tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp ở việt nam giai đoạn năm 2008 đến năm 2018

15 7 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:34

1 Mục lục Danh mục bảng biểu Biểu đồ 1.1 Lạm phát cầu kéo Biểu đồ 1.2 Lạm phát chi phí đẩy Biểu đồ 1.3 Đường Phillips ngắn hạn Biểu đồ 1.4 Đường Phillips mở rộng Biểu đồ 1.5 Đường Phillips dài hạn Bảng 2.1 Tình hình lạm phát Việt Nam giai đoạn 2008-2018 Bảng 2.2 Tình hình thất nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008-2018 Biểu đồ 2.1 Lạm phát thất nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008-2018 Hình 1A Mối quan hệ lạm phát thất nghiệp Việt Nam (khơng có lạm phát kì vọng) 10 Hình 1B Mối quan hệ lạm phát thất nghiệp Việt Nam (có lạm phát kì vọng) 2 CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ THUYẾT 1.1 Lạm phát vấn đề liên quan 1.1.1 Khái niệm Trong kinh tế học, lạm phát tăng lên theo thời gian mức giá chung kinh tế Trong kinh tế, lạm phát giá trị thị trường hay giảm sức mua đồng tiền Khi so sánh với kinh tế khác lạm phát phá giá tiền tệ loại tiền tệ so với loại tiền tệ khác Ngược lại với lạm phát giảm phát 1.1.2 Nguyên nhân 1.1.2.1 Lạm phát cầu kéo Khi nhu cầu thị trường mặt hàng tăng lên kéo theo tăng lên giá mặt hàng Giá mặt hàng khác theo leo thang, dẫn đến tăng giá hầu hết loại hàng hóa thị trường Lạm phát tăng lên cầu (nhu cầu tiêu dùng thị trường tăng) gọi “lạm phát cầu kéo” P ASLR ASSR P1 Po AD1 ADo Y* Y1 Y Đồ thị 1.1 Lạm phát cầu kéo 1.1.2.2 Lạm phát chi phí đẩy Chi phí đẩy doanh nghiệp bao gồm tiền lương, giá nguyên liệu đầu vào, máy móc, chi phí bảo hiểm cho cơng nhân, thuế… Khi giá vài yếu tố tăng lên tổng chi phí sản xuất xí nghiệp chắn tăng lên, mà giá thành sản phẩm tăng lên nhằm bảo toàn lợi nhuận mức giá chung toàn thể kinh tế tăng gọi “lạm phát chi phí đẩy” AS1 P ASo P1 Po AD Y1 Yo Y Đồ thị 1.2 Lạm phát chi phí đẩy 1.1.3 Giải pháp - Thực sách tiền tệ thắt chặt - Cắt giảm đầu tư cơng chi phí thường xun quan sử dụng ngân sách, kiểm soát chặt chẽ đầu tư doanh nghiệp nhà nước, cố gắng giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách - Tập trung sức phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, khắc phục nhanh hậu thời tiết dịch bệnh để tăng sản lượng lương thực, thực phẩm - Bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu - Triệt để tiết kiệm sản xuất tiêu dùng - Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá 1.2 Thất nghiệp vấn đề liên quan 1.2.1 Khái niệm Thất nghiệp tình trạng người độ tuổi lao động, có sức khỏe, chưa có việc làm tích cực tìm kiếm việc làm chờ đợi trở lại làm việc 1.2.2 Nguyên nhân Các học thuyết kinh tế học giải thích thất nghiệp theo cách khác 4 - Thất nghiệp tạm thời: bao gồm người tìm việc, xuất thân từ người bỏ việc tìm việc mới, gia nhập quay lại thị trường lao động - Thất nghiệp cấu: xảy có cân đối cung hay cầu lao động, gắn với thay đổi cấu kinh tế khả điều chỉnh cung thị trường lao động - Thất nghiệp chu kì: xảy tổng cầu hàng hóa dịch vụ giảm, buộc doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất - Thất nghiệp theo lí thuyết cổ điển: xảy việc ấn định tiền lương tối thiểu, làm cho cung lao động lớn cầu lao động 1.2.3 Giải pháp 1.2.3.1 Đối với thất nghiệp chu kì: - Thực sách tài khóa mở rộng sách tiền tệ mở rộng - Tăng tổng cầu 1.2.3.2 Đối với thất nghiệp tự nhiên: - Phát triển thị trường lao động - Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực - Cắt giảm trợ cấp thất nghiệp, giảm thuế thu nhập - Chuyển dịch cấu kinh tế, khuyến khích đầu tư 1.3 Mối quan hệ lạm phát thất nghiệp 1.3.1 Trong ngắn hạn 1.3.1.1 Đường cong Phillips ban đầu Qua kết thực nghiệm sở hàng loạt số liệu thống kê từ nhiều kinh tế giới , mối quan hệ tỷ lệ nghịch tỷ lệ thất nghiệp tỷ lệ lạm phát kiểm chứng Điều có nghĩa đánh đổi thất nghiệp lạm phát (chấp nhận tăng tỷ lệ thất nghiệp để giảm thiểu lạm phát ngược lại ) π Đường Phillips có dạng: π = – β×(u- un ) A ΠA ΠB  uA Trong đó: u : Tỷ lệ thất nghiệp thực tế un: Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên β : Độ dốc đường Phillips B uB Đồ thị 1.3 Đường Phillips ban đầu u Nhận xét : • π = thất nghiệp với thất nghiệp tự nhiên • β lớn cho thấy lạm phát biến động nhiều thất nghiệp biến động ➝ hi sinh thất nghiệp để kiềm chế lạm phát 1.3.1.2 Đường cong Phillips mở rộng : Đường cong Phillips mở rộng có tỷ lệ lạm phát dự kiến Lúc đường cong Phillips có dạng : π = πe – β×(u- un ) ( πe : Tỷ lệ lạm phát dự kiến ) π PC2 Đồ thị 1.4 Đường Phillips mở rộng PC1 u un Nhận xét : Đường Phillips mở rộng cho thấy : • Khi tỷ lệ thất nghiệp thực tế với tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên (u = un) tỷ lệ lạm phát với tỷ lệ lạm phát dự kiến (π = πe ) • Khi xảy cú sốc kinh tế: - Nếu xảy lạm phát “cầu kéo” : tổng cầu tăng ➝ sản lượng tăng ➝ lạm phát tăng, thất nghiệp giảm ngược lại ➝ Có đánh đổi lạm phát thất nghiệp - Nếu xảy lạm phát “chi phí đẩy”: CPSX tăng ➝ đẩy giá tăng ➝ lạm phát tăng sản lượng giảm ➝ việc làm giảm Ngược lại, cú sốc cung thuận lợi làm π giảm ➝ Khơng có đánh đổi lạm phát thất nghiệp 1.3.2 Đường cong Phillips dài hạn Trong dài hạn tỷ lệ lạm phát thực tế tỷ lệ lạm phát dự kiến nên tỷ lệ thất nghiệp thực tế với tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên cho dù tỷ lệ lạm phát có thay đổi Do đồ thị đường Phillips dài hạn đường thẳng đứng LRPC π C Đồ thị 1.4: Đường Phillips dài hạn B PC1 A u= un u PC0 Kết luận : - Trong ngắn hạn có đánh đổi tạm thời lạm phát thất nghiệp thời gian kinh tế tự điều chỉnh lạm phát “cầu kéo”, khơng có đánh đổi lạm phát “chi phí đẩy” - Trong dài hạn không tồn mối quan hệ lạm phát thất nghiệp CHƯƠNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008-2018 2.1 Thực trạng lạm phát thất nghiệp giai đoạn 2008-2018 2.1.1 Thực trạng lạm phát Theo số liệu tổng cụ thống kê Việt Nam, số thực CPI bình quân năm Việt Nam giai đoạn 2008-2018 tổng hợp bảng sau: Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 CPI (%) 22,97 6,88 9,19 18,58 9,21 6,60 4,09 0,63 2,66 3,53 3,54 Bảng 2.1 Chỉ số lạm phát trung bình năm Việt Nam giai đoạn 2008-2018 (đơn vị:%) (Nguồn: tổng cục thống kê Việt Nam) Có thể thấy từ số liệu trên, lạm phát Việt Nam giai đoạn không ổn định Năm 2008, lạm phát Việt Nam đạt số lỷ lục 22,97%; đến năm 2009 rơi xuống mức 6,88% Năm 2010,CPI bình quân năm lại tăng đạt mức số 18,58% vào năm 2011 Những năm tiếp theo, CPI bình qn năm Việt Nam có xu hướng giảm dần thấp vào năm 2015 với mức 0,63% Những năm gần 2016-1018, số lạm phát Việt Nam kiểm soát tốt mức 5% có xu hướng ổn định năm trước đó, với số 2,66%, 3,53%, 3,54% tương ứng năm 2016, 2017, 2018 Giai đoạn 2008-2018, thấy lạm phát trung bình năm Việt Nam không ổn định, liên tục tăng giảm Hai thời điểm số lạm phát đạt chữ số cao vào năm 2008 2011 năm gần đặn mức nhỏ 5% Giai đoạn 2008-2018, dù mức lạm phát liên tục không ổn định tăng trưởng kinh tế Việt Nam đặn mức khoảng 5,25% (thấp vào năm 2012) đến 7,08% (cao năm 2018), đạt trung bình 6,1% giai đoạn Những năm 2008-2014, lạm phát liên tục tăng giảm tăng trưởng GDP thời kỹ không ổn định với năm 2010, 2011 6% năm lại khoảng 5,25% đến 5,89% Những năm gần đây, mức lạm phát ổn định 5%, với tăng trưởng GDP đặn mức 6% cao năm 2018 với 7,08% (Số liệu tăng trưởng GDP tổng cục thống kê) 7 2.1.2 Thực trạng thất nghiệp Tỷ lệ thất nghiệp độ tuổi lao động Tỷ lệ thiếu việc làm độ tuổi lao động 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Chung 2,38 2,9 2,88 2,27 2,74 2,75 2,45 2,33 2,30 2,24 1,46 Thành thị 4,65 4,64 4,43 3,6 1,56 1,48 1,18 3,37 3,23 3,18 0,69 Nông thôn 1,53 2,25 2,27 1,71 3,27 3,3 3,01 1,82 1,84 1,78 1,85 Chung 5,1 5,61 4,5 3,34 1,96 2,18 2,08 1,89 1,66 1,63 2,19 Thành thị 2,3 3,33 2,04 1,82 3,21 3,59 3,43 0,84 0,73 0,85 3,10 Nông thôn 6,1 6,51 5,47 1,96 1,39 1,54 1,47 2,39 2,12 2,07 1,74 Bảng 2.2 Tỉ lệ thất nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008-2018 (Đơn vị: %) (Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam) Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp độ tuổi lao động Việt Nam có biến động theo giai đoạn: Trong giai đoạn 2008 – 2010, khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế nước ta, tốc độ tăng trưởng kinh tế bị giảm sút, điều làm cho tỷ lệ thất nghiệp nước ta giảm từ 2,38% đến 2,9% Trong giai đoạn 2011 – 2014, tỷ lệ thất nghiệp độ tuổi lao động khu vực thành thị nước ta 1,18% Đây tỷ lệ thất nghiệp mức thấp vòng nhiều năm so với giai đoạn trước Trong giai đoạn 2015 – 2017, tỷ lệ thất nghiệp lao động độ tuổi Việt Nam thuộc loại thấp (2,3%), số tuyệt đối lên tới 1,1 triệu người Theo số liệu thống kê, lao động từ 15 tuổi trở lên làm việc so với dân số đạt 57,5%, tỷ lệ phụ thuộc 42,5% Như vậy, Việt Nam cịn thời kỳ có cấu “dân số vàng”, hội để tận dụng khai thác nguồn lao động có quan tâm có sách phù hợp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, tăng suất lao động, tạo việc làm cho lực lượng lao động trẻ, bảo đảm an sinh xã hội cho người cao tuổi Trong năm 2018, tỷ lệ thất nghiệp chung ước tính 2,0%, khu vực thành thị 2,95%; khu vực nơng thơn 1,55% Ơng Đào Quang Vinh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Lao động Xã hội cho biết, tỷ lệ thất nghiệp lao động giảm, theo dõi quý liên tiếp cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp dài hạn có xu hướng gia tăng Ngun nhân do, cơng việc địi hịi phải có tay nghề, nên lao động phải đào tạo với thời gian dài Bên cạnh đó, thị trường lao động có xu hướng ổn định, lao động nhảy việc hơn, nên việc tuyển dụng lao động khắt khe 8 2.2 Mối quan hệ lạm phát thất nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008-2018 2.2.1 Thực trạng Đồ thị 2.1 Lạm phát thất nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008-2018 Mối quan hệ lạm phát thất nghiệp Việt Nam giai đoạn 2008-2018 thể rõ chu kì kinh tế từ suy thoái chuyển sang phục hồi tăng trưởng Trong ngắn hạn, mối quan hệ lạm phát thất nghiệp Việt Nam ln với lí thuyết đường cong Phillips cho mối quan hệ lạm phát thất nghiệp mối quan hệ đánh đổi ngắn hạn Minh chứng rõ ràng giai đoạn hai 2008-2011 Hai năm 2008-2009 ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới, từ mức lạm phát kỉ lục 22,97% giảm mạnh 6,88%, tỉ lệ thất nghiệp tăng mạnh từ 2,38% lên 2,9% Giai đoạn 2010-2011, lạm phát tăng đột biến từ 9,19% lên 18,58% tỉ lệ thất nghiệp giảm mạnh từ 2,88% xuống 2,2% Các giai đoạn sau đánh đổi khơng rõ ràng, lạm phát tăng tỉ lệ thất nghiệp giảm ngược lại Nghiên cứu mối quan hệ lạm phát thất nghiệp Việt Nam giai đoạn này, Ths.Lê Thị Xoan - ĐH Tài ngun mơi trường TPHCM đưa mơ sau: TH1: Khơng có lạm phát kì vọng Phương trình lạm phát thất nghiệp là: TH2: Có lạm phát kì vọng Phương trình mối quan hệ lạm phát thất nghiệp sau: Dễ thấy, mối quan hệ lạm phát thất nghiệp khơng xét tới lạm phát kì vọng mối quan hệ tỉ lệ thuận, nghĩa lạm phát tăng đồng thời thất nghiệp tăng Tuy nhiên, thực tế Việt Nam cho thấy tỉ lệ lạm phát dương, nghĩa có xét đến lạm phát kì vọng Phương trình TH2 thể rõ mối quan hệ đánh đổi (hay quan hệ tỉ lệ nghịch) lạm phát thất nghiệp, nói cách khác lạm phát tăng, thất nghiệp giảm Như vậy, mối quan hệ tỉ lệ nghịch chủ yếu người dân có kì vọng lạm phát, họ tin mức lạm phát năm tới xấp xỉ mức xảy nên hoạt động tính tới yếu tố lạm phát, tạo đà cho lạm phát tăng Xét riêng năm 2018 Việt Nam, tỉ lệ thất nghiệp quý I năm 2018 1.48% giảm 0.3% so với kì năm trước lạm phát bình quân 2018 tăng 1.48% so với năm 2017 Như thấy, từ sau khủng hoảng năm 2008-2009, nay, Việt Nam có dấu hiệu tích cực việc đưa tỉ lệ thất nghiệp ổn định mức tự nhiên song tỉ lệ lạm phát tăng đồng thời biến động phức tạp Như vậy, ta tới kết luận: Trong giai đoạn 2008-2018, xét theo thực tế có tính tới lạm phát kì vọng, lạm phát thất nghiệp có mối quan hệ tỉ lệ nghịch, song đánh đổi tỉ lệ không thực rõ rệt 2.2.2 Đánh giá tổng quan mối quan hệ lạm phát thất nghiệp Trong 10 năm 2008-2018, kinh tế Việt Nam vươn lên mạnh mẽ từ sau khủng hoảng tài tồn cầu, song song với biến động không ngừng tỉ lệ lạm phát thất nghiệp Dưới biến động cụ thể thời kì: 2.2.2.1 Giai đoạn 2008-2011 Trong giai đoạn này, kinh tế Việt Nam lâm vào tình trạng suy thối trầm trọng khủng hoảng tài giới Thời kì chứng kiến lạm phát đỉnh điểm vào năm 2008 lên tới 22,97% bùng nổ dội lần lạm phát năm 2011 đạt 18,58% Lạm phát thay đổi phức tạp gây khó khăn cho nhà hoạch định sách Đây dấu hiệu rõ 10 ràng cho thấy lạm phát vấn đề hệ trọng quốc gia giai đoạn Đồng thời, thực trạng thất nghiệp đáng lo ngại suy giảm kinh tế nên khơng doanh nghiệp cắt giảm lao động Tỉ lệ thất nghiệp cao lên tới 4.66% có dấu hiệu giảm năm 2010-2011 nhờ ổn định phần kinh tế sau khủng hoảng Như vậy, giai đoạn 2008-2011, mối quan hệ đánh đổi lạm phát thất nghiệp tương đối rõ nét trừ năm 2008-2009 Đứng trước tình hình lạm phát khơng ổn định trì mức cao, phủ có biện pháp can thiệp thắt chặt sách tiền tệ điều chỉnh tín dụng cung tiền Mặc dù tăng trưởng GDP năm 2009 giảm so với 2008, song số đạt mong đợi dấu hiệu tích cực cho việc phục hồi kinh tế Cứ vậy, năm tiếp theo, tăng trưởng kinh tế đạt ổn định với mức tăng trưởng GDP đạt tới đầu 2.2.2.2 Giai đoạn 2012-2015 Nền kinh tế Việt Nam giai đoạn chưa thực thoát khỏi ảnh hưởng khủng hoảng Năm 2012-2013, lạm phát giảm từ 9.21% xuống 6.6%, đồng thời thất nghiệp tăng nhẹ 1% Có thể thấy lạm phát thất nghiệp tỉ lệ nghịch rõ nét ngắn hạn Mức tăng trưởng kinh tế năm 2013 tăng, dù chưa nhiều có tín hiệu phục hồi Chính phủ tiếp tục ưu tiên kiềm chế lạm phát nên mức tăng hợp lí Tuy nhiên xét giai đoạn thấy lạm phát liên tục giảm, trì mức số, tỉ lệ thất nghiệp không thay đổi nhiều, ổn định từ 2.33% đến 2.75% Năm 2015, tăng trưởng GDP đáng ý đạt mức 6.68%, báo hiệu kinh tế phục hồi rõ nét đắn, kịp thời sách phủ Như vậy, xét năm liền mối quan hệ đánh đổi lạm phát thất nghiệp lại không thật rõ nét, song, điều không ảnh hưởng nhiều tới tăng trưởng ổn định kinh tế 2.2.2.3.Giai đoạn 2016-2018 Giai đoạn thể rõ nét mối quan hệ tỉ lệ nghịch lạm phát thất nghiệp 10 năm trở lại Trong năm, tỉ lệ lạm phát liên tục tăng trì mức thấp, xét theo góc nhìn khoa học tỉ lệ lí tưởng, dao động từ 2.6%-3.54% Trong đó, tỉ lệ thất nghiệp giảm đáng kể từ 2.3% -1.46%, xoay quanh mức thất nghiệp tự nhiên Dễ thấy lạm phát tăng liên tục thất nghiệp khơng ngừng giảm, đánh đổi thể rõ Cũng thời kì này, nên kinh tế đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ, tăng trưởng GDP ngày cao, năm 6.21%, 6.81% 7.1% Tình hình kinh tế dần vào ổn định, hàm ý sách phủ ngày có hiệu Cứ vậy, kinh tế đà phát triển mạnh mẽ Kết luận: Như vậy, mối quan hệ lạm phát thất nghiệp Việt Nam phù hợp với đường cong Phillips ngắn hạn dài hạn Trong ngắn hạn, lạm phát thất nghiệp thể đánh đổi rõ rệt, dài hạn, lạm phát thất nghiệp không tác động tới nhiều mà tỉ lệ thất nghiệp xoay quanh mức thất nghiệp tự nhiên Như vậy, phủ phải ý điều chỉnh kết hợp sách tiền tệ, sách tài khóa có hiệu để ổn định tỉ lệ thất nghiệp kiềm chế lạm phát không cao 11 2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ lạm phát thất nghiệp Việt Nam 2.3.1 Ảnh hưởng từ môi trường quốc tế - Khủng hoảng kinh tế toàn cầu Cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ bùng phát vào năm 2008 ảnh hưởng mạnh đến việc kiềm chế lạm phát đồng thời tạo công ăn việc làm cho thị trường Việt Nam Do phải nhập nguyên vật liệu thị trường giới nên giá nguyên vật liệu tăng tác động trực tiếp khiến giá hàng hóa nước tăng theo Việc chi phí tăng ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh khiến giảm tăng trưởng, tăng tỉ lệ thất nghiệp Cùng với giá tăng việc lạm phát tăng theo ( lạm phát chi phí đẩy) - Xu hướng tồn cầu hóa, quốc tế hóa kinh tế giới Việt Nam ngày tham gia vào nhiều tổ chức, hiệp ước giới khiến cho kinh tế nước bị ảnh hưởng lớn khủng hoảng lạm phát nước giới 2.3.2 Ảnh hưởng đến từ môi trường nước - Năng lực quản lý điều hành vĩ mơ Chính phủ Các sách mà Nhà nước đưa cơng cụ điều hành đồng thời yếu tố quan ảnh hưởng đến mối quan hệ lạm phát thất nghiệp: Chính sách tiền tệ có tác động nhanh, mạnh hiệu việc kiềm chế lạm phát; Chính sách tài khóa tác động trực tiếp đến vấn đề tăng trưởng việc làm nhiên tác động sách tài khóa thắt chặt mở rộng có mặt lợi hạn chế riêng nên phải áp dụng theo thời kì - Các kì vọng người dân doanh nghiệp Lạm phát kì vọng hay lạm phát dự kiến người dân doanh nghiệp cao dẫn đến lạm phát năm cao ngược lại -Giá mặt hàng nguyên vật liệu, lương thực, thực phẩm Lương thực, thực phẩm hai mặt hàng thiết yếu giỏ hàng hóa có tác động trực tiếp đến lạm phát Cùng với ảnh hưởng biến đổi hàng hóa mà VN nhập thị trường giới khiến cho chi phí loạt ngành sản xuất sản phẩm phải tăng lên CHƯƠNG LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM TỪ MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP 3.1 Giai đoạn 2008-2015: ưu tiên kiềm chế lạm phát Xét hoàn cảnh giai đoạn 2008-2010, kinh tế nóng lên hàng ngày điều kiện diễn Việt Nam, lạm phát mức đỉnh điểm (22,97%) khơng có giải pháp tốt ưu tiên chống lạm phát cao Sau thực sách tiền tệ thắt chặt, năm 2009 2010, lạm phát xuống mức số (lần lượt 6,88% 9,19%) Tuy nhiên, đến năm 2011, lạm phát lại tăng vọt lên mức 18,58% Có thể thấy, tình trạng lạm phát nước ta giai đoạn có diễn biến phức tạp, việc kiềm chế lạm phát đặt lên làm mục tiêu kinh tế hàng đầu lạm phát cao kéo dài triệt tiêu tăng trưởng, mà nguy hiểm hơn, cịn tác nhân bơm căng, xé rách cuối làm nổ tung “bong bóng kinh tế” ngày phồng to, gây tác hại nhiều mặt kinh tế - xã hội không ngắn hạn, mà trung dài hạn Muốn tăng trưởng cao bền vững điều kiện tiên khơng thể để lạm phát tiếp tục kéo dài ngày trầm trọng 12 Để giảm tốc độ lạm phát giai đoạn này, loạt biện pháp áp dụng: Một là, thực sách tiền tệ thắt chặt Hai là, cắt giảm đầu tư công chi phí thường xuyên quan sử dụng ngân sách, kiểm soát chặt chẽ đầu tư doanh nghiệp nhà nước, cố gắng giảm tỷ lệ thâm hụt ngân sách Ba là, tập trung sức phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, khắc phục nhanh hậu thời tiết dịch bệnh để tăng sản lượng lương thực, thực phẩm Bốn là, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu Năm là, triệt để tiết kiệm sản xuất tiêu dùng Sáu là, tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát việc chấp hành pháp luật nhà nước giá Bảy là, mở rộng việc thực sách an sinh xã hội Sau loạt nỗ lực việc thực sách tài khóa sách tiền tệ thắt chặt, tỷ lệ lạm phát từ mức 18,13% năm 2011 giảm xuống 6,81% năm 2012; đạt mức 6,04% năm 2013 Tỷ lệ giảm mạnh mức 1,84% vào năm 2014 năm 2015 kiểm soát mức 0,63% Giai đoạn 2011-2015 ghi nhận thời kì lạm phát trì mức ổn định thấp 3.2 Giai đoạn 2016-2018: ưu tiên giảm thất nghiệp trì ổn định tỉ lệ lạm phát Sau thời gian dài thực biện pháp nhằm kiểm soát lạm phát, đưa lạm phát số thấp vòng nhiều năm trở lại vào năm 2015 (0,63%), kinh tế Việt Nam có đánh đổi rõ rệt tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2015 trung bình đạt 5,91%, thấp số 6,32% giai đoạn 2006-2010, nên kinh tế trải qua khủng hoảng Tỉ lệ thất nghiệp giai đoạn có xu hướng giảm số người thất nghiệp năm tăng có giá trị tuyệt đối lớn Ước tính năm nước ta có tới khoảng 1,1 triệu người thất nghiệp, số tương đối lớn so với nước phát triển có nhiều ngành nghề sử dụng lực lượng lao động lớn nước ta Đặc biệt, tỉ lệ niên thất nghiệp tương đối cao (7%), tỉ lệ lao động thành thị lao động có cấp thất nghiệp cao Việc lao động chủ yếu làm việc khu vực nông nghiệp hạn chế GDP khu vực làm thấp Chất lượng lao động Việt Nam thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế Chất lượng việc làm thấp, lao động tự làm việc, lao động gia đình khơng hưởng lương lao động làm việc sở sản xuất kinh doanh khơng thức, ba nhóm lao động chủ đạo kinh tế Điều gây ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng kinh tế nước taTrong bối cảnh tồn cầu hóa, Việt Nam gia nhập tổ chức hiệp ước quốc tế, thị trường nói chung thị trường lao động nói riêng ngày mở cửa, lao động Việt Nam ngày có nhiều lựa chọn đồng thời gặp phải cạnh tranh gay gắt vấn đề ưu tiên giảm tỉ lệ thất nghiệp, nâng cao chất lượng lao động đặt lên 13 Đồng thời phối hợp sách tiền tệ với sách tài khố số sách kinh tế vĩ mơ khác Hiện bối cảnh kinh tế giới sụt giảm, việc điều hành sách tiền tệ quan hệ phối hợp sách tài khố nhằm mục tiêu góp phần ngăn chặn nguy sụt giảm kinh tế nước, đồng thời kiểm soát lạm phát Mục tiêu nước trì lạm phát 4% nhà nước nỗ lực thực Các biện pháp giảm thất nghiệp nước ta kể đến: Một là, tiếp tục hồn thiện thể chế thị trường lao động, tạo khung pháp lý phù hợp, bảo đảm đối xử bình đẳng người sử dụng lao động người lao động Hai là, phê chuẩn thực công ước Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) liên quan đến thị trường lao động nước ta, đặc biệt nước ta thành viên thức Tổ chức Thương mại quốc tế Ba là, phát triển mạnh khu vực dân doanh, trước hết phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ để nhanh chóng tạo việc làm khả thu hút lao động vào sản suất Bốn là, Nhà nước doanh nghiệp quan tâm đào tạo cơng nhân có trình độ cao, trình độ lành nghề, trình độ văn hóa lao động trẻ, khu vực nông thôn để cung ứng cho vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp, khu du lịch, dịch vụ xuất lao động có nhu cầu thu hút mạnh Năm là, mở rộng phát triển thị trường lao động nước Sáu là, mở rộng nâng cấp hệ thống dạy nghề cho người lao động cấp trình độ (sơ cấp nghề, trung cấp nghề cao đẳng nghề) Bảy là, đa dạng hóa loại hình thị trường, lớp dạy nghề Nhà nước, tư nhân quốc tế Áp dụng chế thị trường dạy nghề, hình thành thị trường phù hợp với pháp luật Danh mục tài liệu tham khảo Chính phủ, 2008, Nghị số 10/2008/NQ-CP biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội tăng trưởng bền vững Chính phủ, 2011, Nghị số 11/NQ-CP giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội PGS.TS Nguyễn Văn Công, 2008, Bài giảng thực hành lý thuyết kinh tế, NXB Lao động, 236-243 14 TS Đặng Văn Dân Vũ Đức Bình, 2015, "Mối quan hệ lạm phát thất nghiệp Việt Nam", Tạp chí Vĩ mơ, số 10, 3-7 Phạm Sỹ An, 2008, "Mối quan hệ lạm phát thất nghiệp Việt Nam", tạp chí Quản lí kinh tế Lê Thị Xoan, 2018, "Mối quan hệ lạm phát với thất nghiệp thực tế nghiên cứu Việt Nam", 10/5/2019, http://tapchitaichinh.vn http://kinhtevadubao.vn, "Tỷ lệ thất nghiệp cao nhóm có trình độ cao đẳng", 11/5/2019, http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/2-13794-quy-iv2018 -ty-le-that-nghiep-cao-nhatvan-o-nhom-co-trinh-do-cao-dang.html https://www.gso.gov.vn, "Tình hình kinh tế-xã hội năm 2008", 11/5/2019, https://www.gso.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=23829 https://www.gso.gov.vn, "Tình hình kinh tế-xã hội năm 2018", 12/5/2019, https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=19037 15 ... 8 2. 2 Mối quan hệ lạm phát thất nghiệp Việt Nam giai đoạn 20 08 -20 18 2. 2.1 Thực trạng Đồ thị 2. 1 Lạm phát thất nghiệp Việt Nam giai đoạn 20 08 -20 18 Mối quan hệ lạm phát thất nghiệp Việt Nam giai. .. MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT VÀ THẤT NGHIỆP Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 20 08 -20 18 2. 1 Thực trạng lạm phát thất nghiệp giai đoạn 20 08 -20 18 2. 1.1 Thực trạng lạm phát Theo số liệu tổng cụ thống kê Việt Nam, ... quân năm Việt Nam giai đoạn 20 08 -20 18 tổng hợp bảng sau: Năm 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 2013 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 CPI (%) 22 ,97 6,88 9,19 18,58 9 ,21 6,60 4,09 0,63 2, 66 3,53 3,54 Bảng 2. 1 Chỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp ở việt nam giai đoạn năm 2008 đến năm 2018 , tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp ở việt nam giai đoạn năm 2008 đến năm 2018

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn