chính sách tiền tệ phi truyền thống của cục dự trữ liên bang mỹ (fed) sau khủng hoảng kinh tế 2008

14 2 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:35

LỜI MỞ ĐẦU Cuộc khủng hoảng tài Bắc Đại Tây Dương (NAFC) năm 2008 gây chấn động với hệ thống tài – ngân hàng tồn cầu dẫn đến thay đổi mạnh mẽ việc hoạnh định thực thi sách tiền tệ quốc gia Để thoát khỏi khủng hoảng nhiều quốc gia đặc biệt quốc gia phát triển thực thi sách tiền tệ phi truyền thống (UMP – Unconventional Monetary Policy) với thay đổi lớn mục tiêu, công cụ biện pháp thực Theo CSTT quốc gia tập trung nhiều vào việc hỗ trợgiúp kinh tế thoát khỏi khủng hoảng suy thối kích thích tăng trưởng Thực mục tiêu này, NHTW Mỹ kinh tế tiên tiến lớn khác theo đuổi CSTT nới lỏng bao gồm thông qua loạt hành động sách mạnh mẽ có tiền lệ để trực tiếp gián tiếp bơm tiền vào kinh tế Lãi suất liên tục hạ thấp ngắn hạn dài hạn chạm mức thấp lịch sử NHTW mua tài sản từ ngân hàng thương mại tổ chức tư nhân khác nhằm bơm tiền vào kinh tế để khuyến khích doanh nghiệp cá nhân tìm kiếm lợi nhuận qua hoạt động kinh doanh đầu tư Phát súng đổi lần tung ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) sau Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Trái ngược lại với kết thất bại BOJ Fed có bước thành cơng đổi sách tiền tệ Những cơng cụ cách thức sử dụng Fed chuyên gia phân tích xác đầy mạnh mẽ giúp vực dậy kinh tế Mỹ sau khủng hoảng tài năm 2008 Nhận thấy học quý giá từ việc áp dụng sách tiền tệ phi truyền thống Fed, nhóm chúng em chọn nghiên cứu đề tài “Chính sách tiền tệ phi truyền thống Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sau khủng hoảng kinh tế 2008” Trong trình làm việc, hạn chế mặt kiến thức nên chắn cịn nhiều thiếu sót, chúng em mong muốn nhận đóng góp ý kiến bạn để làm hồn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ PHI TRUYỀN THỐNG 1.1 Khái niệm sách tiền tệ phi truyền thống Chính sách tiền tệ (CSTT) truyền thống nhấn mạnh vai trò ngân hàng trung ương (NHTW) quan sử dụng công cụ lãi suất ngắn hạn để điều tiết lượng cung tiền kiểm soát lạm phát Thế vài giai đoạn, việc sử dụng lãi suất khơng cịn hiệu quả, sách tiền tệ phi truyền thống đưa để giải vấn đề phát sinh chế thông thường ngân hàng đại khơng ngăn chặn suy thối Chính sách tiền tệ phi truyền thống định nghĩa “những sách nhằm tác động trực tiếp tới chi phí tính sẵn có nguồn vốn từ bên chảy vào ngân hàng (NH), hộ gia đình cơng ty phi tài chính” (Lorenzo Bini Smaghi, Ngân hàng Trung ương Châu Âu, 2009) Nguồn tài xuất dạng: NHTW cung cấp tính khoản, khoản vay tư nhân, loại chứng khoán nợ chứng khoán vốn Chi phí nguồn tài từ bên ngồi thường cao so với lãi suất liên NH ngắn hạn điều chỉnh CSTT truyền thống Do đó, biện pháp phi truyền thống đời xem nỗ lực làm giảm chênh lệch lãi suất nguồn vốn từ bên ngồi, qua ảnh hưởng tới giá tài sản luồng tiền kinh tế CSTT phi truyền thống quốc gia lớn sử dụng từ đầu kỷ 20 gắn liền với khủng hoảng kinh tế 1.2 Các công cụ 1.2.1 Nới lỏng định lượng (quantitative easing – QE) Nới lỏng định lượng công cụ gọi chung cho hành vi thị trường (thường ngân hàng trung ương thực hiện) nhằm kích thích kinh tế cách làm tăng khoản lạm phát Thông thường, NHTW bơm thêm lượng tiền vào kinh tế cách mua lại loại tài sản có tính khoản cao (cổ phiếu, trái phiếu tài sản dự trữ) từ phủ ngân hàng thương mại Lượng tiền nhận từ việc bán trái phiếu khiến cho dự trữ ngân hàng thành viên tăng lên, sau sử dụng vay tạo nên khoản tín dụng Vì vậy, mục đích QE gia tăng lượng cung tiền kinh tế, sở khiến lãi suất dài hạn giảm xuống Khi lãi suất giảm, người tiêu dùng doanh nghiệp tăng cầu vay để chi trả cho khoản nợ Người tiêu dùng tăng chi tiêu đầu tư, lãi suất thấp khơng cịn hấp dẫn việc tiết kiệm nữa, từ ổn định cung cầu thúc đẩy kinh tế tăng trưởng 1.2.2 Định hướng thị trường Định hướng thị trường (hay hiệu ứng cam kết) công cụ NHTW nhằm cung cấp thông tin, kỳ vọng, cam kết với công chúng CSTT tương lai với mục tiêu tác động đến định tài hộ gia đình, doanh nghiệp nhà đầu tư Có loại định hướng thị trường:  Định hướng thị trường kiểu Delphic, NHTW đưa khẳng định triển vọng kinh tế Loại định hướng thường có xu hướng ảnh hưởng đến LS ngắn hạn  Định hướng thị trường kiểu Odyssian: Khi LS ngắn hạn chạm mức sàn 0%, NHTW cần có biện pháp mạnh mẽ muốn kích thích kinh tế, đó, NHTW thuyết phục thị trường kinh tế phục hồi, NHTW không nâng mức LS mà cam kết trì mức LS thấp khoảng thời gian định, đó, thu nhập khả dụng người vay tăng lên khuyến khích hoạt động kinh tế Việc sử dụng công cụ định hướng thị trường giúp làm rõ định hướng CSTT NHTW, nhờ đó, làm giảm tâm lý lo ngại, không chắn chủ thể thị trường tài chính, qua giảm biến động lãi suất thị trường 1.2.3 Lãi suất âm Trái ngược với quy tắc thông thường kinh tế học, với lãi suất âm, người gửi tiền không nhận khoản sinh lời mà phải trả khoản phí để gửi tiền tiết kiệm họ ngân hàng Năm năm trở lại đây, lãi suất âm sử dụng sách tiền tệ mở rộng số NHTW lớn toàn cầu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Với ý tưởng giữ cho lãi suất mức thấp 0%, NHTW áp thuế khoản tiền mà ngân hàng thương mại gửi NHTW Theo lý thuyết, mục đích sách cho ngân hàng thương mại thấy việc sử dụng khoản tiền dự trữ vay mua trái phiếu hiệu so với việc cất trữ Lãi suất âm kỳ vọng giảm chi phí việc cho vay, khuyến khích nhà đầu tư doanh nghiệp vay thêm tiền, từ thúc đẩy kinh tế Thế thực tế, khoản phí phải trả cho NHTW thu nhập từ cho vay nhìn chung giảm, lãi suất âm làm hao mịn lợi nhuận ngân hàng thương mại, dẫn tới tình trạng bong bóng tài sản Lãi suất âm khiến lạm phát siêu thấp, đồng nghĩa với việc giá trượt dốc, ảnh hưởng đến nguồn thu doanh nghiệp chi tiêu vào việc tái đầu tư Thực tế Nhật Bản cho thấy việc áp dụng lãi suất âm thất bại việc tìm kiếm CSTT CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ PHI TRUYỀN THỐNG CỦA FED SAU KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 2008 2.1 Bối cảnh thực Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ủy quyền thực thi CSTT theo mục tiêu “tối đa hóa hội việc làm, ổn định giá LS dài hạn mức ổn định” Ngay khủng hoảng tín dụng nhà thứ cấp nổ ra, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bắt đầu can thiệp cách hạ lãi suất tăng mua chứng khoán nợ tài sản đảm bảo (MBS) Đến tình hình phát triển thành khủng hoảng tài từ tháng năm 2007, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) tiếp tục tiến hành biện pháp nới lỏng tiền tệ để tăng khoản cho tổ chức tài Cụ thể lãi suất cho vay qua đêm liên ngân hàng giảm từ 5,25% qua đợt xuống 2% vòng chưa đầy tháng (18/9/200730/4/2008) Lãi suất sau cịn tiếp tục giảm đến ngày 16/12/2008 0,25%, mức lãi suất gần thấy dấu hiệu cho thấy CSTT truyền thống đem lại hiệu mong muốn, đó, FED tiếp tục sử dụng CSTT phi truyền thống khác: Trước tiên, FED cung cấp số kênh tín dụng trực tiếp cho định chế tài thị trường nhằm củng cố khả khoản, đó, hầu hết khoản vay ngắn hạn đảm bảo tài sản chấp có giá trị lớn khoản vay Một số đối tượng nằm diện tài trợ doanh nghiệp phi ngân hàng phi tài Đây lần FED thực tài trợ cho đối tượng - công ty không nằm khung điều chỉnh họ - kể từ sau Đại Suy Thoái (theo điều 13 Luật Dự trữ liên bang) Chính sách thực lần đầu vào tháng 12/2007 sau tháng 9/2008 Thơng qua kênh tái chiết khấu truyền thống khoản tài trợ trên, giai đoạn tháng 12/2007 - 9/2008, FED có hai khoản tài trợ cứu cánh trực tiếp dành cho hai công ty American International Group (AIG) Bear Stearns Tổng gói hỗ trợ từ FED đầu tháng 8/2007 234 triệu USD thơng qua chương trình tài trợ khoản vừa nêu, khơng có tài trợ trực tiếp, đến tháng 12/2008, số 1,6 nghìn tỷ USD, đó, gần 108 tỷ USD tài trợ trực tiếp cho cơng ty Sau đó, tổng lượng hỗ trợ giảm dần, xuống 100 tỷ USD vào tháng 2/2010, tài trợ trực tiếp cho tổ chức giảm 100 tỷ USD tháng 1/2011 Khoản vay cuối đợt khủng hoảng toán vào 29/10/2014 Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2007 đến khủng hoảng trầm trọng vào tháng 9/2008, FED làm giảm tác động cho vay bảng cân đối họ (giữ cho bảng cân đối không tăng lên) cách bán trái phiếu Chính phủ Sau tháng 8/2008, khoản hỗ trợ vượt lượng trái phiếu Chính phủ nắm giữ, họ bắt đầu cho phép bảng cân đối tăng lên Từ tháng đến tháng 11/2008, bảng cân đối họ tăng gấp đôi, từ 1.000 tỷ USD lên 2.000 tỷ USD Đến năm 2009, điều kiện tài bình thường trở lại, FED đứng trước định có tiếp tục CSTT phi truyền thống hay không, họ tiếp tục thực hai CSTT phi truyền thống khác nới lỏng định lượng định hướng thị trường 2.2 Các công cụ mà FED thực 2.2.1 Các chương trình nới lỏng định lượng (QE) Cách thực QE sách tiền tệ mở rộng với việc NHTW in thêm tiền để mua trái phiếu Chính phủ (TPCP) trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) dài hạn QE thuộc nhóm sách tiền tệ phi truyền thống NHTW sử dụng để bơm tiền nhằm kích thích kinh tế sách tiền tệ truyền thống bị vô hiệu  Đợt 1: QE1 (11/2008 – 3/2010) Đầu năm 2009, khủng hoảng tài Mỹ giai đoạn căng thẳng nhất, việc hạ lãi suất đồng Đơ la Mỹ khơng cịn hiệu quả, Fed chuyển hướng từ việc kiểm soát lãi suất sang kiểm sốt khối lượng tiền Thời gian Thơng báo 25/11/2008 FED mua 100 tỷ USD dư nợ công ty nhà nước bảo trợ 500 tỷ USD nợ có đảm bảo 16/12/2008 FED cắt giảm ngân sách liên bang mục tiêu tỷ lệ từ 1% đến 0.25% để sẵn sàng mở rộng việc mua trái phiếu với tài sản đảm bảo đề nghị mở rộng nới lỏng tiền tệ để mua tín phiếu Kho bạc 18/3/2009 FED mua thêm 750 tỷ USD nợ có tài sản đảm bảo năm với tổng cộng 200 tỷ USD trái phiếu kho bạc dài hạn lên đến 300 tỷ USD vòng sáu tháng tới 12/8/2009 FED định giảm mua tín phiếu Kho bạc 23/8/2009 FED giảm mua nợ có tài sản đảm bảo 4/11/2009 FED mua tổng cộng 175 tỷ USD trái phiếu thay 200 tỷ USD FED giảm mua trái phiếu nợ có tài sản đảm bảo, giao dịch thực vào cuối quý I năm 2010  Bảng 2.2.1.1 Chương trình nới lỏng định lượng (QE) đợt (11/2008 - 3/2010) Đợt 2: QE2 (8/2010-6/2011) Sau kết thúc QE1, không thỏa mãn với tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, từ tháng 10/2010 đến hết tháng 6/2011, Fed định bơm thêm 600 tỷ USD cho chương trình QE2 để mua trái phiếu phủ kì hạn từ 2-10 năm Thời gian Thông báo 10/8/2010 FED tiếp tục giữ ổn định chứng khốn mà nắm giữ cách tái đầu tư vào vốn khoản thông qua trái phiếu kho bạc dài hạn 21/9/2010 FED chuẩn bị để cung cấp vốn bổ sung cần thiết 3/11/2010 FED dự định mua thêm 600 tỷ USD trái phiếu kho bạc dài hạn vào cuối quý II năm 2011 với giá trị khoảng 75 tỷ USD tháng  Bảng 2.2.1.2 Chương trình nới lỏng định lượng (QE) đợt (8/2010 – 6/2011) Chương trình “Operational Twist” – QE2.5 (9/2011 - 12/2012) Tháng 9/2011, để giải cứu tiếp tục kích thích kinh tế Mỹ, FED triển khai chương trình “Operational Twist”, bao gồm hai gói có trị giá 400 tỷ USD 267 tỷ USD Nội dung chương trình hốn đổi trái phiếu mà cụ thể bán trái phiếu phủ Mỹ kỳ hạn ngắn (đáo hạn năm) mua lại trái phiếu phủ Mỹ kỳ hạn dài (đáo hạn từ 6-30 năm)  Đợt 3: QE3 (9/2012 - 10/2014) QE3 gói sách tiền tệ mà FED đưa tạo điều kiện cho vay với lãi suất thấp để doanh nghiệp Mỹ phát triển, phục hồi kinh tế QE3 không giới hạn thời gian quy mơ gói cứu trợ FED khơng mua vào lượng tài sản cố định mong đợi sau kinh tế hồi phục FED tuyên bố tiếp tục mua kinh tế tốt lên thị trường lao động cải thiện rõ rệt Thời gian Thông báo 22/8/2012 FED khẳng định cung tiền bổ sung đảm bảo thời gian sớm 13/9/2012 FED khẳng định mua bổ sung MBS với giá trị 40 tỷ USD tháng, tăng nắm giữ chứng khoán dài hạn 85 tỷ tháng cuối năm 12/12/2012 FED mua trái phiếu kho bạc dài hạn với giá trị 45 tỷ đồng tháng 12/2013 FED tuyên bố giảm dần việc mua vào trái phiếu dài hạn Bảng 2.2.1.3 Chương trình nới lỏng định lượng (QE) đợt (9/2012 – 10/2014) 2.2.2 Định hướng thị trường Cách thực Sau giảm lãi suất ngắn hạn mức gần 0%, FED định tìm cách tác động đến lợi suất trái phiếu dài hạn giá trị tài sản tài khác cách cung cấp định hướng thị trường lãi suất ngắn hạn tương lai FED tin rằng, họ đưa báo hiệu LS FED fund trì mức thấp khoảng thời gian dài định, doanh nghiệp tự tin LS giữ thấp thời gian vay vốn, từ kích thích khoản đầu tư dài hạn Năm 2012, FED thay thời hạn trì lãi suất giới hạn kinh tế: họ hứa hẹn giữ LS FED fund thấp, tỷ lệ thất nghiệp khoảng 6.5% lạm phát thấp Rất khó xác định rõ tác động công cụ định hướng thị trường này, phụ thuộc vào cách nhìn nhận đánh giá đối tượng tham gia vào thị trường, điều kiện thị trường thay đổi, định hướng FED thay đổi Ngày 29/10/2014, Fed thơng báo dừng mua chứng khốn diện rộng vào cuối tháng để kết thúc chương trình QE mức trì LS thấp gần Để hình thành kế hoạch thực CSTT bình thường, Fed không dự định bán chứng khốn nào, thay vào đó, họ lên kế hoạch gia hạn toán chứng khoán đến hạn Tháng 6/2017, Fed thông báo cho phép số hạn chế chứng khốn tốn đến hạn, theo đó, tháng toán khoảng tỷ USD TPCP tỷ USD chứng khoán đảm bảo khoản vay, số tăng lên 40 tỷ USD TPCP 20 tỷ USD chứng khoán đảm bảo khoản vay Mức giảm thực lượng chứng khoán nắm giữ đủ để thực CSTT cách hiệu 2.3 Đánh giá hiệu 2.3.1 Tác động chương trình nới lỏng định lượng (QE) Về lý thuyết, việc triển khai gói QE kinh tế Mỹ điều cần thiết để phục hồi đà tăng trưởng cải thiện thị trường việc làm Các gói QE có tác động: Thứ nhất, FED mua lại nợ có tài sản đảm bảo từ hệ thống ngân hàng, hỗ trợ tăng vốn khả dụng cho kinh tế để qua ngân hàng có khả cho vay cao tính khoản Thứ hai, FED mua khoản nợ có tài sản đảm bảo, giá công cụ bị đẩy lên cao đồng nghĩa với lợi suất trái phiếu giảm xuống, nhà đầu tư tìm kiếm tài sản khác trái phiếu công ty Thứ 3, QE giúp giảm lãi suất thực tế, lãi suất dài hạn giảm dẫn đến kích thích đầu tư  Về phía nhà đầu tư mua trái phiếu công ty làm lợi suất trái phiếu công ty giảm xuống, doanh nghiệp vay mượn với chi phí rẻ hơn, khuyến khích mở rộng sản xuất kinh doanh làm tăng số lượng công việc cho kinh tế làm giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập cho người dân Thu nhập tăng đồng nghĩa với chi tiêu tăng, doanh số bán hàng tăng lên giá nhà tăng trở lại Điểm cuối chu trình thị trường hàng hóa bất động sản phục hồi   Về phía nước giới, Mỹ thực chương trình QE làm phân tán khó khăn cho nước khác Lý USD đồng tiền dự trữ toán quốc tế mà giới sử dụng Vì USD bơm ạt, tất nước phải chịu ảnh hưởng từ việc đồng USD liên tục bị giá, đối mặt với bong bóng tài sản chứa đầy nguy Nỗi lo USD giá khiến giới đầu tư thi bán tháo cổ phiếu lấy USD mua hàng hóa Vì thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh, ngược lại giá vàng, dầu, kim loại quý, đường, ngũ cốc, cà phê,… tăng mạnh, gây lạm phát cho giới 2.3.1.1 Tác động chương trình QE1, QE2 Operational Twist Theo đánh giá FED, chương trình QE1 bước đầu đạt hiệu ngăn chặn kinh tế số giới rơi vào suy thối sâu rộng Nói cách khác, QE1 có tác dụng “gói kích thích niềm tin” khổng lồ Nền kinh tế khơng cịn lao dốc lạm phát tăng lên Tuy nhiên, giống sách kinh tế nào, hiệu QE1 bị giảm dần theo thời gian Gói QE2 Operational Twist tiếp tục trì tác động QE1 tới kinh tế, việc tái cấu bảng cân đối FED gia tăng lượng mua tài sản dài hạn tăng lượng vốn dài hạn cho kinh tế Theo nghiên cứu, QE1 làm giảm lãi suất trái phiếu phủ 10 năm, trái phiếu doanh nghiệp, nợ có tài sản đảm bảo kì hạn 30 năm khoảng 1% QE2 làm hạ lãi suất trái phiếu 0.14%, Chương trình kéo dài kì hạn làm giảm lãi suất trái phiếu doanh nghiệp khoảng 0.1% với nợ có tài sản đảm bảo 0.25% Hai gói QE giúp giảm lãi suất thúc đẩy thị trường cổ phiếu ngân hàng lại không sẵn sàng việc cho vay tiền Hệ thống ngân hàng tồn lượng tiền dự trữ khổng lồ (ước tính khoảng 1.600 tỷ USD) khơng cho vay ngân hàng chưa sẵn sàng nới lỏng tiêu chuẩn tín dụng vốn cịn tình trạng thắt chặt sau khủng hoảng tài 2.3.1.2 Tác động chương trình QE3 Việc áp dụng gói QE3 tăng lượng cung tiền kinh tế, từ tạo điều kiện tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ thất nghiệp cải thiện Khi lượng trữ tiền mặt hệ thống ngân hàng dồi cung cấp ổn định, ngân hàng thương mại có xu hướng đẩy mạnh cho vay kinh tế, thúc đẩy sản xuất nước, giúp hồi phục, tăng trưởng kinh tế bền vững Trên thực tế, gói QE3 đem lại tác động tích cực đến kinh tế Mỹ Cụ thể, tỷ lệ tăng trưởng GDP quý IV/2012 đạt mức 3.1%, chi tiêu người tiêu dùng Mỹ liên tục gia tăng Người tiêu dùng chi tiền cho việc mua ôtô loại hàng hóa khác, giá nhà liên tục tăng đạt mức tăng mạnh năm, giá nhà đất dự kiến tiếp tục tăng lãi suất cho vay thấp người tiêu dùng lấy lại niềm tin vào kinh tế Về thị trường việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 7.8% trước thực QE3 xuống 5.7% vào tháng 10/2014 2.3.1.3 Kết luận Như vậy, ba gói QE FED tung giúp Mỹ tăng lượng tiền lưu thông, giảm lãi suất thấp gần mức 0%, từ giúp tập đồn DN tiếp cận với nguồn vốn cách dễ dàng Trên thực tế, gói cứu trợ chứng minh tính hiệu kinh tế Mỹ phục hồi nhanh chóng ngồi dự kiến Về phía FED, việc quan liên tục tung gói QE khổng lồ làm tăng tài sản nợ Bảng cân đối tài sản, lượng lớn tiền “bơm vào” kinh tế không trung hòa, tạo áp lực lạm phát Hơn nữa, việc hoán đổi trái phiếu dài hạn trái phiếu ngắn hạn không làm thay đổi tổng tài sản FED làm giảm chất lượng tài sản FED, nghĩa làm đồng USD yếu Đối với kinh tế Mỹ nói chung, FED nhận định việc xác định tác động QE lợi suất trái phiếu dễ so với xác định hiệu QE kinh tế vĩ mơ Như vậy, việc triển khai gói QE khổng lồ khơng thực đem lại nhiều lợi ích trực tiếp cho kinh tế Mỹ mà ngược lại trực tiếp làm gia tăng tỷ lệ nợ công nước (tỷ lệ tăng đáng kể giai đoạn tiến hành gói QE, cụ thể từ mức 87.1% năm 2010 lên tới mức 101.6% cho năm 2013) 2.3.2 Tác động sách định hướng thị trường FED định hướng thị trường theo kiểu Odyssian, thuyết phục thị trường kinh tế phục hồi, NHTW không nâng mức lãi suất để phản ứng với gia tăng lạm phát tăng trưởng kinh tế, thay vào đó, chờ đợi thời gian Việc liên tiếp thực chương trình QE đảm bảo cam kết sách mình, FED tạo nên niềm tin thị trường tài đòn bẩy cho việc phục hồi kinh tế sau khủng hoảng Ngồi việc sách dần cho thấy hiệu làm tăng độ tin cậy kinh tế làm sách định hướng thị trường có hiệu rõ rệt 2.4 Bài học việc thực sách tiền tệ phi truyền thống FED CSTT phi truyền thống nhìn chung có tác động tích cực thị trường tài vốn bị hoảng loạn sau tác động tiêu cực cú sốc tài quốc tế Nhìn từ góc độ kinh tế vĩ mơ việc triển khai cơng cụ CSTT phi truyền thống giúp Chính phủ trì tăng trưởng kinh tế ổn định, công ăn việc làm, thu nhập dân chúng ngày cải thiện tích cực, an sinh xã hội trì Tuy vậy, từ kinh nghiệm FED áp dụng CSTT phi truyền thống đối chiếu với thực tiễn Việt Nam năm qua, có số vấn đề sau cần cân nhắc thấu đáo áp dụng CSTT phi truyền thống 2.4.1 Điều kiện thời điểm thực sách tiền tệ phi truyền thống CSTT phi truyền thống áp dụng CSTT truyền thống bị hiệu lực, nghĩa công cụ CSTT truyền thống cịn hiệu lực tốt khơng nên áp dụng CSTT phi truyền thống Để giúp kinh tế Mỹ ứng phó với khủng hoảng, bên cạnh việc hạ lãi suất mức tối ưu – 0.25% vào tháng 12/2008, FED triển khai biện pháp CSTT phi truyền thống nới lỏng định lượng (QE) định hướng thị trường nhằm đối phó với tác động khủng hoảng tài dư chấn Ban đầu, cơng cụ khoản tiếp cận ngân hàng để cung vốn quy mô lớn, nới lỏng điều kiện tài sản bảo đảm, tăng khơng giới hạn hạn mức giao dịch, hốn đổi tài sản lỏng trước tiếp cận rộng tới thị trường tài sản tài (thương phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ…) Sự ổn định thị trường tiền tệ, rộng thị trường tài chính, sở để NHTW tiếp tục sử dụng công cụ CSTT khác (cả truyền thống lẫn phi truyền thống) Khi khủng hoảng trở nên ngày trầm trọng, NHTW cần mở rộng biện pháp để khắc phục tình trạng hỗn loạn thị trường phạm vi rộng cung cấp khoản cho tổ chức tài phi ngân hàng, mua chấp nhận tài sản tài mà trước chưa giao dịch với NHTW Việc can thiệp đốn, xác thời điểm, sử dụng biện pháp sách khác với liều lượng thích hợp từ FED có vai trị đặc biệt quan trọng công giải cứu kinh tế Mỹ vượt qua bão khủng hoảng 2.4.2 Lựa chọn cơng cụ sách tiền tệ phi truyền thống CSTT phi truyền thống bao gồm nhiều công cụ khác tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh nước Cho đến nay, gói QE có nhiều tác dụng tích cực tới kinh tế Hoa Kỳ nhiều nước giới làm giảm giá đồng nội tệ để hỗ trợ xuất khẩu, giảm lãi suất thị trường thúc đẩy sản xuất; giúp thị trường tài sản, thị trường cổ phiếu tăng điểm mạnh mẽ giúp kinh tế nước nói khỏi suy thối phục hồi trở lại Tuy nhiên việc Việt Nam thực gói QE tương tự nhằm kích thích kinh tế hay hỗ trợ thị trường bất động sản chứng khoán lại không thực phù hợp: Thứ nhất, QE thực lãi suất điều hành ngắn hạn gần giảm xuống mức Trong đó, mức lãi suất điều hành lãi suất OMO Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mức cao Thứ hai, QE sử dụng với mục tiêu chống giảm phát Trong đó, Việt Nam, năm gần đây, lạm phát giảm mức số, tiềm ẩn nguy tăng cao trở lại, gây khó khăn cho việc giảm lãi suất vay vốn để tăng cường khả cạnh tranh cho doanh nghiệp Nếu tăng mạnh cung tiền, lạm phát nhiều khả quay trở lại mạnh mẽ, VND chưa phải đồng tiền mạnh, chưa chấp nhận chuyển đổi rộng rãi giới Thứ ba, QE khiến cho VND giảm giá mạnh so với ngoại tệ khác, Chính phủ Việt Nam thực sách tỷ giá ổn định Theo tính tốn Chính phủ, VND giá, nợ công tăng lên nhiều, gây áp lực gia tăng nợ nần cắt giảm chi tiêu lên ngân sách Để hỗ trợ tăng trưởng, thay vào đó, Việt Nam thực sách nới lỏng tín dụng Đặc điểm sách nới lỏng tín dụng giúp giảm số lãi suất tín dụng định, số đối tượng vay vốn định…, nhằm thực chương trình gắn kết tín dụng ngân hàng với sách ngành kinh tế, chuyển dịch cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn cho vay lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương Chính phủ 2.4.3 Phương thức điều hành sách tiền tệ phi truyền thống Nếu số ngành địa phương đầu tư nhiều, công cụ sách tiền tệ phi truyền thống dễ dẫn đến cân kinh tế Bên cạnh đó, việc đầu tư vào ngành địa phương khơng hiệu gây lãng phí Xem xét từ trường hợp Hoa Kỳ, nới lỏng tín dụng nên dùng để hỗ trợ số thị trường chủ chốt nhằm thu hẹp chênh lệch lãi suất Việt Nam nên áp dụng mức giảm khoảng cách khu vực chặn đà suy giảm số ngành mà không nên can thiệp sâu, tập trung nhiều vào ngành hay khu vực 10 Các sách tiền tệ phi truyền thống, cụ thể sách nới lỏng tín dụng sử dụng Việt Nam đạt nhiều thành công, giúp điều tiết thị trường Bất động sản, hỗ trợ vay vốn cho ngư dân lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn Tuy nhiên, cịn nhiều bất cập hạn chế tồn nên áp dụng công cụ CSTT phi truyền thống này, cần nghiên cứu kỹ kênh truyền tải định chế chuyển tải qua giúp kiểm sốt đánh giá xác, kịp thời tác động sách tới kinh tế 2.4.4 Thời điểm bình thường hóa sách tiền tệ phi truyền thống NHTW có xu hướng mua lại tài sản tài để hỗ trợ kinh tế, song trì mức lãi suất thấp để đẩy mạnh hoạt động cho vay tái cấu trúc nợ thực CSTT phi truyền thống Tuy nhiên việc tích cực mua NHTW làm biến dạng thị trường, kéo lợi suất giảm trái với tự nhiên Không vậy, tài sản kinh tế mà NHTW mua rủi ro hồn trả nợ trái phiếu đáo hạn Do vậy, NHTW cần tính tốn để bình thường hóa CSTT kinh tế dần phục hồi 11 KẾT LUẬN CSTT phi truyền thống mà NHTW đưa nhìn chung có tác động tích cực thị trường tài vốn bị hoảng loạn sau tác động tiêu cực cú sốc tài quốc tế Nhìn từ góc độ kinh tế vĩ mơ việc triển khai cơng cụ CSTT phi truyền thống giúp Chính phủ trì tăng trưởng kinh tế ổn định, cơng ăn việc làm, thu nhập dân chúng ngày cải thiện tích cực, an sinh xã hội trì Tuy vậy, từ kinh nghiệm FED áp dụng CSTT phi truyền thống đối chiếu với thực tiễn Việt Nam năm qua, cho số vấn đề sau cần cân nhắc thấu đáo áp dụng CSTT phi truyền thống Thứ nhất, lựa chọn công cụ sách tiền tệ phi truyền thống thời gian áp dụng phù hợp CSTT phi truyền thống áp dụng CSTT truyền thống bị hiệu lực, nghĩa công cụ CSTT truyền thống cịn hiệu lực tốt khơng nên áp dụng CSTT phi truyền thống Hơn nữa, việc áp dụng CSTT phi truyền thống không nên kéo dài, kinh tế dần vào ổn định Thứ hai, chọn thời điểm thích hợp để bình thường hóa sách tiền tệ kinh tế bắt đầu vào ổn định NHTW thường có xu hướng mua lại tài sản tài để hỗ trợ kinh tế, song trì mức lãi suất thấp để đẩy mạnh hoạt động cho vay tái cấu trúc nợ thực CSTT phi truyền thống Tuy nhiên việc tích cực mua NHTW làm “biến dạng” thị trường, kéo lợi suất giảm trái với “tự nhiên” Không vậy, tài sản kinh tế mà NHTW mua rủi ro hoàn trả nợ trái phiếu đáo hạn Vì vậy, NHTW cần bình thường hóa lại CSTT kinh tế dần phục hồi, đặc biệt tính thời điểm để bình thường hóa sách quan trọng 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS, TS Nguyễn Trọng Tài, 2018, Chính sách tiền tệ phi truyển thống: Thực tiễn nước vấn đề đặt Việt Nam ThS Phạm Đức Anh ThS Trần Thị Thúy An, 2018, Điều hành sách tiền tệ phi truyền thống Anh nhằm ứng phó với khủng hoảng tài tồn cầu Jens H E Christensen and Signe Krogstrup, 2016, A Portfolio Model of Quantitative Easing Matthew Yglesias, 2015, The Fed and the 2008 financial crisis Stephen S Roach, 2018, Ten years on: What have we learned from quantitative easing? U.S Joint Economic Committee, 2016, Breaking the Conventional Mold: Monetary Policy Actions Since the 2008 Financial Crisis Tìm hiểu FED, gói QE chu kỳ khủng hoảng kinh tế, 22/03/2019, http://chungkhoanvn.vn/tim-hieu-ve-fed-cac-goi-qe-va-chu-ky-khung-hoang-kinh- te/? fbclid=IwAR39jMtmGzzUqCI6hxuq5niJEETEhi0MkabBRDzQfOp-ytVK5aOPLQFxvp Wikipedia, Khủng hoảng tài Hoa Kì 2007-2009, https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%A7ng_ho%E1%BA%A3ng_t%C3%A0i_ch% C3%ADnh_Hoa_K%E1%BB%B3_2007-2009?fbclid=IwAR1nn4oVcuUdYUKF2CYo3tYMMULY5_0Xk9VEN7HhKUNAqXDxPRyZHrIxmk 13 DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC HIỆN STT HỌ VÀ TÊN MÃ SINH VIÊN PCCV ĐÁNH GIÁ Nguyễn Mai Phương 1711110558 - Trưởng nhóm, phân cơng cơng việc - Tham gia lựa chọn đề tài - Tổng hợp chỉnh sửa nội dung tiểu luận Nguyễn Thị Ngọc Anh 1711110223 - Thực nội dung chi tiết phần Chưa tích cực Ngô Trọng Bảo Phúc Phạm Thị Thu Trang Phạm Thị Thu Hằng 1711110221 1711110542 1711110782 - Tham gia lựa chọn đề tài - Thực đề cương sơ Rất tích cực Rất tích cực Rất tích cực Vương Thị Lan Anh 1711110064 nội dung chi tiết Tích cực Nguyễn Tuấn Dũng 1711110730 phần Tích cực Tích cực Tích cực Bùi Hải Đăng 1711110382 - Tham gia lựa chọn đề tài - Tổng hợp chỉnh sửa nội dung tiểu luận Hoàng Ngọc Văn 1711110147 - Tham gia lựa chọn đề 10 Hoàng Trường Sơn 1711110107 tài - Thiết kế slide 11 12 Phạm Minh Hằng Lê Phương Linh 1711110040 1711110601 - Tham gia lựa chọn đề 13 Trần Thiện Lương 1711110430 - Thuyết trình Danh sách bao gồm 13 sinh viên tài Rất tích cực Rất tích cực Rất tích cực Tích cực Tích cực ...CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ PHI TRUYỀN THỐNG 1.1 Khái niệm sách tiền tệ phi truyền thống Chính sách tiền tệ (CSTT) truyền thống nhấn mạnh vai trò ngân hàng trung... sách tiền tệ phi truyền thống CSTT phi truyền thống áp dụng CSTT truyền thống bị hiệu lực, nghĩa công cụ CSTT truyền thống cịn hiệu lực tốt khơng nên áp dụng CSTT phi truyền thống Để giúp kinh tế. .. đầu tư Thực tế Nhật Bản cho thấy việc áp dụng lãi suất âm thất bại việc tìm kiếm CSTT CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ PHI TRUYỀN THỐNG CỦA FED SAU KHỦNG HOẢNG KINH TẾ 2008 2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: chính sách tiền tệ phi truyền thống của cục dự trữ liên bang mỹ (fed) sau khủng hoảng kinh tế 2008 , chính sách tiền tệ phi truyền thống của cục dự trữ liên bang mỹ (fed) sau khủng hoảng kinh tế 2008

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn