QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

226 12 0
  • Loading ...
1/226 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 20:18

MƠN HỌC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHỊNG Chương I: Đối tượng, nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu Chương II: Chức tổ chức văn phòng doanh nghiệp Chương III: Tổ chức nhân Văn phòng doanh nghiệp Chương IV: Tổ chức công việc quản trị hành văn phịng Chương V: Văn quản lý Nhà nước số văn thông thường quản lý TÀI LIỆU THAM KHẢO Quản trị hành văn phịng, Nguyễn Hữu Thân, NXB TPHCM, 2015 Lao động người lãnh đạo, quản lý, Nguyễn Xn Cầu, NXB Nơng nghiệp,2008 Nghiệp vụ Hành Văn phòng, NXB TPHCM, 2016 Hiến pháp nước CHXHCNVN, 2013 CHƯƠNG I ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MƠN HỌC Đối tượng nghiên cứu • Nghiên cứu quy luật tượng phát sinh phận hành văn phịng; • Nghiên cứu tình hình thực tế phát sinh, mơ hình quản lý văn phòng trải qua giai đoạn, từ rút học, đưa biện pháp quản lý ngày hiệu hơn; • Nghiên cứu cơng việc người quản lý, nhân viên văn phòng để đưa biện pháp, giải pháp để quản lý, sử dụng nhân lực hiệu • Nghiên cứu tình hình thực tế phát sinh, mơ hình quản lý văn phòng trải qua giai đoạn, từ rút học, đưa biện pháp quản lý ngày hiệu hơn; • Nghiên cứu công việc người quản lý, nhân viên văn phòng để đưa biện pháp, giải pháp để quản lý, sử dụng nhân lực hiệu Nhiệm vụ - Khái quát hóa kiến thức quản trị nói chung quản trị hành văn phịng nói riêng; - Nghiên cứu tình hình quản trị HCVP qua giai đoạn mơ hình quản trị khác để rút học ; - Nghiên cứu công việc cụ thể Quản trị HC-VP - Nghiên cứu hoạt động cấp quản trị văn phòng - Hoạt động nhân viên văn phòng - Sự tác động cấp quản trị văn phòng đến nhân viên văn phòng - Mối quan hệ biện chứng cấp quản trị văn phòng nhân viên văn phòng - Xây dựng kế hoạch hoạt động văn phịng - Tổ chức thiết kế, phân tích cơng việc văn phịng - Sắp xếp cơng việc văn phịng - Phân cơng cơng việc văn phịng - Kiểm tra, đánh giá Phương pháp nghiên cứu - Duy vật biện chứng, - Duy vật lịch sử - Thống kê - PRA CHƯƠNG II CHỨC NĂNG VÀ TỔ CHỨC CỦA VĂN PHỊNG DOANH NGHIỆP Văn phịng doanh nghiệp 1.1 Khái niệm: • Theo nghĩa rộng : Văn phịng máy làm việc tổng hợp trực tiếp giúp việc điều hành Ban lãnh đạo quan, đơn vị; • Theo nghĩa hẹp : Văn phịng trụ sở làm việc quan, đơn vị, địa điểm đối nội đối ngoại quan đơn vị • trường hợp chưa thể sửa đổi, bổ sung phải xác định rõ văn danh mục văn bản, điều, khoản, điểm văn quy phạm pháp luật ban hành trái với quy định văn quy phạm pháp luật có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung trước văn quy phạm pháp luật có hiệu lực • - Một văn quy phạm pháp luật ban hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ, bãi bỏ nội dung nhiều văn quy phạm pháp luật quan ban hành 3.2 Văn hành thơng thường Là loại văn sử dụng rộng rãi quan nhà nước, tổ chức kinh tế, trị, xã hội thường có tỷ trọng khơng lớn tổng số văn ban hành Loại văn thường khơng mang tính quyền lực, khơng đảm bảo cưỡng chế nhà nước mà nhằm mục đích quản lý, giải công việc cụ thể, thông tin, phản ánh tình hình hay ghi chép cơng việc phát sinh… • Văn hành thơng thường gồm loại chủ yếu sau: • Cơng văn • Thơng báo • Thông cáo • • • • Báo cáo Hợp đồng Biên Tờ trình • • • • Cơng điện Phiếu gửi Giấy giới thiệu Giấy đường 3.3 Văn chun mơn kỹ thuật • Là văn có tính kỹ thuật t như: Luận chứng kỹ thuật, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật Phương pháp xử lý văn 4.1 Xử lý công văn 4.2 Xử lý công văn đến 4.3 Giữ gìn bí mật tài liệu 4.4 Quản lý cơng văn tài liệu 4.5 Quản lý sử dụng dấu SOẠN THẢO MỘT SỐ VĂN BẢN THÔNG DỤNG TRONG QUẢN 2.1 Báo cáo LÝ DOANH NGHIỆP 2.1.1 Khái niệm: Báo cáo văn trình bày kết đạt hoạt động quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp nhằm giúp cho việc đánh giá tình nhình thực tế, quản lý, lãnh đạo, để cấp định quản lý phù hợp Chính vậy, báo cáo phải có nội dung trung thực, xác, đầy đủ, kịp thời 2.1.2 Kỹ thuật soạn thảo báo cáo - BC Tháng - BC Quý - BC tháng - BC Năm - BC Chuyên đề - BC đột xuất Thư từ giao dịch Soạn thảo hợp đồng Biên Cơng thư Tờ trình ... phòng - Sự tác động cấp quản trị văn phòng đến nhân viên văn phòng - Mối quan hệ biện chứng cấp quản trị văn phòng nhân viên văn phòng - Xây dựng kế hoạch hoạt động văn phòng - Tổ chức thiết kế,... việc quản trị hành văn phịng Chương V: Văn quản lý Nhà nước số văn thông thường quản lý TÀI LIỆU THAM KHẢO Quản trị hành văn phịng, Nguyễn Hữu Thân, NXB TPHCM, 2015 Lao động người lãnh đạo, quản. .. hình quản trị HCVP qua giai đoạn mơ hình quản trị khác để rút học ; - Nghiên cứu công việc cụ thể Quản trị HC-VP - Nghiên cứu hoạt động cấp quản trị văn phòng - Hoạt động nhân viên văn phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG, QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn