8 THONG TIEU (3)

6 7 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2020, 09:21

KIỂM TRA TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 2018 Họ tên Thí sinh:……………………………………………………… Khoa cơng tác:…………………………………………………………… Ngày thi:………………………………………………………………… THANG ĐIỂM KỸ THUẬT : THÔNG TIỂU THƯỜNG (Bệnh nhân nữ- lấy nước tiểu XN) STT QUY TRÌNH KỶ THUẬT Đối chiếu (1), báo giải thích cho bệnh nhân biết.(1) Đặt khay dụng cụ hai chân bệnh nhân(1), để túi giấy vừa tầm tay nơi thuận tiện(1) Giở vải đắp để lộ phận sinh dục, hai chân che kín đáo.(1) Mở khăn đậy khay vơ khuẩn: rót dung dịch sát khuẩn vào chén chum Rửa tay nhanh(1), mang găng vô khuẩn(1) Bôi chất trơn lên ống thơng 4-5 cm Trải khăn có lỗ để lộ phận sinh dục Rửa phận sinh dục cách: - Một tay sử dụng ngón ngón trỏ vạch môi lớn môi nhỏ tay dùng kềm gắp nhúng dung dịch sát khuẩn rửa từ xuống dưới, từ bên xa đến bên gần, từ vào trong, cuối lỗ tiểu (2) - Tay giữ phận sau sát khuẩn phải giữ cố định (1) Đặt khay đậu vô khuẩn vào vùng có khăn có lỗ Tay thuận cằm ống thơng cách đầu ống – 6cm, đuôi ống để vào khay đậu(1), tay vạch môi lớn đưa ống thông vào lỗ tiểu khoảng - 5cm đến thấy nước tiểu chảy ra(2) Lấy nước tiểu xét nghiệm 10 Điểm chuẩn Điểm đạt Tiêu chuẩn cần đạt Lưu ý BN không đạp đổ 2 1 - Không rửa không chấm điểm - Bỏ phần nước tiểu đầu, lấy phần nước tiểu 11 12 13 14 15 16 Giữ ống thông cho nước tiểu chảy hết, gập đầu ống lại dùng miếng gạc lót vào ống (1) từ từ rút ống bỏ vào khay đậu(1) Lau khô lỗ tiểu phận sinh dục gạc(1), bỏ khăn có lỗ ra, che vải đắp lại(1) Mang dụng cụ khỏi giường Tháo nylon, thay vải đắp(1) Giúp bệnh nhân nằm lại thoải mái(1) dặn dò, cảm ơn(1) Thu dọn dụng cụ ghi hồ sơ TỔNG CỘNG: 16 bước Giám khảo vào ống nghiệm với số lượng vừa đủ Không rơi vãi nước tiểu rút ống thông 1 28 Thí sinh nói Dặn dị phù hợp Giám khảo 2 KIỂM TRA TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 2018 Họ tên Thí sinh:……………………………………………………… Khoa cơng tác:…………………………………………………………… Ngày thi:………………………………………………………………… THANG ĐIỂM KỸ THUẬT THÔNG TIỂU LIÊN TỤC (Bệnh nữ - lấy nước tiểu XN) STT QUY TRÌNH KỶ THUẬT Điểm Điểm Tiêu chuẩn cần đạt chuẩn đạt Đối chiếu,(1) báo giải thích cho bệnh nhân biết(1) 2 Đặt khay dụng cụ hai chân bệnh nhân(1), để túi giấy vừa tầm tay Lưu ý BN không đạp đổ nơi thuận tiện(1) Giở vải đắp để lộ phận sinh dục, hai chân che kín đáo.(1) Mở khăn đậy khay vô khuẩn: dung dịch sát khuẩn vào chén chum Rút dịch bơm bóng chèn vào bơm tiêm 10ml Rửa tay nhanh(1), mang găng vơ khuẩn(1) Bơm khí vào bóng thử có xì khơng Bơi chất trơn lên ống thơng 4-5 cm Trải khăn có lỗ để lộ phận sinh dục Rửa phận sinh dục cách: - Một tay sử dụng ngón ngón trỏ vạch mơi lớn mơi nhỏ tay dùng kềm gắp nhúng dung dịch sát khuẩn rửa từ xuống dưới, - Không rửa không chấm điểm từ bên xa đến bên gần, từ vào trong, cuối lỗ tiểu (2) - Tay giữ phận sau sát khuẩn phải giữ cố định (1) 10 Đặt khay đậu vô khuẩn vào vùng có khăn có lỗ Tay thuận cằm ống thông cách đầu ống – 6cm, đuôi ống để vào khay 11 đậu(1), tay vạch môi lớn đưa ống thông vào lỗ tiểu khoảng - 5cm đến thấy nước tiểu chảy ra(2) Bỏ phần nước tiểu đầu, lấy phần nước 12 Lấy nước tiểu xét nghiệm tiểu vào ống nghiệm với số lượng vừa đủ 13 Đưa ống thơng thêm 3-5 cm(1), bơm bóng chèn(1), kéo ống thơng cho bóng nằm sát cổ bàng quang(1) 14 15 16 17 18 19 20 Bỏ khăn có lỗ ra(1), nối đầu ống thơng với túi nước tiểu(1) Lau khô lỗ tiểu phận sinh dục gạc(1), che vải đắp lại(1) Treo túi nước tiểu song giường(1), dán băng keo cố định ống thông tiểu lên mặt đùi(1) Mang dụng cụ khỏi giường Tháo nylon(1), thay vải đắp(1) Giúp bệnh nhân nằm lại thoải mái(1), dặn dò, cảm ơn(1) Thu dọn dụng cụ(0.5) ghi hồ sơ(0.5) TỔNG CỘNG: 20bước Giám khảo 2 1 2 36 Treo thấp bàng quang 60cm Thí sinh nói Giám khảo KIỂM TRA TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 2018 Họ tên Thí sinh:……………………………………………………… Khoa cơng tác:…………………………………………………………… Ngày thi:………………………………………………………………… THANG ĐIỂM: THÔNG TIỂU LIÊN TỤC (Bệnh nhân nam – lấy nước tiểu làm xét nghiệm) STT QUY TRÌNH KỶ THUẬT Đối chiếu(1) báo giải thích cho bệnh nhân biết(1) Đặt khay dụng cụ hai chân bệnh nhân(1), để túi giấy vừa tầm tay nơi thuận tiện(1) Giở vải đắp để lộ phận sinh dục.(1) Mở khăn đậy khay vơ khuẩn: Rót dung dịch sát khuẩn vào chén chum Rút dịch bơm bóng chèn vào bơm tiêm 10ml Rửa tay nhanh(1), mang găng vơ khuẩn(1) Bơm khí vào thử bóng Bơi chất trơn lên ống thơng 16-20 cm Trải khăn có lỗ để lộ phận sinh dục Rửa phận sinh dục cách: - Kéo da quy đầu, để lộ lỗ tiểu, rửa lỗ tiểu rộng (2) - Tay giữ phận sau sát khuẩn phải giữ cố định(1) Đặt khay đậu vơ khuẩn vào vùng có khăn có lỗ Tay thuận cằm ống thơng cuộn gọn gàng đảm bảo vô khuẩn(2), cầm dương vật thẳng đứng đưa ống vào 16-20cm (1) 10 11 Điểm chuẩn Điểm đạt Tiêu chuẩn cần đạt Lưu ý BN không đạp đổ 2 1 Rửa không đảm bảo không chấm điểm 3 12 Lấy nước tiểu xét nghiệm 13 Đưa ống thông thêm 3-5 cm(1), bơm bóng chèn(1), kéo ống -Bỏ phần nước tiểu đầu, lấy phần nước tiểu vào ống nghiệm với số lượng vừa đủ 14 15 16 17 18 19 20 thơng cho bóng nằm sát cổ bàng quang(1) Bỏ khăn có lỗ ra(1), nối đầu ống thông với túi nước tiểu(1) Lau khô lỗ tiểu phận sinh dục gạc(1), che vải đắp lại(1) Treo túi nước tiểu song giường (1), dán băng keo cố định ống thông tiểu vùng bẹn (1) Mang dụng cụ khỏi giường Tháo nylon(1), thay vải đắp(1) Giúp bệnh nhân nằm lại thoải mái (1), dặn dò, cảm ơn (1) Thu dọn dụng cụ ghi hồ sơ TỔNG CỘNG: 20 bước Giám khảo 2 2 37 Treo thấp bàng quang 60cm Thí sinh nói Giám khảo ... với số lượng vừa đủ Không rơi vãi nước tiểu rút ống thơng 1 28 Thí sinh nói Dặn dị phù hợp Giám khảo 2 KIỂM TRA TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 20 18 Họ tên Thí sinh:……………………………………………………… Khoa cơng tác:……………………………………………………………... thêm 3-5 cm(1), bơm bóng chèn(1), kéo ống thơng cho bóng nằm sát cổ bàng quang(1) 14 15 16 17 18 19 20 Bỏ khăn có lỗ ra(1), nối đầu ống thông với túi nước tiểu(1) Lau khô lỗ tiểu phận sinh dục... khảo 2 1 2 36 Treo thấp bàng quang 60cm Thí sinh nói Giám khảo KIỂM TRA TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 20 18 Họ tên Thí sinh:……………………………………………………… Khoa cơng tác:…………………………………………………………… Ngày thi:…………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 THONG TIEU (3) , 8 THONG TIEU (3)

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn