Chương trình đào tạo: Quản lý chất lượng trong sản xuất tinh giản của toyota

44 1 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2020, 11:21

Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Quɠn lý Chɢt lɉͣng Trong Sɠn xuɢt Tinh Giɠn cͧa Toyota y Giɠng viên: ThS Dɉɇng Mɞnh Cɉ͝ng Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota MͤC TIÊU CͦA KHĨA H͌C „ „ „ „ Nɬm ÿɉͣc vai trị cͧa Quɠn lý Ĉɠm bɠo Chɢt lɉͣng vŸ khí cɞnh tranh cͧa doanh nghiʄp Quan ÿiʀm Quɠn lý Ĉɠm bɠo Chɢt lɉͣng mơ hình sɠn xuɢt tinh g͍n cͧa Toyota Nɬm ÿɉͣc công cͥ Quɠn lý Ĉɠm bɠo Chɢt lɉͣng ÿɉͣc sͭ dͥng hiʄn Vai trò cͧa tɢt cɠ m͍i nhân viên viʄc tham gia quɠn lý ÿɠm bɠo chɢt lɉͣng Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota N͘I DUNG KHÓA H͌C T͕ng quan vɾ Quɠn lý Ĉɠm bɠo Chɢt lɉͣng • • Quan ÿiʀm cͧa Toyota vɾ Chɢt lɉͣng: Khách hàng hɼt • • • Xây dͱng chɢt lɉͣng Quɠn lý chɢt lɉͣng Nâng cao chɢt lɉͣng Các cơng cͥ Kiʀm sốt Ĉɠm bɠo Chɢt lɉͣng • • • Các quan ÿiʀm Khái niʄm Chɢt lɉͣng Quan ÿiʀm cͧa DN Sɇ ÿ͓ Dòng chɠy Biʀu ÿ͓ Xɉɇng g Cá Ĉ͓ thʈ Kiʀm sốt chɢt lɉͣng Vai trị sͱ tham gia cͧa Tɢt cɠ nhân viên Quɠn lý Ĉɠm bɠo Chɢt lɉͣng • • Ĉào tɞo nhân viên sͱ tham gia cͧa nhân viên Xây dͱng tinh thɤn ÿ͓ng ÿ͙i ÿɠm bɠo chɢt lɉͣng toàn diʄn Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota PHɣN T͔NG QUAN QUɟN LÝ VÀ ĈɟM BɟO CHɡT LɈ͢NG Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Chɢt lɉͣng gì? „ „ Thɠo luɪn v͛i ngɉ͝i bên cɞnh anh/chʈ Ĉɉa câu trɠ l͝i chung cho cɠ hai ngɉ͝i Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Sͱ phát triʀn cͧa Khái niʄm Chɢt lɉͣng „ „ „ „ Chɢt lɉͣng phù Chɢt lɉͣng phù Chɢt lɉͣng phù Chɢt lɉͣng phù Khách hàng hͣp hͣp hͣp hͣp v͛i v͛i v͛i v͛i Tiêu chuɦn Nhu cɤu sͭ dͥng Chi phí Yêu cɤu cͧa Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Chɢt lɉͣng gì? “Chɢt lɉͣng cͧa m͙t sɠn phɦm/ dʈch vͥ sͱ cɠm nhɪn cͧa khách hàng vɾ mͩc mà sɠn phɦm/dʈch vͥ ÿó ÿáp ͩng ÿɉͣc mong mu͑n cͧa h͍ ” h͍.” Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Cɞnh tranh bɮng Chɢt lɉͣng „ Áp lͱc cͧa Á ͧ hoɞt ÿ͙ng ͙ kinh doanh ÿ͑i ͑ v͛i doanh nghiʄp: „ „ „ Duy trì chɢt lɉͣng sɠn phɦm dʈch vͥ Liên tͥc cɠi tiɼn chɢt lɉͣng ngày cao Giɠm chi phí loɞi b͏ lãng phí Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Cɞnh tranh bɮng Chɢt lɉͣng „ Áp lͱc cͧa hoɞt ÿ͙ng kinh doanh ÿ͑i v͛i doanh nghiʄp: „ „ „ Luôn cung cɢp sɠn phɦm dʈch vͥ m͙t cách nhɢt quán, ͕n ÿʈnh; không thʀ t͑t, mai xɢu Sai lʄch sɠn phɦm hoɴc dʈch vͥ sɺ làm khách hàng không hài lịng Khách hàng có rɢt nhiɾu lͱa ch͍n, có thʀ r͝i b͏ tìm ÿɼn nhͯng sɠn phɦm dʈch vͥ cͧa doanh nghiʄp khác Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Cɞnh tranh bɮng Chɢt lɉͣng „ Do vɪy vɪy, ngày nhͯng nhà quɠn lý phɠi „ „ Biɼt hiʀu yêu cɤu cͧa khách hàng Phɠi xác ÿʈnh hoɞt ÿ͙ng hiʄn cͧa có ÿáp ͩng ÿɉͣc nhͯng nhu cɤu cͧa ͧ khách hàng hay khơng 10 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Các yɼu t͑ quyɼt ÿʈnh ÿɼn chɢt lɉͣng „ „ „ „ „ Chɢt Chɢt xuɢt Chɢt Chɢt Chɢt lɉͣng thiɼt kɼ lɉͣng vɾ lͱc cͧa trình sɠn lɉͣng chɼ tɞo lɉͣng ͣ g phͥc p ͥ vͥ ͥ lɉͣng cͧa văn hóa t͕ chͩc 11 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Quan niʄm truyɾn th͑ng vɾ Quɠn lý chɢt lɉͣng „ „ „ „ Kiʀm tra hʄ th͑ng nghiêm ngɴt Các sɠn phɦm h͏ng hóc sɺ ÿɉͣc tìm hͧy b͏ Chɢt lɉͣng sɠn phɦm ÿɉͣc kiʀm tra k͹ Quyɼt ÿʈnh bɠn quyɼt ÿʈnh xem sɠn phɦm sɺ ÿɉͣc kiʀm tra (quyɼt ÿʈnh mang tính kinh tɼ) 12 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Bài tɪp nhóm s͑ 01 „ „ Chia thành tͫng nhóm Thɠo luɪn Trình bày vɾ: „ Cách thͩc kiʀm soát ÿɠm bɠo chɢt lɉͣng giɠng dɞy „ „ „ „ Công cͥ Ĉɇn vʈ/cá nhân chʈu trách nhiʄm Hʄ th͑ng kiʀm soát Ĉʈnh hɉ͛ng quɠn lý ÿɠm bɠo chɢt lɉͣng tɞi nhà trɉ͝ng tɉɇng lai 13 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota N͘I DUNG KHÓA H͌C T͕ng quan vɾ Quɠn lý Ĉɠm bɠo Chɢt lɉͣng • • Quan ÿiʀm cͧa Toyota vɾ Chɢt lɉͣng: Khách hàng hɼt • • • Xây dͱng chɢt lɉͣng Quɠn lý chɢt lɉͣng Nâng cao chɢt lɉͣng Các cơng cͥ Kiʀm sốt Ĉɠm bɠo Chɢt lɉͣng • • • Các quan ÿiʀm Khái niʄm Chɢt lɉͣng Quan ÿiʀm cͧa DN Sɇ ÿ͓ Dòng chɠy Biʀu ÿ͓ Xɉɇng g Cá Ĉ͓ thʈ Kiʀm soát chɢt lɉͣng Vai trò sͱ tham gia cͧa Tɢt cɠ nhân viên Quɠn lý Ĉɠm bɠo Chɢt lɉͣng • • Ĉào tɞo nhân viên sͱ tham gia cͧa nhân viên Xây dͱng tinh thɤn ÿ͓ng ÿ͙i ÿɠm bɠo chɢt lɉͣng toàn diʄn 14 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota QUAN ĈIɿM CHɡT LɈ͢NG DͰA TRÊN SͰ TH͎A MÃN CͦA KHÁCH HÀNG CͦA TOYOTA CHɡT LɈ͢NG CAO NHɡT V͚I GIÁ CɝNH TRANH 15 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Tinh thɤn kh͟i nghiʄp ”Xuɢt phát ÿiʀm chɢt lɉͣng Toyota Toyota”” Sakichi 䠄Theo tôn chʆ cͧa Toyota䠅 Luôn ÿʀ tâm nghiên cͩu sáng tɞo, ÿi trɉ͛c th͝i ÿɞi Nɼu lɇ kiʀm tra sɠn phɦm, sɺ bʈ xã h͙i hoài nghi vɾ giá trʈ Kichiro - Tinh thɤn cɠi tiɼn Trͱc tiɼp nɬm yêu cɤu cͧa ngɉ͝i tiêu dùng ÿʀ phɠn ánh vào sɠn phɦm Giám sát chɢt lɉͣng sɠn phɦm vɪn hành nghiʄp vͥ ÿʀ cɠi tiɼn 16 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Kiʀm soát chɢt lɉͣng tɞi Toyota I Chú trӑng kiӇm tra thNm ÿӏnh: nhân viên thNm ÿӏnh ÿӝc lұp lҩy mүu thӕng kê II Chú trӑng tӵ kiӇm tra trình chӃ tҥo Tӵ ÿӝng hóa thơng minh Làm thӃ ÿӇ dӯng dây chuyӅn hiӋn tѭӧng bҩt thѭӡng xҧy Sӱ dөng thiӃt Ӄ bӏ cѫ khí Con ngѭӡi ÿiӅu chӍnh Pokayoke Các phѭѫng tiӋn kiӇm soát hiӇn thӏ: Andon III.Chú trӑng kiӇm sốt chҩt lѭӧng tồn cơng ty: quҧn lý chӭc công ty 17 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Phɉɇng châm: “Khách hàng hɼt” “Chɢt lɉͣng quan tâm hàng ÿɤu” Xác lұp cѫ chӃ quҧn lý theo chӭc năng, lҩy ÿҧm bҧo chҩt lѭӧng quҧn lý chi hi phí hí làm trӑng t tâ tâm => > Tҩt cҧ ҧ nhân hâ viên iê ÿӅ ÿӅu có ó ttrách h nhiӋm hiӋ - Duy trì cҧi tiӃn cѫ chӃ ÿҧm bҧo chҩt lѭӧng - Theo dõi chҩt lѭӧng sҧn phҭm • Thu thұp thơng tin thӏ trѭӡng • Quҧn lý kӻ thuұt dӏch vө • Ĉҧm bҧo hàng bә sung • Xӱ lý khiӃu nҥi • Giӟi thiӋu sҧn phҭm mӟi • Làm ҩn phҭm tài liӋu loҥi • Giáo dөc hѭӟng dүn ÿiӇm bán hàng Giám sát chҩt lѭӧng Cҧi tiӃn chҩt lѭӧng sҧn phҭm cѫ chӃ ÿҧm bҧo chҩt lѭӧng – Lên KH chӍ thӏ KH cѫ bҧn cӫa SF – Ĉҧm bҧo chҩt lѭӧng thiӃt kӃ ÿӕi vӟi KH cѫ bҧn – Ĉ.giá SF thӱ (CL, ÿҥt m.tiêu PTriӇn chѭa) ThiӃt kӃ • Lұp hѭӟng dүn t.chuҭn v.chuyӇn • Các hoҥt ÿӝng phòng chӕng xuӕng cҩp CL Lѭu thơng • KӃ hoҥch kiӇm tra • Thӵc hiӋn k.tra tӯ nhұp ng.liӋu, dây chuyӅn, ÿӃn xuҩt hàng, k.tra t phҭm • K.tra, b.dѭӥng dөng cө, TB k.tra bӝ gá KiӇm tra • Ĉҧm bҧo chҩt lѭӧng SF ÿӕi vӟi TCCL • Duy trì quҧn lý dây truyӅn • Q.lý lӵc dây chuyӅn, lӵc TB KH Sҧn phҭm Bán hàng, d.vө • Lên KH SF ÿӕi vӟi xu hѭӟng nhu cҫu • Lұp mөc tiêu phát triӇn (Các yӃu tӕ, tính năng, CL, giá thành, trӑng lѭӧng䠅 • Lұp mөc tiêu chҩt lѭӧng phù hӧp Ĉҧm bҧo chҩt lѭӧng Quҧn lý giá thành Mua sҳm Sҧn xuҩt Ch bӏ SX • Chuҭn bӏ quy trình phù hӧp vӟi CL thiӃt kӃ, ÿҧm bҧo lӵc quy trình KH TK • KH ÿҧm bҧo chҩt lѭӧng tҥi dây truyӅn • Hồn thiӋn ph.pháp kiӇm tra xe ÿo ÿҥc SF ÿҫu tiên • Ĉánh giá thơng sӕ (CL, ÿҥt mөc tiêu PT) • Xác nhұn lӵc CL, SL cӫa nhà cung cҩp 18 • Ký HĈ cѫ bҧn vӅ giao dӏch • Ĉҧm bҧo cѫ chӃ ĈBCL cӫa nhà cung cҩp Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Quan ÿiʀm Chɢt lɉͣng cͧa Toyota Khách hàng Trên hɼt Giá hͣp lý Chɢt lɉͣng Sɠn phɦm Chɢt lɉͣng phɠi cao nhɢt khɠ cͧa Doanh nghiʄp Xây dͱng chɢt lɉͣng Quɠn lý Kiʀm soát Chɢt lɉͣng Nâng cao Chɢt lɉͣng 19 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Xây dͱng Chɢt lɉͣng „ Nguyên tɬc: „ „ „ „ „ Chɢt lɉͣng ÿɉͣc xây dͱng tɞi m͗i công ÿoɞn sɠn xuɢt Công ÿoɞn sau khách hàng cͧa công ÿoɞn trɉ͛c (khách hàng n͙i b͙) Không g giao g sɠn p phɦm l͗i sang g công g ÿoɞn ɞ sau M͍i thành viên ÿɾu ngɉ͝i kiʀm tra chɢt lɉͣng Dͫng dây chuyɾn xɠy l͗i chɢt lɉͣng 20 10 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Biʀu ÿ͓ kiʀm soát Các biʀu ÿ͓ kiʀm soát chͧ yɼu: „ Dͯ liʄu thu͙c tính chɢt lɉͣng: „ „ „ Dͯ liʄu biɼn: „ „ „ Ĉ͓ thʈ sɠn phɦm bʈ l͗i (ÿ͓ thʈ p) Biʀu ÿ͓ s͑ lɉͣng sɠn phɦm/l͗i không phù hͣp (ÿ͓ thʈ c, u) Ĉ͓ thʈ phân b͑ R Ĉ͓ thʈ X-ngang - X Năng lͱc trình ÿɉͣc hiʀu mͩc ÿ͙ thay ÿ͕i c͑ hͯu vɾ kɼt quɠ ÿɤu cͧa trình tɉɇng quan v͛i sai lʄch cho phép theo tiêu chuɦn k͹ thuɪt 59 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Biʀu ÿ͓ kiʀm soát „ p chart: biʀu ÿ͓ kiʀm soát tͷ lʄ l͗i (proportion defective), dùng ÿʀ theo dõi tͷ lʄ sɠn phɦm bʈ l͗i phɠi loɞi b͏ kh͏i trình 60 30 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Ví dͥ: Cơng ty INTCO chɼ tɞo mɞch vi xͭ lý (microchip) „ „ „ S͑ mɨu thͭ: 100 Tͷ lʄ l͗i 0,1 (10%) q trình nɮm tɤm kiʀm sốt UCL: 0,19; LCL: 0,01 61 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Lҫn lҩy mүu Sӕ lӛi 10 Tӹ lӋ lӛi 0.1 12 0.12 11 11 0.11 0.09 11 0.11 13 0.13 0.08 8 0.08 0.04 10 13 13 0.13 11 0.06 12 0.09 13 0.08 14 11 0.11 15 0.07 16 12 0.12 0.2 0.18 0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0.06 0.04 0.02 10 11 12 13 14 15 16 Ket qua p p UCL LCL Tong so loi Tong so mau (n x so mau 1an kiem tra) UCL p  p(1  p) / n LCL p  p(1  p) / n 62 31 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Biʀu ÿ͓ kiʀm soát „ Cách thͩc xây dͱng: „ „ „ „ Bɉ͛c 1: Lɢy nhɢt 20, (nɼu có thʀ 25-30) mɨu cho m͙t lɤn thͭ S͑ lɤn thͭ n nhɢt Bɉ͛c 2: Quan sát s͑ sɠn phɦm có l͗i m͗i mɨu thͭ tính tốn tʆ lʄ sɠn phɦm có l͗i Bɉ͛c 3: Tính tốn gi͛i hɞn thí ÿiʀm Bɉ͛c 4: Vɺ biʀu ÿ͓ v͛i giá trʈ ÿɉ͝ng trung tâm, gi͛i hɞn trên, dɉ͛i ÿɴt ÿiʀm tʆ lʄ sɠn phɦm l͗i lên ÿ͓ thʈ 63 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Biʀu ÿ͓ kiʀm soát „ Cách thͩc xây dͱng: „ Bɉ͛c 5: „ „ Nɼu m͍i giá trʈ nɮm tɤm kiʀm soát mɨu ÿɉͣc lɢy ngɨu nhiên, ÿɉ͝ng trung tâm ÿɉ͝ng gi͛i hɞn ÿɉͣc sͭ dͥng ÿʀ kiʀm soát q trình Nɼu có m͙t s͑ ÿiʀm nɮm ngồi gi͛i hɞn, hɞn loɞi b͏ nhͯng ÿiʀm Tính tốn lɞi ÿɉ͝ng trung tâm gi͛i hɞn Nɼu vɨn có ÿiʀm nɮm ngồi tɤm kiʀm sốt, cɤn tìm nguyên nhân ÿɴc biʄt loɞi b͏ 64 32 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Biʀu ÿ͓ kiʀm soát „ Cá biʀu Các biʀ ÿ͓ kiʀ kiʀm soát át „ „ „ Biʀu ÿ͓ c u: kiʀm soát s͑ lɉͣng sɠn phɦm l͗i (number of defect) Biʀu ÿ͓ X-ngang: kiʀm soát giá trʈ trung bình cͧa biɼn s͑ vɾ trình hoɴc sɠn phɦm (nhiʄt ÿ͙, tr͍ng lɉͣng, sͩc căng v.v.) Biʀu ÿ͓ R: kiʀm soát mͩc ÿ͙ phân tán cͧa biɼn s͑ vɾ trình hoɴc sɠn phɦm 65 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Biʀu ÿ͓ kiʀm soát M tiê Mͥc tiêu kiʀ kiʀm sốt át q ttrình ì h 66 33 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Bài tɪp cá nhân „ „ M͙t công ty lɬp ráp linh kiʄn ÿiʄn tͭ sɠn xuɢt theo lô 144 sɠn phɦm Bɠng dɉ͛i ÿây liʄt kê s͑ linh kiʄn bʈ l͗i 24 lô sɠn xuɢt ÿɉͣc lɢy mɨu sau m͗i 30’ ÿʀ kiʀm sốt q trình Hãy xây dͱng biʀu ÿ͓ p cho q trình Dây chuyɾn lɬp ráp tɞi cơng ty có nɮm tɤm kiʀm sốt hay khơng? 67 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Bài tɪp cá nhân Lô s͑ S͑ l͗i ͗ Lô s͑ S͑ l͗i ͗ 13 2 14 15 16 17 18 19 20 21 10 22 11 23 12 24 68 34 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Ĉáp án 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 11 13 15 17 19 21 23 69 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Sͭ dͥng Biʀu ÿ͓ Kiʀm soát Chɢt lɉͣng tɞi Toyota 70 35 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota N͘I DUNG KHÓA H͌C T͕ng quan vɾ Quɠn lý Ĉɠm bɠo Chɢt lɉͣng • Các quan ÿiʀm ʀ Khái niʄm Chɢt lɉͣng • Quan ÿiʀm cͧa DN Quan ÿiʀm cͧa Toyota vɾ Chɢt lɉͣng: Khách hàng hɼt • Xây dͱng chɢt lɉͣng • Quɠn lý chɢt lɉͣng • Nâng cao chɢt lɉͣng Các cơng cͥ Kiʀm sốt Ĉɠm bɠo Chɢt lɉͣng • Sɇ ÿ͓ Dịng chɠy • Ĉ͓ thʈ Kiʀm sốt chɢt lɉͣng • Biʀu ÿ͓ Xɉɇng Cá Vai trò sͱ tham gia cͧa Tɢt cɠ nhân viên Quɠn lý Ĉɠm bɠo Chɢt lɉͣng • Ĉào tɞo nhân viên sͱ tham gia cͧa nhân viên • Xây dͱng tinh thɤn ÿ͓ng ÿ͙i ÿɠm bɠo chɢt lɉͣng tồn diʄn 71 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Thͫa hành mʄnh lʄnh cͧa cɢp Quɠn lý Quɠn lý cɢp cao Quɠn lý Cɢp trung gian Quɠn lý Cɇ s͟ Nhân viên thͫa hành 72 36 Khách hàng Ngɉ͝i hɉ͟ng lͣi tͫ nhͯng n͗ lͱc cͧa t͕ chͩc Phͥc vͥ khách hàng Nhân viên Sɠn xuɢt Công viʄc cͧa h͍ tác ÿ͙ng trͱc tiɼp t͛i sͱ hài lòng th͏a mãn cͧa Khách hàng H͗ trͣ/Phͥc vͥ Quɠn lý cɢp cɇ s͟ Cɢp trung gian H͗ trͣ cho nhân viên thͫa hành thͱc hiʄn t͑t nhɢt công viʄc cͧa h͍ giɠi quyɼt vɢn ÿɾ H͗ trͣ/Phͥc vͥ Quɠn lý Cɢp cao Ĉɠm bɠo cho tôn chʆ chiɼn lɉͣc cͧa DN ÿɉͣc rõ ràng Quan ÿiʀm Phͥc vͥ Khách hàng - Nhân viên Mơ hình t͕ chͩc Ĉ͕i m͛i Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Xây dͱng nhóm nhân viên trao quyɾn thͱc thi chɢt lɉͣng „ Chɉɇng trình ÿào tɞo cho nhân viên „ „ Làm viʄc theo nhóm ÿɉͣc trao quyɾn „ „ Công nhân ÿɉͣc trao quyɾn ÿʀ làm viʄc Chɢt lɉͣng tɞi xɉ͟ng sɠn xuɢt „ „ Nhân viên tɞi m͍i cɢp t͕ chͩc ÿɾu ÿɉͣc ÿào tɞo vɾ chɢt lɉͣng Công nhân ngɉ͝i chʈu trách nhiʄm vɾ chɢt lɉͣng công viʄc sɠn phɦm h͍ làm Chu trình chɢt lɉͣng „ M͗i m͙t nhóm cơng nhân ÿɉͣc phép phân tích giɠi quyɼt vɢn ÿɾ chɢt lɉͣng thͱc hiʄn chɉɇng trình cɠi tiɼn h͍ ÿɾ xɉ͛ng 74 37 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Tăng cɉ͝ng ÿào tɞo nhân viên tͫ khâu Thiɼt kɼ Tăng lͱc cͧa cá nhân t͕ chͩc nh͝ vào hoɞt ÿ͙ng T-Ki 䠄䠰䡋䡕䡋䡐䠽 䠧䡊䡋䡓䡈䡁䡀䡃䡁 㻵㼚䡐䡁䡊䡏䡅䡒䡁 䠯 䡂䡂 䠥䡊㼚䡋䡒䠽䡐䡅䡋䡊 䠯䡐䠽䡂䡂 䠥 䡅 㻼㼘 䠅 㻼㼘㼍㼚䠅 •Nâng cao tay nghɾ cͧa k͹ thuɪt trɸ •Nâng cao lͱc quɠn lý cͧa tͫng ngɉ͝i Tăng cɉ͝ng ÿào tɞo nhân tài (Trung tâm sɠn xuɢt toàn cɤu) 䠄㻳㼘㼛㼎㼍㼘 㻼㼞㼛㼐㼡㼏㼠㼕㼛㼚 㻯㼑㼚㼠㼑㼞䠅 •Tái triʄt ÿʀ k͹ cɇ bɠn •Tồn thʀ nhân viên tͫ trɉ͟ng phịng ÿɼn nhân viên m͛i, hͣp ÿ͓ng 75 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Tăng cɉ͝ng ý thͩc chɢt lɉͣng chɼ tɞo Ĉánh giá chɢt lɉͣng bɮng quan ÿiʀm cͧa khách hàng Chɼ ÿ͙ “Thɉ͟ng ÿã tìm l͗i” Là phɤn thɉ͟ng giành cho nhân viên ÿã tìm vɢn ÿɾ cͧa chɢt lɉͣng ÿʀ tránh gây phiɾn hà cho khách hàng Ví dͥ giɠi thɉ͟ng ÿɴc biʄt@@Ÿ@Trͥc chong chóng (Propeller shaft) Gia cơng plate washer không t͑t Phát hiʄn sͱ khác cͧa hình dɞng ÿ͙ dày cͧa plate washer Quy cách 2.5mm+0.2 Sɠn phɦm 2.11mm 76 38 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Không gây phiɾn hà cho khách hàng Cɠi cách cɇ cɢu Ĉào tɞo ngɉ͝i Nâng cao ý thͩc chɢt lɉͣng quan ÿiʀm khách hàng lͱc nhà máy Tái thiɼt tình trɞng m͗i ngɉ͝i có thʀ làm viʄc theo quan ÿiʀm “Khách hàng hɼt” Phòng ngͫa trɉ͛c Phịng ch͑ng lɉu thơng SF h͏ng Phͥc vͥ khách hàng nhanh chóng H͗ trͣ ÿào tɞo ngɉ͝i, ý thͩc chɢt lɉͣng 77 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Hɉ͛ng t͛i nâng cao linh hoɞt cͧa ngɉ͝i t͕ chͩc Ngu͓n lͱc cͧa Toyota “con ngɉ͝i” “trí tuʄ”” Coi tr͍ng nhà máy Khách hàng hɼt TQM Tồn b͙ nhân viên tham gia Cɠi tiɼn khơng ngͫng 䐟 K͹ 䐠 Tình ÿ͓ng ÿ͙i 䐡 Sͩc sáng tɞo Kɼ thͫa giáo dͥc mang tính liên tͥc 78 39 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Kɼ thͫa tɞi nhà máy tinh thɤn Monozukuri Năng lͱc cɇ bɠn K͹ Ĉào tɞo tɪp trung Nâng cao khɠ giɠi quyɼt VĈ, lͱc Hɉ͛ng dɨn, ÿào tɞo, ý thͩc hͣp tác, ý chí Năng lͱc thͱc tiʂn Rèn luyʄn k͹ Chɢt lɉͣng, giá thành, môi trɉ͝ng, bɠo ÿɠm an tồn… 79 O J T Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Tɞo tinh thɤn ÿ͓ng ÿ͙i v͛i sͱ tham gia cͧa tɢt cɠ nhân viên Đào tạo người, nâng cao ý thức chất lượng Nâng cao tinh thɤn ÿ͓ng ÿ͙i H͗ trͣ hɉ͛ng dɨn tɞi nɉ͛c Hoɞt ÿ͙ng Circle QC toàn cɤu (Brazil) Cu͙c h͍p circle QC toàn cɤu 80 40 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Xây dͱng môi trɉ͝ng làm viʄc ÿɾ cao Văn hóa Chɢt lɉͣng „ „ Liên tͥc cɠi tiɼn, tiɼn không ngͫng nâng cao chɢt lɉͣng sɠn phɦm Xây dͱng văn hóa Chɢt lɉͣng „ „ „ „ Hoɞt ÿ͙ng Thi ÿua cɠi tiɼn chɢt lɉͣng hàng năm (QCC) Báo cáo kɼt quɠ Kaizen hàng tháng Tháng chɢt lɉͣng Khɦu hiʄu 81 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Khɦu ɦu hiʄu ʄu C Chɢt ɢt lɉͣng tɞi Toyota Viʄt nam 82 41 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Nuoâi dưỡng khả sáng tạo Kiên trì sáng tạo “tạo môi trường làm việc” “đào tạo người” Nguồn lực Toyota “con người” “trí tuệ” Triển lãm giới thiệu cải tiến Đại hội 50 năm 83  Kỳ vọng vào bạn Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Con người tài sản lớn công ty ¾ Chính người mà cần kinh doanh, định thành hay bại doanh nghiệp người ¾ Con người làm cải, không đào tạo người không b ét đ bắ đầàu đ việ i äc Năng lực người để bắt chước cần 10 năm ➇தຊ Năng lực tiềm ẩn người ࣭Nguồn lực Phương châm Marketing Quá trình phát triển chế phát triển Phương thức 㻜 Sản phẩm, quy caùch 㻞 ฟᡤ䠖Visionary Manufacturing Challenges for 2020 㻠 㻢 㻤 㻝㻜 㻝㻞 ᶍೌࡉࢀ࡞࠸ᮇ㛫㸦ᖺ㸧 㻝㻠 84 42  Kỳ vọng vào bạn Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Hình tượng nhân lực tương lai ‫ ع‬Ví dụ tuyển dụng Toyota ‫ع‬ &UHDWLYLW\ Tính sáng tạo ‫ش‬Cách làm việc Toyota‫ش‬ ⋇Tự nhà máy, quan sát ⋈Suy nghó triệt để ⋉Không bỏ dở Ļ Cần có tinh thần “Tự phát ngôn tiêu chuẩn toàn cầu‫|آ‬ Ý chí cao Cải cách &KDOOHQJLQJ6SLULW Tinh thần đương đầu với thử thách *OREDOLVP Tính quốc tế 85 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Bài tɪp nhóm s͑ „ Thɠo luɪn theo nhóm: „ „ „ Anh/chʈ so sánh sͱ gi͑ng khác viʄc thͱc thi quan ÿiʀm chɢt lɉͣng cͧa doanh nghiʄp v͛i quan ÿiʀm cͧa Toyota Theo anh/chʈ viʄc vɪn dͥng quan ÿiʀm cͧa Toyota vɾ chɢt lɉͣng tɞi DN cͧa anh/chʈ có khɠ thi hay h không? khô ? Doanh nghiʄp cɤn vɉͣt qua nhͯng rào cɠn ÿʀ có thʀ vɪn dͥng ÿɉͣc quan ÿiʀm chɢt lɉͣng này? 86 43 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Xin chân thành cɠm ɇn anh/chʈ chúc anh chʈ vɪn dͥng thành công h͍c Chɢt lɉͣng 87 44 ... T Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Tɞo tinh thɤn ÿ͓ng ÿ͙i v͛i sͱ tham gia cͧa tɢt cɠ nhân viên Đào tạo người, nâng cao ý thức chất lượng Nâng cao tinh thɤn... ÿҫu/KӃt thúc trình 41 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Các kiʀu sɇ ÿ͓ dòng chɠy „ Dòng chɠy hʄ th͑ng „ „ „ mơ tɠ trình tͱ hoɞt ÿ͙ng tác nghiʄp cͧa m͙t q trình cho... quy trình sɠn xuɢt, quy trình kiʀm sốt chɢt lɉͣng mua sɬm, kɼ tốn, tốn v.v 42 21 Chɉɇng trình Ĉào tɞo Triʀn khai ͨng dͥng Phɉɇng thͩc sɠn xuɢt Toyota Các kiʀu sɇ ÿ͓ dịng chɠy Ví dͥ: Quy trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình đào tạo: Quản lý chất lượng trong sản xuất tinh giản của toyota, Chương trình đào tạo: Quản lý chất lượng trong sản xuất tinh giản của toyota

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn