Đánh giá tác dụng điều trị của hào châm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ I, II thể Can dương thượng cang theo y học cổ truyền

100 1,643 12
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2012, 16:21

Tăng huyết áp là một bệnh khá phổ biến và ngày càng gia tăng ở nước ta cũng như trên thế giới, là mối đe doạ rất lớn đối với sức khoẻ nhân dân các nước. Bộ giáo dục và đào tạo bộ quốc phòng Học viện quân y Viện y học cổ truyền quân đội Trần thị thanh bìnhĐáNH GIá tác dụng điều trị CủA HàO CHÂM trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát Độ I, IIThể can dơng thợng cang theo y học cổ truyềnchuyên ngành: y học cổ truyềnMã số: 3.01.52 Luận văn thạc sĩ y học Ngời hớng dẫn khoa học: PGS.TS. Trơng Việt Bình Hà nội - 2006Lời cảm ơnTôi xin chân thành cảm ơn: Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Trung tâm huấn luyện, Khoa A2, Khoa A9, Phòng khám Viện Y học cổ truyền Quân đội; Hệ sau đại học - Học viện Quân y; Khoa Nội tim mạch - Lão học - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tây; Khoa Đông y thực nghiệm - Bệnh viện Y học cổ truyền trung ơng đã cho phép, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài.Tôi xin chân thành cảm ơn GS. Thầy thuốc nhân dân Bành Văn Khìu - Viện trởng Viện y học cổ truyền Quân đội đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài.Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Trơng Việt Bình ngời thầy trực tiếp h-ớng dẫn tôi và đã cho tôi nhiều kiến thức quí báu trong quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn.Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Vũ Thị Khánh Vân ngời luôn hớng dẫn, giúp đỡ cho tôi trong suốt thời gian học tập và thực hiện đề tài.Tôi xin cảm ơn PGS.TS. Phạm Đức Công, TS. Nguyễn Thị Vân Thái đã cho tôi những ý kiến quý báu trong quá trình thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn. Tôi xin cảm ơn các thầy giáo, giáo, những ngời đã truyền đạt cho tôi những kiến thức khoa học và kinh nghiệm trong điều trị trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu. Tôi xin cảm ơn các bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, ngời thân luôn quan tâm, động viên, giúp đỡ cho tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn này.Lời cam ĐoanTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, mọi số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và cha từng công bố ở bất kỳ một công trình nào khác.Tác giả Trần Thị Thanh Bình3Bảng chữ viết tắtĐTĐ : Độ thông điệnĐTD : Điện trở daJNC : Joint National Committee on detection Evaluation and treatment of high blood pressure (Liên uỷ ban quốc gia Hoa kỳ về phát hiện, đánh giáđiều trị tăng huyết áp)HAĐM : Huyết áp động mạchHAHS : Huyết áp hiệu sốHATB : Huyết áp trung bìnhHATT : Huyết áp tâm thuHATTr : Huyết áp tâm trơngRAA : Renin - Angiotensin- AldosteronTHA : Tăng huyết ápƯCMC : ức chế enzym chuyểnƯCTT : ức chế thụ thểWHO/ISH : World Heath Organization / International Society Of Hypertension (Tổ chức Y tế thế giới và Hội Tăng huyết áp thế giới)YHCT : Y học cổ truyềnYHHĐ : Y học hiện đại4Mục lụcTrangĐặt vấn đề09Chơng1: Tổng quan tài liệu 111.1. Khái niệm y học hiện đại về bệnh tăng huyết áp 111.1.1. Định nghĩa 111.1.2. Phân loại bệnh tăng huyết áp 111.1.3. chế bệnh sinh bệnh tăng huyết áp 131.1.4. Biến chứng của bệnh tăng huyết áp 171.1.5. Các yếu tố nguy 181.1.6. Điều trị bệnh tăng huyết áp 181.2. Khái niệm y học cổ truyền về tăng huyết áp211.2.1. Nguyên nhân - chế bệnh sinh của chứng huyễn vựng 211.2.2. Phân loại chế bệnh sinh của các thể lâm sàng 221.2.3. Điều trị chứng huyễn vựng 261.3. Huyệt, kinh lạc và điện sinh học tại huyệt281.3.1. Huyệt 281.3.2. Kinh lạc 281.3.3. Điện sinh học tại huyệt 281.4. Các nghiên cứu đã có281.4.1. Về điều trị bệnh tăng huyết áp theo y học cổ truyền 281.4.2. Về điện sinh học tại huyệt 31Chơng 2. Đối tợng và phơng pháp nghiên cứu332.1. Chất liệu và phơng tiện nghiên cứu 332.1.1 Chất liệu nghiên cứu 332.1.2. Phơng tiện nghiên cứu 332.2. Đối tợng nghiên cứu 332.2.1. Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân 342.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân 342.2.3. Tiêu chuẩn ngừng nghiên cứu 342.3. Phơng pháp nghiên cứu 352.3.1. Các chỉ tiêu nghiên cứu 352.3.2. Phơng pháp tiến hành 3552.4. Tiêu chuẩn đánh giá kết quả 392.4.1. Đánh giá kết quả hạ huyết áp theo 4 mức độ 392.4.2. Thời điểm đánh giá 392.5. Tiến hành thu thập và xử lý số liệu 39Chơng 3. Kết quả nghiên cứu 413.1. Một số đặc điểm của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 413.2. Kết quả nghiên cứu tác dụng điều trị 46Chơng 4. Bàn luận644.1. Một số đặc điểm chung của bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu 644.2. Vấn đề chọn huyệt và kỹ thuật châm 684.2.1. Vấn đề chọn huyệt 684.2.2. Kỹ thuật châm 694.3. Về tác dụng điều trị của hào châm 704.3.1. Sự biến đổi một triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân trớc, sau điều trị 704.3.2. Thay đổi tần số mạch trớc và sau điều trị 724.3.3. Thay đổi chỉ số huyết áp trớc và sau điều trị 724.3.4. Tình trạng huyết áp của đối tợng nghiên cứu trớc và sau điều trị 764.4. Hiệu quả điều trị 784.5. Sự biến đổi độ thông điện và điện trở da tại các huyệt sau điều trị 794.5.1. Sự biến đổi độ thông điện tại huyệt sau điều trị 794.5.2. Về sự biến đổi điện trở da tại huyệt sau điều trị 80Chơng 5. Kết luận83Kiến nghị85Tài liệu tham khảo86Phụ lục976Mục lục BảngSTTTên bảngTrang1Bảng 1.1. Phân loại tăng huyết áp112Bảng 1.2. Phân độ huyết áp cho ngời > 18 tuổi JNC VII123Bảng 1.3. Những thay đổi lối sống để điều trị THA (JNC7)194 Bảng 1.4. Vị trí, tác dụng của các huyệt trong phác đồ 375Bảng 3.1. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo tuổi416Bảng 3.2. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo giới tính 427Bảng 3.3. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo thời gian phát hiện428Bảng 3.4. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo yếu tố gia đình439Bảng 3.5. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo nghề nghiệp4310Bảng 3.6. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo quá trình điều trị4411Bảng 3.7. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo độ tăng huyết áp4512Bảng 3.8. Sự thay đổi triệu chứng lâm sàng trớc và sau điều trị4613Bảng 3.9. Sự thay đổi tần số mạch trớc và sau điều trị4714Bảng 3.10. Thay đổi huyết áp tâm thu trớc và sau điều trị 4815Bảng 3.11. Thay đổi huyết áp tâm trơng trớc và sau điều trị 4916Bảng 3.12. Thay đổi huyết áp trung bình trớc và sau điều trị 5017Bảng 3.13. Tình trạng huyết áp của đối tợng nghiên cứu trớc và sau điều trị 155118Bảng 3.14. Tình trạng huyết áp của đối tợng nghiên cứu trớc và sau điều trị 305119Bảng 3.15. Tình trạng huyết áp của đối tợng nghiên cứu trớc và sau điều trị 2h5220Bảng 3.16. Tình trạng huyết áp của đối tợng nghiên cứu trớc và sau điều trị 24h5221Bảng 3.17. Hiệu quả điều trị sau 155322Bảng 3.18. Kết quả điều trị sau 305423Bảng 3.19. Kết quả điều trị sau 2h5524Bảng 3.20. Kết quả điều trị sau 24h56725Bảng 3.21. Độ thông điện tại huyệt Hợp cốc5726Bảng 3.22. Độ thông điện tại huyệt Hành gian5827Bảng 3.23. Điện trở da tại huyệt Hợp cốc5928Bảng 3.24. Điện trở da tại huyệt Hành gian6029Bảng 3.25. Độ giảm HATT, HATTr, HATB sau điều trị6130Bảng 3.26. Độ giảm ĐTĐ huyệt Hợp cốc, Hành gian sau điều trị6231Bảng 3.27. Độ tăng ĐTD huyệt Hợp cốc, Hành gian sau điều trị63Mục lục Biểu đồ STTTên Biểu đồ Trang1Biểu đồ 3.1. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo tuổi412Biểu đồ 3.6. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo quá trình điều trị443Biểu đồ 3.7. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo độ tăng huyết áp454Biểu đồ 3.9. Sự thay đổi tần số mạch trớc và sau điều trị475Biểu đồ 3.10. Thay đổi huyết áp tâm thu trớc và sau điều trị 486Biểu đồ 3.11. Thay đổi huyết áp tâm trơng trớc và sau điều trị 497Biểu đồ 3.12. Thay đổi huyết áp trung bình trớc và sau điều trị 508Biểu đồ 3.17. Kết quả điều trị sau 15539Biểu đồ 3.18. Kết quả điều trị sau 305410Biểu đồ đồ 3.19. Kết quả điều trị sau 2h5511Biểu đồ đồ 3.20. Kết quả điều trị sau 24h5612Biểu đồ đồ 3.21. Độ thông điện tại huyệt Hợp cốc5713Biểu đồ đồ 3.22. Độ thông điện tại huyệt Hành gian5814Biểu đồ đồ 3.23. Điện trở da tại huyệt Hợp cốc5915Biểu đồ đồ 3.24. Điện trở da tại huyệt Hành gian608đặt vấn đềTăng huyết áp là một bệnh khá phổ biến và ngày càng gia tăng ở nớc ta cũng nh trên thế giới, là mối đe doạ rất lớn đối với sức khoẻ nhân dân các nớc.ở Việt Nam, theo thống kê của ngành y tế cho thấy số ngời mắc bệnh tăng huyết áp chiếm từ 1 - 2% số dân trong thập kỷ 60, tăng lên 11,7% ở đầu thập kỷ 90. ở Hà Nội tỷ lệ ngời trởng thành mắc bệnh tăng huyết áp (THA) tăng từ 16,05% năm 1999 đến 23,3% vào năm 2002 [22], càng nhiều tuổi thì tỷ lệ mắc bệnh càng tăng [13].Trên thế giới, năm 2000 26,4% ngời lớn tuổi mắc bệnh tăng huyết áp và dự báo sẽ tăng 29,2% trong những thập kỷ tới [19][85]. ớc tính trên toàn thế giới hiện nay khoảng 1 tỷ ngời bị tăng huyết áp và khoảng 2,9 triệu trờng hợp tử vong mỗi năm [30]. Bệnh tăng huyết áp tiến triển lâu ngày sẽ làm ảnh h-ởng đến các quan đích là mắt, tim, não, thận gây ra các biến chứng nặng nề nh đột quỵ, suy tim [3]. Những công trình nghiên cứu gần đây còn cho thấy THA làm tăng khả năng sa sút trí tuệ và Alzheimer [73].Hiện nay y học hiện đại (YHHĐ) cũng đã tìm ra đợc nhiều loại thuốc hữu hiệu để điều trị THA, nhng ngời ta vẫn cha biết đợc nguyên nhân gây bệnh THA, nên việc điều trị còn rất khó khăn và phải điều trị liên tục, thậm chí suốt đời vì các thuốc chỉ tác dụng ngắn hạn và nhiều tác dụng ngoài ý muốn [7].Tăng huyết áp thuộc phạm vi chứng huyễn vựng của y học cổ truyền (YHCT) với nhiều thể lâm sàng trong đó thể can dơng thợng cang nhiều điểm tơng đồng với cơn tăng huyết áp. nhiều phơng pháp dùng thuốc và không dùng thuốc nh: xoa bóp, bấm huyệt, khí công, dỡng sinh, châm cứu đã dùng để điều trị chứng huyễn vựng trong đó thông dụng là sử dụng bằng hào châm.9Bệnh tăng huyết áp thờng diễn biến bất thờng nhng việc theo dõi sử dụng thuốc hạ áp của YHHĐ ở tuyến y tế sở, vùng sâu, vùng xa không phải lúc nào cũng thuận lợi nhất là đối những bệnh đang cơn tăng huyết áp mà cha đợc dùng thuốc ngay. Nếu kịp thời đợc điều trị bằng các phơng pháp của y học cổ truyền sẽ góp phần điều trị và hạn chế những biến chứng. Đã nhiều tác giả nghiên cứu về tác dụng của châm cứu điều trị bệnh tăng huyết áp nhng cha công trình nào đề cập tới tác dụng điều trị sau một lần dùng hào châm một cách đầy đủ và toàn diện vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài: Đánh giá tác dụng điều trị của hào châm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ I, II thể Can dơng thợng cang theo y học cổ truyền với mục tiêu:1. Đánh giá tác dụng hạ huyết áp động mạch của hào châm điều trị bệnh tăng huyết áp nguyên phát độ I, II thể Can dơng thợng cang theo YHCT.2. Tìm hiểu sự thay đổi một số chỉ số sinh học (độ thông điện, điện trở da) tại vùng huyệt sau dùng hào châm điều trị bệnh tăng huyết áp nguyên phát độ I, II thể Can dơng thợng cang theo YHCT.10[...]... cứu tác dụng điều trị của chè hạ áp cho th y chè hạ áp tác dụng tốt 31 với bệnh nhân tăng huyết áp độ I, II, kết quả hạ huyết áp ở mức 1, 2 là 88,33%, trong đó huyết áp tâm thu hạ nhiều hơn huyết áp tâm trơng (p < 0.01) [56] Trần Thị Hồng Thuý khi mghiên cứu tác dụng điều trị tăng huyết nguyên phát của Địa long trên 97 bệnh nhân cho th y sau điều trị huyết áp giảm ở 89,7% số bệnh nhân với huyết áp. .. Phồng tắc động mạch Suy thận 1.1.2.3 Phân loại tăng huyết áp theo nguyên nhân Dựa theo nguyên nhân tăng huyết áp đợc chia làm hai loại: tăng huyết áp thứ pháttăng huyết áp nguyên phát [3]: - Tăng huyết áp thứ phát: còn gọi là tăng huyết áp triệu chứng khi tìm th y nguyên nhân Những nguyên nhân chính: 13 + Thận: viêm cầu thận cấp, viêm đài bể thận, sỏi thận, thận đa nang, ứ nớc bể thận, hẹp động mạch... Phân loại tăng huyết áp theo Tổ chức Y tế thế giới và Hội tăng huyết áp thế giới năm 1999, cách phân loại n y đã đợc khẳng định lại năm 2003 (WHO/ISH 2003) [3][83] Bảng 1.1 Phân loại tăng huyết áp Phân loại WHO/ ISH Huyết áp tối u Huyết áp bình thờng Tiền tăng huyết áp Tăng huyết áp độ I (nhẹ) * Nhóm phụ: THA giới hạn Tăng huyết áp độ II (vừa) Tăng huyết áp độ III (nặng) Tăng huyết áp tâm thu đơn thuần... loại tăng huyết áp theo thể bệnh [3] - Tăng huyết áp thờng xuyên: Con số huyết áp lúc nào cũng cao, tuy lúc cao nhiều, lúc cao ít Trong loại n y thể phân biệt: + Tăng huyết áp lành tính: tiến triển chậm, ít biến chứng + Tăng huyết áp ác tính: tiến triển nhanh, nhiều biến chứng - Tăng huyết áp không thờng xuyên: con số huyết áp lúc cao, lúc bình thờng Tăng huyết áp cơn trên sở huyết áp bình... bình cộng của huyết áp giảm 12,7% (p < 0.01)[10] Nguyễn Bá Quang cũng đã dùng điện châm điều trị trên 100 bệnh nhân tăng huyết áp thể can hoả vợng với phác đồ huyệt: Phong trì, Thái xung, Thái dơng, Bách h i, Thợng tinh (châm tả) và huyệt Tam âm giao (châm bổ), sau điều trị th y 40% số bệnh nhân huyết áp trở về bình thờng, 60% số bệnh nhân huyết áp tăngđộ I, không còn trờng hợp nào ở độ II (p . bìnhĐáNH GIá tác dụng điều trị CủA HàO CHÂM trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát Độ I, IIThể can dơng thợng cang theo y học cổ truyềnchuyên ngành: y học. thợng cang theo y học cổ truyền với mục tiêu:1. Đánh giá tác dụng hạ huyết áp động mạch của hào châm điều trị bệnh tăng huyết áp nguyên phát độ I, II thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tác dụng điều trị của hào châm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ I, II thể Can dương thượng cang theo y học cổ truyền, Đánh giá tác dụng điều trị của hào châm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ I, II thể Can dương thượng cang theo y học cổ truyền, Đánh giá tác dụng điều trị của hào châm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ I, II thể Can dương thượng cang theo y học cổ truyền, Khái niệm y học cổ truyền về tăng huyết áp 21 Huyệt, kinh lạc và điện sinh học tại huyệt 28 Các nghiên cứu đã có 28, Phân loại bệnh tăng huyết áp 1. Phân loại theo chỉ số huyết áp, Cơ chế bệnh sinh bệnh tăng huyết áp, Biến chứng của bệnh tăng huyết áp Các yếu tố nguy cơ [30], Điều trị Khái niệm y học hiện đại về bệnh tăng huyết áp 1. Định nghĩa, Nguyên nhân - Cơ chế bệnh sinh của chứng huyễn vựng [7], Phân loại - Cơ chế bệnh sinh của các thể bệnh trong chứng huyễn vựng, §iỊu trÞ chøng hun vùng, Nghiên cứu về điện sinh học tại huyệt, Phơng tiện nghiên cứu Tiêu chuẩn chọn bệnh nhân Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân 1. Theo YHHĐ Tiêu chuẩn ngừng nghiên cứu, Các chỉ tiêu nghiên cứu Phơng pháp tiến hành, Tiến hành thu thập và xử lý số liệu Một số đặc điểm của nhóm bệnh nhân nghiên cứu, Phân bố đối tợng nghiên cứu theo giới tính. Phân bố đối tợng nghiên cứu theo thời gian phát hiện bệnh Phân bố đối tợng nghiên cứu theo tiền sử gia đình Phân bố đối tợng nghiên cứu theo nghề nghiệp, Kü thuËt ch©m, Thay đổi tần số mạch trớc và sau điều trị Thay đổi chỉ số huyết áp trớc và sau điều trị 1. Huyết áp tâm thu, Tình trạng huyết áp của đối tợng nghiên cứu trớc và sau điều trị, Bộ môn Nội - Trờng đại học Y Hà Nội 1998 Bài giảng bệnh học nội khoa Bộ dợc lý - Trờng đại học Y Hà Nội 2005 Dợc học lâm sàng, Hoàng Bảo Châu 1997 Nội khoa y học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học, tr. 177 - 178. Dơng Kế Châu Phạm Tấn Khoa, Lơng Tú Vân dịch 19, Đỗ Minh Hiền 2003 Lu Thị Hiệp 1995 Lu Thị Hiệp 1996 Học viện Y học cổ truyền Trung Quốc2000 Trần Nguyệt Hồng 1993 Đỗ Công Huỳnh, Lê Văn Sơn, Trần Đăng Dong, Trần Trịnh An 1995 Lu Văn Huy dịch Robertl. Rowan 2000 Nguyễn Xuân Hởng 1999 Trịnh Thị Khanh 2000 , Nguyễn Bá Quang 2004 Vũ Thờng Sơn 2004 Nguyễn Thị Vân Thái 2002 Nguyễn Đức Thắng 2002 Nguyễn Tài Thu, Trần Thuý 1997 Nguyễn Tài Thu 2000 Lê Thị Bích Thuận 1999 Trần Thuý, Trần Quang Đạt 1986, Trần Thuý, Kiều Đình Khoan, Nguyễn Thị Mnh Tâm và cộng sự Trần Thuý 1995 Trần Thuý 2000 Trần Thị Hồng Thuý 2005 Nguyễn Văn Thuỷ 2001 Lê Bích Thuỷ 1999 Lê Hữu Trác 1995 Trần Đỗ Trinh 1992 Chu Quốc Trờng, Phan Nh Long 1993 Nguyễn Văn T 1998 Nguyễn Phớc Tơn, Viện Y học cổ truyền Việt Nam 1979 Viện Nghiên cứu y học dân tộc Thợng Hải, Trơng Quốc Bảo, Hải Ngọc dịch Catonig 1970 Fauci AS., Brawald E., Isselbacher KJ. et al 1998, Harrisons s Hyodo M 1985 Ionescu, Tirgoviste Niboyet J.E.H 1973 Soko

Từ khóa liên quan