Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong lĩnh vực giáo dục theo pháp luật Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

88 11 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:24

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong lĩnh vực giáo dục theo pháp luật Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong lĩnh vực giáo dục theo pháp luật Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong lĩnh vực giáo dục theo pháp luật Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong lĩnh vực giáo dục theo pháp luật Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong lĩnh vực giáo dục theo pháp luật Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong lĩnh vực giáo dục theo pháp luật Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong lĩnh vực giáo dục theo pháp luật Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong lĩnh vực giáo dục theo pháp luật Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong lĩnh vực giáo dục theo pháp luật Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong lĩnh vực giáo dục theo pháp luật Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong lĩnh vực giáo dục theo pháp luật Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong lĩnh vực giáo dục theo pháp luật Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong lĩnh vực giáo dục theo pháp luật Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong lĩnh vực giáo dục theo pháp luật Việt Nam (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HUỲNH THẾ NHÂN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2020 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HUỲNH THẾ NHÂN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM Ngành: Luật kinh tế Mã số: 38 01 07 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ THÚY NGA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hồn tồn trung thực khơng trùng lặp với đề tài khác lĩnh vực Tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Học viên Huỳnh Thế Nhân MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 11 1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 11 1.2 Điều chỉnh pháp luật đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động14 Chương 2: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC 25 2.1 Thực trạng quy định pháp luật đơn phương chấm dứt hợp động 25 2.2 Thực tiễn thực pháp luật đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động lĩnh vực giáo dục Việt Nam 44 Chương 3: YÊU CẦU, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TỪ KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC 62 3.1 Yêu cầu hoàn thiện pháp luật đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 63 3.2 Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 65 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT HĐLĐ Hợp đồng lao động NLĐ Người lao động MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quan hệ lao động tổ chức cam kết bên việc làm, tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thực đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, phúc lợi tập thể, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, hiểu biết thực hành theo luật, giải tốt xúc, mâu thuẫn, tránh đình cơng, đình cơng trái luật người lao động… Trong điều kiện tại, khảo sát thực tế cho thấy, tổ chức nào, khu cơng nghiệp làm tốt, có hiệu thường xuyên hoạt động đối thoại, thương lượng người sử dụng lao động với người lao động có nhiều khả hạn chế, đến chấm dứt tranh chấp lao động gay gắt đình cơng, đình cơng khơng theo trình tự luật pháp Bên cạnh đó, cần coi việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa với người lao động mục tiêu quan trọng quản lý Người sử dụng lao động chăm lo mặt cho người lao động, khơng trách nhiệm mà cịn đạo lý Chủ thể sử dụng lao động cần coi người lao động hội sản sinh giá trị gia tăng, giàu có tổ chức, doanh nghiệp Vì vậy, người lao động cần chăm chút, lo toan để họ tồn tâm, tồn ý gắn bó với tổ chức, làm việc phát triển thịnh vượng bền vững tổ chức Bảo vệ người lao động chống lại tình trạng bị chấm dứt hợp đồng lao động cách tùy tiện đảm bảo lợi ích hợp pháp người sử dụng lao động chuẩn mực, hành lang pháp lý Nhà nước ban hành mối quan tâm hàng đầu pháp luật lao động nước giới, có Việt Nam Trong q trình thực pháp luật đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, văn bộc lộ bất cập, thiếu hiệu thực tế Bộ luật Lao động năm 2012 hành Quốc hội thông qua ngày 18/6/2012 hết hiệu lực vào ngày 31/12/2020 thay Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày sâu rộng vào thể chế kinh tế quốc tế, đòi hỏi cần phải có cải cách nhanh chóng, phù hợp, hiệu pháp luật, đặc biệt pháp luật hợp đồng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo hướng tiếp thu có chọn lọc điểm tiến pháp luật lao động nước ILO Bên cạnh đó, lĩnh vực giáo dục lĩnh vực đặc thù tồn song hành số quan hệ lao động hợp đồng làm việc viên chức hợp đồng lao động với người lao động Tình trạng đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động lĩnh vực giáo dục tập trung chủ yếu từ phía người sử dụng lao động nhiều yếu tố khác gây Từ lý trên, nghiên cứu sinh định chọn đề tài “Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động lĩnh vực giáo dục theo pháp luật Việt Nam” để làm luận văn thạc sĩ với mục đích làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động lĩnh vực giáo dục Việt Nam Tình hình nghiên cứu đề tài Chấm dứt hợp đồng lao động nói chung đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động giai đoạn vấn đề đề cập nhiều viết khoa học, luận văn, luận án, tài liệu, viết nghiên cứu góc độ khác vấn đề liên quan Tuy nhiên, Việt Nam chưa có nhiều đề tài, cơng trình nghiên cứu khoa học pháp lý chuyên sâu đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động lĩnh vực giáo dục Ngược lại, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hậu pháp lý việc chấm dứt hợp đồng lao động người lao động nhận quan tâm nhiều nhà nghiên cứu, cụ thể như: Luận văn thạc sỹ Trần Thị Lượng “Pháp luật chấm dứt hợp đồng lao động qua thực tiễn tổ chức địa bàn TP.HCM” năm (2016) Tác giả phân tích cứ, thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động dành phần đáng kể khảo sát thực trạng chấm dứt hợp đồng lao động diễn địa bàn TP.HCM, tìm nguyên nhân nội dung bất cập để đưa định hướng hoàn thiện Luận văn dừng lại việc nêu quy định hành trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động số ví dụ minh họa, chúng tơi tiếp thu có phân tích, so sánh với pháp luật nước vấn đề để tìm tương đồng, khác biệt nội dung điều chỉnh pháp luật quốc gia khác Lê Minh Hoàng (2019), Pháp luật đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động giáo viên tiểu học qua thực tiễn thực tỉnh Quảng Trị, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật, Đại học Huế Luận văn đưa vấn đề khái quát chung thực hợp đồng lao động giáo viên tiểu học, thực trạng đơn phương chấm dứt hợp đồng giáo viên tiểu học địa bàn tỉnh Quảng Trị, qua sâu vào phân tích quy định pháp luật lao động thực hợp đồng lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động giáo viên Đề tài “Pháp luật chấm dứt hợp đồng lao động” Vương Thị Thái, Hà Nội (2018) Luận văn nghiên cứu mối quan hệ chế thị trường pháp luật lao động, đặc trưng quan hệ lao động Những nội dung phân tích dựa sở báo cáo tổng kết thực tiễn ngành tòa án Tác giả có điều kiện tiếp cận với nhiều án lao động TANDTC tài liệu pháp lý liên quan nên dẫn chứng phong phú thuyết phục Một số nội dung số liệu thống kê báo cáo tổng kết Luận văn “Chấm dứt hợp đồng lao động hậu pháp lý” tác giả Lê Thị Ngọc, Khoa Luật, ĐH Quốc Gia Hà Nội, 2017 nêu khái niệm, dấu hiệu phân loại chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật trình bày đặc điểm đặc thù quan hệ lao động làm cơng ảnh hưởng việc chấm dứt hợp đồng lao động đúng, trái pháp luật Phần thực trạng chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, tác giả đưa số liệu tình hình vi phạm pháp luật chấm dứt hợp đồng lao động bên vi phạm khoản phải toán cho chủ thể Qua nội dung luận văn, nghiên cứu sinh tiếp tục bổ sung thêm phân tích thấu đáo hậu pháp lý hậu mặt kinh tế, xã hội người lao động, người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật Thực trạng giải tranh chấp chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật trình bày cách logíc, từ việc áp dụng pháp luật thực tiễn đến bất cập, vướng mắc nảy sinh để làm chất liệu cần thiết cho kiến nghị, hoàn thiện quy định chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật Đề tài luận văn thạc sĩ “Giải tranh chấp lao động theo pháp luật Singapore Malaysia - Bài học kinh nghiệm khả vận dụng vào điều kiện thực tiễn Việt Nam” Trần Ngọc Thích (2016), cung cấp nhiều thông tin chế giải tranh chấp lao động theo quy định pháp luật Singapore Malaysia, bao gồm: nhận dạng tranh chấp lao động, loại tranh chấp, quan có thẩm quyền giải quyết, trình tự thủ tục giải quyết, kết giải tranh chấp lao động cá nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Bài báo khoa học Trần Hoàng Hải cộng (2011): “Hoàn thiện quy định trách nhiệm người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật” phân tích bất cập quy định hành trách nhiệm NSDLÐ đơn phương chấm dứt HÐLÐ trái pháp luật theo Điều 41 Bộ luật Lao động 1994 sửa đổi, bổ sung 2002, 2006 2007: (i) NSDLÐ đơn phương chấm dứt HÐLÐ trái pháp luật phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định, bên cạnh đó, nhiều trường hợp phải nhận NLÐ trở lại làm việc theo hợp đồng ký thực gây số hệ bất lợi cho người lao động người sử dụng lao động; (ii) Quy định NSDLÐ phải bồi thường khoản tiền tương ứng với tiền lương phụ cấp lương (nếu có) ngày NLÐ khơng làm việc chưa phù hợp; (iii) Quy định tiền lương làm sở xác định mức bồi thường khơng bảo đảm bù đắp thiệt hại thực tế NLÐ; (iv) Quy định trách nhiệm NSDLÐ vi phạm thời hạn báo trước đơn phương chấm dứt HÐLÐ chưa rõ ràng… Bên cạnh đó, tác giả đưa số kiến nghị Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật Lao động lần thứ ba (5/2011) Đây tài liệu hữu ích cho luận án, phân tích, minh họa, so sánh nội dung quy phạm đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động pháp luật Việt Nam hành với luật nước khác nên có tính thuyết phục cao Cũng hội thảo này, “Chấm dứt hợp đồng lao động hậu chấm dứt hợp đồng lao động - Một số kiến nghị” tác giả Bùi Thị Kim Ngân (2015) trình bày trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, hậu chấm dứt hợp đồng lao động luật, trái luật Các kiến nghị: (i) Quy định cụ thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật người sử dụng lao động Nội dung bổ sung Điều 41 Bộ luật Lao động 2012; (ii) Đề nghị cho người lao động hưởng trợ cấp việc đến tuổi nghỉ hưu có quy định cụ thể tránh thiệt hại cho người sử dụng lao động bỏ kinh phí đào tạo người lao động sau họ nghỉ việc mà khơng phải bồi hồn chi phí Chúng tơi có quan điểm tương tự tiếp tục làm rõ tính hợp pháp, hợp lý đề xuất để áp dụng hiệu thực tế Như vậy, văn hướng dẫn thi hành Điều 38 khoản điểm a cần thống nội dung sau: “Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày NLĐ bị lập biên bị nhắc nhở văn bản, NLĐ lại tiếp tục khơng hồn thành định mức lao động công việc giao yếu tố chủ quan người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ” Hai là, nhà làm luật cần nghiên cứu, bổ sung quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ người sử dụng lao động trường hợp NLĐ cố tình cung cấp thơng tin sai thật để có việc làm mà cơng việc địi hỏi phải đảm bảo điều kiện chuyên môn, nghiệp vụ yêu cầu khác có liên quan trực tiếp Hiện nay, vụ việc trên, có chứng rõ ràng, người sử dụng lao động chấm dứt HĐLĐ trường hợp khơng quy định Điều 38 Bộ luật Lao động Do đó, nên bổ sung thêm trường hợp lý hợp pháp để người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ Bởi lẽ, có cơng việc buộc NLĐ phải có cấp, chứng chun mơn, tay nghề phù hợp, có gian dối, khơng trung thực NLĐ hậu nghiêm trọng, gây thiệt hại không lường hết NLĐ, tổ chức xã hội Như, NLĐ dùng cấp giả, mượn tốt nghiệp, chứng chuyên môn, giấy chứng nhận sức khỏe… người khác để làm hồ sơ xin việc sở y tế, giáo dục, lĩnh vực pháp lý, kế toán, kiểm toán, xây dựng Pháp luật nước có quy định trường hợp người sử dụng lao động bị lừa dối Có thể thấy, phát triển sản xuất kinh doanh, lĩnh vực giáo dục khó tồn quan hệ lao động lành mạnh NLĐ không trung thực nộp hồ sơ để tham gia vào mối quan hệ đặc thù mà người sử dụng lao động cần đối tượng giao kết có nhân thân rõ ràng (lý lịch rõ ràng), bảo đảm điều kiện nhu cầu người sử dụng lao động quy định pháp luật điều kiện chuyên môn, tay nghề NLĐ Lúc này, người sử 69 dụng lao động khơng cịn tin tưởng phẩm chất, đạo đức NLĐ mà phải tiếp tục quan hệ lao động gượng ép khơng đạt hiệu tốt Bên cạnh đó, quy định phù hợp với nội dung Điều 19 khoản Bộ luật Lao động 2012: “NLĐ phải cung cấp thông tin cho người sử dụng lao động họ tên, tuổi, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ nghề, tình trạng sức khoẻ vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết HĐLĐ mà người sử dụng lao động yêu cầu” Như vậy, Điều 38 Bộ luật Lao động nên bổ sung thêm khoản điểm đ sau: “NLĐ cung cấp thông tin sai thật để tuyển dụng vào làm công việc mà người sử dụng lao động yêu cầu phải đạt điều kiện định” Ba là, cần quy định rõ ràng lý coi lý kinh tế theo quy định khoản Điều 44 Bộ luật Lao động Đây coi kiện khách quan thị trường lao động khiến cho HĐLĐ khơng cịn khả thực chấm dứt quan hệ lao động ý chí người sử dụng lao động Pháp luật lao động nước ta chưa bao quát hết nguyên nhân khách quan gây khó khăn cho người sử dụng lao động dẫn đến phải đơn phương chấm dứt HĐLĐ Do đó, nên bổ sung thêm số trường hợp khác, ví dụ trường hợp khủng hoảng kinh tế, lạm phát cao, cạnh tranh không lành mạnh gây hậu nghiêm trọng cho tổ chức… tổ chức có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ Bốn là, sửa đổi quy định khoản Điều 42 Bộ luật Lao động 2012, buộc NSDLÐ đơn phương chấm dứt HÐLÐ trái pháp luật, trường hợp, phải nhận NLÐ trở lại làm công việc theo hợp đồng ký không phù hợp không khả thi Trong nhiều trường hợp, NLÐ bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ lý tổ chức giải thể phận mà NLÐ làm việc Năm là, khoản điều 42 Bộ luật Lao động quy định “Trường hợp khơng cịn vị trí, cơng việc giao kết HĐLĐ mà NLĐ muốn làm 70 việc ngồi khoản tiền bồi thường quy định khoản Điều này, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung HĐLĐ” có số điểm chưa hợp lý Bản chất HĐLĐ thỏa thuận bên nội dung cần có hợp đồng Sự thỏa thuận thể ý chí tự nguyện giao kết hợp đồng họ, nên chủ thể có quyền thương lượng với để sửa đổi, bổ sung HĐLĐ Từ phân tích trên, việc sửa đổi, bổ sung để tiếp tục thực HĐLĐ giao kết khơng bảo vệ quyền bình đẳng, tự nguyện, có lợi chủ thể Nên quy định theo hướng cho phép người sử dụng lao động chấm dứt HĐLĐ với NLĐ nhận NLĐ trở lại làm việc theo khoản Điều 36 Các bên thỏa thuận bồi thường cho NLÐ khoản tiền để chấm dứt hợp đồng Quy định không hợp lý mà tương đồng với luật pháp nước khác Sáu là, khoản Điều 44 Bộ luật Lao động quy định người sử dụng lao động phải ưu tiên đào tạo lại NLĐ để tiếp tục sử dụng chỗ làm việc thay đổi cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm nhiều NLĐ Tuy nhiên, Bộ luật Lao động khơng nói rõ người sử dụng lao động đào tạo lại số NLĐ tương ứng với số lượng chỗ làm việc hay phải đào tạo lại tất lao động bị việc làm? Nếu người sử dụng lao động không thực đào tạo lại cho NLĐ NLĐ phải làm để bảo vệ quyền lợi mình? Bảy là, khoản Điều 44 Bộ luật Lao động quy định “Việc cho việc nhiều NLĐ theo quy định Điều tiến hành sau trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động sở thông báo trước 30 ngày cho quan quản lý nhà nước lao động cấp tỉnh” Như vậy, người sử dụng lao động thực quyền sau tuân thủ thủ tục luật định Việc pháp luật bắt buộc người sử dụng lao động phải trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động sở phù hợp với quy định khác Bộ luật Lao động, Điều 188, 191, 192; Luật Cơng đồn… Đối với u cầu 71 người sử dụng lao động thông báo với quan quản lý nhà nước lao động cấp tỉnh cho việc nhiều NLĐ hợp lý, thể vai trò quản lý, giám sát quan quản lý nhà nước lĩnh vực lao động, đồng thời hạn chế người sử dụng lao động lợi dụng vị tùy tiện cho thơi việc NLĐ Tám là, theo quy định Bộ luật Lao động 1994, tiền lương làm xác định khoản bồi thường tiền lương theo HĐLĐ Như vậy, nguyên tắc quy định phải lấy tiền lương HĐLĐ để làm Song, nhằm trốn tránh nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp… nhiều tổ chức thường ký HĐLĐ với mức lương thấp nhiều so với tiền lương thực tế NLĐ hưởng Ngoài ra, phổ biến trường hợp bên ký HĐLĐ ghi mức lương tối thiểu tuyển NLĐ vào làm việc, năm sau NLĐ tăng lương, tiền lương khơng phản ánh HĐLĐ (có NLĐ thiếu kiến thức pháp lý nên đồng ý nhằm tránh đóng thuế thu nhập, giảm mức đóng bảo hiểm xã hội hai bên…) Vì vậy, cần phải lấy lương thực tế NLĐ hưởng hàng tháng trừ khoản tiền lương tiền thưởng, tiền làm thêm giờ, tiền ăn trưa, tiền lại… để làm tính chế độ NLĐ hưởng phù hợp thực tiễn, tránh trục lợi tránh thất thu thuế cho nhà nước, bảo đảm hài hòa quan hệ lao động 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu tổ chức thực pháp luật đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động lĩnh vực giáo dục Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật lao động nói chung, pháp luật đơn phương chấm dứt HĐLĐ nói riêng Một là, nhà nước phối hợp với quan chuyên môn, trường đại học, cao đẳng tổ chức nhiều đợt tập huấn chuyên sâu pháp luật lao động 72 cho NLĐ (kỹ đàm phán, giao kết, thực chấm dứt HĐLĐ theo luật) bắt buộc tổ chức phải xếp cho NLĐ, đại diện người sử dụng lao động tham gia Hai là, trình lao động, NLĐ cần tư vấn pháp luật lao động miễn phí thường xuyên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ tìm hiểu pháp luật lao động, họ muốn đơn phương chấm dứt HĐLĐ bị người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật Nhà nước nên cấp tăng kinh phí để Sở Lao động, Thương binh Xã hội (trực tiếp Trung tâm giới thiệu việc làm đảm nhiệm) tư vấn thường xuyên, định kỳ pháp luật lao động cho đối tượng quan hệ lao động, đặc biệt NLĐ có sửa đổi, bổ sung, ban hành văn pháp luật liên quan đến thực HĐLĐ chấm dứt HĐLĐ Thứ hai, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơng đồn vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Trong điều kiện kinh tế thị trường nước ta tồn quan hệ chủ - thợ, tình trạng bóc lột, ức hiếp NLĐ diễn thường xun có xu hướng phát triển Vì vậy, vai trị cơng đồn việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng cơng nhân, NLĐ có ý nghĩa quan trọng Nhưng thực tế, cơng đồn chưa thực tốt chức này, lĩnh vực đại diện NLĐ giải tranh chấp lao động, có tranh chấp đơn phương chấm dứt HĐLĐ Theo quy định Bộ luật lao động 2012, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thuộc 07 trường hợp nêu khoản Điều 37 Tuy nhiên, kể từ ngày 01/01/2021, Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực pháp luật, người lao động hồn tồn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần lý 73 Có ý kiến cho rằng, pháp luật chưa quy định cụ thể cơng đồn đại diện cho NLĐ nội dung nào; hình thức đại diện nào, thủ tục tiến hành việc đại diện đặc biệt cấp cơng đồn thực quyền đại diện cho NLĐ đơn vị, tổ chức chưa có tổ chức cơng đoàn sở Những vấn đề rào cản lớn để cơng đồn thực quyền đại diện, bảo vệ quyền lợi cho cá nhân NLĐ Vai trị cơng đồn nói chung mờ nhạt, quy định chung chung, khó thực thực tiễn vai trị cơng đồn việc giải tranh chấp đơn phương chấm dứt HĐLĐ Vì thế, Bộ luật Lao động nên đưa “người đại diện theo vụ việc” vào pháp luật lao động để giải tranh chấp lao động [30, tr.7] Đây vấn đề cần nghiên cứu cân nhắc, tính khả thi thực tiễn xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Bởi đặt vấn đề cần nghiên cứu quy định để thực quyền đại diện NLĐ nhằm đảm bảo tính liên thơng thống Luật Cơng đồn Bộ luật Lao động; cân nhắc số tổ chức làm ăn không chân chính, khơng muốn tổ chức cơng đồn thành lập dựa vào điều khoản để không chịu hợp tác, thành lập cơng đồn Luật Cơng đồn 2012 Bộ luật Lao động 2019 (Điều khoản 4) quy định Ban chấp hành cơng đồn sở Ban chấp hành cơng đồn cấp trực tiếp nơi chưa thành lập cơng đồn sở tổ chức đại diện tập thể lao động sở Nội dung khắc phục thực trạng bất cập việc tổ chức chưa có cơng đồn sở Trong thực tế, hoạt động cơng đồn cịn hình thức, mang nặng tính quan liêu, chưa thực thâm nhập vào lịng người, cán cơng đồn chưa thực gắn bó máu thịt với đồn viên, NLĐ, làm cho NLĐ dường xa lạ với tổ chức cơng đồn Các hoạt động tun truyền, phổ biến kiến thức pháp luật lao động nói chung, pháp luật đơn phương chấm dứt HĐLĐ nói riêng 74 tổ chức cơng đồn cịn mang nặng tính hình thức, chưa đề cập đến quyền lợi thiết thân NLĐ họ gắn bó lâu dài với tổ chức, chưa phổ biến cho NLĐ nhận thấy quyền lợi, hậu pháp lý, hậu mặt xã hội đơn phương chấm dứt HĐLĐ xảy ra, dù nguyên nhân xuất phát từ bên chủ thể quan hệ lao động Do đó, NLĐ thường khơng tin tưởng vào cơng đồn có tranh chấp đơn phương chấm dứt HĐLĐ phát sinh Cách thức hoạt động tổ chức cơng đồn thường nặng vận động, giáo dục thuyết phục mà khơng có biện pháp đấu tranh trực tiếp người sử dụng lao động có hành vi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật Với phương thức hoạt động này, cơng đồn khó đảm nhiệm vai trị mình, bối cảnh mối quan hệ chủ thợ ngày phức tạp gay gắt Việc bảo vệ quyền lợi NLĐ không lời nói mà phải biện pháp cụ thể, đấu tranh trực diện công cụ pháp luật Như vậy, thấy hiệu hoạt động cơng đồn chưa thực với mục đích nhà làm luật đặt Rất nhiều NLĐ chí khơng muốn tham gia Ban chấp hành cơng đồn sở, chưa nói đến việc họ phải bảo vệ quyền lợi cho NLĐ vấn đề đơn phương chấm dứt HĐLĐ Những hạn chế hoạt động tổ chức cơng đồn ảnh hưởng khơng nhỏ đến quyền lợi NLĐ bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ Bên cạnh đó, cơng đồn làm tốt nhiệm vụ góp phần kéo giảm số vụ đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật NLĐ, bảo vệ quyền lợi NLĐ mà giúp người sử dụng lao động ổn định nhân sự, hài hòa mối quan hệ lao động tổ chức Để làm tốt nhiệm vụ này, cần phải nâng cao hoạt động tổ chức cơng đồn theo hướng: Một là, Ban chấp hành cơng đồn cấp trực tiếp nơi chưa thành lập cơng đồn coi tổ chức đại diện tập thể lao động [23, Điều 75 khoản 4], sâu sát, hiệu hoạt động tổ chức cơng đồn NLĐ bầu Hai là, đổi phương thức hoạt động cơng đồn theo hướng phát huy dân chủ hoạt động cơng đồn Cơng đồn phải lắng nghe tơn trọng ý kiến đóng góp NLĐ người sử dụng lao động Ba là, xây dựng đội ngũ cán vấn đề cốt lõi để hoạt động cơng đồn có hiệu quả, họ người nắm bắt tâm tư nguyện vọng NLĐ để có kiến nghị cho phù hợp với nhu cầu NLĐ yêu cầu người sử dụng lao động xã hội Thứ ba, tăng cường công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Việc tăng cường công tác tra, kiểm tra, xử lý kịp thời vi phạm pháp luật lao động nói chung, đơn phương chấm dứt HĐLĐ nói riêng cần thiết Đây khâu vô quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi NLĐ, qua nhắc nhở, biểu dương kịp thời tổ chức thực pháp luật đơn phương chấm dứt HĐLĐ Bên cạnh đó, để bảo vệ quyền lợi ích đáng mình, người lao động cần trang bị kiến thức pháp luật, hiểu rõ quyền lợi trách nhiệm thực pháp luật lao động Cùng với đó, tổ chức cơng đồn khẳng định vị thế, vai trị việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người lao động Cụ thể, với Thanh tra ngành Lao động Thương binh Xã hội, cấp công đoàn tăng cường tham gia kiểm tra, giám sát việc thực sách pháp luật doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm Đồng thời tham mưu, đề xuất mở rộng hoạt động tra, giám sát đến doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ 76 thay tập trung vào doanh nghiệp đông lao động để bảo vệ quyền lợi đáng người lao động Kết luận chương Xuất phát từ nhu cầu cần thiết hồn thiện pháp luật lao động nói chung đơn phương chấm dứt HĐLĐ lĩnh vực giáo dục nói riêng điều kiện kinh tế thị trường bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam, pháp luật đơn phương chấm dứt HĐLĐ phải hoàn thiện nội dung sau: Hoàn thiện quy định quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ NLĐ người sử dụng lao động theo hướng đầy đủ chặt chẽ hơn, cân quyền lợi nghĩa vụ bên, từ giúp NLĐ người sử dụng lao động có nhận thức đắn thực quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ cách hợp pháp Hoàn thiện quy định giải quyền lợi cho bên đơn phương chấm dứt HĐLĐ, đảm bảo cân lợi ích hợp pháp hợp lý quy định quyền lợi trách nhiệm hai bên quan hệ lao động, thúc 77 đẩy phát triển quan hệ lao động cơng bằng, bình đẳng Hồn thiện quy định giải tranh chấp đơn phương chấm dứt HĐLĐ, đảm bảo giải ổn thỏa tranh chấp phát sinh sở nguyên tắc NLĐ người sử dụng lao động hưởng đầy đủ quyền lợi hợp pháp phải thực nghĩa vụ mà pháp luật quy định đơn phương chấm dứt HĐLĐ, góp phần làm cho nội dung điều chỉnh pháp luật đơn phương chấm dứt HĐLĐ áp dụng chặt chẽ thực tiễn Vì vậy, việc trì quan hệ lao động ổn định hài hịa có ý nghĩa to lớn, tạo tảng vững chắc, thúc đẩy tổ chức phát triển Khi tranh chấp lao động xảy ra, không NLĐ bị thiệt thòi mà người sử dụng lao động bị ảnh hưởng Nếu chưa giải vấn đề này, NLĐ bị thiệt hại lợi ích cá nhân, phía người sử dụng lao động phải đối mặt với nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh Do đó, điều chỉnh pháp luật cần thiết nhằm tạo chuẩn mực pháp lý, định hướng tạo môi trường để tổ chức hoạt động có hiệu quả, tăng cường trách nhiệm xã hội tổ chức việc thực pháp luật lao động 78 KẾT LUẬN Đơn phương chấm dứt HĐLĐ lĩnh vực giáo dục tượng khách quan tồn kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Đơn phương chấm dứt HĐLĐ góp phần đảm bảo quyền tự việc làm cho NLĐ quyền tự sản xuất kinh doanh người sử dụng lao động Việc nghiên cứu đề tài nhằm mục đích làm sáng tỏ số vấn đề lý luận thực tiễn đơn phương chấm dứt HĐLĐ lĩnh vực giáo dục, hướng tới hoàn thiện pháp luật, tăng cường tính khả thi hiệu áp dụng quy định đơn phương chấm dứt HĐLĐ Đơn phương chấm dứt HĐLĐ từ NLĐ người sử dụng lao động khác với trường hợp chấm dứt HĐLĐ hết hạn hợp đồng, hồn thành cơng việc theo hợp đồng, hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng hay chấm dứt hợp đồng theo ý chí người thứ ba Dựa vào dấu hiệu đơn phương chấm dứt HĐLĐ, nhận dạng phân biệt đơn phương chấm dứt HĐLĐ với trường hợp chấm dứt HĐLĐ Đơn phương chấm dứt HĐLĐ ảnh hưởng tích cực tiêu cực đến bên quan hệ lao động ảnh hưởng đến phát triển thị trường lao động kinh tế Việc điều chỉnh pháp luật đơn phương chấm dứt HĐLĐ thực cần thiết Pháp luật Việt Nam có lịch sử điều chỉnh nội dung xoay quanh vấn đề đơn phương chấm dứt HĐLĐ từ ngày đầu thành lập nước đến Thực trạng áp dụng pháp luật đơn phương chấm dứt HĐLĐ thời gian qua bộc lộ số bất cập cho thấy tính khả thi khơng phù hợp với nhiều quy phạm pháp luật khác pháp luật lao động quốc tế Trong trình nghiên cứu đề tài, có số vấn đề liên quan luận án chưa có điều kiện nghiên cứu như: đơn phương chấm dứt HĐLĐ lao động công dân nước vào làm việc Việt Nam; việc sử dụng án lệ giải tranh chấp đơn phương chấm dứt HĐLĐ nguồn pháp luật Việt Nam… 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thơng Anh & Vũ Thị Bích Hải (2016), “Sự cần thiết phải bảo vệ người sử dụng lao động chế định hợp đồng lao động”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật Bộ Lao động (1997), Thông tư số 14-LĐ/TT ngày 21/6/1997 hướng dẫn việc tuyển dụng cho việc công nhân, viên chức nhà nước tình hình Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (1996), Thông tư 21/LĐTBXHTT ngày 12/10/1996 hướng dẫn Nghị định 198-CP Chính phủ Hợp đồng lao động Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2001), Thông tư 02/2001/BLĐTBXH-TT ngày 09/01/2001 sửa đổi Thông tư 21/LĐTBXH-TT ngày 12/10/1996 hướng dẫn Nghị định 198-CP Chính phủ Hợp đồng lao động Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2003), Thông tư 21/2003/TTBLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2003/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động Hợp đồng lao động Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2009), Thông tư 17/2009/TTBLĐTBXH ngày 26/5/2009 sửa đổi Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2003/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động Hợp đồng lao động Bộ Lao động, Thương binh Xã hội (2011), Báo cáo số 68/BC BLĐTBXH ngày 06/9/2011 đánh giá tổng kết 15 năm thi hành Bộ Luật Lao động Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2013), Thông tư 30/2013/TTBLĐTBXH ngày 25/10/2013 hướng dẫn Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động hợp đồng lao động Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2017), Dự thảo lần Bộ Luật Lao động (sửa đổi) ngày 21/3/2017) 10 Bộ Lao động, Thương binh Xã hội (2017), Báo cáo trình Chính phủ dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 11 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2015), Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 hướng dẫn thực số điều tiền lương Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số nội dung Bộ luật lao động, Hà Nội 12 Nguyễn Hữu Chí (2002), Hợp đồng lao động chế thị trường Việt Nam, Luận án Tiến sĩ luật học, trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 13 Chính phủ (2013), Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Hướng dẫn Bộ Luật Lao động Hợp đồng lao động 14 Chính phủ (2013), Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 1/7/2013 hướng dẫn Bộ luật lao động tranh chấp lao động, Hà Nội 15 Chính phủ (2013), Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 quy đinḥ chi tiết thi hành môṭ sốđiều Bô ḷ uâṭ Lao đông ̣ vềtiền lương,Hà Nội 16 Chính phủ (2014), Nghị định 27/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 người giúp việc gia đình 17 Chính phủ (2015), Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 Hướng dẫn Bộ luật Lao động 18 Chính phủ (2015), Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 quy định chi tiết Bộ luật Lao động sách lao động nữ 19 Đỗ Thùy Dương (2012), Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật lao động, Luận văn thạc sĩ luật học 20 Đỗ Văn Đại, Mai Hồng Quỳ (2010), Tư pháp quốc tế Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 21 Nguyễn Thúy Hà (2011), Hợp đồng lao động Bộ luật lao động Thực trạng giải pháp hoàn thiện, Đề tài nghiên cứu cấp sở Viện Nghiên cứu lập pháp 22 Lê Minh Hùng (2011), Hiệu lực Hợp đồng theo quy định pháp luật Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh 23 Chu Thanh Hương - Chủ biên (2008), Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 24 Lê Thị Hường (2012), Giải tranh chấp lao động Tòa án theo pháp luật Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 25 Quốc hội (1994), Bộ luật Lao động số 35-L/CTN ngày 23/6/1994 26 Quốc hội (2002), Luật số 35/2002/QH10 ngày 02/4/2002 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ Luật Lao động 27 Quốc hội (2006), Luật số 74/2006/QH11 ngày 29/11/2006 sửa đổi, bổ sung số điều Bộ Luật Lao động 28 Quốc hội (2012), Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 29 Nguyễn Thị Hoa Tâm (2013), Pháp luật đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động - Những vấn đề lý luận thực tiễn, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh 30 Tòa án nhân nhân cấp huyện (2014), Bản án sơ thẩm số 15/2014/LĐST ngày 18/07/2014 xét xử tranh chấp “Bị đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động” 31 Tòa án nhân nhân cấp huyện (2015), Bản án sơ thẩm số 450/2015/LĐST ngày 15/04/2015 xét xử việc “Tranh chấp trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” 32 Nguyễn Khắc Tuấn (2010), Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động”, Luận văn thạc sỹ, Viện Nhà nước Pháp luật 33 Trần Ngọc Thích (2010), Giải tranh chấp lao động theo pháp luật Singapore Malaysia - Bài học kinh nghiệm khả vận dụng vào điều kiện thực tiễn Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội 34 Phan Thị Thủy (2013), Quyền chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao đông pháp luật lao động Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 35 Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (2011), Giáo trình Luật Lao động Việt Nam, Trần Hoàng Hải (Cb), Nxb Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh ... định pháp luật đơn phương chấm dứt hợp động 2.1.1 Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 2.1.1.1 Căn người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động Nghiên cứu pháp luật lao động. .. Là văn pháp luật quy định hợp đồng lao động nói chung, chấm dứt hợp đồng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nói riêng; Thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam đơn phương chấm dứt hợp đồng. .. luận đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khái niệm, đặc điểm, phân loại đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; đặc điểm riêng biệt đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động lĩnh vực giáo dục; -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong lĩnh vực giáo dục theo pháp luật Việt Nam (Luận văn thạc sĩ), Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong lĩnh vực giáo dục theo pháp luật Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn