Giáo dục pháp luật đối với học sinh Trung cấp nghề, từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

87 7 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:48

Giáo dục pháp luật đối với học sinh Trung cấp nghề, từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Giáo dục pháp luật đối với học sinh Trung cấp nghề, từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Giáo dục pháp luật đối với học sinh Trung cấp nghề, từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Giáo dục pháp luật đối với học sinh Trung cấp nghề, từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Giáo dục pháp luật đối với học sinh Trung cấp nghề, từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Giáo dục pháp luật đối với học sinh Trung cấp nghề, từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Giáo dục pháp luật đối với học sinh Trung cấp nghề, từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Giáo dục pháp luật đối với học sinh Trung cấp nghề, từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Giáo dục pháp luật đối với học sinh Trung cấp nghề, từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Giáo dục pháp luật đối với học sinh Trung cấp nghề, từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Giáo dục pháp luật đối với học sinh Trung cấp nghề, từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Giáo dục pháp luật đối với học sinh Trung cấp nghề, từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Giáo dục pháp luật đối với học sinh Trung cấp nghề, từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Giáo dục pháp luật đối với học sinh Trung cấp nghề, từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ) công tác? TT Nội dung Mức độ thực Tốt Khá Trung bình Phương pháp đàm thoại Phương pháp giao việc Phương pháp làm việc nhóm Phương pháp tạo dư luận xã hội Phương pháp thưởng/ phạt Câu Thầy/Cô đánh giá điều kiện đảm bảo giáo dục pháp luật cho học sinh đơn vị Thầy/Cô công tác? Mức độ thực TT Nội dung Trung Tốt Khá bình Yếu Yếu Xây dựng đội ngũ giáo viên có chun mơn, lực, phẩm chất để thực GDPL cho HS Tổ chức phối hợp với lực lượng xã hội (các ban, ngành, quyền địa phương tổ chức xã hội để GDPL cho HS Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ thực GDPL cho HS Phát huy vai trị gia đình GDPL cho HS Trang bị đầy đủ báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng Internet, Tủ sách pháp luật Câu 7: Theo Thầy/Cô vấn đề cộm giáo dục pháp luật cho học sinh TCN thành phố Hồ Chí Minh nay? Câu Thầy/Cơ có đề xuất để công tác giáo dục pháp luật cho học sinh TCN thành phố Hồ Chí Minh ngày tốt hơn? 78 Thầy/Cô vui lịng cho biết số thơng tin Thơng tin cá nhân: I Trường cơng tác: II Vị trí cơng việc Ban Giám Hiệu Giáo viên III Trình độ chuyên môn Trên đại học Đại học Cao đẳng IV Giới tính Nam Nữ Xin chân thành cảm ơn Thầy/Cô Chúc Thầy/Cô mạnh khỏe, thành đạt! 79 ... trí cơng việc Ban Giám Hiệu Giáo viên III Trình độ chun mơn Trên đại học Đại học Cao đẳng IV Giới tính Nam Nữ Xin chân thành cảm ơn Thầy/Cô Chúc Thầy/Cô mạnh khỏe, thành đạt! 79
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục pháp luật đối với học sinh Trung cấp nghề, từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ), Giáo dục pháp luật đối với học sinh Trung cấp nghề, từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn