Checklist kiểm tra chất lượng full public tập 2 2

175 26 0
  • Loading ...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2020, 08:56

Mỗi hoạt động sẽ có một checklist để báo cáo kết quả kiểm tra, ví dụ checklist kiểm tra cốt thép, trong một công việc có nhiều hoạt động tương ứng với nhiều checklist.Ngoài ra, khi xong một gói thầu hay toàn bộ công trình cũng sẽ có một checklist tổng hợp kiểm tra tổng quát lần nữa, xem còn những defect nào tiếp tục sửa chữa trước khi nghiệm thu. CHECKLIST KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRONG XÂY DỰNG TẬP II/II BỘ CHECKLIST NÀY BAO GỒM TẤT CẢ CHECKLIST KIỂM TRA CÔNG VIỆC XÂY LẮP VÀ MEP 2020 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHECKLIST Mục đích: Kiểm tra (Inspection) cơng cụ quan trọng để kiểm sốt chất lượng, kiểm tra bao gồm kiểm tra qua checklist, kiểm tra qua lấy mẫu thí nghiệm, kiểm tra chạy thử kiểm tra qua quan trắc để xác định xem kết thực có phù hợp với yêu cầu; kiểm tra thực hoạt động đơn lẻ sản phẩm cuối cùng, ví dụ kiểm tra hoạt động công việc, kiểm tra gói thầu, kiểm tra cơng trình trước nghiệm thu Nội dung Sổ tay đề cập đến nội dung kiểm tra hoạt động công việc, thi cơng xây dựng, giúp ta xác định hoạt động cần kiểm tra Việc xác định phải thực từ đầu, khơng có nhà thầu kiểm tra, mà Kỹ sư giám sát thi công, Kỹ sư quản lý dự án thực việc kiểm tra cách độc lập, khẳng định tất bước thi cơng kiểm sốt cách chặt chẽ, nhằm đảm bảo chất lượng thi công Nội dung bao gồm:  Danh mục kiểm tra công tác xây dựng dân dụng & công nghiệp công trình đường - sân bãi  Khoảng 500 checklist kiểm tra chất lượng Xác định danh mục kiểm tra bước đầu để soạn thảo Kế hoạch kiểm soát chất lượng, đồng thời xây dựng Biên kiểm tra (checklist) để kiểm tra hoạt động công việc Phạm vi áp dụng: Trước hết phải xác định hoạt động cần kiểm tra để thiết lập Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Quality Control Procedure –QCP) Sổ tay giúp cho Kỹ sư xác định hoạt động cần thiết, xếp theo trình tự thi cơng để kiểm sốt, hoạt động có checklist tương ứng để kiểm tra, hoạt động đạt yêu cầu cho phép thực bước tiếp theo, ngược lại không đạt cho làm lại tái kiểm tra Ví dụ: Danh mục kiểm tra cơng tác bê tông cốt thép bao gồm (trang 87):  Kiểm tra ván khuôn  Kiểm tra cốt thép  Kiểm tra vật liệu đầu vào  Kiểm tra phụ kiện chôn bê tông  Kiểm tra bê tông tươi  Kiểm tra mối nối bê tông  Kiểm tra việc chuẩn bị đổ bê tông  Kiểm tra công tác đổ bê tông  Kiểm tra công tác bảo dưỡng bê tông  Kiểm tra tháo ván khn  Kiểm tra bề mặt, kích thước sau tháo ván khuôn  Kiểm tra công tác chống thấm  Kiểm tra thí nghiệm bê tơng Trong hoạt động, ví dụ “Gia cơng lắp đặt cốt thép” ta có mục kiểm tra chi tiết ghi vào checklist như:   Kết thí nghiệm thép phụ kiện chôn bê tông Kiểm tra chứng xuất xưởng thép phụ kiện chôn sẵn Mẫu checklist để kiểm tra chất lượng KS Lê Huệ tư vấn soạn thảo                Kiểm tra đường kính, chiều dài, loại thép,số lượng Kiểm tra vệ sinh: bề mặt sạch, không gỉ, không vẩy sắt Kiểm tra thép dũi thẳng Kiểm tra sai lệch chiều dài thép chịu lực Kiểm tra bán kính uốn móc, sai lệch vị trí điểm uốn Kiểm tra vị trí lắp đặt quy định Kiểm tra mối hàn Kiểm tra chiều dài đoạn nối Kiểm tra mật độ mối nối mặt cắt Kiểm tra vị trí cốt thép có gây khó khăn cho việc đổ bê tông Kiểm tra kê đảm bảo tĩnh cự bê tông độ ổn định Kiểm tra cốt thép chờ, cốt thép gia cường Kiểm tra độ vững khung cốt thép Kiểm tra khoảng cách cốt đai Kiểm tra liên kết với cốt thép chủ Như hoạt động có checklist để báo cáo kết kiểm tra, ví dụ checklist kiểm tra cốt thép, cơng việc có nhiều hoạt động tương ứng với nhiều checklist Ngoài ra, xong gói thầu hay tồn cơng trình có checklist tổng hợp kiểm tra tổng quát lần nữa, xem defect tiếp tục sửa chữa trước nghiệm thu Cập nhật: Tài liệu giúp cho Kỹ sư áp dụng nội bộ, sử dụng “Danh mục” anh chị cập nhật công việc phát sinh xây dựng, đồng thời cập nhật hạng mục kiểm tra chi tiết tùy thuộc vào Tiêu chuẩn áp dụng thi công nghiệm thu dự án Luôn trì việc cải tiến cơng tác kiểm tra thi công xây dựng mang lại chất lượng ngày nâng cao Chịu trách nhiệm soạn thảo LÊ HUỆ Kỹ sư Kiến tạo & Công chánh Giảng viên đào tạo QLDA Mẫu checklist để kiểm tra chất lượng KS Lê Huệ tư vấn soạn thảo logo DANH SÁCH CHECKLIST KIỂM TRA ĐIỆN TT MÃ HIỆU TÊN CHECKLIST DI.01 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP ĐẶT DÂY; CÁP ĐIỆN DI.02 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ỐNG ĐIỆN ÂM SÀN DI.03 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN DI.04 PHIẾU KIỂM TRA LẮP ĐẶT TRUNKING; THANG CÁP; MÁNG CÁP DI.05 PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN DI.06 PHIẾU KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN DÂY DẪN CHÍNH DI.07 PHIẾU KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN CỦA TỦ ĐIỆN DI.08 PHIẾU KIỂM TRA TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI HẠ THẾ DI.09 PHIẾU KIỂM TRA TỦ ĐIỆN CHÍNH 10 DI.10 PHIẾU KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN ĐỘNG CƠ 11 DI.11 PHIẾU KIỂM TRA TỦ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG 12 DI.12 PHIẾU KIỂM TRA MÁY BIẾN ÁP 13 DI.13 PHIẾU KIỂM TRA LẮP ĐẶT Ổ CẮM VÀ CÔNG TẮC ĐIỆN 14 DI.14 PHIẾU KIỂM TRA LẮP ĐẶT ĐÈN 15 DI.15 PHIẾU KIỂM TRA BUSDUCT TRONG HỐ KỸ THUẬT ĐIỆN 16 DI.16 PHIẾU KIỂM TRA LẮP ĐẶT CÁC LỖ CHỜ 17 DI.17 PHIẾU KIỂM TRA HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN 18 DI.18 PHIẾU KIỂM TRA TỦ ĐIỆN/ MÁY CẮT TRUNG THẾ 19 DI.19 PHIẾU KIỂM TRA KIỂM TRA THIẾT BỊ - VẬT TƯ 20 DI.20 PHIẾU KIỂM TRA HỆ THỐNG ÂM THANH & THÔNG TIN CẢNH BÁO 21 DI.21 PHIẾU KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI -MẠNG 22 DI.22 PHIẾU KIỂM TRA HỆ THỐNG CAMERA ( CCTV ) 23 DI.23 PHIẾU KIỂM TRA Ổ CẮM ĐIỆN & CÔNG TẮC ĐÈN 24 DI.24 PHIẾU KIỂM TRA TỦ ĐIỆN CAO THẾ 25 DI.25 PHIẾU KIỂM TRA CÁP ĐIỆN CAO THẾ 26 DI.26 PHIẾU KIỂM TRA CÁP ĐIỆN ĐỘNG LỰC CHÍNH, BUSDUCT 27 DI.27 PHIẾU KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỆN THOẠI, DATA 28 DI.28 PHIẾU KIỂM TRA TỦ ĐIỆN 29 DI.29 PHIẾU KIỂM TRA CHẠY THỬ HỆ THỐNG MÁY PHÁT ĐIỆN 30 DI.30 PHIẾU KIỂM TRA CHẠY THỬ HỆ THỐNG CAMERA 31 DI.31 PHIẾU KIỂM TRA CHẠY THỬ LẮP ĐẶT ĐÈN 32 DI.32 PHIẾU KIỂM TRA CHẠY THỬ MÁY BIẾN THẾ Page 151 of 322 33 DI.33 PHIẾU KIỂM TRA TRỤ VÀ MÓNG TRỤ BTLT - TRUNG THẾ 34 DI.34 PHIẾU KIỂM TRA MÓNG NÉO VÀ DÂY NÉO - TRUNG THẾ 35 DI.35 PHIẾU KIỂM TRA XÀ - SỨ - LÈO DÂY - TRUNG THẾ 36 DI.36 PHIẾU KIỂM TRA ĐẤU NỐI DÂY DẪN - TRUNG THẾ 37 DI.37 PHIẾU KIỂM TRA KÉO DÂY - TRUNG THẾ 38 DI.38 PHIẾU KIỂM TRA TIẾP ĐỊA ĐƯỜNG DÂY 39 DI.39 PHIẾU KIỂM TRA LẮP ĐẶT ỐNG KHÓI MÁY PHÁT ĐIỆN Page 152 of 322 Mã số cơng trình ……… DỰ ÁN logo CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM (Logo Nhà thầu) CHỦ ĐẦU TƯ Logo TVGS TV QLDA-GSTC NHÀ THẦU Số phiếu: DI.01- … Ngày phát hành: … / … /… PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP ĐẶT DÂY; CÁP ĐIỆN Lần kiểm tra Hạng mục: Hệ thống: Vị trí: STT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 3.1 Kết luận kiểm tra Đạt Không đạt NỘI DUNG KIỂM TRA Kiểm tra công tác chuẩn bị Kiểm tra, khảo sát khu vực bên đất trước đào (nếu chôn ống ngầm đất) Độ dày tường, sàn chôn ống (nếu ngầm trongsàn, tường) Kiểm tra ống: Đường kính, chủng loại dây; cáp Chứng xuất xưởng vật liệu dây; cáp Các kết thí nghiệm kèm theo Phương pháp liên kết ống vào tường, sàn Chiều dày lớp bảo vệ Phương pháp chống nứt (tường, trần) Kiểm tra kỹ thuật Vị trí lắp đặt dây; cáp Cao trình lắp đặt dây; cáp Số lượng lắp đặt dây; cáp Chiều dài lắp đặt dây; cáp Cách điện pha - pha Cách điện pha - trung tính Phương pháp cố định dây; cáp Bán kính cong tối thiểu Chi tiết chờ sẵn Vệ sinh sau lắp đặt Với ống chôn ngầm - Kiểm tra vị trí tuyến ống, đào lấp đất - Chiều sâu lắp đặt ống theo vẽ - Kiểm tra lớp bảo vệ - Đào, lấp đất lèn chặt - Bọc bảo vệ hộp nối chơn ngầm - Hố cáp + Vị trí & kích thước theo thiết kế + Ống thốt, nắp bảo vệ hoàn thiện Nội dung khác Biên kiểm tra nội Thời tiết Phương pháp kiểm tra Thước kẹp, mắt Thước Thước Mắt Mắt Mắt Mắt Mắt Mắt Mắt Các để kiểm tra/ đối chiếu Bản vẽ tham chiếu Qui trình/ Biện pháp Tiêu chuẩn/ Qui phạm Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát Đại diện Nhà thầu Ý kiến: Đề xuất: Họ tên: Giám sát thi công xây dựng Kỹ thuật thi công trực tiếp Họ tên: Ký tên: Ký tên: Ngày Page 153 of 322 Ngày Mã số cơng trình ……… DỰ ÁN logo CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM (Logo Nhà thầu) CHỦ ĐẦU TƯ Logo TVGS TV QLDA-GSTC NHÀ THẦU Số phiếu: DI.02- … Ngày phát hành: … / … /… PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP ĐẶT ỐNG ĐIỆN ÂM SÀN Hạng mục: Hệ thống: Vị trí: STT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3.1 Lần kiểm tra Kết luận kiểm tra Đạt Không đạt NỘI DUNG KIỂM TRA Kiểm tra công tác chuẩn bị Kiểm tra, khảo sát khu vực bên đất trước đào (nếu chôn ống ngầm đất) Độ dày tường, sàn chôn ống (nếu ngầm trongsàn, tường) Kiểm tra ống: Đường kính, chủng loại dây; cáp Chứng xuất xưởng vật liệu dây; cáp Các kết thí nghiệm kèm theo Phương pháp liên kết ống vào tường, sàn Chiều dày lớp bảo vệ Phương pháp chống nứt (tường, trần) Kiểm tra kỹ thuật Vị trí lắp đặt ống Cao trình lắp đặt ống, khoảng cách tối thiểu với coppha sàn Số lượng lắp đặt ống Nối hộp nối Khoảng cách tối thiểu 02 ống đặt song song Phương pháp cố định ống Phương pháp bịt đầu ống chờ Chi tiết chờ sẵn Đã có dây nối, hộp kéo dây Vị trí xun tường ống xuyên Vệ sinh sau lắp đặt Nội dung khác Biên nghiệm thu nội Thời tiết Phương pháp kiểm tra Thước kẹp, mắt Mắt Mắt Thước Thước Mắt Mắt Mắt Mắt Mắt Mắt Mắt Các để kiểm tra/ đối chiếu Bản vẽ tham chiếu Qui trình/ Biện pháp Tiêu chuẩn/ Qui phạm Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát Đại diện Nhà thầu Ý kiến: Đề xuất: Giám sát thi công xây dựng Họ tên: Kỹ thuật thi công trực tiếp Họ tên: Ký tên: Ký tên: Ngày Page 154 of 322 Ngày Mã số cơng trình ……… DỰ ÁN logo CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM (Logo Nhà thầu) CHỦ ĐẦU TƯ Logo TVGS TV QLDA-GSTC NHÀ THẦU Số phiếu: DI.03- … Ngày phát hành: … / … /… PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN Hạng mục: Hệ thống: Vị trí: Lần kiểm tra STT Kết luận kiểm tra Đạt Không đạt NỘI DUNG KIỂM TRA Thời tiết Phương pháp kiểm tra Kiểm tra công tác chuẩn bị 1.1 Bản vẽ chi tiết, vẽ thi công duyệt 1.2 Bảo vệ thiết bị Lập Biên kiểm tra thiết bị trước đưa vào lắp đặt: 1.3 + Chủng loại thiết bị + Chứng xuất xưởng thiết bị Kiểm tra kỹ thuật 2.1 Vị trí lắp đặt thiết bị 2.2 Cao trình lắp đặt thiết bị 2.3 Độ thẳng đứng thiết bị 2.4 Độ ngang thiết bị 2.5 Số lượng lắp đặt thiết bị 2.6 Vật liệu dùng để liên kết thiết bị 2.7 Phương pháp đấu nối 2.8 Vệ sinh sau lắp đặt 2.9 Kiểm tra vận hành thử Nội dung khác Biên nghiệm thu nội 3.1 Các để kiểm tra/ đối chiếu Bản vẽ tham chiếu Qui trình/ Biện pháp Tiêu chuẩn/ Qui phạm Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát Đại diện Nhà thầu Ý kiến: Đề xuất: Họ tên: Giám sát thi công xây dựng Kỹ thuật thi công trực tiếp Họ tên: Ký tên: Ký tên: Ngày Page 155 of 322 Ngày Mã số công trình ……… DỰ ÁN logo CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM (Logo Nhà thầu) CHỦ ĐẦU TƯ Logo TVGS TV QLDA-GSTC NHÀ THẦU Số phiếu: DI.04- … Ngày phát hành: … / … /… Hạng mục: Hệ thống: Vị trí: Cơng tác PHIẾU KIỂM TRA LẮP ĐẶT TRUNKING; THANG CÁP; MÁNG CÁP Lần kiểm tra  Lắp đặt trungking STT Lắp đặt thang cáp Lắp đặt máng cáp Kết luận kiểm tra Đạt Không đạt NỘI DUNG KIỂM TRA Thời tiết Phương pháp kiểm tra Kiểm tra công tác chuẩn bị Lập Biên kiểm tra phụ kiện như: Thang cáp, máng cáp, ty treo, đai ốc, bù long, màu sắc… trước đưa vào lắp đặt: 1.1 + Chủng loại Mắt + Chứng xuất xưởng Mắt Kiểm tra kỹ thuật 2.1 Vị trí lắp đặt Mắt 2.2 Cao trình lắp đặt Thước 2.3 Số lượng lắp đặt Mắt 2.4 Phương pháp cố định: Ty treo, phụ kiện Mắt 2.5 Tiếp địa đoạn nối Mắt 2.6 Góc chuyển hướng tối thiểu vị trí qua cấu kiện khác Mắt 2.7 Vệ sinh sau lắp đặt Mắt Nội dung khác Biên nghiệm thu nội 3.1 Mắt Các để kiểm tra/ đối chiếu Bản vẽ tham chiếu Qui trình/ Biện pháp Tiêu chuẩn/ Qui phạm Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát Đại diện Nhà thầu Ý kiến: Đề xuất: Họ tên: Giám sát thi công xây dựng Kỹ thuật thi công trực tiếp Họ tên: Ký tên: Ký tên: Ngày Page 156 of 322 Ngày Mã số công trình ……… DỰ ÁN logo CƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM (Logo Nhà thầu) CHỦ ĐẦU TƯ Logo TVGS TV QLDA-GSTC NHÀ THẦU Số phiếu: DI.05- … PHIẾU KIỂM TRA CÔNG TÁC LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN Ngày phát hành: … / … /… Lần kiểm tra Hạng mục: Hệ thống: Vị trí: STT Kết luận kiểm tra Đạt Không đạt NỘI DUNG KIỂM TRA Thời tiết Phương pháp kiểm tra Kiểm tra công tác chuẩn bị 1.1 Bản vẽ thi công phê duyệt Kiểm tra thiết bị phụ kiện trước lắp đạt: 1.2 + Chủng loại + Chứng xuất xưởng Kiểm tra kỹ thuật 2.01 Cấu tạo tủ điện 2.02 Kích thước hình học 2.03 Vị trí lắp đặt 2.04 Cao trình lắp đặt 2.05 Lắp đặt khung, sường chặc chẽ 2.06 Số lượng lắp đặt 2.07 Phương pháp cố định 2.08 Cấu tạo tủ không hư hỏng, sơn tốt 2.09 Kỹ thuật đấu dây an toàn điện 2.10 CB relay kích cỡ 2.11 Cách điện, nối đất 2.12 Kiểm tra điều kiện thơng gió 2.13 Hiện trạng cuả đèn thị, Ampe mét, Vôn kế … 2.14 Điện trở cách điện cáp/ dây đầu vào 2.15 Điện trở cách điện cáp/ dây đầu 2.16 Các bố trí thích hợp 2.17 Tình trạng đấu nối phù hợp pha cực 2.18 Tình trạng che chắn an tồn cho tủ 2.19 Tên tủ, ký hiệu theo tên vẽ 2.20 Vệ sinh sau lắp đặt Nội dung khác 3.1 Biên nghiệm thu nội Các để kiểm tra/ đối chiếu Bản vẽ tham chiếu Qui trình/ Biện pháp Tiêu chuẩn/ Qui phạm Đại diện Đơn vị Tư Vấn Giám Sát Đại diện Nhà thầu Ý kiến: Đề xuất: Giám sát thi công xây dựng Họ tên: Kỹ thuật thi công trực tiếp Họ tên: Ký tên: Ký tên: Ngày Page 157 of 322 Ngày Mã số công trình DỰ ÁN logo CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM (Logo Nhà thầu) CHỦ ĐẦU TƯ (Logo GS) TV QLDA-GSTC NHÀ THẦU PHIẾU KIỂM TRA Số phiếu: BT 10 - 000 Ngày phát hành: …./…… /……… KIỂM TRA THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG Lần kiểm tra Hạng mục: Thời tiết Hệ thống: Vị trí: STT Kết luận kiểm tra Đạt Không đạt NỘI DUNG KIỂM TRA Phương pháp kiểm tra Kiểm tra công tác chuẩn bị vị trí tủ 1.1 Tên tủ điện: 1.2 Máy đo cách điện, dòng điện, điện áp (Dùng điện áp đo 1000V) Nhãn hiệu loại: Mã hiệu máy đo: 1.3 Thước đo, thước đo sai số, máy ảnh… Kiểm tra kỹ thuật: 2.1 Tính chất kín phần khung vỏ tủ 2.2 Kiểm tra vệ sinh tủ 2.3 Thông số dòng………………… A, áp…………………….V, tầng số …………………… Hz 2.4 Tín hiệu cảm biến gởi 2.5 Tất CB hoạt động theo thiết kế 2.6 Các CB phụ kiện khác tủ dán nhãn thích hợp 2.7 Phần khung, vỏ tủ, cửa tủ phải nối đất R
- Xem thêm -

Xem thêm: Checklist kiểm tra chất lượng full public tập 2 2, Checklist kiểm tra chất lượng full public tập 2 2

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn