việc TTHC cịn chưa có tính thống nhất, văn hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng, thường xuyên thay đổi Từ bất cập dẫn đến hạn chế giải công việc CQHCNN có thẩm quyền; đồng thời gây khó khăn, trở ngại cho cá nhân, quan, tổ chức mối quan hệ với CQHCNN Từ làm trì trệ phát triển kinh tế, kiềm hãm hội nhập quốc tế đất nước Trong năm qua, huyện Hoài Nhơn chủ động, tích cực thực chương trình tổng thể CCHCcủa giai đoạn 2010 – 2020; nhiên bên cạnh thuận lợi từ đạo tỉnh ủy cịn nhiều khó khăn, trở ngại nhiều mặt Như có nhiều TTHC rườm ra, phức tạp, thời gian giải kéo dài; nhiều lĩnh vực TTHC cịn chồng chéo, chưa rõ ràng Xuất phát từ điều đó, nên thân lựa chọn đề tài để mong muốn đưa số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, khắc phục số hạn chế cơng tác CCTTHC huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định Như vậy, mang đến nhiều thuận tiện, tạo niềm tin người dân, góp phần vào cơng cải cách chung quốc gia Từ lý nêu trên, tác giả chọn đề tài: “Cải cách thủ tục hành theo chế cửa từ thực tiễn huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định” nghiên cứu làm Luận văn Thạc sĩ Luật Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Vấn đề CCHC nhà nước nói chung CCTTHC theo CCMC nói riêng ln nhận nhiều quan tâm, nhiều tác giả nghiên cứu, kể tới số cơng trình nghiên cứu tiêu biểu sau: - Tác phẩm “Một số vấn đề cải cách thủ tục hành chính” GS Mai Hữu Khuê PGS.TS Bùi Văn Nhơn (Nxb Chính trị Quốc gia, 1996) giới thiệumột cách tổng quan tác động TTHC hoạt động máy quản lý nhà nước, khó khăn quản lý hành nhà nước thiếu TTHC phù hợp Ngồi ra, độc giả cịn nắm số quan điểm, nguyên tắc giải pháp nhiệm vụ CCTTHC; - Trong sách“Thủ tục hành – Lý luận thực tiễn” GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm PGS.TS Võ Kim Sơn biên soạn (Nxb Chính trị Quốc gia, 2002) hai tác giả trình bày vấn đề lý luận liên quan đến TTHC, minh chứng cho vấn đề lý luận bằngthực tiễn TTHC nước ta số nước giới; - Với tác phẩm“Cải cách thủ tục hành chính” (Nxb Chính trị Quốc gia, 2003), GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm PGS.TS Võ Kim Sơn khẳng định CCTTHC nội dung quan trọng CCHC cải cách thể chế hành nhà nước Ở nước ta nay, CCTTHC có nhiều thành tựu tích làm việc quan, đảm bảo cơng bằng, khách quan, ưu tiên cho người có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chun mơn cao, kỹ thể tốt, chuyên ngành phù hợp với vị trí cơng việc cần tuyển Hạn chế tượng tiêu cực để vào làm công chức nhà nước hay ưu tiên “con ông, cháu cha” tuyển chọn người vào làm việc quan nhà nước dẫn đến việc đưa người không phù hợp, phẩm chất, không đủ tiêu chuẩn vào quan làm việc Tiếp đó, cần phải coi trọng việc sử dụng, bố trí cơng chức làm việc vị trí việc phù hợp với trình độ, lực họ Nếu làm tốt cơng tác tạo động lực làm việc cho cơng chức giúp họ có điều kiện để phát huy tri thức, kiến thức vào thực cơng việc, góp phần nâng cao hiệu suất hiệu công việc thông qua việc thi tuyển vị trí làm việc, cạnh tranh cơng bằng, cơng khai Công tác đào tạo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp hoá cần phải trọng Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc công chức Thực việc đánh giá, xếp loại công chức hàng tháng, hàng quý hàng năm Khen thưởng kịp thời cá nhân công chức phận thực tốt nhiệm vụ giao hình thức vật chất tinh thần, đồng thời xử lý nghiêm khắc công chức khơng hồn thành nhiệm vụ có sai phạm đạo đức công vụ giải cơng việc Bên cạnh đó, yếu tố tiền lương chế độ đãi ngộ cán bộ, công chức thuộc phận cửa liên thông cần phải quan tâm Do đặc thù công việc phận cửa liên thông chịu nhiều áp lực thời gian, tác phong làm việc, phong cách giao tiếp, phải thường xuyên trực tiếp tiếp xúc với người dân để giải hồ sơ hành Vì vậy, cần có ưu đãi định ưu tiên việc xếp vào vị trí lãnh đạo tương lai, tăng chế độ phụ cấp nhằm động viên công chức yên tâm công tác, phát huy sức sáng tạo q trình thực cơng việc 61 3.2.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm Công tác tra, kiểm tra, giám sát có vai trị quan trọng, thơng qua phát thực xử lý vi phạm trường hợp sai phạm, cố tình sách nhiễu nhân dân để chuộc lợi cho thân Đồng thời, nắm bắt hạn chế quy trình giải TTHC để có hướng điều chỉnh cho phù hợp nhằm hoàn thiện việc thực CCMC địa bàn Trong trình tra, kiểm tra tùy theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn tính chất TTHC mà quan tiến hành tra đột xuất chun ngành, có hoạt động mang tính quyền lực nhà nước có hoạt động tra khơng mang tính quyền lực nhà nước Tăng cường cơng tác kiểm tra quan cấp trên, quan chun mơn hoạt động thực CCTTHC Vì thực tế quan cấp tổ chức đồn kiểm tra, kháo sát tình hình thực TTHC mà thường thơng qua báo cáo quan thực Hoạt động giám sát người dân sai phạm, thiếu sót củ hoạt động CCTTHC theo CCMC thiết thực, rõ rang Người dân đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp, rõ rang hoạt động quản lý hành nhà nước Sự hài long người dân gương phản chiếu rõ rang hoạt động CCTTHC Để làm tốt công tác cần có quy chế quy định cấp quyền có trách nhiệm thực cơng tác tra, kiểm tra, giám sát trình thực TTHC công việc bắt buộc, tiến hành thường xuyên, liên tục theo kế hoạch đột xuất Phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc đạo người đứng đầu quan, đơn vị việc thực TTHC huyện, phòng ban đơn vị liên quan Thay đổi phương pháp kiểm tra hạn chế kiểm tra báo cáo, tăng cường kiểm tra đột xuất thực tế để kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh có biểu sai trái Định kỳ khảo sát diện rộng phản hồi từ cá nhân, tổ chức, khơng thực hình thức mà cần bố trí cán bộ, cơng chức thực khách quan Để từ có 62 biện pháp xử lý vi phạm kịp thời, người tội, tráng nể; vậy, hoạt động CCTTHC theo CCMC đạt kết thiết thực, hiệu 3.2.6 Bảo đảm điều kiện thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa - Cơ sở vật chất; phương tiện công nghệ thông tin Để giải tốt công việc, trước hết phải xây dượng tảng sở vật chất, hệ thống máy móc tạo nhanh chóng, tiện lợi, nhanh chóng cho người dân, tạo thuận lợi việc quản lý, điều hành, giám sát Công nghệ thông tin trở thành lĩnh vực cơng nghệ đại, phát triển nhanh chóng, thay đổi mặt đời sống xã hội Các ứng dụng cơng nghệ thơng tin góp phần làm biến đổi phương thức hoạt động, nâng cao suất, hiệu quả, đồng thời kéo theo thay đổi cấu, tổ chức tư người lao động Việc mở rộng ứng dụng công nghệ vào hoạt động Trung tâm giao dịch cửa liên thơng góp phần thúc đẩy hiệu công tác cán bộ, rút ngắn thời gian giải hồ sơ, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học Khi giải TTHC, cán cần trang bị phương tiện cần thiết để việc thực thi công vụ hiệu tránh tùy tiện Các cấp lãnh đạo cần có quan tâm mức kịp thời để trang bị sở vật chất, trang thiết bị điều kiện làm việc cần thiết, giúp phận thực nhiệm vụ nhanh chóng thuận lợi Như vừa tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường tính tích cực, nâng cao tiunh thần làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức Việc trang bị đầy đủ hệ thống sở vật chất, góp phần thuận lợi cho việc lưu trữ, cất giữ, phân loại, vận chuyển hồ sơ thuận lợi; góp phần cho lối làm việc nề nếp, tránh phiền phức, khó chịu cho người dân đến làm việc Phục vụ cơng tác đại hóa cơng sở nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác CCHC Bên cạnh đó, cần đặc biệt trọng cơng tác ứng dụng công nghệ thông tin, coi địi hỏi khách quan cơng tác CCHC giải pháp hữu hiệu đảm bảo cho hoạt động hiệu Công nghệ thông tin coi “cánh tay đắc lực” phục vụ cho cán bộ, công chức thực nhiệm vụ, giúp công việc 63 giải nhanh gọn, xác; Giúp công tác kiểm tra, giám sát lãnh đạo thực thuận lợi Như vậy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng đúng, phù hợp với xu chuyển dần sang xã hội thông tin 3.2.7 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành theo chế cửa uỷ ban nhân dân cấp xã thuộc huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định Thứ nhất, thực tế, chưa có nhiều văn hướng dẫn cho việc thực CCMC cấp xã, điều tạo nên hạn chế lớn cho công tác phận TNVTKQ cấp xã Việc thực CCMC UBND cấp xã dựa văn hướng dẫn chung cấp tỉnh, trung ương Nhưng với huyện, xã khác lại có đặc thù riêng, có ảnh hưởng đến hoạt động CCTTHC theo CCMC, vậy, việc áp dụng văn pháp luật hành vấn đề nhiều vướn mắc Cho nên cần thiết phải xây dựng văn pháp luật cụ thể hoá yêu cầu, quy chế, tổ chức… nội dung liên quan đến CCMC UBND cấp xã Có vị tránh khỏi lúng túng giai đoạn đầu thực Thứ hai, vấn đề kinh phí quan trọng, vấn đề thiết yếu phận TNVTKQ cấp xã Vì lý thành lập, nên sở vật chất, máy móc, trang thiết bị chưa thực đại, đầy đủ để đáp ứng cho yêu cầu công việc Trong thời gian tới phận TNVTKQ UBND cần xây dựng phòng làm việc với đủ diện tích 40 m2, trang bị đầy đủ ghế chờ cho người dân đến làm việc, bàn làm việc, hệ thống máy tính có kết nối internet, hệ máy in, máy fax… đầy đủ để phục vụ cho công việc tốt Thứ ba, cần cung cấp nhiều kiến thức, kĩ cần thiết cho đội ngũ công chức làm phận TNVTKQ cấp xã Vì giai đoạn bắt đầu thực CCMC UBND cấp xã đội ngũ cán bộ, cơng chức cịn thiếu kinh nghiệm, kỹ cần thiết thiếu sót Đây hạn chế lớn cho công chức đảm nhiệm 64 Thứ tư, tuyên truyền sâu rộng tới người dân hiểu biết nhiều CCMC UBND cấp xã, để từ đó, nhân dân người đánh giá, giám sát hoạt động phận TNVTKQ cấp xã Tăng cường hoạt động lấy ý kiến, đánh giá hài lòng nhân dân, đẩy mạnh hoạt động giám sát tổ chức trị xã hội tồn nhân dân xã, để kịp thời rút kinh nghiệm, giảm thiểu tối đa sai sót khơng đáng có Thứ năm, áp dụng công nghệ đại, hệ thống phần mềm tiện lợi phục vụ cho hoat động lưu trữ, tuyền thông tin, giải công việc Công chức phụ trách phải sử dụng thành thạo phần mềm hỗ trợ công việc để đạt hiệu tốt 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ 3.3.1.1 Hệ thống văn quy phạm pháp luật Hiện nay, việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật cịn nhiều bất cập, thiếu tính đồng thống chí cịn mâu thuẫn với gây khó khăn cho q trình giải thủ tục hành quan hành nước nói chung thực tế diễn phòng ban UBND huyện Để khắc phục tình trạng cần đẩy mạnh cơng tác đạo việc thực đề án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải TTHC cho người dân 3.3.1.2 Chính sách tiền lương Thực mơ hình địi hỏi lực tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán công chức phải nâng lên, khối lượng công việc nhiều trước nhiều, đặc biệt cấp huyện Do đó, Chính phủ nên thay đổi sách tiền lương, chế độ phụ cấp phù hợp để khuyến khích, động viên tinh thần cán cơng chức hồn thành tốt nhiệm vụ giao Đồng thời, động lực để cán cơng chức đảm bảo sống nghĩa tiền lương mà không cần hối lộ, không muốn nhận hối lộ để góp sức vào cơng phát triển kinh tế đất nước; Biến tiền lương thành lực hút để thu hút nhân tài 65 vào làm việc CQHCNNnhất quyền cấp sở; tránh tình trạng “chảy máu chất xám” diễn ngày nhiều 3.3.1.3 Tăng biên chế hợp lý Tăng biên chế hợp lý cho cấp huyện địa phương thực mơ hình CCMC áp dụng mơ hình này, khối lượng cơng việc cán phịng ban chun mơn, huyện tăng lên nhiều Số lượng biên chế phải tuyển chọn, đào tạo kỹ lưỡng để đáp ứng yêu cầu công việc Việc tuyển chọn phải tuân thủ theo quy định pháp luật, tạo cơng bằng, tìm cá nhân có đủ lực, trách nhiệm; tránh tình trạng kiêng nể, đưa người thân vào làm việc 3.3.2 Đối với UBND tỉnh Bình Định Đề nghị UBND tỉnh có sách hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp cải tạo phòng làm việc, đầu tư trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng bộ, công chức, viên chức Điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức để địa phương làm sở nâng cấp trang thiết bị nhằm nâng cao lực hoạt động quan hành nhà nước 3.3.3 Đối với UBND huyện Hoài Nhơn Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu CCHC công tác đạo lãnh đạo phịng ban chun mơn huyện UBND xã, thị trấn để thực tốt hồn thiện mơ hình Thứ hai, cần tăng cường kinh phí cho cơng tác CCHC Việc rót kinh phí phải liền với nhu cầu thực tế địa phương Đáp ứng đúng, đầy đủ, kịp thời cho cơng tác CCHC nói chung, CCTTHC theo CCMC nói riêng Thực tăng cường kinh phí phải khơng qn chống lãng phí, khơng dung kinh phí sai mục đích Thứ ba, phải trang bị khẩn cấp phương tiện làm việc phận TNVTKQ UBND huyện đặc biệt hệ thống máy tính kết nối internet, máy in, máy fax loại máy móc cũ gây cản trở lớn đến việc tiếp nhận, thụ lý TKQ cho công dân, tổ chức Đẩy nhanh tiến độ để đưa 66 Phần mềm cửa liên thông thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường vào hoạt động Có kế hoạch triển khai mở rộng phần mềm cửa từ UBND đến UBND cấp xã lĩnh lực lại là: Tư pháp, Xây dựng, Lao động thương binh xã hội, Đăng ký kinh doanh TIỂU KẾT CHƯƠNG Thực Nghị đẩy mạnh CCHC, Huyện ủy huyện Hoài Nhơn ban hành Chương trình hành động đạo triển khai học tập, quán triệt Nghị cán bộ, đảng viên Những kết tích cực đạt CCTTHClà đáng ghi nhận Tuy nhiên, TTHC UBND huyện Hồi Nhơn cịn rườm rà, chống chéo, nhiều văn quy định chưa rõ ràng Đội ngủ cán bộ, cơng chức máy quyền vừa thiếu lại vừa yếu làm ảnh hưởng khơng nhỏ tới tiến trình cải cách TTHC giải TTHC theo CCMC song tổ chức, công dân thực TTHC cịn gặp nhiều khó khăn, mâu thuẫn chồng chéo quy định, văn hướng dẫn không rõ ràng nên thủ tục nơi lại có cách hiểu tổ chức thực khác nhau, thiếu đồng Thực trạng không diễn phạm vi huyện Hồi Nhơn, mà tồn hầu hết huyện khác nói chung Khơng phải ngẫu nhiên cơng CCHC, CCTTHC theo CCMC lại Đảng Nhà nước chọn làm khâu đột phá, xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bối cảnh hội nhập, buộc phải có bước hướng nhằm cải cách nhanh, mạnh triệt để Trên sở đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân, xác định rõ tầm quan trọng, cần thiết việc cải cách TTHC theo CCMC, Chương luận văn đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh CCTTHCtheo CCMC UBND huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 67 KẾT LUẬN Thực CCHC nhà nước bước đột phá lớn cơng đổi tồn diện lãnh đạo Đảng Những thành tựu to lớn công đổi nước ta đạt năm qua có đóng góp lớn từ thành cơng CCHC, “tấm vé” đưa nước ta lên tầm cao mới, hội nhập sâu rộng, toàn diện với khu vực giới Đảng Nhà nước ta xác định CCHC nhiệm vụ xuyên suốt để đất nước vững bước giới vận động phát triển CCHC khâu đột phá để xây dựng hành sạch, vững mạnh, thống nhất, thơng suốt, hiệu lực, hiệu CCTTHC cắt bỏ quyền lực cản trở, nhũng nhiễu, làm rối loạn máy hành Làm cho TTHC trở nên gọn nhẹ, dễ tiếp cận, dễ thực hiện, dễ thực mang lại lợi ích đáng cho dân, cho doanh nghiệp đòi hỏi bách thực tiễn phát triển đất nước thời kỳ hội nhập CCHC yêu cầu cấp thiết tiền đề để xây dựng hành cơng chun nghiệp, đại, vận hành thông suốt hiệu Kỷ cương hành rường cột, địn bẩy để thúc đẩy vận động lên xã hội yếu tố thiếu với chủ thể hành “Việc lợi cho nhân dân phải làm, việc có hại cho dân phải tránh” Giảm TTHC, đẩy mạnh CCHC, siết chặt kỷ cương hành hướng tới mục đích chung phục vụ người dân tốt yêu cầu hành đại Đối với UBND cấp huyện địa bàn tỉnh Bình Địnhnói chung huyện Hồi Nhơn nói riêng, khẳng định việc quy định giải hồ sơ, TTHC cho tổ chức công dân theo CCMC chưa thực đúng, đầy đủ thực chất theo yêu cầu, hiệu lực hiệu triển khai rẩt nhiều hạn chế Nguyên nhân vấn đề nguồn lực bố trí thực không đảm bảo; công tác đạo, điêu hành, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị UBND huyện hạn chế; lực đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức sở cịn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhân dân chưa đầy đủ công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quán triệt chưa 68 thật có hiệu vấn đề kỷ cương, kỷ luật hành hoạt động thực thi cơng vụ nói chung, thực CCMC giải hồ sơ, TTHC cho tổ chức, cơng dân nói riêng chưa đảm bảo Trong thời gian tới, UBND huyện Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định tiếp tục đẩy mạnh công tác CCTTHC theo CCMC việc mở rộng thực liên thông với UBNDcác xã, thị trấn ngành tỉnh; tăng cường kiểm soát TTHC để kịp thời bổ sung đề xuất, sửa đổi quy định TTHC cho phù hợp với thực tiễn; xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức công tâm, thạo việc, có trình độ tính chun nghiệp cao khoa học kỹ thuật khoa học công nghệ, đặc biệt việc hồn thiện việc liên thơng tất lĩnh vực thông qua phần mềm cửa liên thông phần mềm thuộc tất lĩnh vực thuộc thẩm quyền UBND huyện Hồi Nhơn đơn vị thuộc tỉnh; cần có lộ trình cụ thể việc xây dựng thành cơng mơ hình quyền điện tử góp phần vào mục tiêu hồn thiện hành đại Với kết đạt thời gian qua phần khẳng định mô hình tiến góp phần quan trọng việc đẩy mạnh công tác CCTTHC, nâng cao lực phục vụ nhân dân thực trở thành động lực thúc đẩy kinh tế địa bàn huyện nói riêng tỉnh Bình Định nói chung 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nội vụ (2007), Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26 tháng 02 năm 2007 việc ban hành Quy tắc ứng xử cán bộ, cơng chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương Bộ Tư pháp (2004), Chương trình đổi công tác xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật văn triển khai, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Chính phủ (2005), Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước Chính phủ (2006), Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 05 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định chế độ hội họp hoạt động quan hành nhà nước Chính phủ (2008), Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước Chính phủ (2011), Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2011-2020 Chính phủ (2013), Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định liên quan đến hoạt động kiểm sốt thủ tục hành Chính phủ (2013), Nghị số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị số 30c/NQ-CP Chính phủ (2015), Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 30 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thơng quan hành nhà nước địa phương 70 10 Chính phủ (2018), Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 việc quy định việc thực chế cửa, cửa liên thông giải thủ tục hành 11 Nguyễn Đăng Dung (2005), Sự hạn chế quyền lực nhà nước, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đại hội Đảng thời kỳ đổi (Đại hội VI, VII, VIII, IX), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam Ban Chấp hành Trung ương Khoá X (2007), Nghị Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Khoá X số 17-NQ/TW ngày 01 tháng 08 năm 2007 đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước 16 Đảng Cộng sản Việt Nam Ban Chấp hành Trung ương Ban đạo tổng kết (2015), Báo cáo tổng kết số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi (1986-2016), Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội 17 Tô Tử Hạ, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Hữu Trị, Đoàn Trọng Truyến (2003), Cải cách hành địa phương – Lý thuyết thực tiễn, Nxb Giáo dục 18 Nguyễn Hữu Hải (2013), Cơ sở lý luận thực tiễn hành nhà nước, Nxb Chính trị quốc gia 19 Nguyễn Ngọc Hiến (2001), Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Văn Thị Hoàn (2013), Đổi thủ tục hành tuyển dụng viên chức, Luận văn Thạc sĩ 21 Học viện Hành Quốc gia (2002), Giáo trình Thủ tục hành chính, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 71 22 Học viện Hành Quốc gia (2004), Giáo trình hành cơng, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 23 Học viện Hành Quốc gia (2011), Tài liệu bồi dưỡng quản lý hành nhà nước (chương trình chun viên), Phần II - Hành nhà nước cơng nghệ hành chính, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 24 Lê Thị Vân Huyền (2012), Nâng cao hiệu phối hợp thực thủ tục hành thực thẩm quyền theo chế cửa, cửa liên thông UBND phường thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ 25 Mai Hữu Khuê Bùi Văn Nhơn (1996), Một số vấn đề cải cách thủ tục hành chính, Nxb Chính trị Quốc gia 26 Đỗ Ngọc Lan (2011), Quản lý chất lượng cải cách hành theo mơ hình “một cửa liên thông” Ủy ban Nhân dân quận thành phố Hải Phòng, Luận văn Thạc sĩ quản lý hành cơng 27 Đào Thị Oanh (2014), Cải cách thủ tục hành Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, Luận văn Thạc sĩ quản lý hành cơng 28 Thang Văn Phúc (2007), Cải cách thủ tục hành nhà nước – Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp, Nxb Thống kê, Hà Nội 29 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật Tổ chức quyền địa phương 30 Võ Kim Sơn (2004), Cải cách hành nhà nước trình tất yếu liên tục, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 31 Điệp Văn Sơn (2008), Cải cách hành – Những vấn đề cần biết, Nxb Chính trị Quốc gia 32 Trần Văn Tấn (2011), Cơ chế cửa, cửa liên thông - Nghiên cứu thực tiễn tỉnh Đồng Tháp, Luận văn Thạc sĩ 33 Nguyễn Văn Thâm Võ Kim Sơn (2002), Thủ tục hành – Lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia 34 Nguyễn Văn Thâm Võ Kim Sơn (2003), Cải cách thủ tục hành chính, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 72 35 Nguyễn Văn Thâm (2010), Soạn thảo xử lý văn quản lý nhà nước, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 36 Mai Thị Thơm (2013), “Cải cách thủ tục hành theo chế cửa cấp phép xây dựng từ thực tiễn quận Hoàn Kiếm - Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ 37 Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 09 năm 2003 Ban hành Quy chế thực chế “một cửa” quan hành nhà nước địa phương 38 Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 06 năm 2007 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương 39 Thủ tướng Chính phủ (2013), Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22 tháng 05 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh thực Chương trình tổng thể cải cách hành Nhà nước giai đoạn 2011-2020 40 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc Ban hành Quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương 41 Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 225/2016/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt kế hoạch cải cách hành nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 42 Đỗ Thị Toan (2012), Cải cách thủ tục hành theo chế cửa liên thông lĩnh vực đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, Luận văn Thạc sĩ 43 Trung tâm Nghiên cứu khoa học Tổ chức quản lý (2004), Cải cách hành vấn đề cấp thiết để đổi máy nhà nước, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 44 Đào Trí Úc (2008), Đánh giá kết cải cách hành giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành nước ta, Nxb Chính trị Quốc gia 73 45 Ủy ban nhân dân huyện Hoài Nhơn (2015),Báo cáo Cải cách hành nhà nước năm 2011 - 2015 46 Uỷ ban nhân dân huyện Hoài Nhơn (2018), Báo cáo số 218/BC-UBND ngày 09 tháng 07 năm 2018 47 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định (2006), Chỉ thị 10/2006/CT-UBND ngày 02 tháng 03 năm 2006 việc thực cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành hoạt động quan hành nhà nước 48 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định (2012), Quyết định số02/2012/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2012 việc quy định thực chế cửa, chế cửa liên thơng quan hành cấp địa bàn tỉnh Bình Định 49 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định (2012), Quyết định số Số 636/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2012 việc ban hành Quy định theo dõi đánh giá kết thực cơng tác cải cách hành Bộ số đánh giá kết thực công tác cải cách hành địa bàn tỉnh Bình Định 50 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định (2013), Quyết định số 25/3013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 05 năm 2013 Uỷ bạn nhân dân tỉnh việc Quy định mức chi bảo đảm cơng tác cải cách hành nhà nước địa bàn tỉnh Bình Định 51 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định (2015), Nghị 25/2015/NQ-HĐND ngày 05 tháng 08 năm 2015 việc quy định mức chi bảo đảm cơng tác cải cách hành nhà nước địa bàn tỉnh Bình Định 52 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định (2015), Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2015 việc quy định chế cửa, chế cửa liên thông CQHCNNtrên địa bàn tỉnh Bình Định 53 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định (2017), Quyết định số 536/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2017 việc ban hành Kế hoạch thực Chương trình hành động Tỉnh ủy thực Nghị Đại hội XII Đảng Nghị Đại hội XIX Đảng tỉnh cải cách hành chính, trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2020 74 54 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định (2017), Quyết định số 3664/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2017 việc ban hành Bộ số quy định việc đánh giá kết thực cơng tác cải cách hành quan trung ương, quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố địa bàn tỉnh Bình Định 55 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định (2017), Quyết định số 5412/UBND-NC ngày 19 tháng 09 năm 2017 Về việc rà soát, ban hành chế, sách, nhiệm vụ cải cách hành nội dung triển khai Chương trình hành động số 05-CTr/TU Tỉnh ủy 56 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định (2017), Quyết định số 6767/UBND-NC ngày 15 tháng 12 năm 2017 Về việc chấn chỉnh, khắc phục số tồn tại, hạn chế qua kết kiểm tra cải cách hành năm 2017 57 Uỷ ban nhân dân xã Hoài Thanh (2016), Báo cáo số 108/BC-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 Về kết thực cơng tác cải cách hành năm 2016 58 Uỷ ban nhân dân xã Hoài Thanh (2017), Báo cáo số 112/BC-UBNDngày 11 tháng 12 năm 2017 Về kết thực cơng tác cải cách hành năm 2017 59 Uỷ ban nhân dân xã Hoài Thanh (2018), Báo cáo số 115/BC-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 Về kết thực công tác cải cách hành năm 2018 75 ... chứng minh nhân dân thẻ cước công dân giấy tờ khác có dán ảnh thơng tin cá nhân cần thi? ??t quan có thẩm quyền cấp, giá trị sử dụng để chứng minh nhân thân công dân Việt Nam + Giấy tờ chứng minh. .. quyền phương án thẩm tra, xác minh tổ chức thực Quá trình thẩm tra, xác minh phải lập thành hồ sơ lưu quan giải - Đối với hồ sơ qua thẩm tra, xác minh đủ điều kiện giải thi cán bộ, cơng chức thẩm... Lĩnh vực Tư pháp, hộ tịch; • Lĩnh vực Hộ chứng minh nhân dân Cơ sở vật chất, trang thi? ??t bị phục vụ cho việc thực CCMCbước đầu trang bị đầy đủ trang thi? ??t bị máy tính, máy in, tủ đựng tài liệu,
- Xem thêm -

Xem thêm: CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HOÀI NHƠN,TỈNH BÌNH ĐỊNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TỪ THỰC TIỄN HUYỆN HOÀI NHƠN,TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn