Cho thuê đất theo Luật đất đai 2013 từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận (Luận văn thạc sĩ)

84 6 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:20

Cho thuê đất theo Luật đất đai 2013 từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận (Luận văn thạc sĩ)Cho thuê đất theo Luật đất đai 2013 từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận (Luận văn thạc sĩ)Cho thuê đất theo Luật đất đai 2013 từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận (Luận văn thạc sĩ)Cho thuê đất theo Luật đất đai 2013 từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận (Luận văn thạc sĩ)Cho thuê đất theo Luật đất đai 2013 từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận (Luận văn thạc sĩ)Cho thuê đất theo Luật đất đai 2013 từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận (Luận văn thạc sĩ)Cho thuê đất theo Luật đất đai 2013 từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận (Luận văn thạc sĩ)Cho thuê đất theo Luật đất đai 2013 từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận (Luận văn thạc sĩ)Cho thuê đất theo Luật đất đai 2013 từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận (Luận văn thạc sĩ)Cho thuê đất theo Luật đất đai 2013 từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận (Luận văn thạc sĩ)Cho thuê đất theo Luật đất đai 2013 từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận (Luận văn thạc sĩ)Cho thuê đất theo Luật đất đai 2013 từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận (Luận văn thạc sĩ)Cho thuê đất theo Luật đất đai 2013 từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI KIỀU KIM PHƯỢNG LOAN CHO THUÊ ĐẤT THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ Hà Nội, năm 2020 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI KIỀU KIM PHƯỢNG LOAN CHO THUÊ ĐẤT THEO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 TỪ THỰC TIỄN TỈNH BÌNH THUẬN Ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8.38.01.07 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN THỊ NGA Hà Nội, năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận văn hồn tồn trung thực có nguồn trích dẫn rõ ràng Kết nghiên cứu luận văn khơng có trùng lặp với cơng trình công bố Tác giả Kiều Kim Phượng Loan MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: LÝ LUẬN VỀ CHO THUÊ ĐẤT VÀ PHÁP LUẬT CHO THUÊ ĐẤT 1.1 Một số vấn đề lý luận cho thuê đất 1.1.1 Khái niệm đặc điểm cho thuê đất 1.1.2 Phân loại hình thức cho thuê đất 1.1.3 Vai trò pháp luật cho thuê đất 1.2 Khái niệm, đặc điểm vai trò pháp luật cho thuê đất 1.2.1 Khái niệm đặc điểm pháp luật cho thuê đất 1.2.2 Cơ cấu pháp luật điều chỉnh hoạt động cho thuê đất 1.2.3 Quá trình hình thành, phát triển pháp luật cho thuê đất 1.3 Pháp luật cho thuê đất số nước giới 1.3.1.Pháp luật cho thuê đất Trung Quốc 1.3.2 Pháp luật cho thuê đất Mỹ 1.3.3 Bài học kinh nghiệm Việt Nam hoàn thiện pháp luật cho thuê đất Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT CHO THUÊ ĐẤT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHO THUÊ ĐẤT TẠI TỈNH BÌNH THUẬN 2.1 Thực trạng pháp luật cho thuê đất 2.1.1 Quy định pháp luật điều kiện chủ thể 2.1.2 Đối tượng cho thuê đất 2.1.3 Căn cho thuê đất 2.1.4 Thẩm quyền cho thuê đất 2.1.5 Thời hạn cho thuê đất 2.1.6 Các hình thức cho thuê đất 2.1.7 Trình tự thủ tục cho thuê đất 2.1.8 Quyền nghĩa vụ người sử dụng đất Nhà nước cho thuê đất 2.2 Thực tiễn thực thi pháp luật cho thuê đất tỉnh Bình Thuận 2.2.1 Khái quát tỉnh Bình Thuận 2.2.2 Khái quát tình hình sử dụng đất địa bàn tỉnh Bình thuận 2.2.3 Thực tiễn thi hành pháp luật cho thuê đất 2.2.4 Đánh giá hoạt động pháp luật cho thuê đất Bình Thuận Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG, YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ CHO THUÊ ĐẤT ĐAI 3.1 Định hướng, hoàn thiện pháp luật cho thuê đất đai 3.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thi hành pháp luật cho thuê đất 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện pháp luật cho th đất 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu thi hành pháp luật cho thuê đất KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BĐS: Bất động sản GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB : Giải phóng mặt NSDĐ: Người sử dụng đất QSDĐ: Quyền sử dụng đất SHTD: Sở hữu toàn dân SHNN: Sở hữu nhà nước BT&GPMB : Bồi thường giải phóng mặt UBND : Ủy ban nhân dân XHCN: Xã hội Chủ nghĩa TN&MT : Tài nguyên Môi trường BVMT : Bảo vệ mơi trường LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam nước ta trình hội nhập phát triển kinh tế đất đai đóng vai trị khơng nhỏ góp phần thúc đẩy q trình phát triển Vì lẽ đó, pháp luật đất đai xây dựng, cải tổ ngày hoàn thiện qua thời gian, năm 1987 Nhà nước ban hành Luật đất đai nước ta, tính nay, Luật đất đai có nhiều đợt sửa đổi bổ sung qua thời kỳ năm 1993, 1998, 2001, 2003 Luật đất đai 2013 Có thể khẳng định rằng, sách pháp luật đất đai ngày góp phần khơng nhỏ công khai thác nguồn lực đất đai, chuyển nguồn tài tiềm từ tài nguyên thành nguồn tài thực cho đầu tư phát triển kinh tế quốc dân Dù đạt thành định trình áp dụng pháp luật đất đai pháp luật đất đai có pháp luật cho th đất cịn bộc lộ số hạn chế định Khảo sát cho thấy hầu hết địa phương việc cho thuê đất so với nhu cầu sử dụng đất thực dẫn tới lãng phí tài nguyên đất; sách giá đất cịn chưa phù hợp với điều kiện kinh tế làm gia tăng chi phí đầu vào dự án, phát sinh tham ô, tham nhũng từ đất đai Hơn Luật đất đai 2013 có hiệu lực thực tiễn nảy sinh nhiều bất cập thiếu chuyên nghiệp quan thực thi, cịn trơng chờ vào văn hướng dẫn Cùng với hoạt động giao đất cho thuê đất phương thức chuyển giao đất từ Nhà nước với tư cách chủ sở hữu toàn dân đất đai mà Nhà nước đại diện chủ sơ hữu cách (Điều 54, Điều 55 Điều 56 Luật Đất đai 2013) Nếu so sánh với phương thức giao đất cho th đất có phạm vi rộng lớn hơn, bao trùm xét khía cạnh mục đích sử dụng đất, loại hạng đất cho thuê chủ thể quyền tiếp cận đất thuê Mặt khác, tiếp cận đất đai thông qua phương thức thuê đất thể tính linh hoạt chủ động mặt tài sở lực ý định đầu tư Nhà nước cho phép lựa chọn thuê đất trả tiền lần thuê đất trả tiền hàng năm – điều mà phương thức giao đất khơng có Vì điều mà thực tế, thuê đất phương thức đại đa số người sử dụng đất nước nước lựa chọn tiếp cận đất đai cho mục đích sử dụng Và phương thức mà quyền địa phương cấp tỉnh cấp huyện lựa chọn trao quyền sử dụng đất cho chủ thể sử dụng đất Tỉnh Bình Thuận tỉnh duyên hải cực Nam trung bộ, năm gần có tốc độ thị hóa nhanh chóng, với phát triển động kinh tế, với môi trường đầu tư rộng mở nên hàng năm thu hút lượng lớn nhà đầu tư nước nước đổ dồn tỉnh để thực dự án đầu tư, đặc biệt dự án đầu tư lĩnh vực BĐS nghỉ dưỡng Nghiên cứu từ tổng hợp tình hình quản lý sử dụng đất thực tế hàng năm tỉnh, từ quan sát thực tiễn thị trường cho thấy, cho thuê đất hình thức phổ biến mà tỉnh Bình Thuận áp dụng chủ thể sử dụng đất cho mục đích kinh doanh thời gian qua, đặc biệt từ Luật Đất đai 2013 có hiệu lực Tuy nhiên, cho thuê đất để thực hoạt động đầu tư địa bàn tỉnh thời gian qua lộ nhiều hạn chế, bất cập Sự sai phạm từ phía quan quản lý nhà nước đất đai cho thuê đất trái thẩm quyền, vi phạm quy trình thủ tục xét duyệt, khơng chấp hành quy hoạch, kế hoạch phê duyệt, có nhiều dấu hiệu “lợi ích nhóm” Từ phía người thuê đất, nhiều trường hợp đất thuê không đưa vào sử dụng tiến độ; tự ý chuyển đổi mục đích đất thuê; thực giao dịch đất thuê chưa đủ điều kiện; chậm thực nghĩa vụ tài q trình th đất… Tất bất cập nêu cần thiết phải nghiên cứu nhằm tìm nguyên nhân thực trạng đó, để từ có đề xuất giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất, tăng cường tính pháp chế lĩnh vực cho thuê đất nói riêng lĩnh vực đất đai nói chung Đó lý em chọn đề tài: “Cho thuê đất theo Luật đất đai 2013 từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận” Tình hình nghiên cứu đề tài Đến nay, vấn đề cho thuê đất thu hút nhiều quan tâm nhiều tác giả nghiên cứu phương diện khác Có thể kể tên số cơng trình tiêu biểu như: Đề tài cấp Ths Đào Trung Chính làm chủ nhiệm (2008), có nêu vấn đề pháp luật đất đai liên quan đến thị trường bất động sản Bằng nghiên cứu công phu, đề tài cung cấp nguồn thơng tin có giá trị việc phân loại thị trường bất động sản sơ cấp thứ cấp, đó, việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thuộc thị trường bất động sản sơ cấp Nhà nước quản lý, trở thành bên quan hệ pháp luật Thông qua luận chứng, luận cụ thể, đề tài đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định giao đất, cho thuê đất, đặc biệt kiến nghị bắt buộc phải thể vai trò Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu toàn dân đất đai Cũng đề tài cấp Ths Vũ Đình Chuyên sách giao đất, cho thuê đất khu công nghiệp khu chế xuất Thông qua kết khảo sát khu công nghiệp tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức năm 2011, đề tài làm rõ thực trạng vướng mắc việc tổ chức thực giao đất, cho thuê đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, từ đề xuất nội dung cần hồn thiện Và đề tài ThS Nguyễn Thị Dung làm chủ nhiệm, đề tài cấp sở Viện Nghiên cứu Lập pháp năm 2012 liên quan đến giao đất, cho thuê đất nước Trên sở kết phân tích, đánh giá hệ thống quy định pháp luật thực tiễn thi hành pháp luật giao đất, cho thuê đất, đề tài đề xuất, kiến nghị giải pháp sửa đổi, bổ sung Luật đất đai, giải vấn đề có tính lịch sử từ thực tiễn giao đất cho thuê đất giai đoạn vừa qua Bên cạnh đó, đề tài đề xuất nghiên cứu sửa đổi số quy định có liên quan Luật xây dựng, Luật đầu tư để tạo thống với Luật đất đai sửa đổi Đề tài "Nghiên cứu thực trạng đề xuất hoàn thiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính" Nguyễn Xuân Trọng làm chủ nhiệm, hoàn thiện vào tháng 12 năm 2012 Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai, đánh giá quy định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, làm rõ tính thống nhất, kế thừa nguyên nhân trực tiếp hình thành thủ tục hành thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất Đề tài ThS Đinh Ngọc Hà làm chủ biên đánh giá thực trạng sử dụng đất đầu tư để đề xuất giải pháp đảm bảo hài hịa lợi ích người có đất bị thu hồi, nhà đầu tư Nhà nước Đề tài đề cập tình trạng thu hồi đất phục vụ khu công nghiệp, công nghệ cao, khu chế xuất, khu kinh tế làm diện tích đất nơng nghiệp bị thu hẹp, có đất trồng lúa suất cao phần ảnh hưởng đến đời sống người nơng dân với hồn cảnh thiếu tư liệu sản xuất, khơng có việc làm; tình trạng di dịch lao động từ vùng nơng thơn nơi có đất bị thu hồi đến thị lớn có xu hướng ngày nhiều khơng thể kiểm sốt Và số viết tạp chí như: “Một số giải pháp giao đất, cho thuê đất” tác giả Phan Văn Thọ - Tạp chí Tài ngun Mơi trường số 5/2009; viết:“Cần điều chỉnh thẩm quyền giao đất, cho thuê đất” tác giả Phùng Hương – Tạp chí Tài ngun Mơi trường, số 15/2011; “Quy định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất Luật đất đai 2013 văn hướng dẫn thi hành” tác giả Nguyễn Xuân Trọng, Tạp chí Luật học – Đặc san 11 năm 2014 “Bất cập quy định giao đất, cho thuê đất Luật đất đai năm 2013”, tác giả Đặng Anh Quân, Tạp chí Nhà nước pháp luật – số năm 2016 Tuy nhiên, đề tài, cơng trình khoa học tập trung nghiên cứu, đánh giá độc lập quy định cho thuê đất gắn với tình hình thực tế thực địa phương, chưa làm rõ vướng mắc, khó khăn, tác động, ảnh hưởng việc cho thuê đất yêu cầu quản lý Nhà nước đất đai Do đó, tác giả nghiên cứu đề tài mong sở lý luận thực tiễn áp dụng pháp luật đất đai giúp cho kinh tế ổn định trước thị trường biến động đất đai Đối tượng phạm vi nghiên cứu Pháp luật đất đai vấn đề có nội hàm nghiên cứu rộng, phức tạp đối tượng điều chỉnh đa dạng Tuy nhiên khn khổ có hạn luận văn thạc sĩ luật, tác giả tập trung sâu vào tìm hiểu quy định hành cho thuê đất Phạm vi nội dung luận văn sâu vào nghiên cứu, phân tích quy định cho thuê đất quy định Luật đất đai 2013 văn có liên quan bao gồm vấn đề: Căn cứ, điều kiện cho thuê đất, thời hạn cho thuê, thẩm quyền cho thuê, quyền nghĩa vụ người sử dụng đất… 10 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG, YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ CHO THUÊ ĐẤT 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật cho thuê đất Để pháp luật cho thuê đất thực phù hợp, có tính thích ứng cao đáp ứng nhu cầu đòi hỏi thực tiễn sống cần thiết phải hồn thiện hệ thống pháp luật Tuy nhiên, hoàn thiện pháp luật cho thuê đất phải có định hướng rõ ràng, phù hợp khắc phục hạn chế bất cập ra, đồng thời, sửa đổi phải có thay đổi chất, thích ứng thực thi có hiệu thực tế Theo đó, hồn thiện pháp luật cần có định hướng sau đây: Thứ nhất, phải phù hợp với đường lối, chủ trương, sách Đảng đất đai thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế Trong thời gian qua, Đảng Nhà nước ta dần trọng tới phát triển bền vững, bảo đảm vệ sinh, môi trường; bảo vệ đất đai, chống lại tượng biến đổi khí hậu Do đó, nằm định hướng quản lý chung đất nước, quy định quyền tổ chức nước Nhà nước cho thuê đất cần phải bảo đảm theo định hướng Nhà nước Các quyền người sử dụng đất cần gắn liền với nghĩa vụ họ nhà nước Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XII có nêu: “tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật…ngăn ngừa đầu cơ, lãng phí”.27 Trên sở đó, Luật Đất đai thời gian tới cần phải hoàn thiện theo xu hướng nêu trên, theo đó, đảm bảo vận hành thơng suốt thị trường, sử dụng có hiệu đất đai pháp luật cho thuê đất cần phải hướng tới việc mở rộng quyền cho người thuê đất hướng ngăn cấm Quy định cụ thể, rõ ràng điều kiện cho thuê đất để việc thẩm định hồ sơ cho thuê đất rõ ràng, xác, cho thuê đất chủ thể thực có lực có nhu cầu để đất đai khai thác có 27 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng Cộng sản Việt Nam, Sđd, tr.110 70 hiệu quả, chống lãng phí, dự án đầu tư tiến độ Đây cần thiết để hạn chế, ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm Thứ hai, cần có quy định mở rộng quyền tổ chức thuê đất, bảo đảm phù hợp với chế thị trường tăng cường thương lượng thỏa thuận tổ chức có nhu cầu sử dụng đất nhà nước Ví dụ như, pháp luật cần có quy định cụ thể nội dung, hình thức hợp đồng cho thuê đất Hiện nay, theo quy định hành, Luật đất đai năm 2013 khơng có quy định cụ thể nội dung, hình thức hợp đồng thuê đất Trên thực tế, hợp đồng thuê đất thường quan nhà nước có thẩm quyền lập nội dung có sẵn theo quy định pháp luật Điều khiến nội dung hợp đồng cho thuê đất thường có nội dung gần giống với định giao đất Điều hạn chế cản trợ linh hoạt quản lý điều hành đất đai Nhà nước, bỏ qua hội để ràng buộc trách nhiệm chủ thể sử dụng đất, đặc biệt hình thức cho thuê đất áp dụng chủ yếu tổ chức kinh tế chủ thể chuyên biệt có khả sử dụng đất phục vụ có khả gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường tiềm phát triển đất đai Bên cạnh đó, chế thị trường, với định hướng xây dựng Chính phủ hành động, kiến tạo phục vụ, thân quan quản lý Nhà nước cần có sở hành lang pháp lý phù hợp, tiến linh hoạt để tham gia thỏa thuận, ký kết hợp đồng thuê đất tổ chức sử dụng đất thay áp dụng hình thức hành quen thuộc Đây quyền lợi chủ đầu tư thực ký kết hợp đồng thuê đất, phép thỏa thuận quyền nghĩa vụ ngồi quy định pháp luật Thứ ba, hoàn thiện pháp luật cho thuê đất phải đặt mối quan hệ chặt chẽ với hoàn thiện tổng thể pháp luật đất đai lĩnh vực khác có liên quan như: Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Hành pháp luật khác có liên quan Theo đó, cần phải rà sốt tổng thể pháp luật đất đai pháp luật khác có liên quan để nhận diện rõ bất cập, vướng mắc, mâu thuẫn để từ có sửa đổi, bổ sung điều chỉnh tổng thể, hướng tới hệ thống pháp luật cho thuê đất toàn diện, đồng bộ, thống phù hợp Thứ tư, phù hợp với xu chung giới Theo đó, cần thiết phải hướng tới xố bỏ đối xử bất bình đẳng nhà đầu tư nước nhà đầu tư nước ngồi vốn 71 cịn tồn hệ thống pháp luật đất đai hành Đây để đảm bảo cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết Việc thực cam kết từ phía Việt Nam nhằm xóa bỏ rào cản phân biệt đầu tư cải thiện môi trường đầu tư nước, thu hút thêm khoản đầu tư từ nhà đầu tư nước ngồi vào Việt Nam, mà cịn đem lại hội cho đầu tư nước cho nhà đầu tư Việt Nam Bởi thông qua việc thực cam kết quốc tế, Việt Nam quốc gia, đối tác nước thực phần cam kết Việt Nam theo nguyên tắc có có lại, dành ưu đãi đối xử bình đẳng với nhà đầu tư Việt Nam thực đầu tư quốc gia Một quốc gia muốn cải thiện mơi trường đầu tư việc phải tạo hành lang pháp lý phù hợp, thơng thống để thu hút đầu tư Việc có khung pháp lý thích hợp tạo tảng làm sở giúp Nhà nước thực sách ưu đãi bảo đảm đầu tư người nước ngoài; đồng thời tạo niềm tin bước đầu cho nhà đầu tư nước vào Việt Nam 3.2 Yêu cầu đặt hoàn thiện pháp luật cho thuê đất Hoàn thiện khâu quan trọng trình xây dựng pháp luật nhằm nâng cao tính hiệu thực thi pháp luật Pháp luật cho thuê đất có hồn thiện hay khơng cần phải dựa vào tiêu chí mặt pháp lý để đối chiếu với tính chất, đặc điểm quan hệ pháp luật giai đoạn, tính khách quan, chủ quan, ưu, nhược điểm vướng mắc, bất cập pháp luật Pháp luật cho thuê đất cần đáp ứng yêu cầu sau để coi hoàn thiện: Pháp luật cho thuê đất phải phù hợp với đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước; điều kiện kinh tế thị trường bối cảnh hội nhập Pháp luật phải mang tính phù hợp cho thuê đất nhằm thể tương quan trình độ pháp luật cho thuê đất với phát triển điều kiện kinh tế, trị, văn hóa xã hội thời kỳ phát triển hệ thống pháp luật nói chung Pháp luật đất đai phải đưa quy định để việc nắm giữ quyền sử dụng đất sở hữu loại tài sản Khi xử lý vấn đề này, trước hết phải tuân thủ tôn trọng nguyên tắc kinh tế thị trưởng, để khơng làm thuộc tính vốn có kinh tế thị trường Trong thời gian tới, Nhà nước cần tách bạch rành mạch quản lý hành đất đai với chức quản lý kinh doanh đất đai 72 Pháp luật th đất phải đảm bảo tính minh bạch, cơng khai, khơng chặt chẽ nội dung mà cịn chặt chẽ hình thức Nội dung quy định với văn phong, ngữ nghĩa sáng, rõ ràng, dễ hiểu, thể tính minh bạch pháp Đối với pháp luật thuê đất, tính minh bạch phải bảo đảm cho quan hệ thuê đất bình đẳng , bảo đảm quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thuê, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin đất đai, giám sát hoạt động quan quản lý nhà nước đất đai Thời gian vừa qua, văn đất đai công khai phương tiện thông tin đại chúng Tuy nhiên, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biết, giáo dục pháp luật cho thuê đất chưa đáp ứng với đặc điểm trình độ dân trí nước ta Nhà nước trao quyền sở hữu đất đai cho người dân Theo cương lĩnh năm 2011 Đảng “công hữu … năm 1991” không cịn nữa, từ mở hướng để xây dựng lộ trình sở hữu tư nhân đất đai Quyền người dân đất đai không khác so với quyền sở hữu tư nhân đất đai nước giới Nhà nước thực quyền quy hoạch cưỡng chế thực quy hoạch, chuyển mục đích giới hạn quyền sử dụng đất, quyền thu hồi, giao đất, cho thuê đất Như cho thấy không rõ ràng quyền sở hữu quyền sử dụng dẫn đến việc thực thi pháp luật khơng xác Về pháp lý, khơng nói quyền mua bán đất mà quyền sử dụng chuyển nhượng thực tế việc mua bán diễn bình 3.3 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thi hành pháp luật cho thuê đất 3.3.1 Nhóm giải pháp hoàn thiện pháp luật cho thuê đất Nhiều nghiên cứu đưa vấn đề hạn chế giao đất, cho thuê đất đề xuất giải pháp để hoàn thiện chưa sâu đưa hạn chế pháp luật cho thuê đất, số giải pháp khác trái ngược hoàn toàn Chứng tỏ điều, việc nghiên cứu cách toàn diện, tổng quát lý luận thực tiễn áp dụng thời gian qua sở, quan điểm, đường lối Đảng sách cho thuê đất điều kiện kinh tế trường nói riêng điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nói chung quan trọng cần thiết Bên cạnh đó, cần thực bước nhằm hoàn thiện pháp luật cho thuê đất sau: 73  Thứ nhất, rà sốt, hồn thiện quy phạm pháp luật cho thuê đất theo nguyên tắc văn cấp không trái với văn cấp Do vậy, Luật Đất đai 2013 ban hành đảm bảo văn hướng dẫn thi hành luật thay đổi theo nên cần phải rà sốt, tập hợp văn theo tiêu chí như: thẩm quyền ban hành, thẩm quyền quan quản lý nhà nước theo lĩnh vực khác (tài nguyên, môi trường, thuê đất, giao đất…) nhằm xem xét hiệu lực văn để thay bãi bỏ cho phù hợp với luật ban hành Phải xây dựng hệ thống danh mục văn quy phạm pháp luật cho thuê đất hết hiệu lực hiệu lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng thực thi pháp luật Quy mơ diện tích loại lĩnh vực xây dựng dựa cứ, tiêu chí cho th đất Hiện cho thấy, tình trạng sử dụng dư thừa đất, sai mục đích đất, đầu đất; cho thuê đất nhiều năm chưa đưa vào sử dụng gây lãng phí lớn tiêu cực cho dư luận xã hội Trong giai đoạn này, quỹ đất Nhà nước giao, cho thuê có hạn nhu cầu cho thuê đất Nhà nước từ doanh nghiệp lớn Nhằm đảm bảo cho diện tích đất đai cho đối tượng th có nhu cầu khả thực sự, đảm bảo bình đẳng đối tượng thuê nên cần quy định tiêu chí cho thuê hợp lý  Thứ hai, Nhà nước cần quy định, sửa đổi, bổ sung hồn thiện sách giá đất thẩm định giá đất phù hợp Theo quy định hành, giá đất sử dụng vòng 05 năm làm tính thuế sử dụng đất, thuế nhập từ chuyển quyền sử dụng đất Từ quy định dẫn đến sách giá đất chưa phù hợp với chất kinh tế, xã hội Nhà nước người sử dụng đất mối quan hệ đất đai + Bên cạnh khung giá đất, giá cho thuê chưa phù hợp với thời hạn sử dụng loại đất thực tế hình thành giá đất như: số loại đất có thời hạn sử dụng lâu dài chung khung giá đất, đơn giá thuê đất với đất sử dụng có thời hạn đất nơng, lâm nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân có thời hạn sử dụng đất 50 năm; đất nông, lâm nghiệp giao cho tổ chức kinh tế có thời hạn sử dụng đất 50 năm kéo dài thời hạn khơng q 70 năm; đó, đất rừng phịng hộ, đất rừng đặc dụng, đất nông nghiệp cộng đồng dân cư sử dụng có thời hạn ổn định lâu dài lại chung giá đất với đất trồng hàng năm, đất trồng lâu năm, đất rừng sản xuất… Thực tế cho thấy rằng, việc hình thành giá đất phụ thuộc vào 74 nhiều yếu tố, phường, xã, thị trấn giá đất phi nông nghiệp sử dụng vào sản xuất, kinh doanh thường thấp đất + Nhà nước ban hành văn thống phương pháp, cách thức xác định quy mô giao đất, cho thuê đất đối + Sửa đổi, bổ sung, hồn thiện sách giá đất cho Nhà nước theo quy định phù hợp với chất kinh tế, xã hội quan hệ đất đai Nhà nước người sử dụng đất Thực định giá đất thời điểm nhà nước cho thuê đất đảm bảo minh bạch, khách quan, trung lập theo quy định pháp luật  Thứ ba, mở rộng quy định quyền chủ thể thuê đất trả tiền hàng năm Cho phép tổ chức nước thuê đất trả tiền hàng năm quyền bán tài sản gắn liền với đất chưa hoàn thành xây dựng Như phân tích, việc bán tài sản gắn liền với đất khơng phải mục đích giao dịch mà việc người nhận tài sản phép tiếp tục thuê đất mục tiêu quan trọng giao dịch Bản thân người mua khơng hướng tới việc sử dụng tài sản mà hướng tới quyền sử dụng đất, bên cạnh việc xây dựng tài sản khơng phù hợp với mong muốn nhu cầu người mua Do đó, bắt buộc phải đáp ứng điều kiện phải hoàn thành xây dựng tài sản gây cản trở tới quyền tự thương lượng, thỏa thuận bên, đồng thời gây khó khăn cho bên tham gia giao dịch tài sản có giá trị lớn người mua chi phí lớn để phá dỡ khơng phù hợp với u cầu mình…  Thứ tư, cần có quy định mở cho phép thỏa thuận quyền nghĩa vụ chủ sử dụng đất thuê đất Hiện nay, Luật đất đai năm 2013 có quy định " Tổ chức kinh tế, tổ chức nghiệp công lập sử dụng đất th tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ngồi khu cơng nghiệp, cụm cơng nghiệp, khu chế xuất có quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật dân sự." (Khoản Điều 175) Như thấy, Luật đất đai dần có quy định việc cho phép người tham gia thuê đất phép thương lượng theo tinh thần pháp luật dân Tuy nhiên, phạm vi thỏa thuận hạn chế Theo tác giả, để bảo đảm yếu tố thị trường mà yếu tố tiêu biểu thể chất thị trường hình thức thuê đất, đó, cần có quy định mở việc thỏa thuận nội dung quyền nghĩa vụ hợp đồng thuê đất người sử dụng đất nhà nước 75 - Thứ năm, cấp thiết sửa đổi, bổ sung số nội dung Luật Đất đai chưa phù hợp Từ thực tiễn sai phạm tỉnh Bình Thuận đề cập quản lý nhà nước đất đai nên cần thiết phải sửa đổi số chế định mà chúng nguyên nhân cho sai phạm Cụ thể: + Sửa đổi, bổ sung Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Vì nội dung Điều chưa đủ chi tiết xử lý giao đất, cho thuê đất khu vực có quy hoạch chi tiết xây dựng ổn định, công nhận quyền sử dụng đất… + Đối với việc cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa linh hoạt qua loại đất nơng nghiệp khác Điều 58 Luật Đất đai 2013 nên sửa đổi, bổ sung việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích đất phi nơng nghiệp có quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện duyệt khơng phải xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ (tăng thẩm quyền định địa phương, giảm chế xin cho) + Nên bỏ nội dung điều kiện để Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực dự án đầu tư khoản Điều này, điều kiện ràng buộc dự án đầu tư, việc đặt điều kiện thành phần hồ sơ giao đất, cho thuê đất theo hướng tinh gọn, cải cách thủ tục hành cho chủ đầu tư, gây khó khăn vướng mắc việc tham mưu giải hồ sơ đất đai cho dự án chấp thuận đầu tư + Sửa đổi khoản Điều 74 Luật Đất đai năm 2013 theo hướng, bồi thường tiền theo giá đất cụ thể loại đất thu hồi Trường hợp có điều kiện quỹ đất xem xét để bồi thường việc giao đất có mục đích sử dụng với loại đất thu hồi Nguyên nhân quỹ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất địa phương hạn chế nên việc bồi thường đất thực chủ yếu tiền; việc bồi thường đất Luật chưa quy định rõ + Sửa đổi khoản Điều 124 Luật Đất đai năm 2013 đất trồng hàng năm khác (không phải đất trồng lúa) có chế sử dụng mục đích sử dụng đất tương đồng với đất trồng lâu năm, người dân trình canh tác chuyển 76 đổi qua lại, canh tác đan xen hai loại đất (theo quy định hành đăng ký xin phép chuyển mục đích sử dụng đất) Do đó, việc quy định hạn mức đất trồng hàng năm khác không thấp so với hạn mức giao đất trồng lâu năm (10 ha) Người dân có ý kiến, kiến nghị nhiều việc công nhận cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường Nhà nước thu hồi đất Bên cạnh đó, Sở kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành Trung ương hỗ trợ, giúp đỡ tư vấn, đặc biệc tư vấn nước quy hoạch sử dụng đất quy hoạch phát triển đô thị theo hướng đại, gắn với phát triển đô thị biển; tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi nhà đầu tư quốc tế nước có đủ tiềm lực kinh tế mạnh đầu tư vào thị trường bất động sản, nhằm thúc đẩy phát triển đô thị nói chung, lợi du lịch biển địa bàn tỉnh Bình Thuận 3.3.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu thi hành pháp luật cho thuê đất  Cần tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền sách pháp luật liên quan lĩnh vực quản lý đất đai đặc biệt Nghị định sửa đổi, bổ sung số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Chính phủ ban hành  Tập trung đạo để hồn thành cơng tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh đến năm 2025 lập kế hoạch sử dụng đất năm (20202025) cấp tỉnh huyện, thành phố, thị xã  Đẩy mạnh hoạt động đấu giá đất từ khu đất thu hồi để tăng thu ngân sách Tập trung phát triển quỹ đất “sạch” khu vực đô thị khu vực quy hoạch phát triển đô thị nhằm tăng giá trị đất, tăng thu cho ngân sách tỉnh, thành phố  Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành lĩnh vực đất đai, nghiên cứu lồng ghép, giảm thời gian thủ tục hành lĩnh vực đất đai địa phương để tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp Tăng cường phối hợp liên ngành quan đơn vị việc sử dụng đất tổ chức nước, đặc biệt ngành tài nguyên môi trường, ngành công thương ngành tài Bởi lẽ, đa phần quyền người sử dụng đất có liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm, ký kết hợp đồng giao dịch, bên cạnh đó, muốn thực quyền này, 77 chủ sử dụng đất phải bảo đảm chấp hành nghiêm nghĩa vụ nhà nước, đặc biệt nghĩa vụ tài  Tập trung triển khai xây dựng hệ thống sở liệu đất đai đại liên thông với quan thuế để phục vụ công tác quản lý Nhà nước phục vụ nhu cầu người sử dụng đất Tập trung đạo xây dựng sở liệu đất đai liên thông với quan thuế để giảm thủ tục hành  Tập trung triển khai thực để hồn thành việc rà sốt đo đạc, cắm mốc giới, cấp giấy chứng nhận cho công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị Quốc hội Chỉ thị số Thủ tướng Chính phủ  Tập trung đạo hướng dẫn xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cơng tác bồi thường, GPMB địa phương; Kiểm tra công tác thực Bảng giá đất năm 2020, công tác định giá đất cụ thể địa bàn; rà soát, bổ sung, điều chỉnh Bảng giá đất năm cũ  Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quan tâm, xem xét, sớm phê duyệt kết thống kê đất đai năm 2020 gửi kết Tổng cục theo quy định  Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai, tập trung giải đơn thư khiếu nại, tố cáo; hồn thiện việc xây dựng hệ thơng theo dõi, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai theo quy định Luật Đất đai  Chỉ đạo quan chuyên môn thực nghiêm túc chế độ báo cáo gửi Bộ Tài nguyên Môi trường thời hạn - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quyền nghĩa vụ thuê đất KẾT LUẬN CHƯƠNG Vấn đề hoàn thiện pháp luật cho thuê đất người sử dụng đất Nhà nước chế độ sở hữu toàn dân đất đai Việt Nam một vấn đề quan trọng Vì thế, trước có giải pháp hồn thiện cụ thể, cần phải có hướng chủ yếu cho việc hoàn thiện 78 Việc hồn thiện pháp luật th đất nhằm góp phần làm cho đất đai sử dụng có hiệu hơn, bảo đảm quyền nghĩa vụ người sử dụng đất thuê, để đáp ứng yêu cầu trình xây dựng hồn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh quốc gia Hoàn thiện pháp luật thuê đất cần phải phù hợp với việc tăng cường hiệu công tác quản lý sử dụng đất đai yêu cầu kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế Từ phương hướng nêu ra, tác giả đề xuất giải pháp cho việc hoàn thiện pháp luật thuê đất thời gian tới: Nhóm giải pháp hồn thiện theo trình tự: Tiến hành rà sốt, hồn thiện quy phạm pháp luật th đất; Xây dựng tiêu chí cho thuê đất mức quy mơ diện tích nghề hoạt động, loại lĩnh vực, địa bàn hoạt động, định mức lao động, quy mô vốn đầu tư; thẩm định giá đất sách giá đất Nhà nước quy định Nhóm giải pháp bảo đảm thực thi pháp luật: việc thi hành Luật Đất đai năm 2013 cần phải xây dựng hệ thống văn quy phạm pháp luật có liên quan; Đẩy mạnh phổ biến pháp luật, tuyên truyền luật đất đai; đẩy mạnh cải cách hành quản lý đất đai; Thực nâng cao chất lượng quy hoạch sử dụng, quy hoạch sử dụng đất cấp dài hạn; Nâng cao hiệu cho cho thuê đất; Tăng cường tra việc giao đất,cho thuê đất, công tác kiểm tra, doanh nghiệp 79 KẾT LUẬN LUẬN VĂN Việc quản lý đất đai vấn đề cộm công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai; sách đền bù, bảo đảm sinh kế cho đối tượng thuộc diện thu hồi đất; chí cịn số quan chức nhà nước lợi dụng quyền lực công phục vụ cho mục tiêu riêng cá nhân, gia đình, nhóm lợi ích, chế phân chia lợi ích từ đất chưa cơng nhóm lợi ích khác nhau, người sử dụng đất Nhà nước Việc thông qua Hiến pháp năm 2013 Luật Đất đai 2013 bước tiến quan trọng nhận thức Đảng, Nhà nước ta nguồn tài nguyên quý giá Tuy nhiên, để sách, pháp luật đất đai thực vào sống, giải vướng mắc, xúc, bất cập liên quan đến đất đai, qua nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất đai, vấn đề đặt không với ban, bộ, ngành chức năng, mà hệ thống trị lãnh đạo, đạo thực tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật đất đai, tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành nghị định, thơng tư nhằm cụ thể hố sách, pháp luật đất đai, bảo đảm phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 điều kiện thực tế đất nước, đồng thời đề xuất kiến nghị, giải pháp để tổ chức thực sách, pháp luật đất đai có hiệu thời gian tới./ 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Chu Văn Thỉnh (chủ nhiệm 2000), Cơ sở khoa học cho việc hoạch định sách đất đai sử dụng hợp lý quỹ đất đai, Viện Nghiên cứu Địa chính, Tổng cục Địa chính; PGS TS Nguyễn Văn Thạo (chủ nhiệm 2005), Thực trạng vấn đề sở hữu phương hướng giải nước ta nay; Trần Tú Cường (LA 2007), Tăng cường vai trò quản lý nhà nước đất đai trình thị hóa thành phố Hà Nội; Bộ Tài ngun Mơi trường, “Hội thảo tài đất đai, giá đất chế sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư”, Hà Nội, tháng năm 2011; Bộ Tài nguyên Môi trường, “Kinh nghiệm nước quản lý pháp luật đất đai”; Nguyễn Đình Bồng (2007) "Nghiên cứu đổi hệ thống quản lý đất đai để hình thành phát triển thị trường bất động sản Việt Nam( 2007)", Bộ Tài ngun Mơi trường; Nguyễn Đình Bồng “Giao đất, cho thuê đất tổ chức kinh tế có yếu tố nước ngồi theo quy định pháp Luật Đất đai” Hội thảo khoa học tư vấn sửa đổi Luật Đất đai, Hội Khoa học đất Việt Nam, 2011; Hà Quý Rỉnh (2005), Lý luận địa tô vận dụng để giải số vấn đề đất đai Việt Nam ; Đào Trung Chính (2008) " Nghiên cứu sở khoa học nhằm góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật đất đai liên quan đến thị trường bất động sản" Vụ đất đai, Bộ Tài nguyên Môi trường; 10 Trần Kim Chung, “Điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực dự án đầu tư Hội thảo” Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, Hà Nội, 2011; 81 11 Vũ Đình Chuyên (2007) " Điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng việc thực sách giao đất, cho thuê đất khu công nghiệp khu chế xuất, chủ nhiệm đề tài", Viện Nghiên cứu địa chính; 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội; 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội Nguyễn Thị Dung “Pháp luật giao đất, cho thuê đất nước ta – Thực trạng giải pháp hoàn thiện”, đề tài cấp sở Viện Nghiên cứu Lập pháp năm 2012; 14 Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi); 15 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1946, 1959, 1980 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001); 16 Nguyễn Thị Thu Hiền, “Pháp luật giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất doanh nghiệp Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ, năm 2012; 17 Nguyễn Đình Hịa, “Các đặc trưng CNXH qua cương lĩnh 1991 2011 Đảng Cộng sản Việt Nam”; 18 Hội khoa học đất, “Hội thảo sửa đổi Luật Đất đai”, Nxb Nông nghiệp, năm 2012; 19 Hội khoa học đất, “Lý luận địa đại”, Nxb Nơng nghiêp, năm 2011; 20 Trần Quang Huy (2003), “Khái quát hệ thống pháp Luật Đất đai Việt Nam”, Cải cách pháp luật cải cách tư pháp nhìn từ vấn đề tranh chấp đất đai, Hội thảo khoa học quốc tế Hà Nội từ ngày 25, 26-12, Viện nghiên cứu Nhà nước pháp luật; 21 Trần Quang Huy (2004), “Các vấn đề pháp lý tài chính, đất đai giá đất”, Tạp chí Luật học (12); 22 Trần Quang Huy (2008), “Sửa đổi bổ sung Luật Đất đai năm 2003”, Tạp chí Luật học (12); 23 Lê Khanh Khuyến BTN & MT “Điều tra, khảo sát nghiên cứu, đánh giá hiệu việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế xây dựng nhà để bán cho thuê gắn với xây dựng sở hạ tầng”, Tổng cục địa chính, Hà Nội năm 2000; 82 24 Lê Khanh Khuyến (2008) " Điều tra, khảo sát, nghiên cứu, đánh giá hiệu việc giao đất có thu tiền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế xây dựng nhà để bán cho thuê gắn với xây dựng có sở hạ tầng, Bộ Tài nguyên Môi trường” 25 Luật Đất đai năm 1987 26 Nguyễn Thị Thu Hiền, “Pháp luật giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất doanh nghiệp Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ, năm 2012 27 Nguyễn Khánh Ly, “Pháp luật thuê đất Việt nam nay”, Luật án Tiến sĩ Luật học, năm 2016; 28 Luật Đất đai năm 1993; 29 Luật Đất đai năm 2003; 30 Luật Đất đai năm 2013; 31 Luật đầu tư năm 2005; 32 Luật doanh nghiệp năm 2005 (sửa đổi năm 2009); 33 http://chuyentrang.monre.gov.vn/tnmt/thong-bao/ket-qua-hoat-dong/cac-tinh-nam- trung-bo-va-tay-nguyen/binh-thuan/dat-dai/tinh-hinh-quan-ly-su-dung-dat-dai-cua-tinhbinh-thuan.html 34 Nguyễn Minh Tuấn “Luận bàn công bằng”, http://tiasang.com.vn ngày 04 tháng năm 2013; 35 https://bnews.vn/thuc-hien-luat-dat-dai-2013-nhin-tu-binh-thuan-bai-cuoi-kien-nghisua-doi-luat/126522.html; 36 https://thegioiluat.vn/bai-viet-hoc-thuat/KINH-NGHIEM-QUAN-LY-DAT-DAI- CUA-MOT-SO-NUOC-TREN-THE-GIOI-2505/ 37 Nghị định số 43/2014/NĐCP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số Điều Luật Đất đai; 38 Nghị định số 44/2014/NĐCP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định giá đất; 39 Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 15tháng năm 2014 quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất; 40 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 19/10/2004 thi hành Luật Đất đai; 83 41 Nghị định số 188/2004-NĐ-CP Nghị định vềHướng dẫn thực Nghị định số 188/2004/NĐ-CP; 42 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 4-12-2004 Chính phủ thu tiền sử dụng đất; 43.Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 việc bổ sung đối tượng điều kiện giảm tiền thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo Nghị định số 121/2010/NĐCP ngày 30 tháng 12 năm 2010 phủ có hiệu lực thi hành; 44 Quyết định số 2174/QĐTTg ngày 12 tháng 11 năm 2013 việc phê duyệt đề án khai thác nguồn lực tài từ đất đai tài sản nhà nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2013 – 2020; 45 Nguyễn Văn Sửu, “Đổi sách đất đai từ lý thuyết đến thực tiễn”, Nxb Chính trị Quốc gia, năm 2010; 46 Thơng tư 30/2014/TTBTNMT NGÀY 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; 47 Thông tư số 114/2004TTBTC phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất; 48 Thông tư số 120/2005NĐBTC hướng dẫn thực Nghị định số 142/2005/NĐCP; 49 Thông tư số 28/2014/TTBTNMT ngày 02 tháng năm 2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định thống kê, kiểm kê đất đai lập đồ trạng sử dụng đất; 50 Thông tư số 29/2014/TTBTNMT ngày 02 tháng năm 2014 quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; 84 ... cho thuê đất pháp luật cho thuê đất Chương 2: Thực trạng pháp luật cho thuê đất thực tiễn thực pháp luật cho thuê đất tỉnh Bình Thuận Chương 3: Định hướng, yêu cầu giải pháp hoàn thiện pháp luật, ... luật cho thuê đất 13 Chương 1: LÝ LUẬN VỀ CHO THUÊ ĐẤT VÀ PHÁP LUẬT CHO THUÊ ĐẤT 1.1 Một số vấn đề lý luận cho thuê đất 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm cho thuê đất Khi nói đến pháp luật đất đai, thuê. .. niệm thuê cho thuê đất hiểu thuê cho thuê quyền sử dụng đất Theo pháp luật đất đai hành, th đất có hình thức thuê đất trả tiền hàng năm thuê đất trả tiền lần cho thời gian thuê4 : a) Thuê đất trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Cho thuê đất theo Luật đất đai 2013 từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận (Luận văn thạc sĩ), Cho thuê đất theo Luật đất đai 2013 từ thực tiễn tỉnh Bình Thuận (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn