7 TEST TRONG DA

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2020, 09:21

KIỂM TRA TAY NGHỀ ĐIỀU DƯỠNG 2018 Họ tên Thí sinh:…………………………………………………………… Khoa cơng tác:………………………………………………………………… Ngày thi:……………………………………………………………………… THANG ĐIỂM KỸ THUẬT TEST TRONG DA STT Các bước thực Điểm chuẩn Kiểm tra (1), đối chiếu hồ sơ, người bệnh (1) 2 Báo giải thích cho người bệnh Rửa tay/ sát khuẩn tay nhanh Kiểm tra thuốc (1), sát khuẩn ống thuốc, dùng gạc vô khuẩn bẻ ống thuốc (1) Rút thuốc dị nguyên chuẩn hóa vào bơm tiêm 1ml (*) Rút NaCl 0.9% vào bơm tiêm 1ml (*) Kiểm tra vỏ thuốc trước bỏ Bộc lộ vùng tiêm, xác định vị trí tiêm Sát khuẩn tay nhanh 10 Sát khuẩn vị trí thử test từ ngồi theo hình xốy ốc da (tối thiểu lần) Cầm bơm tiêm đuổi khí lại 11 12 13 Căng da, đâm kim chếch 100-150 so với mặt da, kim tiêm song song với mặt da, mũi vát kim ngửa lên ngập vào da Tiêm điểm cách 3-5cm, điểm 0,02-0,05ml tạo nốt phồng đường kính 3mm theo thứ tự 2 2 2 Điểm đạt Chú ý Kiểm tra thuốc lần Kiểm tra thuốc lần Không đảm bảo vô khuẩn không chấm điểm Không đảm bảo vô khuẩn không chấm điểm Kiểm tra thuốc lần Sát khuẩn lần chồng lên 1/3 lần - Điểm 1: dung dịch natriclorid 0,9% (chứng âm) - Điểm 2: dung dịch thuốc dị nguyên chuẩn hóa 14 Căng da rút kim nhanh 15 Khoanh tròn nơi tiêm ghi tên thuốc, tên nước muối 16 17 Hướng dẫn người bệnh điều cần thiết, để người bệnh trở lại lại tư thích hợp, thuận tiện Thu dọn dụng cụ , rửa tay 18 Mời Bác sỹ đọc kết sau 20 phút 1 19 Ghi hồ sơ, phiếu thử phản ứng TỔNG CỘNG: 19 bước Giám khảo Kết dương tính xuất sẩn vị trí dị nguyên ≥ 3mm 75% so với chứng âm 27 Giám khảo ... âm) - Điểm 2: dung dịch thuốc dị nguyên chuẩn hóa 14 Căng da rút kim nhanh 15 Khoanh tròn nơi tiêm ghi tên thuốc, tên nước muối 16 17 Hướng dẫn người bệnh điều cần thiết, để người bệnh trở lại... phản ứng TỔNG CỘNG: 19 bước Giám khảo Kết dương tính xuất sẩn vị trí dị nguyên ≥ 3mm 75 % so với chứng âm 27 Giám khảo
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 TEST TRONG DA , 7 TEST TRONG DA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn