tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 CHÍNH SÁCH tài KHÓA và nợ CÔNG ở VIỆT NAM (2009 2018)

24 6 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:34

CHÍNH SÁCH TÀI KHĨA VÀ NỢ CƠNG Ở VIỆT NAM (2009-2018) Tổng quan lý thuyết 1.1 Chính sách tài khóa 1.1.1 Khái niệm CSTK hệ thống sách phủ tài chính, thường hoạch định thực trọn vẹn niên khóa tài chính, nhằm tác động đến tổng cầu, qua nhằm điều chỉnh sản lượng để đạt mục tiêu mong muốn 1.1.2 Mục tiêu cơng cụ sách tài khoá: - Mục tiêu: Nhằm điều chỉnh sản lượng để đạt đến sản lượng tiềm - Công cụ: Thuế (T) chi tiêu ngân sách (G) B = T - G * Ngân sách phủ (B): thặng dư, thâm hụt cân 1.1.3 Phân loại sách tài khố: Tác CSTK mở rộng Tăng tổng cầu, làm tăng sản lượng CSTK thắt chặt làm giảm tổng cầu dụng (kích thích tăng trưởng, tạo việc làm làm giảm sản lượng thường dẫn đến CP phải vay nợ) Cách - tăng G (không tăng T) - giảm G (không tăng T) thức - giảm T (không tăng G) - tăng T (không giảm G) Thời - tăng G giảm T Khi kinh tế suy thoái, (Yt < Y*) - vừa giảm G vừa tăng T Khi kinh tế trạng thái điểm sử dụng nóng, (Yt > Y*) Tuỳ theo tình hình cụ thể sử dụng loại sách tài khố (2 ngun lý) nêu Hai nguyên lý gọi sách tài khố chủ động 1.1.4 Nghiên cứu sách tài khoá thực tế: Trong thực tế, tác động sách tài khố có nhiều hạn chế do: – Khó định lượng xác đại lượng sách tài khố (m, m', m'', ΔY, ΔT, ΔI, ΔG ) có khác quan điểm đánh giá trước kiện kinh tế – Có độ trễ lớn: ngồi + Độ trễ bên gồm: thời gian thu thập thông tin, xử lý thông tin, định + Độ trễ bên ngồi gồm: q trình phổ biến, thực phát huy tác dụng -> Cả độ trễ dài, phụ thuộc vào yếu tố trị cấu tổ chức máy -> định đưa khơng lúc làm rối loạn thêm kinh tế thay ổn định – CSTK thường thực qua dự án công cộng xây dựng CSHT, việc làm, trợ cấp Thực tế, nhiều dự án hiệu kinh tế * Chú ý: Khi sử dụng sách tài khố, ngân sách NN cân 1.2 Nợ công 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm nợ công a, Khái niệm: Nợ cơng tổng giá trị khoản tiền mà Chính phủ thuộc cấp từ trung ương đến địa phương vay nhằm bù đắp cho khoản thâm hụt ngân sách Vì thế, nợ Chính phủ, nói cách khác, thâm hụt ngân sách lũy kế tính đến thời điểm Thường so nợ cơng với GDP (tính theo %) b, Đặc điểm : – Là khoản nợ ràng buộc trách nhiệm trả nợ NN Trách nhiệm trả nợ NN thể hai góc độ trả nợ trực tiếp trả nợ gián tiếp – Được quản lý theo quy trình chặt chẽ với tham gia quan NN có thẩm quyền Việc quản lý nợ công chặt chẽ nhằm: (1) đảm bảo khả trả nợ đơn vị sử dụng vốn vay, cán cân tốn vĩ mơ an ninh tài chính; (2) đạt mục tiêu sử dụng vốn – Mục tiêu cao việc huy động sử dụng nợ công phát triển kinh tế – xã hội lợi ích cộng đồng 1.2.2 Nguyên nhân, tác động đến nợ công a, Nguyên nhân – Đầu tư ạt, xây dựng đường xá, sở hạ tầng chất lượng, làm gia tăng chi phí – DN vốn NN làm ăn hiệu -> NN phải trả nợ thay ; dự án công, dự án NN bảo lãnh thực chậm tiến độ, đội vốn – Có tượng tham nhũng, thất – Do chi tiêu phủ bất hợp lý: máy kềnh (4tr công nhân viên, hoạt động công, chi cho quỹ, hội,…); chi thường xuyên chiếm 71%, trả nợ chiếm 24,5%, lại 4,5% tổng ngân sách cho đầu tư b, Tác động: – – – – Gia tăng nguồn lực cho NN, tăng vốn đầu tư phát triển Tận dụng nguồn tài nhàn rỗi dân cư Tận dụng hỗ trợ từ nước tổ chức tài quốc tế Tiêu cực: áp lực lên sách tiền tệ (đặc biệt từ khoản tài trợ nước) Nếu quản lý lỏng lẻo -> hiệu quả, tham nhũng lãng phí 1.3 Quan hệ CSTK nợ công 1.3.1 Ảnh hưởng CSTK đến nợ cơng: – Chính sách tài khóa lỏng kéo dài dẫn đến nợ cơng tăng nhanh – Ảnh hưởng ngược đến sách tài khóa nợ công lớn 1.3.2 Ảnh hưởng nợ công đến CSTK *Ảnh hưởng tích cực: – Có thể sử dụng nợ công công cụ để tài trợ vốn, kích thích tăng trưởng – NC làm tăng nguồn lực cho NN -> đầu tư CSHT; huy động nợ cơng giúp tận dụng nguồn tài nhàn rỗi – Tăng nợ công để bù NS thâm hụt cắt giảm thu -> tăng tiêu dùng, sản lượng (ngắn hạn) *Ảnh hưởng tiêu cực: – Nợ công lớn làm giảm tích lũy vốn tư nhân – Nếu CP tăng vay nợ (đb vay nước) làm giảm tích lũy tư nhân -> lãi suất tăng -> đầu tư tư nhân giảm – Nợ công lớn gây áp lực lạm phát – Nợ công làm tổn thất đến phúc lợi xã hội kinh tế Nợ cơng làm NN khó trọng tồn lực vào mảng KTXH; nợ cơng tăng cao, NN in thêm tiền dẫn tới tiền giá, lạm phát; NN buộc phải tăng thuế để trả nợ -> áp lực lên Thực trạng CSTK nợ công VN 2009-2018 2.1 Tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam người đóng thuế Như giai đoạn 2009 – 2017, quy mô kinh tế Việt Nam tăng từ 106,015 tỉ USD lên 223,9 tỉ USD (tăng gấp 3,56 lần tr) tăng gần 400% bước chuyển vơ lớn Việt Nam q trình hội nhập quốc tế Đỉnh điểm kinh tế Việt Nam lên đến gần 224 tỉ USD Tốc độ tăng trưởng theo năm đồng đều, trung bình năm tăng khoảng 10% Từ năm 2009 đến nay, kinh tế- xã hội Việt Nam bị ảnh hưởng suy thối kinh tế, tài giới với tinh thần chủ động sáng tạo doanh nghiệp, sở kinh tế nhờ việc thực đồng sách, giải pháp đắn kịp thời Trung ương Đảng, Chính phủ nên phát triển theo hướng tích cực có dấu hiệu phục hồi Sản xuất công nghiệp bước ổn định tiếp tục tăng, nhiều sản phẩm quan trọng giữ mức tăng cao Hầu hết mặt hàng xuất tăng lượng Chỉ số giá tiêu dùng tăng mức hợp lý Đời sống nhân dân tiếp tục quan tâm cải thiện 2.2 CSTK-nợ cơng giai đoạn 2009-2012 2.2.1 Chính sách tài khóa Khủng hoảng tài bùng phát Mỹ năm 2008 lan rộng toàn cầu, kinh tế Việt Nam hứng chịu tác động không nhỏ Trong giai đoạn kinh tế sách tài khóa đứng vững, dần thoát khỏi khủng hoảng Năm 2009: CSTK lỏng thúc đẩy tăng trưởng, khôi phục kinh tế  – – –  – Chi tiêu phủ: Hỗ trợ lãi suất tín dụng, hỗ trợ vốn đầu tư phát triển Tăng vốn đầu tư ngân sách Tăng cường chi để bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân Chính sách thuế Giảm thuế TNDN từ 28% xuống 25%, khuyến khích DN định đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh – Luật Thuế GTGT bãi bỏ số sách miễn thuế GTGT máy móc thiết bị nhập Kết quả: – Các sách điều hành kinh tế vĩ mô 2009 đưa kinh tế thoát khỏi suy thoái, tốc độ tăng trưởng 5,3% – Tổng số chi cân đối ngân sách 715.216 tỷ đồng (gồm chuyển nguồn từ năm 2009 sang 2010) Bội chi ngân sách nhà nước năm 2009 114.442 tỷ đồng, 6,9% GDP Năm 2010: CSTk thắt chặt Dự báo nợ ngân sách nước Việt nam tăng đỉnh điểm năm 2010 Đầu năm 2010 lạm phát quay lại  Chi tiêu phủ Hạn chế khởi cơng dự án lớn, mà thay vào tập trung vốn cho hồn thành dự án đưa vào sử dụng sớm  Thuế – Tiếp tục giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010 thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy, hải sản, sản xuất số vật tư nguyên liệu thiết yếu đầu vào sản xuất nông nghiệp dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp – Tiếp tục thực biện pháp giãn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tháng – Năm 2010 tiếp tục thực giảm thuế giá trị gia tăng cho 16 nhóm hàng Năm 2011 tiếp tục thực sách tài khóa thắt chặt  Chi tiêu phủ: – Khơng cấp kinh phí cho việc chưa cấp bách Khơng bổ sung ngân sách dự – –  – – tốn, trừ trường hợp chi tiêu xã hội Giảm bơi chi ngân sách, giảm sát việc vay, trả nợ nước ngồi doanh nghiệp Rà sốt nợ phủ, bảo đảm dư nợ phủ, dư nợ cơng mức an toàn Thuế: Xem xét miễn giảm thuế, gia hạn nhập thuế nguyên liệu đầu vào Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý thu thuế, chống thất thu thuế, xử lý thuế, hạn chế phát sinh nợ thuế – Tám nhóm hàng chịu thuế mơi trường Theo Luật Thuế bảo vệ mơi trường có hiệu lực từ ngày 1-1-2011, Kết quả: Về tài khóa: bội chi ngân sách năm ước tính 4,9%, giảm 0,4% so với kế hoạch Năm 2012 tiếp tục thực sách tài khóa thắt chặt  Chi tiêu phủ – Điều hành sách chi tiết kiệm, linh hoạt hiệu quả, tổ chức điều hành chi NSNN chủ động tích cực, đáp ứng đầy đủ kịp thời kinh phí để thực nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh, nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội – Khuyến khích thực hiệu dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn dự án đầu tư trọng điểm, có hiệu Hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư việc hoàn tất hồ sơ, thủ tục tốn vốn – Tăng cường cơng tác kiểm sốt chi NSNN Bộ Tài tiếp túc rà sốt, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật quản lý, sử dụng toán vốn NSNN; tăng cường kiểm tra, giám sát cơng trình, dự án vốn NSNN  Thuế – Miễn, giảm, gia hạn số khoản thu NSNN số loại hình DN lĩnh vực sản xuất – kinh doanh – Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân; triển khai thực Luật Thuế bảo vệ môi trường, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp… nhằm hỗ trợ giải pháp ưu đãi thuế hiệu – Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu giảm nợ đọng thuế; tập trung đạo ngành Thuế, Hải quan làm tốt công tác tra,kiểm tra thuế DN đẩy mạnh hoạt động chống chuyển giá, chống buôn lậu gian lận thương mại… Kết quả: – Điều hành sách chi tiết kiệm, linh hoạt hiệu góp phần bù đắp khoản giảm thu ảnh hưởng tình hình kinh tế khó khăn – Khuyến khích thực hiệu dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn dự án đầu tư trọng điểm, có hiệu 2.2.2 Nợ cơng  Quy mơ nợ công tăng nhanh, giai đoạn 2009 – 2012, kinh tế dần phục hồi sau khủng hoảng tài tồn giới vào năm 2008, quy mô nợ công bắt đầu tăng trở lại Năm Tổng công Đơn vị nợ USD 2009 42,741,369.8 2010 47,999,178.0 2011 48,771,204.7 2012 67,674,000.0 Nợ công/ % 49.4 56.3 54.9 50.8 GDP Nợ công/ USD/ 494.47 550.52 760 756.9 Người Thay đổi Người % 13.90 12.30 16.08 Bảng 1: Chỉ số nợ công Việt Nam giai đoạn 2009 - 2012 38.76 Bảng cho thấy nợ công tăng nhanh giá trị tuyệt đối mức nợ bình quân đầu người tỷ lệ nơ công / GDP Tuy chưa vượt trần giới hạn nợ công, nhiên giữ nguyên tốc độ tăng trưởng này, thời gian ngắn Việt Nam phải đối mặt với quan ngại độ bền vững tài khóa Biểu đồ nợ cơng Việt Nam giai đoạn 2009 - 2012 80,000,000.00 58 70,000,000.00 56 60,000,000.00 54 50,000,000.00 52 40,000,000.00 50 30,000,000.00 48 20,000,000.00 46 10,000,000.00 0.00 2009  Cơ cấu nợ công 2010 2011 2012 44 Loại nợ Nợ phủ a Nợ nước ngồi 2010 882,750 2011 1,092,761 2012 1,279,484 79.17% 527,403 47.30% 78.50% 666,372 77.68% 727,434 47.87% 426,389 44.16% 552,050 30.63% 288,375 33.52% 343,100 20.72% 116,734 20.83% 150,628 8.39% 171,641 9.14% 192,471 12.33% 10,884 11.69% 24,540 0.78% 1.49% b Nợ nước 355,347 31.87% Nợ Chính phủ bảo lãnh 225,514 20.22% a Bảo lãnh vay nước 89,108 7.99% b Bảo lãnh vay nước 136,406 12.23% Nợ địa phương 6,776 0.61% Bảng 2: Số liệu tỷ trọng loại nợ công Việt Nam giai đoạn 2010 – 2012 ( Nguồn: Báo cáo thường niên Bản tin nợ cơng – Bộ Tài ) Ta thấy nợ phủ nợ phủ bảo lãnh thành phần chủ yếu nợ công Việt Nam Tỷ lệ nợ phủ tổng nợ công tương đối ổn định, dao động mức 80% có xu hướng giảm nhẹ tỷ lệ nợ phủ bảo lãnh gần giữ nguyên tỉ trọng Đặc biệt, nợ địa phương dần tăng, với xu hướng đẩy mạnh tính tự chủ phân cấp tài khóa nước ta thời kì Chỉ tiêu 2009 2010 2011 Nợ cơng / GDP (%) 49.4 56.3 54.9 Nợ nước / GDP (%) 39.0 42.2 41.5 Bảng 3: Tỷ trọng nợ cơng nợ nước ngồi so với GDP 2012 50.8 37.4 Nợ nước giai đoạn 2009 – 2012 có xu hướng biến động khơng ổn định, nhiên ngưỡng 37% Tỷ lệ nợ nước ngoài/GDP giảm tín hiệu đáng mừng, dịng vốn nước chiếm tỷ trọng lớn cấu vốn đầu tư, kinh tế dễ rơi vào trạng thái khơng ổn định có tác động nhỏ từ thị trường giới Nguồn cung cấp nợ nước Việt Nam chủ yếu khoản vay ODA Tuy nhiên, với đà phát triển kinh tế Việt Nam, khoản vay ưu đãi ngày trở nên khó tiếp cận  Nghĩa vụ trả nợ công Như số liệu bảng 1, nợ cơng bình qn đầu người Việt Nam giai đoạn 2009 – 2012 tăng lên nhanh, từ gần 500 USD/1 người lên tới 750 USD / người sau năm Đặc biệt, năm 2001, nợ cơng bình qn tầm 112 USD, tức từ năm 2001 đến năm 2012 tăng lên gần lần – số cho thấy trước tương lai gánh nặng trả nợ đầu người dân ngày nặng Chỉ tiêu 2009 Nghĩa vụ trả nợ trung dài hạn so với 4.2 tổng kim nghạch xuất (%) Nghĩa vụ trả nợ nước ngồi Chính 5.1 phủ so với thu NSNN (%) Tổng trả kì ( triệu USD ) 4,050.57 Dư nợ cuối kì ( triêu USD ) 27,928.6 2010 2011 2012 3.4 3.5 3.5 3.7 15.6 14.6 3,917.14 32,500.5 3,280.87 67,553.3 2,983.39 79,769.5 Dư nợ cuối kì tăng trưởng với tốc độ nhanh, vòng năm tăng từ gần 28 triệu lên gần 80 triệu đô, tạo áp lực lớn cho kinh tế tương lai Các khoản nợ nước Việt Nam chủ yếu từ ODA nên có thời gian đáo hạn dài lãi suất thấp, nên tính khoản thị trường ngắn hạn trì Tuy nhiên, cần cẩn thận với khoản nợ nước Đến năm 2014, dự kiến số nợ nước phải trả dựa ước tính lượng trái phiếu phát hành đáo hạn vịng năm ước tính khoảng 215,000 tỷ đồng, tương đương với 20% dự toán thu NSNN vào năm Tóm lại, giai đoạn 2009 – 2012, nợ công Việt Nam tăng nhanh quy mô lẫn gánh nặng nợ, nước ta phải đối mặt với quan ngại lớn độ bền vững tài khóa 2.3 CSTK-nợ cơng giai đoạn 2012-2018 2.3.1 CSTK Giai đoạn 2012-2018, sách tài khóa điều chỉnh theo hướng thắt chặt chi tiêu, cấu lại khoản chi Trong đó, sách thuế thực theo hướng miễn, giảm, gia hạn số sắc thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.Ngồi ra, sách thu NSNN rà sốt hồn thiện theo hướng bảo đảm phù hợp với lộ trình giảm thuế cam kết theo hiệp định tự thương mại song phương đa phương Chính sách tài khóa thời gian qua có tác động mạnh mẽ đến cân đối ngân sách nhà nước, từ tác động đến tình hình nợ cơng nước ta giai đoạn  Về chi tiêu Chính phủ Trong giai đoạn này, phủ điều chỉnh sách tài khóa theo hướng thắt chặt chi tiêu: – Quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm hiệu cấu lại chi NSNN theo hướng tăng hợp lý tỷ trọng chi đầu tư, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mạnh mẽ khu vực nghiệp công theo chế tự chủ tinh giản máy, biên chế – Rà sốt sách an sinh xã hội để bảo đảm sử dụng ngân sách tập trung, có hiệu cao, đẩy mạnh thực khoán chi – Nâng cao hiệu đầu tư công, tập trung vốn NSNN đầu tư công trình trọng điểm, có sức lan tỏa lớn giải vấn đề phát triển quốc gia, vùng liên vùng, tạo thuận lợi thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư trực tiếp nước – Chú trọng nâng cao hiệu chi đầu tư Do nguồn lực có hạn nên nguồn vốn đầu tư phải xếp theo thứ tự ưu tiên, theo tập trung cho dự án, cơng trình trọng điểm, thiết yếu, động lực tăng trưởng, tạo liên kết vùng, liên kết ngành – Chính phủ yêu cầu Bộ, ngành, địa phương tổ chức điều hành chi ngân sách phạm vi dự toán cấp có thẩm quyền giao, bảo đảm sử dụng triệt để tiết kiệm, hiệu quả, chế độ quy định, lồng ghép sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực từ khâu phân bổ dự tốn q trình thực – Cắt giảm tối đa khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết; hạn chế bố trí kinh phí nghiên cứu, khảo sát nước ngồi, mua sắm tô trang thiết bị đắt tiền Áp dụng phổ biến hình thức hội nghị, hội thảo trực tuyến để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước – Không đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành sách, chế độ tăng định mức chi dẫn đến tăng chi ngân sách nhà nước mà khơng có nguồn đảm bảo Nhờ tốc độ tăng chi NSNN, có xu hướng giảm, tỷ lệ tăng chi 10% (duy năm 2015 15%) Tốc độ tăng thu-chi NSNN tỷ lệ bội chi NSNN/GDP (đơn vị %) 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 2012 2013 2014 2015 2016 2017 DT2018 DT2019 -5.00 -10.00 Tỷ lệ tăng thu Tỷ lệ tăng chi  Về sách thuế Cũng giai đoạn này, nhằm thực mục tiêu sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường,thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Chính phủ đưa hàng loạt sách miễn, giảm thuế, gia hạn thời gian nộp thuế: – Thuế TNDN cắt giảm mạnh năm gần đây, từ mức 32% xuống 28% ( năm 2004), xuống 25% năm 2009, 22% năm 2014 đến năm 2016 giảm xuống mức 20% – Bổ sung ưu đãi thuế đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn ưu đãi – Bổ sung nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT từ ngày 01/01/2014 – Giảm mức thuế suất nhóm hàng hóa, dịch vụ liên quan đến nhà xã hội nhà thương mại giá rẻ – Miễn, giảm thuế sử dụng đất nơng nghiệp, thủy lợi phí… Xét chất, việc bổ sung vốn cho doanh nghiệp sử dụng vốn khơng tính lãi, qua giảm bớt phần khó khăn vốn tạo điều kiện giúp doanh nghiệp bước phục hồi phát triển sản xuất - kinh doanh Ngoài nước ta trình thực lộ trình giảm thuế cam kết theo hiệp định tự thương mại song phương đa phương Đây nguyên nhân lamg giảm nguồn thu cho NSNN Những điều lý giải cho việc sách thắt chặt chi tiêu đạt kết tích cực thâm hụt ngân sách diễn với quy mô lớn, song đạt mục tiêu ưu tiên sách giai đoạn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh Chính sách tài khóa chuyển từ trực tiếp sử dụng NSNN để đầu tư vào kinh tế sang gián tiếp thúc đẩy đầu tư khu vực doanh nghiệp thông qua biện pháp giảm tỷ lệ động viên vào ngân sách, qua tăng tiết kiệm đầu tư khu vực tư nhân Tuy nhiên, năm gần đây, kinh tế dần phục hồi, doanh nghiệp đà phát triển, Chính phủ định hạn chế tối đa việc ban hành sách làm giảm thu NSNN, trừ trường hợp cắt giảm thuế để thực cam kết quốc tế miễn, giảm, gia hạn thuế trường hợp thật cần thiết nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất - kinh doanh nước để cải thiện nguồn thu, đảm bảo giảm tỉ lệ bội chi, giảm áp lực lên nợ cơng Trong bối cảnh kinh tế cịn nhiều khó khăn hỗ trợ từ phía Nhà nước liên quan đến sách thuế mở rộng năm qua, việc tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thơng qua cắt giảm thuế khó thực Do đó, sách hỗ trợ nên chuyển sang hướng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua cải cách thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí cho việc tn thủ sách thuế Để trì đà tăng trưởng hợp lý kinh tế, Nhà nước thực sách ưu đãi (miễn, giảm, gia hạn) thuế thu ngân sách để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất – kinh doanh, ảnh hưởng đến tăng trưởng thu ngân sách nhà nước (NSNN) Trong đó, nhu cầu chi NSNN để thực nhiệm vụ bảo đảm quốc phịng, an ninh, an sinh xã hội, phát triển nơng nghiệp nông thôn, cải cách tiền lương, cao, tạo áp lực lớn đến cân đối NSNN, thâm hụt ngân sách diễn với quy mô lớn; bội chi ngân sách nhà nước liên tục mức cao nhiều năm Tình hình thu-chi NSNN 2000000 1500000 1000000 (t ỷ đồng) % 500000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 DT2018 DT2019 -500000 Thu NSNN Chi NSNN Thâm hụt NSNN Tỷ lệ bội chi NSNN Quốc hội đề giới hạn bội chi NSNN tối đa phép 5%/năm, nhiên năm 2012 đến 2016, tỷ lệ bội chi mức cho phép Thâm hụt ngân sách lớn đồng nghĩa với việc Chính phủ quốc gia phải vay nợ để bù đắp thâm hụt, đáp ứng nhu cầu chi tiêu dẫn đến tăng trị giá tuyệt đối nợ công Trong vài năm gần 2017-2018, tỷ lệ bội chi NSNN giảm nợ công xu hướng giảm, áp lưc trả nợ bớt phần nào, tạo đà phát triển đầy triển vọng cho kinh tế Việt Nam 2.3.2 Nợ công – Trong khoảng 2012-2016, nợ công liên tục tăng áp sát mức trần 65%, đạt mức cao báo động vào năm 2016: 63,7%; sau giảm nhẹ xuống 2017 2018 – Tốc độ tăng nợ công giảm: 2011-2015, tốc độ tăng bình quân 18,1%/năm; 2016 – – 2018, bình quân cịn 8,6%/năm Nợ cơng tăng: – Số tuyệt đối nợ công tiếp tục tăng Cụ thể, dư nợ cơng ước thực năm 2017 3.128 nghìn tỷ đồng; ước năm 2018 3.409 nghìn tỷ đồng Bình quân người Việt gánh 34 triệu đồng nợ công năm nay, tăng gần triệu đồng người so với năm 2017 (mức 31,28 triệu đồng) – Gánh nặng nợ cơng tăng cao thấy qua số liệu: Năm 2016, nợ công đến hạn 280.000 tỷ đồng, trả 150.000 tỷ đồng phải vay thêm 130.000 tỷ đồng để đảo nợ; 2017 vay đảo nợ 95.000 tỷ; 2018 146.000 tỷ Bình quân năm qua, tốc độ tăng nợ công cao gấp gần lần so với tốc độ tăng trưởng kinh tế - dấu hiệu đáng báo động – Cơ cấu nợ cơng: nợ nước ngồi tăng gần mức trần cho phép 50%: theo Ủy ban Tài Ngân sách, nợ nước ngồi Việt Nam năm 2017 45,2% GDP; năm 2018 49,7%GDP dự kiến năm 2019 49,9 %GDP (nợ nước ngồi cao ảnh hưởng đến xếp hạng tín nhiệm uy tín quốc gia, làm VN khó vay hơn, chi phí cao hơn; tăng áp lực trả nợ ngoại tệ dễ chịu ảnh hưởng từ biến động kinh tế giới) – Ss với nước khác+ mức trung bình: VN có mức nợ cơng ngày cao có dự kiến tiếp tục tăng – So sánh nợ công với Mỹ, Nhật – nước có tỷ lệ nợ cơng/GDP cao (101,5% 228% - số liệu 2014) – nợ VN thấp? – Đây so sánh khập khiễng Mỹ, Nhật qg phát triển Tỷ lệ nợ/GDP Mỹ cao rủi ro đồng tiền tin dùng có hạng tín nhiệm cao Nợ Nhật hầu hết nợ nước (domestic debt) nên ko có áp lực lãi suất; chi tiêu cơng chặt chẽ – Khả trả nợ không đánh giá tổng nợ/GDP mà tiềm lực trả nợ quốc gia, tốc độ tăng nợ với tốc độ tăng GDP, hướng phát triển – Tỷ lệ nợ công cao ko hẳn xấu, miễn kinh tế có tỷ lệ tăng trưởng tốt, địn bẩy thúc đẩy tăng trưởng dài hạn, giúp đầu tư hiệu quả, tránh tham nhũng, quan liêu Tuy nhiên nhìn vào tình hình VN năm qua, nợ cơng phần nhiều khơng tốt *Tích cực: – Có bước tiến mạnh vs Luật quản lý nợ công (hiệu lực 1/7/18), quy định lại trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn quản lý nợ cơng – Triển khai có hiệu cơng tác xếp hạng tín nhiệm: nâng hạng tín nhiệm Moody’s (triển vọng từ tích cực sang ổn định) Fitch (BB- sang BB) -> giảm chi phí huy động vốn vay CP DN , thu hút đầu tư – Trong thời gian qua, Bộ Tài tiếp tục tái cấu nợ cơng theo hướng bền vững, hiệu theo hướng tích cực cấu, kỳ hạn, lãi suất, đảm bảo khả trả nợ – Tiếp tục đa dạng nhà đầu tư trái phiếu Chính phủ, pahts hành trái phiếu kỳ hạn dài nhằm giảm lãi suất huy động trái phiếu phủ – Tăng cường quản lý, giám sát nợ Chính phủ bảo lãnh, kiểm sốt bội chi vay ngân sách địa phương phạm vi dự toán Quốc hội định Mục tiêu Chính phủ CSTK-nợ công số đề xuất 3.1 Mục tiêu Chính phủ 3.1.1 Về sách tài khóa – Cơ cấu lại ngân sách nhà nước Siết chặt kỷ luật tài - ngân sách nhà nước; tăng cường tra, kiểm tra công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước Triển khai hiệu Luật Quản lý sử dụng tài sản công Giám sát chặt chẽ việc quản lý sử dụng vốn vay Phấn đấu đến cuối năm 2019, dư nợ công khoảng 61,3% GDP, nợ Chính phủ khoảng 52,2% GDP, nợ nước quốc gia 49% GDP – Cơ cấu lại khoản thu, mở rộng sở thuế Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, hoàn thành năm 2019 Hà Nội, Tp.HCM thành phố lớn; chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống 5% Phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 5% so với dự toán tỷ lệ động viên mức 23,5% GDP – Điều hành chi ngân sách theo dự toán giao; phấn đấu nâng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên 27% - 27,5%, giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống 63% 63,5% tổng chi ngân sách nhà nước Tiết kiệm chi thường xun, khơng bố trí kinh phí cho nhiệm vụ chi chưa thực cấp thiết; hạn chế mua sắm xe ôtô công trang thiết bị đắt tiền; tiết kiệm tối đa chi phí tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, cơng tác nước ngồ, – Cân đối nguồn lực để thực lộ trình cải cách sách tiền lương bảo hiểm xã hội theo Nghị Trung ương Kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước năm 2019 mức không 3,6% GDP Triển khai thực cam kết quốc tế, sửa 71 Hiệp định tránh đánh thuế lần, chống xói mịn nguồn thu =>> Với mục tiêu giữ ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, Chính phủ cần có kế hoạch chi tiêu ngân sách hiệu quả, giảm chi thường xuyên 3.1.2 Về nợ cơng Theo dự đốn Bộ Kế hoạch Đầu tư: – Trong giai đoạn 2018 - 2020, tỷ lệ nợ cơng/GDP năm 2018 cao 63,92%, sau giảm nhẹ 63,46% năm 2019 62,58% năm 2020 (đều nằm ngưỡng trần 64%GDP Quốc hội cho phép) – Về quy mơ nợ công xu hướng tăng dần đều, năm khoảng 360.000 380.000 tỷ đồng Cụ thể, nợ công tăng lên mức 3,9 triệu tỷ đồng gần 4,3 triệu tỷ vào năm 2019, 2020, tương ứng với GDP năm 6,15 triệu tỷ 6,85 triệu tỷ đồng – Bội chi ngân sách năm tới 3,71%; 3,59% 3,4% 3.2 Một số đề xuất Thứ nhất, Chính phủ phải giữ kỷ luật chi ngân sách theo dự toán, phần tăng thu, có, dùng để giảm bội chi Các khoản chi ngân sách ngành địa phương cho phép giới hạn ngân sách dự tốn Kỷ luật tài khóa cần phải thực cách rõ ràng nghiêm ngặt để tránh tình trạng thâm hụt ngân sách triền miên mức cao, gây ảnh hưởng bất lợi đến nợ cơng Chế độ kiểm tốn có vai trị quan trọng việc kiểm tra, giám sát chi tiêu công Việc giám sát chi tiêu Chính phủ cần phải thể chế hóa bắt buộc thi hành để tránh tình trạng chi tiêu khơng mục đích, chi tiêu vượt mức cho phép chi tiêu công Thứ hai, chủ động theo dõi diễn biến kinh tế, tài chính, ngân sách để có dự báo phản ứng sách tài khóa kịp thời Thứ ba, kiểm sốt chặt chẽ khoản nợ bảo lãnh phủ giảm bảo lãnh phủ dự án DNNN Trừ dự án có hiệu kinh tế, việc phủ định cấp bảo lãnh cho dự án bị từ chối có nghĩa chấp nhận khoản đầu tư hiệu từ chưa đầu tư Muốn vậy, Chính phủ phải có lĩnh vực ưu tiên rõ ràng chi tiêu sử dụng nợ cơng, đầu tư xây dựng sở hạ tầng công ích, dịch vụ an sinh xã hội Thứ ba, tăng cường trả nợ, cấu lại vốn vay, hạn chế tối đa khoản vay từ nước ngoài, bước thay nợ nước nợ nước để giảm rủi ro vỡ nợ an toàn tài quốc gia Nợ nước huy động thơng qua đợt phát hành trái phiếu với lãi suất phù hợp để huy động nguồn vốn nhàn rỗi dân cư Thực điều vừa điều chỉnh cấu nợ cơng theo hướng an tồn, vừa giảm biến động bất lợi tỷ giá vay nợ nước ngồi Ngồi ra, khơng thay đổi cấu nợ công theo hướng tăng tỷ trọng nợ nước, gặp khó khăn việc trả nợ nước ngồi ưu đãi từ nguồn vốn ODA vào Việt Nam giảm mạnh, điều buộc Chính phủ phải vay thương mại ngân hàng nước để trả nợ ... 2. 2 CSTK -nợ công giai đoạn 20 09 -20 12 2 .2. 1 Chính sách tài khóa Khủng hoảng tài bùng phát Mỹ năm 20 08 lan rộng toàn cầu, kinh tế Việt Nam hứng chịu tác động không nhỏ Trong giai đoạn kinh tế sách. .. hiệu 2. 2 .2 Nợ công  Quy mô nợ công tăng nhanh, giai đoạn 20 09 – 20 12, kinh tế dần phục hồi sau khủng hoảng tài tồn giới vào năm 20 08, quy mơ nợ công bắt đầu tăng trở lại Năm Tổng công Đơn vị nợ. .. Quan hệ CSTK nợ công 1.3.1 Ảnh hưởng CSTK đến nợ cơng: – Chính sách tài khóa lỏng kéo dài dẫn đến nợ cơng tăng nhanh – Ảnh hưởng ngược đến sách tài khóa nợ công lớn 1.3 .2 Ảnh hưởng nợ công đến CSTK
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 CHÍNH SÁCH tài KHÓA và nợ CÔNG ở VIỆT NAM (2009 2018) , tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 CHÍNH SÁCH tài KHÓA và nợ CÔNG ở VIỆT NAM (2009 2018)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn