TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN -VIỆT TẠI HÀN QUỐC (Luận văn thạc sĩ)

66 3 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2020, 10:12

TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN -VIỆT TẠI HÀN QUỐC (Luận văn thạc sĩ)TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN -VIỆT TẠI HÀN QUỐC (Luận văn thạc sĩ)TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN -VIỆT TẠI HÀN QUỐC (Luận văn thạc sĩ)TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN -VIỆT TẠI HÀN QUỐC (Luận văn thạc sĩ)TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN -VIỆT TẠI HÀN QUỐC (Luận văn thạc sĩ)TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN -VIỆT TẠI HÀN QUỐC (Luận văn thạc sĩ)TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN -VIỆT TẠI HÀN QUỐC (Luận văn thạc sĩ)TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN -VIỆT TẠI HÀN QUỐC (Luận văn thạc sĩ)TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN -VIỆT TẠI HÀN QUỐC (Luận văn thạc sĩ)TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN -VIỆT TẠI HÀN QUỐC (Luận văn thạc sĩ)TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN -VIỆT TẠI HÀN QUỐC (Luận văn thạc sĩ)TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN -VIỆT TẠI HÀN QUỐC (Luận văn thạc sĩ)TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN -VIỆT TẠI HÀN QUỐC (Luận văn thạc sĩ)TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN -VIỆT TẠI HÀN QUỐC (Luận văn thạc sĩ)TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN -VIỆT TẠI HÀN QUỐC (Luận văn thạc sĩ)TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN -VIỆT TẠI HÀN QUỐC (Luận văn thạc sĩ)TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN -VIỆT TẠI HÀN QUỐC (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LEE DONG KOAN TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN-VIỆT TẠI HÀN QUỐC LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ HỌC HÀ NỘI, 2020 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LEE DONG KOAN TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN-VIỆT TẠI HÀN QUỐC Chuyên ngành: Ngôn ngữ học Mã số: 22 90 20 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : GS TS NGUYỄN VĂN KHANG HÀ NỘI, 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Ngồi phần trích dẫn nêu cụ thể chương, mục, kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn xác thực chưa công bố tác giả Tác giả luận văn Lee Dong Koan MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT 14 1.1 Một số vấn đề đào tạo song ngữ 20 1.2 Giới thiệu gia đình đa văn hóa Hàn Quốc 24 Chương THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO SONG NGỮ CHO CÁC GIA ĐÌNH ĐA VĂN HĨA HÀN-VIỆT TẠI HÀN QUỐC(QUA PHỎNG VẤN) 31 2.1 Cách thức thu thập tư liệu thực trạng đào tạo song ngữ gia đình đa văn hóa Hàn-Việt 31 2.2 Những thách thức, khó khăn đào tạo song ngữ gia đình đa văn hóa Hàn-Việt 32 2.3 Nhũng dấu hiệu tích cực đào tạo song ngữ tương lại gia đình đa văn hóa Hàn-Việt 42 Chương MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆC ĐÀO TẠO SONG NGỮ Ở CÁC GIA ĐÌNH ĐA VĂN HĨA TẠI HÀN QUỐC 49 3.1.Về thời gian đào tạo tiếng Việt 49 3.2 Về chương trình nội dung đào tạo 50 3.3 Về chất lượng giáo viên 51 3.4 Về sách 52 KẾT LUẬN 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 58 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Suốt chiều dài lịch sử phát triển hàng nghìn năm, Hàn quốc quốc gia nhất, nhân thường khép kín, đặc biệt chưa có nhiều kinh nghiệm sống chung với dân tộc khác Ngày với phát triển xã hội, hội nhập, giao lưu kinh tế tồn cầu hóa làm cho số lượng người lao động nước ngoài, người nhập cư theo diện kết hôn làm thay đổi cục diện tranh sắc tộc Hàn Quốc Bắt đầu từ sau năm 1990, với phát triển nhanh kinh tế giao lưu hội nhập quốc tế, Hàn quốc bắt đầu đón nhận người nước ngồi đến với cộng đồng làm việc Cùng với thời gian số lượng người nước Hàn quốc ngày tăng, đặc biệt phụ nữ nhập cư theo diện kết gia đình đa văn hóa tăng mạnh đồng thời tiếp tục gia tăng thời gian gần Có thể nói, Hàn Quốc trở thành quốc gia đa văn hóa đích thực, với thành viên xuất thân từ nhiều văn hóa khác Điều tạo nên phong phú đa dạng văn hóa sắc tộc Tuy nhiên, điều đưa Hàn Quốc phải đương đầu với nhiều khó khăn Bởi xã hội đa văn hóa khơng thể tránh khỏi xung đột, mâu thuẫn văn hóa ứng xử, ngơn ngữ, thói quen sinh hoạt cư dân cấu thành nên Sẽ có nhiều vấn đề phức tạp xuất chưa xảy trước xã hội truyền thống Trong bối cảnh gia đình đa văn hóa ngày tăng nhanh, đường biên giới thành viên gia đình đa văn hóa ngày bị xóa nhịa Hàn Quốc tận dụng tốt tính đa dạng nội dung tinh thần để xây dựng cường quốc đa văn hóa, góp phần khẳng định thương hiệu quốc gia phạm vi toàn cầu Chính mà phủ Hàn quốc thay đổi hàng loạt sách, pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội hướng đến xã hội đa văn hóa sinh sống hịa bình Và sách mà phủ Hàn Quốc ưu tiên phát triển trước tiên sách phát triển ngơn ngữ cho thành viên gia đình đa văn hóa, tập trung vào đối tượng trẻ em Bao gồm tiếng Hàn quốc tiếng mẹ đẻ, nhằm giúp họ nhanh chóng hòa nhập với sống nơi Tuy nhiên, sách phát triển ngơn ngữ Chính phủ gặp khơng khó khăn nhiều nguyên nhân Và Hàn quốc bước để phá vỡ rào cản Chính sách đào tạo ngôn ngữ Hàn Quốc liên tục điều chỉnh cho phù hợp với tình hình có thực tế Trong thời gian gần phủ ban hành thêm số sách đào tạo song ngữ dành cho thiếu niên gia đình đa văn hóa có khả nói tiếng Hàn tiếng mẹ đẻ, chẳng hạn tổ chức kỳ thi song ngữ Điều nhằm khuyến khích cho hệ trẻ gia đình tích cực học ngôn ngữ để giúp họ phát triển hoàn thiện hơn, tương tác với bố mẹ Theo số liệu thống kê Bộ Hành nội vụ Hàn Quốc, người nhập cư theo diện kết hôn Hàn Quốc người Trung Quốc chiếm tỉ lệ lớn Với 20% tổng số gia đình đa văn hóa Sau người nhập cư từ Việt Nam với khoảng 16% Ngồi cịn có phận thiểu số đến từ Philippines, Đơng Âu, Tây Âu… Đây lý tơi chọn đề tài “Nghiên cứu giáo dục song ngữ gia đình đa văn hóa Hàn - Việt Hàn Quốc” Với mong muốn thơng qua nỗ lực tìm hiểu nghiên cứu để lý giải khó khăn rào cản người phụ nữ Việt Nam trình học tiếng Hàn quốc dạy em tiếng mẹ đẻ Đặc biệt tham gia người di cư Việt Nam trình đào tạo song ngữ Để từ chúng tơi muốn đề xuất kiến nghị, giải pháp cho phù hợp với sách đào tạo song ngữ Hàn Quốc Tình hình nghiên cứu đề tài 2.1 Nghiên cứu Hàn Quốc Nghiên cứu đào tạo song ngữ gia đình đa văn hóa Hàn Quốc Các nghiên cứu thực tế đào tạo song ngữ cho trẻ em gia đình đa văn hóa chủ yếu tập trung vào việc xác định rào cản đào tạo song ngữ trẻ em gia đình di dân kết hôn1, điều thực để xác minh tính hiệu hỗ trợ tổ chức quốc gia nâng cao nhận thức cần thiết tầm quan trọng hỗ trợ đào tạo song ngữ nhấn mạnh cần hỗ trợ sách Lee Chang-Deok(2010) trình bày sở lý luận hỗ trợ đào tạo song ngữ Hàn Quốc, xem xét khái niệm lịch sử đào tạo song ngữ, gợi ý đào tạo song ngữ bao gồm học sinh phổ thông, giáo viên song ngữ giáo viên đào tạo đa văn hóa Đặc biệt, môi trường đào tạo song ngữ yếu trường học Hong Jong-Myeong(2012), “Nghiên cứu phân tích chiến lược học tiếng Hàn danh cho du học sinh đến từ Việt Nam”, Ngữ văn luận tập, Tập 71, 407-432 Lee Chang-Deok(2010), “Đào tạo song ngữ dành cho xã hội đa văn hóa Hàn Quốc”, Hiệp hội nghiên cứu đào tạo đa văn hóa Hàn Quốc Won In-Sook(2012) Jang Myeong-Lim(2012) lưu ý tầm quan trọng đào tạo song ngữ trẻ sơ sinh trẻ nhỏ chỗ thời gian ngơn ngữ hình thành cơng cụ giao tiếp sau sinh gia đình đa văn hóa Các chương trình đào tạo song ngữ tiếng Hàn tiếng Việt tìm thấy có tác động tích cực đến tự tin người mẹ, lòng tự trọng trẻ sơ sinh mối quan hệ cha mẹ Điều dẫn đến việc xác định tầm quan trọng đào tạo song ngữ cho trẻ em gia đình đa văn hóa Ngồi ra, nghiên cứu trải nghiệm song ngữ gia đình đa văn hóa chương trình hỗ trợ sử dụng truyện cổ tích truyền thống làm tăng quan tâm ngôn ngữ mẹ đẻ ngơn ngữ mẹ đẻ nói tự nhiên sống hàng ngày Nghiên cứu cho thấy giao tiếp cảm xúc với trẻ em cung cấp trẻ em có hội học văn hóa ngơn ngữ đất nước mẹ cho thấy cần có hỗ trợ tích cực cho việc đào tạo song ngữ trẻ em từ gia đình đa văn hóa Khi nói chuyện với trẻ em thơng qua ngơn ngữ mẹ đẻ chúng, người nhập cư kết làm sâu sắc trị chuyện họ mở rộng đồng cảm họ, niên đa văn hóa học ngơn Won In-Sook(2012), “Ảnh hưởng chương trình song ngữ trẻ em gia đình đa văn hóa lịng tự trọng mối quan hệ cha mẹ cái”Giáo dục Mầm non, Nghiên cứu Quản trị chăm sóc trẻ em, Tập 16, Số 1: 87-105 Jang Myeong-Lim, Jang Hye-Jin, Lee Se-Won(2012), “Ứng dụng thử nghiệm giám sát chương trình song ngữ dành cho cha mẹ gia đình trẻ sơ sinh đa văn hóa(Bản báo cáo nghiên cứu, 02/01/2011), Seoul:, Sở nghiên cứu sách chăm sóc trẻ em, Viện phát triển đào tạo Hàn Quốc Lee Seung-Sook, Kwak Seung-Ju(2013), “Khám phá kinh nghiệm song ngữ trẻ sơ sinh gia đình đa văn hóa: Tập trung vào hỗ trợ phát triển ngôn ngữ địa”, tuyển tập luận văn Giáo dục Mầm non, Tập 17(4), 249-378 Cho Seung-Seok, Kim Hee-Soon(2013), “Nghiên cứu đào tạo song ngữ trẻ em bà mẹ đa văn hóa trải nghiệm”, Tạp chí Hiệp hội công nghệ Công nghiệp Học tập Hàn Quốc, Tập 14(11), 5549~5558 ngữ mẹ đẻ họ để tăng hiểu biết niềm tự hào đất nước mẹ họ Nó thay đổi mối quan hệ gia đình chưa liên lạc Nghiên cứu Hwang Jin-Young(2012) so sánh trường hợp Hàn Quốc nước đào tạo song ngữ sách đào tạo, kiểm tra nhận thức chung đào tạo đa văn hóa người nhập cư hôn nhân Hàn Quốc Theo khảo sát, người nhập cư kết hôn chọn đào tạo văn hóa song ngữ cho người Hàn Quốc đào tạo nhận thức đa văn hóa cho người Hàn Quốc đào tạo ngôn ngữ Hàn Quốc sách đào tạo cấp bách Cho Young-Dal Cho (2007) nhấn mạnh cần thiết giáo viên trường học để nâng cao nhận thức chung đào tạo song ngữ.9 Bộ Gia đình Phụ nữ Hàn Quốc phân tích trạng đào tạo trường học trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa đưa đề xuất để cải thiện đào tạo song ngữ.10 Các nghiên cứu báo cáo có ý nghĩa họ kiểm tra đào tạo song ngữ trẻ em từ gia đình đa văn hóa đưa câu hỏi cụ thể dựa chúng Nó cho thấy quan tâm nghiêm túc đào tạo song ngữ cho gia đình đa văn hóa gia tăng Tuy nhiên, đề xuất sách, trước tiên phải hiểu rõ lĩnh vực thực tế Nhưng khơng phải vấn Shin Yun-Jin(2010), “Thích ứng khó khăn mối quan hệ ngang hàng trẻ em từ gia đình đa văn hóa”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Daegu Hwang Jin-Young(2012), “Nghiên cứu đào tạo song ngữ xã hội đa văn hóa Hàn Quốc”, Luận văn tiến sĩ, Đại học Jeon-Nam Cho Young-Dal, Yun Hui-Cheol, Park Sang-Cheol(2007), “Nghiên cứu tình trạng đào tạo trẻ em gia đình đa văn hóa Hàn Quốc”, Nghiên cứu thực tiễn đào tạo, Tập 71 10 Bộ Gia đình Phụ nữ Hàn Quốc, “Nghiên cứu kế hoạch cải thiện thực thể đào tạo song ngữ,” 2013 tiếng Hàn hay dạy song ngữ, mà hướng hỗ trợ cần thiết để học ngơn ngữ bà mẹ nước ngồi để tăng cường hiệu sách đồng hóa Hàn Quốc 2.2 Nghiên cứu Việt Nam Ở Việt Nam, trước thập niên 70 kỷ 20, nhà nghiên cứu giảng dạy ngôn ngữ học chủ yếu nghiên cứu tiếp xúc ngôn ngữ, trạng thái song ngữ dân tộc với tiếng Việt theo hướng xã hội học ngôn ngữ Năm 1983, Phan Ngọc Phạm Đức Dương cho công bố “tiếp xúc ngôn ngữ Đông Nam Á” gồm phần: 1) Lý luận đại cương tiếp xúc ngôn ngữ việc tiếp xúc ngôn ngữ Đông Nam Á 2) Ba thời kỳ tiếp xúc tiếng Việt: với ngôn ngữ Đông Nam Á để hình thành tiếng Việt; với ngơn ngữ Hán Ấn để hình thành ngơn ngữ quốc gia Đại Việt; với ngôn ngữ Pháp châu Âu để đại hóa tiếng Việt.11 Đây cơng trình quan trọng mở đầu cho việc nghiên cứu tiếp xúc ngôn ngữ Việt Nam Từ năm 1995 trở lại đây, xuất số cơng trình nghiên cứu vấn đề song ngữ đa ngữ Việt Nam với nhà nghiên cứu có tên tuổi giới ngôn ngữ học Việt Nam Nguyễn Văn Khang 1213; lịch sử tộc người thông qua tượng song ngữ Nguyễn Văn Lợi14; Phạm Đức Dương, Phan Ngọc(1983), “Tiếp xúc ngôn ngữ Đông Nam Á: Những vấn đề lịch sử văn hóa Đơng Nam Á”, Viện Đông Nam Á 12 Nguyễn Văn Khang(2003), “Kế hoạch hóa ngơn ngữ - Ngơn ngữ học xã hội vĩ mô”, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 13 Nguyễn Văn Khang(2007), “Từ ngoại lai tiếng Việt”, Nxb Khoa học Xã họi, Ha Nội 14 Nguyễn Văn Lợi(1999), “Một số vấn đề sách ngơn ngữ dân tộc thiểu số nước ta nay, Dân tộc học”, Tạp chí Ngơn ngữ, số 3/1999 11 Nó xác nhận ý thức người dân Hàn Quốc trở nên cởi mở Khi nhận thức mẹ chồng chồng họ thay đổi dần dần, tơi thấy số gia đình khuyến khích họ dạy tiếng mẹ đẻ Điều hiểu khơng có tác dụng đào tạo song ngữ, mà cịn có nghĩa thái độ gia đình người Việt Nam thay đổi theo hướng tích cực cách khám phá giá trị song ngữ chứng kiến phát triển song ngữ họ 48 Chương MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆC ĐÀO TẠO SONG NGỮ Ở CÁC GIA ĐÌNH ĐA VĂN HĨA TẠI HÀN QUỐC Thơng qua việc phân tích kết nghiên cứu, tơi muốn tóm tắt vấn đề sau cải thiện để phát triển sách hỗ trợ đào tạo song ngữ gia đình đa văn hóa Hàn – Việt bao gồm vấn đề sau đây: 3.1 Về thời gian đào tạo tiếng Việt Các chương trình đào tạo song ngữ, chẳng hạn chương trình cung cấp trường học, trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa NGO, không quán thời điểm khác Hơn chúng thường thiết lập với thời gian ngắn để học ngôn ngữ hiệu Đối với đứa trẻ không đăng ký đào tạo ngôn ngữ quan, bà mẹ gia đình đa văn hóa thành lập cộng đồng để tăng chi phí họ đưa giáo viên dạy song ngữ Ngay trường hợp này, thời gian học thường không đủ “Lớp học ngắn Mỗi tuần lần, đứa trẻ học tiếng Việt tiếng Sẽ học tiếng? Chỉ có giáo viên trẻ em chiến đấu học, 30 phút để giải quyết.”(Mai, 27 tuổi) “1 tiếng tuần thời gian thực ngắn để học Trẻ cần xem lại với mẹ nhà để cải thiện tiếng Việt họ Nếu giáo viên dạy 1tiếng tuần trẻ khơng xem lại khơng có hiệu quả.”(An, 30 tuổi) 49 Trong trình thể ngôn ngữ, thời gian học tập yếu tố quan trọng Một thời gian ngắn chỉ1 lần tuần không đủ để tiếp thu vài từ vựng 3.2 Về chương trình nội dung đào tạo Những kinh nghiệm đề cập người vấn nghiên cứu khẳng định thật khó để nói tổ chức thực cung cấp đào tạo song ngữ Hàn Quốc điều hành chương trình giảng dạy với chương trình giảng dạy có hệ thống Trong năm gần đây, trường cố gắng phát triển sách giáo khoa lớp hỗ trợ cho đào tạo song ngữ, trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa NGO cố gắng mở rộng chương trình liên quan Tuy nhiên, nỗ lực dựa nội dung đào tạo hạn chế khơng liên kết chúng với chương trình giảng dạy có hệ thống quán Chẳng hạn, sách giáo khoa phát triển khơng viết chuyên gia Việt Nam, không phù hợp với độ tuổi đối tượng người dạy khác tiến hành với nội dung phương pháp theo cách khác Việc thiếu chuyên môn tiến trình giảng dạy phương pháp giảng dạy khơng thiếu nội dung Trong tình người hướng dẫn chuẩn bị nội dung phù hợp cho người tham gia vào thời điểm mà khơng có chương trình giảng dạy thiết lập, lực người hướng dẫn quan trọng tính chuyên nghiệp người hướng dẫn khơng đảm bảo “Hiện khơng có sách giáo khoa thiết lập Đó sách giáo khoa làm thư ký NGO, khơng phù 50 hợp với trẻ em Trẻ em cần học từ vựng trước không cần phải học ngữ pháp trước Bạn nói trước.”(Mai, 27 tuổi) “Giáo viên trung tâm khơng có sách, cần chép bảng chữ cái… Khơng có sách giáo khoa Mặc dùtôi muốn xem lại lần sau, khơng có sách giáo khoa, nên khơng có để làm.” (An, 30 tuổi) Do đó, trung tâm đa văn hóa tổ chức phi phủ tiếp tục thúc đẩy đào tạo song ngữ phát triển sách giáo khoa tài liệu đào tạo riêng họ thực chương trình dựa chúng Tuy nhiên, cần phải tiếp tục phágt triển hỗ trợ chương trình dành cho người tham gia để thúc đẩy lực song ngữ 3.3 Về chất lượng giáo viên Trước đào tạo thông qua quan, điều quan trọng môi trường ngôn ngữ hàng ngày nhà Bởi đào tạo song ngữ địi hỏi nhiều cách tiếp cận đa dạng, vận hành đào tạo ngoại ngữ đơn giản, có giới hạn để đạt mục đích Người vấn nhận bà mẹ đóng vai trị quan trọng đào tạo song ngữ “Trẻ học trung tâm khoảng 30 phút, nhà với mẹ khoảng tiếng vào ban đêm Vào cuối tuần chơi với mẹ, thường trẻ với mẹ mà.”(Mai, 27 tuổi) “Trẻ có đào tạo song ngữ trường trung tâm, đến lớp học song ngữ Sự tham gia lớp học tuần lần không hiệu Giáo viên tốt mẹ chứ, mẹ dành nhiều thời gian cho mình.”(Phương 28 tuổi) 51 “Tơi nhớ tất từ vựng học ngày hơm Nhưng qn vào tuần tới Đó điều tốt để nhớ mẹ bạn lặp lặp lại nhà Học ngoại ngữ nhưvậy mà Nếu khơng lặp lại, qn đi.”(Hoa, 30 tuổi) Để bổ sung cho đào tạo tổ chức hiệu thời gian hạn chế, phụ nữ di cư kết xem lại nội dung với cái, chơi nhà đọc truyện cổ tích Tuy nhiên, họ thường khơng biết cách cụ thể để cải thiện kỹ ngôn ngữ mẹ đẻ họ Họ ln có câu hỏi chẳng hạn dạy phương pháp khơng vàcách có phù hợp hay khơng “Lần đọc tiếng Việt, dịch nghĩa sau sang tiếng Hàn giải thích ý nghĩa tiếng Hàn Tơi khơng biết có giúp khơng, tơi nói hai ngơn ngữ.”(Hoa, 30 tuổi) Vì có mong muốn dạy cho tiếng mẹ đẻ họ, nên chương trình sách nên thiết lập để hỗ trợ bà mẹ với tư cách người trung gian đào tạo thực hướng đào tạo song ngữ để giúp đào tạo hiệu 3.4 Về sách Cải tiến cấp bách đào tạo song ngữ Hàn Quốc thiết lập kế hoạch tiếp nhận người dạy chất lượng cao Mặc dù chương trình đào tạo song ngữ thiết lập, khó để cung cấp người hướng dẫn vận hành chúng liên tục chuyên nghiệp Ngoài ra, người dạy mời cách khó khăn, giao tiếp tiếng Hàn không suôn sẻ, trung tâm đa văn hóa NGO khó mời giáo viên chuyên nghiệp vấn đề ngân sách 52 Đó lý giáo viên thường giảng dạy giao tiếp với học sinh Vì số người tham gia vấn sau chia sẻ ví dụ sau đây: “Trẻ thường khơng hiểu tiếng Hàn mà giáo viên nói Trình độ tiếng Hàn trẻ thấp, trình độ tiếng Hàn giáo viên điều dành cho trẻ dễ dàng hiểu được.(Mai, 27 tuổi) “Giáo viên khơng thể giải thích ngữ pháp tiếng Việt cho dễ dàng Nếu quen thuộc với ngữ pháp tiếng Việt, giáo viên giải thích động từ đâu tân ngữ nằm đâu Giáo viên ngữ pháp giải thích cho dễ hiểu.”(Vân, 29 tuổi) Các tổ chức cung cấp loạt chương trình đào tạo người dạy Tuy nhiên, tình mâu thuẫn trường thực tế khơng dễ dàng cải thiện Tính chun nghiệp tiêu chí để đánh giá trình độ người dạy mời phái cử phải tăng cường trước tiên 53 Tiểu kết chương Nhu cầu đào tạo song ngữ gia đình đa văn hóaHànViệt Hàn Quốc vấn đề quan trọng lĩnh vực đào tạo song ngữ xuất thập kỷ gần Ở cấp độ phủ Hàn Quốc, gia đình đa văn hóa nên hưởng quyền mà họ xứng đáng nhân dân Hàn Quốc chịu trách nhiệm cung cấp cho họ Đối với mục đích này, khẩn cấp để cung cấp sách, chương trình nội dung đào tạo khác Đầu tiên, thời gian ổn định phải bảo đảm Tuy nhiên, hầu hết đào tạo song ngữ Hàn-Việt bị hạn chế khơng thuộc lớp học thông thường bao gồm việc học sau học xảy sau học Còn chương trình, nội dung, vấn đề giáo viên đào tạo công cộng cần phải đề cập rõ ràng Mặc dù tiếng Việt dạy liên tục kể từ sử dụng tiếng Việt làm ngoại ngữ thứ hai cho Kỳ thi Toán Đại học 2013, có trường trung học quốc gia nơi dạy ngoại ngữ thức Hiện nay, chương trình đào tạo vận hành trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa tổ chức phi phủ quyền địa phương, chúng khơng thực chương trình giảng dạy có hệ thống qn Ngồi ra, chương trình đào tạo người dạy đa dạng thiết lập, tình mâu thuẫn xuất trạng hoạt động thực tế khơng dễ dàng cải thiện Tính chun nghiệp tiêu chí để đánh giá trình độ trình độ người hướng dẫn mời gửi trước tiên cần tăng cường 54 KẾT LUẬN Mặc dù thuật ngữ "xã hội đa văn hóa" khơng cịn xa lạ thời gian dài, gia đình đa văn hóa Hàn-Việt, ngôn ngữ phụ nữ nhập cư kết hôn thường khơng khuyến khích ngơn ngữ thiểu số có nhiều tình buộc phải sử dụng tiếng Hàn Tuy nhiên, gia tăng số lượng trẻ em gia đình đa văn hóa, thay đổi nhận thức Hàn Quốc Việt Nam việc mở rộng hỗ trợ sách làm thay đổi nhận thức chung cần thiết tầm quan trọng đào tạo song ngữ gia đình đa văn hóa, tác động đến dấu hiệu thay đổi đào tạo song ngữ Các đề xuất sách thơng qua phân tích kết thu từ vấn sau: Đầu tiên, đào tạo song ngữ gia đình đa văn hóa Hàn-Việt nên phát triển nội dung đào tạo cách có hệ thống thơng qua chương trình giảng dạy chun ngành để có thời gian phù hợp hiệu Thứ hai, cần cung cấp cho bà mẹ phụ nữ di cư hôn nhân, nhân viên quan trọng đào tạo song ngữ, với thơng tin họ tìm kiếm với tư cách trung gian đào tạo Thứ ba, giải pháp nên đưa để giải vấn đề mở rộng ngân sách cung cấp người dạy chất lượng cao cách khắc phục tình khơng hiệu xảy nhiều nơi thiếu ngân sách 55 Tất nhiên, không giống nước phương Tây mà người trải qua trình chuyển đổi lâu dài sang xã hội nhập cư, sách hỗ trợ cho gia đình đa văn hóa đề xuất kịp thời xã hội Hàn Quốc nhanh chóng chuyển đổi thành xã hội đa văn hóa Việc thành lập số trung tâm đa văn hóa thiết lập sách khác thời gian tương đối ngắn nên đánh giá cao Tuy nhiên, họ Hàn Quốc bước vào xã hội đa văn hóa, cần áp dụng sách thực tế gia đình đa văn hóa thành viên cộng đồng Hỗ trợ đào tạo song ngữ cho trẻ em gia đình đa văn hóa giúp họ trở thành thành viên xã hội Hàn Quốc, điều góp phần lớn việc giải xung đột xã hội phân biệt đối xử Bằng cách cung cấp môi trường tốt để học song ngữ cho gia đình đa văn hóa, họ đánh thức niềm tự hào kỹ hiểu đa văn hóa họ, kỹ song ngữ họ góp phần hiểu sâu giải xung đột xã hội cá nhân Bầu khơng khí có mối quan tâm ngày tăng xã hội nhiều mặt tầm quan trọng việc tạo môi trường đào tạo song ngữ xã hội đa văn hóa khuyến khích chỗ làm giảm cứng nhắc sách đa văn hóa có Trong đào tạo song ngữ, sẵn sàng nỗ lực thực người phụ nữ di cư kết hôn hỗ trợ thành viên gia đình vơ quan trọng Do đó, hy vọng chương trình đào tạo gia đình để tạo mơi trường song ngữ gia đình thực trung tâm hỗ trợ đa văn hóa trường học Cũng cần có hợp tác chủ thể khác để truyền bá tác động 56 tích cực đào tạo song ngữ đào tạo công cộng, thay đổi tích cực tìm thấy cấp độ cá nhân gia đình Khi xã hội hóa cha mẹ khuyến khích đào tạo song ngữ được, gia đình đa văn hóa tiếp thu tích cực với mẹ tăng cường mối quan hệ với mẹ Do đó, tơi hy vọng sách hỗ trợ hiệu cho đào tạo song ngữ mở rộng để giúp cho mẹ gia đình đa văn hóa hình thành sắc tích cực ảnh hưởng tích cực đến thái độ làm cha mẹ họ, giúp cho xây dựng mối quan hệ xã hội 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Trí Dõi (1999), Nghiên cứu ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Đức Dương, Phan Ngọc (1983), “Tiếp xúc ngôn ngữ Đông Nam Á: Những vấn đề lịch sử văn hóa Đong Nam Á”, Viện Đơng Nam Á Đinh Văn Đức, Nguyễn Văn Chính, Đinh Kiều Châu (2016), “Ngơn ngữ học ứng dụng” Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Thiện Giáp (2006), “Chính sách ngơn ngữ Việt Nam qua thời kỳ”, Nxb Ngôn ngữ, Ha Nội Nguyễn Văn Khang (1999), Ngôn ngữ học xã hội vấn đề bản, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội Nguyễn Văn Khang (2003), “Kế hoạch hóa ngơn ngữ - Ngơn ngữ học xã hội vĩ mô”, Nxb Khoa học Xã họi, Ha Nội Nguyễn Văn Khang (2007), “Từ ngoại lai tiếng Việ”, Nxb Khoa học Xã hội, Ha Nội Nguyễn Văn Lợi (1999), “Một số vấn đề sách ngơn ngữ dân tộc thiểu số nước ta nay, Dân tộc học”, Tạp chí Ngơn ngữ, số 3/1999 Nguyễn Văn Lợi (2000), “Một số vấn đề sách ngôn ngữ quốc gia đa dân tọc”, Tạp chí Ngơn ngữ, số 1/2000 10 Hồng Quốc (2015), “Đào tạo ngôn ngữ trường phổ thông vùng dân tộc Khmer (An Giang)”, Tạp chí Ngơn ngữ, số 11 Lý Toàn Thắng, Nguyễn Văn Lợi (2001), “Về phát triển ngôn ngữ dân tộc thiểu số Việt Nam kì 20”, Tạp chí Ngơn ngữ, số 2/2001 58 12 Bộ Gia đình Phụ nữ Hàn Quốc, “Nghiên cứu kế hoạch cải thiện thực thể đào tạo song ngữ,” 2013 13 Cho Seung-Seok, Kim Hee-Soon (2013), “Nghiên cứu đào tạo song ngữ trẻ em bà mẹ đa văn hóa trải nghiệm”, Tạp chí Hiệp hội cơng nghệ Công nghiệp Học tập Hàn Quốc, Tập 14(11), 5549~5558 14 Cho Young-Dal, Yun Hui-Cheol, Park Sang-Cheol (2007), “Nghiên cứu tình trạng đào tạo trẻ em gia đình đa văn hóa Hàn Quốc”, Nghiên cứu thực tiễn đào tạo, Tập 71 15 Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, 2015 16 Hong Jong-Myeong (2012), “Nghiên cứu phân tích chiến lược học tiếng Hàn danh cho du học sinh đến từ Việt Nam”, Ngữ văn luận tập, Tập 71, 407-432 17 Hwang Jin-Young (2012), “Nghiên cứu đào tạo song ngữ xã hội đa văn hóa Hàn Quốc”, Luận văn tiến sĩ, Đại học Jeon-Nam 18 Jang Myeong-Lim, Jang Hye-Jin, Lee Se-Won (2012), “Ứng dụng thử nghiệm giám sát chương trình song ngữ dành cho cha mẹ gia đình trẻ sơ sinh đa văn hóa(Bản báo cáo nghiên cứu, 02/01/2011), Seoul:, Sở nghiên cứu sách chăm sóc trẻ em, Viện phát triển đào tạo Hàn Quốc 19 Jeon Hong-Ju, Bae So-Young, Kwak Geum-Ju (2008), “Thực tế ý nghĩa hỗ trợ đào tạo cho trẻ em gia đình nhập cư kết hơn: Tập trung vào trường hợp bà mẹ Philippines Nhật Bản”, Gia đình Văn hóa, Tập 29(3), 161-186 20 Jeon Ui-Hee (2009), “Một nghiên cứu mối quan hệ đào tạo dinh dưỡng trường mẫu giáo tiểu học”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kon-Kuk 59 21 Kang Sun-Ja, Son Su-Min (2011), “Nhận thức hài lịng nhân ni dưỡng nhân quốc tế Phụ nữ có trẻ : Tập trung vào nghiên cứu trường hợp phụ nữ di cư kết hôn”, Nghiên cứu đào tạo mầm non mở, 16(6), 161-188 22 Kim Hyun-Ju (2011), “Nghiên cứu trường hợp cụ thể đào tạo người dạy song ngữ trường tiểu học”, Luận văn thạc sĩ, Viện cao học đào tạo, Đại học Giáo dục Quốc gia Seoul 23 Ko Eun (2006), “Tiêu chí giá trị ý nghĩa thực nghiệm ngôn ngữ địa cha mẹ trẻ sử dụng song ngữ”, Nghiên cứu ngôn ngữ trị liệu, Tập 15, số 3: 143-162 24 Kwon Sun-Hee (2009), “Sự cần thiết đào tạo song ngữ đề xuất sách cho gia đình đa văn hóa”, Nghiên cứu giáo dục học quốc ngữ, Tập 34, 57-115 25 Lee Chang-Deok (2010), “Đào tạo song ngữ dành cho xã hội đa văn hóa Hàn Quốc”, Hiệp hội nghiên cứu đào tạo đa văn hóa Hàn Quốc 26 Lee Hyeon-Yi (2013), “Nghiên cứu phân tích vai trò người dạy song ngữ”, Luận văn thạc sĩ, Viện cao học giáo dục, Đại học Giáo dục Quốc gia Seoul 27 Lee Seung-Sook, Kwak Seung-Ju (2013), “Khám phá kinh nghiệm song ngữ trẻ sơ sinh gia đình đa văn hóa: Tập trung vào hỗ trợ phát triển ngôn ngữ địa”, tuyển tập luận văn Giáo dục Mầm non, tập 17(4), 249-378 28 Shin Seung-Hye (2011), “Nghiên cứu ảnh hưởng môi trường trẻ em đa văn hóa việc học tiếng Anh”, Luận văn thạc sĩ, Viện cao học giáo dục, Đại học ngoại ngữ Hankuk 29 Shin Yun-Jin (2010), “Thích ứng khó khăn mối quan hệ ngang 60 hàng trẻ em từ gia đình đa văn hóa”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Daegu 30 Sở giáo dục thành phố Kwang-Ju Hàn Quốc, 2014 31 Tài liệu sở giáo dục thành phố Seoul Hàn Quốc, 2015 32 Tài liệu Bộ Y tế Phúc lợi Hàn Quốc, 2017, tháng 33 Tài liệu Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, “Hiện trạng cư dân người nước ngồi Chính quyền địa phương.” 2017, 11 34 Tài liệu Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc, “Thống kê hôn nhân ly hôn vào năm 2017.” 2018, 35 Tài liệu thống kê Bộ Gia đình Phụ nữ Hàn Quốc, 2016 36 Thống kê Bộ Giáo dục Hàn Quốc, 2017 37 W.F Mackey M Siguan, “Đại cương đào tạo song ngữ”, Tây Ban Nha – Canada 38 Won In-Sook (2012), “Ảnh hưởng chương trình song ngữ trẻ em gia đình đa văn hóa lòng tự trọng mối quan hệ cha mẹ cái” Giáo dục Mầm non, Nghiên cứu Quản trị chăm sóc trẻ em, Tập 16, Số 1: 87-105 61 PHỤ LỤC Danh sách người tham gia vấn Người tham gia (tên giả) Phượng Thảo Độ tuổi 27 28 Mai 27 Hoa 30 Trang 29 Hồng 29 An 30 Lê 31 Thành 35 10 Huyền 34 11 Trinh 12 Xuân 13 Vân 29 26 29 14 Anh 32 15 Dung 30 16 Hà 29 17 Hiên 28 Con cái(độ tuổi) gái(6 tuổi) gái(8 tuổi) trai(7 tuổi), gái(3 tuổi) trai(10 tuổi), gái(5 tuổi) gái(8 tuổi), gái(3 tuổi) trai(8 tuổi) trai(9 tuổi), gái(5 tuổi) gái(9 tuổi), gái(4 tuổi) gái(12 tuổi), gái(6 tuổi) trai(8 tuổi), gái(3 tuổi) trai(8 tuổi) trai(6 tuổi) gái(8 tuổi) trai(9 tuổi), gái(5 tuổi) trai(10 tuổi), trai(6 tuổi) trai(7 tuổi), trai(3 tuổi) gái(7 tuổi) trai(4 tuổi) 62 Thời gian lưu trú Hàn Quốc năm năm Khả ngôn ngữ tiếng hàn trung cấp trung cấp năm trung cấp 10 năm trung cấp năm trung cấp năm trung cấp 10 năm trung cấp 10 năm trung cấp 14 năm trung cấp năm trung cấp 10 năm năm năm trung cấp trung cấp trung cấp 11 năm trung cấp 10 năm trung cấp năm trung cấp năm trung cấp ... trường tiểu học”, Luận văn thạc sĩ, Viện cao học giáo dục, Đại học Giáo dục Quốc gia Seoul 20 Sở giáo dục thành phố Kwang-Ju Hàn Quốc, 2014 21 Sở giáo dục thành phố Seoul Hàn Quốc, 2015 19 Đầu tiên,... TRẠNG ĐÀO TẠO SONG NGỮ CHO CÁC GIA ĐÌNH ĐA VĂN HĨA HÀN-VIỆT TẠI HÀN QUỐC(QUA PHỎNG VẤN) 31 2.1 Cách thức thu thập tư liệu thực trạng đào tạo song ngữ gia đình đa văn hóa Hàn- Việt ... tạo song ngữ cho gia đình đa văn hóa Hàn- Việt Hàn Quốc (Qua Phỏng Vấn) Chương Kiến nghị định hướng giải pháp để nâng cao hiệu đào tạo song ngữ gia đình đa văn hóa Hàn- Việt 13 Chương CƠ SỞ LÝ
- Xem thêm -

Xem thêm: TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN -VIỆT TẠI HÀN QUỐC (Luận văn thạc sĩ), TÌNH HÌNH GIÁO DỤC SONG NGỮ Ở GIA ĐÌNH HÀN -VIỆT TẠI HÀN QUỐC (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn