tiểu luận triết học sau đại học đề tài quan niệm của triết học về nhận thức thế giới

9 29 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 20:55

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA QUỐC TẾ o0o TIỂU LUẬN: QUAN NIỆM CỦA TRIẾT HỌC VỀ NHẬN THỨC THẾ GIỚI Môn học: Triết học sau Đại học Giảng viên: Tiến sĩ Nguyễn Thái Sơn Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Mai Lớp: MFM3 Hà Nội, tháng năm 2020 MỤC LỤC I Quan điểm triết học nhận thức giới 1 Triết học Nhận thức II Quan điểm Chủ nghĩa vật biện chứng chất nhận thức III Quan điểm tâm IV Quan điểm chủ nghĩa vật I Quan điểm triết học nhận thức giới Triết học Triết học hệ thống tri thức lý luận chung người giới, vị trí, vai trị người giới Triết học nghiên cứu câu hỏi chung tồn tại, kiến thức, giá trị, lý trí, tâm trí ngơn ngữ Những câu hỏi thường đặt vấn đề cần nghiên cứu giải Phương pháp triết học bao gồm đặt câu hỏi, thảo luận phê bình, lập luận hợp lý trình bày có hệ thống Trong đối tượng triết học: Là mối liên hệ chung vật, thực khách quan, mối liên hệ giới vật chất với vật tượng người tưởng tượng phản ánh khái niệm, phạm trù, triết học Chẳng hạn như: đối tượng nghiên cứu toán học Ăngghen nhận định quan hệ hình học khơng gian, số lượng vật, tượng thực tế khách quan hay đối tượng nghiên cứu hóa học phân giải, hóa hợp hợp chất vơ cơ, hữu cơ, hình thức vận động hóa học… Đối tượng triết học có nội dung khác dựa theo thay đổi tình hình thực tiễn xã hội qua giai đoạn phát triển Để có triết học phải thoả mãn điều kiện: - Thứ nhất, can đảm nhìn nhận chân lý tin tưởng vào khả lý trí - Thứ hai, lý tính thước đo kinh nghiệm người nên tuyệt đối thần thánh Con người bước đầu ý thức thực thể tách khỏi giới tự nhiên Tư người hướng “phản tư” (tiếng Hy Lạp reflxio nghĩa suy ngẫm, đánh giá) vào hoạt động thân mình; từ hình thành nên phương thức tư để nhận thức giới – tư triết học Thuật ngữ Triết học có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa “yêu thích (philos) thơng thái (sophia)” Triết học xem hình thái cao tri thức; nhà triết học nhà thơng thái có khả tiếp cận chân lý, nghĩa làm sáng tỏ chất vật Như thời cổ đại, triết học coi toàn tri thức cùa nhân loại, đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Triết học xem xét giới chỉnh thể tìm cách đưa hệ thống quan niệm chỉnh thể Điều có dựa thành tựu khoa học thời đại tổng kết tư tưởng triết học suốt lịch sử ngành Triết học diễn tả giới quan lý luận, hạt nhân lý luận giới quan Từ bé, người cần hiểu biết giới thân, đặt câu hỏi mà câu hỏi triết học thời đại:          Thế giới quanh ta gì? Nó đâu kết thúc hay không? Sức mạnh chi phối tồn biến đổi nó? Con người gì? Nó sinh nào? Quan hệ với giới bên ngồi sao? Con người biết làm với giới đó? Vì có người tốt, kẻ xấu? Cuộc sống người có ý nghĩa gì? Cũng trả lời cho câu hỏi Nhận thức gì? Con người nhận thức giới hay khơng? Nhận thức Nhân thức (cognition) thuật ngữ dùng để hoạt động tinh thần, q trình phản ảnh có mục đích, tư giác sáng tạo giới khách quan vào người sở thực tiễn; tạo tri thức giới khách quan mà tính đúng, sai đo hoạt động vật chất, thực tiễn, nhờ mà người tiến dần đến nhận thức chất đối tượng phản ánh Trong đó: Nhận thức giới cải tạo giới hai mặt quy định, xâm nhập lẫn qua trình thống nhất, có gộp hoạt động thực tiễn hoạt động nhận thức lại với tạo thành nhận thức khoa học, phát quy luật khách quan nguồn gốc hình thành tri thức giới Do vậy, nhận thức gắn với thực tiễn, bị quy định quy luật khách quan quy luật sinh học Nhận thức có vai trò định hướng hoạt động thực tiễn từ người xác định đối tượng, mục tiêu, phương hướng phương pháp thực mục tiêu Trong trình này, nhận thức ucng cấp thơng tin đối tượng, quy luật khách quan hướng dẫn người phân tích, lựa chọn khả vận dụng quy luật vào hoạt động mục đích đối tượng, qua đó, nhận thức tác động gián tiếp lên thực khách quan Là khái niệm triết học, xã hội học tâm lý học, nhận thức thuật ngữ dung để tính tích cực cao người với tính cách thực thể xã hội, đặc tính tính tíc cự cđó thể phản ánh thực hình thức cảm giác, hình ảnh tin thấn, qua dự báo định hướng cho hoạt động thực tiễn người Trong đó: Nhận thức giới cải tạo giới hai mặt quy định, xâm nhập lẫn qua trình thống nhất, có gộp hoạt động thực tiễn hoạt động nhận thức lại với tạo thành nhận thức khoa học, phát quy luật khách quan nguồn gốc hình thành tri thức giới Do vậy, nhận thức gắn với thực tiễn, bị quy định quy luật khách quan quy luật sinh học Thế giới khách quan tác động lên người, phản ánh hình thức khái niệm, ý nghĩ, tư tưởng … hình ảnh tinh thần, tạo nên nội dung nhận thức, triết học nghiên cứu nhận thức mối quan hệ với vật chất, tạo nên vấn đề triết học Là tính chất tổ chức vật chất cao não người, nhận thức thể tồn có ý thức, hình ảnh, thực chủ quan, lĩnh vực nhận thức luận, nhận thức tinh thần đối lập thống với vật chất Hiện nay, vấn đề nhận thức, nhận thức khoa học tiếp tục nghiên cứu, bổ sung phát triển nhằm giúp người ngày hồn thiện tri thức tranh giới thực, vậy, tiến gần đến chân lý II Quan điểm Chủ nghĩa vật biện chứng chất nhận thức K.Marx khơng coi tồn giới tự nhiên bên người tồn thực thể tự thân, có trước lịch sử chưa chị tác động người, đối tượng nhận thức, mà đối tượng nhận thức giới tự nhiên có tác động người, “tổng số nhữn ghoạt động sống cảm giác cá nhận hợp thành giới ấy” Có nghĩa, đối tượng nhận thức khơng phải thực hoàn toàn khách quan, mà “giới tự nhiên thứ hai” mang dấu ấn chủ quan, gắn với người “thân thể vô cơ”, có cảm giác tất tạo nên lý trí người, từ tri thức, ham muốn, đến ý chí thúc đẩy hành động Nói cách khác, giới tự nhiên người nhân hóa suốt q trình phát triển lâu dài cảu lịch sử xã hội loài người, giới trở thành văn hóa, hành tinh xanh mà chinh phục người làm dần tính tự nhiên, hoang dã, đối tượng nhận thức lý luận nhận thức K.Marx Theo quan điểm K Marx nhận thức giới giới: Một là, thừa nhận giới vật chất tồn khách quan, người, độc lập cảm giác, tư ý thức người – Hiện thực khách quan đối tượng nhận thức Hai là, thừa nhận lực nhận thức giới người Về nguyên tắc khơng có khơng thể biết Dứt khốt khơng có khơng thể có đối tượng mà người khơng thể biết được, có người chưa biết, tương lai với phát triển khoa học thực tiễn, người biết Với khẳng định đây, lý luận nhận thức macxít khẳng định sức mạnh người việc nhận thức cải tạo giới Ba là, trình biện chứng, tích cực, sáng tạo Q trình nhận thức diễn theo đường từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng từ tư trừu tượng đến thực tiễn Đó q trình nhận thức từ tượng đến chất, từ chất sâu sắc đến chất sâu sắc Bốn là, sở chủ yếu trực tiếp nhận thức thực tiễn Thực tiễn mục đích nhân thức, tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý nhận thức Nhận thức trình người phản ánh cách biện chứng, động sáng tạo giới khách quan sở thực tiễn lịch sử – xã hội Một số quan điểm lý luận nhận thức Lý luận nhận thức phận tiết học, nghiên cứu quan hệ chủ thể khách thể trình hoạt động nhận thức, nghiên cứu quan hệ tri thức thực, khả nhận thức giới người, tiêu chuẩn chân lý mối quan hệ tri thức với thực khách quan, nghiên cứu cấp độ hình thức trình nhận thức, điều kiện tiêu chuẩn q trình Lý luận nhận thức ngành khoa học nghiên cứu chất mối quan hệ nhận thức người với giới, lý luận nhận thức phải xuất phát từ cách giải vấn đề triết học, từ xuất lý luận nhận thức vật lý luận nhận thức tâm, từ đưa quan điểm khác nhận thức giới triết học III Quan điểm tâm Lý luận nhận thức tâm, quy nhận thức tự nhận thức “tinh thân vũ trụ”( Hegel) , quy triêt học lý luận nhận thức, phân tích phức học cảm giác(Mach), phủ nhận khả nhận thức chất đối tượng nhận thức(Hium, Kant) phát triển phương pháp nghiên cứu chuyên ngành logic toán, ký hiệu học, tâm lý học theo quan điểm thực chứng làm hạn chế vai trò lý luận nhận thức, với vai trò thành phần triết học Quan điểm tâm thừa nhận giới vật chất tồn độc lập với ý thức, khơng thừa nhận nhận thức phản ánh thực khách quan  Duy tâm chủ quan, tất tồn phức hợp cảm giác người Do đó, nhận thức, theo họ, chẳng qua nhận thức cảm giác, biểu tượng người  Duy tâm khách quan, không phủ nhận khả nhận thức giới, song coi nhận thức phản ánh thực khách quan mà tự nhận ý niệm, tư tưởng tồn ngồi người  Thuyết hồi nghi nghi ngờ tính xác nhận tri thức, biến nghi ngờ thành nguyên tắc nhận thức, chí chuyển thành nghi ngờ tồn thân giới bên  Thuyết biết lại phủ nhận khả nhận thức giới Đối với họ, giới biết được, lý trí người có tính chất hạn chế giới hạn cảm giác ra, người khơng thể biết Quan điểm thuyết hồi nghi thuyết khơng thể biết bị bác bỏ thực tiễn phát triển nhận thức loài người IV Quan điểm chủ nghĩa vật Lý luận nhận thức vật coi tri thức phản ánh giới khách quan, phản ánh có tính thụ động, phản ánh gương, tri thức bất biến người có chúng cách thụ động nên khơng thể dùng tri thức để tác động trở lại giới khách quan, đến lý luận nhận thức vật biện chứng, vấn đề nguồn gốc, chất vai trò nhận thức làm sáng tỏ Mặc dù thừa nhận người có khả nhận thức giới coi nhận thức phản ánh thực khách quan vào óc người Tuy nhiên, chủ nghĩa vật siêu hình hạn chế tính siêu hình, máy móc trực quan nên chủ nghĩa vật trước C.Mác không giải cách thực khoa học vấn đề lý luận nhận thức Nhìn chung chủ nghĩa vật trước C.Mác chưa thấy đầy đủ vai trò thực tiễn nhận thức ... giải vấn đề triết học, từ xuất lý luận nhận thức vật lý luận nhận thức tâm, từ đưa quan điểm khác nhận thức giới triết học III Quan điểm tâm Lý luận nhận thức tâm, quy nhận thức tự nhận thức “tinh... vật I Quan điểm triết học nhận thức giới Triết học Triết học hệ thống tri thức lý luận chung người giới, vị trí, vai trị người giới Triết học nghiên cứu câu hỏi chung tồn tại, kiến thức, giá... tượng nhận thức lý luận nhận thức K.Marx Theo quan điểm K Marx nhận thức giới giới: Một là, thừa nhận giới vật chất tồn khách quan, người, độc lập cảm giác, tư ý thức người – Hiện thực khách quan
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận triết học sau đại học đề tài quan niệm của triết học về nhận thức thế giới , tiểu luận triết học sau đại học đề tài quan niệm của triết học về nhận thức thế giới

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn