tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 các nhân tốc ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế quốc gia bài học tăng trưởng kinh tế đột phát và bền vững của singapore

15 3 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 21:34

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ii NỘI DUNG 1 Tăng trưởng kinh tế 1.1 Khái niệm TTKT 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới TTKT 1.2.1 Nhóm nhân tố kinh tế .1 1.2.2 Nhóm nhân tố phi kinh tế Nền kinh tế Singapore tăng trưởng đột phá bền vững 2.1 Nền kinh tế Singapore tăng trưởng đột phá .3 2.1.1 Biểu TTKT đột phá Singapore (giai đoạn 1960 – 1990) 2.1.2 Nhân tố tạo TTKT đột phá Singapore 2.2 Nền kinh tế Singapore tăng trưởng bền vững (giai đoạn 1990 đến nay) 2.2.1 Biểu TTKT bền vững Singapore 2.2.2 Nhân tố tạo TTKT bền vững Singapore Những định hướng cho kinh tế Việt Nam nhằm thúc đẩy TTKT dựa học từ TTKT đột phá bền vững Singapore 11 3.1 Phát triển ngoại ngữ .11 3.2 Hạ tầng sở 11 3.3 Phát triển phân bố LLLĐ 11 3.4 Mở cửa thương mại thu hút đầu tư 12 KẾT LUẬN 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 14 LỜI MỞ ĐẦU Tăng trưởng kinh tế khơng cịn cụm từ xa lạ với người, yếu tố ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia quan tâm hàng đầu Trong đó, thân tăng trưởng kinh tế lại bị ảnh hưởng yếu tố kinh tế, trị, xã hội quốc gia Hiểu nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế giúp điều chỉnh yếu tố để định hướng phát triển kinh tế mà biết cách tiếp thu, học hỏi từ nước điển hình kinh tế phát triển mạnh mẽ khu vực Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Ấn Độ,… Vì chúng tơi thực nghiên cứu đề tài “Các nhân tốc ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế quốc gia Bài học tăng trưởng kinh tế đột phát bền vững Singapore” Trong tiểu luận này, chúng tơi đề cập đến hai nhóm nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế quốc gia gồm nhân tố kinh tế nhân tố phi kinh tế Bên cạnh đó, chúng tơi đưa ví dụ điển hình kinh tế phát triển đột phá bền vững đất nước Singapore, từ rút định hướng áp dụng cho kinh tế Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng kinh tế NỘI DUNG Tăng trưởng kinh tế 1.1 Khái niệm TTKT Tăng trưởng kinh tế kinh tế học định nghĩa cách chặt chẽ gia tăng hay mở rộng quy mô mức sản lượng tiềm kinh tế quốc gia Để đo lường TTKT ta dùng công thức: Với Cần phân biệt tăng trưởng kinh tế với phát triển kinh tế (PTKT): TTKT xét đến gia tăng quy mô, tập trung vào thay đổi lượng PTKT khái niệm rộng hơn, bao hàm khái niệm TTKT, PTKT xét đến thay đổi toàn diện kinh tế chất lượng 1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới TTKT 1.2.1 Nhóm nhân tố kinh tế Nhóm nhân tố kinh tế nhân tố có tác động trực tiếp đến biến số đầu vào đầu kinh tế Ta có hàm sản xuất tổng quát: Trong đó, Y giá trị đầu (phụ thuộc tổng cầu kinh tế), giá trị biến số đầu vào (phụ thuộc tổng cung kinh tế) 1.2.1.1 Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên thiên nhiên cải vật chất có sẵn tự nhiên mà người khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ sống người (VD: rừng cây, động vật, thực vật quý hiếm, mỏ khống sản, nguồn nước, dầu, khí ) Trong đó, đất đai yếu tố sản xuất cổ điển đóng vai trị quan trọng sản xuất nơng nghiệp yếu tố thiếu việc thực bố trí sở kinh tế Đây nhân tố ảnh hưởng đến TTKT người khám phá lịch sử Các nguồn tài nguyên dồi phong phú khai thác tạo điều kiện tăng sản lượng đầu cách nhanh chóng, với nước phát triển 1.2.1.2 Vốn tư Vốn yếu tố vật chất đầu vào quan trọng có tác động trực tiếp đến TTKT, bao gồm: Vốn cố định (nhà máy, công xưởng, trụ sở quan, trang thiết bị văn phịng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải) vốn lưu động (tồn kho tất loại hàng hóa) Ngày vốn đầu tư vốn sản xuất coi yếu tố quan trọng trính sản xuất Vốn sản xuất vừa yếu tố đầu vào, vừa sản phẩm đâu trình sản xuất Vốn đầu tư không sở để tạo vốn sản xuất, tăng lực sản xuất doanh nghiệp kinh tế, mà điều kiện để nâng cao trình độ khoa học – cơng nghệ, góp phần đáng kể vào việc đầu tư theo chiều sâu, đại hố q trình sản xuất Việc tăng vốn đầu tư góp phần vào việc giải công ăn, việc làm cho người lao động mở cơng trình xây dựng mở rộng quy mô sản xuất 1.2.1.3 Lực lượng lao động (LLLĐ) Trước quan niệm lao động yếu tố vật chất đầu vào giống yếu tố vốn xác định số lượng nguồn lao động quốc gia (tính đầu người hay thời gian lao động) Tuy nhiên mô hình tăng trưởng đại gần nhấn mạnh đến khía cạnh phi vật chất lao động hay hiểu “chất” lao động, gọi vốn nhân lực Đó lao động có kỹ sản xuất, lao động vận hành máy móc thiết bị phức tạp, lao động có sáng kiến phương pháp hoạt động kinh tế 1.2.1.4 Tri thức công nghệ Yếu tố công nghệ kỹ thuật cần hiểu đầy đủ theo hai dạng: • Thứ nhất, thành tựu kiến thức, tức nắm bắt kiến thức khoa học, nghiên cứu đưa nguyên lý, thử nghiệm cải tiến sản phẩm, quy trình cơng nghệ hay thiết bị kỹ thuật • Thứ hai, áp dụng phổ biến kết nghiên cứu, thử nghiệm vào thực tế nhằm nâng cao trình độ phát triển chung sản xuất Trong suốt lịch sử lồi người, TTKT rõ ràng khơng việc đơn tăng thêm lao động tư bản, ngược lại, q trình khơng ngừng thay đổi công nghệ sản xuất Công nghệ sản xuất cho phép lượng lao động tư tạo sản lượng cao hơn, nghĩa trình sản xuất hiệu Cơng nghệ phát triển ngày nhanh chóng ngày cơng nghệ thơng tin, cơng nghệ sinh học, cơng nghệ vật liệu mới…có bước tiến vũ bão góp phần gia tăng hiệu sản xuất 1.2.2 Nhóm nhân tố phi kinh tế Thể chế ràng buộc người tạo nhằm quy định cấu trúc tương tác người với người Các thể chế trị – xã hội thừa nhận có tác động đến trình phát triển đất nước, đặc biệt thơng qua việc tạo dựng hành lang pháp lý môi trường đầu tư 1.2.2.1 Thể chế trị Ngày nhà nước yếu tố vật chất thực cho trình tăng trưởng, quốc gia coi nhẹ vấn đề Nhà nước khuôn khổ pháp lý khơng yếu tố đầu vào mà cịn yếu tố đầu trình sản xuất Rõ ràng chế sách (được thể lực máy nhà nước hệ thống pháp lý) có sức mạnh kinh tế thực sự: sách sinh vốn, tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng Ngược lại, nhà nước đưa sách sai, điều hành kém, chế sách khơng hợp lý gây tổn hại cho kinh tế, kìm hãm tăng trưởng mặt số lượng chất lượng 1.2.2.2 Văn hóa – xã hội Trình độ văn hóa cao đồng nghĩa với trình độ văn minh cao phát triển cao quốc gia Nhìn chung trình độ văn hóa dân tộc nhân tố để tạo yếu tố chất lượng lao động, kỹ thuật, trình độ quản lý Xét khía cạnh kinh tế đại nhân tố nhân tố dẫn đến trình phát triển Nền kinh tế Singapore tăng trưởng đột phá bền vững 2.1 Nền kinh tế Singapore tăng trưởng đột phá 2.1.1 Biểu TTKT đột phá Singapore (giai đoạn 1960 – 1990) Trước 1960, Singapore phải trải qua nhiều biến động lớn trị, quân làm cho kinh tế sa sút trầm trọng: sở hạ tầng bị phá hủy chiến tranh, cơng trình khoa học kĩ thuật chưa có hội phát triển, số kinh tế GDP bình quân đầu người rơi xuống mức thấp, nạn thất nghiệp bất mãn công nhân lên đến cực độ thể loạt đình cơng vào năm 1947 Tuy nhiên, tháng 5/1959, lãnh đạo thủ tướng Lý Quang Diệu – “người cha lập quốc” Singapore, kinh tế đất nước có bước phát triển đột phá khơng ngờ, số kinh tế có chuyển biến mạnh mẽ Cụ thể: 2.1.1.1 GDP bình quân đầu người Chỉ 30 năm (từ năm 1960 đến năm 1990), GDP bình quân đầu người Singapore tăng đáng kể Với tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng từ 704,5 triệu USD năm 1960 đến 36,15 tỷ USD năm 1990 dân số nước tăng từ 1,646 triệu dân năm 1960 đến 3,047 triệu dân năm 1990, kết GDP bình quân đầu người Singapore tăng từ 427,88 USD/người gần 12 nghìn USD/người 30 năm này, tăng khoảng 28 lần Con số cao nhiều lần so với cường quốc kinh tế khác giới Mỹ (chỉ tăng khoảng lần), Đức (khoảng 11 lần) hay Anh (14 lần) Điều cho thấy rõ tính đột phá phát triển kinh tế Singapore Hình 1: GDP bình quân đầu người Singapore (1960-1990) 2.1.1.2 Tỷ lệ thất nghiệp Cùng với GDP bình quân đầu người tăng cao, tỷ lệ thất nghiệp Singapore giai đoạn 1960 – 1990 giảm xuống mạnh mẽ Tỷ lệ thất nghiệm giảm sâu từ 14% năm 1965 xuống 4,5% năm 1973 3,5% năm cuối thập kỉ 70, tỉ lệ dân số tham gia vào lực lượng lao động Singapore tăng lên nhanh chóng (từ khoảng 59,% năm 1960 đến khoảng 66,5% năm 1990) Hình 2: Tỷ lệ dân số Singapore tham gia vào LLLĐ 2.1.1.3 Trình độ khoa học – kỹ thuật So với thập kỉ trước, trình độ khoa học – kỹ thuật Singapore giai đoạn 1960 – 1990 có nhiều tiến trông thấy Điều thể hàng loạt khu cơng nghiệp, cơng trình đường sá, hải cảng, sân bay vô đại với công nghệ cao xây dựng tu sửa thời kỳ như: khu công nghiệp Jurong (1961), hãng hàng không Singapore Airlines (1972), sân bay quốc tế hàng đầu giới Changi (1981), cảng biển lớn thứ hai giới Singapore, hệ thống tuyến giao thông cao cấp đại chúng (1987), Ngoài ra, từ thập kỉ 70, Singapore trở thành trung tâm lọc dầu chế tạo, lắp ráp đồ điện tử lớn khu vực Ngoài ba yếu tố trên, phát triển đột phá Singapore biểu số kiềm chế lạm phát, phát triển hệ thống tài ngành cơng nghiệp – dịch vụ Tất thể bước ngoặt lớn lao, phép màu lịch sử phát triển kinh tế đất nước thuộc top Bốn rồng châu Á 2.1.2 Nhân tố tạo TTKT đột phá Singapore 2.1.2.1 Vốn tư Vốn tư yếu tố trước tiên định tới đột phá TTKT Singapore Điều biểu sách đầu tư xây dựng sở hạ tầng, giao thông vận tải khu công nghiệp, nhà xưởng với máy móc, thiết bị đầy đủ, đại tồn đất nước Trước nhất, nhận thấy ưu vị trí địa lí – vị trí nằm eo biển Malaca, tuyến đường hàng hải huyết mạch từ Đơng sang Tây, nối liền Thái Bình Dương, Singapore trọng đầu tư xây dựng sở hạ tầng cơng cộng gồm có cảng biển, sân bay, bưu viễn thơng tiện ích khác Một ví dụ điển hình thành sách sân bay Changi xây dựng năm 1981 trở thành đầu mối giao thông hàng không, trạm trung chuyển quan trọng đại bậc châu Á - Thái Bình Dương Chỉ riêng sân bay Changi đóng góp khơng nhỏ vào tổng GDP hàng năm Singapore (mỗi năm chiếm đến 2-3% tổng GDP toàn quốc gia) Thứ hai, Chính phủ Singapore ln trọng xây dựng hệ thống giao thơng tích hợp hiệu gồm xe buýt - tàu điện ngầm - MRT – taxi, đảm bảo giao thông thông suốt ngày, giúp cho quốc gia tiết kiệm nhiều thời gian chi phí vận chuyển kinh tế Thứ ba, yếu tố vốn tư tạo nên tăng trưởng đột phá Singapore việc phủ trọng vào xây dựng khu cơng nghiệp, nhà xưởng Năm 1961, Ban Phát triển kinh tế (EDB) lập ra, tập trung vào ngành công nghiệp sản xuất sau chuyển dịch dần sang ngành cơng nghiệp có hàm lượng kĩ thuật cao chất bán dẫn, đồ điện tử, Chính sách thu hút đầu tư hiệu sách thuế hấp dẫn thu hút hàng loạt tập đồn, cơng ty nước ạt đổ đến Singapore làm ăn Tiêu biểu phải kể đến việc hai đại gia dầu lửa giới Shell Essco đến xây dựng nhà máy lọc dầu Singapore Nhờ đó, đến năm 1970, đất nước trở thành trung tâm lọc dầu lớn thứ ba giới 2.1.2.2 Lực lượng lao động Chính phủ Singapore đề hàng loạt sách nhằm phát triển lực lượng lao động đầu tư cho xây dựng nhà ở, chăm sóc y tế, đẩy mạnh giáo dục để đảm bảo chất lượng sống lao động, đồng thời có sách thu hút nhân tài nước ngồi đến làm việc Singapore Đầu tiên, phủ Singapore quan tâm đẩy mạnh đầu tư xây dựng nhà cho người dân Chính phủ thành lập Ban Phát triển nhà (khoảng năm 1960) để thực xây dựng nhiều nhà cao tầng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho người dân cho người lao động nước với mức giá bán cho thuê thấp Hệ thống y tế cải thiện đáng kể thông qua việc đầu tư xây dựng loạt bệnh viện uy tín với quy mơ lớn chất lượng tốt bệnh viện : Bệnh viện Đại học Quốc gia (1985), Bệnh viện Đa khoa Singapore, Bệnh viện Đa khoa Changi, Bệnh viện Alexandra (1938), Viện Sức khỏe Tâm thần….Nhờ mà đời sống sức khỏe đông đảo lực lượng lao động cải thiện rõ rệt, đóng góp nhiều vào tăng trưởng kinh tế Singapore Singapore không quan tâm đến sức khỏe người lao động mà đặc biệt trọng đến chất lượng lao động Để phát triển vốn nhân lực quốc gia, Singapore trọng đặc biệt đến sách giáo dục trọng dụng nhân tài Đối với giáo dục nước, Singapore tập trung xây dựng hệ thống trường học, đặc biệt trường đại học với chất lượng tốt để đào tạo lứa sinh viên có trình độ ngày cao Học Viện Quản Lý Singapore (SIM) (1964) nơi cung cấp giải pháp lớn toàn diện đại học tư nhân sở đào tạo chuyên nghiệp Singapore; Đại học Quốc gia Singapore - NUS (1980) trường đại học nghiên cứu tiên tiến, toàn diện nhiều chuyên ngành như: khoa học, y khoa nha khoa, thiết kế môi trường, luật, nghệ thuật, khoa học xã hội, kỹ thuật âm nhạc; Đại học công nghệ Curtin (1968) trường đại học công nghệ hàng đầu Singapore;… Điều đáng ý là, tất hệ thống trường học có ý đào tạo kỹ cho học sinh, sinh viên lý thuyết cần có Ngồi ra, hệ thống nhiều học bổng cho phép học sinh tốt Singapore học số trường đại học hàng đầu giới Những người nhận học bổng phủ phải làm việc lĩnh vực công khoảng thời gian gấp đơi số năm học nhận học bổng Bởi vậy, họ phục vụ đất nước với tất tiến thu nạp từ quốc gia tiên tiến Singapore có sách cụ thể để nâng cao chất lượng giảng dạy Với mức lương khởi điểm mức trung bình quốc gia, nghề dạy học thu hút, phát triển giúp giữ chân số sinh viên tốt nghiệp tốt ngành Những giáo viên đứng đầu giao nhiệm vụ lãnh đạo mà không cần quan tâm đến nhiệm kỳ Đồng thời, có xoay vịng nhân Bộ Giáo dục, lớp học đội ngũ quản lý trường học Giáo viên thường xuyên trở thành người thực cơng tác sách, nhiều người sau lại quay trở lại dạy học Singapore đặc biệt trọng thu hút nhân tài nước ngồi sách rõ ràng Là quốc gia tạo dựng nên từ người nhập cư, lại có dân số q ỏi, Singapore chào đón tất đóng góp phần vào cơng phát triển kinh tế đất nước Đó việc hoạch định sách sử dụng người nhập cư (hay cịn gọi sách tuyển mộ nhân tài nước ngồi) địn bẩy nhân học để bù vào thiếu hụt lực lượng lao động địa chiêu mộ nhân tài giới Quan điểm Singapore tuyển chọn nhân tài dựa lực, khả đóng góp vào phát triển đất nước không phân biệt quốc tịch, chủng tộc người nhập cư Singapore quy định rõ ràng, với lao động nước ngồi có kĩ năng, tay nghề, việc hưởng lương theo mức nhân tài, họ phép đưa người thân sang sống cấp giấy phép định cư nhập tịch lâu dài Singpapre Kết là, Singapore thu hút danh sách ấn tượng nhà khoa học lỗi lạc giới Nói đến nhân tài nước ngồi Singapore, có lẽ khơng thể không kể đến nhà giải phẫu thần kinh học, lập trình viên phần mềm, giám đốc ngân hàng, các siêu chuyên gia tầm cỡ giới giáo sư lĩnh vực nghiên cứu phát triển… Nhân tài bên ngồi cịn Singapore thu hút sách đãi ngộ với du học sinh Singapore Bên cạnh trường đại học, trung tâm đào tạo có tiếng, Singapore cịn thu hút du học sinh từ nước khác cho du học sinh vay tiền để chi trả cho chi phí cần thiết sinh hoạt học tập Sau tốt nghiệp với kết học tập cao, cử nhân "ngoại" phải cam kết làm việc cho cơng ty Singapore năm để trả nợ Hàng loạt sách đưa làm thay đổi hồn tồn tình hình lực lượng lao động Singapore thời kỳ 1960-1990 Nhờ có tăng lên số lượng chất lượng người lao động, kinh tế Singapore nhảy bước vọt lớn lao 2.1.2.3 Văn hóa – xã hội Cố thủ tướng Lý Quang Diệu chia sẻ: "Nếu học thứ tiếng mẹ đẻ, kiếm sống được" Với tư tiến đó, ơng đưa định quan trọng cho đất nước Singapore lúc thúc đẩy trì sách song ngữ: kết hợp tiếng Anh bên cạnh tiếng mẹ đẻ tiếng Trung, tiếng Malay tiếng Tamil Việc thực sách song ngữ mang lại nhiều lợi cho quốc đảo sư tử Đầu tiên, phải kể đến việc hội nhập với giới dễ dàng người dân sử dụng tiếng Anh thành thạo: trình tiếp thu tiến giới bớt khó khăn nhanh chóng qua sách vở, báo chí học trực tiếp; giao thương mua bán thuận lợi khơng gặp rào cản bất đồng ngôn ngữ , thúc đẩy du lịch giao lưu văn hoá Với việc phổ cập tiếng Anh tiếng mẹ đẻ, Singapore nhờ mà hồn thiện nhân tố quan trọng tăng trưởng kinh tế lực lượng lao động, vốn tư bản, trí thức cơng nghệ Từ đó, tạo động lực quan trọng cho bước nhảy vọt tăng trưởng kinh tế cho quốc đảo sư tử 2.2 Nền kinh tế Singapore tăng trưởng bền vững (giai đoạn 1990 đến nay) 2.2.1 Biểu TTKT bền vững Singapore 2.2.1.1 GDP bình quân đầu người Từ đất nước khơng có tài nguyên thiên nhiên, sau vài chục năm đảo nhỏ bé trở thành cường quốc kinh tế hàng đầu châu Á vươn lên trở thành kinh tế cạnh tranh toàn giới nhiều năm liền, đánh giá Ngân hàng Thế giới (World Bank) phối hợp Tổ chức Tài Quốc tế IFC thực dựa số yếu tố như thời gian để bắt đầu khởi nghiệp, thời gian nộp thuế lượng hàng hóa xuất nhập quốc gia Thu nhập bình quân đầu người Singapore tăng mạnh từ 427.88 USD/người vào năm 1960, đến 11,864.28 USD/người vào năm 1990 đạt ngưỡng 56,029.19 USD/người vào năm 2013, trở thành nước có GDP bình qn đầu người cao tồn giới Năm 2016, Quốc đảo vùng Đông Nam Á đứng thứ danh sách với mức GDP bình quân đầu người 52,960.71 Hình 3: GDP bình quân đầu người Singapore 1990-2016 (Nguồn: The World Bank) 2.2.1.2 Mức thu hút vốn đầu tư nước Mặc dù có nhiều điều kiện khó khăn vấn đề đất đai tài nguyên thiên nhiên, Singapore điểm đến hấp dẫn cho vốn đầu tư nước trực tiếp (FDI) khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2014 Theo báo cáo Xu hướng đầu tư tồn cầu cơng bố Hội nghị Liên hợp quốc Thương mại Phát triển (UNCTAD), có giảm sút cam kết đầu tư trực tiếp (FDI) năm 2016, song Singapore lọt top địa điểm thu hút FDI hàng đầu giới sau Mỹ, Anh, Trung Quốc Hong Kong (Trung Quốc) Do tăng trưởng kinh tế thương mại suy yếu nên dòng vốn FDI toàn cầu năm 2016 vừa qua giảm 13% mức 1,52 nghìn tỷ USD Chính suy giảm tồn cầu kéo theo dịng vốn FDI Singapore giảm 23%, từ 65 tỷ USD năm 2015 xuống 50 tỷ USD năm 2016 Tuy nhiên, đáng ý Singapore nằm 10 điểm đến FDI hàng đầu đứng vị trí thứ bảng xếp hạng FDI toàn cầu, sau trượt xuống thứ năm 2015 Foreign Direct Investment FDI Inward Flow (million USD) 2014 73,987 1,019,46 FDI Stock (million USD) 2015 70,580 1,082,01 2016 61,597 1,096,32 Number of Greenfield 467 386 391 Investments FDI Inwards (in % of GFCF) 89.8 91.2 83.4 FDI Stock (in % of GDP) 330.8 364.5 369.2 2.2.1.3 Cán cân xuất nhập Singapore đứng thứ 14 lĩnh vực xuất kinh tế giới Trong năm 2016, Singapore xuất 315 tỷ USD nhập 259 tỷ USD, kết cán cân xuất nhập 55,4 tỷ USD Kim ngạch xuất lớn Singapore Mạch tích hợp (65,5 tỷ USD), Tinh Dầu khí (35,5 tỷ USD), Khơng quy định (15,9 tỷ USD), Máy tính (9,7 tỷ USD) Thiết bị bán dẫn (8,68 tỷ USD), theo phiên năm 1992 phân loại HS (Hệ Thống Hài Hoà) Nhập hàng đầu Mạch tích hợp (36,4 tỷ USD), Tinh Dầu khí (31,5 tỷ USD), Dầu thơ (15,1 tỷ USD), Tua bin khí (7,37 tỷ USD) Máy tính (6,24 tỷ USD) Hình 4: Q trình xuất - nhập Singapore 2.2.2 Nhân tố tạo TTKT bền vững Singapore 2.2.2.1 Vốn tư Vốn tư nhân tố quan trọng khiến kinh tế Singapore tiếp tục trì tăng trưởng bền vững từ năm 1990 ngày Nhờ có sách phát triển kinh tế vĩ mơ hiệu mà vốn tư Singapore không ngừng tăng cao Thứ nhất, nhờ sách mở cửa thương mại đầu tư nên Singapore thu hút số lượng lớn vốn đầu tư nước ngồi - Chính sách Thương mại Singapore phù hợp, thơng thống: Singapore khơng sử dụng hàng rào phi thuế quan, không trợ giá xuất nhập khẩu, thủ tục xuất nhập đơn giản, nhanh chóng giúp thúc đẩy q trình giao lưu thương mại cơng ty tạo bình đẳng cơng ty nước nước ngồi thu hút nhiều đầu tư từ nước Thương mại Singapore củng cố hệ thống 21 hiệp định thương mại tự song phương đa phương (FTAs) với 32 đối tác - Singapore ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, thúc đẩy tự hóa thương mại dựa nguyên tắc WTO Singapore triển khai thuận lợi hóa thương mại hệ thống rủi ro hội nhập nơi mà Hải quan chấp thuận biện pháp thuận lợi hóa thương mại cho doanh nghiệp theo chương trình cấp độ (từ đơn giản đến phức tạp) - Trong sách đầu tư Singapore có số hạn chế đầu tư nước liên quan đến lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, dịch vụ pháp lý, dịch vụ truyền thơng số cơng ty có kết nối với Chính phủ (GLCs) Thứ hai, nhờ sách ưu đãi thuế mà Singapore không ngừng thu hút nhà đầu tư, tập đoàn từ khắp nơi giới Theo luật thuế thu nhập, từ năm 2001, phủ singapore giảm thuế doanh nghiệp từ 26% xuống 25,5% Để tăng cường thu hút đầu tư nước thu hút giữ chân nhân tài, năm 2005 thuế doanh nghiệp tiếp tục giảm xuống 17% từ 2010 (mức thuế thấp giới) Bên cạnh đó, Singapore kí kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTA) với 70 quốc gia giới, qua góp phần quan trọng giảm gánh thuế cho doanh nghiệp nước Mạng lưới DTA mở rộng, với thuế tăng vốn thu nhập cổ tức 0, biến Singapore thành nơi hấp dẫn cho đầu tư kinh doanh thông qua hình thức liên danh Hơn nữa, Singapore có nhiều chương trình ưu đãi thuế phi thuế như: Tín dụng ưu đãi cho sản xuất đổi (PIC), ưu đãi cho nghiên cứu phát triển thành lập trụ sở Singapore chương trình thiết kế cho hoạt động lĩnh vực đặt biệt dịch vụ tài hàng hải Thứ ba, sách tiền tệ hiệu kiểm sốt tỷ giá hối đối Chính sách tiền tệ Singapore xây dựng Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) với mục tiêu chủ yếu coi ổn định giá sở cho phát triển bền vững Theo hệ thống này, MAS quản lý giá trị đồng đô la Singapore so với rổ ngoại tệ có trọng lượng thương mại dấu kín (tỷ giá hối đoái hiệu danh nghĩa S$NEER) S$NEER phép dao động biên độ mục tiêu Vì vậy, Singapore có chế tỷ giá hối đối thả có quản lý Khi cần thiết, MAS can thiệp vào thị trường ngoại hối so với đồng đô la Mỹ để trì S$NEER khoảng giao động có biên độ tỷ giá hối đối Trước tình hình suy giảm lạm phát, MAS nới lỏng sách tiền tệ vào tháng 1/2015 sau thắt chặt sách tiền tệ năm 2014, cách giảm giá trị biên độ sách S$NEER MAS tiếp tục giảm nhẹ giá trị S$NEER vào tháng 10/2015 đánh giá triển vọng tăng trưởng có chiều hướng yếu Theo IMF, sách tiền tệ/cơ chế tỷ giá đối đối Singapore tiếp tục phục vụ tốt cho kinh tế Hệ thống tỷ giá hối đối khơng hạn chế toán chuyển đổi giao dịch tiền tệ quốc tế Do sách hiệu để quản lý tỷ lệ lạm phát lãi suất từ khuyến khích giá hàng hố dịch vụ ổn định thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thứ tư, hành lang pháp lý lĩnh vực tài thương mại quốc tế Singapore thu hút nguồn vốn đầu từ nước nước - Khung pháp lý sách cơng Singapore thuận lợi nhà đầu tư nước Các nhà đầu tư nước ngồi khơng bắt buộc phải liên doanh chuyển quyền kiểm sốt quản lý đến lợi ích địa phương (phải tn theo luật bản) Singapore khơng có hạn chế tái đầu tư hồi hương thu nhập vốn Hệ thống tư pháp bao gồm trung tâm trọng tài quốc tế trung gian hòa giải tòa án thương mại đảm bảo hợp đồng định thực thi rõ ràng có hiệu - Về dịch vụ tài chính, luật Singapore không phân biệt ngân hàng nước nước ngoài, trừ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng bán lẻ nước phải chịu hạn chế số lượng sở kinh doanh (chi nhánh ATMs) mà họ muốn mở Những ngân hàng bán lẻ nước ngồi hưởng lợi ích từ ưu đãi Ngân hàng đáp ứng đủ tiêu chuẩn (QFB) cho phép mở tổng số 25 sở kinh doanh tham gia vào thỏa thuận chung để chia sẻ mạng lưới ATM 10 ngân hàng nước giải thưởng QFB - Trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý, khuôn khổ quy định đại hóa thành lập Cơ quan quản lý dịch vụ pháp lý Tòa án thương mại quốc tế Singapore có chế tự cho thực hành luật quốc tế nước 2.2.2.2 Lực lượng lao động (1) Đầu tư phát triển nguồn nhân lực Với mục tiêu tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phủ Singapore tập trung ngân sách lớn cho hệ thống giáo dục, đặc biệt giáo dục sau đại học Chương trình giáo dục Singapore bắt buộc miễn phí vịng 10 năm (từ đến 16 tuổi) Hai ngơn ngữ dạy trường học tiếng Anh tiếng mẹ đẻ Học sinh sau học hết trung học vào học đại học trường nghề Chính phủ Singapore dành ngân sách lớn cho giáo dục sau đại học Cụ thể có nội dung chính: - Lựa chọn người học, đặc biệt học đại học dựa lực mang tính cạnh tranh cao, nhà nước chi trả toàn chi phí đào tạo cho nhân tài - Chính phủ lồng ghép việc phát triển hệ thống giáo dục đào tạo vào sách cơng nghiệp hoá, bao gồm việc đưa nguồn nhân lực vào khu vực sản xuất công nghệ cao, tập đoàn đa quốc gia nước Đây xem chiến lược quan trọng nhằm học hỏi chuyển giao công nghệ từ nước phương Tây cho nguồn nhân lực đất nước Singapore (2) Các sách lực lượng lao động Chính phủ Singapore xây dựng khu vực việc làm cho lao động phổ thông thông qua việc thu hút đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất nhằm giải tình trạng thất nghiệp Đồng thời, phủ áp đặt mức lương tối thiểu cao nhằm trì mức cạnh tranh Ngồi ra, phủ Singapore cung cấp thơng tin định hướng việc làm phù hợp cho đối tượng khác để đảm bảo hội tìm việc cho người độ tuổi lao động người sau độ tuổi lao động họ muốn tiếp tục cống hiến VD: phần lớn lái xe taxi có độ tuổi từ 50 trở lên, lái xe taxi trẻ, người trẻ định hướng làm công việc dùng sức cần tính sáng tạo cao Siết chặt tuyển dụng lao động ngoại số năm gần để giảm tỉ lệ thất nghiệp 2.2.2.3 Tri thức công nghệ (1) Đầu tư phát triển công nghệ Khan tài nguyên thiên nhiên cạnh tranh gay gắt xuất nhập với nước làng giềng, Singapore tâm tập trung phát triển tri thức công nghệ Vào năm 2000, phủ Singapore tun bố khoa học cơng nghệ trụ cột kinh tế quốc đảo Trong vòng 10 năm qua, Singapore chi 22 triệu USD cho dự án nghiên cứu, phát triển thử nghiệm công nghệ sản phẩm Kể từ năm 2011, mảng đầu tư tư nhân chi khoảng 8,6 tỷ USD cho nghiên cứu phát triển công nghệ, hỗ trợ khoảng 400 startup xin cấp 800 sáng chế Mới đây, phủ Singapore phê duyệt khoản ngân sách 13,8 tỷ USD cho kế hoạch năm nhằm phát triển công nghệ, hỗ trợ công ty kỹ thuật hỗ trợ đưa sản phẩm nghiên cứu thực tế Hàng loạt trung tâm nghiên cứu khoa học Singapore đời thể rõ hiệu q trình phát triển cơng nghệ cho đất nước (2) Một số dự án thành công bật: • Truyền tải liệu cảm biến khơng dây vào bệnh nhân (y tế) • Giám sát hộ có người lớn tuổi sinh sống (dân số) • Xây dựng tuyến đường giao thơng thơng minh • Một phủ ứng dụng e-goverment Những định hướng cho kinh tế Việt Nam nhằm thúc đẩy TTKT dựa học từ TTKT đột phá bền vững Singapore 3.1 Phát triển ngoại ngữ Trong bối cảnh nay, kinh tế Việt Nam bước phát triển, hướng tới mục tiêu hội nhập quốc tế, tạo đà tăng trưởng bền vững Hàng loạt hiệp ước kinh tế khu vực giới Chính phủ đàm phán, kí kết Do đó, việc phát triển ngoại ngữ, đặc biết tiếng Anh hướng thiết yếu để đưa kinh tế quốc gia hội nhập, phát triển Nhà nước năm gần đầu tư mạnh cho giảng dạy ngoại ngữ trường học Tiếng Anh trở thành mơn học khóa nhà trường nằm môn thi bắt buộc Bộ giáo dục Ttrong tình hình kinh tế đất nước bước hội nhập quốc tế nay, việc định hướng đắn sách giáo dục đầu tư nguồn lực nâng cao ngoại ngữ cho người dân, đặc biệt hệ trẻ, vô cần thiết Đây móng kỹ quan trọng giúp nước ta có nguồn lao động đủ khả lĩnh hội, sẵn sàng học hỏi, tiếp nhận kiến thức khoa học công nghệ, kinh nghiệm phát triển kinh tế từ nước phát triển ứng dụng vào Việt Nam Khơng vậy, ngoại ngữ cầu nối giúp giao tiếp, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng doanh nghiệp nước Từ đó, hội việc làm người dân rộng mở, GDP tăng, thu hút FDI,… góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nước 3.2 Hạ tầng sở Đầu tư cho phát triển hạ tầng sở tảng quan trọng thúc đẩy thương mại, du lịch hướng tới tăng trưởng kinh tế bền vững Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực trạng nay, nước ta nhiều lạc hậu hạ tầng kĩ thuật: hệ thống cơng trình giao thơng, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc, hạ tầng xã hội: cơng trình y tế, văn hóa, giáo dục, dịch vụ cơng cộng,… Đó nguyên nhân khiến vốn đầu tư FDI vào Việt Nam hạn chế Do thực tế, bên cạnh nguồn lao động giá rẻ, doanh nghiệp nước ngồi ln tìm kiếm quốc gia có hệ thống hạ tầng sở tiên tiến để thuận lợi cho đầu tư phát triển Bởi vậy, để thu hút vốn, tạo đà tăng trưởng kinh tế, nước ta cần khắc phục hạn chế ngân sách, mạnh dạn đầu tư cho đại hóa sở vật chất, mạng lưới giao thơng, cải thiện chất lượng dịch vụ công cộng, Bên cạnh đó, việc phát triển hạ tầng sở cịn nhân tố quan trọng giúp cải thiện đời sống, nâng cao chất lượng sống cho người lao động, từ góp làm phần tăng suất lao động xã hội – yếu tố cốt lõi cho tăng trưởng kinh tế giới 3.3 Phát triển phân bố LLLĐ Con người nhân tố quan trọng lĩnh vực: trị, văn hóa - xã hội kinh tế đặc biệt kinh tế, LLLĐ góp phần khơng nhỏ vào trình TTKT Đề cập tới LLLĐ, ta xét tới nguồn lao động - người dân quốc gia Dân số Việt Nam lên tới 95,5 triệu người có đến gần 70% dân số độ tuổi lao động 25% dân số 15 tuổi, độ tuổi trung bình ước tính khoảng 31 tuổi Có thể thấy thời kỳ dân số vàng Việt Nam ưu điểm Việt Nam so với nước phát triển đối mặt với tình trạng già hóa dân số Dù vậy, Việt Nam lại chưa tận dụng tối đa lợi Giá thuê lao động Việt Nam đánh giá rẻ so với mặt chung khu vực, phần nguồn cung dồi ta cần nhìn cách đa chiều để thấy lý khác đáng báo động suất lao động chưa đáp ứng tốt nhu cầu nhà tuyển dụng khiến cho công ty thiếu nhân công liên tục săn đón người tài cảnh thất nghiệp tiếp diễn ngày nghiêm trọng Tuy nhiên, LLLĐ đáp ứng yêu cầu cầu lao động khơng đủ chưa phải tối ưu Để giải tình trạng này, phủ cần quan tâm tới việc phân bố LLLĐ cho hợp lý Phân bố LLLĐ hợp lý làm giảm thất nghiệp mà tạo sản lượng cao khả người lao động thích hợp với cơng việc họ làm suất cao 3.4 Mở cửa thương mại thu hút đầu tư Thế giới ngày phát triển kèm với yêu cầu cao thời đại mặt buộc quốc gia, kinh tế phải vận động theo lên Nếu không chịu tiến mà dậm chân chỗ kinh tế thực thụt lùi so với nhân loại Do đó, kinh tế đóng dù sớm hay muộn phải tiến tới mở cửa thương mại Mở cửa thương mại giúp cho trình chuyển giao khoa học - kỹ thuật diễn nhanh tạo bước tiến chung công nghệ dùng sản xuất kinh doanh Ngoài ra, việc giao thương buôn bán quốc gia hay chí mở chi nhánh, thành lập cơng ty nước tạo hội cho doanh nghiệp, nguồn lao động Việt Nam học hỏi phương thức kinh doanh, quản lý làm việc nước bạn Hơn nữa, thị trường tiêu thụ sản phẩm sản xuất nước mở rộng người tiêu dùng nước có thêm nhiều lựa chọn cho định mua sắm hàng ngoại tràn vào Như vậy, mở cửa thương mại đem lại thặng dư cao cho nhà sản xuất người tiêu dùng Nhưng cao mở cửa kèm theo sách nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngồi Điều khơng làm tăng đầu tư Việt Nam tạo TTKT mà thúc đẩy nhanh q trình chuyển giao cơng nghệ giúp nước ta tiếp cận với tiến khoa học - kỹ thuật giới sớm sâu sắc Trên thực tế, phủ Việt Nam trọng đến mở cửa thương mại thu hút đầu tư Hàng loạt hiệp định ký kết, Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến xun Thái Bình Dương (CPTPP) với 11 nước thành viên sau Mỹ rút khỏi vịng đàm phán Có thể thấy, nỗ lực tham gia vào tổ chức quốc tế phủ ta tạo khơng kết tích cực nhiều điều đáng mừng tương lai 11 KẾT LUẬN Như vậy, nhóm nhân tố quan trọng tác động đến tăng trưởng đến kinh tế quốc gia bốn nhân tố kinh tế: tài nguyên thiên nhiên, vốn tư bản, lực lượng lao động, tri thức cơng nghệ Ngồi ra, nhân tố phi kinh tế thể chế trị, đặc điểm văn hóa – xã hội đóng góp khơng nhỏ vào thay đổi tăng trưởng kinh tế Tất nhân tố có biểu khác có mức độ ảnh hưởng khơng giống đất nước Tại Singapore, giới chứng kiến đất nước từ quốc gia thiếu thốn dân số, nghèo nàn tài nguyên thiên nhiên đến bốn rồng châu Á Hi vọng nhân tố tạo nên phát triển đột phá bền vững Singapore học lớn để Việt Nam học hỏi vận dụng để đưa kinh tế nước nhà tăng trưởng mạnh mẽ TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Văn Công (2008), Bài giảng thực hành lý thuyết kinh tế vĩ mô, Nhà xuất Lao động, Hà Nội [2] Department of statistic Singapore, Statistics, Browse by theme [3] Global Urban Development Singapore's Economic Transformation [4] Singapore Acadamy of Law, Laws of Singapore, Commercial Law [5] Nguyễn Thế Tân, CafeF, Lý Quang Diệu [6] The World Bank, Data by country, Singapore [7] Trang web The Straits Times (International Edition) [8] Trading Economics, Indicators, Countries, Singapore [9] Wikipedia, Lịch sử Singapore 13 ... Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Ấn Độ,… Vì chúng tơi thực nghiên cứu đề tài ? ?Các nhân tốc ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế quốc gia Bài học tăng trưởng kinh tế đột phát bền vững Singapore? ??... khía cạnh kinh tế đại nhân tố nhân tố dẫn đến trình phát triển Nền kinh tế Singapore tăng trưởng đột phá bền vững 2. 1 Nền kinh tế Singapore tăng trưởng đột phá 2. 1.1 Biểu TTKT đột phá Singapore. .. Trong tiểu luận này, đề cập đến hai nhóm nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế quốc gia gồm nhân tố kinh tế nhân tố phi kinh tế Bên cạnh đó, chúng tơi đưa ví dụ điển hình kinh tế phát triển đột
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 các nhân tốc ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế quốc gia bài học tăng trưởng kinh tế đột phát và bền vững của singapore , tiểu luận kinh tế vĩ mô 2 các nhân tốc ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế quốc gia bài học tăng trưởng kinh tế đột phát và bền vững của singapore

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn