tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu và thực trạng ở VN 2008 2018

19 6 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:35

NỘI DUNG Chương TỔNG QUAN VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THEO CHIỀU SÂU (TTKTTCS) 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế gia tăng mức sản xuất mà kinh tế tạo theo thời gian Sự tăng trưởng đo lường tốc độ tăng trưởng kinh tế song số không xác thực dân số tăng nhanh tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế lại tăng trưởng chậm Do đó, để đo lường tăng trưởng kinh tế người ta sử dụng tiêu GDP bình quân đầu người Lịch sử phát triển kinh tế quốc gia cho thấy, tùy theo quan niệm khác nhà lãnh đạo lựa chọn mơ hình tăng trưởng kinh tế khác Nhìn cách tổng thể, tăng trưởng kinh tế xét theo hai hướng tăng trưởng theo chiều sâu tăng trưởng theo chiều rộng 1.1.2 Khái niệm tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu Mơ hình TTKTTCS dựa vào khoa học cơng nghệ đại, nâng cao hiệu quả, chất lượng tăng trưởng, như: nâng cao hiệu sử dụng vốn, tăng suất lao động, nâng cao đóng góp nhân tố suất tổng hợp (TFP), hướng hoạt động kinh tế vào ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, giảm chi phí sản xuất, chủ động sản xuất xuất hàng hóa có hàm lượng cơng nghệ cao, sở khai thác triệt để lợi đất nước Tăng trưởng theo chiều sâu không nâng cao chất lượng, hiệu kinh tế, mà gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện phúc lợi xã hội,… Trong đó, mơ hình tăng trưởng theo chiều rộng dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên, thâm dụng lao động, phụ thuộc nhiều vào vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI), suất lao động thấp, hiệu đầu tư không cao, chất lượng tăng trưởng thấp Trong trình phát triển kinh tế, tồn kết hợp xen kẽ hai loại tăng trưởng nhằm theo đuổi mục tiêu tăng trưởng số lượng chất lượng, nâng cao chất lượng tăng trưởng sức cạnh tranh; kết hợp có hiệu hai loại tăng trưởng sở ứng dụng tiến khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi so sánh, chủ động hội nhập quốc tế 1.2 Các nhân tố mơ hình TTKTTCS Hiệu hoạt động kinh tế đánh giá qua xem xét việc sử dụng yếu tố đầu vào vốn lao động Nhờ tác động tổng hợp yếu tố phối hợp trình tổ chức quản lý sản xuất mà tạo giá trị gia tăng cao Như vậy, phần giá trị gia tăng tạo ra, ngồi phần đóng góp nhân tố đầu vào vốn lao động (những nhân tố lượng hố), người ta cịn thấy phần giá trị phận vơ hình tạo Bộ phận thể qua suất nhân tố tổng hợp (TFP - Total Factor Productivity) TFP cho biết mức độ đóng góp nhân tố vơ khoa học cơng nghệ, trình độ chun mơn kỹ thuật lao động, trình độ tổ chức quản lý sản xuất, sức cạnh tranh sản phẩm… tác động đến mức tăng trưởng GDP Trên phương diện tính tốn, TFP phần trăm tăng GDP sau trừ phần đóng góp tăng số lượng lao động vốn Xét góc độ yếu tố đầu vào, kinh tế đạt tăng trưởng dựa chủ yếu vào nhân tố chính: Vốn (K), Lao động (L) suất nhân tố tổng hợp (TFP) Với cách tiếp cận này, hàm sản xuất có dạng: Y= F(K, L, TFP) Trong Y thu nhập kinh tế (GDP) Dựa sở lý thuyết trên, phạm vi tiểu luận sử dụng chủ yếu số tăng trưởng TFP yếu tố tạo nên tăng trưởng theo chiều sâu, việc đánh giá thay đổi TFP dựa theo yếu tố định số TFP kết nghiên cứu Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) Theo đó, nguồn tăng TFP chủ yếu dựa vào yếu tố • Chất lượng lao động: trình độ học vấn liên quan đến khả tiếp thu, ứng dụng tiến khoa học công nghệ; đào tạo nâng cao kỹ năng, tay nghề người lao động; đào tạo chuyển giao công nghệ Đầu tư vào nguồn nhân lực làm tăng khả lực lực lượng lao động việc sản xuất sản phẩm dịch vụ chất lượng cao yếu tố đóng góp quan trọng làm tăng TFP • Thay đổi nhu cầu hàng hóa, dịch vụ: tác động tới TFP thông qua việc tăng nhu cầu nước xuất sản phẩm, hàng hoá sở quan trọng để sử dụng tối ưu nguồn lực • Thay đổi cấu vốn: tăng cường đầu tư công nghệ tiên tiến công nghệ thông tin truyền thông, công nghệ đại tự động hoá Yếu tố thể việc đầu tư vốn vào lĩnh vực có suất cao, từ nâng cao hiệu kinh tế • Thay đổi cấu kinh tế: việc phân bổ nguồn lực phát triển kinh tế ngành thành phần kinh tế, nguồn lực phân bổ nhiều cho ngành thành phần kinh tế có suất cao hơn, từ đóng góp vào việc tăng TFP • Áp dụng tiến kĩ thuật: thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đổi mới; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến quy trình sản xuất; công nghệ quản lý tiên tiến ( hệ thống, công cụ quản lý tiên tiến…) Yếu tố bao hàm hoạt động đổi mới, nghiên cứu phát triển, thái độ làm việc tích cực, hệ thống quản lý, hệ thống tổ chức… tác động làm nâng cao suất Trong yếu tố đóng góp vào tăng TFP nêu trên, 03 yếu tố xác định tác động trực tiếp, mạnh mẽ đến tổ chức, doanh nghiệp, là: Áp dụng tiến kỹ thuật; Chất lượng lao động Thay đổi cấu vốn 1.3 Đặc điểm TTKTTCS 1.3.1 Ưu điểm Mơ hình TTKTTCS có đặc trưng chủ yếu nâng cao hiệu tất yếu tố truyền thống sở tiến kỹ thuật (TFP) Mô hình TTKTTCS có tính đặc thù ưu điểm là: • Tiến khoa học kỹ thuật đóng vai trị q trình tăng trưởng; • Khơng tăng tổng khối lượng mà tăng chất lượng sản phẩm; • Giảm chi phí lao động tư liệu sản xuất tính đơn vị thu nhập quốc dân, giảm giá trị đơn vị sản phẩm Trong tổng khối lượng sản xuất, tỷ trọng ngành có hàm lượng khoa học cao tăng lên; • Tỷ trọng sản phẩm trung gian giảm tỷ trọng sản phẩm cuối vào tiêu dùng tăng lên tương ứng, mà nâng cao hiệu kinh tế, nâng cao chất lượng sống dân cư • Việc nâng cao mức sống người điều kiện TTKT theo chiều sâu tăng phúc lợi vật chất, mà tăng chất lượng dịch vụ xã hội (giáo dục, y tế ) môi trường xung quanh (giảm thiểu ô nhiễm môi trường, loại bỏ công nghệ rủi ro ), tăng thời gian tự do, nâng cao mức thỏa mãn nhu cầu đẳng cấp cao… 1.3.2 Nhược điểm • TTKTTCS địi hỏi nâng cao trình độ vốn người Sự tăng trưởng ổn định đạt tăng suất lao động, bao gồm đổi sáng tạo Các nhân tố tiến kỹ thuật, tích lũy vốn vốn người, xây dựng hạ tầng sở thể chế kinh tế dài hạn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua nâng cao suất lao động, suất vốn người, đổi vốn sản xuất giảm chi phí Đối với nước phát triển, để thực thi cải cách khó so với nước phát triển • TTKTTCS cần phải có đội ngũ tri thức cao nghiên cứu xác, học hỏi kinh nghiệm nước giới cần phải phù hợp với điều kiện doanh nghiệp 1.4 Vai trị TTKTTCS kinh tế • TTKTTCS tạo điều kiện giải công ăn việc làm, giảm thất nghiệp, nâng cao suất lao động chất lượng nguồn nhân lực Khi kinh tế có tỷ lệ tăng trưởng cao nguyên nhân quan trọng sử dụng tốt lực lượng lao động Vì vậy, tăng trưởng kinh tế nhanh thất nghiệp có xu hướng giảm Mối quan hệ tăng trưởng thực tế tỷ lệ thất nghiệp nước phát triển lượng hoá tên gọi quy luật Okun (hay quy luật 2% –1) Quy luật xác định, GDP thực tế tăng 2% vòng năm so với GDP tiềm năm tỷ lệ thất nghiệp giảm 1% • TTKTTCS làm cho mức thu nhập dân cư tăng, phúc lợi xã hội chất lượng sống cộng đồng cải thiện như: kéo dài tuổi thọ, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng tử vong trẻ em, giúp cho giáo dục, y tế, văn hố… phát triển • TTKTTCS tạo tiền đề để nâng cao trình độ khoa học – kỹ thuật quốc gia, giúp theo kịp tiến khoa học – kỹ thuật giới • Đối với nước chậm phát triển nước ta, TTKTTCS điều kiện tiên để khắc phục tụt hậu xa kinh tế so với nước phát triển Thực tế cho thấy, tăng trưởng mang lại hiệu kinh tế – xã hội mong muốn, q trình tăng trưởng mang tính hai mặt Chẳng hạn, tăng trưởng kinh tế mức dẫn đến tình trạng kinh tế “q nóng”, gây lạm phát, tăng trưởng kinh tế cao làm cho dân cư giàu lên, đồng thời làm cho phân hoá giàu nghèo xã hội tăng lên Vì vậy, địi hỏi quốc gia thời kỳ phải tìm biện pháp tích cực để đạt tăng trưởng hợp lý, bền vững Tăng trưởng kinh tế bền vững tăng trưởng kinh tế đạt mức tương đối cao, ổn định thời gian tương đối dài (ít từ 20 – 30 năm) giải tốt vấn đề tiến xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái Chương THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THEO CHIỀU SÂU CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2018 2.1 Thực trạng tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu Việt Nam giai đoạn 2008-2018 2.1.1 Giai đoạn 2008-2010 (tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng) Trong khoảng 30 năm thực công đổi mới, kinh tế nước ta đạt nhiều thành tựu kinh tế tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, quy mô kinh tế mở rộng đáng kể, giải vấn đề việc làm, thu nhập, Để đạt kết đó, nước ta lựa chọn phát triển theo chiều rộng – tăng trưởng chủ yếu dựa vào vốn, lao động tài nguyên Tăng trưởng kinh tế giai đoạn có đặc điểm sau: • Tỷ trọng vốn đầu tư cho phát triển kinh tế Việt Nam sau khoảng thời gian tăng liên tục đến năm 2007 đạt mức kỉ lục 46,5% giai đoạn 2008-2010 có dấu chững lại giảm dần xuống cịn 41% năm 2010 • Một lợi Việt Nam có nguồn lao động dồi dào, đóng góp quan trọng việc thúc đẩy kinh tế phát triển Nếu năm 1991, nước ta có khoảng 28,79 triệu lao động đến năm 2010 có đến 53 triệu lao động Sự đóng góp yếu tố lao động giai đoạn 2008 – 2010 vào tăng trưởng GDP chiếm 21,13% Điều phần phản ánh tầm quan trọng lao động việc phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn vừa qua • Trong yếu tố cấu thành GDP, yếu tố suất tổng hợp Việt Nam chiếm thấp khoảng 22% Trong đó, yếu tố Hàn Quốc 51,32%, Malaysia 36,18%, Thái Lan 36,14% • Nền kinh tế Việt Nam có chất lượng tăng trưởng thấp Từ sau năm 2008 đến 2010 nay, kinh tế bắt đầu xuất dấu hiệu bất ổn tốc độ tăng trưởng chững lại, tỷ lệ lạm phát tăng cao… Biểu đồ 2.1 Tốc độ tăng trưởng GDP lạm phát Việt Nam giai đoạn 2000 - 2010 Nguồn: Tổng cục Thống kê • Năng suất lao động thấp: Theo nghiên cứu Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), thời kỳ đầu đổi giai đoạn 2002 – 2007, suất lao động xã hội nước ta tăng bình quân hàng năm mức 5,2% kể từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, tốc độ tăng suất trung bình hàng năm nước ta cịn lại 3,3% • Năng lực cạnh tranh quốc gia kém: thể số tiêu hiệu thị trường lao động, mức độ phát triển thị trường tài hay trình độ khoa học cơng nghệ cịn thấp, lực quản trị vĩ mô, chất lượng thể chế cịn hạn chế • Q trình dịch chuyển cấu chậm chạp, thiếu đồng bộ: Năm 2010, cấu GDP dịch chuyển theo hướng tỷ trọng nhóm ngành nơng, lâm nghiệp giảm từ 19,67% xuống 18,39%, tỷ trọng nhóm ngành cơng nghiệp - xây dựng dịch vụ tăng lên từ 80,33% lên 81,61% Cơ cấu đầu tư thay đổi theo xu hướng chuyển dịch cấu ngành vấn đề đáng nói mức độ đầu tư cho nông nghiệp chưa thực tương xứng với lợi ngành nông nghiệp mang lại việc thúc đẩy kinh tế phát triển • Các vấn đề xã hội, mơi trường cịn nhiều bất cập: Nhờ phát triển theo chiều rộng, thu nhập bình quân đầu người nước ta tăng lên, tỷ lệ xóa đói giảm nghèo ngày cao làm cho tỷ lệ hộ nghèo nước ta giảm xuống 7,6% Tuy nhiên, mức độ chênh lệch giàu nghèo nước ta cao, đời sống vật chất tinh thần người dân cịn thấp Bên cạnh đó, khai thác tài nguyên thiên nhiên nhiều, trọng đến phát triển kinh tế mà thiếu quan tâm đến môi trường nên môi trường sinh thái bị hủy hoại, ô nhiễm môi trường ngày tăng, ảnh hưởng xấu đến chất lượng sống người dân 2.1.2 Giai đoạn 2011-2018 (tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu) • Theo Báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư, tăng trưởng kinh tế Việt Nam ngày ổn định chuyển dịch sang chiều sâu Tốc độ tăng trưởng kinh tế bước cải thiện, đạt mức tăng năm vừa qua Theo đó, bình qn năm 2016 - 2018 đạt 6,57% (cao tốc độ tăng bình quân 5,91%/năm giai đoạn 2011 - 2015) Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng ngành so với năm trước (%) Tổng số Nông, lâm nghiệp thủy sản Công nghiệp xây dựng Dịch vụ Thuế sản phẩm trừ trợ cấp 2011 6,24 2012 5,25 2013 5,42 2014 5,98 2015 6,68 2016 6,21 2017 6,81 2018 7,08 4,23 2,92 2,63 3,44 2,41 1,36 2,9 3,76 7,6 7,39 5,08 6,42 9,64 7,57 8,0 8,85 7,47 6,71 6,72 6,16 6,33 6,98 7,44 7,03 2,07 -1,6 6,42 7,93 5,54 6,38 6,34 6,3 Nguồn: Tổng cục thống kê • Hiệu sử dụng vốn đầu tư thể qua số ICOR dần cải thiện, từ mức 6,42 năm 2016 giảm xuống 6,11 năm 2017 ước tính năm 2018 5,97, bình quân giai đoạn 2016-2018 hệ số ICOR mức 6,17, thấp mức 6,25 giai đoạn 2011-2015 Bảng 2.2: Hệ số ICOR theo giá so sánh 2010 Hệ số ICOR theo giá so sánh 2010 2011 5,72 2012 6,76 2013 6,67 2014 6,29 2015 5,80 2016 6,42 Sơ 2017 6,11 Nguồn: Tổng cục thống kê • Tỷ lệ đóng góp suất nhân tố tổng hợp (TFP) tăng trưởng GDP năm 2018 đạt 43,5%, bình quân giai đoạn 2016-2018 đạt 43,3%, cao nhiều so với mức bình quân 33,6% giai đoạn 2011-2015 Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện/GDP năm 2018 đạt 33,5%, đảm bảo mục tiêu Quốc hội đề từ 33-34% Bảng 2.3: Tốc độ tăng tỷ trọng nhân tố tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2017 10 Tốc độ tăng GDP(%) Tốc độ tăng vốn (%) Tốc độ tăng lao động (%) Tốc độ tăng TPF(%) 2011 6,24 9,26 2,66 2012 5,25 7,24 2013 5,42 2014 Đóng góp yếu tố vào tăng GDP(%) Tăng vốn Tăng lao động Tăng TFP 0,85 60,6 25,4 14,0 2,13 1,06 54,7 24,7 20,7 6,77 1,53 1,71 50,9 16,9 32,2 5,98 6,84 1,03 2,15 54,2 9,2 36,6 2015 6,68 7,15 0,18 3,10 51,3 1,5 47,3 2016 6,21 7,45 0,84 2,16 57,3 7,3 35,5 2017 6,81 7,70 0,75 2,63 54,7 5,8 39,5 BQ 2011-2015 5,91 7,45 1,50 1,78 54,3 15,5 30,1 BQ 2011-2016 5,96 7,44 1,39 1,84 54,8 14,2 31,0 BQ2011-2017 6,08 7,48 1,30 1,95 54,8 13,0 32,2 BQ2016-2017 6,51 7,58 0,80 2,40 56,0 6,5 37,5 Nguồn: Tổng cục thống kê • Cơ cấu kinh tế Việt Nam tiếp tục chuyển dịch tích cực theo xu hướng giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp thủy sản; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng ngành dịch vụ Năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm tỷ trọng 14,57% GDP; khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 34,28%; khu vực dịch vụ chiếm 41,17%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,98% So với năm 2017 năm 2018 ngành cơng nghiệp xây dựng có tốc độ tăng 8,85%, cịn lại ngành khác có tốc độ tăng ngày chậm hơn, đáng kể ngành Nông lâm nghiệp thủy sản từ năm 2015 đến 2017 có tốc tăng so với năm trước, từ 2,41% (năm 2015) tăng lên 5,54% (năm 2017), đến năm 2018 giảm cịn 3,67% dự kiến cịn giảm năm tới 11 • Năng suất lao động Việt Nam thời gian qua có cải thiện đáng kể theo hướng tăng qua năm NSLĐ toàn kinh tế theo giá hành năm 2018 ước tính đạt 102 triệu đồng/lao động (tương đương 4.512 USD/lao động), tăng 346 USD so với năm 2017 NSLĐ năm 2018 tăng 5,93% so với năm 2017, cao nhiều mức tăng 5,29% năm 2016, xấp xỉ mức tăng 6,02% năm 2017 (do lực lượng lao động bổ sung số lao động có việc làm năm 2018 tăng cao) Bình quân giai đoạn 2016-2018 tăng 5,75%/năm, cao mức tăng 4,35%/năm giai đoạn 2011-2015 • Tỷ lệ lạm phát có xu hướng giảm rõ rệt, năm 2017 5% (thấp tỷ lệ lạm phát trung bình giai đoạn 2011-2017 6,5%) Các sách vĩ mơ sách tiền tệ, tài khóa thương mại trở thành yếu tố công cụ chế vận hành mô hình tăng trưởng kinh tế sử dụng để kích thích tăng trưởng kinh tế, bình ổn kinh tế vĩ mô Cán cân thương mại cải thiện từ nhập siêu năm 2015 (3,2 tỷ USD), năm 2016 xuất siêu 2,68 tỷ USD năm 2017 đạt thặng dư cán cân thương mại 2.2 Đánh giá 2.2.1 Thành tựu Nhìn kinh tế tồn cầu năm 2018, mơi trường kinh tế trở nên thuận lợi căng thẳng kinh tế lớn Tăng trưởng GDP tồn cầu chững lại, tiến trình hồi phục thương mại hoạt động chế tạo chế biến đà Tuy nhiên, tăng trưởng GDP Việt Nam giữ vững có tăng trưởng ổn định qua năm Sức cầu nước mạnh phản ánh qua việc đầu tư tư nhân tiêu dùng tư nhân ổn định hỗ trợ từ mức lương cao hơn, hiệu sử dụng vốn cải thiện tốt qua năm sách tạo thuận lợi cho dịng vốn đầu tư thu hút dòng vốn mạnh mẽ đầu tư vào nước Nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tới giảm tỷ trọng nông lâm tăng tỷ trọng cơng nghiệp dịch vụ Từ cung cấp thêm nhiều việc làm cho người lao động Tuy nhiên vấn đề đặt việc nâng cao suất lao động, cải thiện sở hạ tầng Để từ động lực thúc đẩy 12 kinh tế chung Việt Nam phát triển, tạo lợi cạnh tranh với nước khu vực trường quốc tế môi trường kinh tế ổn định Chính phủ tích cực tạo điều kiện, xây dựng môi trường ổn định hỗ trợ phát triển kinh tế Lạm phát có xu hướng giảm rõ rệt, sách vĩ mơ thực thành cơng kính thích cung cầu nước, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển Các số TFP ICOR cải thiện đáng kể cho thấy kinh tế phát triển cách ổn định sâu vào khai thác triệt để yếu tố sản xuất Từ ta thấy nỗ lực doanh nghiệp tồn ngành phủ qua việc thay đổi quy trình sản xuất quản lý, áp dụng nhiều yếu tố công nghệ kỹ thuật cho sản phẩm, … 2.2.2 Hạn chế Tăng trưởng kinh tế Việt Nam tương đối cao chưa đảm bảo tăng trưởng nhanh bền vững Mặc dù chất lượng tăng trưởng có cải thiện so với mức đóng góp TFP vào tăng trưởng GDP nước khu vực có chênh lệch đáng kể Bình quân giai đoạn 2010 - 2013, TFP đóng góp khoảng 20% vào tăng trưởng Việt Nam, đóng góp 59% vào tăng trưởng Thái Lan, 52% Philippines, 30% Indonesia 28% Trung Quốc Nguồn vốn đầu tư cho kinh tế nước ta phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn từ nước ngoài, chủ yếu từ FDI ODA, dẫn đến chủ động cấu vốn phân phối vốn Phần lớn vốn lại tập trung vào ngành công nghiệp nông nghiệp, vốn cho ngành dịch vụ khiêm tốn Điều ảnh hưởng nhiều tới trình cấu vốn – yếu tố TFP, doanh nghiệp khó tiếp cận cơng nghệ đại, từ ảnh hưởng đến suất Hiệu sử dụng vốn đầu tư thấp Tuy Việt Nam năm gần tăng trưởng vượt mức kế hoạch, song ICOR Việt Nam cao, hiệu đầu tư thấp so với nhiều kinh tế khu vực Huy động vốn ngày khó khăn, bối cảnh ngân 13 sách thâm hụt, bội chi ngân sách lớn, nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn, buộc phải sử dụng hiệu đồng vốn đầu tư, giảm thiểu ICOR Chất lượng lao động thể thông qua suất lao động (NSLĐ) yếu So sánh với số nước Đông Bắc Á ASEAN, NSLĐ Việt Nam mức thấp.Tốc độ tăng NSLĐ thấp xa so với tốc độ tăng GDP bình quân giai đoạn vừa qua, thấp nhiều so với tốc độ tăng lương thực tế bình quân (khoảng 12,59%/năm).Theo chuyên gia kinh tế, NSLĐ thấp dễ đặt Việt Nam trước nguy mắc bẫy “thu nhập trung bình”, nguyên nhân làm giảm sút tăng trưởng GDP Việt Nam Tiến khoa học kỹ thuật bước đầu chập chững phát triển Những công nghệ tiên tiến đầu tư số ngành, lĩnh vực sản xuất nước ta lạc hậu khoảng - hệ công nghệ so với nước khu vực Tình trạng hạn chế lực cạnh tranh doanh nghiệp kinh tế bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Nhìn chung, lực KH&CN nước ta yếu kém, chưa giải đáp kịp thời nhiều vấn đề thực tiễn đổi mới, chưa gắn kết chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Thể chế kinh tế thủ tục hành cịn nhiều bất cập khiến kinh tế Việt Nam “vùng trũng” tăng trưởng Có nhiều rào cản thể chế kinh tế Việt Nam chất lượng hệ thống pháp luật chưa cao, thường xuyên phải sửa đổi; số luật chồng chéo, mâu thuẫn, khơng phù hợp nên khó đưa vào sống Bên cạnh đó, máy quản lý cịn cồng kềnh, hiệu quả, cịn tình trạng “trên bảo khơng nghe”; thủ tục hành cịn nhiều phức tạp; đội ngũ cơng chức cịn thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu; chủ thể tham gia kinh tế cịn chưa đối xử cơng bằng… Những rào cản khiến cho việc điều hành kinh tế Nhà nước cịn khó khăn, hạn chế hiệu lực điều hành, giảm khả cạnh tranh kinh tế làm lãng phí, thất nguồn lực cho phát triển 14 2.3 Đề xuất số giải pháp để cải thiện mơ hình TTKTTCS Việt Nam 2.3.1 Về nguồn nhân lực • Tiếp tục đổi quản lý Nhà nước nguồn nhân lực: đổi sách, chế, cơng cụ phát triển quản lý nguồn nhân lực bao gồm nội dung mơi trường làm việc, sách việc làm, thu nhập, bảo hiểm, bảo trợ xã hội, điều kiện nhà điều kiện sinh sống, định cư, ý sách phận nhân lực chất lượng cao, nhân tài • Đẩy mạnh cải cách giáo dục: Đây nhiệm vụ then chốt, giải pháp chủ yếu, quốc sách hàng đầu để phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn từ đến 2020 thời kỳ Một số nội dung q trình đổi hệ thống giáo dục đào tạo Việt Nam bao gồm: (i) Hoàn thiện hệ thống giáo dục theo hướng mở, hội nhập, thúc đẩy phân tầng, phân luồng, khuyến khích học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập; (ii) Phát triển mạnh nâng cao chất lượng trường dạy nghề đào tạo chuyên nghiệp (iii) Đổi mạnh mẽ nội dung, khung chương trình đào tạo, phương pháp dạy học (iv) Đổi sách nhà giáo, cán quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào giáo dục đào tạo; (v) Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao đột phá chiến lược Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy nhân tài, đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức • Chủ động hội nhập: để hội nhập sâu vào môi trường kinh doanh phát triển quốc tế với mục tiêu phát triển bền vững nguồn nhân lực, cần chủ động hội nhập với định hướng là: (i) Xây dựng lộ trình nội dung, chương trình phương pháp giáo dục đào tạo để đạt khung trình độ quốc gia xây dựng, phù hợp chuẩn quốc tế đặc thù Việt Nam; (ii) Tiếp tục thực sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước huy động nguồn lực xã hội, kêu gọi đầu tư nước ngoài, thu hút trường đại học, dạy nghề có đẳng cấp quốc tế vào Việt Nam hoạt động 15 2.3.2 Về nguồn vốn đầu tư Để tiến hành bước có hiệu mơ hình TTKTTCS việc huy động nguồn vốn đầu tư lớn sử dụng nguồn vốn có kế hoạch, có hiệu yêu cầu thiết yếu bối cảnh Để huy động sử dụng tốt nguồn vốn đầu tư nhóm đề xuất giải pháp sau: • Huy động nguồn vốn nước: Có sách, đãi ngộ để huy động toàn nguồn vốn nước, bao gồm huy động qua kênh ngân sách nhà nước, qua tổ chức tín dụng – tài chính, qua doanh nghiệp, dân cư, Chẳng hạn uy động qua kênh ngân sách nhà nước cách tăng hiệu thu thuế, phí, lệ phí; phát hành trái phiếu, kì phiếu Phát huy tiềm vốn từ nguồn tài ngun tài sản cơng cịn bỏ phí • Huy động nguồn vốn đầu tư nước - Thu hút vốn FDI phải điều chỉnh theo hướng chuyển từ thiên số lượng sang trọng nhiều đến hiệu thu hút nâng cao chất lượng đầu tư, tận dụng tối đa nguồn FDI để thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng đại hiệu Ưu tiên - công nghệ đại đảm bảo “kinh tế xanh”, thân thiện với môi trường FDI không ưu đãi theo ngành, lĩnh vực mà cần gắn với vùng, lãnh thổ Bảo đảm tính chủ động địa phương cần gắn với trách nhiệm giải trình, hồn thiện hệ thống chế - tài để tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, điều chỉnh Bộ, quan Trung ương Các tỉnh, thành phố cần quan tâm định hướng thu hút FDI, thực tốt quyền lựa chọn nhà đầu tư dự án FDI để thực có hiệu quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, vùng lãnh thổ 2.3.3 Về sở hạ tầng • Tập trung đầu tư hồn thành cơng trình quan trọng, có tính đột phá Tranh thủ nguồn vốn ODA để đầu tư phát triển sở hạ tầng, đặc biệt ưu tiên công trình có quy mơ tầm quan trọng lớn nhất, có lợi địa lý tiềm phát triển lớn Tránh đầu tư dàn trải gây hiệu lãng phí nguồn lực 16 • Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đẩy nhanh trình xây dựng phát triển sở hạ tầng nhằm rút ngắn trình độ phát triển với nước khu vực ASEAN giới • Nâng cao cơng tác quản lí, phịng chống tham nhũng q trình xây dựng quản lí vận hành sở hạ tầng • Vận động ủng hộ đóng góp tích cực nhân dân phát triển hệ thống giao thông nông thôn, tạo thống sở hạ tầng hệ thống 2.3.4 Về khoa học – kỹ thuật • Hướng trọng tâm hoạt động khoa học, công nghệ vào phục vụ cơng nghiệp hố, đại hố, phát triển theo chiều sâu góp phần tăng nhanh suất, chất lượng, hiệu nâng cao sức cạnh tranh kinh tế • Chú trọng phát triển ngành, lĩnh vực khoa học, công nghệ làm tảng cho phát triển kinh tế tri thức, như: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ môi trường Tập trung phát triển sản phẩm cơng nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn số ngành, lĩnh vực • Tận dụng hội nhập quốc tế để tiếp thu khoa học kĩ thuật cường quốc, chọn lọc áp dụng chúng cho phù hợp với điều kiện, mục tiêu tăng trưởng theo chiều sâu đất nước cho thời kì • Tận dụng nguồn vồn đầu tư FDI để chuyển giao công nghệ tiên tiến giới áp dụng vào trình sản xuất cách hiệu 2.3.5 Về thể chế thủ tục hành • Chuyển vai trị Nhà nước từ chủ yếu cai trị sang vai trò kiến tạo phát triển - Tháo gỡ khó khăn thể chế, phải chuyển từ hành quản lý truyền thống sang hành tạo lập mơi trường thuận lợi cho đầu tư sản xuất - kinh doanh • Trong kinh tế thị trường, hệ thống pháp luật công cụ đưa sách Nhà nước vào sống Do vậy, phải rà soát, tạo đồng bộ, kiểm soát kinh tế thị trường pháp luật Nhà nước Nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng cho tất doanh nghiệp, không phân biệt loại 17 hình, thành phần kinh tế hội tiếp cận nguồn lực như: vốn, tài nguyên, đất đai đầu tư kinh doanh • Nhà nước phải khắc phục điểm yếu thị trường, tạo phát triển bền vững Tập trung hoàn thiện thể chế, thể chế kinh tế Nhà nước làm kế hoạch để dẫn đường cho kinh tế theo Cần hoàn thiện luật pháp loại thị trường, như: thị trường bất động sản, thị trường lao động, thị trường tài chính… 18 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài giảng Các mơ hình tăng trưởng kinh tế, < http://timtailieu.vn/tai-lieu/bai-giang-cac-mohinh-tang-truong-kinh-te-15677/> truy cập ngày 05/05/2019 Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI; Chiến lược phát triển Giáo dục 2011- 2020, ban hành theo Quyết định số 711 ngày 13 tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ; Chu Văn Nam, Tóm Tắt Mơ Hình Solow, < https://vi.scribd.com/doc/248635490/Tom-T %E1%BA%AFt-Mo-Hinh-Solow> truy cập ngày 08/05/2019 Cơng Trí, 16/7/2010, Tăng trưởng theo chiều sâu: Từ hội đến hành động, Báo điện tử Chính phủ Nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, < http://baochinhphu.vn/Kinhte/Tang-truong-theo-chieu-sau-Tu-co-hoi-den-hanh-dong/33678.vgp> truy cập ngày 09/05/2019 Nguyễn Lê Duy, 03/01/2018, Năng suất yếu tố tổng hợp (TFP), Viện suất Việt Nam VNPI, < http://vnpi.vn/nang-suat-yeu-to-tong-hop-tfp.htm> truy cập ngày 09/05/2019 TS Đặng Xuân Hoan, Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng u cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, Tạp chí Cộng sản điện tử 17/04/2015 TH.S Trịnh Hoàng Lâm, Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam bối cảnh hội nhập 10 VOV, Tăng trưởng kinh tế Việt Nam cần phát triển theo chiều sâu, Website Bộ Ngoại giao Việt Nam, < http://www.mofahcm.gov.vn/mofa/nr091019080134/ns100624075403> truy cập ngày 08/05/2019 11 World Bank, Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam 2018, truy cập ngày 09/05/2019 12 World Bank (2013) World development indicator 19 ... vệ môi trường sinh thái Chương THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ THEO CHIỀU SÂU CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20 08 -20 18 2. 1 Thực trạng tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu Việt Nam giai đoạn 20 08 -20 18 2. 1.1... Giai đoạn 20 08 -20 10 (tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng) Trong khoảng 30 năm thực công đổi mới, kinh tế nước ta đạt nhiều thành tựu kinh tế tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, quy mô kinh tế mở rộng... trừ trợ cấp 20 11 6 ,24 20 12 5 ,25 20 13 5, 42 2014 5,98 20 15 6,68 20 16 6 ,21 20 17 6,81 20 18 7,08 4 ,23 2, 92 2,63 3,44 2, 41 1,36 2, 9 3,76 7,6 7,39 5,08 6, 42 9,64 7,57 8,0 8,85 7,47 6,71 6, 72 6,16 6,33
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu và thực trạng ở VN 2008 2018 , tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu và thực trạng ở VN 2008 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn