ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN cấp 1

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 18:45

CÁC BÀI TẬP VÍ DỤ ỨNG DỤNG THỰC TẾ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP 1 ĐƯỢC TRÍCH TỪ SÁCH JAMES STEWART HY VỌNG SẼ GIÚP ĐƯỢC CÁC BẠN.CHÚC CÁC BẠN HỌC TẬP TỐT. Câu 1: Khơng khí phịng tích 180 m ban dầu chứa 0,15% lượng CO2 Người ta đưa lượng khí 0.05% CO2 vào phịng với tốc độ 2m3/ phút lượng khơng khí hịa tan hút ngồi tốc độ đưa vào Tìm phần trăm lượng CO2 phịng dạng hàm số theo thời gian Điều xảy sau thời gia dài? Giải Gọi y(t) lượng CO2 phòng sau t (phút): y(0) = 180 0.15% = 0,27 (m3) = 0,05%.2 - Ta có: y(0) = 0,27 ) Phần trăm lượng CO2 phòng : p(t) =
- Xem thêm -

Xem thêm: ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN cấp 1, ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN cấp 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn